Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2011

Prognozy rozwoju na lata 2011-2013

Raport stanowi kompleksową analizę rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce. Analizuje zarówno segment abonamentów, jak i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, z prezentacją szczegółowych profili graczy w danym segmencie, wartością segmentu i prognoz rozwoju na lata 2011-2013. Publikacja zawiera również analizę sektora szpitali niepublicznych w Polsce, w  który to segment coraz chętniej inwestują najwięksi gracze na rynku. Analizę uzupełniono o prezentację zachowań konsumenckich związanych z prywatną opieką medyczną oraz rynkowe uregulowania prawne – zarówno te już obowiązujące, jak i mogące wkrótce wejść w życie.

Dodatek do raportu stanowią 3 Bazy Excel:

 1. Niepubliczne szpitale w Polsce 2011 - baza obejmuje dane teleadresowe oraz informacje na temat specjalizacji, liczby łóżek i dodatkowych jednostek
 2. Porównanie oferty ubezpieczycieli w Polsce 2011
 3. Porównanie oferty firm medycznych w Polsce 2011

Dlaczego zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu?

 • dynamiczny rozwój rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, szczególnie w kontekście inwestycji firm medycznych
 • planowane zmiany prawne, które mogą znacząco wpłynąć na ten segment

Główne zagadnienia opisane w raporcie

 • wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
 • wartość rynku abonamentów
 • wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
 • udziały rynkowe największych prywatnych firm medycznych
 • wyniki finansowe największych prywatnych firm medycznych
 • plany rozwojowe największych prywatnych firm medycznych
 • największe firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia zdrowotne
 • liczba szpitali niepublicznych w Polsce
 • planowane szpitale niepubliczne w Polsce
 • liczba przekształconych szpitali
 • największe szpitale niepubliczne w Polsce (liczba łóżek, specjalizacje, wyniki finansowe, wysokość kontraktu z NFZ)
 • niepubliczne zakłady lecznictwa ambulatoryjnego
 • niepubliczne stacji dializ
 • niepubliczne  placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej
 • turystyka medyczna
 • istotnie zmiany prawne, które weszły ostatnio w życie
 • planowane zmiany prawne
 • wydatki Polaków na prywatną opiekę zdrowotną
 • stosunek Polaków do dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

Na jakie pytania można znaleźć odpowiedzi w raporcie?

 1. Jaka będzie wartość rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce w 2013 r.?
 2. Jak będzie wartość segmentu abonamentów w 2013 r.?
 3. Jaka będzie wartość segmentu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w 2013 r.?
 4. Jakie plany rozwojowe mają największe prywatne firmy medyczne?
 5. Ile przychodni i w jakich lokalizacjach chcą otworzyć największe firmy medyczne?
 6. Które prywatne firmy medyczne mają najwięcej pacjentów abonamentowych?
 7. Jakie prywatne szpitale mogą wkrótce powstać w Polsce?
 8. Ile szpitali przekształciło się w Polsce w ramach tzw. Planu B?
 9. Jaka jest liczba niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej?
 10. Jaka jest liczba niepublicznych pracowni diagnostycznych?
 11. Jaka jest wartość segmentu turystyki medycznej w Polsce?
 12. Jaki jest stosunek Polaków do dodatkowych ubezpieczeń Polaków?
 13. Jaki jest stosunek Polaków do płacenia za świadczenia medyczne, by zapewnić sobie szybszy dostęp do nich i wyższą jakość?
 14. Jakie zmiany prawne mające wpływ na segment prywatnej opieki zdrowotnej weszły ostatnio w życie?
 15. Jakie są planowane zmiany prawne, które mogą mieć wpływ na segment prywatnej opieki zdrowotnej?

Mocne strony publikacji

 • jedyne tego typu opracowanie na rynku
 • czwarta edycja raportu
 • kompleksowa analiza rynku prywatnej opieki zdrowotnej
 • prognozy rozwoju na lata 2011-2013
 • baza Excel z danymi niepublicznych szpitali w Polsce
 • porównanie oferty firm medycznych w Polsce 2011
 • porównanie oferty firm ubezpieczeniowych w Polsce 2011

W jakich sytuacjach raport będzie przydatny?

 • rozpoczęcie działalności w segmencie prywatnych ubezpieczeń/abonamentów
 • wejście na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
 • budowa nowego szpitala prywatnego
 • poszerzenie oferty na rynku abonamentów/prywatnych ubezpieczeń
 • analiza profili konkurencji
 • analiza oferty konkurencji
 • oszacowanie możliwości rozwojowych segmentu
 • ocena szansy powodzenia nowej inwestycji 
 • opracowanie planu rozwojowego

Dla kogo przeznaczony jest raport?

 • kadra kierownicza, managerowie, działy marketingu firm medycznych
 • kadra kierownicza, managerowie, działy marketingu firm ubezpieczeniowych
 • operatorzy szpitali niepublicznych
 • banki
 • firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • instytucje rządowe, ambasady
 • izby handlowe, organizacje branżowe
 • uczelnie, instytuty naukowe
 • instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)

Extract from this report

 • Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce jest wciąż bardzo niedojrzały w porównaniu do rynków w krajach zachodnich i ostatni rok nie przyniósł zbyt wielu zmian w tej kwestii. Wciąż nie funkcjonują akty prawne, które dałyby bazę do rozwoju obecnego systemu.
 • Obecnie w Polsce trwa proces budowy prywatnego zaplecza medycznego poprzez firmy medyczne. Rozbudowywana jest nie tylko baza pacjentów, ale i aktywów rzeczowych – budynków, pracowni diagnostycznych, gabinetów, przede wszystkim z zakresu opieki ambulatoryjnej. Chociaż inwestycje nieco przyhamowały w 2010 r., w 2011 r. szereg firm medycznych ogłosiło plany rozwojowe w tym zakresie, m.in. Grupa Medicover, Enel-Med, Scanmed, Swissmed i Polmed.
 • Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną pozostaje niemal niezmieniona w ciągu ostatnich kilku lat. Największą pozycję (59% udział) w prywatnych wydatkach na opiekę zdrowotną stanowią wydatki na leki i sprzęt medyczny.

Market commentary by expert

W 2010 r. rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł o około 4% rok do roku i osiągnął wartość 28,8 mld zł. Była to najniższa dynamika wzrostu od 2005 r., wynikająca głównie z negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego. Warto jednak podkreślić, że dla wszystkich segmentów była to dynamika dodatnia. Najszybciej, w tempie dwucyfrowym, rosły segmenty abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych, natomiast najniższą dynamikę zanotował segment opłat za leki i sprzęt medyczny.  Według naszych prognoz w 2013 r. segment ten będzie wart 34,4 mld zł.


Agnieszka Stawarska, Analityk rynku farmaceutycznego

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 1. Metodologia przygotowywania raportu s. 9

 2. Streszczenie menedżerskie s. 13

 3. Charakterystyka rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce s. 19

  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2010-2011 s. 19
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy 2011-2013 s. 21
  • Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2005-2013 s. 23
 4. Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych s. 25

  • Cechy charakterystyczne s. 25
  • Perspektywy rozwoju rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce s. 29
  • Wartość rynku i prognozy s. 31
  • Najważniejsi gracze s. 32
 5. Rynek prywatnych firm medycznych w Polsce s. 39

  • Cechy charakterystyczne s. 39
  • Perspektywy rozwoju rynku abonamentów w Polsce s. 45
  • Najważniejsi gracze s. 48
 6. Świadczenia medyczne oferowane przez banki s. 87

 7. Szpitale niepubliczne w Polsce s. 93

  • Charakterystyka segmentu s. 93
   • Liczba i charakterystyka placówek s. 93
   • Przekształcenia szpitali s. 96
   • Powstawanie nowych szpitali niepublicznych s. 99
   • Partnerstwo publiczno-prywatne s. 102
  • Profile wybranych niepublicznych szpitali s. 103
 8. Pozostałe niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce s. 151

  • Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego s. 151
  • Laboratoria s. 152
   • Profile wybranych czołowych graczy s. 153
  • Stacje dializ s. 156
   • Profile wybranych czołowych graczy s. 157
  • Gabinety stomatologiczne s. 168
  • Placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej s. 171
   • Profile wybranych czołowych graczy s. 173
  • Placówki świadczące usługi rehabilitacji s. 183
  • Ratownictwo medyczne s. 184
 9. Turystyka medyczna s. 187

  • Ceny świadczeń s. 191
 10. Otoczenie prawne s. 193

  • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne s. 193
   • Ocena projektu s. 194
    • Polska Izba Ubezpieczeń s. 195
    • Pracodawcy RP s. 196
    • Naczelna Rada Lekarska s. 197
    • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy s. 197
  • Opodatkowanie abonamentów medycznych s. 197
  • Podatek VAT od usług medycznych s. 198
  • Przekształcenia szpitali s. 199
 11. Zachowania konsumenckie s. 201

  • Ocena systemu opieki zdrowotnej s. 201
  • Ocena dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej s. 202
  • Korzystanie z prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej s. 203
  • Opinie na temat wprowadzenia dodatkowego ubezpieczenia s. 205
  • Opinie na temat prywatyzacji służby zdrowia s. 206
 12. Wydatki na ochronę zdrowia s. 207

  • Całkowite wydatki na ochronę zdrowia s. 207
  • Publiczne wydatki na ochronę zdrowia s. 208
  • Prywatne wydatki na ochronę zdrowia s. 210
   • Prywatne wydatki na opiekę szpitalną s. 212
    • Wydatki na rehabilitację i leczenie s. 213
   • Prywatne wydatki na opiekę ambulatoryjną s. 213
    • Wydatki na podstawowe świadczenia lekarskie i diagnostyczne s. 214
    • Wydatki na usługi stomatologiczne s. 215
    • Wydatki na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne s. 216
   • Prywatne wydatki na dodatkowe świadczenia medyczne s. 216
    • Wydatki na świadczenia laboratoryjne s. 217
    • Wydatki na świadczenia diagnostyki obrazowej s. 218
    • Wydatki na ratownictwo i transport medyczny s. 218
 13. Spis wykresów s. 219

 14. Spis tabel s. 227

 15. Informacja o PMR s. 231

 16. Dane kontaktowe s. 232

Spis wykresów

 1. Wartość (mld zł) i dynamika rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2005-2013
 2. Wartość (mld zł) i dynamika rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2005-2013
 3. Wartość (mld zł) i dynamika rynku abonamentów medycznych w Polsce, 2005-2013
 4. Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce, 2010
 5. Wartość (mld zł) i dynamika rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2005-2013
 6. Wartość (mld zł) i dynamika rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2005-2013
 7. Przypis składki brutto z polis zdrowotnych PZU Życie w Polsce (mln zł), 2008-2010
 8. Odsetek pracowników posiadających dodatkową opiekę medyczną w ramach bonusów od pracodawcy w Polsce, według stanowiska, 2010
 9. Odsetek pracowników posiadających dodatkową opiekę medyczną w ramach bonusu od pracodawcy w Polsce, według szczebla zarządzania, 2010
 10. Najbardziej popularne dodatki pozapłacowe dla starszych specjalistów w Polsce, 2010
 11. Wymóg współfinansowania przez pracownika kosztów dodatkowej opieki medycznej w Polsce, w porównaniu do wybranych krajów europejskich, 2010
 12. Wartość (mld zł) i dynamika rynku abonamentów medycznych w Polsce, 2005-2013
 13. Szacunkowy udział wybranych firm medycznych w rynku prywatnych abonamentów medycznych w Polsce, 2010
 14. Struktura Grupy Lux Med w Polsce, 2011
 15. Zasięg działalności Lux Med w Polsce, 2011
 16. Zasięg działalności CM Lim w Polsce, 2011
 17. Zasięg działalności Promedis w Polsce, 2011
 18. Zasięg działalności Medycyny Rodzinnej w Polsce, 2011
 19. Przychody Grupy Lux Med w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2008-2010
 20. Struktura przychodów Grupy Lux Med w Polsce, według źródła finansowania, 2010
 21. Zasięg działalności Grupy Medicover w Polsce, 2011
 22. Przychody Grupy Medicover w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2005-2010
 23. Wysokość kontraktu Medicover z NFZ w Polsce (tys. zł) i dynamika, 2007-2011
 24. Wysokość kontraktu Centrum Medycznego Damiana z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 25. Liczba pacjentów abonamentowych i klientów korporacyjnych Enel-Med w Polsce, 2007-2010
 26. Zasięg działalności Enel-Med w Polsce, 2011
 27. Przychody Enel-Med w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2002-2013
 28. Struktura przychodów Enel-Med w Polsce, według pionów medycznych, 2007-III kw. 2010
 29. Struktura przychodów Enel-Med w Polsce, według źródła finansowania, 2007-III kw. 2010
 30. Zasięg działalności EMC Instytut Medyczny w Polsce, 2011
 31. Przychody grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2005-I kwartał 2011
 32. Struktura przychodów grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce, według rodzajów świadczonych usług, 2010
 33. Zasięg działalności Scanmedu w Polsce, 2011
 34. Przychody grupy Scanmed w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2006-2009
 35. Wysokość kontraktu Scanmedu z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 36. Struktura przychodów grupy Scanmed z tytułu kontraktu z NFZ w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 37. Zasięg działalności Swissmedu w Polsce, 2011
 38. Przychody Grupy Swissmed w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2005-I kwartał 2011
 39. Struktura przychodów Grupy Swissmed w Polsce, według źródła finansowania, 2010
 40. Struktura przychodów Swissmed Prywatny Serwis Medyczny w Polsce, według rodzaju świadczonych usług, 2010
 41. Przychody Grupy Swissmed z usług lecznictwa zamkniętego i otwartego w Polsce (mln zł), 2005-2010
 42. Zasięg działalności Falck w Polsce, 2011
 43. Przychody Falck w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2007-2009
 44. Wysokość kontraktu Falck z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 45. Struktura przychodów Falck z tytułu kontraktu z NFZ w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 46. Zasięg działalności Grupy Polmed w Polsce, 2011
 47. Przychody Grupy Polmed w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2009-2010
 48. Struktura przychodów Grupy Polmed w Polsce, według rodzaju świadczonych usług, 2009
 49. Struktura przychodów Grupy Polmed w Polsce, według rodzaju świadczonych usług, 2010
 50. Zasięg działalności PCZ Instytut Medyczny w Polsce, 2011
 51. Przychody PCZ Instytut Medyczny w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2010-2014
 52. Wysokość kontraktu PCZ Instytut Medyczny z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 53. Struktura przychodów PCZ Instytut Medyczny z tytułu kontraktu z NFZ w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 54. Struktura własnościowa szpitali w Polsce, wrzesień 2010
 55. Liczba łóżek w szpitalach publicznych i niepublicznych w Polsce (tys.), 2003-2009
 56. Liczba pacjentów leczonych w szpitalach publicznych i niepublicznych w Polsce (tys.), 2003-2009
 57. Liczba szpitali przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, 1999-2010
 58. Struktura przekształceń szpitali w Polsce, według podmiotu inicjującego przekształcenie, 1999-wrzesień 2010
 59. Struktura przekształceń oddziałów szpitalnych w Polsce, według podmiotu inicjującego przekształcenie, 1999-wrzesień 2010
 60. Struktura przychodów placówek EMC Instytut Medyczny z tytułu leczenia szpitalnego w Polsce (mln zł), według źródła finansowania, 2007-2010
 61. Wysokość kontraktów podpisanych z NFZ przez poszczególne szpitale w Grupie EMC w Polsce, 2011
 62. Wysokość kontraktu Szpitala św. Anny w Piasecznie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2009-2011
 63. Struktura przychodów Szpitala św. Anny w Piasecznie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 64. Struktura przychodów EMC Silesia Sp. z o.o. w Polsce, według rodzajów świadczonych usług, 2010
 65. Wysokość kontraktu Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 66. Struktura przychodów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach w Polsce, według rodzajów świadczonych usług, 2010
 67. Wysokość kontraktu Szpitala „Bukowiec” w Kowarach z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 68. Struktura przychodów Szpitala „Bukowiec” w Kowarach z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 69. Struktura przychodów Szpitala „Mikulicz” w Świebodzicach z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2010
 70. Wysokość kontraktu Szpitala „Mikulicz” w Świebodzicach z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 71. Struktura przychodów Szpitala „Mikulicz” w Świebodzicach z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 72. Wysokość kontraktu Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 73. Struktura przychodów Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 74. Wysokość kontraktu Szpitala św. Rocha w Ozimku z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 75. Struktura przychodów Szpitala św. Rafała w Ozimku z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 76. Wysokość kontraktu Szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 77. Struktura przychodów Szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 78. Wysokość kontraktu Szpitala EuroMediCare we Wrocławiu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 79. Struktura przychodów Szpitala EuroMediCare we Wrocławiu z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 80. Przychody Grupy Nowy Szpital w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2008-2010
 81. Wysokość i struktura kontraktów podpisanych z NFZ na 2011 r. przez poszczególne szpitale w Grupie Nowy Szpital w Polsce, 2011
 82. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Olkuszu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 83. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Olkuszu z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 84. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 85. Struktura przychodów Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 86. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Szprotawie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 87. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Szprotawie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 88. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 89. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 90. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 91. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 92. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 93. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 94. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Świebodzinie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 95. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Świebodzinie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 96. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala we Wschowie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 97. Struktura przychodów Nowego Szpitala we Wschowie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 98. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Świeciu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 99. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Świeciu z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 100. Wysokość kontraktu Nowego Szpitala w Skwierzynie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 101. Struktura przychodów Nowego Szpitala w Skwierzynie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 102. Przychody i zysk netto American Heart of Poland w Polsce (mln zł), 2004-2009
 103. Wysokość kontraktu Szpitala Damiana w Warszawie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 104. Wysokość kontraktu Grupy Scanmed z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 105. Struktura przychodów Scanmedu z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 106. Przychody Szpitala Zacisze w Polsce (mln zł) i ich dynamika, 2007-III kw. 2010
 107. Wysokość kontraktu Enel-Med w Warszawie z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 108. Struktura przychodów Enel-Med w Warszawie z tytułu kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne w Polsce, według zakontraktowanych świadczeń, 2011
 109. Struktura przychodów Swissmed z tytułu leczenia szpitalnego w Polsce (mln zł), według źródła finansowania, 2006-2010
 110. Struktura własnościowa zakładów lecznictwa ambulatoryjnego w Polsce, wrzesień 2010
 111. Publiczne i niepubliczne placówki prowadzące badania laboratoryjne w Polsce, maj 2011
 112. Wybrane największe niepubliczne sieci laboratoriów w Polsce (liczba placówek), maj 2011
 113. Przychody i zysk netto firmy Diagnostyka w Polsce (mln zł), 2003-2007 i 2009
 114. Wysokość kontraktu firmy Diagnostyka z NFZ w Polsce (tys. zł) i dynamika, 2009-2011
 115. Przychody i wynik finansowy netto Synevo Polska (mln zł), 2005-2009
 116. Publiczne i niepubliczne placówki świadczące usługi dializowania w Polsce, maj 2011
 117. Wybrane największe niepubliczne stacje dializ w Polsce (liczba placówek), maj 2011
 118. Przychody i wynik finansowy netto Fresenius Nephrocare w Polsce (mln zł), 2004-2009
 119. Wysokość kontraktu stacji dializ Fresenius Nephrocare z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 120. Wysokość kontraktów podpisanych przez stacje dializ Fresenius Nephrocare z NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 121. Wysokość kontraktu stacji dializ Euromedic z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 122. Wysokość kontraktów podpisanych przez stacje dializ Euromedic z NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 123. Przychody i wynik finansowy netto Diaverum w Polsce (mln zł), 2008-2009
 124. Wysokość kontraktu stacji dializ Diverum z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 125. Wysokość kontraktów podpisanych przez stacje dializ Diaverum z NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 126. Przychody i wynik finansowy netto B.Braun/Avitum w Polsce (mln zł), 2002-2009
 127. Wysokość kontraktu stacji dializ B.Braun/Avitum z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 128. Wysokość kontraktów podpisanych przez stacje dializ B.Braun/Avitum z NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 129. Przychody i wynik finansowy netto Centrum Dializa w Polsce (mln zł), 2003-2009
 130. Wysokość kontraktu stacji dializ Centrum Dializa z NFZ w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 131. Wysokość kontraktów podpisanych przez stacje dializ Dializa Centrum z NFZ w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 132. Przychody i wynik finansowy netto Nefroluxu w Polsce (mln zł), 2008-2009
 133. Wysokość kontraktu stacji dializ Nefrolux z NFZ w Polsce (mln zł), 2007-2011
 134. Publiczne i niepubliczne placówki świadczące usługi leczenia stomatologicznego w Polsce, maj 2011
 135. Miejsca korzystania z opieki dentystycznej w Polsce w porównaniu do średniej UE, 2009
 136. Wartość (mld zł) i dynamika rynku prywatnych usług dentystycznych w Polsce, 2008-2013
 137. Wartościowe udziały prywatnych i publicznych nakładów na opiekę dentystyczną w Polsce, 2008-2011
 138. Liczba publicznych i niepublicznych placówek świadczących usługi diagnostyki obrazowej w Polsce, maj 2011
 139. Wysokość kontraktu Alliance Medical z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w Polsce (tys. zł) i dynamika, 2008-2011
 140. Przychody i zysk netto CDO Fantom w Polsce (mln zł), 2008-2009
 141. Wysokość kontraktu Fantom z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 142. Wysokość kontraktu Fantom z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 143. Wysokość kontraktu Euromedic z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 144. Wysokość kontraktów Euromedic z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 145. Przychody i wynik finansowy netto Helimed w Polsce (mln zł), 2004-2009
 146. Wysokość kontraktu Helimed z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 147. Wysokość kontraktu Radiologica z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 148. Wysokość kontraktu Radiologica z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 149. Przychody i zysk netto Voxel w Polsce (mln zł), 2006-2009
 150. Wysokość kontraktu Voxel z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w Polsce (mln zł) i dynamika, 2007-2011
 151. Wysokość kontraktu Voxel z NFZ na badania diagnostyki obrazowej w poszczególnych województwach w Polsce, 2011
 152. Liczba publicznych i niepublicznych placówek świadczących usługi rehabilitacyjne w Polsce, maj 2011
 153. Publiczne i niepubliczne placówki świadczące usługi ratownictwa medycznego w Polsce, maj 2011
 154. Liczba umów podpisanych na ratownictwo medyczne przez publiczne i niepubliczne podmioty w Polsce i ich dynamika, 2007-2011
 155. Liczba umów podpisanych z NFZ na ratownictwo medyczne przez niepubliczne podmioty w poszczególnych województwach w Polsce, 2010-2011
 156. Wysokość kontraktów podpisanych przez Falck z NFZ na ratownictwo medyczne w poszczególnych województwach w Polsce (mln zł), 2011
 157. Wartość i dynamika polskiego rynku turystyki medycznej (mln zł), 2009-2011
 158. Ocena zawodolenia Polaków z systemu opieki zdrowotnej w Polsce, 2001 oraz 2007-2010
 159. Ocena systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wybranych krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, 2010
 160. Ocena dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ w Polsce, luty 2010
 161. dsetek Polaków korzystających z publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej, 2002-2005 oraz 2009-2010
 162. Odsetek Polaków korzystających z wybranych świadczeń medycznych w ramach NFZ i prywatnie, luty 2010
 163. Odsetek osób posiadających abonament lub dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, marzec 2011
 164. Ocena skutków prywatyzacji służby zdrowia dla społeczeństwa w Polsce, czerwiec 2010
 165. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (% PKB), 2000-2008
 166. Wydatki per capita na ochronę zdrowia w Polsce (wg PPP, $), 2000-2008
 167. Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (% PKB), 2001-2008
 168. Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (% całkowitych wydatków publicznych), 2000-2008
 169. Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia), 2000-2008
 170. Publiczne wydatki per capita na ochronę zdrowia w Polsce (wg PPP, $), 2000-2008
 171. Prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (% PKB), 2000-2008
 172. Prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia), 2000-2008
 173. Prywatne wydatki per capita na ochronę zdrowia w Polsce (wg PPP, $), 2000-2008
 174. Publiczne i prywatne wydatki na leczenie szpitalne w Polsce, 2008
 175. Prywatne wydatki na opiekę szpitalną w Polsce, 2008
 176. Publiczne i prywatne wydatki per capita na leczniczą i rehabilitacyjną opiekę zdrowotną w szpitalach w Polsce (wg PPP, $), 2002-2008
 177. Prywatne i publiczne wydatki na opiekę ambulatoryjną, 2008
 178. Struktura prywatnych wydatków na leczenie ambulatoryjne w Polsce, 2008
 179. Publiczne i prywatne wydatki per capita na podstawowe świadczenia medyczne i diagnostyczne w Polsce (wg PPP, $), 2003-2008
 180. Publiczne i prywatne wydatki per capita na usługi stomatologiczne w Polsce (wg PPP, $), 2003-2008
 181. Publiczne i prywatne wydatki per capita na specjalistyczne usługi ambulatoryjne w Polsce (wg PPP, $), 2003-2008
 182. Publiczne i prywatne wydatki na dodatkowe świadczenia medyczne w Polsce, 2008
 183. Struktura prywatnych wydatków na dodatkowe świadczenia medyczne w Polsce, 2008
 184. Prywatne wydatki per capita na świadczenia laboratoryjne w Polsce (wg PPP, $), 2003-2008
 185. Publiczne i prywatne wydatki per capita na świadczenia diagnostyki obrazowej (wg PPP, $), 2004-2008
 186. Prywatne i publiczne wydatki per capita na ratownictwo i transport medyczny w Polsce (wg PPP, $), 2003-2008

Spis tabel

 1. Porównanie oferty wybranych firm ubezpieczeniowych i medycznych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, 2011
 2. Liczba placówek współpracujących z wybranymi firmami oferującymi ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, 2011
 3. Wybrane planowane inwestycje w przychodnie prywatne w Polsce, 2011
 4. Liczba przychodni oraz szpitali posiadanych przez wybrane największe prywatne firmy medyczne w Polsce, maj 2011
 5. Liczba klientów indywidualnych i korporacyjnych w wybranych największych firmach medycznych w Polsce, 2010
 6. Porozumienia o współpracy podpisane przez Enel-Med z firmami ubezpieczeniowymi, 2010
 7. Plany inwestycyjne Enel-Med w Polsce, 2011-2013
 8. Porównanie szczegółowej oferty wybranych banków w zakresie oferowanych świadczeń z zakresu opieki medycznej w Polsce, 2011
 9. Wybrane szpitale niepubliczne powstałe w Polsce, 2010-2011
 10. Wybrane planowane inwestycje w szpitale niepubliczne w Polsce, 2011
 11. Wybrane szpitale niepubliczne działające na zasadzie dzierżawy w Polsce, 2011
 12. Wybrane planowane inwestycje na budowę szpitali w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 2011
 13. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala św. Anny w Piasecznie, 2011
 14. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, 2011
 15. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala „Bukowiec” w Kowarach, 2011
 16. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala „Mikulicz” w Świebodzicach, 2011
 17. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, 2011
 18. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala św. Rocha w Ozimku, 2011
 19. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, 2011
 20. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala EuroMediCare we Wrocławiu, 2011
 21. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, 2011
 22. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego, 2011
 23. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie, 2011
 24. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, 2011
 25. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, 2011
 26. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą, 2011
 27. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie, 2011
 28. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital we Wschowie, 2011
 29. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital w Świeciu, 2011
 30. Podstawowe informacje dotyczące NZOZ Nowy Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie, 2011
 31. Liczba łóżek w poszczególnych placówkach szpitalnych Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Polsce, 2011
 32. Kontrakty z NFZ poszczególnych placówek szpitalnych Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Polsce, 2007-2011
 33. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Polskiego Połczyn-Zdrój NZOZ, 2011
 34. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Polskiego Sztum NZOZ, 2011
 35. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Medicover w Warszawie, 2011
 36. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Damiana w Warszawie, 2011
 37. Podstawowe informacje dotyczące szpitala Carolina Medical Center w Warszawie, 2010
 38. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala św. Rafała (Scanmed) w Krakowie, 2011
 39. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Zacisze (Enel-Med) w Warszawie, 2011
 40. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Swissmed w Gdańsku, 2011
 41. Podstawowe informacje dotyczące Szpitala Grupy Lux Med w Warszawie, 2011
 42. Wybrane placówki oferujące leczenie dla obcokrajowców w Polsce, 2011
 43. Porównanie cen wybranych świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii (£), 2010
 44. Porównanie cen wybranych świadczeń stomatologicznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii (£), 2010
 45. Porównanie cen wybranych świadczeń stomatologicznych w Polsce i w Niemczech (€), 2010
 46. Ocena projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych przez PIU w Polsce, 2011
Allianz
CDO Fantom
Centrum Dializa
Certus
Diagnostyka
EMC Instytut Medyczny
Enel-Med
Euromedic International Polska
Falck
Fresenius Nephrocare
Grupa Lux Med
Grupa Medicover
Grupa Nowy Szpital
Helimed Diagnostic Imaging
Inter Polska
InterRisk
Laboratoria Medyczne Fryda
Medica Polska
PCZ Instytut Medyczny
Polmed
PZU
Scanmed
Signal Iduna
Swissmed

and more...