Sektor budowlany w Niemczech 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Publikacja zapewnia wgląd w aktualną sytuację rynkową w Niemczech w poszczególnych segmentach branży z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego. Informacje zawarte w raporcie pozwalają czytelnikom zapoznać się z kondycją niemieckiego rynku budowlanego w 2016 r. pod względem jego wartości, poziomu bieżącej i spodziewanej produkcji budowlanej, a także przedstawia perspektywy rozwoju do roku 2021. Publikacja stanowi dogodne i zarazem bogate źródło informacji na temat wartości poszczególnych segmentów będąc jednocześnie fachową analizą warunków rynkowych i najważniejszych trendów.

 

Raport zawiera zestawienie głównych projektów budowlanych znajdujących się w przygotowaniu oraz przedstawia spodziewany wpływ nowych regulacji na dynamikę rynku budowlanego w Niemczech.

 

 

Jakie dane zawiera raport PMR o rynku budowlanym w Niemczech?

 

 • Oszacowanie wartości głównych komponentów niemieckiego sektora budowlanego
   
 • Możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat panujących trendów i ich wpływem na poziom zatrudnienia w firmach, dynamikę rynku, poziom sprzedaży i cen materiałów i sprzętu budowlanego;
   
 • Wartość rynku: szacunkowe dane na temat wartości niemieckiego rynku budowlanego i jego poszczególnych segmentów z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego;
   
 • Perspektywy rozwoju rynku z uwzględnieniem prognoz sporządzonych przez zespół doświadczonych analityków PMR;
   
 • Główne źródła finansowania, dotacje rządowe i inne czynniki mające wpływ na dynamikę rynku;
   
 • Produkcja rynkowa – całkowita produkcja budowlano-montażowa niemieckiego sektora budowlanego oraz prognozy jej dynamiki w latach 2016-2021.

 

 

Dla kogo jest przeznaczony raport?

 

 • Wykonawcy robót budowlanych działający w Niemczech lub zamierzający rozpocząć działalność w tym kraju;
   
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych;
   
 • Producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych;
   
 • Biura projektowe i firmy prowadzące projekty;
   
 • Inwestorzy, analitycy, banki i inne grupy zawodowe.

 

 

W jakich sytuacjach będzie przydatny raport?

 

 • Dostarczy danych potrzebnych do stworzenia strategii rozwoju działalności firmy:
   
 • Przedstawia wiarygodne prognozy, które można wykorzystać do przygotowania budżetów i planowania wydatków;
   
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego;
   
 • Umożliwi dotarcie do kluczowych danych koniecznych do opracowania skutecznej strategii rozwoju działalności;
   
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne przy wchodzeniu na nowy rynek lub przeprowadzaniu połączeń lub przejęć.
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Sektor budowlany w Niemczech
  • Sytuacja na rynku budowlanym
   • Wartość rynku budowlanego
   • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
   • Ceny budowlane
   • Koniunktura w branży budowlanej
  • Istotne zmiany prawne wpływające na rynek budowlany
  • Otoczenie makroekonomiczne
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Ogólna charakterystyka
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Sektor energetyczny
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Ogólna charakterystyka
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Zasoby mieszkalne
  • Mieszkania oddane do użytku
  • Budownictwo mieszkaniowe w poszczególnych regionach
  • Budownictwo indywidualne
  • Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Główne inwestycje
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Ceny mieszkań
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
 • Otoczenie konkurencyjne
  • Firmy budowlane
  • Produkcja popularnych materiałów budowlanych
 • Baza planowanych inwestycji budowlanych w Niemczech 2016

Graphs

 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej zrealizowanej w Niemczech, 2012-2021
 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej zrealizowanej w Niemczech, 2006-2015
 • Struktura produkcji budowlanej w Polsce (%), według segmentu, 2008-2015
 • Przeciętne zatrudnienie w branży budowlanej w Niemczech (tys.), 2006-2014
 • Średnie roczne wynagrodzenia brutto i uposażenia w budownictwie w Niemczech (€) i zmiana nominalna (%, r/r), 2007-2015
 • Wskaźnik kosztów średniego wynagrodzenia brutto i uposażenia w budownictwie w Niemczech (%, r/r), 2006-I poł. 2016
 • Roczna stopa zmian cen produkcji budowlanej w sektorze mieszkaniowym w Niemczech (%, r/r), według udziału, 2007-I kw. 2016
 • Indeks koniunktury budowlanej w Niemczech, 2014-2016
 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej zrealizowanej w Niemczech, 2012-2021
 • Struktura rynku budowlanego w Niemczech (%), 2012-2021
 • Nawierzchnia obiektów mostowych na drogach krajowych znajdujących się w złym stanie technicznym w Niemczech (tys. m²), według krajów związkowych, 2014/2015
 • Wydatki budżetu federalnego na realizację projektów drogowych w Niemczech (mld €), 2006-2015
 • Wartość produkcji budowlanej z tytułu budownictwa drogowego zrealizowanej w Niemczech (mld €) i nominalna dynamika zmian (%, r/r), 2009-2015
 • Wartość produkcji budowlanej z tytułu budowy obiektów mostowych i tuneli zrealizowanej w Niemczech (mld €) i nominalna dynamika zmian (%, r/r), 2009-2015
 • Planowane wydatki budżetu federalnego na projekty drogowe w Niemczech (mld €), 2015-2020
 • Planowane średnie roczne wydatki inwestycyjne na drogi krajowe w Niemczech (mld €/rok, bez inflacji), według rodzaju inwestycji, 2016-2030
 • Planowana alokacja środków z budżetu federalnego na projekty infrastruktury kolejowej w Niemczech (mld €), 2015-2020
 • Wartość produkcji budowlanej z tytułu budowy dróg szynowych i kolei podziemnej zrealizowanej w Niemczech (mld €) i nominalna dynamika zmian (%, r/r), 2009-2015
 • Moc wytwórcza energii elektrycznej netto zainstalowana w Niemczech (GW, na koniec okresu), 2008-sierpień 2016
 • Struktura mocy zainstalowanej netto w Niemczech (%), według typu elektrowni, sierpień 2016
 • Produkcja i zużycie energii elektrycznej brutto w Niemczech (TWh), 2006-2015
 • Zużycie energii elektrycznej w Niemczech (mld kWh) and zmiana (%, r/r), 2007-2015
 • Inwestycje w federalną infrastrukturę transportową w Niemczech (mld €), 2005-2018
 • Produkcja budowlana (mld €) w budownictwie inżynieryjnym w Niemczech i realna dynamika zmian (%, r/r), 2012-2021
 • Całkowita powierzchnia użytkowa (mln m²) budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Niemczech i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Nowa powierzchnia komercyjna i magazynowa oddana do użytku w Niemczech (tys. m²) i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni komercyjnej i magazynowej wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (tys. m²) i zmiana (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Realna dynamika sprzedaży detalicznej z wyłączeniem pojazdów i paliw w Niemczech (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Zmiana realna średnich miesięcznych wynagrodzeń netto w Niemczech (%, r/r), 1992-2015
 • Wskaźnik bezrobocia w Niemczech (%), 1991-2015
 • Wskaźnik nasycenia powierzchnią w centrach handlowych w Niemczech i innych państwach europejskich (GLA/1 tys. mieszkańców), I kw. 2016
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni biurowej i administracyjnej wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni w budynkach instytucjonalnych wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-lipiec 2016
 • Nowa powierzchnia biurowa i administracyjna oddana do użytku w Niemczech, według powierzchni użytkowej budynków (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-2015
 • Nowa powierzchnia w budynkach instytucjonalnych oddana do użytku w Niemczech, według powierzchni użytkowej (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2007-2015
 • Indeks klimatu biznesowego Ifo w Niemczech, 2007-wrzesień 2016
 • Barometr zatrudnienia Ifo dla Niemiec (wskaźnik), 2007-wrzesień 2016
 • Indeks nastrojów gospodarczych ZEW i bieżące wskaźniki koniunktury gospodarczej w Niemczech, 2007-wrzesień 2016
 • Wartość (mld €) i dynamika realna (%, r/r) produkcji budowlanej z tytułu budownictwa niemieszkaniowego zrealizowanej w Niemczech, 2012-2021
 • Całkowite zasoby nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech (mln m², na koniec okresu), 1995-2015
 • Struktura zasobów mieszkalnych w Niemczech (%), według liczby mieszkań w budynku, 1995-2015
 • Wskaźnik własności nieruchomości mieszkalnych w Niemczech (%), według krajów związkowych, 2011
 • Struktura zasobów mieszkalnych w Niemczech (%), według daty budowy i regionu, 2011
 • Pozwolenia na wybudowanie nowej powierzchni mieszkaniowej w Niemczech i zmiana głównych czynników wspierających budownictwo mieszkaniowe (%, r/r), 2010-I poł. 2016
 • Całkowita powierzchnia budynków mieszkaniowych oddanych do użytku w Niemczech (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Całkowita liczba mieszkań wybudowanych w Niemczech (tys.) i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Struktura mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (%), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Struktura powierzchni mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (%), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Zmiana liczby zarejestrowanych mieszkań w Niemczech (%, r/r), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Zmiana wolumenu zarejestrowanej powierzchni mieszkalnej w Niemczech (%, r/r), w podziale na nowe i istniejące budynki, 2006-2015
 • Zmiana liczby zarejestrowanych mieszkań w nowych budynkach w Niemczech (%, r/r), według rodzaju budynku, 2006-2015
 • Struktura całkowitej liczby mieszkań w nowych budynkach oddanych do użytku w Niemczech (%), według rodzaju budynku, 2006-2015
 • Struktura całkowitej powierzchni mieszkalnej w nowych budynkach oddanych do użytku w Niemczech (%), według rodzaju budynku, 2006-2015
 • Średnia wielkość mieszkań budowanych w Niemczech (liczba pomieszczeń), według typu lokalu, 2006-2015
 • Średnia wielkość mieszkań budowanych w Niemczech (m²), według typu lokalu, 2006-2015
 • Budowa powierzchni mieszkalnych w Niemczech (%), według głównych regionów, 2014
 • Budowa powierzchni mieszkalnych w Niemczech (%), według głównych regionów, 2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkań (mln m²) wybudowanych w Niemczech przez inwestorów indywidualnych i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Całkowita liczba mieszkań (tys.) w domach wybudowanych w Niemczech przez inwestorów indywidualnych i zmiana (%, r/r), 2006-2015
 • Powierzchnia mieszkalna ukończona przez inwestorów indywidualnych jako odsetek całkowitej powierzchni oddanej do użytku w Niemczech (%), 2006-2015
 • Mieszkania ukończone przez inwestorów indywidualnych jako odsetek całkowitej liczby mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (%), 2006-2015
 • Mieszkalnictwo społeczne w Niemczech (liczba mieszkań), 2006-2015
 • Mieszkalnictwo społeczne w Niemczech (liczba mieszkań), według krajów związkowych, 2006-2015
 • Liczba gospodarstw domowych otrzymujących zasiłki mieszkaniowe w Niemczech (liczba, koniec okresu), 2002 i 2007-2014
 • Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (mld €) i dynamika zmian (%, r/r), 2008-I poł. 2016
 • Struktura całkowitej wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według rodzaju zabezpieczenia, 2011-I poł. 2016
 • Struktura całkowitej wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2007-I poł. 2016
 • Struktura całkowitej wartości zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2011-I poł. 2016
 • Średnioroczna zmiana cen nieruchomości mieszkalnych w Niemczech (%), według rodzaju nieruchomości, 2001-2015
 • Korelacja pomiędzy roczną dynamiką cen nieruchomości mieszkalnych a dynamiką powierzchni mieszkalnej objętej wydanymi pozwoleniami na budowę w Niemczech (%), 2004-2015
 • Zmiany cen wywoławczych i czynszów w głównych miastach Niemiec (%, r/r), 2008-2015
 • Średnie ceny wywoławcze w głównych miastach Niemiec (€/m²), 2011-2015
 • Całkowita wartość transakcji dotyczących nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech (mld €), 2008-2015
 • Zasoby powierzchni mieszkalnej na mieszkańca w Niemczech, Skandynawii, Rosji, na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie (m²), według państw, 2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkaniowa oddana do użytku w Niemczech (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2012-2021
 • Całkowita liczba mieszkań oddanych do użytku w Niemczech (tys.) i zmiana (%, r/r), 2012-2021
 • Bilans osób zamierzających przeprowadzić remont mieszkania w ciągu 12 miesięcy w Niemczech, 2008-2009 i 2012-III kw. 2016
 • Bilans osób zamierzających nabyć lub zbudować mieszkanie w ciągu 12 miesięcy w Niemczech, 2008-2009 i 2012-III kw. 2016
 • Produkcja budowlana w budownictwie mieszkaniowym w Niemczech (mld €) i zmiana realna (%, r/r), 2012-2021
 • Struktura firm budowlanych w Niemczech (%), według poziomu zatrudnienia, 2008, 2011 i 2014
 • Liczba aktywnych przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech (tys., na koniec okresu), 2008-2014
 • Produkcja i zużycie cementu w Niemczech (tys. ton), 2007-2015
 • Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Niemczech (%, r/r), 2007-2015

Tables

 • Mieszkania oddane do użytku na milion mieszkańców w Niemczech i Skandynawii, według kraju, 2006-2015
 • Główne czynniki utrudniające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym w Niemczech (% spółek jako odsetek ogółu firm), lipiec 2015-sierpień 2016
 • Główne wskaźniki gospodarcze dla Niemiec, 2012-2021
 • Pozycja Niemiec w Globalnym raporcie konkurencyjności 2014-2016, według wskaźników
 • Całkowita długość dróg w Niemczech (w tys. km, na koniec okresu), 2000, 2005, 2010 i 2013-2015
 • Stan obiektów mostowych na drogach krajowych w Niemczech (%), według krajów związkowych, 2014/2015
 • Inwestycje planowane w ramach Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej 2030 w Niemczech (mld ), 2016-2030
 • Główne inwestycje drogowe w Niemczech, 2010-2028
 • Infrastruktura kolejowa zarządzana przez DB Netze, 2014-2015
 • Nakłady inwestycyjne DB Netze Track (mln €), według rodzaju i źródła finansowania, 2010-2015
 • Inwestycje w infrastrukturę kolejową planowane w ramach Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej 2030 w Niemczech (mld ), 2016-2030
 • Główne inwestycje kolejowe w Niemczech, 2010-2028
 • Produkcja energii elektrycznej brutto w Niemczech (TWh), według źródła wytwarzania, 2006-2015
 • Zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej netto ze źródeł odnawialnych netto w Niemczech (GW, na koniec okresu), według źródła, 2008-sierpień 2016
 • Główne cele określone w niemieckiej Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2017 r.
 • Główne inwestycje w segmencie energetycznym i przemysłowym w Niemczech, 2007-2021
 • Planowany przyrost mocy wytwórczych energii elektrycznej netto bazujących na morskich farmach wiatrowych w Niemczech (MW), 2016-2030
 • Budowa obiektów niemieszkaniowych w Niemczech (tys. m²), według rodzaju budynków, 2010-2015
 • Struktura obiektów niemieszkaniowych w trakcie budowy w Niemczech (%), według rodzaju budynków, 2010-2015
 • Pozwolenia na budowę nowej powierzchni komercyjnej i magazynowej wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej (m²) i zmiana (%, r/r), według krajów związkowych, 2013-lipiec 2016
 • Kluczowe wskaźniki efektywności istotne dla rynku nieruchomości handlowych w Niemczech, według miast, 2015
 • Zasoby powierzchni handlowej w Niemczech (tys. m²), według miast, 2011 i 2013-2015
 • Średnioroczna zmiana stawek czynszowych dla nieruchomości handlowych typu prime w Niemczech (%, r/r), według miast, 2011-2016
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Niemczech, 2015-2021
 • Główne inwestycje przemysłowo-magazynowe w Niemczech, 2015-2020
 • Zasoby powierzchni biurowej w Niemczech (mln m², na koniec okresu), według miast, 2011-I poł. 2016
 • Zasoby powierzchni biurowej w Niemczech (tys. m²), według miast, 2015
 • Popyt na powierzchnie biurowe w Niemczech (tys. m²), według miast, 2008-2016
 • Zasoby powierzchni biurowej w dużych miastach Niemiec (tys. m²), według miast, 2011-2016
 • Średnioroczna zmiana stawek czynszowych za powierzchnię biurową typu prime w Niemczech (%, r/r), według miast, 2008-2016
 • Średnie wskaźniki pustostanów na rynku powierzchni biurowych w Niemczech (%, na koniec okresu), według miast, 2008-I poł. 2016
 • Główne inwestycje biurowe w Niemczech, 2015-2020
 • Główne inwestycje hotelowe w Niemczech, 2014-2020
 • Główne inwestycje w budynki użyteczności publicznej w Niemczech, 2007-2022
 • Pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych wydane w Niemczech, według powierzchni użytkowej budynków (tys. m²) i zmiana (%, r/r), według krajów związkowych, 2013-lipiec 2016
 • Prognozowane koszty budowy obiektów niemieszkaniowych, dla których wydano pozwolenia budowlane w Niemczech (mln €) i zmiana (%, r/r), według krajów związkowych, 2013-lipiec 2016
 • Kraje związkowe w Niemczech, według powierzchni mieszkalnej na mieszkańca (m²), 1995, 2005, 2010 i 2015
 • Struktura zasobów mieszkalnych w Niemczech (liczba mieszkań), według właścicieli, maj 2016
 • Budowa obiektów mieszkaniowych w Niemczech (tys. m²), według inwestorów, 2006-2015
 • Struktura powierzchni mieszkaniowej oddanej do użytku w Niemczech (%), według inwestorów, 2006-2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkań ukończonych w krajach związkowych w Niemczech, 2013-2015
 • Całkowita liczba mieszkań ukończonych w krajach związkowych w Niemczech, 2013-2015
 • Całkowita powierzchnia mieszkań zbudowanych w Niemczech przez gospodarstwa domowe, według krajów związkowych, 2013-2015
 • Całkowita liczba mieszkań w domach zbudowanych w Niemczech przez gospodarstwa domowe, według krajów związkowych, 2013-2015
 • Nakłady brutto na środki trwałe na budownictwo mieszkaniowe w sektorze rządowym i samorządowym i w sektorach prywatnych w Niemczech (mld €), według sektorów, 2006-2015
 • Pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych w Niemczech, według liczby mieszkań i całkowitej powierzchni, 2007-lipiec 2016
 • Pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych w Niemczech, według liczby mieszkań, które mają być wybudowane, i kraju związkowego, 2012-lipiec 2016
 • Pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych w Niemczech, według powierzchni mieszkań (tys. m²), które mają być wybudowane, i kraju związkowego, 2012-lipiec 2016
 • Główne inwestycje mieszkaniowe w Niemczech, 2014-2020
 • Średnia efektywna stopa procentowa nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2007-I poł. 2016
 • Średnia efektywna stopa procentowa nowych zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym przez niemieckie banki (%), według okresu obowiązywania stałej stopy początkowej, 2011-I poł. 2016
 • Wskaźnik Cen Nieruchomości Mieszkalnych w Niemczech (%, r/r), 2007-I kw. 2016
 • Powierzchnia mieszkalna na tysiąc mieszkańców oddana do użytku w Niemczech, Skandynawii i Rosji (m²), według kraju, 2006-2015
 • Mieszkania oddane do użytku na milion mieszkańców w Niemczech i Skandynawii, według kraju, 2006-2015
 • 50 największych firm budowalnych w Niemczech, według obrotów, 2015
 • 50 największych firm budowalnych w Niemczech, według obrotów, 2014
 • Produkcja mieszkanek budowlanych w Niemczech (tys. ton), według typu produktów, 2010-2015
 • Zmiana produkcji mieszanek budowlanych w Niemczech (%, r/r), według typu produktów, 2010-2015