Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2013

Prognozy rozwoju na lata 2014-2017

W obliczu wysokiego nasycenia usługami telekomunikacyjnymi segment rozwiązań dla biznesu zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, niezależnie od tego czy chodzi o telefonię stacjonarną, komórkową czy usługi dostępowe. Na kurczącym się rynku telefonii stacjonarnej skala spadków liczby usług oraz przychodów w przypadku firm jest niższa niż na rynku masowym. W telefonii komórkowej firmy generują dla operatorów wyższe ARPU w przeliczeniu na jedną kartę SIM. Najważniejsza jednak przewaga segmentu biznesowego wynika z wyższej (w porównaniu do segmentu klientów indywidualnych) potrzeby korzystania z różnego rodzaju usług dodanych – czy to w segmencie DLISP (np. usługi oferowane w centrach danych czy cloud computing), telefonii stacjonarnej (np. centrale abonenckie, infolinie…) czy komórkowej (np. usługi komunikacji M2M, masowa wysyłka SMS…).

 

O ile segment usług skierowanych do klientów biznesowych w 2012 r. dawał operatorom szanse na poprawienie wyników, to rynek usług operatorskich znajdował się pod silnym wpływem obniżek stawek MTR w segmencie telefonii komórkowej. Wyraźnych spadków całkowitych przychodów z hurtu nie zdołały powstrzymać pozytywne trendy w segmencie stacjonarnych usług operatorskich i hurtowej dzierżawy łączy. Prognozy dla rynku hurtowego na lata 2014-2017 są jednak pozytywne,  średnioroczna stopa wzrostu wyższa niż w przypadku usług dla biznesu.

 

Zoran Vuckovic, Analityk rynku IT i Telekomunikacyjnego

 

O raporcie

Ten raport bada rozmiar, zasięg i wartość rynku usług telekomunikacyjnych dostarczanych polskim przedsiębiorcom i operatorom telekomunikacyjnym. 

 

Analizuje dane i przedstawia prognozy dla  segmentu telefonii stacjonarnej i komórkowej, a także segment DLISP (transmisja danych, dzierżawa łączy i dostęp do internetu).

 

Wraz z raportem PMR oferuje bazę danych aktywnych operatorów dostarczających usługi telekomunikacyjne segmentowi biznesowemu i operatorskiemu w Polsce w każdym segmencie usług.

 

Czytelnicy poznają prognozy dla rynku do 2017 roku oraz dogłębne analizy najnowszych trendów telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w całej Polsce.

 

Ten dokument omawia wartość i strukturę wszystkich ważnych segmentów

 • Telefonia stacjonarna – usługi tradycyjne i VoIP, połączenia lokalne, F2M oraz międzynarodowe w segmencie biznesowym
 • Telefonia komórkowa – liczba kart SIM w segmencie biznesowym i wartość rynku
 • Usługi DLISP – w podziale na transmisje danych, detaliczna dzierżawę łączy i dostęp do internetu
 • Usługi hurtowe – na rynku telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt ruchu IP, peering.

Dodatkowo, ten raport oferuje profile firm z powodzeniem działające w biznesowym i hurtowym segmencie polskiego rynku telekomunikacyjnego. Profile tych firm zawierają informacje na temat ich rozmiaru, dochodów, lokalizacji, oferty i planów na przyszły rozwój.

 

Unikalne dane na temat aktywnych operatorów poszczególnych usług...

 

Baza firm dołączona do raportu "Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2013" to lista uczestników aktywnych na rynku usług dedykowanych podmiotom biznesowym oraz operatorom, zawierająca:

 • Operatorów świadczących usługi telefonii stacjonarnej dla podmiotów biznesowych
 • Operatorów świadczących usługi dostępu do internetu dla podmiotów biznesowych
 • Operatorów świadczących usługi telefonii stacjonarnej dla podmiotów biznesowych (Dial-UP)
 • Operatorów świadczących usługi detalicznej dzierżawy łączy
 • Operatorów świadczących usługi hurtowej dzierżawy łączy
 • Operatorów świadczących usługi z pomocą oferty hurtowej (BSA i WLR)
 • Uczestników głównych punktów wymiany ruchu.

 

Kluczowe pytania, na które odpowiada ten raport to między innymi…

 • Jaki jest rozmiar i wartość biznesowego i hurtowego segmentu polskiego rynku telekomunikacyjnego?
 • Jakie poziomy dochodów osiągnęli w ostatnich latach hurtowi dostawcy usług telekomunikacyjnych na polskim rynku?
 • Które trendy pokazują najsilniejszy wpływ na rynek?
 • Jakie główne usługi oferują swoim klientom firmy telekomunikacyjne i dostawcy hurtowi?
 • Które rynki są najważniejsze dla operatorów telekomunikacyjnych i ile ostatnio zainwestowali w kluczowe kategorie?
 • Jak i do jakiego stopnia biznesowy i hurtowy segment będą się rozwijać do 2017 roku?

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie

 

ATM, Emitel, Exatel, GTS Poland, Inea, Integrated Solutions, Lovo, Mediatel, MNI Telecom, Multimedia Polska, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), Netia, P4, PLIX, Polkomtel, PTK Centertel, Telekomunikacja Novum, Telekomunikacja Polska (Orange), Telepolska, Tele-Polska Holding, T-Mobile, TK Telekom, Toya, T-Systems Polska, TTcomm, UPC, Vectra.

 

Skorzystaj z jedynych w swoim rodzaju informacji na temat rynku, takich jak…

 • Opis oferty dostawców usług biznesowych i hurtowych
 • Szczegółowe dane zebrane z różnorodnych i miarodajnych źródeł
 • Wygodny sposób przedstawienia danych i analizy segmentów, która umożliwia porównanie wyników na rynku
 • Szczegółowe profile kluczowych firm działających zarówno w segmencie biznesowym jak i hurtowym tego rynku
 • Rzetelne prognozy rozwoju dla każdego z głównych segmentów rynku.

 

To źródło informacji rynkowych okaże się szczególnie cenne przy...

 • Rozpoczynaniu lub poszerzaniu działalności w segmencie biznesowym/operatorskim polskiej branży telekomunikacyjnej
 • Analizie aktywnej konkurencji na rynku
 • Badaniu efektów ważnych trendów w segmencie biznesowym/hurtowym polskiego rynku telekomunikacyjnego
 • Uczestnictwo w planowaniu strategii dla biznesowego/hurtowego segmentu usług telekomunikacyjnych.

 

Przeczytaj ten dokument, szczególnie jeśli jesteś…

 • Kierownikiem lub specjalistą ds. marketingu w polskiej branży telekomunikacyjnej
 • Dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego i/lub sieciowego
 • Dystrybutorem produktów i usług teleinformatycznych
 • Pracownikiem akademickim
 • Konsultantem lub analitykiem świadczącym usługi dla firm telekomunikacyjnych
 • Członkiem organizacji branżowej lub izby handlowej
 • Specjalistą z dziedziny bankowości, inwestycji lub pośrednictwa.

 

Czy wiesz, że...

 • W ujęciu wartościowym na rynku usług biznesowych i operatorskich przeważają przychody  z segmentu biznes
 • Wprowadzenie ofert ryczałtowych w 2012 r. wpłynęło negatywnie na dynamikę rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego
 • W 2012 r. doszło do zrównania się przychodów operatorów z abonamentu i połączeń na rynku VoIP w segmencie biznesowym
 • W latach 2012-2013 r. firmy bardziej szczegółowo analizowały swoje wydatki na usługi telekomunikacyjne
 • Największa część rynku hurtowego w Polsce przypada na segment telefonii komórkowej
 • W telefonii stacjonarnej największa część przychodów z hurtu pochodzi z usług tranzytowych
 • Największymi konkurentami TP SA (Orange) na hurtowym rynku łączy dzierżawionych są Exatel, TK Telekom, GTS Poland i Netia
 • Usługi dzierżawy światłowodów na polskim rynku świadczą dwie grupy podmiotów: operatorzy telekomunikacyjny oraz wyspecjalizowane podmioty rozwijający zasoby infrastrukturalne celem dalszego wynajmu lub odsprzedaży.

 

Extract from this report

 • Największy segment rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu stanowią usługi telefonii komórkowej. W 2012 r. osiągnęły one 47% udział w wartości rynku.
 • Liczba kart SIM biznesowym wykorzystywanych przez polskie firmy i instytucje od sześciu lat nieprzerwanie rośnie. W 2013 r. liczba ta wyniosła 7,5 mln o 4% więcej niż rok wcześniej.
 • Przychody z transmisji danych generują największą część usług DLISP dla segmentu biznesowego. W 2012 r. segment ten przekroczył ponad połowę wartości rynku.

 

Market commentary by expert

 

W obliczu wysokiego nasycenia usługami telekomunikacyjnymi segment rozwiązań dla biznesu zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, niezależnie od tego czy chodzi o telefonię stacjonarną, komórkową czy usługi dostępowe. Na kurczącym się rynku telefonii stacjonarnej skala spadków liczby usług oraz przychodów w przypadku firm jest niższa niż na rynku masowym. W telefonii komórkowej firmy generują dla operatorów wyższe ARPU w przeliczeniu na jedną kartę SIM. Najważniejsza jednak przewaga segmentu biznesowego wynika z wyższej (w porównaniu do segmentu klientów indywidualnych) potrzeby korzystania z różnego rodzaju usług dodanych – czy to w segmencie DLISP (np. usługi oferowane w centrach danych czy cloud computing), telefonii stacjonarnej (np. centrale abonenckie, infolinie…) czy komórkowej (np. usługi komunikacji M2M, masowa wysyłka SMS…). O ile segment usług skierowanych do klientów biznesowych w 2012 r. dawał operatorom szanse na poprawienie wyników, to rynek usług operatorskich znajdował się pod silnym wpływem obniżek stawek MTR w segmencie telefonii komórkowej. Wyraźnych spadków całkowitych przychodów z hurtu nie zdołały powstrzymać pozytywne trendy w segmencie stacjonarnych usług operatorskich i hurtowej dzierżawy łączy. Prognozy dla rynku hurtowego na lata 2014-2017 są jednak pozytywne,  średnioroczna stopa wzrostu wyższa niż w przypadku usług dla biznesu.

 

Zoran Vuckovic, Analityk rynku IT i Telekomunikacyjnego

 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 1. Metodologia p.   9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 15

 3. Przegląd rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego p. 23

  1. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku p. 23
  2. Wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim p. 29
  3. Prognozy dla rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim p. 34
 4. Usługi telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego p. 39

  1. Wartość i dynamika rynku p. 39
  2. Liczba kart SIM i struktura rynku p. 42
  3. Komunikacja M2M p. 49
  4. Mobilny dostęp do internetu w segmencie biznesowym p. 51
  5. Prognozy dla rynku telefonii komórkowej w segmencie biznesowym p. 53
 5. Usługi telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego p. 57

  1. Wartość i dynamika p. 57
  2. Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej p. 58
  3. Główne trendy na rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym p. 64
  4. Rynek VoIP p. 68
  5. Struktura rynku telefonii stacjonarnej p. 72
   1. Rynek połączeń krajowych (LC i DLD) p. 74
   2. Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M) p. 75
   3. Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)      77
  6. Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym p. 78
 6. Usługi DLISP dla segmentu biznesowego p. 83

  1. Usługi dostępu do internetu p. 85
  2. Rynek transmisji danych p. 91
   1. IP VPN p. 92
  3. Detaliczna dzierżawa łączy p. 93
 7. Rynek operatorskich (hurtowych) usług telekomunikacyjnych p. 97

  1. Rynek hurtowy w telefonii komórkowej p. 99
   1. Zakańczanie połączeń p. 101
   2. Rynek zakańczania SMS p. 105
   3. Rozpoczynanie połączeń p. 106
  2. Rynek hurtowy w telefonii stacjonarnej p. 108
   1. Rozpoczynanie połączeń p. 111
   2. Zakańczanie połączeń p. 112
   3. Tranzyt połączeń i usługi hurtowe p. 113
  3. Hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt i wymiana ruchu IP p. 116
   1. Hurtowa dzierżawa łączy p. 116
    1. Dzierżawa światłowodów p. 120
    2. Budowa sieci p. 122
   2. Tranzyt i wymiana ruchu IP (peering) p. 123
    1. Tranzyt ruchu IP p. 123
    2. Wymiana ruchu IP (peering) p. 124
   3. Dodatek: Roaming międzynarodowy w telefonii komórkowej p. 127
 8. Profile głównych graczy na rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego      133

  1. ATM p. 133
  2. Exatel p. 136
  3. GTS Poland p. 139
  4. Hawe p. 142
  5. NASK p. 143
  6. Netia p. 145
  7. P4 p. 150
  8. Polkomtel p. 152
  9. Telekomunikacja Polska (Orange) p. 154
  10. T-Mobile p.   159
  11. T-Systems p. 160
  12. TK Telekom p. 161
  13. UPC Polska p.   163
  14. Oferty wybranych mniejszych operatorów dla segmentu biznesowego p.   165
   1. Oferta telefonii stacjonarnej p. 165
   2. Oferta DLISP p. 166
 9. Spis grafik p. 167

 10. Spis tabel p. 175

 11. Informacja o PMR p. 177

Spis grafik

 1. Liczba aktywnych firm i liczba firm wpisanych do rejestru REGON w Polsce (mln), 1999-2013       24
 2. Liczba aktywnych przedsiębiorstw zarejestrowanych, nowo wpisanych i wykreślonych z KRS w Polsce, 2001-2013       26
 3. Nowe firmy wpisane do KRS w Polsce, według formy prawnej (%), 2012       27
 4. Liczba upadłości i likwidacji odnotowanych w Polsce, 2006-2012       27
 5. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2008-2013       29
 6. Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce (%), 2008-2013       29
 7. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2008-2013       30
 8. Udziały telefonii komórkowej, stacjonarnej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2007-2013       30
 9. Dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego oraz ogółem w Polsce (%), 2008-2013       31
 10. Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2008-2013       32
 11. Struktura wartościowa rynku usług dostępu do internetu dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2008-2013       32
 12. Struktura wartościowa rynku usług telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2008-2013       33
 13. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2012-2017       34
 14. Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce (%), 2012-2017       34
 15. Dynamika wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, według głównych segmentów (%), 2012-2017       35
 16. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2012-2017       36
 17. Wartość usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, według poszczególnych rynków (mld zł), 2012-2017       36
 18. Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2012-2017       37
 19. Struktura wartościowa rynku dostępu do internetu dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2012-2017       38
 20. Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2012-2017       38
 21. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2007-2013       40
 22. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług biznesowych realizowanych w telefonie dla segmentu biznesowego w Polsce, 2007-2013       41
 23. Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2007-2013       41
 24. Udział wartościowy rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce (%), 2007-2013       42
 25. Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2007-2013       43
 26. Liczba kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce wykorzystywanych w telefonie (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2007-2013       43
 27. Liczba aktywacji netto w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), według typu klientów końcowych, 2007-2013       44
 28. Udział segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby aktywnych kart SIM (%), 2007-2013       45
 29. Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2007-2013       46
 30. Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce (%), według liczby kart SIM (mln), 2013       46
 31. Cena za minutę połączenia do innych sieci w segmencie biznesowym post-paid dla ofert operatorów MNO w Polsce (zł), styczeń 2000-październik 2013       48
 32. Liczba aktywnych kart SIM w segmencie M2M w Polsce (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2007-2013       49
 33. Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku M2M w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2013       50
 34. Liczba aktywnych kart SIM w segmencie mobilnego dostępu do internetu w Polsce w segmencie biznesowym (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2007-2013       51
 35. Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku mobilnego dostępu do internetu w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2013       52
 36. Przeciętna miesięczna wysokość rachunku za korzystanie z internetu mobilnego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w Polsce, grudzień 2012       52
 37. Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2012-2017        53
 38. Udział segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby aktywnych kart SIM (%), 2012-2017       54
 39. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2012-2017       55
 40. Dynamiki wartościowe rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, z podziałem na główne segmenty (%), 2012-2017       55
 41. Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym, według typów usług (%), 2012-2017       56
 42. Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2007-2013       57
 43. Liczba (mln) i dynamika (%) usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2013       58
 44. Liczba (mln) i dynamika (%) linii telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2007-2013       59
 45. Przyrost netto liczby linii oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), 2007-2013       59
 46. Udział linii PSTN i VoIP/WLL w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       60
 47. Dynamika zmian liczby linii PSTN oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym oraz w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2007-2013       60
 48. Udział segmentu biznesowego w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2007-2013       61
 49. Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), według liczby usług największych graczy (mln), I poł. 2013       62
 50. Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), według liczby linii największych graczy (mln), I poł. 2013       63
 51. Liczba linii WLR w Polsce z podziałem na segment biznesowy oraz segment klientów indywidualnych (mln), 2010-2013       64
 52. Dynamika rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce w ujęciu wartościowym i ilościowym (%), 2007-2013       64
 53. Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów z usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2007-2013       65
 54. Średni zagregowany miesięczny czas połączeń na aktywną usługę telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (min.), 2007-2013       66
 55. Udział segmentu biznesowego w całkowitych przychodach z poszczególnych typów połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2007-2013       67
 56. Udział segmentu biznesowego w wielkości ruchu w poszczególnych typach połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2007-2013       67
 57. Liczba linii telefonii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%), 2007-2013       68
 58. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2007-2013       69
 59. Udział abonamentu i połączeń w wartości rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       69
 60. Struktura wartościowa rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce według głównych segmentów (mln zł), 2007-2013       70
 61. Udział telefonii VoIP w przychodach z poszczególnych typów połączeń w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       71
 62. Udział telefonii VoIP w rynku połączeń głosowych w Polsce według wielkości ruchu w segmencie biznesowym oraz ogółem (%), 2007-2013       71
 63. Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       74
 64. Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       75
 65. Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       76
 66. Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       76
 67. Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       77
 68. Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2007-2013       78
 69. Liczba usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i dynamika zmian (%), 2012-2017       79
 70. Liczba alternatywnych usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i roczna dynamika zmian (%), 2012-2017       79
 71. Struktura rynku usług telefonii stacjonarnej w Polsce w segmencie biznesowym z podziałem na linie tradycyjne oraz usługi alternatywne (%), 2012-2017       80
 72. Dynamika zmian liczby usług telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na segment biznesowy i gospodarstwa domowe (%), 2012-2017       81
 73. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2012-2017       82
 74. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego Polsce, 2006-2017       83
 75. Struktura wartościowa rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2006-2017       84
 76. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym Polsce, 2006-2013       85
 77. Wskaźnik ARPU z usług ISP w segmencie biznesowym (zł), z podziałem na typy łączy, 2011-2012       85
 78. Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2006-2013       86
 79. Udział poszczególnych typów firm w liczbie abonentów szerokopasmowego internetu w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2013       87
 80. Odsetek firm w Polsce posiadających dostęp do internetu (%), 2006-2012       88
 81. Typy dostępu do internetu wykorzystywane przez MŚP w Polsce (%), 2012       88
 82. Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013       89
 83. Liczba abonentów (tys.) dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce i dynamika (%), 2012-2017       90
 84. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2012-2017       91
 85. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2006-2013       91
 86. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2012-2017       92
 87. Wartość rynku usług IP VPN/MPLS w Polsce (mln zł) i udział w rynku transmisji danych (%), 2008-2013       93
 88. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2006-2013       93
 89. Udział poszczególnych typów łączy w przychodach z rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce (%), 2011-2012       95
 90. Udział przedsiębiorców w przychodach z detalicznej dzierżawy łączy w Polsce (%), 2012       95
 91. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2012-2017       96
 92. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2007-2017       98
 93. Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, według udziałów głównych segmentów (%), 2007-2017        98
 94. Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2013       99
 95. Struktura hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2007-2013        100
 96. Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej w Polsce (%), według wielkości przychodów (mld zł), 2012       101
 97. Stawki MTR za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów infrastrukturalnych w Polsce (zł/min. netto), 2010-2013        102
 98. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2013       102
 99. Dynamika zmiany wielkości ruchu w sieciach komórkowych w Polsce, według typu połączenia (%), 2009-2012        103
 100. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2013       104
 101. Udziały głównych graczy w rynku zakańczania połączeń telefonii komórkowej w Polsce (%), według czasu trwania połączeń (mld minut), 2012       104
 102. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2013       105
 103. Wielkość (mld) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2013       106
 104. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2013       107
 105. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2013       108
 106. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2013       109
 107. Struktura wartościowa rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), z podziałem na poszczególne kategorie, 2007-2013       109
 108. Udziały głównych graczy w rynku hurtowym telefonii stacjonarnej w Polsce (%), według wielkości przychodów (mln zł), 2012       110
 109. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2013       111
 110. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2013       112
 111. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2013       112
 112. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2013       113
 113. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2013       114
 114. Struktura wartościowa rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), według głównych segmentów, 2008-2013       115
 115. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2013       116
 116. Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów TP SA z tytułu dzierżawy łączy w Polsce, 2002-2012       117
 117. Udziały głównych graczy w rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce (%), według wielkości przychodów, 2012       118
 118. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce, 2006-2013       118
 119. Udział przychodów z poszczególnych rodzajów łączy w przychodach z dzierżawy ogółem w Polsce (%), 2012       119
 120. Udział poszczególnych rodzajów łączy w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce (%), 2012       119
 121. Łączny czas trwania połączeń głosowych (mln minut) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2008-2012       127
 122. Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2008-2012       128
 123. Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2012       128
 124. Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln MB), 2008-2012       129
 125. Łączny czas trwania połączeń głosowych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln minut) i dynamika (%), 2008-2012       129
 126. Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) w ramach roamingu aktywnego w Polsce i dynamika (%), 2008-2012       130
 127. Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln MB), 2008-2012       130
 128. Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2008-2012       131
 129. Struktura przychodów ATM z działalności telekomunikacyjnej
 130. (mln zł, %) 2012       135
 131. Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży GTS Poland w Polsce, 2006-2012       139
 132. Struktura usług telefonii stacjonarnej Netii w segmencie klientów biznesowych (%), według form ich realizacji, 2009-I poł. 2013       147
 133. Struktura nakładów inwestycyjnych Netii w Polsce (%), według głównych obszarów (mln zł), 2011-2012       148
 134. Przychody Netii z rozliczeń międzyoperatorskich oraz z usług hurtowych w Polsce (mln zł), I kw. 2011-II kw. 2013        150
 135. Liczba linii TP SA (Orange) obsługiwanych w ramach WLR w Polsce (mln), I kw. 2011-III kw. 2013       157
 136. Liczba linii TP SA (Orange) obsługiwanych w ramach LLU w Polsce (tys.), I kw. 2011-III kw. 2013       158
 137. Liczba linii TP SA (Orange) obsługiwanych w ramach BSA w Polsce (tys.), I kw. 2011-III kw. 2013       158

 

Spis tabel

 1. Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2012-2017       22
 2. Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce według grup zatrudnienia, 1999-2013       25
 3. Udział poszczególnych typów firm w ogólnej liczbie aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce (%), 1999-2013       25
 4. Udział przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, według branż, w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników w Polsce, 2008-2012       28
 5. Udziały firm korzystających z usług poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, według wielkości zatrudnienia (%), grudzień 2012       47
 6. Struktura wartościowa detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2007-2013       72
 7. Dynamika przychodów uzyskiwanych z abonamentu i połączeń poza abonamentem w segmencie biznesowym w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2007-2013       72
 8. Struktura ilościowa (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń poza abonamentem w telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, według typów połączeń, 2007-2013       73
 9. Udział poszczególnych grup klientów biznesowych według wysokości miesięcznych opłat za usługi dostępu do internetu w Polsce (%), 2009-2012       90
 10. Liczba umów oraz łączy dzierżawionych na rynku usług detalicznych w Polsce, z podziałem na typy łączy, 2010-2012       94
 11. Struktura wartościowa rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, według udziałów głównych segmentów (mln zł), 2012-2017        99
 12. Najważniejsze umowy dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych realizowane przez Hawe i ich specyfikacja, 2012       121
 13. Wartość i specyfikacja najważniejszych umów na budowę sieci szerokopasmowych w wybranych województwach w Polsce, III kw. 2013       122
 14. Przykładowe miesięczne ceny utrzymania portu w punktach wymiany ruchu TPIX i PLIX w Polsce (zł), X 2013        125
 15. Maksymalne stawki detaliczne netto w ramach roamingu w UE (€), VII 2012-VII 2014       131
 16. ATM: podstawowe dane, 2007-I poł. 2013       133
 17. Exatel: podstawowe dane, 2008-2012        136
 18. Hawe: podstawowe dane, 2007-2012        142
 19. NASK: podstawowe dane, 2007-2012       143
 20. Netia: podstawowe dane, 2007-I poł. 2013       145
 21. Netia: podstawowe dane operacyjne i finansowe dotyczące rynku biznesowego, I kw. 2011-II kw. 2013       146
 22. P4: podstawowe dane, 2007-I poł. 2013       150
 23. Polkomtel: podstawowe dane, 2006-I poł. 2013        152
 24. TP SA (Orange): podstawowe dane, 2007-I poł. 2013       154
 25. T-Mobile: podstawowe dane, 2006- I poł. 2013       159
 26. TK Telekom: podstawowe dane, 2008-2012       161
 27. UPC Polska: podstawowe dane, 2007-I poł. 2013        163