Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2017 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniom pierwotnym, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej zarówno ekspertów PMR jak i przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce a także przedstawicieli kilkuset małych firm remontowo-budowlanych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników). Dzięki przeprowadzonym badaniom, raport konfrontuje obecne trendy z segmentach małych oraz dużych podmiotów budowlanych. Badania skupiają się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektyw rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Premiera w/w raportu będzie miała miejsce podczas branżowego FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2018
wspólnego dorocznego spotkania wykonawców, deweloperów, dystrybutorów i producentów materiałów budowlanych.

Wydarzenie ma miejsce 12 października 2017 w Warszawie a jego uczestnicy mają możliwość otrzymania w pierwszej kolejności i specjalnej cenie, niepublikowanych jeszcze danych pochodzących z tej najnowszej analizy PMR.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
   
 • Prognozy rozwoju do 2022 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
   
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
   
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
   
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
   
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
   
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
   
 • Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

 

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
   
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy deweloperskie
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Biura projektowe
   
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
   
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
   
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
   
 • Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek rozwoju/inwestycji w Państwa firmie
   
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
   
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
   
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
   
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym: podstawowe dane finansowe, najnowsze kontrakty, strategia na najbliższe lata
   
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
   
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
   
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęci

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
   
 • Streszczenie menedżerskie
   
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
   
 • Wielkość rynku budowlanego
   
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
   
 • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
   
 • Koniunktura w branży budowlanej
   
 • Produkcja cementu
   
 • Otoczenie makroekonomiczne
   
 • Ocena 2015 roku
   
 • Prognozy na rok 2016
   
 • Perspektywa średniookresowa: 2017-2021
   
 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2022
   
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 220 największych polskich firm budowlanych
   
 • Wprowadzenie
   
 • Metodologia obliczania Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR
   
 • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
   
 • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
   
 • Zmiany w strukturze branżowej zleceniodawców
   
 • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności
   
 • Problemy z wyegzekwowaniem płatności
   
 • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności
   
 • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020
   
 • Strategie radzenia sobie z kryzysem
   
 • Prognozy poziomu cen oraz inwestycji
   
 • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
   
 • Wiodące marki w parkach maszynowych dużych wykonawców
   
 • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską
   
 • Wpływ sytuacji politycznej na kondycję rynku budowlanego
   
 • Otoczenie konkurencyjne
   
 • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
   
 • Struktura firm budowlanych
   
 • Kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy
   
 • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego
   
 • Sytuacja finansowa badanych firm budowlanych
   
 • Budownictwo inżynieryjne
   
 • Projekty związane z ochroną środowiska
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Transport drogowy
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Transport kolejowy
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Obiekty hydrotechniczne
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2017-2022
   
 • Budownictwo niemieszkaniowe
   
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Budownictwo handlowo-usługowe
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Budownictwo biurowe
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Budownictwo hotelowe
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Prognozy na lata 2017-2022
   
 • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2017-2022
   
 • Budownictwo mieszkaniowe
   
 • Najnowsze trendy
   
 • Zasoby mieszkaniowe
   
 • Budynki i mieszkania oddane do użytku
   
 • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
   
 • Główne inwestycje
   
 • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   
 • Rekomendacje bankowe
   
 • Program Mieszkanie+
   
 • Program Mieszkanie dla Młodych
   
 • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
   
 • Fundusz mieszkań na wynajem
   
 • Ceny mieszkań
   
 • Kredyty mieszkaniowe
   
 • Plany inwestorów indywidualnych
   
 • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2017-2022
   
 • Otoczenie konkurencyjne
   
 • Konkurencja rynkowa
   
 • Fuzje i przejęciaSytuacja finansowa firm
   
 • Główni wykonawcy
   
 • Główni producenci materiałów budowlanych