Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport ogólnobudowlany dotyczący rynku polskiego wydawany jest rokrocznie przez PMR już od kilkunastu lat. Jest on nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie, nie tylko ogółem ale także w podziale na kluczowe segmenty i podsegmenty. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego, a także dla ich podsegmentów, bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.


Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:
 

 • zaawansowanie realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu

 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego jak i deweloperskiego

 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy

 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych
   

Specyfika rynku:

trendy w kilkunastu najważniejszych podsegmentach budownictwa mocno uzależnione od postępów w planowaniu i realizacji największych inwestycji - raport PMR zawiera zestawienia wszystkich kluczowych inwestycji.

 

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

 • pozwolenia budowlane

 • budynki oddane do użytkowania

 • liczebność firm budowlanych

 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych

 • środki UE

 • kredyty mieszkaniowe

 • mieszkania ukończone

 • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych

 • wartość i dynamika PKB

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe

 • budownictwo niemieszkaniowe ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, itp.

 • budownictwo inżynieryjne ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, itp...

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego)

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze

 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych

 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego

 • Firmy deweloperskie

 • Instytucje finansowe

 • Firmy logistyczne

 • Biura projektowe

 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa

 • Organy administracji państwowej i samorządowej

 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora

 • Bieżący dostęp do wszystich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej

 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków

 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy

 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej

 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji majacych największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku

 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wartość rynku budowlanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena 2016 roku
   • Prognozy na rok 2017
   • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2022
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2017-2022
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
   • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Rekomendacje bankowe
   • Program Mieszkanie+
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
   • Fundusz mieszkań na wynajem
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Profile wiodących wykonawców
  • Grupa Budimex
  • Grupa Strabag
  • Grupa Skanska
  • Grupa Polimex-Mostostal
  • Grupa ACS
  • GE Power (wcześniej: Alstom Power)
  • Grupa PBG
  • Grupa Erbud
  • Mostostal Warszawa
  • Grupa Trakcja
  • Grupa Unibep
  • Grupa Elektrobudowa
  • Mota Engil Central Europe
  • Warbud
  • Astaldi Polska
  • IDS-Bud
  • Torpol
  • Grupa Mirbud
  • Grupa Mostostal Zabrze
  • Porr Polska Construction

Graphs

 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2015-marzec 2017
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników, 2010-2017
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2010-2017
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2010-2017
 • Przewidywane zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy, 2010-2017
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2010-2017
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2017
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2008-2016
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2008-2016
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2015-marzec 2017
 • Zmiana w produkcji cementu w Polsce (%), 2007-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), firmy zatrudniające powyżej dziewięciu pracowników, 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł) i dynamika (%), wszystkie podmioty, 2011-2022
 • Udział produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w produkcji budowlano-montażowej wszystkich podmiotów w Polsce, 2011-2022
 • Nakłady inwestycyjne w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Polsce (mld zł), 2007-2015
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Polsce w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (km), 2012-2015
 • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Długość tras zaplanowanych w Programie Budowy Dróg Krajowych w Polsce (km), 2014-2023
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Polsce, liczba obiektów, 2010-2016
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2017
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, na budowę których podpisano umowy (km), 2007-2016
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w fazie budowy (km), stan na koniec roku, 2007-2016
 • Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oddanych do użytkowania (km), 2007-2016
 • Planowane roczne limity wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi i autostrady (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi kolejowe (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Nakłady finansowe na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2023
 • Liczba wydanych pozwoleń oraz oddanych do użytku obiektów wodnych w Polsce, 2006-2016
 • Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (mld zł), 2011-2015
 • Struktura finansowania nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej w Polsce (%), 2011-2015
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji budowli wodnych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2011-2022
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Nowoczesna powierzchnia magazynowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki przemysłowo-magazynowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2018
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki handlowo-usługowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce w budowie oraz ukończona (tys. m²), 2010-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki biurowe (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Liczba hoteli działających w Polsce, 2011-2016
 • Liczba hoteli działających w Polsce w podziale na poszczególne kategorie, 2013-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki użyteczności publicznej (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-2016
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, nowe budynki niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-2016
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2011-2022
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Podstawowe dane o budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2016
 • Podstawowe dane o budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2016
 • Struktura oferty mieszkaniowej według deklarowanej przez dewelopera daty oddania projektu, IV kw. 2012-IV kw. 2016
 • Liczba mieszkań netto zakontraktowanych przez wybranych deweloperów, 2015 i 2016
 • Dynamika liczby lokali mieszkalnych sprzedanych przez czołowych deweloperów w Polsce (%, r/r), 2016
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2017
 • Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w Polsce, 2005-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w sektorze mieszkaniowym w Polsce (mld zł), 2011-2022
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sektorze mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), 2011-2022
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2011-2022
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce według typu inwestora (tys.), 2011-2022
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-I kwartał 2017
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kwartał 2008-I kwartał 2017

Tables

 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2011-2017
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2014-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2016
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2012-2016
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Polsce, 2011-2015
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Łączne wydatki na drogi krajowe w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Stopień zaawansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce na lata 2014-2023, stan na początek kwietnia 2017
 • Główne inwestycje drogowe w Polsce, 2014-2023
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Harmonogram przetargowy dla nowych projektów kolejowych w Polsce (mld zł), 2015-2019
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2011-2025
 • Budownictwo wodne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Efekty rzeczowe inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w Polsce, 2011-2015
 • Szacunkowe koszty budowy i modernizacji głównych polskich śródlądowych dróg wodnych (mld zł), 2016-2030
 • Główne inwestycje hydrotechniczne w Polsce, 2013-2025
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje energetyczne i przemysłowe w Polsce, 2012-2023
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według typów obiektów (%), 2011-2022
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według typów obiektów (mld zł), 2011-2016 i 2017-2022
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce, 2006-2015
 • Główne inwestycje przemysłowe i magazynowe w Polsce, 2016-2021
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2018
 • Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2011-2018
 • Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2011-2018
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2015-2020
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe w Polsce, 2015-2024
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, 2016
 • Liczba pokoi największych grup hotelowych w Polsce, 2013-2017
 • Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2010-2022
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2015-2022
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (%), 2011-2022
 • Średnioroczne wartości produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynku (mld zł), 2011-2016 i 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2015-2022
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Budimex, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Strabag, 2012-2015
 • Główne dane finansowe Grupy Skanska, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy ACS, 2012-2015
 • Główne dane finansowe GE Power w Polsce, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy PBG, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Erbud, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Trakcja, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Unibep, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Elektrobudowa, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Mota Engil Central Europe, 2012-2015
 • Główne dane finansowe Warbudu, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Astaldi Polska, 2012-2015
 • Główne dane finansowe IDS-Bud, 2012-2015
 • Główne dane finansowe Grupy Torpol, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mirbud, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Grupy Mostostal Zabrze, 2012-2016
 • Główne dane finansowe Porr Polska Construction, 2012-2015