Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2010

Prognozy rozwoju na lata 2010-2012

Najnowszy raport PMR stanowi szczegółowe opracowanie na temat rynku dystrybucji farmaceutyków w Polsce wraz z prognozami rozwoju na lata 2010-2012.

Analiza koncentruje się na kluczowych segmentach rynku:

 • obrót apteczny (dystrybucja hurtowa, dystrybucja w placówkach aptecznych, dystrybucja w aptekach internetowych)
 • obrót pozaapteczny (dystrybucja hurtowa, dystrybucja w placówkach sprzedaży detalicznej)
 • dystrybucja szpitalna

Raport prezentuje także wybrane aspekty związane z dystrybucją DTP, bezpośrednią i wyłączną oraz równoległym importem i eksportem.

Ponadto w raporcie zaprezentowane zostały wyniki badania przeprowadzonego wśród największych firm farmaceutycznych w Polsce.

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

 1. Metodologia przygotowywania raportu

 2. Streszczenie menedżerskie

 3. Charakterystyka dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Polsce w latach 2005-2012

  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2008-2009
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2010-2012
  • Wartość poszczególnych kanałów dystrybucji w latach 2005-2012
   • Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w wartości rynku
   • Rynek dystrybucji aptecznej
   • Rynek dystrybucji szpitalnej
 4. Dystrybucja apteczna

  • Dystrybucja hurtowa
   • Liczba i rodzaj hurtowni
   • Koncentracja hurtowni na rynku aptecznym
   • Najwięksi gracze na rynku aptecznym
   • Dystrybucja full-line
    • Charakterystyka modelu
    • Profile wybranych czołowych graczy
   • Dystrybucja short-line
    • Charakterystyka modelu
    • Profile wybranych czołowych graczy
  • Dystrybucja w placówkach aptecznych
   • Liczba placówek aptecznych
   • Kondycja finansowa aptek
   • Liczba klientów w aptekach
   • Współpraca aptek z hurtowniami
   • Sieci aptek
    • Sieci aptek powiązane z hurtowniami
     • Profile wybranych czołowych graczy
    • Niezależne sieci aptek
     • Sieci aptek powyżej 20 placówek
      • Profile wybranych czołowych graczy
     • Sieci aptek liczące 10-20 placówek
      • Profile wybranych czołowych graczy
     • Sieci aptek liczące poniżej 10 placówek
      • Profile wybranych czołowych graczy
   • Sieci aptek franczyzowe
   • Grupy zakupowe aptek
   • Punkty apteczne
   • Apteki internetowe
    • Charakterystyka segmentu
    • Apteka internetowa jako miejsce zakupu leków
    • Liczba aptek internetowych
    • Czołowe apteki internetowe
     • Profile wybranych czołowych graczy
 5. Dystrybucja pozaapteczna

  • Charakterystyka segmentu
  • Reklama leków OTC w gazetach sieci handlowych
  • Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym
   • Dystrybucja hurtowa
    • Profile wybranych czołowych graczy specjalizujących się w dystrybucji pozaaptecznej
   • Dystrybucja detaliczna
    • Sklepy ogólnodostępne
     • Hipermarkety
     • Supermarkety
     • Sklepy dyskontowe
     • Małe sklepy spożywcze
     • Sklepy typu convenience
     • Sklepy na stacjach benzynowych
    • Kioski
    • Sklepy drogeryjno-kosmetyczne
    • Sklepy zielarsko-medyczne
 6. Dystrybucja szpitalna

  • Charakterystyka segmentu
  • Kondycja finansowa szpitali w Polsce
  • Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
   • Profile wybranych czołowych graczy
 7. Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna

  • Charakterystyka modeli
  • Uwarunkowania prawne
  • Przykłady producentów stosujących dystrybucję bezpośrednią lub DTP na rynku polskim
 8. Handel równoległy

  • Import równoległy
   • Uwarunkowania prawne
   • Liczba pozwoleń na import równoległy
   • Wielkość rynku
   • Refundacja leków z importu równoległego
   • Najwięksi gracze na rynku importu równoległego
    • Profile wybranych czołowych graczy
  • Eksport równoległy
 9. Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych firm farmaceutycznych w Polsce

  • Rozwój kanałów dystrybucji na rynku farmaceutycznym
   • Sprzedaż przez internet
   • Sprzedaż w sklepach ogólnodostępnych
   • Dystrybucja bezpośrednia
   • Dystrybucja wyłączna
  • Usługi dodatkowe świadczone przez dystrybutorów
  • Przewidywany wpływ zmian w przepisach na rynek farmaceutyczny
 10. Aneks 1

 11. Wykaz leków dopuszczonych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych

 12. Spis wykresów

 13. Spis tabel

 14. Informacja o PMR

 15. Dane kontaktowe

Spis wykresów

 1. Miejsca zakupu środków medycznych przez Polaków, 2008
 2. Przychody i wynik netto (mln zł) CF Cefarm w Polsce, 2007-2008
 3. Szacunkowy udział poszczególnych kanałów dystrybucji w rynku farmaceutycznym w Polsce, 2009
 4. Wartość (mld zł) i dynamika rynku aptecznego w Polsce, 2005-2012
 5. Wartość (mld zł) i dynamika rynku szpitalnego leków w Polsce, 2005-2012
 6. Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2009
 7. Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w ograniczonym zakresie, według rodzaju sprzedawanych produktów, listopad 2009
 8. Udziały rynkowe 10 największych hurtowni na rynku aptecznym w Polsce, 1994-II kwartał 2009
 9. Udziały grup hurtowni w dystrybucji do aptek w Polsce, II kwartał 2009
 10. Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek, III kwartał 2009
 11. Schemat modelu dystrybucji full-line w Polsce, 2010
 12. Struktura logistyczna grupy Torfarm w zakresie sprzedaży hurtowej w Polsce, 2009
 13. Przychody ze sprzedaży grupy Torfarm (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-III kwartał 2009
 14. Zysk netto grupy Torfarm (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-III kwartał 2009
 15. Struktura sprzedaży grupy Torfarm w podziale na spółki zależne, I-III kwartał 2009
 16. Struktura grupy kapitałowej PGF, 2009
 17. Struktura logistyczna grupy PGF w zakresie sprzedaży hurtowej  w Polsce, 2009
 18. Przychody ze sprzedaży grupy PGF (mln zł) i ich dynamika, 2001-III kwartał 2009
 19. Zysk netto grupy PGF (mln zł) i jego dynamika, 2001-III kwartał 2009
 20. Struktura sprzedaży grupy PGF, I-III kwartał 2009
 21. Struktura logistyczna grupy Farmacol w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2009
 22. Przychody ze sprzedaży grupy Farmacol (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2004-III kwartał 2009
 23. Zysk netto grupy Farmacol (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2004-III kwartał 2009
 24. Przychody i zysk netto Cefarmu Białystok w Polsce (mln zł), 2004-2008
 25. Struktura grupy Mediq, 2009
 26. Struktura logistyczna ACP Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2009
 27. Przychody ze sprzedaży hurtowej ACP Pharma (€ m) w Polsce i ich dynamika, 2005-III kwartał 2009
 28. Struktura sprzedaży ACP Pharma w Polsce, III kwartał 2009
 29. Struktura logistyczna Phoenix Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2009
 30. Przychody ze sprzedaży Phoenix Pharma (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2004/2005-2008/2009
 31. Wynik netto Phoenix Pharma w Polsce (mln zł), 2004/2005-2008/2009
 32. Struktura udziałowców OPDF w Polsce, 2009
 33. Struktura logistyczna Hurtapu w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, grudzień 2009
 34. Przychody ze sprzedaży Hurtapu (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2008
 35. Zysk netto Hurtapu (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2008
 36. Przychody ze sprzedaży i zysk netto Multi Pharme w Polsce (mln zł), 2004-2008
 37. Przychody ze sprzedaży firmy Intra (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2008
 38. Zysk netto firmy Intra (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2008
 39. Przychody ze sprzedaży Medicare (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2007
 40. Zysk netto Medicare (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2007
 41. Przychody firmy Lubfarm (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2007
 42. Zysk netto firmy Lubfarm (mln zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2007
 43. Przychody ze sprzedaży firmy Preska (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2003-2007
 44. Wynik netto firmy Preska (tys. zł) w Polsce i jego dynamika, 2003-2007
 45. Przychody ze sprzedaży Salus International (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2002-2008
 46. Zysk netto Salus International (mln zł) w Polsce i jego dynamika,  2002-2008
 47. Schemat modelu dystrybucji short-line w Polsce, 2010
 48. Przychody ze sprzedaży Pretium Farm (mln zł) w Polsce i ich dynamika, 2006-III kwartał 2009
 49. Szacunkowa struktura sprzedaży Pretium Farm, 2009
 50. Liczba placówek aptecznych w Polsce, według rodzaju, grudzień 2009
 51. Liczba placówek aptecznych w Polsce, według województw, grudzień 2009
 52. Liczba mieszkańców przypadających na placówkę apteczną w Polsce, według województw, grudzień 2009
 53. Przeciętne miesięczne obroty apteki (tys. zł) i ich dynamika w Polsce, styczeń-listopad 2009
 54. Średnia liczba klientów odwiedzających aptekę (tys.) w Polsce, styczeń-listopad 2009
 55. Liczba aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, II kwartał 2009
 56. Największe sieci aptek należące do hurtowni farmaceutycznych w Polsce, III kwartał 2009
 57. Apteki należące do Farmacolu w Polsce, według nazwy, grudzień 2009
 58. Apteki należące do ACP Pharma w Polsce, według nazwy, III kwartał 2009
 59. Przychody ze sprzedaży detalicznej ACP Pharma (mln €) w Polsce i ich dynamika, 2005-III kwartał 2009
 60. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek),  powyżej 20 placówek, grudzień 2009
 61. Przychody i wynik netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
 62. Przychody i wynik netto xxx w Polsce (mln zł), 2003-2007
 63. Apteki należące do sieci xxx (liczba placówek według właściciela) w Polsce, grudzień 2009
 64. Przychody ze sprzedaży xxx i xxx w Polsce (mln zł), 2006-2007
 65. Przychody i wynik netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
 66. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 10-20 placówek, grudzień 2009
 67. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
 68. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
 69. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2007
 70. Apteki należące do sieci xxx w Polsce (liczba placówek według właściciela), grudzień 2009
 71. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2003-2007
 72. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
 73. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 7-9 placówek, grudzień 2009
 74. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 5-6 placówek, grudzień 2009
 75. Apteki należące do xxx w Polsce, grudzień 2009
 76. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2004-2008
 77. Przychody i zysk netto firmy xxx w Polsce (mln zł), 2005-2008
 78. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2003-2007
 79. Apteki będące własnością xxx w Polsce, grudzień 2009
 80. Przychody xxx i xxx w Polsce (mln zł), 2006-2008
 81. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users), październik 2009
 82. Porównanie liczby użytkowników (real users) najpopularniejszych aptek internetowych w Polsce, I kwartał 2008, grudzień 2008 i październik 2009
 83. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby odsłon, październik 2009
 84. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby odsłon na użytkownika, październik 2009
 85. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według średniego czasu na użytkownika (godz:min:s), październik 2009
 86. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów, październik 2009
 87. Przychody ze sprzedaży i wynik netto spółki xxx w Polsce (tys. zł),2007-III kwartał 2009
 88. Liczba promocji leków OTC w gazetkach drogerii i sieci handlowych w Polsce, 1-37 tydzień 2007 i 2008
 89. Schemat dystrybucji pozaaptecznej w Polsce, 2010
 90. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
 91. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
 92. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
 93. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
 94. Struktura dystrybucji farmaceutycznej firmy xxx w Polsce, grudzień 2009
 95. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, ujęcie wartościowe, 2009
 96. Udział poszczególnych formatów sklepów w pozaaptecznej sprzedaży leków OTC, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 97. Struktura sprzedaży produktów OTC w hipermarketach w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 98. Struktura sprzedaży produktów OTC w supermarketach w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 99. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach małego formatu o powierzchni 101-300 m2 w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 100. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach małego formatu o powierzchni 40-100 m2 w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 101. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach małego formatu o powierzchni do 40 m2 w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 102. Liczba stacji benzynowych głównych koncernów paliwowych w Polsce, III kwartał 2009
 103. Struktura sprzedaży produktów OTC w sklepach na stacjach benzynowych w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 104. Szacunkowa liczba kiosków w sieciach największych dystrybutorów prasy w Polsce, III kwartał 2009
 105. Struktura sprzedaży produktów OTC w kioskach w Polsce, ujęcie wartościowe, grudzień 2008-listopad 2009
 106. Wybrane największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce (liczba sklepów), grudzień 2009
 107. Schemat dystrybucji leków na rynku szpitalnym w Polsce, 2010
 108. Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2005-III kwartał 2009
 109. Zadłużenie całkowite SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2005-III kwartał 2009
 110. Udziały grup hurtowni w dystrybucji do szpitali w Polsce, II kwartał 2009
 111. Sprzedaż do szpitali w porównaniu do całkowitych przychodów ze sprzedaży PGF w Polsce (mln zł), 2007-III kwartał 2009
 112. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2001-2008
 113. Wartość sprzedaży przez xxx wybranych leków oferowanych  dla segmentu szpitalnego (mln zł) w Polsce, 2005-2006
 114. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 1999-2008
 115. Przychody i zysk netto xxx w Polsce (mln zł), 2006-2008
 116. Schemat dystrybucji DTP (direct-to-pharmacy) w Polsce, 2010
 117. Schemat dystrybucji bezpośredniej w Polsce, 2010
 118. Kanały dystrybucji hurtowej dermokosmetyków w Polsce, 2008
 119. Modele dystrybucji na rynku dermokosmetyków w Polsce, październik 2008
 120. Liczba złożonych wniosków i liczba pozwoleń wydanych na import równoległy w Polsce, 2004-sierpień 2009
 121. Kraje importu leków do Polski w ramach importu równoległego, według liczby pozwoleń, 2009
 122. Wartość sprzedaży leków z importu równoległego w Polsce (mln zł), I kwartał 2006-IV kwartał 2009
 123. Ilość sprzedanych opakowań leków z importu równoległego w Polsce (mln), I kwartał 2008-III kwartał 2009
 124. Polski rynek importerów równoległych, według liczby pozwoleń, 2009
 125. Przychody i zysk netto (mln zł) xxxa w Polsce, 2005-I połowa 2009
 126. Przychody i zysk netto (mln zł) firmy xxx w Polsce, 2008-maj 2009
 127. Przychody i zysk netto (mln zł) xxx w Polsce, 2004-2008
 128. Przychody i zysk netto (mln zł) xxx w Polsce, 2007-2008
 129. Średnia cena producenta (€) za jednostkę przeliczeniową leku w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, 2008
 130. Ocena dynamiki rozwoju sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucyjnych w porównaniu z całym rynkiem farmaceutycznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, 2009
 131. Kategorie produktów, które będą się najlepiej sprzedawały przez internet w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce, 2009
 132. Kategorie produktów, które będą się najlepiej sprzedawały w sklepach ogólnodostępnych w ciągu najbliższych 2 lat w Polsce, 2009
 133. Rozpowszechnienie i rodzaj dystrybucji bezpośredniej stosowanej na rynku farmaceutycznym w Polsce, 2009
 134. Czy rozważają Państwo wprowadzenie dystrybucji bezpośredniej?, 2009
 135. Porównanie przychodów firm nie stosujących i nie planujących wprowadzenia dystrybucji bezpośredniej do ogółu próby, 2009
 136. Czy stosują Państwo obecnie system dystrybucji wyłącznej?, 2009
 137. Czy rozważają Państwo wprowadzenie dystrybucji wyłącznej?, 2009
 138. Przyczyny niestosowania modelu dystrybucji wyłącznej w Polsce, 2009
 139. Najbardziej poszukiwane przez producentów usługi dodatkowe oferowane przez hurtownie i operatorów logistycznych w Polsce, 2009
 140. Ocena wpływu planowanego wprowadzenia sztywnych marż i cen leków refundowanych na poszczególnych uczestników rynku w Polsce, lipiec 2009
 141. Ocena wpływu planowanego uściślenia przepisów antykoncentracyjnych  na poszczególnych uczestników rynku w Polsce, lipiec 2009

Spis tabel

 1. Przejęcia dokonane przez Torfarm w segmencie hurtowym w Polsce, 2007-2009
 2. Przejęcia dokonane przez PGF w segmencie hurtowym, 2007-2009
 3. Przejęcia dokonane przez Farmacol w segmencie hurtowym w Polsce,  2007-2009
 4. Wybrane przejęcia aptek dokonane przez PGF w Polsce, 2007-2008
 5. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007/2008
 6. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy xxx w Polsce, 2007/2008
 7. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy xxx w Polsce, 2007/2008
 8. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007/2008
 9. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007/2008
 10. Przychody i zysk netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007
 11. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do xxx w Polsce, 2007
 12. Apteki internetowe działające w Polsce, grudzień 2009
 13. Porównanie warunków realizacji dostaw wybranych aptek internetowych w Polsce, grudzień 2009
 14. Sieci hipermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
 15. Największe sieci supermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży liczby sklepów, 2008 i 2009
 16. Sieci dyskontów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
 17. Największe sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
 18. Największe sieci sklepów convenience w Polsce według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008 i 2009
 19. Sklepy zielarsko-medyczne w Polsce według województw, 2008
 20. Porównanie modeli dystrybucji bezpośredniej i tradycyjnych modeli dystrybucji na rynku farmaceutycznym, 2009
 21. Porównanie zapisów Prawa Farmaceutycznego i Dyrektywy 2001/83 w zakresie realizacji obowiązku dostaw
 22. Leki pochodzące z importu równoległego podlegające refundacji w Polsce, 2009
 23. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez xxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
 24. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Ixxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
 25. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez xxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
 26. Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez firmę xxx w ramach importu równoległego do Polski, 2009
 27. Zakres, w jakim stosowana jest dystrybucja bezpośrednia w Polsce, 2009
 28. Wykaz leków dopuszczonych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych w Polsce, październik 2009