Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015

Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Raport opracowany przez PMR stanowi źródło informacji odnośnie sektora prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Zawiera analizy oraz dane w zakresie wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, segmentu ubezpieczeń medycznych, abonamentów medycznych oraz przedsiębiorstw świadczących usługi medyczne w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej i pozostałych placówkach medycznych. Raport prezentuje również analizę preferencji klientów korzystających z opieki zdrowotnej w Polsce z uwzględnieniem prywatnych placówek medycznych oraz opcji ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Zapraszamy również na spotkanie z ekspertem PMR, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję do poszerzenia wiedzy płynącej z raportu "Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015" oraz do wspólnej dyskusji o strategicznych trendach na tym rynku. Dowiedz się więcej na temat: PMR Business Roundtable: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Spotkanie z ekspertem i dyskusja o strategicznych trendach na lata 2015-2020 >

 

Raport zawiera istotne informacje biznesowe, takie jak...

 • Wartość całego rynku opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2009-2020
 • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – wartość segmentu w latach 2009-2020, główni ubezpieczyciele oraz rodzaje polis dostępnych dla polskich klientów
 • Rynek abonamentów medycznych w Polsce w latach 2009-2020; wartość rynku oraz prognozy rozwoju
 • Prywatni świadczeniodawcy usług medycznych w Polsce – udział w rynku, dane finansowe, strategie rozwoju oraz placówki prowadzące obecnie działalność
 • Główne trendy i wydarzenia mające wpływ na wartość rynku
 • Preferencje pacjentów w zakresie prywatnej opieki medycznej, placówek świadczących usługi oraz ubezpieczeń. 

 

Uzyskaj odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące polskiego rynku prywatnej opieki zdrowotnej...

 • Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń medycznych oraz abonamentów medycznych są obecnie najwięksi na rynku uwzględniając ich sytuację finansową oraz strategię rozwoju?
 • Jakie są prognozy rozwoju dla rynku prywatnych usług medycznych w Polsce?
 • Jaka jest liczba prywatnych placówek medycznych prowadzących działalność na terenie Polski? Który z głównych graczy na rynku ma obecnie najwięcej placówek? Ile otwarć nowych placówek planowanych jest na najbliższe lata?
 • Który segment rynku – ubezpieczenia czy abonamenty medyczne będzie rósł najszybciej w niedalekiej przyszłości?
 • Które polskie firmy (z uwzględnieniem dostawców usług medycznych) prowadzą prywatne przychodnie w miejscu pracy?
 • Które prywatne firmy medyczne mają najwięcej pacjentów abonamentowych?
 • Jaki wpływ na sektor prywatnej opieki medycznej miały ostatnie zmiany prawne w Polsce?
 • Jaki procent Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej i wykupuje ubezpieczenia zdrowotne lub abonament?
 • Czy polskie firmy oferują prywatną opiekę medyczną w ramach pakietów socjalnych? Które świadczenia zdrowotne cieszą się największą popularnością?
 • Czy rynek prywatnej opieki medycznej jest atrakcyjny dla inwestorów?  Jaki jest obecny poziom inwestycji w szpitale niepubliczne?
 • Czy turystyka medyczna cieszy się w Polsce popularnością i czy napędza rozwój rynku?

 

Unikalna zawartość raportu to…

 • Szczegółowe prognozy rozwoju rynku wykonane przez zespół doświadczonych analityków i ekonometryków PMR
 • Dogłębne analizy kluczowych czynników mających wpływ na rozwój rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

Firmy analizowane w raporcie...

 

Avimed, AXA, CenteMed, Centrum Medyczno-Diagnostyczne, Certus, EMC Instytut Medyczny, Enel-Med, Falck, Grupa Nowy Szpital, Inter Polska, LUX MED, Medica Polska, Medicover, Miedziowe Centrum Zdrowia, Multi-Med, Nadmorskie Centrum Medyczne, NeucaMed, PCZ Polski Holding Medyczny, Polmed, PZU, Scanmed, Signal Iduna, Swissmed, TU Zdrowie, Vadimed

 

Czy wiesz, że...

 

 • Większość prywatnych firm medycznych wstrzymała przyszłe inwestycje w segment radioterapii w 2014 r.

 • Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce pozostała niemal niezmieniona w ciągu ostatnich kilku lat.

 • Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych może nastąpić w kierunku produktów dedykowanych określonym grupom schorzeń.

 • W ciągu ostatniego roku rząd nie podjął żadnych prac nad ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

 • Podstawowa opieka medyczna jest najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym oferowanym przez firmy w Polsce.

 • Firmy medyczne rozwijają obecnie także działalność ubezpieczeniową.W ciągu ostatnich siedmiu lat pogorszyła się ocena systemu opieki zdrowotnej przez Polaków.

 

Dla kogo przeznaczony jest ten raport…

 • Dostawcy prywatnych usług medycznych
 • Firmy oferujące prywatne ubezpieczenie medyczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług konsultingowych, badawczych i analitycznych
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
 • Podmioty świadczące usługi finansowe, współpracujące z bankami, domami maklerskimi i funduszami inwestycyjnymi.

 

W jakich sytuacjach raport będzie szczególnie przydatny?

 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty produktów
 • Rozpoczęcie działalności na rynku
 • Opracowywanie prognoz dla rynku
 • Ocena perspektyw wzrostu dla rynku.

 

Extract from this report

 

 • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych, jako niedojrzały i uzależniony od czynników makroekonomicznych, zanotował wyraźne zahamowanie dynamiki wzrostu w roku 2013 w stosunku do lat poprzednich.
 • W 2014 r. bezrobocie w Polsce spadło również po raz pierwszy od 2009 r., ale w opinii firm, z którymi przeprowadziliśmy wywiady na potrzeby raportu, nie miało to jeszcze dużego przełożenia na segment abonamentów (zadecydowały inne czynniki makroekonomiczne, wymienione w podpunkcie powyżej). Prognozujemy większy wpływ spadku bezrobocia na ten segment w 2015 r., a co za tym idzie, jeszcze wyższą dynamikę wzrostu niż rok wcześniej.
 • W 2020 r. w porównaniu do 2014 r. nastąpi spadek o kilka punktów procentowych udziału wydatków pacjentów na leki i nielekki w całkowitych wydatkach na prywatną opiekę zdrowotną, co będzie wynikało to z faktu, że będzie to jeden z najwolniej rozwijających się segmentów. Jednocześnie, nastąpi znaczący wzrost udziału usług FFS i abonamentów, za sprawą wysokich dynamik osiąganych w najbliższych latach przez te kategorie. 

 

Market commentary by expert

 

"W 2014 r. rynek prywatnej opieki zdrowotnej wzrósł o około 6%, i osiągnął wartość 37,5 mld zł. W latach 2015-2020 rynek będzie się rozwijał w tempie około 7,2% średniorocznie (CAGR). Dynamika rynku prywatnej opieki medycznej będzie wzrastać w kolejnych latach, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej. Pozytywnie na rynek wpływać będą zwłaszcza wzrost PKB, wzrost konsumpcji prywatnej, wzrost średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz spadek bezrobocia. Według naszych prognoz, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, z racji niskiej bazy, pozostaną najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2015-2020."

 

Agnieszka Skonieczna,

Starszy analityk rynku farmaceutycznego

 

 

 

 
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
 • Streszczenie menadżerskie
  • Rynek prywatnej opieki zdrowotnej
  • Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
  • Rynek abonamentów medycznych
 • Charakterystyka rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
  • Najważniejsze przeszłe wydarzenia i trendy
   • Nowootwarte placówki
   • Konsolidacje i przejęcia
   • Czas oczekiwania na świadczenia
   • Prywatyzacje uzdrowisk
   • Inwestycje w radioterapię
  • Najważniejsze przyszłe wydarzenia i trendy
   • Planowane otwarcia placówek
   • Konsolidacje i przejęcia
   • Debiuty giełdowe
   • Inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2012-2020
 • Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
  • Cechy charakterystyczne
   • Limity wiekowe
   • Placówki medyczne
  • Ubezpieczenia ambulatoryjne i szpitalne
  • Posiadacze polis zdrowotnych
  • Ceny polis zdrowotnych
  • Perspektywy rozwoju i prognozy na lata 2015-2020
  • Najważniejsi gracze
   • PZU
   • Signal Iduna
   • Inter Polska
   • TU Zdrowie
   • AXA Życie
 • Rynek prywatnych firm medycznych w Polsce
  • Cechy charakterystyczne
   • Liczba przychodni prywatnych firm medycznych
   • Liczba placówek partnerskich
   • Liczba przychodni przyzakładowych
   • Liczba klientów abonamentowych
   • Korzyści pozapłacowe oferowane przez firmy
   • Pakiety profilaktyczne
   • Działalność ubezpieczeniowa firm medycznych
  • Perspektywy rozwoju i prognozy na lata 2015-2020
  • Najważniejsi gracze
   • Grupa LUX MED
   • Grupa Medicover
   • EMC Instytut Medyczny
   • Enel-Med
   • Falck
   • Miedziowe Centrum Zdrowia
   • Scanmed Multimedis
   • PCZ Polski Holding Medyczny
   • Polmed
   • Swissmed Centrum Zdrowia
   • Pozostałe wybrane firmy medyczne
 • Pozostałe niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce
  • Laboratoria
  • Stacje dializ
  • Gabinety stomatologiczne
  • Placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej
  • Ratownictwo medyczne
  • Szpitale niepubliczne
   • Otwarcia nowych szpitali niepublicznych 2013-2015
   • Plany powstania nowych szpitali niepublicznych w latach 2015-2018
 • Zachowania konsumenckie
  • Ocena systemu opieki zdrowotnej
  • Bariery finansowe dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej
  • Korzystanie z prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej
  • Przyczyny korzystania z prywatnej opieki medycznej
  • Stosunek do abonamentów/dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
  • Oczekiwania względem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
  • Ubezpieczenia na wypadek zachorowania na nowotwór
 • Turystyka medyczna
  • Wartość rynku
  • Czynniki i bariery rozwoju
  • Turyści medyczni – charakterystyka
  • Specjalizacje
  • Placówki medyczne
  • Ceny świadczeń

Graphs

 • Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce (%), 2014 i 2020
 • Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2012-2020
 • CAGR dla poszczególnych segmentów na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2015-2020
 • Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2012-2020
 • Wartość rynku abonamentów medycznych w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2020

Tables

 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2013-2015
 • Placówki uruchomione przez wybrane prywatne firmy medyczne w Polsce, 2014-marzec 2015
 • Wybrane przejęcia i połączenia w segmencie prywatnej opieki medycznej w Polsce, 2014-marzec 2015
 • Gwarantowane świadczenia zdrowotne o najdłuższym przeciętnym czasie oczekiwania w Polsce, według specjalizacji, 2012-2014
 • Specjaliści o najdłuższym przeciętnym czasie oczekiwania na wizytę w ramach NFZ, 2012-2014
 • Gwarantowane świadczenia zdrowotne o najkrótszym przeciętnym czasie oczekiwania w Polsce, według specjalizacji, 2012-2014
 • Specjaliści o najkrótszym przeciętnym czasie oczekiwania na wizytę w ramach NFZ, 2012-2014
 • Wybrane prywatyzacje uzdrowisk w Polsce, 2012-2015
 • Wybrane inwestycje prywatnych firm medycznych w segmencie radioterapii w Polsce, 2013-2015
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2015+
 • Planowane otwarcia placówek przez wybrane prywatne firmy medyczne w Polsce, 2015+
 • Planowane przejęcia i połączenia na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2015+