Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Niniejsza analiza stanowi wnikliwą analizę perspektyw dla poszczególnych segmentów i podsegmentów rynku budowlanego. Dodatkowo, raport umożliwia dokonanie porównania czołowych firm wykonawczych działających w branży budowlanej w Polsce. Dostarcza istotnych informacji na temat ponad 200 przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji w Polsce w najbliższym czasie.

 

Raport przedstawia szeroki zakres danych, w tym danych statystycznych na temat wartości produkcji budowlanej, sytuacji finansowej firm budowlanych, poziomu zatrudnienia, wynagrodzeń i cen, jak również omawia wartość rynku i jego kluczowych segmentów – budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku budowlanym w Polsce?

 

Dowiedz się więcej na temat…

 • Prognoz dla poszczególnych segmentów rynku budowlanego
 • Wieloletnich strategii najważniejszych inwestorów na polskim rynku budowlanym (GDDKiA, PKP PLK, Polskie Sieci Energetyczne, Gaz-System, samorządy, największe grupy energetyczne, najwięksi deweloperzy mieszkaniowi i komercyjni)
 • Najnowszych danych o pozwoleniach budowlanych wydanych w poszczególnych segmentach budownictwa
 • Nowych przedsięwzięć planowanych na polskim rynku budowlanym – opisanych w raporcie w zaktualizowanej bazie danych 200 planowanych inwestycji
 • Głównych firm wykonawczych – raport pozwala porównać 20 głównych graczy na polskim rynku budowlanym
 • Otoczenia konkurencyjnego –  analiza dostarcza informacji na temat dynamiki rynku wśród liderów polskiego sektora budowlanego w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć
 • Struktury w rozbiciu na typ budownictwa, struktury w podziale według wielkości firm budowlanych (do 9 pracowników i powyżej 9 pracowników)
 • Planowania strategicznego – raport analizuje działalność rynkową i plany strategiczne głównych graczy na tym rynku.

 

Poznaj sytuację rynkową dzięki:

 • Analizie rynku w ujęciu całościowym, jak i w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne
 • Wnikliwej analizie rynku mieszkaniowego w podziale na budownictwo jednorodzinne i wielomieszkaniowe
 • Analizie działań rządowych stymulujących rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • Najnowszym danym statystycznym na temat produkcji budowlanej (zarówno dla dużych firm jak i dla całej zbiorowości), pozwoleń budowlanych, łącznego metrażu zrealizowanych inwestycji, trendów na rynku kredytów mieszkaniowych, aktualnego poziomu wynagrodzeń, cen i zatrudnienia w branży budowlanej w Polsce
 • Aktualnym informacjom o konkurencji wśród wykonawców i producentów materiałów budowlanych oraz ich najnowszych strategii
 • Zestawienia planowanych inwestycji (m.in. planowany koniec budowy i zapowiadany lub szacowany start budowy)
 • Nowa edycja raportu skupia się nie tylko na produkcji budowlanej większych firm budowlanych, ale dogłębnie analizuje także drugą część rynku budowlanego, czyli produkcję budowlaną firm zatrudniających do 9 pracowników.
 • Wnikliwej analizie warunków finansowania projektów, funduszy unijnych, produkcji cementu i sytuacji makroekonomicznej w Polsce.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport będzie kluczowy dla:

 • Banków, firm inwestycyjnych i domów maklerskich
 • Krajowych firm wykonawczych
 • Potencjalnych inwestorów zagranicznych wchodzacych na rynek
 • Firm obecnych na polskim rynku
 • Branżowych grup i organizacji handlowych
 • Producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Producentów i dystrybutorów maszyn budowlanych.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.

 

Czy się różni raport „Sektor budowlany w Polsce – analiza regionalna” od raportów „Sektor budowlany w Polsce – H1, H2”?

 

Raport "Sektor budowlany w Polsce - Analiza regionalna" przeznaczono dla firm, które potrzebują danych nie tylko dla całej Polski, ale także w rozbiciu na województwa. Znajdziesz w nim:

 • długość planowanych inwestycji kolejowych na lata 2016-2021
 • ilość planowanych inwestycji hydrotechnicznych na lata 2016-2021
 • planowana długość nowych gazociągów do 2023 roku
 • inwestycje w bloki energetyczne
 • udziały miast wojewódzkich w ilości różnego typu budynków niemieszkaniowych w województwach
 • planowane inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
 • alokacja środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2016-2021 (wraz z porównaniem do perspektywy na lata 2007-2013)
 • skuteczność realizacji programu Mieszkanie dla Młodych
 • udział województw w tworzeniu PKB
 • PKB na mieszkańca
 • liczebność firm budowlanych w podziale na przedziały liczby zatrudnionych.

Komentarz eksperta...

 

"Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 - Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, pomimo słabych pierwszych miesięcy, rok 2016 wciąż ma przed sobą duży potencjał rozwojowy, głównie z uwagi na trwające ożywienie na rynku przemysłowo-magazynowym oraz mieszkaniowym (nie tylko wśród deweloperów, ale także inwestorów indywidualnych), realizację dużych projektów energetycznych oraz imponującą długość zakontraktowanych tras szybkiego ruchu."

 

Bartek Sosna,

 

Ekspert PMR

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wielkość rynku budowlanego
  • Produkcja budowlano-montażowa
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Zmiany prawne wpływające na rynek budowlany
   • Nowy kodeks budowlany
   • Zmiany w prawie zamówień publicznych
   • Nowe prawo zamówień publicznych
   • Jednolity Europejski Dokument Zamówień
   • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
   • Specustawa drogowa
   • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena 2015 roku
   • Prognozy na rok 2016
   • Perspektywa średniookresowa: 2017-2021
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2016-2021
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Projekty związane z ochroną środowiska
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2016-2021
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2016-2021
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Najnowsze trendy
  • Zasoby mieszkaniowe
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Rekomendacje bankowe
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Fundusz mieszkań na wynajem
   • Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego
   • Program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego
   • Działania zwiększające ochronę nabywców mieszkań deweloperskich
  • Ceny mieszkań
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Plany inwestorów indywidualnych
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2015-2021
 • Otoczenie konkurencyjne
  • Konkurencja rynkowa
  • Fuzje i przejęcia
  • Sytuacja finansowa firm
  • Główni wykonawcy
  • Główni producenci materiałów budowlanych
 • Baza danych – 200 planowanych inwestycji budowlanych w Polsce, kwiecień 2016

Graphs

 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według typu budownictwa (%), 2013-2021
 • Wartość portfeli zamówień największych wykonawców w Polsce (mln zł), IV kw. 2014-IV kw. 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) rynku budowlanego w Polsce, 2008-2015
 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2014-luty 2016
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2008-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2008-2015
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2008-2016
 • Przewidywalne zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy, 2008-2015
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2016
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2008-2015
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2008-2015
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2014-luty 2016
 • Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Polsce (%), 2007-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), firmy zatrudniające powyżej dziewięciu pracowników, 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), wszystkie podmioty, 2010-2021
 • Udział produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w produkcji budowlano-montażowej wszystkich podmiotów, 2010-2021
 • Nakłady inwestycyjne w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Polsce (mld zł), 2007-2015
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Polsce w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (km), 2012-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Polsce, liczba obiektów, 2010-2016
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2015
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, na budowę których podpisano umowy (km), 2007-2015
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w fazie budowy (km), stan na koniec roku, 2007-2015
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oddanych do użytkowania (km), 2007-2015
 • Długość tras szybkiego ruchu w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2007-2021
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zakontraktowanych, w budowie oraz oddanych do użytkowania (km), 2007-2021
 • Planowane roczne limity wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (mld zł), 2014-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Liczba wydanych pozwoleń oraz oddanych do użytku obiektów wodnych w Polsce, 2006-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu realizacji budowli wodnych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (% r/r), 2010-2021
 • Plany wyłączenia i uruchomiania źródeł energetycznych w Polsce (MW), 2014-2028
 • Nakłady inwestycyjne PSE w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2009-2018
 • Nakłady operatorów dystrybucyjnych na sieci elektryczne w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2009-2019
 • Struktura średnic i długość (km) planowanych gazociągów w Polsce, w podziale na perspektywę do 2018 i 2023 roku
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (% r/r), 2010-2021
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2010-2021
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2015
 • Nowa podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce (tys. m²), 2009-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2015
 • Struktura nowoczesnej powierzchni handlowej ukończonej w 2015 r. w Polsce, według formatu i typu inwestycji
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2015
 • Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce w fazie budowy oraz oddana do użytku (tys. m²), 2013-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Liczba hoteli działających w Polsce, 2011-2015
 • Liczba hoteli działających w Polsce w podziale na poszczególne kategorie, 2013-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2005-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa, budynki użyteczności publicznej w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-2015
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2021
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln szt.), 2005-2015
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2007-2015
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2016
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2016
 • Struktura oferty mieszkaniowej według deklarowanej przez dewelopera daty oddania projektu, IV kw. 2012-IV kw. 2015
 • Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych przez czołowych deweloperów w Polsce, 2014-2015
 • Dynamika liczby sprzedanych lokali mieszkalnych przez czołowych deweloperów w Polsce (%, r/r), 2015
 • Średnioroczne ceny mieszkań oferowanych w nowych projektach deweloperskich i uzyskiwane ceny sprzedaży w sześciu głównych miastach Polski (zł/m²), 2008-2015
 • Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce (zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2004-2016
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2016
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-I kwartał 2016
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-I kwartał 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2021
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2010-2021
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2021
 • Wynik finansowy netto w przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce (mld zł), 2007-2015
 • Liczba upadłości w branży budowlanej w Polsce, 2008-2015
 • Wartość portfeli zamówień największych wykonawców w Polsce (mln zł), IV kw. 2014-IV kw. 2015
 • Wykorzystanie mocy produkcyjnych firm budowlanych w Polsce, ze względu na wielkość firmy (%), 2008-2015
 • Bieżący oraz przyszły stan portfela zamówień w ocenie ogółu firm budowlanych w Polsce (pkt.), 2008-2015

Tables

 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej (%, r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2021
 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2009-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2013-2015
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2015
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2012-2015
 • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2011-2021
 • Budownictwo ochrony środowiska na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Łączne wydatki na drogi krajowe w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Główne inwestycje drogowe w Polsce, 2012-2023
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Harmonogram przetargowy nowych projektów kolejowych w Polsce (mld zł), 2015-2019
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2012-2023
 • Nakłady finansowe PKP PLK na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2023
 • Budownictwo wodne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje hydrotechniczne w Polsce, 2013-2022
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje energetyczne i przemysłowe w Polsce, 2012-2021
 • Projekty polskich gazowych połączeń międzysystemowych znajdujące się na etapie analiz, 2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (%), 2010-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według obiektów (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje przemysłowo-magazynowe w Polsce, 2014-2020
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2014-2024
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2015
 • Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2011-2015
 • Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2011-2015
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe w Polsce, 2013-2024
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2013-2020
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2012-2022
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (%), 2010-2021
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2010-2015 i 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu budownictwa, 2008-2015
 • Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m²), 2008-2015
 • Dynamika zmian liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, r/r), 2008-2015
 • Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2012-2015
 • Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2012-2015
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2012-2020
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej (%, r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2021
 • Wartość zamówień udzielonych przez polskich zamawiających wykonawcom zagranicznym (mln zł), 2007-2015
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku materiałów budowlanych, 2011-2016
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku budowlanym, 2011-2015
 • Kalendarium upadłości najważniejszych firm budowlanych w Polsce, 2011-2015
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2012-2015