Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2013

Prognozy rozwoju na lata 2013-2016

Raport ten zawiera kompleksową ocenę polskiego budownictwa w segmencie mieszkaniowym, niemieszkaniowym i inżynieryjnym.

 

Informacje i analizy z zakresu bieżącego stanu polskiego budownictwa, trendów rynkowych oraz przewidywanego wzrostu na rynku uzupełnione są dodatkowo wynikami specjalnego badania 200 firm budowlanych działających na rynku.

 

Publikacja przedstawia kluczowe fakty i analizy

 • Bieżące i planowane działania na polskim rynku budownictwa w segmencie mieszkaniowym, niemieszkaniowym i inżynieryjnym
 • Opinie 200 firm budowlanych aktywnych na rynku – w tym ich obecna kondycja finansowa i planowane inwestycje
 • Statystyki na temat zatrudnienia, wynagrodzeń i produkcji cementu, szczegóły na temat dofinansowań unijnych i całkowita liczba firm na rynku
 • Nowe inwestycje mieszkaniowe planowane do roku 2016.

 

Skorzystaj z gotowych opowiedzi na istotne pytania

 • Jaka jest obecna wartość polskiego sektora budowlanego?
 • Ile wart będzie ten rynek w 2016?
 • Ile pozwoleń na budowę ma być wydanych w nadchodzących miesiącach?
 • Jakie potencjalne inwestycje pojawiają się na horyzoncie?
 • Jak ewoluować będą koszty w sektorze budownictwa, takie jak wynagrodzenie, materiały i maszyny, w okresie do 2015?
 • Ile nowych mieszkań będzie oddanych do użytku do 2016?
 • Czy pojawią się zmiany prawne, które mogą wpłynąć na polski rynek budownictwa? Jakie będą ich efekty?
 • Które firmy budowlane znalazły się w dwudziestce największych firm budowlanych w Polsce? Jaka jest ich kondycja finansowa?
 • Które niemieszkaniowe podsegmenty rynku rosną najszybciej, i jakie trendy będą oddziaływać na ten wzrost w przyszłości?

 

Specjaliści z tych kategorii...

 • Produkcja i dystrybucja materiałów i/lub maszyn budowlanych
 • Firmy wykonawcze
 • Firmy budowlane działające w Polsce
 • Firmy świadczące usługi inwestycyjne i finansowe
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Promocja branży budowlanej w Polsce
 • Projektowanie i zarządzanie projektami.

...skorzystają z raportu w następujących sytuacjach...

 • Wejście na polski rynek budowlany
 • Rozszerzanie działalności o nowe segmenty
 • Przygotowanie fuzji i przejęć
 • Ocena udziału w rynku dla konkrentej firmy
 • Ocena zapotrzebowania na produkty
 • Przygotowywanie raportów dla zarzadu i akcjonariuszy
 • Poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych
 • Śledzenie działań konkurencji.

 

We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 1. Metodologia p. 9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 15

 3. Sytuacja makroekonomiczna p. 21

  1. Produkt krajowy brutto p. 21
  2. Wartość dodana brutto w budownictwie p. 23
  3. Nakłady brutto na środki trwałe p. 25
  4. Polityka fiskalna p. 27
  5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne p. 28
  6. Inflacja p. 29
  7. Rynek pracy p. 31
  8. Wynagrodzenia p. 32
  9. Spożycie indywidualne p. 33
  10. Demografia p. 34
  11. Prognozy makroekonomiczne p. 37
 4. Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym p. 39

  1. Wielkość rynku budowlanego p. 39
  2. Produkcja budowlano-montażowa p. 40
  3. Firmy budowlane – liczebność i podział p. 44
  4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie p. 45
  5. Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych p. 47
  6. Koniunktura w branży budowlanej p. 49
  7. Produkcja cementu p. 50
  8. Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany p. 51
  9. Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2013-2016 p. 54
 5. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych p. 57

  1. Wprowadzenie p. 57
  2. Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym p. 58
  3. Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych p. 77
 6. Budownictwo inżynieryjne p. 89

  1. Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego p. 89
  2. Projekty związane z ochroną środowiska p. 92
  3. Transport drogowy p. 96
  4. Transport kolejowy p. 106
  5. Transport lotniczy p. 113
  6. Inwestycje przemysłu ciężkiego p. 114
   1. Inwestycje energetyczne p. 114
   2. Inwestycje rafineryjne i chemiczne p. 118
    1. PKN Orlen p. 119
    2. Lotos p. 119
    3. PGNiG p. 120
    4. Gaz-System p. 120
  7. Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2013-2016 p. 123
 7. Budownictwo niemieszkaniowe p. 125

  1. Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego p.  125
  2. Budownictwo przemysłowo-magazynowe p. 128
  3. Budownictwo handlowo-usługowe p. 134
  4. Budownictwo biurowe p. 139
  5. Budownictwo hotelowe p. 143
  6. Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2013-2016 p. 147
 8. Budownictwo mieszkaniowe p. 149

  1. Zasoby mieszkaniowe p. 151
  2. Budynki i mieszkania oddane do użytku p. 152
   1. Inwestorzy indywidualni p. 153
   2. Deweloperzy p. 155
  3. Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy p. 158
  4. Główne inwestycje p. 159
  5. Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego p. 162
   1. Rekomendacje bankowe p. 162
   2. Mieszkanie dla Młodych p. 162
   3. Budownictwo energooszczędne p. 163
   4. Wycofanie dopłat do materiałów budowlanych p. 164
   5. Fundusz mieszkań na wynajem p. 165
  6. Ceny mieszkań p. 166
  7. Kredyty mieszkaniowe p. 167
  8. Plany inwestorów indywidualnych p. 168
  9. Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2013-2016 p. 170
 9. Otoczenie konkurencyjne p. 173

  1. Konkurencja rynkowa p. 173
  2. Fuzje, przejęcia i upadki p. 174
  3. Sytuacja finansowa firm p. 175
  4. Główni wykonawcy p. 177
  5. Główni producenci materiałów budowlanych p. 181
 10. Spis grafik p. 187

 11. Spis tabel p. 193

 12. Informacja o PMR p. 195

Spis tabel

 1. Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), I 2010-VII 2013       16
 2. Prognozy zmian produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według typów budownictwa (%), 2012-2016      17
 3. PKB w cenach bieżących (mld zł) i jego dynamika realna (%, r/r), 2006-2016       23
 4. Udział i dynamika realna wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%), 2006-2012      25
 5. Dynamika realna PKB i zmiana nakładów brutto na środki trwałe w Polsce (%), 2006-2016      26
 6. Dług i deficyt sektora finansów publicznych w Polsce (jako % PKB), 2006-2012      28
 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (mln €), 2006-2012      29
 8. Średnioroczny wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce (%), 2006-2016      30
 9. Stopa bezrobocia, BAEL w Polsce (%), 2006-2016      32
 10. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (€) oraz jego zmiana nominalna i realna w Polsce (%), 2006-2016      33
 11. Dynamika przeciętnego miesięcznego realnego wynagrodzenia, spożycia indywidualnego oraz stopa bezrobocia w Polsce (%), 2006-2016      34
 12. Całkowita liczba ludności zamieszkałej w Polsce (tys. osób) i dynamika (%, r/r), 2006-2016      35
 13. Udział ludności miejskiej (%) w całkowitej populacji (tys. osób) w Polsce, 2006-2012      36
 14. Udział ludności zamieszkałej w 10 największych miastach (%) w całkowitej populacji (tys. osób) w Polsce, 2006-2012      36
 15. Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) rynku budowlanego w Polsce, 2005-2013      40
 16. Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), I 2010- VII 2013       41
 17. Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według segmentów (%), 2008-I poł. 2013      42
 18. Struktura produkcji budowlanej w Polsce, według regionów (%), 2012      43
 19. Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2007-I poł. 2013      46
 20. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) oraz zmiana (%, r/r), 2007-I poł. 2013      46
 21. Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2007-I poł. 2013      47
 22. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2007-I poł. 2013      48
 23. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2007-I poł. 2013       48
 24. Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, I 2010-VII 2013      49
 25. Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Polsce (%), 2007 – I-VII 2013      50
 26. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem (mld zł) i dynamika (%), 2010-2016      55
 27. Jak ocenia Pan(i) obecną sytuację w sektorze budowlanym?      58
 28. Jak ocenia Pan(i) obecną sytuację w sektorze budowlanym w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim?      59
 29. Jak według Pana(i) przewidywań będzie wyglądała sytuacja w sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy?       59
 30. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2013      60
 31. Wartość Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR w poszczególnych segmentach rynku budowlanego      62
 32. W Pana(i) opinii, jakie segmenty rynku budowlanego będą dla polskich firm najbardziej atrakcyjne w ciągu najbliższych dwóch lat?       63
 33. Które czynniki według Pana(i) najbardziej utrudniają prowadzenie działalności w polskim sektorze budowlanym?      64
 34. Indeks najważniejszych w oczach respondentów zmian w prawie zamówień publicznych      65
 35. Szacowane przez respondentów opóźnienia płatności w firmach budowlanych w 2013 r.      66
 36. Czy Państwa firma miała problem z wyegzekwowaniem od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych?      67
 37. Jakiego rzędu kwoty średnio nie zostały wypłacone?      67
 38. Jakie czynniki, według Pana(i) najbardziej ułatwiają prowadzenie działalności w polskim sektorze budowlanym?      68
 39. Jaki według Pana(i) wpływ na branżę budowlaną będą miały nadchodzące inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020?       69
 40. Jakie działania są planowane lub już zostały podjęte przez Państwa firmę w związku z kryzysem w sektorze budowlanym?      70
 41. Redukcja zatrudnienia jako środek walki z kryzysem w sektorze budowlanym w Polsce, marzec 2010-wrzesień 2013      70
 42. Czy spodziewają się Państwo wzrostu, czy spadku cen materiałów budowlanych w 2013 roku?      71
 43. Jaki będzie poziom inwestycji w Państwa firmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy?      71
 44. Jakie działania są planowane, lub już zostały podjęte, przez Państwa firmę w celu zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku?      72
 45. Maszyny jakich producentów stanowią dominującą grupę w Państwa parku maszynowym?      73
 46. Czy Państwa firma obecnie bierze udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską?      73
 47. Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-wrzesień 2013      74
 48. Czy Pana(i) firma obawia się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, które dysponują tanią siłą roboczą i oferują zaniżone ceny?      74
 49. Konkurencji firm budowlanych z jakich krajów obawiacie się Państwo najbardziej?      75
 50. Jak długo w Państwa ocenie będzie trwała na rynku praktyka konkurowania cenami niższymi od kosztów inwestora?      76
 51. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy Państwa firma planuje podwyższyć/obniżyć ceny swoich usług?      76
 52. Szacowany udział poszczególnych typów prac w całości prac wykonawczych badanej firmy (%), 2013      77
 53. W jakim przedziale w 2012 r. mieściły się przychody netto Państwa firmy?      78
 54. Czy w 2012 r. Państwa firma odnotowała zysk/stratę?      79
 55. Czy według Pana(i) Państwa firma wypracuje zysk do końca 2013 r.?      79
 56. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planują Państwo zwiększyć/zmniejszyć całkowite zatrudnienie w Państwa firmie?      80
 57. Czy Państwa firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w inny sposób niż poprzez zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy?      80
 58. W jaki sposób (inny niż poprzez wzrost zatrudnienia) Państwa firma zamierza zwiększyć swoje moce wykonawcze w ciągu najbliższych 12 miesięcy?      81
 59. Według Państwa szacunków, jaki procent ogółu prac wykonawczych Państwa firma zleca podwykonawcom?      82
 60. Jakie kryteria są dla Państwa decydujące przy wyborze podwykonawcy?      82
 61. Jakie działania podejmowane są obecnie w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów wygrywanych poniżej kosztorysu inwestorskiego?      83
 62. Jak Pan(i) ocenia obecną sytuację finansową swojej firmy?      84
 63. Jak ocenia Pana(i) obecną sytuację finansową firmy w porównaniu z rokiem ubiegłym?      84
 64. Jaka, według Pana(i) przewidywań, będzie sytuacja finansowa Państwa firmy na koniec roku 2013 w porównaniu do końca roku 2012?      85
 65. Jak Pan(i) ocenia obecną liczbę zamówień w Państwa firmie?      85
 66. Jak zmieniła się liczba zamówień w Państwa firmie w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim?      86
 67. Jak Pana(i) zdaniem zmieni się liczba zamówień w Państwa firmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy?      87
 68. Struktura wartościowa portfela zadań firm budowlanych w Polsce (%). Jaki udział miały/będą miały inwestycje publiczne, a jakie prywatne?      87
 69. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2005-I poł. 2013      89
 70. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%), według rodzajów obiektów, 2012      90
 71. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%), według rodzajów obiektów, I poł. 2013      91
 72. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      92
 73. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      92
 74. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      96
 75. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      97
 76. Zestawienie pozwoleń budowlanych na odcinki dróg, z uwzględnieniem liczby obiektów budowlanych w Polsce w okresie 2010-I poł. 2013       97
 77. Plan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, 2013-2020       99
 78. Autostrady i drogi ekspresowe w budowie w Polsce (km), stan na koniec okresu, 2000-III kw. 2013      100
 79. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce w eksploatacji (km), 2005-2015      100
 80. Płatne odcinki dróg krajowych i autostrad w Polsce, 2013      105
 81. Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      107
 82. Zestawienie planów finansowych Wieloletnich Programów Inwestycji Kolejowych w Polsce (mln zł), 2012-2016      107
 83. Podział potencjalnych zadań kolejowych na lata 2014-2020 (%), według Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.      109
 84. Średni koszt kilometra trasy w różnych wariantach prac w Polsce (mln zł/km), 2013       109
 85. Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych w Polsce do 2020 r.      110
 86. Podział projektów energetycznych pod względem etapu realizacyjnego w Polsce (%), 2013      115
 87. Struktura szacunkowych wydatków na energetykę w Polsce (%), do 2030 roku      116
 88. Nakłady inwestycyjne głównych operatorów w Polsce na sieci energetyczne (mln zł), 2009-2013      117
 89. Struktura wiekowa gazociągów przesyłowych w Polsce, 2013      121
 90. Planowane inwestycje Gaz Systemu w perspektywie do 2023 r.      122
 91. Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2010-2016      124
 92. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      126
 93. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2012      126
 94. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), I poł. 2013      127
 95. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budownictwo niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-I kw. 2013      127
 96. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budownictwo niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-I kw. 2013      128
 97. Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      129
 98. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-I kw. 2013      129
 99. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I kw. 2013      130
 100. Całkowita dostępna podaż powierzchni magazynowych oraz powierzchnie na etapie budowy w Polsce, koniec czerwca 2013      131
 101. Udział rynkowy deweloperów w istniejącej podaży magazynowej w Polsce (%), 2012      132
 102. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      134
 103. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-I kw. 2013      134
 104. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I kw. 2013      135
 105. Podaż powierzchni handlowej w Polsce (m²), według wielkości miast, 2000-2014      136
 106. Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-I poł. 2013      137
 107. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      139
 108. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-I kw. 2013      139
 109. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I kw. 2013      141
 110. Produkcja budowlano-montażowa, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      143
 111. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-I kw. 2013      143
 112. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-I kw. 2013      144
 113. Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2016      147
 114. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2013      150
 115. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2012-I poł. 2013      150
 116. Zasoby mieszkaniowe (mln szt.) oraz dynamika zmian (%) w Polsce, 2005-I poł. 2013      151
 117. Dynamika rynku mieszkaniowego w Polsce (%, r/r), I 2012-VI 2013      153
 118. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2013      154
 119. Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce (zł), maj 2004-lipiec 2013       154
 120. Mieszkania deweloperskie wprowadzone do sprzedaży, sprzedane oraz pozostające w ofercie w Polsce, 2007-I poł. 2013      155
 121. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2013      157
 122. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2005-2013      158
 123. Średnie ceny mieszkań oferowanych w nowych projektach deweloperskich i uzyskiwane ceny sprzedaży w sześciu głównych miastach Polski (zł/m²), VI 2008-VI 2013      167
 124. Średnie oprocentowanie kredytu oraz średnia marża kredytu hipotecznego w Polsce (%), 2012-I poł. 2013      167
 125. Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2014      168
 126. Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2008-II kw. 2013      169
 127. Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2008-II kw. 2013      169
 128. Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2016      171
 129. Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2016      171
 130. Wynik finansowy netto w przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce (mld zł), 2007-I poł. 2013      175

Spis tabel

 1. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce, 2008-2016      38
 2. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2008-2013      40
 3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2011-I poł. 2013      44
 4. Liczba firm budowlanych w Polsce, 2005-I poł. 2013      45
 5. Średnie surowe wartości dla pytań tworzących Indeks Koniunktury Budowlanej PMR i zmiana (%), wrzesień 2012/wrzesień 2013      61
 6. Średnia liczba pracowników w firmach budowlanych, wrzesień 2012 i wrzesień 2013      78
 7. Główne inwestycje w sferze ochrony środowiska planowane w Polsce, 2013-2015      94-95
 8. Zestawienie kontraktów podpisanych przez GDDKiA na budowę lub dokończenie autostrad i tras szybkiego ruchu, I poł. 2013       98
 9. Ranking priorytetowych inwestycji drogowych w Polsce, 2014-2020      102
 10. Główne inwestycje drogowe planowane w Polsce, 2013-2020      103
 11. Zestawienie płatnych odcinków autostradowych w Polsce, 2013      104
 12. Nowe odcinki dróg krajowych i autostrad planowane do włączenia do systemu Viatoll w IV kw. 2013 r.      106
 13. Główne inwestycje kolejowe planowane w Polsce, 2013-2020      111-112
 14. Inwestycje polegające na budowie terminali lotniczych w Polsce zakończone w 2012 r. i na etapie realizacji      113
 15. Główne inwestycje energetyczne w Polsce, 2013-2018      118
 16. Realizowane kontrakty na odcinki przesyłowe gazociągów w Polsce, 2013       121
 17. Inwestycje przesyłu gazu do realizacji w Polsce do 2023 roku      123
 18. Główne inwestycje przemysłowo-magazynowe planowane w Polsce, 2013-2020      133
 19. Liczba hipermarketów w Polsce, XII 2010-VII 2013      137
 20. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, XII 2010-VII 2013      137
 21. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, XII 2010-VII 2013      137
 22. Główne inwestycje handlowo-usługowe planowane w Polsce, 2013-2016      138
 23. Podaż powierzchni biurowych w Polsce (m²), inwestycje w budowie oraz wskaźnik pustostanów (%), I kw. 2013      140
 24. Główne inwestycje biurowe planowane w Polsce, 2013-2024      142
 25. Kategoryzacja nowej podaży hoteli w Polsce, I poł. 2013      145
 26. Główne planowane inwestycje hotelowe w Polsce, 2013-2015      146
 27. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m²), 2007-I poł. 2013      152
 28. Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu budownictwa, 2007-I poł. 2013      152
 29. Poziom sprzedaży mieszkań największych polskich deweloperów, 2010-I poł. 2013      156
 30. Dynamika zmian liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, r/r), 2005-I poł. 2013      157
 31. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2011-I poł. 2013      158
 32. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2011-I poł. 2013      159
 33. Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2013-2020      161
 34. Zestawienie średnich cen transakcyjnych nieruchomości i zakładane limity cen w programie MdM w Polsce (zł), 2013      163
 35. Liczba i wartość zwrotów związanych z wydatkami na materiały budowlane zrealizowanych w Polsce w latach 2006-2012      165
 36. Dane finansowe 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2008-I poł. 2013      180
 37. Główni producenci materiałów budowlanych w Polsce, według rodzaju materiału, 2013      184-185