Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2020

W raporcie przedstawiono dane rynkowe dotyczące największych dostawców usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dzierżawy łączy, dostępu do internetu i transmisji danych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu w Polsce. Umożliwia on czytelnikom porównanie działalności największych firm oraz oferuje prognozy rozwoju tej branży w ciągu najbliższych pięciu lat.

 

Publikacja obejmuje również analizę inwestycji przedsiębiorstw oraz możliwości ekspansji, a także czynników sprzyjających rozwojowi firm i utrudniających odniesienie sukcesu na tym rynku.

 

Poznaj największych polskich dostawców…

 • Usług dostępu do internetu dla firm każdego typu i wielkości w Polsce
 • Usług mobilnej transmisji danych
 • Usług telefonii stacjonarnej dla przedsiębiorstw działających w Polsce.
 • Usług dzierżawy łączy – detalicznych i hurtowych i usług transmisji danych
 • Hurtowych usług telekomunikacyjnych, terminacji i wymiany ruchu oraz tranzytu IP. 

 

Zapoznaj się z szacunkami i danymi na temat…

 • Firm świadczących usługi dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce – zaprezentowanymi w szczegółowych profilach obejmujących przychody, kluczowe KPI, zakres działalności, ofertę i plany rozwoju
 • Hurtowego rynku telekomunikacyjnego – usługi peeringowe, tranzyt ruchu IP, dzierżawa łączy oraz inne usługi operatorskie
 • Rozwoju usług telefonii komórkowej – łączna liczba kart SIM używanych obecnie przez firmy różnej wielkości, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M)
 • Telefonii stacjonarnej – połączenia międzynarodowe, lokalne i międzymiastowe, usługi VoIP i F2M w segmencie B2B.

 

 Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące tego rynku…

 • Które segmenty rynku największe polskie firmy telekomunikacyjne postrzegają jako sprzyjające wzrostowi i rozwojowi firm? A które sektory niosą potencjalne utrudnienia w realizacji celów sprzedażowych?
 • Które usługi przyciągają najwięcej inwestycji?
 • Jakie są prognozy rozwoju segmentu operatorskiego i usług dedykowanych dla sektora B2B na polskim rynku telekomunikacyjnym?
 • Jakie regulacje wywierają największy wpływ na ten rynek?
 • Jakie poziomy przychodów osiągali w ostatnim okresie w Polsce dostawcy usług telekomunikacyjnych dla biznesu i „operatorzy operatorów”?
 • Które usługi telekomunikacyjne przynoszą największe dochody?
 • Które trendy mają najbardziej zauważalny wpływ na rozwój rynku?
 • Jaka jest struktura i wartość bieżąca segmentu usług biznesowych i operatorskich w Polsce? 

 

Osiągaj wyniki korzystając z wyjątkowych materiałów…

 • Profile firm obejmujące przychody, działalność i mocne strony największych operatorów telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce
 • Perspektywy dla biznesowych i hurtowych usług telekomunikacyjnych na lata 2016-2020
 • Układ dokumentu umożliwia analizę porównawczą najważniejszych graczy na rynku
 • Portfele produktów firm świadczących usługi dla przedsiębiorstw i hurtowe
 • Szczegółowe omówienie wzrostu w ostatnim okresie, obecnych warunków rynkowych i perspektyw na przyszłość segmentu usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce.

 

Raport przeznaczony jest dla…

 • Zespołów marketingowych obsługujących firmy telekomunikacyjne
 • Członków wyższej kadry kierowniczej w firmach telekomunikacyjnych
 • Dostawców sprzętu i wyposażenia sieciowego
 • Analityków i konsultantów zajmujących się tym rynkiem
 • Instytucji badawczych i akademickich
 • Specjalistów ds. bankowości i inwestycji
 • Hurtowych dostawców usług ICT.

 

Publikacja jest szczególnie przydatna przy…

 • Analizie wpływu trendów na ten rynek
 • Rozpoczynaniu działalności na polskim rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu i operatorów
 • Ocenie głównych graczy na rynku
 • Planowaniu korporacyjnej strategii osiągnięcia sukcesu na tym rynku.

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
  • Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku
  • Wartość i dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Prognozy dla rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim
  • Dodatek: Przetargi telekomunikacyjne w Polsce
 • Usługi telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba kart SIM i struktura rynku
  • Komunikacja M2M
  • Mobilny dostęp do internetu w segmencie biznesowym
  • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej w segmencie biznesowym
 • Usługi telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
  • Główne trendy na rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Rynek VoIP
  • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
   • Rynek połączeń krajowych (LC i DLD)
   • Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
   • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
  • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym
  • Dodatek: Rynek abonenckich central telefonicznych PBX (PABX)
 • Usługi DLISP dla segmentu biznesowego
  • Usługi dostępu do internetu
  • Rynek transmisji danych
  • Detaliczna dzierżawa łączy
 • Rynek operatorskich (hurtowych) usług telekomunikacyjnych
  • Rynek hurtowy w telefonii komórkowej
   • Zakańczanie połączeń
   • Rynek zakańczania SMS
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Rynek hurtowy w telefonii stacjonarnej
   • Tranzyt połączeń i usługi hurtowe
   • Zakańczanie połączeń
   • Rozpoczynanie połączeń
  • Hurtowa dzierżawa łączy, tranzyt i wymiana ruchu IP
   • Hurtowa dzierżawa łączy
   • Tranzyt i wymiana ruchu IP (peering)
  • Dodatek: Roaming międzynarodowy w telefonii komórkowej
 • Profile głównych graczy na rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego
  • ATM
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Grupa CPS
   • Oferta telefonii komórkowej
   • Oferta hurtowa
  • Exatel
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Grupa Deutsche Telekom
   • T-Mobile
   • T-Systems
  • Hawe
   • Oferta
  • NASK
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Netia
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • P4
   • Oferta telefonii komórkowej
   • Oferta hurtowa
  • Orange
   • Oferta telefonii komórkowej
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Polish Services Group (dawniej Tele-Polska Holding)
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • UPC Polska
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP
   • Oferta hurtowa
  • Oferty wybranych mniejszych operatorów dla segmentu biznesowego
   • Oferta telefonii stacjonarnej
   • Oferta DLISP

Graphs

 • Liczba aktywnych firm i liczba firm wpisanych do rejestru REGON w Polsce (mln), 2009-2014
 • Udział poszczególnych typów firm w ogólnej liczbie aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba aktywnych przedsiębiorstw zarejestrowanych, nowo wpisanych i wykreślonych z KRS w Polsce (tys.), 2009-2014
 • Nowe firmy wpisane do KRS w Polsce, według formy prawnej (%), I-III kw. 2015
 • Nowe firmy wpisane do KRS w Polsce, według formy prawnej (%), 2014
 • Liczba upadłości i likwidacji odnotowanych w Polsce, 2010-2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, według głównych segmentów (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Udziały telefonii komórkowej, stacjonarnej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2015
 • Dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego oraz ogółem w Polsce (%), 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług dostępu do internetu dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce, 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2014-2020
 • Dynamika wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce, 2014-2020
 • Wartość usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym w Polsce według poszczególnych rynków (mld zł), 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku dostępu do internetu dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według wielkości zatrudnienia odbiorców końcowych (%), 2014-2020
 • Podział przetargów telekomunikacyjnych ze względu na zleceniodawców w Polsce (mln zł, %), styczeń-wrzesień 2015
 • Pięciu największych zwycięzców przetargów telekomunikacyjnych w Polsce ze względu na wartość zamówień (mln zł, %), styczeń-wrzesień 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług biznesowych realizowanych w telefonie dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2015
 • Udział wartościowy rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Liczba kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce wykorzystywanych w telefonie (mln) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Liczba aktywacji netto w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), według typu klientów końcowych, 2009-2015
 • Struktura ilościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym według udziałów poszczególnych typów usług (%), 2009-2015
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2015
 • Udziały operatorów w rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce według liczby kart SIM (mln, %), 2014
 • Udział poszczególnych grup klientów według przeciętnego miesięcznego rachunku na usługi telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2014
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie M2M w Polsce (tys.) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku M2M w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie mobilnego dostępu do internetu w Polsce w segmencie biznesowym (tys.) i roczna dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku mobilnego dostępu do internetu w telefonii komórkowej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Przeciętna miesięczna wysokość rachunku za korzystanie z internetu mobilnego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w Polsce (%), 2014
 • Liczba aktywnych kart SIM w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i roczna dynamika (%), 2014-2020
 • Dynamiki wartościowe rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce z podziałem na główne segmenty (%), 2014-2020
 • Udział segmentu biznesowego w rynku telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby aktywnych kart SIM (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2014-2020
 • Struktura wartościowa rynku telefonii komórkowej w Polsce w segmencie biznesowym, według typów usług (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Liczba (mln) i dynamika (%) usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Liczba (mln) i dynamika (%) linii telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Przyrost netto liczby linii oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.), 2009-2015
 • Udział linii PSTN i VoIP/WLL w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Dynamika zmian liczby linii PSTN oraz usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym oraz w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2009-2015
 • Ocena ważności posiadania telefonu stacjonarnego przez firmy w Polsce (%), według liczby zatrudnionych pracowników, 2014
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Popularność poszczególnych typów usług telekomunikacyjnych i dodanych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Liczba telefonów stacjonarnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014-2015
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), I poł. 2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby usług największych graczy (mln, %), 2014
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), I poł. 2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, według liczby linii największych graczy (mln, %), 2014
 • Popularność głównych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Liczba linii WLR w Polsce z podziałem na segment biznesowy oraz segment klientów indywidualnych (mln), I poł. 2011-I poł. 2015
 • Dynamika rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce w ujęciu wartościowym i ilościowym (%), 2009-2015
 • Zagregowana wartość średnich miesięcznych przychodów z usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (zł), 2009-2015
 • Udział poszczególnych grup klientów według przeciętnego miesięcznego rachunku na usługi telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2014
 • Średni zagregowany miesięczny czas połączeń na aktywną usługę telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (min.), 2009-2015
 • Udział segmentu biznesowego w całkowitych przychodach z poszczególnych typów połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział segmentu biznesowego w wielkości ruchu w poszczególnych typach połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba linii telefonii VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2015
 • Stosowanie technologii VoIP przez duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce (%), według regionu, 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Udział abonamentu i połączeń w wartości rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział telefonii VoIP w przychodach z poszczególnych typów połączeń w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział telefonii VoIP w rynku połączeń głosowych w Polsce według wielkości ruchu w segmencie biznesowym oraz ogółem (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń krajowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wartości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział sieci PSTN i VoIP w wielkości rynku połączeń międzynarodowych w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2009-2015
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (mln) i dynamika (%), 2014-2020
 • Liczba alternatywnych usług telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i roczna dynamika (%), 2014-2020
 • Struktura rynku usług telefonii stacjonarnej w Polsce w segmencie biznesowym z podziałem na linie tradycyjne oraz usługi alternatywne (%), 2014-2020
 • Dynamika zmian liczby usług telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na segment biznesowy i gospodarstwa domowe (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w segmencie biznesowym w Polsce, 2014-2020
 • Liczba sprzedanych linii na globalnym rynku systemów telekomunikacyjnych PBX/IP-PBX (%), ze względu na technologię, II kw. 2014 i II kw. 2015
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Popularność poszczególnych dodatkowych usług telefonicznych wykorzystywanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce (%), 2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku usług DLISP dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2009-2015
 • Liczba abonentów dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2009-2015
 • Udział poszczególnych typów firm w liczbie abonentów szerokopasmowego internetu w segmencie biznesowym w Polsce (%), 2015
 • Odsetek firm w Polsce posiadających dostęp do internetu (%), 2010-2015
 • Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2013 i 2015
 • Główne łącze dostępu do internetu wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2013 i 2015
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Prędkość poszczególnych typów łączy dostępnych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (Mbit/s), 2015
 • Dostawcy usługi dostępu do internetu w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Dostawcy usługi dostępu do internetu w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Liczba abonentów (tys.) dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce i dynamika (%), 2014-2020
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w segmencie biznesowym w Polsce, 2014-2020
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2009-2015
 • Udział dużych przedsiębiorstw w Polsce korzystających z usług transmisji danych (%), 2014
 • Udział technologii wykorzystywanych do transmisji danych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku transmisji danych w Polsce, 2014-2020
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2015
 • Udział poszczególnych typów łączy w przychodach z rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce (%), 2010-2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznej dzierżawy łączy w Polsce, 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2014-2020
 • Struktura rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce według udziałów głównych segmentów (%), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2014
 • Udziały największych graczy w rynku hurtowym telefonii komórkowej według wielkości przychodów w Polsce (mln zł, %), 2013
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Dynamika zmiany wielkości ruchu w sieciach komórkowych w Polsce (%), według typu połączenia, 2009-2014
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Udziały głównych graczy w rynku zakańczania połączeń telefonii komórkowej w Polsce, według czasu trwania połączeń (mld min., %), 2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld) i dynamika (%) rynku zakańczania wiadomości SMS w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku hurtowego w telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), z podziałem na poszczególne kategorie, 2009-2015
 • Udziały głównych graczy w rynku hurtowym telefonii stacjonarnej w Polsce, według wielkości przychodów (mln zł, %), 2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku tranzytu połączeń i usług hurtowych telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł), według głównych segmentów, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku tranzytu połączeń we własnej sieci w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wielkość (mld min.) i dynamika (%) rynku rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hurtowej dzierżawy łączy w Polsce, 2009-2015
 • Udział przychodów z poszczególnych rodzajów łączy w przychodach z dzierżawy ogółem w Polsce (%), 2014
 • Udział poszczególnych rodzajów łączy w liczbie łączy dzierżawionych ogółem w Polsce (%), 2014
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych (mln min.) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2014
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) i dynamika (%) w ramach roamingu pasywnego w Polsce, 2009-2014
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2014
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu pasywnego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-2014
 • Łączny czas trwania połączeń głosowych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln min.) i dynamika (%), 2009-2014
 • Całkowita liczba wysłanych wiadomości SMS (mln) w ramach roamingu aktywnego w Polsce i dynamika (%), 2009-2014
 • Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mln MB) i dynamika (%), 2009-2014
 • Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu aktywnego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2009-2014
 • Struktura przychodów ATM z działalności telekomunikacyjnej, według przychodów z poszczególnych usług (tys. zł, %), 2014
 • Wartość (mln) i dynamika (%) przychodów T-Mobile/GTS w Polsce w segmencie telefonii stacjonarnej, 2009 – I-III kw. 2015
 • Struktura nakładów inwestycyjnych Netii w Polsce, według głównych obszarów (mln zł), 2011-2014
 • Przychody Netii z rozliczeń międzyoperatorskich oraz z usług hurtowych w Polsce (mln zł), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach WLR w Polsce (mln), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach LLU w Polsce (tys.), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba linii Orange obsługiwanych w ramach BSA w Polsce (tys.), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Liczba kart SIM operatorów wirtualnych obsługiwana przez Orange w Polsce (tys.), I kw. 2013-III kw. 2015
 • Przychody i zysk netto Polish Services Group w Polsce (mln zł), 2009 – I-III kw. 2015
 • Przychody poszczególnych spółek Polish Services Group z rynku hurtowego telefonii stacjonarnej w Polsce (mln zł, %), 2014

Tables

 • Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2014-2020
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce według grup zatrudnienia, 2009-2015
 • Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w Polsce w podziale na poszczególne województwa (tys.), 2009-2015
 • Udział przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników według branż w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników w Polsce (%), 2009-I poł. 2015
 • Podział przetargów telekomunikacyjnych ze względu na typ zamawianych usług w Polsce (mln zł, %), styczeń -wrzesień 2015
 • Udziały firm korzystających z usług poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce według wielkości zatrudnienia (%), 2014
 • Skłonność do rezygnacji z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii komórkowej wyrażana przez firmy w Polsce (%), według liczby zatrudnionych pracowników, 2014
 • Udziały średnich i dużych firm korzystających z usług poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce (%), według regionu, 2015
 • Struktura wartościowa rynku VoIP w segmencie biznesowym w Polsce według głównych segmentów (mln zł), 2009-2015
 • Struktura wartościowa detalicznego rynku telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2015
 • Dynamika przychodów uzyskiwanych z abonamentu i połączeń poza abonamentem w segmencie biznesowym w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2015
 • Struktura ilościowa (mld min.) i dynamika (%) rynku połączeń poza abonamentem w telefonii stacjonarnej dla segmentu biznesowego w Polsce, według typów połączeń, 2009-2015
 • Porównanie ważniejszych cech tradycyjnej (PBX) i wirtualnej (V-PABX) centrali telefonicznej
 • Popularność poszczególnych rozwiązań telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), według branż, 2015
 • Popularność poszczególnych rodzajów centrali telefonicznych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionów, 2015
 • Wybrani producenci i dystrybutorzy centrali telefonicznych IP-PBX w Polsce, 2015
 • Wskaźnik ARPU z usług ISP w segmencie biznesowym (zł), z podziałem na typy łączy, 2011-2014
 • Popularność poszczególnych typów łączy dostępowych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), według regionów, 2015
 • Udział poszczególnych zakresów przepustowości posiadanego łącza internetowego w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Udział poszczególnych grup klientów biznesowych według wysokości miesięcznych opłat za usługi dostępu do internetu w Polsce (%), 2009-2014
 • Udziały średnich i dużych firm korzystających z usług poszczególnych dostawców łączy internetowych w Polsce (%), według regionu, 2015
 • Liczba łączy dzierżawionych na rynku usług detalicznych w Polsce, z podziałem na typy łączy, 2010-2014
 • Struktura hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2009-2015
 • Stawki MTR za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów infrastrukturalnych w Polsce (zł/min. netto), I poł. 2010-II poł. 2015
 • Miesięczne opłaty za dzierżawę cyfrowych łączy o przepływności 2 Mbit/s w ofercie ramowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Orange (zł), 2015
 • Przykładowe miesięczne ceny utrzymania portu w punktach wymiany ruchu TPIX i PLIX w Polsce (zł), listopad 2015
 • Maksymalne opłaty za usługi detaliczne i hurtowe w roamingu w krajach UE, od 1 lipca 2012 r., od 1 lipca 2013 r., od 1 lipca 2014 r. i od 1 lipca 2015 r.
 • ATM: podstawowe dane finansowe (mln zł), 2009 – I-III kw. 2015
 • Przychody ATM z Segmentu Usług Centrów Danych oraz Segmentu Usług Telekomunikacyjnych (%), I kw. 2014-III kw. 2015
 • Grupa CPS: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla firm w sieci Grupy CPS, grudzień 2015
 • Exatel: podstawowe dane, 2009-2014
 • T-Mobile: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci T-Mobile, grudzień 2015
 • Hawe: podstawowe dane finansowe, 2009-I poł. 2015
 • NASK: podstawowe dane, 2009-2014
 • Netia: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Netia: podstawowe dane operacyjne i finansowe dotyczące rynku biznesowego, I kw. 2012-IV kw. 2014
 • TK Telekom: podstawowe dane, 2009-2014
 • Struktura przychodów TK Telekom (mln zł), 2010-2014
 • Usługi telefonii stacjonarnej Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2013-IV kw. 2014
 • Usługi dostępu do internetu Netii (tys.), według formy realizacji w segmencie klientów biznesowych, I kw. 2013-IV kw. 2014
 • P4: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych firm w sieci P4, grudzień 2015
 • Podstawowe dane P4 na rynku hurtowym (mln zł) w Polsce, 2011 – I-III kw. 2015
 • Orange: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015
 • Abonamentowe oferty telefonii komórkowej dla małych i średnich firm w sieci Orange, grudzień 2015
 • UPC Polska: podstawowe dane, 2009 – I-III kw. 2015