Sektor budowlany w Polsce 2016 - Analiza regionalna

Prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Zastosuj ten raport do zbadania polskiego rynku budowlanego z regionalnego punktu widzenia. Zawiera on szeroki zakres danych opisujących różnice w warunkach panujących w trzech głównych segmentach – budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego na terenie różnych województw, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat nowych i nadchodzących przedsięwzięć, a także całkowitą liczbę wydawanych pozwoleń na budowę. Analiza jest niezbędnym rozwiązaniem dla firm budowlanych mających swe filie w różnych województwach.

 

Raport oferuje również szczegółowe prognozy rozwoju dla polskiego sektora budowlanego w okresie 2016-2021.

 

Czy się różni raport „Sektor budowlany w Polsce – analiza regionalna” od raportów „Sektor budowlany w Polsce - H1 i H2”?

 

Raport "Sektor budowlany w Polsce - Analiza regionalna" przeznaczono dla firm, które potrzebują danych nie tylko dla całej Polski, ale także w rozbiciu na województwa. Znajdziesz w nim:

 • długość planowanych inwestycji kolejowych na lata 2016-2021
 • ilość planowanych inwestycji hydrotechnicznych na lata 2016-2021
 • planowana długość nowych gazociągów do 2023 roku
 • inwestycje w bloki energetyczne
 • udziały miast wojewódzkich w ilości różnego typu budynków niemieszkaniowych w województwach
 • planowane inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
 • alokacja środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2016-2021 (wraz z porównaniem do perspektywy na lata 2007-2013)
 • skuteczność realizacji programu Mieszkanie dla Młodych
 • udział województw w tworzeniu PKB
 • PKB na mieszkańca
 • liczebność firm budowlanych w podziale na przedziały liczby zatrudnionych.

 

Źródła danych w raporcie:

 • Baza PMR Inwestycje

 • Modele ekonometryczne PMR

oraz...

 • GUS
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • GDDKiA
 • PKP
 • PGE, Tauron, Energa, Enea
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne
 • Zapowiedzi inwestycyjne deweloperów mieszkaniowych i niemieszkaniowych.

 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku budowlanym w Polsce w ujęciu regionalnym?

 

 • Pozwolenia na budowę dróg – bieżące i zapowiadane projekty w każdym województwie
 • Plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z przewidywanym poziomem wydatków
 • Zestawienie pozwoleń na projekty mieszkaniowe według lokalizacji i typu budynku (budownictwo jednorodzinne i wielomieszkaniowe)
 • Bieżące i przewidywane niemieszkaniowe projekty budowlane w każdym województwie, wraz z podziałem na segmenty (biura, hotele, handel, przemysł, budynki publiczne)
 • Dane o produkcji budowlano-montażowej według miejsca wykonywania robót, a nie siedziby firmy

 

Podsektory zawarte w raporcie:

 

Budownictwo inżynieryjne:

 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo przemysłu ciężkiego

Budownictwo niemieszkaniowe:

 • Budownictwo hotelowe
 • Budownictwo handlowo-usługowe
 • Budownictwo biurowe
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej

Budownictwo mieszkaniowe:

 • Budynki jednorodzinne
 • Budynki wielomieszkaniowe.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Firmy wykonawcze, planujące inwestycje w danym regionie, otwierające  oddziały regionalne lub poszukujący regionalnych partnerów, dostawców materiałów lub podwykonawców.
 • Firmy projektowe chcące zaplanować swoją strategię regionalną na najbliższe lata.
 • Producenci, dystrybutorzy i firmy wynajmujące maszyny i sprzęt budowlany
 • Producenci i dystrybutorzy wszystkich najważniejszych materiałów budowlanych (cement, beton, kruszywa, instalacje HVAC, oświetlenie, materiały ścienne, chemia budowlana, pokrycia dachowe, drzwi, okna, fasady, termoizolacje, rury, ceramika sanitarna, szkło, asfalt, stal, itp.)
 • Pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się zarządzaniem projektami, firmy consultingowe.
 • Banki i domy maklerskie, fundusze inwestycyjne

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

Raport umożliwia…

 • Rozszerzanie działalności firmy na nowe regiony, bądź wzmacnianie obecności firmy w danych regionach 
 • Wyznaczeniu celów sprzedażowych dla poszczególnych regionów w 2016 roku oraz w perspektywie pięciu najbliższych lat
 • Budżetowanie na najbliższe lata w ujęciu regionalnym
 • Tworzeniu wewnętrznych sprawozdań w ujęciu regionalnym
 • Monitorowanie rynku oraz zaprognozowaniu, w których regionach firma może liczyć na największy wzrost sprzedaży
 • Badanie konkurencji w sektorze

 

Czy wiesz, że...

 

 • Analizując wciąż mocno poszatkowaną sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce widać, że bardzo duże potrzeby inwestycyjne występują  w regionach słabiej rozwiniętych.
 • W perspektywie długoterminowej bardzo dobre perspektywy dla budownictwa drogowego występują we wschodniej części kraju (Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie).
 • Trasy w tych województwach odpowiadają za blisko połowę długości wszystkich planowanych w długim terminie dróg szybkiego ruchu.

Extract from this report

 • Przygotowania do realizacji większej ilości inwestycji drogowych, nie tylko tras ekspresowych ale także dróg lokalnych, widać już w rosnącej liczbie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. W I poł. 2015 r. najwięcej zezwoleń wydano w woj. małopolskim i wielkopolskim, natomiast najwyższy wzrost miał miejsce w przypadku niewielkiego woj. opolskiego, w którym pomimo braku planowanych inwestycji w drogi ekspresowe, w fazę przygotowania wchodzą lokalne inwestycje drogowe.

Market commentary by expert

 

"Jak wynika z najnowszego raportu PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce 2016 - Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, długo wyczekiwane przyspieszenie w budownictwie drogowym jest już coraz bliżej, jednak w poszczególnych regionach kraju będzie ono miało różną siłę. Dzięki imponującej liczbie inwestycji drogowych zakontraktowanych przez GDDKiA w latach 2014-2015, w 2016 r. oczekiwana jest dwucyfrowa dynamika rynku budownictwa drogowego. Jednak będzie to dopiero wstęp do intensywnej rozbudowy sieci dróg krajowych w latach 2017-2018."

 

Bartłomiej Sosna, 

Head Construction Analyst, PMR

 

 

Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley

 • Charakterystyka województw
  • Produkcja budowlano-montażowa w ujęciu regionalnym
  • Liczebność firm
  • Poziom zatrudnienia
  • Poziom wynagrodzenia
  • Prognozy makroekonomiczne na lata 2016-2021
  • Prognozy produkcji budowlanej w latach 2016-2021
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo przemysłu ciężkiego
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2016-2021
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
  • Prognozy produkcji budowlanej w budownictwie mieszkaniowym na lata 2016-2021