Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2016 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonemu na potrzeby raportu badaniu pierwotnemu, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce. Badanie skupiło się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektywach rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.

 

 Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku budowlanym w Polsce?

 

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
 • Prognozy rozwoju do 2021 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

 • Wykonawcy budowlani działający lub wchodzący na rynek w Polsce
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy  maszyn budowlanych
 • Projektanci i firmy zarządzające projektami
 • Inwestorzy, analitycy, banki i inni specjaliści z sektora budowlanego

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia

 

 

Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wielkość rynku budowlanego
  • Produkcja budowlano-montażowa
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Zmiany prawne wpływające na rynek budowlany
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena 2015 roku
   • Prognozy na rok 2016
   • Perspektywa średniookresowa: 2017-2021
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2016-2021
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 220 największych polskich firm budowlanych
  • Wprowadzenie
  • Metodologia obliczania Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
   • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
   • Zmiany w strukturze branżowej zleceniodawców
   • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności
   • Problemy z wyegzekwowaniem płatności
   • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności
   • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020
   • Strategie radzenia sobie z kryzysem
   • Prognozy poziomu cen oraz inwestycji
   • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
   • Wiodące marki w parkach maszynowych dużych wykonawców
   • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską
   • Wpływ sytuacji politycznej na kondycję rynku budowlanego
   • Otoczenie konkurencyjne
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
   • Struktura firm budowlanych
   • Kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy
   • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego
   • Sytuacja finansowa badanych firm budowlanych
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Projekty związane z ochroną środowiska
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2016-2021
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Najnowsze trendy
  • Zasoby mieszkaniowe
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Rekomendacje bankowe
   • Program Mieszkanie+
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
   • Fundusz mieszkań na wynajem
  • Ceny mieszkań
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Plany inwestorów indywidualnych
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2016-2021
 • Otoczenie konkurencyjne
  • Konkurencja rynkowa
  • Fuzje i przejęcia
  • Sytuacja finansowa firm
  • Główni wykonawcy
  • Główni producenci materiałów budowlanych
 • Baza 200 planowanych inwestycji budowlanych w Polsce_wrzesień 2016

Graphs

 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według typu budownictwa (%), 2013-2021
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2010-2021
 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2014-lipiec 2016
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2009-2016
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2009-2016
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2008-2016
 • Przewidywane zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy, 2008-2016
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2016
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2008-2016
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2008-2016
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2014-sierpień 2016
 • Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Polsce (%), 2007-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), firmy zatrudniające powyżej dziewięciu pracowników, 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), wszystkie podmioty, 2010-2021
 • Udział produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w produkcji budowlano-montażowej wszystkich podmiotów w Polsce (%), 2010-2021
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce w porównaniu do tego samego momentu w roku poprzedzającym badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce w porównaniu do tego samego momentu w 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce w porównaniu do tego samego momentu w 2015 r., według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena przyszłej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, 2004-2016
 • Wartość Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla poszczególnych segmentów rynku budowlanego w Polsce, III kw. 2013-III kw. 2016
 • Zmiany w strukturze portfeli zamówień firm wykonawczych w Polsce w pierwszym półroczu 2016 r. (%, r/r), w podziale na typ inwestora, III kw. 2016
 • Oczekiwane zmiany w strukturze portfeli zamówień firm wykonawczych w Polsce w 2017 r. (%, r/r), w podziale na typ inwestora, III kw. 2016
 • Udział firm deklarujących opóźnienia w płatnościach w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2016
 • Udział firm deklarujących opóźnienia w płatnościach w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Udział firm deklarujących opóźnienia w płatnościach w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w sektorze budowalnym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w sektorze budowalnym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych w sektorze budowalnym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wpływ nadchodzących inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 na branżę budowlaną w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Redukcja zatrudnienia jako metoda walki z kryzysem w sektorze budowlanym w Polsce (%), 2010-2016
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce do końca roku (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Prognoza zmiany poziomu cen materiałów budowlanych w Polsce do końca roku, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Prognoza poziomu inwestycji budowlanych w Polsce na najbliższe 12 miesięcy (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Prognoza poziomu inwestycji budowlanych w Polsce na najbliższe 12 miesięcy, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Prognoza poziomu inwestycji budowlanych w Polsce na najbliższe 12 miesięcy, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Działania podjęte lub planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Główni producenci maszyn, które respondenci deklarują jako dominującą grupę w parku maszynowym wykorzystywanym przez badane firmy w Polsce (%), III kw. 2016
 • Odsetek firm budowlanych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce (%), III kw. 2005-III kw. 2016
 • Odsetek firm budowlanych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Odsetek firm budowalnych biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach kolejowych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce (%), III kw. 2015-III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach kolejowych współfinansowanych przez Unię Europejską w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Główne powody braku zainteresowania pracami budowlanym na kolei w Polsce (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach energetycznych/elektroenergetycznych w Polsce (%), III kw. 2015-III kw. 2016
 • Udział badanych firm w inwestycjach energetycznych/elektroenergetycznych w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Główne powody braku zainteresowania pracami budowlanymi dotyczącymi projektów energetycznych/elektroenergetycznych w Polsce (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm budowlanych w Polsce planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm budowlanych w Polsce planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Udział badanych firm budowlanych w Polsce planujących strategię firmy po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r., według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Działania planowane przez badane firmy budowlane w Polsce w ramach strategii po zakończeniu budżetu unijnego w 2020 r. (liczba wskazań), III kw. 2016
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w latach 2016-2017 (%), III kw. 2015-III kw. 2016
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w latach 2016-2017, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w latach 2016-2017, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Negatywny wpływ zmiany partii rządzącej na koniunkturę w poszczególnych segmentach budownictwa w Polsce w latach 2016-2017 (%), III kw. 2016
 • Odsetek badanych firm w Polsce obawiających się konkurencji ze strony firm budowlanych z zagranicy (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Odsetek badanych firm w Polsce obawiających się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Odsetek badanych firm w Polsce obawiających się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, według przychodów netto w 2015 r., (%), III kw. 2016
 • Kraje, z których badane firmy najbardziej obawiają się konkurencji w Polsce (%), III kw. 2016
 • Ocena czasu trwania praktyki konkurowania cenami niższymi od kosztów inwestora w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen swoich usług w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen swoich usług w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych dotyczące podwyższenia lub obniżenia cen swoich usług w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Przychody netto badanych firm budowlanych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Przychody netto badanych firm budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wypracowany wynik finansowy badanych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Wypracowany wynik finansowy badanych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wypracowany wynik finansowy badanych firm budowlanych w Polsce w roku poprzedzającym badanie, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Prognozy wyniku finansowego, który badana firma budowlana w Polsce wypracuje do końca bieżącego roku (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych w Polsce dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych w Polsce dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Plany badanych firm budowlanych w Polsce dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Najważniejsze kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy przez firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Realizacja projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Realizacja projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Przeciętna strata poniesiona w wyniku realizacji projektów nierentownych przez firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podejmowane w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Działania podejmowane w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce w porównaniu z rokiem poprzedzającym badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce w porównaniu z 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce na koniec roku w porównaniu do końca roku poprzedzającego badanie (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Prognoza sytuacji finansowej firmy budowlanej w Polsce na koniec 2016 r. w porównaniu do końca 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Ocena obecnej liczby zamówień w badanych firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Ocena obecnej liczby zamówień w badanych firmach budowlanych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w badanych firmach budowalnych w Polsce w stosunku do tego samego momentu w 2015 r. (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w badanych firmach budowalnych w Polsce w stosunku do tego samego momentu w 2015 r., według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w ciągu najbliższych 12 miesięcy w badanych firmach budowalnych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Zmiana liczby zamówień w ciągu najbliższych 12 miesięcy w badanych firmach budowalnych w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w Polsce w podziale na inwestycje publiczne i prywatne (%), 2014-2016
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w Polsce w 2015 r. w podziale na inwestycje publiczne i prywatne, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Wartościowa struktura portfela zadań firm budowlanych w Polsce w 2015 r. w podziale na inwestycje publiczne i prywatne, według przychodów netto w 2015 r.(%), III kw. 2016
 • Nakłady inwestycyjne w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Polsce (mld zł), 2007-2015
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Polsce w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (km), 2012-2015
 • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Długość tras zaplanowanych w Programie Budowy Dróg Krajowych w Polsce (km), 2014-2023
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Polsce, liczba obiektów, 2010-2016
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2017
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, na budowę których podpisano umowy (km), 2007-2015
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w fazie budowy (km), stan na koniec roku, 2007-2015
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oddanych do użytkowania (km), 2007-2015
 • Długość tras szybkiego ruchu w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2007-2021
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, zakontraktowanych, w budowie oraz oddanych do użytkowania (km), 2007-2021
 • Planowane roczne limity wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi i autostrady (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi kolejowe (mld zł), oraz dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Nakłady finansowe na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2023
 • Liczba wydanych pozwoleń oraz oddanych do użytku obiektów wodnych w Polsce, 2006-2016
 • Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji budowli wodnych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2010-2021
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Nowa podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce (tys. m²), 2009-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki przemysłowo-magazynowe (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki handlowo-usługowe (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce w fazie budowy oraz oddana do użytku (tys. m²), 2008-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki biurowe (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Liczba hoteli działających w Polsce, 2011-2016
 • Liczba hoteli działających w Polsce w podziale na poszczególne kategorie, 2013-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I poł. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki użyteczności publicznej (mld zł), i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-I poł. 2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-I poł. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2021
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln szt.), 2007-2017
 • Liczba mieszkań w budowie w Polsce (tys.), 2008-2016
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Struktura oferty mieszkaniowej według deklarowanej przez dewelopera daty oddania projektu (%), II kw. 2011-II kw. 2016
 • Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych przez czołowych deweloperów w Polsce, I poł. 2015-I poł. 2016
 • Dynamika liczby sprzedanych lokali mieszkalnych przez czołowych deweloperów w Polsce (%, r/r), I poł. 2016
 • Średnioroczne ceny mieszkań oferowanych w nowych projektach deweloperskich i uzyskiwane ceny sprzedaży w sześciu głównych miastach Polski (zł/m²), 2008-2015
 • Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce (zł) i dynamika (%, r/r), 2004-2016
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2017
 • Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w Polsce, 2005-2017
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-III kwartał 2016
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-III kwartał 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w sektorze mieszkaniowym w Polsce (mld zł), 2010-2021
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2010-2021
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu inwestora (tys.), 2010-2021
 • Wynik finansowy netto w przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce (mld zł), 2007-2016
 • Liczba upadłości w branży budowlanej w Polsce, 2008-2016
 • Wykorzystanie mocy produkcyjnych firm budowlanych w Polsce, ze względu na wielkość firmy (%), 2008-2016
 • Bieżący oraz przyszły stan portfela zamówień w ocenie ogółu firm budowlanych w Polsce (pkt), 2008-2016

Tables

 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2010-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2013-2015
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2012-2015
 • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2012-2021
 • Surowe średnie wartości dla pytań tworzących Indeks Koniunktury Budowlanej PMR oraz zmiana procentowa, III kw. 2016
 • Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Szacowane przez respondentów opóźnienia w płatnościach w firmach budowlanych w Polsce (%), III kw. 2016
 • Średnie kwoty, które nie zostały wypłacone za realizację robót dodatkowych w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Polsce, według specjalizacji (%), III kw. 2016
 • Dominujące segmenty budownictwa w strukturze działalności badanych firm budowlanych w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Dominujące segmenty budownictwa w strukturze działalności badanych firm budowlanych w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Przeciętna marża uzyskana na kontrakcie w badanych firmach budowlanych w Polsce (%), 2015-2017
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom przez badane firmy budowlane w Polsce (%), III kw. 2014-III kw. 2016
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom przez badane firmy budowlane w Polsce, według specjalizacji, (%), III kw. 2016
 • Odsetek prac wykonawczych zlecanych podwykonawcom przez badane firmy budowlane w Polsce, według przychodów netto w 2015 r. (%), III kw. 2016
 • Budownictwo ochrony środowiska na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Polsce, 2011-2015
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Łączne wydatki na drogi krajowe w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Stopień zaawansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce na lata 2014-2023, stan na początek września 2016
 • Główne inwestycje drogowe w Polsce, 2014-2023
 • Udziały wiodących wykonawców drogowych w wartości kontraktów podpisanych z GDDKiA w ramach budżetu na lata 2014-2020, stan na lipiec 2016
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Harmonogram przetargowy dla nowych projektów kolejowych w Polsce (mld zł), 2015-2019
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2012-2023
 • Budownictwo wodne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w Polsce, 2011-2015
 • Szacunkowe koszty budowy i modernizacji głównych polskich śródlądowych dróg wodnych (mld zł), 2016-2030
 • Główne inwestycje hydrotechniczne w Polsce, 2013-2022
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje energetyczne i przemysłowe w Polsce, 2012-2021
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (%), 2010-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce, 2006-2015
 • Główne inwestycje przemysłowe i magazynowe w Polsce, 2015-2021
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2017
 • Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2011-2017
 • Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2011-2017
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2013-2021
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe w Polsce, 2014-2024
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, 2015
 • Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2013-2020
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2014-2021
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (%), 2010-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu budownictwa, 2008-I poł. 2016
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2014-2020
 • Wartość zamówień udzielonych przez polskich zamawiających wykonawcom zagranicznym (mln zł), 2007-2015
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku materiałów budowlanych, 2011-2016
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku budowlanym, 2011-2016
 • Kalendarium upadłości najważniejszych firm budowlanych w Polsce, 2011-2016
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2012-2015