Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009

Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012

Raport zawiera kompleksową analizę sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, dzięki czemu jest pomocny przy planowaniu rozwoju firmy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Dodatkowo w raporcie przedstawione są wyniki najnowszego cyklicznego badania oceny stanu sektora wśród kadry zarządzającej największych firm budowlanych w Polsce.

Raport prezentuje potencjał budowlany wszystkich województw w Polsce i analizuje je pod względem rozwoju lokalnych rynków budowlanych. Na podstawie raportu wyodrębnić można województwa o najlepiej rozwiniętym sektorze budowlanym, a także wskazać te, które mają największe możliwości rozwoju w najbliższych latach.

Raport prezentuje również prognozy dotyczące przyszłości branży na lata 2009-2012, w rozbiciu na poszczególne rodzaje budownictwa oraz w podziale na cały kraj oraz województwa. Prognozy te oparte są na analizie szeregów czasowych z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych oraz wiedzy naszych ekspertów.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych polskich firm budowlanych
Na potrzeby tego raportu PMR Research – dział badawczy firmy PMR – przeprowadził we wrześniu 2009 r. badanie wśród największych wykonawczych firm budowlanych działających na polskim rynku. Badanie zostało przeprowadzone techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Zrealizowano 130 pełnowartościowych wywiadów. Było to już jedenaste badanie tego typu (wyniki dziesięciu poprzednich edycji badania – od lipca 2004 r. do marca 2009 r. – zostały opublikowane we wcześniejszych raportach PMR Publications).
Badanie, podobnie jak jego poprzednie edycje, pozwoliło uzyskać informacje na temat czynników wpływających zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na sektor budowlany w Polsce, zebrać opinie na temat wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rynek budowlany oraz określić czynniki mające największy wpływ na sukces rynkowy w polskim sektorze budowlanym. W niniejszej edycji badania zaprezentowane zostały także trendy widoczne w wynikach kolejnych badań z tej serii, co ułatwia obserwację zmian, jakie zachodziły w branży w ciągu ostatnich czterech lat.

18. edycja raportu Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009 zawiera unikatowe dane w porównaniu do poprzednich edycji. Nowością są następujące grafy i tabele:

 • Produkcja budowlano-montażowa, budowle sportowe i rekreacja w Polsce (mln zł), 2000 - I poł. 2009
 • Realizowane i planowane inwestycje stadionowe w Polsce, 2009-2012
 • Pozwolenia budowlane i inwestycje ukończone w Polsce (liczba budynków), 2005 – I poł. 2009 (dane dla następujących kategorii: budownictwo niemieszkaniowe ogółem, budynki przemysłowe i magazynowe, budynki handlowo-usługowe, budynki biurowe, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, oraz obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale)
 • Pozwolenia budowlane i inwestycje ukończone w Polsce (powierzchnia budynków w m2), 2005 – I poł. 2009 (dane dla następujących kategorii: budownictwo niemieszkaniowe ogółem, budynki przemysłowe i magazynowe, budynki handlowo-usługowe, budynki biurowe, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, oraz obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale)
 • Nowe pytania w badaniu przeprowadzonym wśród ponad 200 największych firm: W jakich dziedzinach funkcjonowania firma najbardziej odczuła kryzys w budownictwie? Co wskazuje na brak ożywienia w branży budowlanej?
 • Planowane i realizowane główne inwestycje w sferze ochrony środowiska w Polsce, 2009-2015
 • Pozwolenia budowlane w Polsce wg województw (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005 – I poł. 2009 (dane dla następujących kategorii: hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, budynki transportu i łączności, budynki przemysłowe i magazynowe, oraz obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale)
 • Inwestycje ukończone w Polsce wg województw (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005-2008 (dane dla następujących kategorii: hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, budynki transportu i łączności, budynki przemysłowe i magazynowe, oraz obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale)
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA

 1. Metodologia

 2. Streszczenie menedżerskie

 3. Aktualna sytuacja na polskim rynku budowlanym

  • Wielkość rynku budowlanego
  • Produkcja budowlano-montażowa
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2009-2012
  • Firmy budowlane – liczebność i podział
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w firmach budowlanych
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany
  • Pozwolenia budowlane – liczba budynków
 4. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych

  • Wprowadzenie
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
  • Oczekiwania polskich firm budowlanych w związku z inwestycjami na Euro 2012
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
  • Obecna i planowana działalność polskich firm na rynkach zagranicznych
 5. Budownictwo inżynieryjne

  • Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego
  • Projekty związane z ochroną środowiska
  • Transport drogowy
  • Transport kolejowy
  • Transport lotniczy
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Inwestycje energetyczne
   • Inwestycje rafineryjne i chemiczne
  • Obiekty sportowe
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2009-2012
 6. Budownictwo niemieszkaniowe

  • Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo edukacyjne i opieki medycznej
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2009-2012
 7. Budownictwo mieszkaniowe

  • Zasoby mieszkaniowe
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku
   • Inwestorzy indywidualni
   • Deweloperzy
   • Spółdzielnie mieszkaniowe
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Ceny mieszkań
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2009-2012
 8. Charakterystyka województw

  • PKB, nakłady inwestycyjne i populacja
   • Produkt krajowy brutto w województwach
   • Nakłady inwestycyjne
   • Populacja i powierzchnia województw
   • Prognozy demograficzne
  • Produkcja budowlano-montażowa
   • Produkcja budowlano-montażowa na mieszkańca w podziale regionalnym
   • Produkcja budowlano-montażowa na zatrudnionego w firmach budowlanych w podziale regionalnym
   • Prognoza produkcji budowlano-montażowej na lata 2009-2012
  • Budownictwo inżynieryjne
   • Sieć drogowa w województwach
   • Sieć kolejowa w województwach
   • Prognozy rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2009-2012
  • Budownictwo niemieszkaniowe
   • Prognozy rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2009-2012
  • Budownictwo mieszkaniowe
   • Zasoby mieszkaniowe
   • Mieszkania oddawane do użytku
   • Pozwolenia budowlane i prognoza liczby mieszkań oddawanych do użytku w latach 2009-2012
   • Prognozy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2009-2012
 9. Profile województw

  • Charakterystyka województw
 10. Profile największych spółek budowlanych

  • Polimex-Mostostal SA
  • Skanska SA
  • Budimex SA
  • Strabag Sp. z o.o.
  • Mostostal Warszawa SA
  • Warbud SA
  • PBG SA
  • Hochtief Polska Sp. z o.o.
  • P.R.I. Pol-Aqua SA
  • Mostostal Zabrze-Holding SA
  • Elektrobudowa SA
  • Erbud SA
  • Eiffage Budownictwo Mitex SA
 11. Spis grafik

 12. Spis tabel

 13. Informacja o PMR

 14. Dane kontaktowe

Spis grafik

 1. Prognozy wzrostów produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa, 2009-2012
 2. Udział województw w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2008
 3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce według województw, średnioroczne stopy wzrostu, 2009-2012
 4. Wielkość i dynamika rynku budowlanego w Polsce, 2000-2009
 5. Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), I 2007 - VIII 2009
 6. Roczne zmiany nominalne produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2000-2009
 7. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, podział ze względu na charakter robót (%), 2001-2009
 8. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce według typu działalności firm, I-VIII 2009
 9. Podział produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według obiektów budowlanych, I poł. 2009
 10. Kwartalne wzrosty PKB i wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%, r/r), I kw. 2007-II kw. 2009
 11. Realna dynamika Produktu Krajowego Brutto w Polsce (%), 2002 - I poł. 2009
 12. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (mld €), 2002 – I-VII 2009
 13. Nakłady inwestycyjne podmiotów gospodarczych na budynki i budowle w Polsce, 2000 - I poł. 2009
 14. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2009
 15. Produkcja cementu w Polsce (mln ton), 2000-2009
 16. Inwestycje na Euro 2012 w Polsce według etapów realizacji, 2008-2012
 17. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem, 2000-2012
 18. Podział firm budowlanych w Polsce według wielkości zatrudnienia, stan na koniec czerwca 2009
 19. Liczba nowych firm budowlanych zatrudniających do dziewięciu pracowników, I poł. 2004 – I poł. 2009
 20. Dynamika przychodów i zysków firm budowlanych w Polsce, I poł. 2003 - I poł. 2009
 21. Zatrudnienie w budownictwie w Polsce (w tys.), 2000 - I-VIII 2009
 22. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w budownictwie oraz jego zmiany (%) w Polsce, 2001 - I-VIII 2009
 23. Wskaźnik inflacji, ceny w budownictwie i w przemyśle w Polsce (%, r/r), I 2000-IX 2009
 24. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2000 - I poł. 2009
 25. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2000 - I poł. 2009
 26. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie polskim, I 2006-IX 2009
 27. Badanie koniunktury – wskaźnik produkcji budowlano-montażowej w Polsce, I 2002-IX 2009
 28. Liczba budynków, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (w tys.), 2000-I poł. 2009
 29. Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym
 30. Czy sytuacja w sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian?
 31. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2009
 32. Jak według respondentów zmieni się wartość danego wskaźnika w 2009 r. w porównaniu do 2008 r.
 33. Procent respondentów przewidujących wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w branży budowlanej, lipiec 2004-wrzesień 2009
 34. Jakie segmenty rynku budowlanego będą dla polskich firm budowlanych najbardziej atrakcyjne w ciągu najbliższych dwóch lat?
 35. Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w polskim sektorze budowlanym
 36. W jakich dziedzinach funkcjonowania firma najbardziej odczuła kryzys w budownictwie?
 37. Czy firma odczuwa ożywienie w branży budowlanej?
 38. Co wskazuje na brak ożywienia w branży budowlanej?
 39. Czynniki mające największy wpływ na sukces rynkowy w branży budowlanej w Polsce
 40. Czy obecnie firma bierze udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską?
 41. Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-wrzesień 2009
 42. Czy firma liczy na realizację projektów związanych z przygotowaniami do Euro 2012?
 43. Ile procent zakładanego planu inwestycyjnego na Euro 2012 uda się zrealizować?
 44. Czy firma obawia się konkurencji firm budowlanych z Chin?
 45. Segment budownictwa podstawowy dla firmy
 46. Przychody firmy w roku 2009
 47. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy firma planuje zwiększyć lub zmniejszyć całkowite zatrudnienie?
 48. Czy firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w inny sposób niż zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
 49. W jaki inny sposób firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
 50. Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową?
 51. Jak firmy oceniają obecną sytuację finansową firmy w porównaniu z rokiem ubiegłym?
 52. Jaka będzie sytuacja finansowa firmy na koniec roku 2009 w porównaniu do końca roku 2008?
 53. Jak firmy oceniają obecną ilość zamówień w firmie?
 54. Czy ilość zamówień w porównaniu do poprzedniego roku zmieniła się?
 55. Jakie działania są planowane lub już zostały podjęte przez firmę wskutek kryzysu w sektorze budowlanym?
 56. Czy firma prowadzi działalność lub sprzedaje produkty lub usługi za granicą? (odpowiedzi ankietowanych z lat 2004-2009)
 57. Kraje, w których firmy obecnie prowadzą prace lub sprzedają usługi bądź produkcję
 58. Czy firma planuje rozpoczęcie nowych projektów budowlanych lub sprzedaż produktów albo usług poza granicami Polski?
 59. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2003 - I poł. 2009
 60. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów, 2008
 61. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 62. Podział środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Polsce (mld €), 2007-2013
 63. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 64. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, oczyszczalnie wód i ścieków (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 65. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 66. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mln zł), 2000 - I poł. 2009
 67. Stan dróg krajowych w Polsce na koniec roku, 2003-2008
 68. Potrzeby natychmiastowe w zakresie poszczególnych rodzajów zabiegów na sieci dróg krajowych w Polsce, 2004-2008
 69. Długość autostrad w Polsce na koniec okresu (km), 2000-2010
 70. Plan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w perspektywie Euro 2012
 71. Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł), 2000 - I poł. 2009
 72. Planowane inwestycje kolejowe w Polsce (mld €), 2008-2012
 73. Modernizacja linii kolejowych w Polsce do 2012 i 2015 r.
 74. Istniejące i planowane porty lotnicze w Polsce, 2008
 75. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mln zł), 2000 - I poł. 2009
 76. Produkcja budowlano-montazowa, budownictwo inzynieryjne w Polsce, 2000-2012
 77. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 78. Udział budownictwa niemieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003 - I poł. 2009
 79. Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, 2008
 80. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, liczba budynków, 2000 - I poł. 2009
 81. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, powierzchnia budynków, 2004 - I poł. 2009
 82. Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 83. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, liczba budynków, 2000 - I poł. 2009
 84. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, powierzchnia budynków, 2004 - I poł. 2009
 85. Powierzchnia magazynowa w Polsce (tys. m2), sierpień 2009
 86. Powierzchnie magazynowe w Polsce, 2009
 87. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 88. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, liczba budynków, 2000 - I poł. 2009
 89. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, powierzchnia budynków, 2005 - I poł. 2009
 90. Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce, 2004-2009
 91. Liczba hipermarketów w Polsce, 2001-2009
 92. Udziały rynkowe sklepów z materiałami budowlanymi w Polsce, I kwartał 2009
 93. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 94. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, liczba budynków, 2000 - I poł. 2009
 95. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, powierzchnia budynków, 2004 - I poł. 2009
 96. Zasoby i przewidywane projekty budynków biurowych w miastach regionalnych w Polsce (m2), sierpień 2009
 97. Roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w największych miastach Polski (tys. m2), 2006-2010
 98. Produkcja budowlano-montażowa, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Polsce (mln zł), 2002 - I poł. 2009
 99. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, liczba budynków, 2000 - I poł. 2009
 100. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, powierzchnia budynków, 2004 - I poł. 2009
 101. Największe grupy hotelowe działające w Polsce, 2008
 102. Produkcja budowlano-montażowa, obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 103. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale, liczba budynków, 2000 - I poł. 2009
 104. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale, powierzchnia budynków, 2004 - I poł. 2009
 105. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, 2000-2012
 106. Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2003 - I poł. 2009
 107. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł), 2000 - I poł. 2009
 108. Podział produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce ze względu na rodzaje budynków, I poł. 2009
 109. Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce, V 2004-VIII 2009
 110. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2000 - I-VIII 2009
 111. Liczba i wartość nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2004-2009
 112. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, 2000-2012
 113. Mieszkania oddane do użytku w Polsce – liczba (tys.) i dynamika (%), 2006-2012
 114. PKB na jednego mieszkańca w Polsce według województw (średnia dla Polski = 100%), 2008
 115. Roczne nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2002 – I-VIII 2009
 116. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce (zł), 2008
 117. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w przeliczeniu na zatrudnionego w firmach budowlanych w Polsce (tys. zł), 2008
 118. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce – budownictwo inżynieryjne i prace drogowe, podział według województw (mln zł), 2008
 119. Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2 powierzchni ogólnej w Polsce (gęstość sieci), według województw, 2007
 120. Długość i gęstość dróg publicznych o twardej nawierzchni w Polsce, podział według województw, 2007
 121. Ocena stanu nawierzchni dróg krajowych według województw w Polsce, 2009
 122. Odsetek dróg krajowych w Polsce wymagających natychmiastowego remontu (%), 2007-2008
 123. Długość i gęstość sieci kolejowej w Polsce, według województw, 2008
 124. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2007-2008
 125. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2007-2008
 126. Liczba mieszkań istniejących w Polsce w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, 2008
 127. Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według województw, 2008 – I poł. 2009
 128. Liczba mieszkań oddanych do użytku w Polsce w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, 2008
 129. Liczba nowych mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, według województw, 2008 - I poł. 2009
 130. Liczba budynków mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2008 - I poł. 2009
 131. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2008
 132. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto (tys.), I poł. 2009

Spis tabel

 1. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2008 – I poł. 2009
 2. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2001-2009
 3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2006 – I-II kw. 2009
 4. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2009-2011
 5. Oczekiwane efekty realizacji programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013
 6. Liczba firm budowlanych w Polsce, VI 2002 – VI 2009
 7. Wyniki finansowe największych grup budowlanych w Polsce, 2008 – I poł. 2009
 8. Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (mln zł), 2001 – I poł. 2009
 9. Planowane i realizowane główne inwestycje w sferze ochrony środowiska w Polsce, 2009-2015
 10. Wydatki na cele ekologiczne w Polsce (mln zł), 2007-2010 i 2011-2014
 11. Trasy planowane do oddania w Polsce w 2009 r.
 12. Planowane inwestycje kolejowe w Polsce dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2008-2013
 13. Środki unijne z sektorowego programu Infrastruktura i Środowisko zapewnione na realizację kluczowych inwestycji w polskich portach lotniczych, 2007-2013
 14. Realizowane i planowane inwestycje stadionowe w Polsce, 2009-2012
 15. Największe planowane i realizowane centra handlowe w Polsce, 2009-2012
 16. Liczba hipermarketów w Polsce, 2007-2009
 17. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2007-2009
 18. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2009
 19. Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych
 20. Największe planowane i realizowane inwestycje hotelowe w Polsce, 2009-2014
 21. Obiekty użyteczności publicznej planowane oraz w trakcie realizacji w Polsce, 2009-2013
 22. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, koniec I poł. 2009
 23. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2000 - I poł. 2009
 24. Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu, 1996 - I poł. 2009
 25. Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, rok do roku), 1998 - I-VIII 2009
 26. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2008 - I-VIII 2009
 27. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2008 - I-VIII 2009
 28. Udziały województw w tworzeniu PKB Polski (%), 1998-2012
 29. Nakłady inwestycyjne w Polsce w podziale na województwa, 2008-2009
 30. Prognoza nakładów inwestycyjnych w Polsce (mln zł), 2008-2012
 31. Powierzchnia i liczba ludności Polski według województw, 2008
 32. Prognoza liczby ludności Polski, według województw (tys.), 2008-2035 (stan na 31 grudnia)
 33. Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2009-2012
 34. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw (mln zł), 2008-2012
 35. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce, podział według województw (mln zł), 2008-2012
 36. Prognoza produkcji budowlano-montażowej, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2008-2012
 37. Pozwolenia budowlane w Polsce wg województw, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005 – I poł. 2009
 38. Inwestycje ukończone w Polsce wg województw, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005-2008
 39. Pozwolenia budowlane w Polsce wg województw, budynki biurowe (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005 – I poł. 2009
 40. Inwestycje ukończone w Polsce wg województw, budynki biurowe (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005-2008
 41. Pozwolenia budowlane w Polsce wg województw, budynki handlowo-usługowe (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005 – I poł. 2009
 42. Inwestycje ukończone w Polsce wg województw, budynki handlowo-usługowe (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005-2008
 43. Pozwolenia budowlane w Polsce wg województw, budynki transportu i łączności (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005 – I poł. 2009
 44. Inwestycje ukończone w Polsce wg województw, budynki transportu i łączności (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005-2008
 45. Pozwolenia budowlane w Polsce wg województw, budynki przemysłowe i magazynowe (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005 – I poł. 2009
 46. Inwestycje ukończone w Polsce wg województw, budynki przemysłowe i magazynowe (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005-2008
 47. Pozwolenia budowlane w Polsce wg województw, obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005 – I poł. 2009
 48. Inwestycje ukończone w Polsce wg województw, obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale (liczba budynków i powierzchnia w m2), 2005-2008
 49. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, według województw, 2008
 50. Liczba mieszkań oddawanych do użytku w Polsce, 2008-2012
 51. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce, podział według województw (mln zł), 2008-2012
 52. Ludność Polski według województw, 2005-2008
 53. Liczba firm budowlanych w Polsce, wg województw, koniec czerwca 2009
 54. Produkcja sprzedana budownictwa w Polsce, według województw, 2006 – I poł. 2009
 55. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według województw, 2006 – I poł. 2009
 56. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty o charakterze inwestycyjnym, według województw, 2006-2008
 57. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, roboty remontowe, według województw, 2006-2008
 58. Liczba budynków mieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2005 – I poł. 2009
 59. Liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, według województw, 2005 – I poł. 2009
 60. Charakterystyka województw
 61. Podstawowe dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2005-I poł. 2009
 62. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 63. Podstawowe dane finansowe Grupy Skanska, 2005-I poł. 2009
 64. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 65. Podstawowe dane finansowe Grupy Budimex, 2005-I poł. 2009
 66. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 67. Podstawowe dane finansowe spółki Strabag, 2005-I poł. 2009
 68. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 69. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2005-I poł. 2009
 70. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 71. Podstawowe dane finansowe Grupy Warbud, 2005-I poł. 2009
 72. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 73. Podstawowe dane finansowe Grupy PBG, 2005-I poł. 2009
 74. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 75. Podstawowe dane finansowe Grupy Hochtief Polska, 2005-I poł. 2009
 76. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 77. Podstawowe dane finansowe Grupy P.R.I. Pol-Aqua, 2005-I poł. 2009
 78. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 79. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2005-I poł. 2009
 80. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 81. Podstawowe dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2005-I poł. 2009
 82. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 83. Podstawowe dane finansowe Grupy Erbud, 2005-I poł. 2009
 84. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009
 85. Podstawowe dane finansowe Grupy Eiffage Budownictwo Mitex, 2005-I poł. 2009
 86. Kontrakty pozyskane w okresie IV 2009-IX 2009