Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport ogólnobudowlany dotyczący rynku polskiego wydawany jest rokrocznie przez PMR już od kilkunastu lat. Jest on nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie, nie tylko ogółem ale także w podziale na kluczowe segmenty i podsegmenty. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego, a także dla ich podsegmentów, bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.

 

Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, jak i plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:
 

 • zaawansowanie realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu

 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego jak i deweloperskiego

 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy

 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych
   

Specyfika rynku:

trendy w kilkunastu najważniejszych podsegmentach budownictwa mocno uzależnione od postępów w planowaniu i realizacji największych inwestycji - raport PMR zawiera zestawienia wszystkich kluczowych inwestycji.

 

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

 • pozwolenia budowlane

 • budynki oddane do użytkowania

 • liczebność firm budowlanych

 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych

 • środki UE

 • kredyty mieszkaniowe

 • mieszkania ukończone

 • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych

 • wartość i dynamika PKB

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe

 • budownictwo niemieszkaniowe ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, itp.

 • budownictwo inżynieryjne ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, itp...

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego)

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze

 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych

 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego

 • Firmy deweloperskie

 • Instytucje finansowe

 • Firmy logistyczne

 • Biura projektowe

 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa

 • Organy administracji państwowej i samorządowej

 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora

 • Bieżący dostęp do wszystich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej

 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków

 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy

 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej

 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji majacych największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku

 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wielkość rynku budowlanego
  • Produkcja budowlano-montażowa
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Zmiany prawne wpływające na rynek budowlany
   • Nowy kodeks budowlany
   • Zmiany w prawie zamówień publicznych
   • Nowe prawo zamówień publicznych
   • Jednolity Europejski Dokument Zamówień
   • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
   • Specustawa drogowa
   • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Otoczenie makroekonomiczne
  • Ocena 2016 roku
  • Prognozy na rok 2017
  • Perspektywa średniookresowa: 2017-2022
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2022
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Projekty związane z ochroną środowiska
  • Najnowsze trendy
  • Główne inwestycje
  • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2017-2022
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2017-2022
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Najnowsze trendy
  • Zasoby mieszkaniowe
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Rekomendacje bankowe
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Fundusz mieszkań na wynajem
   • Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego
   • Program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego
   • Działania zwiększające ochronę nabywców mieszkań deweloperskich
  • Ceny mieszkań
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Plany inwestorów indywidualnych
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2016-2022
 • Otoczenie konkurencyjne
  • Konkurencja rynkowa
  • Fuzje i przejęcia
  • Sytuacja finansowa firm
  • Główni wykonawcy
  • Główni producenci materiałów budowlanych
  • Baza danych – 200 planowanych inwestycji budowlanych w Polsce, kwiecień 2017