Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport jest nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie w podziale na województwa. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, bądź wyznaczaniu celów sprzedażowych. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy wojewódzkie dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego I inżynieryjnego bazują na modelach ekonometrycznych oraz rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:

 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych w poszczególnych województwach,
   
 • zaawansowanie realizacji programów rządowych według regionów,
   
 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego w województwach,
   
 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych

 

Specyfika rynku: trendy w danym regionie mocno uzależnione od realizacji kilku największych inwestycji - analiza PMR bierze te inwestycje pod uwagę.

Dane i statystyki z raportu:

 

 • produkcja budowlano-montażowa
   
 • pozwolenia budowlane
   
 • liczebność firm
   
 • środki UE
   
 • kredyty mieszkaniowe
   
 • mieszkania ukończone
   
 • wolumen rocznie budowanych budynków nie mieszkaniowych
   
 • wolumen wartość i dynamika PKB

   

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe
   
 • budownictwo niemieszkaniowe
   
 • budownictwo inżynieryjne, wraz z ich najważniejszymi podsegmentami.
   
 • Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie wojewódzkie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej według miejsca wykonywania robót (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne)
   
 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne według województw, takie jak: dynamika PKB, PKB per capita, demografia, wynagrodzenia.
   
 • Nowe treści w tej edycji: profile województw, liczbowa aktualizacja raportu w 6 miesięcy po wydaniu (wrzesień)

 

 

5 powodów, dlaczego warto wybrać PMR

 

 • Podajemy dane konieczne do budżetowania w ujęciu regionalnym
   
 • Pomagamy w wyznaczeniu celów sprzedażowych dla poszczególnych regionów w perspektywie 5 kolejnych lat, w których regionach Twoja firma może liczyć na największy wzrost sprzedaży
   
 • Dzięki naszym analizom Twoja firma może rozszerzyć działalność na nowe regiony, bądź wzmocnić obecności w danych regionach
   
 • Monitorujemy rynek i wspieramy w tworzeniu wewnętrznych sprawozdań w ujęciu regionalnym
   
 • Przedstawiamy konkurentów Twojej firmy w sektorze budowlanym
 

 

Dla kogo jest oferta PMR?
 

 • Firmy wykonawcze, planujące inwestycje w danym regionie, otwierające  oddziały regionalne lub poszukujący regionalnych partnerów, dostawców materiałów lub podwykonawców.
   
 • Firmy projektowe chcące zaplanować swoją strategię regionalną na najbliższe lata.
   
 • Producenci, dystrybutorzy i firmy wynajmujące maszyny i sprzęt budowlany
   
 • Producenci i dystrybutorzy wszystkich najważniejszych materiałów budowlanych (cement, beton, kruszywa, instalacje HVAC, oświetlenie, materiały ścienne, chemia budowlana, pokrycia dachowe, drzwi, okna, fasady, termoizolacje, rury, ceramika sanitarna, szkło, asfalt, stal, itp.)
   
 • Pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się zarządzaniem projektami, firmy consultingowe.
   
 • Banki i domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
 
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 • Charakterystyka województw
 • Produkcja budowlano-montażowa w ujęciu regionalnym
  • Liczebność firm
  • Poziom zatrudnienia
  • Poziom wynagrodzenia
  • Prognozy makroekonomiczne na lata 2017-2022
  • Prognozy produkcji budowlanej w latach 2017-2022
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo przemysłu ciężkiego
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2017-2022
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • ​Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
  • Prognozy produkcji budowlanej w budownictwie mieszkaniowym na lata 2017-2022
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2017-2022

Graphs

 • Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce (mld zł), według województw, w podziale na wielkości firm budowlanych, 2015
 • Udział poszczególnych województw w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2015
 • Średnioroczna wartość wskaźnika koniunktury w budownictwie w Polsce (pkt), według województw, 2015-2016
 • Prognoza krótkoterminowa w zakresie portfela zamówień oraz produkcji firm budowlanych w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2016
 • Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (%), według województw, 2015-2016
 • Konkurencja na rynku jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2015-2016
 • Niedostateczny popyt jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2015-2016
 • Niedobór wykwalifikowanych pracowników jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2015-2016
 • Przyznane Polsce środki w ramach Polityki Spójności z budżetu UE w podziale na programy (mld €), 2007-2013 i 2014-2020
 • Stopień kontraktacji funduszy w ramach RPO w Polsce dla osi priorytetowych, w których skupiają się inwestycje budowlane (%), stan na 30 czerwca i 31 grudnia 2016
 • Wartość dofinansowania unijnego w ramach RPO w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce (zł), 2014-2020
 • Rozkład inwestycji budowlanych w ramach RPO w Polsce w ujęciu regionalnym na tle struktury rynku budowlanego (%), 2014-2020
 • Wartość dofinansowania unijnego w ramach RPO w Polsce (mld zł), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w Polsce, 2003-2016
 • Średnioroczna dynamika liczby ludności w wieku produkcyjnym w Polsce (%, r/r), w ujęciu regionalnym, 2005-2010 – 2017-2022
 • Średnioroczna stopa bezrobocia w Polsce według BAEL (%), 2005-2010 – 2017-2022
 • Średnia wartość produkcji budowlanej w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji budowlanej w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Znaczące inwestycje drogowe znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (km), luty 2017
 • Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji drogowych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych
 • Znaczące inwestycje kolejowe znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (km), luty 2017
 • Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji kolejowych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych
 • Znaczące inwestycje energetyczne znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (mln zł), luty 2017
 • Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych
 • Średnia wartość produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Podaż nowych hoteli w Polsce, według województw, 2015-2016
 • Wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową w Warszawie i miastach regionalnych (m² GLA na 1 tys. mieszkańców), 2014-2016
 • Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2016
 • Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2016
 • Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2016
 • Średnia wartość produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w latach 2015-2016 w stosunku do lat 2007-2008
 • Odsetek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie jednorodzinnym (%), według województw, 2016
 • Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie jednorodzinnym w latach 2015-2016 w stosunku do lat 2007-2008
 • Odsetek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie wielomieszkaniowym (%), według województw, 2016
 • Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie wielomieszkaniowym w latach 2015-2016 w stosunku do lat 2007-2008
 • Średnioroczna dynamika remontów zasobów mieszkaniowych w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2009 i 2011-2015
 • Średnioroczna dynamika remontów zasobów mieszkaniowych w Polsce, według województw i typów robót (%, r/r), 2005-2015
 • Średnia wartość produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022

Tables

 • Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce (mld zł), według województw, 2010-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według województw, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (tys. zł), 2010-2016
 • Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w Polsce (tys.), w podziale na województwa, 2007, 2012 i 2016
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł), w podziale na województwa, 2007, 2012 i 2016
 • Dynamika nominalna przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (%), w podziale na województwa, 2015-2016
 • Alokacja środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce (mld €), 2007-2013 i 2014-2020
 • Wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych w Polsce (mld zł), według województw, 2003-2015
 • Wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych w Polsce (mld zł), według typu JST, 2003-2016
 • Dynamika wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w Polsce (%, r/r), według typu JST, 2004-2016
 • Planowane wydatki majątkowe samorządów wojewódzkich w Polsce (mln zł), 2017
 • Planowane wydatki majątkowe miast wojewódzkich w Polsce (mln zł), 2017
 • Wartość PKB w Polsce w ujęciu regionalnym (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika realna PKB w Polsce w ujęciu regionalnym (%, r/r), 2014-2022
 • PKB per capita w Polsce w ujęciu regionalnym (zł), 2014-2022
 • PKB per capita w Polsce w ujęciu regionalnym (Polska=100%), 2014-2022
 • Wysokość wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w Polsce w ujęciu regionalnym (zł), 2014-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w ujęciu regionalnym (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej w Polsce w ujęciu regionalnym (%, r/r), 2014-2022
 • Ranking województw w Polsce według wartości produkcji budowlano-montażowej, 2012-2022
 • Długość dróg ekspresowych oraz autostrad w budowie oraz na etapie przetargu w poszczególnych województwach w Polsce (km), luty 2016-luty 2017
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w Polsce, liczba obiektów infrastrukturalnych, według województw, 2010-2016
 • Rozkład inwestycji w poszczególnych segmentach inżynieryjnych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle budownictwa inżynieryjnego ogółem, 2017
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa inżynieryjnego w Polsce (mld zł), w podziale na województwa, 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa inżynieryjnego w Polsce (%), w podziale na województwa, 2014-2022
 • Powierzchnia hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Powierzchnia budynków handlowo-usługowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Roczna podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w fazie budowy w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), stan na koniec okresu, 2013-2016
 • Powierzchnia budynków biurowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Powierzchnia biurowa w fazie budowy w Warszawie i miastach regionalnych (m²), stan na koniec okresu, 2013-2016
 • Wskaźnik pustostanów na rynku biurowym w Warszawie i miastach regionalnych (%), stan na koniec okresu, 2013-2016
 • Powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Roczna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Nowoczesna powierzchnia magazynowa w fazie budowy w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Zasoby nowoczesnej powierzchni komercyjnej w Polsce w ujęciu regionalnym, 2016
 • Dynamika powierzchni budynków niemieszkaniowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (%, r/r), według województw i segmentów, 2016
 • Struktura powierzchni pozwoleń niemieszkaniowych według typu budynku w poszczególnych województwach w Polsce (%), I-III kw. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (%), 2014-2022
 • Podstawowe dane o zasobach mieszkaniowych w Polsce, według województw, 2015
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2013-2016
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce – inwestorzy indywidualni, 2013-2016
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce – deweloperzy i pozostali inwestorzy, 2013-2016
 • Liczba mieszkań deweloperskich, których budowę rozpoczęto w największych miastach w Polsce, 2013-2016
 • Struktura nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (%), 2010-2016
 • Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (mld zł), 2010-2016
 • Dynamika wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (%), 2014-2016
 • Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w Polsce (zł), 2012-2016
 • Zmiana średnich cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w Polsce (%, r/r), 2013-2016
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana instalacji (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, remont dachu (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana stolarki budowlanej (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, według województw i typów robót (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2015
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (%), 2014-2022