Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2010

Prognozy rozwoju na lata 2010-2012

To 19-ta edycja cyklicznego raportu który zawiera kompleksową analizę sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, dzięki czemu jest pomocny przy planowaniu rozwoju firmy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Dodatkowo w raporcie przedstawione są wyniki najnowszego cyklicznego badania oceny stanu sektora wśród kadry zarządzającej największych firm budowlanych w Polsce.

Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2010 prezentuje również prognozy dotyczące przyszłości branży na lata 2010-2012, w rozbiciu na poszczególne rodzaje budownictwa. Prognozy te oparte są na analizie szeregów czasowych z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych, badaniu przeprowadzonym wśród firm budowlanych oraz wiedzy naszych ekspertów.

Na potrzeby tego raportu PMR Research – dział badawczy firmy PMR (www.research-pmr.com) – przeprowadził w marcu 2010 r. badanie wśród największych wykonawczych firm budowlanych działających na polskim rynku. Badanie zostało przeprowadzone techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Zrealizowano 111 pełnowartościowych wywiadów. Było to już dwunaste badanie tego typu (wyniki poprzednich badań zostały opublikowane we wcześniejszych raportach PMR Publications).

Badanie, podobnie jak jego poprzednie edycje, pozwoliło uzyskać informacje na temat czynników wpływających zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na sektor budowlany w Polsce, zebrać opinie na temat wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rynek budowlany oraz określić czynniki mające największy wpływ na sukces rynkowy w polskim sektorze budowlanym. W niniejszej edycji badania zaprezentowane zostały także trendy widoczne w wynikach kolejnych badań z tej serii, co ułatwia obserwację zmian, jakie zachodziły w branży w ciągu ostatnich sześciu lat.

Główne sekcje opisane w raporcie

 • Sytuacja w branży budowlanej
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych polskich firm budowlanych
 • Budownictwo inżynieryjne
 • Budownictwo niemieszkaniowe
 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Profile województw
 • Profile największych spółek budowlanych. 
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 1. Metodologia s.9

 2. Streszczenie menedżerskie s. 15

 3. Aktualna sytuacja na polskim rynku budowlanym s. 21

  • Wielkość rynku budowlanego s. 21
  • Produkcja budowlano-montażowa s. 23
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2010-2012 s. 27
  • Firmy budowlane – liczebność i podział s. 35
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w firmach budowlanych s. 39
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych s. 40
  • Koniunktura w branży budowlanej s. 42
  • Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany s. 42
  • Pozwolenia budowlane – liczba budynków s. 45
 4. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych s. 47

  • Wprowadzenie s. 47
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym s. 48
  • Oczekiwania polskich firm budowlanych w związku z inwestycjami na Euro 2012 s. 61
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych s. 64
  • Obecna i planowana działalność polskich firm na rynkach zagranicznych s. 70
 5. Budownictwo inżynieryjne s. 73

  • Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego s. 73
  • Projekty związane z ochroną środowiska s. 75
  • Transport drogowy s. 78
  • Transport kolejowy s.81
  • Transport lotniczy s.84
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego s. 86
   • Inwestycje energetyczne s. 86
   • Inwestycje rafineryjne i chemiczne s. 88
    • PKN Orlen s. 88
    • Grus.Lotos s.88
    • PGNiG s. 88
    • Gaz-System s. 89
   • Inwestycje kopalni węgla kamiennego s. 90
  • Obiekty sportowe s. 90
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2010-2012 s. 92
 6. Budownictwo niemieszkaniowe s. 93

  • Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego s. 93
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe s. 96
  • Budownictwo handlowo-usługowe s. 98
  • Budownictwo biurowe s. 104
  • Budownictwo hotelowe s.108
  • Budownictwo edukacyjne i opieki medycznej s.110
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2010-2012 s. 119
  • Budownictwo mieszkaniowe s. 121

   • Zasoby mieszkaniowe s. 123
   • Budynki i mieszkania oddane do użytku s. 123
    • Inwestorzy indywidualni s. 125
    • Deweloperzy s.125
    • Spółdzielnie mieszkaniowe s.127
   • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy s.127
   • Kredyty mieszkaniowe s. 129
   • Ceny mieszkań s. 131
   • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2010-2012 s.132
 7. Profile województw s. 135

 8. Profile największych spółek budowlanych s. 143

  • Polimex-Mostostal SA s. 143
  • Skanska SA s. 145
  • Budimex SA s. 147
  • Strabag Ss.z o.o. s. 148
  • Mostostal Warszawa SA s.150
  • Warbud SA s.152
  • PBG SA s.153
  • Hochtief Polska Ss.z o.o. s. 155
  • P.R.I. Pol-Aqua SA s.156
  • Mostostal Zabrze-Holding SA s. 157
  • Elektrobudowa SA s.159
  • Erbud SA s. 160
  • Eiffage Budownictwo Mitex SA s. 162
 9. Spis wykresów s. 163

 10. Spis tabel s.169

 11. Informacja o PMR s.173

 12. Dane kontaktowe s. 174

Spis wykresów

 1. Prognozy wzrostów produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa, 2009-2012
 2. Wielkość i dynamika rynku budowlanego w Polsce, 2000-2009
 3. Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), I 2008-II 2010
 4. Roczne zmiany nominalne produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2000-2009
 5. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, podział ze względu na charakter robót (%), 2001-2009
 6. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce według typu działalności firm, 2009
 7. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według obiektów budowlanych, 2009
 8. Kwartalne wzrosty PKB i wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%, r/r), I kw. 2007-IV kw. 2009
 9. Realna dynamika Produktu Krajowego Brutto w Polsce (%), 2002-2009
 10. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (mld €), 2002-2010
 11. Nakłady inwestycyjne podmiotów gospodarczych na budynki i budowle w Polsce, 2000-2009
 12. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-marzec 2010
 13. Produkcja cementu w Polsce (mln ton), 2000-2010
 14. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem, 2000-2012
 15. Podział firm budowlanych w Polsce według wielkości zatrudnienia, stan na koniec grudnia 2009
 16. Liczba nowych firm budowlanych zatrudniających do dziewięciu pracowników, 2004-2009
 17. Dynamika przychodów i zysków firm budowlanych w Polsce, 2002-2009
 18. Zatrudnienie w budownictwie w Polsce (w tys.), 2000-2009
 19. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w budownictwie oraz jego zmiany (%) w Polsce, 2001-2009
 20. Wskaźnik inflacji, ceny w budownictwie i w przemyśle w Polsce (%, r/r), I 2000-II 2010
 21. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2000-2009
 22. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2000-2009
 23. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie polskim, I 2008-III 2010
 24. Liczba budynków, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (w tys.), 2000-2009
 25. Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym
 26. Czy sytuacja w sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?
 27. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-marzec 2010
 28. Jakie segmenty rynku budowlanego będą najbardziej atrakcyjne dla polskich firm budowlanych w ciągu najbliższych dwóch lat?
 29. Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w polskim sektorze budowlanym
 30. Co najbardziej utrudnia działalność na rynku?
 31. Co najbardziej ułatwia działalność na rynku?
 32. Czynniki mające największy wpływ na sukces rynkowy w branży budowlanej w Polsce
 33. W jakich dziedzinach firma najbardziej odczuła kryzys w budownictwie?
 34. Jakie działania są planowane lub już zostały podjęte przez firmę wskutek kryzysu w sektorze budowlanym?
 35. Czy firma odczuwa ożywienie w branży budowlanej?
 36. Dlaczego firma odczuwa ożywienie w branży?
 37. Dlaczego firma nie odczuwa ożywienia w branży?
 38. W jaki sposób firma zamierza wykorzystać nadchodzące ożywienie?
 39. Czy firma bierze udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską?
 40. Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-marzec 2010
 41. Czy firma liczy na realizację projektów związanych z przygotowaniami do Euro 2012?
 42. Ile procent zakładanego planu inwestycyjnego na Euro 2012 uda się zrealizować?
 43. Czy firma obawia się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, które dysponują tanią siłą roboczą i oferują niższe ceny?
 44. Konkurencji firm z jakich krajów firma się obawia?
 45. Segment budownictwa podstawowy dla firmy
 46. Przychody ankietowanych firm w 2009 r.
 47. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy firma planuje zwiększyć lub zmniejszyć całkowite zatrudnienie?
 48. Czy firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w inny sposób niż zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
 49. W jaki inny sposób firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
 50. Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową?
 51. Jak firmy oceniają swoją obecną sytuację finansową w porównaniu z rokiem ubiegłym?
 52. Jaka będzie sytuacja finansowa firmy na koniec roku 2010 w porównaniu do końca roku 2009?
 53. Jak firmy oceniają obecną ilość zamówień?
 54. Czy ilość zamówień w porównaniu do poprzedniego roku zmieniła się?
 55. Czy ilość zamówień w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w porównaniu do ostatnich 12 miesięcy) wzrośnie czy zmaleje?
 56. Czy firma prowadzi działalność lub sprzedaje produkty lub usługi za granicą? (odpowiedzi ankietowanych z lat 2004-2010)
 57. Czy firma planuje rozpoczęcie działalności poza granicami Polski?
 58. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2003-2009
 59. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów, 2009
 60. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł), 2000-2009
 61. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł), 2000-2009
 62. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, oczyszczalnie wód i ścieków (mld zł), 2000-2009
 63. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł), 2000-2009
 64. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mln zł), 2000-2009
 65. Długość autostrad w Polsce na koniec okresu (km), 2000-2011
 66. Plan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w perspektywie Euro 2012.
 67. Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł), 2000-2009
 68. Modernizacja linii kolejowych w Polsce do 2012 r.
 69. Przyrosty i ubytki mocy wytwórczych w Polsce (MW), 2008-2030
 70. Produkcja budowlano-montażowa, obiekty sportowe w Polsce (mln zł), 2000-2009
 71. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce, 2000-2012
 72. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
 73. Udział budownictwa niemieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2009
 74. Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, 2009
 75. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, liczba budynków, 2000-2009
 76. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, powierzchnia budynków, 2004-2009
 77. Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
 78. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, liczba budynków, 2000-2009
 79. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, powierzchnia budynków, 2004-2009
 80. Powierzchnia magazynowa w Polsce (tys. m2), III 2010
 81. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
 82. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, liczba budynków, 2000-2009
 83. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, powierzchnia budynków, 2005-2009
 84. Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce (m2), 2005-2010
 85. Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2009
 86. Udziały rynkowe sklepów z materiałami budowlanymi w Polsce, I kwartał 2010
 87. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
 88. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, liczba budynków, 2000-2009
 89. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, powierzchnia budynków, 2004-2009
 90. Zasoby i przewidywane projekty budynków biurowych w miastach regionalnych w Polsce (m2), marzec 2010
 91. Roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w największych miastach Polski (tys. m2), 2006-2010
 92. Produkcja budowlano-montażowa, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Polsce (mln zł), 2000-2009
 93. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, liczba budynków, 2000-2009
 94. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, powierzchnia budynków, 2004-2009
 95. Produkcja budowlano-montażowa, obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale w Polsce (mld zł), 2000-2009
 96. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale, liczba budynków, 2000-2009
 97. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale, powierzchnia budynków, 2004-2009
 98. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, 2000-2012
 99. Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003-2009
 100. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000-2009
 101. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce według rodzaju budynków, 2009
 102. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2000-2009
 103. Liczba i wartość nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2004-2010
 104. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych w Polsce (mld zł) 2000-2014
 105. Średnia cena m2 mieszkań sprzedanych w Polsce (tys. zł), I kw. 2008 i I kw. 2010

Spis tabel

 1. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2008-2009
 2. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2001-2009
 3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2006-2009
 4. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2010-2012
 5. Oczekiwane efekty realizacji programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013
 6. Liczba firm budowlanych w Polsce, VI 2002-XII 2009
 7. Wyniki finansowe największych grup budowlanych w Polsce, 2008-2009
 8. Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (mln zł), 2001-2009
 9. Planowane i realizowane główne inwestycje w sferze ochrony środowiska w Polsce, 2010-2015
 10. Linie kolejowe w Polsce przeznaczone do modernizacji, 2010-2012
 11. Inwestycje w rozbudowę istniejących portów lotniczych w Polsce, 2010
 12. Planowane inwestycje w nowe porty lotnicze w Polsce, 2010
 13. Realizowane i planowane inwestycje stadionowe w Polsce, 2010-2015
 14. Największe planowane i realizowane centra handlowe w Polsce, 2010-2013
 15. Liczba hipermarketów w Polsce, 2007-2009
 16. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2007-2009
 17. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2009
 18. Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych w Polsce, 2008-2009
 19. Największe planowane i realizowane inwestycje hotelowe w Polsce, 2010-2014
 20. Obiekty użyteczności publicznej planowane oraz w trakcie realizacji w Polsce, 2010-2015 113-
 21. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, koniec 2009
 22. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2000-2009
 23. Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu, 1996-2009
 24. Mieszkania deweloperskie wprowadzone do sprzedaży, sprzedane oraz pozostające w ofercie w Polsce, 2008-2009
 25. Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, rok do roku), 1998-2009
 26. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2008-2009
 27. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2008-2009
 28. Ludność Polski według województw, 2006-2009
 29. Liczba firm budowlanych w Polsce, wg województw, 2009
 30. Produkcja sprzedana budownictwa w Polsce, według województw, 2006-2009
 31. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw, 2006-2009
 32. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty o charakterze inwestycyjnym, według województw, 2004-2006
 33. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty remontowe, według województw, 2004-2006
 34. Liczba budynków mieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2005-2009
 35. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2005-2009
 36. Charakterystyka województw
 37. Podstawowe dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2005-2009
 38. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 39. Podstawowe dane finansowe Grupy Skanska, 2005-2009
 40. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 41. Podstawowe dane finansowe Grupy Budimex, 2005-2009
 42. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 43. Podstawowe dane finansowe spółki Strabag, 2005-2009
 44. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 45. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2005-2009
 46. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 47. Podstawowe dane finansowe Grupy Warbud, 2005-2009
 48. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 49. Podstawowe dane finansowe Grupy PBG, 2005-2009
 50. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 51. Podstawowe dane finansowe Grupy Hochtief Polska, 2005-2009
 52. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 20105
 53. Podstawowe dane finansowe Grupy P.R.I. Pol-Aqua, 2005-2009
 54. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 55. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2005-2009
 56. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 57. Podstawowe dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2005-2009
 58. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 59. Podstawowe dane finansowe Grupy Erbud, 2005-2009
 60. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010
 61. Podstawowe dane finansowe Grupy Eiffage Budownictwo Mitex, 2005-2009
 62. Kontrakty pozyskane w okresie X 2009-III 2010