Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2020

W raporcie przedstawiono dane rynkowe dotyczące największych dostawców usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dzierżawy łączy, dostępu do internetu i transmisji danych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu w Polsce. Umożliwia on czytelnikom porównanie działalności największych firm oraz oferuje prognozy rozwoju tej branży w ciągu najbliższych pięciu lat.

 

Publikacja obejmuje również analizę inwestycji przedsiębiorstw oraz możliwości ekspansji, a także czynników sprzyjających rozwojowi firm i utrudniających odniesienie sukcesu na tym rynku.

 

Poznaj największych polskich dostawców…

 • Usług dostępu do internetu dla firm każdego typu i wielkości w Polsce
 • Usług mobilnej transmisji danych
 • Usług telefonii stacjonarnej dla przedsiębiorstw działających w Polsce.
 • Usług dzierżawy łączy – detalicznych i hurtowych i usług transmisji danych
 • Hurtowych usług telekomunikacyjnych, terminacji i wymiany ruchu oraz tranzytu IP. 

 

Zapoznaj się z szacunkami i danymi na temat…

 • Firm świadczących usługi dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce – zaprezentowanymi w szczegółowych profilach obejmujących przychody, kluczowe KPI, zakres działalności, ofertę i plany rozwoju
 • Hurtowego rynku telekomunikacyjnego – usługi peeringowe, tranzyt ruchu IP, dzierżawa łączy oraz inne usługi operatorskie
 • Rozwoju usług telefonii komórkowej – łączna liczba kart SIM używanych obecnie przez firmy różnej wielkości, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M)
 • Telefonii stacjonarnej – połączenia międzynarodowe, lokalne i międzymiastowe, usługi VoIP i F2M w segmencie B2B.

 

 Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące tego rynku…

 • Które segmenty rynku największe polskie firmy telekomunikacyjne postrzegają jako sprzyjające wzrostowi i rozwojowi firm? A które sektory niosą potencjalne utrudnienia w realizacji celów sprzedażowych?
 • Które usługi przyciągają najwięcej inwestycji?
 • Jakie są prognozy rozwoju segmentu operatorskiego i usług dedykowanych dla sektora B2B na polskim rynku telekomunikacyjnym?
 • Jakie regulacje wywierają największy wpływ na ten rynek?
 • Jakie poziomy przychodów osiągali w ostatnim okresie w Polsce dostawcy usług telekomunikacyjnych dla biznesu i „operatorzy operatorów”?
 • Które usługi telekomunikacyjne przynoszą największe dochody?
 • Które trendy mają najbardziej zauważalny wpływ na rozwój rynku?
 • Jaka jest struktura i wartość bieżąca segmentu usług biznesowych i operatorskich w Polsce? 

 

Osiągaj wyniki korzystając z wyjątkowych materiałów…

 • Profile firm obejmujące przychody, działalność i mocne strony największych operatorów telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce
 • Perspektywy dla biznesowych i hurtowych usług telekomunikacyjnych na lata 2016-2020
 • Układ dokumentu umożliwia analizę porównawczą najważniejszych graczy na rynku
 • Portfele produktów firm świadczących usługi dla przedsiębiorstw i hurtowe
 • Szczegółowe omówienie wzrostu w ostatnim okresie, obecnych warunków rynkowych i perspektyw na przyszłość segmentu usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce.

 

Raport przeznaczony jest dla…

 • Zespołów marketingowych obsługujących firmy telekomunikacyjne
 • Członków wyższej kadry kierowniczej w firmach telekomunikacyjnych
 • Dostawców sprzętu i wyposażenia sieciowego
 • Analityków i konsultantów zajmujących się tym rynkiem
 • Instytucji badawczych i akademickich
 • Specjalistów ds. bankowości i inwestycji
 • Hurtowych dostawców usług ICT.

 

Publikacja jest szczególnie przydatna przy…

 • Analizie wpływu trendów na ten rynek
 • Rozpoczynaniu działalności na polskim rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu i operatorów
 • Ocenie głównych graczy na rynku
 • Planowaniu korporacyjnej strategii osiągnięcia sukcesu na tym rynku.

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
  • Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku
  • Wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Prognozy dla rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Dodatek: Przetargi telekomunikacyjne w Polsce
 • Usługi telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba kart SIM i struktura rynku
  • Komunikacja M2M
  • Mobilny dostęp do internetu w segmencie biznesowym
  • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej w segmencie biznesowym
 • Usługi telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
  • Główne trendy na rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Rynek VoIP
  • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
   • Rynek połączeń krajowych (LC i DLD)
   • Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
   • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
  • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Dodatek: Rynek abonenckich central telefonicznych PBX (PABX)
 • Usługi DLISP dla segmentu biznesowego
  • Usługi dostępu do internetu
  • Rynek transmisji danych
  • Detaliczna dzierżawa łączy
 • Rynek operatorskich (hurtowych) usług telekomunikacyjnych
  • Rynek hurtowy w telefonii komórkowej
   • Zakańczanie połączeń
   • Rynek zakańczania SMS
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Rynek hurtowy w telefonii stacjonarnej
   • Tranzyt połączeń i usługi hurtowe
   • Zakańczanie połączeń
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt i wymiana ruchu IP
   • Hurtowa dzierżawa łączy
   • Tranzyt i wymiana ruchu IP (peering)
  • Dodatek: Roaming międzynarodowy w telefonii komórkowej
 • Profile głównych graczy na rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
  • ATM
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Grupa CPS
   • Oferta telefonii komórkowej
   • Oferta hurtowa
  • Exatel
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Grupa Deutsche Telekom
   • T-Mobile
   • T-Systems
  • Hawe
   • Oferta
  • NASK
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Netia
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • P4
   • Oferta telefonii komórkowej
   • Oferta hurtowa
  • Orange
   • Oferta telefonii komórkowej
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Polish Services Group (dawniej Tele-Polska Holding)
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • UPC Polska
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Oferty wybranych mniejszych operatorów dla segmentu biznesowego
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP

Graphs

 • Liczba aktywnych firm i liczba firm wpisanych do rejestru REGON w Polsce (mln), 2009-2014
 • Udział poszczególnych typów firm w ogólnej liczbie aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba aktywnych przedsiębiorstw zarejestrowanych, nowo wpisanych i wykreślonych z KRS w Polsce (tys.), 2009-2014
 • Nowe firmy wpisane do KRS w Polsce, według formy prawnej (%), I-III kw. 2015
 • Nowe firmy wpisane do KRS w Polsce, według formy prawnej (%), 2014
 • Liczba upadłości i likwidacji odnotowanych w Polsce, 2010-2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, według głównych segmentów (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Udziały telefonii komórkowej, stacjonarnej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2015
 • Dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego oraz ogółem w Polsce (%), 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług dostępu do internetu dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2014-2020
 • Dynamika wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2014-2020
 • Wartość usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce według poszczególnych rynków (mld zł), 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku dostępu do internetu dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2014-2020
 • Podział przetargów telekomunikacyjnych ze względu na zleceniodawców w Polsce (mln zł, %), styczeń-wrzesień 2015
 • Pięciu największych zwycięzców przetargów telekomunikacyjnych w Polsce ze względu na wartość zamówień (mln zł, %), styczeń-wrzesień 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług biznesowych realizowanych w telefonie dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2015
 • Udział wartościowy rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Liczba kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce wykorzystywanych w telefonie (mln) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Liczba aktywacji netto w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), według typu klientów końcowych, 2009-2015
 • Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2015
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2015
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2014
 • Udział poszczególnych grup klientów według przeciętnego miesięcznego rachunku na usługi telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2014
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie M2M w Polsce (tys.) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku M2M w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie mobilnego dostępu do internetu w Polsce w segmencie biznesowym (tys.) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku mobilnego dostępu do internetu w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Przeciętna miesięczna wysokość rachunku za korzystanie z internetu mobilnego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w Polsce (%), 2014
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika (%), 2014-2020
 • Dynamiki wartościowe rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce z podziałem na główne segmenty (%), 2014-2020
 • Udział segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby aktywnych kart SIM (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym, według typów usług (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Liczba (mln) i dynamika (%) usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Liczba (mln) i dynamika (%) linii telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Przyrost netto liczby linii oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), 2009-2015
 • Udział linii PSTN i VoIP/WLL w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Dynamika zmian liczby linii PSTN oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym oraz w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2009-2015
 • Ocena ważności posiadania telefonu stacjonarnego przez firmy w Polsce (%), według liczby zatrudnionych pracowników, 2014
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Popularność poszczególnych typów usług telekomunikacyjnych i dodanych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Liczba telefonów stacjonarnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014-2015
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), I poł. 2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), 2014
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), I poł. 2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), 2014
 • Popularność głównych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Liczba linii WLR w Polsce z podziałem na segment biznesowy oraz segment klientów indywidualnych (mln), I poł. 2011-I poł. 2015
 • Dynamika rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce w ujęciu wartościowym i ilościowym (%), 2009-2015
 • Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów z usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2015
 • Udział poszczególnych grup klientów według przeciętnego miesięcznego rachunku na usługi telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2014
 • Średni zagregowany miesięczny czas połączeń na aktywną usługę telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (min.), 2009-2015
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitych przychodach z poszczególnych typów połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział segmentu biznesowego w wielkości ruchu w poszczególnych typach połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba linii telefonii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2015
 • Stosowanie technologii VoIP przez duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce (%), według regionu, 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Udział abonamentu i połączeń w wartości rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział telefonii VoIP w przychodach z poszczególnych typów połączeń w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział telefonii VoIP w rynku połączeń głosowych w Polsce według wielkości ruchu w segmencie biznesowym oraz ogółem (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i dynamika (%), 2014-2020
 • Liczba alternatywnych usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i roczna dynamika (%), 2014-2020
 • Struktura rynku usług telefonii stacjonarnej w Polsce w segmencie biznesowym z podziałem na linie tradycyjne oraz usługi alternatywne (%), 2014-2020
 • Dynamika zmian liczby usług telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na segment biznesowy i gospodarstwa domowe (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2014-2020
 • Liczba sprzedanych linii na globalnym rynku systemów telekomunikacyjnych PBX/IP-PBX (%), ze względu na technologię, II kw. 2014 i II kw. 2015
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Popularność poszczególnych dodatkowych usług telefonicznych wykorzystywanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce (%), 2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2015
 • Udział poszczególnych typów firm w liczbie abonentów szerokopasmowego internetu w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2015
 • Odsetek firm w Polsce posiadających dostęp do internetu (%), 2010-2015
 • Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2013 i 2015
 • Główne łącze dostępu do internetu wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2013 i 2015
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Prędkość poszczególnych typów łączy dostępnych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (Mbit/s), 2015
 • Dostawcy usługi dostępu do internetu w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Dostawcy usługi dostępu do internetu w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Liczba abonentów (tys.) dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce i dynamika (%), 2014-2020
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2014-2020
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2009-2015
 • Udział dużych przedsiębiorstw w Polsce korzystających z usług transmisji danych (%), 2014
 • Udział technologii wykorzystywanych do transmisji danych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2014-2020
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2015
 • Udział poszczególnych typów łączy w przychodach z rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce (%), 2010-2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2014-2020
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2014
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2013
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Dynamika zmiany wielkości ruchu w sieciach komórkowych w Polsce (%), według typu połączenia, 2009-2014
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Udziały głównych graczy w rynku zakańczania połączeń telefonii komórkowej w Polsce, według czasu trwania połączeń (mld min., %), 2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), z podziałem na poszczególne kategorie, 2009-2015
 • Udziały głównych graczy w rynku hurtowym telefonii stacjonarnej w Polsce, według wielkości przychodów (mln zł, %), 2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), według głównych segmentów, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2015
 • Udział przychodów z poszczególnych rodzajów łączy w przychodach z dzierżawy ogółem w Polsce (%), 2014
 • Udział poszczególnych rodzajów łączy w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce (%), 2014
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych (mln min.) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2014
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2014
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2014
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2014
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln min.) i dynamika (%), 2009-2014
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) w ramach roamingu aktywnego w Polsce i dynamika (%), 2009-2014
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2014
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2009-2014
 • Struktura przychodów ATM z działalności telekomunikacyjnej, według przychodów z poszczególnych usług (tys. zł, %), 2014
 • Wartość (mln) i dynamika (%) przychodów T-Mobile/GTS w Polsce w segmencie telefonii stacjonarnej, 2009 – I-III kw. 2015
 • Struktura nakładów inwestycyjnych Netii w Polsce, według głównych obszarów (mln zł), 2011-2014
 • Przychody Netii z rozliczeń międzyoperatorskich oraz z usług hurtowych w Polsce (mln zł), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach WLR w Polsce (mln), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach LLU w Polsce (tys.), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach BSA w Polsce (tys.), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba kart SIM operatorów wirtualnych obsługiwana przez Orange w Polsce (tys.), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Przychody i zysk netto Polish Services Group w Polsce (mln zł), 2009 – I-III kw. 2015
 • Przychody poszczególnych spółek Polish Services Group z rynku hurtowego telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł, %), 2014

Tables

 • Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2014-2020
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce według grup zatrudnienia, 2009-2015
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce w podziale na poszczególne województwa (tys.), 2009-2015
 • Udział przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników według branż w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników w Polsce (%), 2009-I poł. 2015
 • Podział przetargów telekomunikacyjnych ze względu na typ zamawianych usług w Polsce (mln zł, %), styczeń -wrzesień 2015
 • Udziały firm korzystających z usług poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce według wielkości zatrudnienia (%), 2014
 • Skłonność do rezygnacji z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii komórkowej wyrażana przez firmy w Polsce (%), według liczby zatrudnionych pracowników, 2014
 • Udziały średnich i dużych firm korzystających z usług poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce (%), według regionu, 2015
 • Struktura wartościowa rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce według głównych segmentów (mln zł), 2009-2015
 • Struktura wartościowa detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2015
 • Dynamika przychodów uzyskiwanych z abonamentu i połączeń poza abonamentem w segmencie biznesowym w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Struktura ilościowa (mld min.) i dynamika (%) rynku połączeń poza abonamentem w telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, według typów połączeń, 2009-2015
 • Porównanie ważniejszych cech tradycyjnej (PBX) i wirtualnej (V-PABX) centrali telefonicznej
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według branż, 2015
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionów, 2015
 • Wybrani producenci i dystrybutorzy centrali telefonicznych IP-PBX w Polsce, 2015
 • Wskaźnik ARPU z usług ISP w segmencie biznesowym (zł), z podziałem na typy łączy, 2011-2014
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionów, 2015
 • Udział poszczególnych zakresów przepustowości posiadanego łącza internetowego w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Udział poszczególnych grup klientów biznesowych według wysokości miesięcznych opłat za usługi dostępu do internetu w Polsce (%), 2009-2014
 • Udziały średnich i dużych firm korzystających z usług poszczególnych dostawców łączy internetowych w Polsce (%), według regionu, 2015
 • Liczba łączy dzierżawionych na rynku usług detalicznych w Polsce, z podziałem na typy łączy, 2010-2014
 • Struktura hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2015
 • Stawki MTR za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów infrastrukturalnych w Polsce (zł/min. netto), I poł. 2010-II poł. 2015
 • Miesięczne opłaty za dzierżawę cyfrowych łączy o przepływności 2 Mbit/s w ofercie ramowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Orange (zł), 2015
 • Przykładowe miesięczne ceny utrzymania portu w punktach wymiany ruchu TPIX i PLIX w Polsce (zł), listopad 2015
 • Maksymalne opłaty za usługi detaliczne i hurtowe w roamingu w krajach UE, od 1 lipca 2012 r., od 1 lipca 2013 r., od 1 lipca 2014 r. i od 1 lipca 2015 r.
 • ATM: podstawowe dane finansowe (mln zł), 2009 – I-III kw. 2015
 • Przychody ATM z Segmentu Usług Centrów Danych oraz Segmentu Usług Telekomunikacyjnych (%), I kw. 2014-III kw. 2015
 • Grupa CPS: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla firm w sieci Grupy CPS, grudzień 2015
 • Exatel: podstawowe dane, 2009-2014
 • T-Mobile: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci T-Mobile, grudzień 2015
 • Hawe: podstawowe dane finansowe, 2009-I poł. 2015
 • NASK: podstawowe dane, 2009-2014
 • Netia: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Netia: podstawowe dane operacyjne i finansowe dotyczące rynku biznesowego, I kw. 2012-IV kw. 2014
 • TK Telekom: podstawowe dane, 2009-2014
 • Struktura przychodów TK Telekom (mln zł), 2010-2014
 • Usługi telefonii stacjonarnej Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2013-IV kw. 2014
 • Usługi dostępu do internetu Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2013-IV kw. 2014
 • P4: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci P4, grudzień 2015
 • Podstawowe dane P4 na rynku hurtowym (mln zł) w Polsce, 2011 – I-III kw. 2015
 • Orange: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych i średnich firm w sieci Orange, grudzień 2015
 • UPC Polska: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015