Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2015

Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Niniejsza publikacja stanowi wnikliwą analizę umożliwiającą dokonanie porównania czołowych firm wykonawczych działających w branży budowlanej w Polsce. Pozwala również poznać działalność producentów materiałów budowlanych oraz dostarcza istotnych informacji na temat 200 przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji w Polsce w najbliższym czasie.

Raport przedstawia szeroki zakres danych, w tym danych statystycznych na temat poziomu zatrudnienia, wynagrodzeń i cen, jak również omawia wartość rynku i jego kluczowych segmentów – budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

 

Raport zawiera informacje rynkowe, według stanu na I poł. roku, na temat:

 • Nowych przedsięwzięć planowanych na Polskim rynku budowlanym – opisanych w raporcie w zaktualizowanej bazie danych 200 planowanych inwestycji
 • Produkcji materiałów budowlanych w Polsce – raport przedstawia dziewięć najlepiej sprzedających się produktów i omawia największych producentów
 • Głównych firm wykonawczych – raport pozwala porównać 20 głównych graczy na polskim rynku budowlanym
 • Otoczenia konkurencyjnego – publikacja dostarcza informacji na temat dynamiki rynku wśród liderów polskiego sektora budowlanego w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć
 • Planowania strategicznego – analizuje działalność rynkową i plany strategiczne głównych graczy na tym rynku.

 

Poznaj aktualną sytuację na rynku dzięki…

 • Analizie rynku w ujęciu całościowym, jak i w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne
 • Najnowszym danym statystycznym na temat aktualnego poziomu wynagrodzeń, cen i zatrudnienia w branży budowlanej w Polsce
 • Aktualnym informacjom o dynamice konkurencji wśród wykonawców i producentów materiałów budowlanych
 • Wnikliwej analizie warunków finansowania projektów, funduszy unijnych, produkcji cementu i sytuacji makroekonomicznej w Polsce.

 

Raport odpowiada na kluczowe pytania na temat rynku

 • Które firmy produkują najwięcej materiałów budowlanych w Polsce?
 • W jaki sposób ostatnie zmiany prawne wpłynęły na polskie budownictwo? Jakie przepisy prawne będą wpływać na ten rynek w nadchodzących latach?
 • Które firmy zdobyły najwięcej wartościowych zleceń budowlanych w ostatnich miesiącach?
 • Ile firm budowlanych działa obecnie na rynku polskim? Ile prowadziło działalność 6 miesięcy temu?
 • Które przedsięwzięcia wzbudziły największe zainteresowanie wśród deweloperów komercyjnych? Czy tego rodzaju projekty budownictwa niemieszkaniowego podlegają w Polsce procedurze przetargowej?
 • Jaka jest całkowita długość (w km) autostrad, które mają powstać w okresie objętym prognozą?
 • Jak przedstawia się prognozowany poziom cen w polskim sektorze budowlanym w najbliższej przyszłości?
 • Jaki jest przewidywany poziom popytu w segmencie mieszkaniowym?
 • Ile pozwoleń na budowę zostało wydanych w ostatnim czasie?
 • Jaka jest wartość rynku budowlanego w Polsce w I poł. 2015? Jaka jest wartość poszczególnych segmentów rynku?

 

Raport zawiera najnowsze informacje na temat…

 • Przedsięwzięć budowlanych planowanych i w trakcie realizacji w segmencie budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego w Polsce w I poł. 2015 r.
 • Prognoz eksperckich rozwoju rynku do roku 2020
 • Działań biznesowych w każdym z segmentów – ostatnie przetargi, zawarte kontrakty, finansowanie projektów i nowe projekty w przygotowaniu
 • Pozwoleń na budowę wydanych w Polsce, według stanu na I poł.2015 r., i poziomów produkcji według GUS.

 

Czy wiesz, że...

 • W 2014 roku w Polsce obserwowane było wyraźne ożywienie (według wstępnych danych wzrost PKB na poziomie 3,3% r/r).
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w 2014 r. wyniosła 87,2 mld zł.
 • W podziale według rodzajów obiektów budowlanych zdecydowanie największym segmentem rynku pozostaje budownictwo inżynieryjne. Po wzroście w 2014 roku odpowiadało ono za ponad 55% wartości robót budowlanych.
 • W 2014 r. w firmach zatrudniających ponad dziewięciu pracowników pracowało średnio 410 tys. osób (spadek o blisko 8% r/r).
 • Pierwsze miesiące 2015 r. okazały się być stosunkowo słabe dla branży budowlanej, co jest efektem wysokiej bazy porównawczej z początku 2014 r. Dynamika produkcji budowlanej powinna natomiast mocniej przyspieszyć w II półroczu.
 • Dzięki środkom unijnym (zwłaszcza wykorzystywanym przez jednostki samorządu terytorialnego) powinna zostać utrzymana dodatnia dynamika inwestycji publicznych, co pozytywnie przełoży się na budownictwo inżynieryjne.

Firmy analizowane w raporcie...

 

Polimex-Mostostal, PBG, Rafako (Grupa PBG), Budimex, Mostostal Warszawa, Skanska, Trakcja PRKiI, Elektrobudowa, Erbud, Aldesa, IDS-Bud, ZUE,Unibep, Warbud, Bilfinger Berger, Mostostal Zabrze 

Niniejsza publikacja stanowi istotne źródło informacji dla…

 • Banków, firm inwestycyjnych i domów maklerskich
 • Krajowych firm wykonawczych
 • Potencjalnych inwestorów zagranicznych
 • Branżowych grup i organizacji handlowych
 • Producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Producentów i dystrybutorów maszyn budowlanych.

 

Profesjonaliści uznają ten raport za szczególnie przydatny przy…

 • Otwieraniu w Polsce nowej działalności związanej z budownictwem
 • Analizie konkurencji
 • Szacowaniu popytu na materiały i usługi budowlane w Polsce
 • Obliczaniu udziału rynkowego konkretnej firmy
 • Tworzeniu strategicznego biznesplanu na ten rynek
 • Ocenie nowych możliwości w branży budowlanej w Polsce
 • Realizacji transakcji połączenia lub przejęcia na rynku.

Market commentary by expert

 

"Po skromnych wzrostach w 2014 r. przewidywania odnośnie dynamiki polskiego rynku budowlanego w latach 2015-2016 są już dużo bardziej optymistyczne. Rok 2015 będzie okresem intensywnych prac na licznych opóźnionych budowach, które są wspomagane finansowo z budżetu UE przyznanego na lata 2007-2013. Ostatni okres rozliczenia poprzedniej perspektywy będzie jednocześnie wstępną fazą przygotowania i powolnego wdrażania nowych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z nowego budżetu unijnego. Co ważne, brak silnego bodźca inwestycyjnego, jakim kilka lat temu było Euro 2012, spowoduje bardziej równomierne rozłożone inwestycji w czasie."

 

Bartłomiej Sosna,

 

Head Consturction Market Analyst

 

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
 • Wielkość rynku budowlanego
 • Produkcja budowlano-montażowa
 • Firmy budowlane – liczebność i podział
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
 • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
 • Koniunktura w branży budowlanej
 • Produkcja cementu
 • Zmiany prawne wpływające na rynek budowlany
 • Otoczenie makroekonomiczne
 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2015-2020
 • Budownictwo inżynieryjne
 • Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego
 • Projekty związane z ochroną środowiska
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Transport drogowy
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Transport kolejowy
 • Najnowsze trendy
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Obiekty hydrotechniczne
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Inwestycje przemysłu ciężkiego
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Inwestycje w bloki energetyczne
 • Inwestycje w sieci energetyczne
 • Inwestycje gazowe
 • Inwestycje rafineryjne i chemiczne
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2015-2020
 • Budownictwo niemieszkaniowe
 • Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Budownictwo handlowo-usługowe
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Budownictwo biurowe
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Budownictwo hotelowe
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
 • Najnowsze trendy
 • Główne inwestycje
 • Prognozy na lata 2015-2020
 • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2015-2020
 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Najnowsze trendy
 • Zasoby mieszkaniowe
 • Budynki i mieszkania oddane do użytku
 • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
 • Główne inwestycje
 • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
 • Rekomendacje bankowe
 • Mieszkanie dla Młodych
 • Budownictwo energooszczędne
 • Fundusz mieszkań na wynajem
 • Ceny mieszkań
 • Kredyty mieszkaniowe
 • Plany inwestorów indywidualnych
 • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2015-2020
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Konkurencja rynkowa
 • Fuzje i przejęcia
 • Sytuacja finansowa firm
 • Główni wykonawcy
 • Główni producenci materiałów budowlanych
 • Spis wykresów
 • Spis tabel
 • Informacja o PMR

Graphs

 • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według typu budownictwa (%), 2013-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) rynku budowlanego w Polsce, 2008-2014
 • Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2013-luty 2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według segmentów (%), 2008-2015
 • Poziom zatrudnienia w budownictwie w Polsce (tys.) i zmiana (%, r/r), 2008-2015
 • Przewidywalne zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy, 2008-2015
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł) i zmiana (%, r/r), 2008-2015
 • Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2008-2015
 • Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2008-2014
 • Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (% przychodów), 2008-2014
 • Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2013-luty 2015
 • Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Polsce (%), 2007-2015
 • Podział środków programu POIiŚ w Polsce (mln €), 2007-2013
 • Podział środków programu POIiŚ w Polsce (mln €), 2014-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem (mld zł) i dynamika (%), 2010-2020
 • Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2005-2014
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2015
 • Liczba pozwoleń budowlanych na odcinki dróg i liczba obiektów budowlanych w Polsce, 2010-2014
 • Długość tras szybkiego ruchu w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2005-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Liczba wydanych pozwoleń oraz oddanych do użytku obiektów wodnych w Polsce, 2006-2014
 • Projekty hydrotechniczne ujęte w Masterplanach dla Odry i Wisły z podziałem na etap inwestycji, 2015
 • Nakłady na budownictwo hydrotechniczne w Polsce według województw (mln zł), 2015-2021
 • Podział środków przeznaczonych na planowane inwestycje w porty morskie w Polsce (mln zł, %), 2014-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu realizacji budowli wodnych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (% r/r), 2010-2020
 • Plany wyłączenia i uruchomiania źródeł energetycznych w Polsce (MW), 2014-2028
 • Inwestycje energetyczne w Polsce według etapu zaawansowania (mln zł, %), 2015
 • Inwestycje energetyczne w Polsce według rodzaju paliwa (mln zł, %), 2015
 • Nakłady inwestycyjne PSE w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2009-2018
 • Nakłady operatorów dystrybucyjnych na sieci elektryczne w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2009-2019
 • Struktura średnic i długość (km) planowanych gazociągów w Polsce w podziale na perspektywę do 2018 i 2023 roku
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (% r/r), 2010-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (% r/r), 2010-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r) w sektorze inżynieryjnym w Polsce, 2010-2020
 • Udział prac niemieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budownictwo niemieszkaniowe, według liczby budynków (tys.), 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budownictwo niemieszkaniowe, według powierzchni budynków (mln m²), 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki przemysłowe i magazynowe, według liczby budynków, 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki przemysłowe i magazynowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2014
 • Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki handlowo-usługowe, według liczby budynków, 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki handlowo-usługowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2014
 • Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2014
 • Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki biurowe, według liczby budynków, 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki biurowe, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2014
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki biurowe (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według liczby budynków, 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2014
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki użyteczności publicznej, według liczby budynków, 2005-2014
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki użyteczności publicznej, według powierzchni budynków (tys. m²), 2005-2014
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki użyteczności publicznej (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2020
 • Udział prac mieszkaniowych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2005-2014
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2010-2014
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln szt.), 2005-2014
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2005-2014
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2007-2014
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2007-2014
 • Liczba wniosków złożonych o dopłaty do budowy domów energooszczędnych w Polsce, I 2014-III 2015
 • Średnioroczne ceny mieszkań oferowanych w nowych projektach deweloperskich i uzyskiwane ceny sprzedaży w sześciu głównych miastach Polski (zł/m²), 2008-2014
 • Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce (zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2004-2014
 • Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2015
 • Średnie oprocentowanie kredytu oraz średnia marża kredytu hipotecznego w Polsce (%), 2012-2014
 • Struktura udzielonych kredytów w poszczególnych miastach Polski (%), 2014
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2008-I kw. 2015
 • Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2008-I kw. 2015
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2020
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2020
 • Wynik finansowy netto w przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce (mld zł), 2007-2014
 • Liczba upadłości w branży budowlanej w Polsce, 2008-2014
 • Wykorzystanie mocy produkcyjnych firm budowlanych w Polsce ze względu na wielkość firmy (%), 2008-2015
 • Bieżący oraz przyszły stan portfela zamówień w ocenie ogółu firm budowlanych w Polsce, 2008-2015

Tables

 • Wartość portfeli zamówień największych wykonawców budowlanych w Polsce, 2013-2015
 • Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2008-2014
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2011-2014
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju budownictwa, 2008-2015
 • Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), według rodzaju obiektów budowlanych, 2012-2014
 • Alokacja środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 i 2014-2020
 • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2010-2020
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%), według rodzajów obiektów, 2010-2014
 • Budownictwo ochrony środowiska na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje w sferze ochrony środowiska planowane w Polsce, 2014-2015
 • Budownictwo drogowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Eksploatowane i planowane do rozbudowy odcinki w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (km), 2015-2020
 • Bieżące i planowane zaawansowanie realizacji tras szybkiego ruchu w Polsce (%), 2015 i 2020
 • Główne inwestycje drogowe planowane w Polsce, 2014-2020
 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Nakłady finansowe PKP PLK na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2015
 • Harmonogram przetargowy nowych projektów kolejowych, 2015-2019
 • Podział planowanych zadań kolejowych w Polsce (%), 2014-2020
 • Główne inwestycje kolejowe planowane w Polsce, 2015-2020
 • Budownictwo wodne na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne planowane inwestycje wodne w Polsce, 2015-2021
 • Główne planowane inwestycje energetyczne w Polsce, 2015-2020
 • Struktura podziału wydatków inwestycyjnych PSE w Polsce (mln zł), 2013-2014
 • Stan infrastruktury gazowej w Polsce, 2014
 • Projekty polskich gazowych połączeń międzysystemowych znajdujące się na etapie analiz, 2014
 • Główne inwestycje gazowe w Polsce w latach 2014-2018
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2010-2014
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce, 2006-I poł. 2014
 • Główne inwestycje przemysłowo-magazynowe planowane w Polsce, 2015-2021
 • Budownictwo handlowo-usługowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe planowane w Polsce, 2015-2018
 • Projekty deweloperskie grupy PKP, 2014
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2011-2014
 • Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2011-2014
 • Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2011-2014
 • Budownictwo biurowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne inwestycje biurowe planowane w Polsce, 2015-2024
 • Budownictwo hotelowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Najpopularniejsze sieci zagraniczne działające w Polskim rynku hotelowym, 2014
 • Największe polskie sieci hotelowe, 2014
 • Główne planowane inwestycje hotelowe w Polsce, 2015-2019
 • Budownictwo użyteczności publicznej na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Główne planowane budynki użyteczności publicznej w Polsce, 2015-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu budownictwa, 2007-2014
 • Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m²), 2007-2014
 • Dynamika zmian liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, r/r), 2007-2014
 • Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2011-2014
 • Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2011-2014
 • Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych przez czołowych deweloperów w Polsce, 2013-2014
 • Główne planowane inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2015-2020
 • Udział transakcji kwalifikujących się do limitów cen w programie Mieszkanie dla Młodych w Polsce, IV kw. 2014
 • Liczba kredytów z MdM w Polsce, według województw (%), 2014
 • Deweloperzy, których projekty przeszły weryfikację w ramach programu budowy obiektów energooszczędnych w Polsce, 2014
 • Zmiany wymogów dotyczące grubości izolacji poszczególnych typów przegród budynku w Polsce, 2013-2021
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku materiałów budowlanych, 2011-2015
 • Najważniejsze przejęcia na polskim rynku budowlanym, 2011-2015
 • Największe firmy budowlane w Polsce oferowane na sprzedaż, 2014-2015
 • Kalendarium upadłości najważniejszych firm budowlanych w Polsce, 2012-2015
 • Wartość portfeli zamówień największych wykonawców budowlanych w Polsce, 2013-2015
 • Dane finansowe dotyczące 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2011-2014
 • Główni producenci materiałów budowlanych w Polsce, według rodzaju materiału, 2015
 • Najważniejsze inwestycje producentów materiałów budowlanych w Polsce, 2012-2018