Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2012

Prognozy rozwoju na lata 2012-2015

Ta publikacja bada zarówno bieżący stan, jak i perspektywy polskiego rynku budownictwa.

 

Kluczowe elementy raportu to m.in. analiza trendów jakie oddziaływują na rynek i rozwój w segmentach mieszkaniowym, niemieszkaniowym i inżynieryjnym; szczegółowy opis środowiska konkurencyjnego w Polsce, oraz wyniki specjalnego badania 200 największych firm działających na rynku.

 

Główne zagadnienia:

 • Wyniki specjalnego badania przeprowadzonego wśród 200 firm budowlanych aktywnych na rynku, szczegółowo opisujące ich sytuację finansową i strategię rozwoju
 • Dogłębna analiza obecnej kondycji segmentów budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego w Polsce, wraz z prognozami do roku 2015
 • Opis ogólnej sytuacji rynku i omówienie trendów, a także wyczerpujące dane na temat np. zatrudnienia i stawek, produkcji cementu, dofinansowania unijnego, a także całkowitej liczby firm na rynku
 • Zestawienie największych planowanych inwestycji budowlanych we wszystkich analizowanych segmentach rynku budowlanego
 • Dane na temat mieszkań oddawanych do użytku do roku 2015.

 

Raport odpowiada na pytania dotyczące

 • Obecnych i przewidywanych wartości rynku
 • Planowanych inwestycji i pozwoleń na budowę
 • Ogólnej liczby mieszkań jakie mają zostać oddane do użytku do 2015, zarówno przez deweloperów, jak i prywatnych inwestorów
 • Ewolucji kosztów w sektorze budownictwa – wynagrodzenie, materiały, maszyny itp. – w analizowanym okresie
 • Zmian prawnych, które mogą wpłynąć na polski rynek budownictwa w drugiej połowie 2012
 • Sytuacji finansowej dwudziestu największych firm budowlanych w Polsce
 • Rozwoju rynku mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynierjnego i ich segmentów, wraz z analizą istotnych trendów.

 

Wybrane firmy analizowane w tym raporcie

Budimex, Strabag, Skanska, Polimex-Mostostal, PBG, Mostostal Warszawa, Trakcja-Tiltra, Alstom Power, Eurovia, Hydrobudowa, Erbud, Mota-Engil, Warbud, Rafako, Bilfinger Berger, Unibud, Pol-Aqua, J&P AVAX, Górażdże Cement S.A., Cemex Polska, Lafarge Cement, Lotos Asfalt, Orlen Asfalt, Polski Asfalt, Arcelor Mittal, Celsa Huta Ostrowiec, CMC Zawiercie, Rockwool Polska, Isover Saint-Gobain Construction Products Polska, URSA Polska, Ruukki Polska, Pruszyński sp. Zo.o., Roeben Ceramika Budolana, Icopal S.A., Atlas, Mapei, Selena.

 

Kadra zarządzająca i menadżerowie z tych kategorii...

 • Producenci i dystrybutorzy materiałów i maszyn budowlanych
 • Firmy wykonawcze
 • Zagraniczne i polskie firmy budowlane
 • Firmy zajmujące się doradztwem bankowym, inwestycyjnym i finansowym
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Firmy zajmujące się projektowaniem i zarządzaniem
 • Organizacje medialne i branżowe.

 

…skorzystają z raportu w następujących sytuacjach

 • Przygotowanie do wejścia na polski rynek mieszkaniowy, niemieszkaniowy i inżywnieryjny
 • Rozszerzanie działalności o nowy segment
 • Fuzje i przejęcia
 • Ocena własnego udziału w rynku i prognoza zapotrzebowania na materiały i sprzęt
 • Przygotowywanie raportów dla zarzadu i akcjonariuszy
 • Analiza możliwości inwestycyjnych, tworzenie opłacalnych strategii i śledzenie działań rynkowych konkurencji.

 

Extract from this report

 • Z uwagi na niekorzystną sytuację na rynku budowlanym szacujemy, że 2013 rok będzie pierwszym rokiem poważnych spadków produkcji budowlano-montażowej w Polsce.
 • Segmentem znajdującym się w tendencji wzrostowej, z szansą na korzystny wpływ na całokształt polskiego budownictwa jest budownictwo energetyczne, które znajduje się w przededniu rozpoczęcia wielomiliardowych inwestycji.
 • Na zmianę oblicza budownictwa kubaturowego ma szansę wpłynąć prawo, które według zapowiedzi Rządu postawi przed budynkami nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej, przez co znacznie przyczyni się do rozwoju alternatywnych źródeł energii takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, czy wiatraki.

 

Market commentary by expert

Obecny obraz polskiej branży budowlanej przedstawia się mniej optymistycznie niż jeszcze rok wcześniej, na co wpływ mają nierentowne kontrakty, zatory płatnicze, czy nadciągający okres posuchy w nowych inwestycjach. Na szczęście przeciwwagę dla branży drogowej stanowią rozpędzające się inwestycje elektroenergetyczne oraz kolejowe. Dość stabilnie prezentują się także wyniki segmentu niemieszkaniowego. Wprawdzie w najbliższym okresie branża wejdzie w okres słabszej koniunktury, jednakże jest to dobry okres zarówno dla firm budowlanych jak i inwestorów na przygotowanie się do inwestycji, które nadejdą wraz z budżetem unijnym na lata 2014-2020.

 

Katarzyna Bednarz, Analityk rynku budowlanego

 

Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 1. Metodologia p. 9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 15

 3. Sytuacja makroekonomiczna p. 21

  • Produkt krajowy brutto p. 21
  • Wartość dodana brutto w budownictwie p. 22
  • Nakłady brutto na środki trwałe p. 23
  • Polityka fiskalna p. 24
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne p. 25
  • Inflacja p. 26
  • Rynek pracy i konsumpcja indywidualna p. 27
  • Prognozy makroekonomiczne p. 29
 4. Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym p. 31

  • Wielkość rynku budowlanego p. 31
  • Produkcja budowlano-montażowa p. 33
  • Firmy budowlane – liczebność i podział p. 36
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie p. 38
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych p. 39
  • Koniunktura w branży budowlanej p. 41
  • Produkcja cementu p. 42
  • Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany p. 43
   • Nowy kodeks budowlany p. 43
   • Ustawa o korytarzach przesyłowych p. 44
   • Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych p. 45
   • Ustawa o zmianie prawa zamówień publicznych p. 46
   • Ustawa o OZE p. 46
  • Prognoza dla produkcji budowlano-montażowej w latach 2012-2015 p. 47
 5. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 największych polskich firm budowlanych p. 51

  • Wprowadzenie p. 51
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym p. 52
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych p. 69
 6. Budownictwo inżynieryjne p. 81

  • Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego p. 81
  • Projekty związane z ochroną środowiska p. 84
  • Transport drogowy p. 88
  • Transport kolejowy p. 93
  • Transport lotniczy p. 98
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego p. 100
   • Inwestycje energetyczne p. 100
   • Inwestycje rafineryjne i chemiczne p. 104
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2012-2015 p. 108
  • Budownictwo niemieszkaniowe p. 109
 7. Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego p. 109

  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe p. 112
  • Budownictwo handlowo-usługowe p. 116
  • Budownictwo biurowe p. 122
  • Budownictwo hotelowe p. 126
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2012-2015 p. 130
 8. Budownictwo mieszkaniowe p. 131

  • Zasoby mieszkaniowe p. 133
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku p. 135
   • Inwestorzy indywidualni p. 136
   • Deweloperzy p. 138
   • Spółdzielnie mieszkaniowe p. 142
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy p. 143
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego p. 145
  • Ceny mieszkań p. 146
  • Kredyty mieszkaniowe p. 148
  • Plany inwestorów indywidualnych p. 150
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2012-2015 p. 151
 9. Otoczenie konkurencyjne p. 155

  • Konkurencja rynkowa p. 155
  • Fuzje, przejęcia i upadłości p. 157
  • Sytuacja finansowa firm p. 159
  • Główni wykonawcy p. 163
  • Główni producenci materiałów budowlanych p. 166
 10. Spis wykresów p. 169

 11. Spis tabel p. 175

 12. Informacja o PMR p. 177

 13. Dane kontaktowe p. 178

Spis wykresów

 1. Prognozy zmian produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa, 2011-2015       17
 2. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2012       18
 3. PKB w cenach bieżących (mld zł) i dynamika realna (%, r/r), 2006-2015       22
 4. Udział i dynamika realna wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%), 2006-2011       23
 5. Dynamika realna PKB i zmiana nakładów brutto na środki trwałe w Polsce (%), 2006-2016       24
 6. Dług i deficyt sektora finansów publicznych w Polsce (jako % PKB), 2006-2011       25
 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (mln €), 2006-2011       26
 8. Średnioroczny wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce (%), 2006-2015       27
 9. Dynamika przeciętnego miesięcznego realnego wynagrodzenia, spożycia indywidualnego oraz stopa bezrobocia w Polsce (%), 2006-2015        28
 10. Wielkość (mld zł) i dynamika (%, r/r) rynku budowlanego w Polsce, 2005-2012       32
 11. Nominalne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2010-sierpień 2012        33
 12. Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów, 2008-I poł. 2012       34
 13. Struktura produkcji budowlanej w Polsce (%), według regionów, 2011       35
 14. Poziom zatrudnienia w budownictwie (tys.) i zmiana (%, r/r) w Polsce, 2007-sierpień 2012       38
 15. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie (zł) i jego zmiana (%, r/r) w Polsce, 2006-sierpień 2012       39
 16. Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2006-sierpień 2012       39
 17. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2005-I poł. 2012       40
 18. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2005-I poł. 2012        40
 19. Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2009-sierpień 2012       41
 20. Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Polsce (%), 2006-sierpień 2012       42
 21. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ogółem (mld zł) i dynamika (%), 2007-2015       48
 22. Ocena obecnej sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce (%), wrzesień 2012       52
 23. Ocena sytuacji w sektorze budowlanym w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim (%), wrzesień 2012       53
 24. Przewidywania dotyczące sytuacji w sektorze budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), wrzesień 2012       53
 25. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2012       54
 26. Segmenty rynku budowlanego, które w opinii respondentów będą najbardziej atrakcyjne dla polskich firm w ciągu najbliższych dwóch lat (%), wrzesień 2012       56
 27. Czynniki, które według respondentów najbardziej utrudniają prowadzenie działalności w polskim sektorze budowlanym (%), wrzesień 2012       57
 28. Indeks najważniejszych w oczach respondentów zmian w prawie zamówień publicznych, wrzesień 2012       58
 29. Opóźnienia płatności w firmach budowlanych w Polsce (liczba dni, %), wrzesień 2012       59
 30. Problem z wyegzekwowaniem przez badaną firmę od inwestora zwrotu kosztów za realizację robót dodatkowych (%), wrzesień 2012       60
 31. Średnia wysokość kwoty wpłaconej w ramach odzyskania kosztów poniesionych przez firmę za realizację robót dodatkowych (%), wrzesień 2012        60
 32. Czynniki, które według respondentów najbardziej ułatwiają prowadzenie działalności w polskim sektorze budowlanym (%), wrzesień 2012       61
 33. Działania podejmowane lub podjęte przez badaną firmę w wyniku kryzysu w sektorze budowlanym (%), wrzesień 2012       62
 34. Redukcja zatrudnienia jako środek walki z kryzysem w sektorze budowlanym w Polsce (%), marzec 2010-wrzesień 2012       63
 35. Przewidywania respondentów w odniesieniu do wzrostu/spadku cen materiałów budowlanych w Polsce w 2013 r. (%), wrzesień 2012       63
 36. Przewidywania respondentów dotyczące poziomu inwestycji w ich firmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), wrzesień 2012       64
 37. Działania planowane lub podjęte przez firmę respondenta w celu zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku (%), wrzesień 2012       65
 38. Plany badanej firmy dotyczące obniżenia inwestycji lub kosztów związanych z parkiem maszynowym (%), wrzesień 2012       65
 39. Maszyny stanowiące dominującą grupę w parku maszynowym badanej firmy, wrzesień 2012       66
 40. Udział firmy w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską (%), wrzesień 2012       66
 41. Odsetek firm biorących udział w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, lipiec 2004-wrzesień 2012       67
 42. Ocena, czy badana firma obawia się konkurencji firm budowlanych z zagranicy, które dysponują tanią siłą roboczą i oferują zaniżone ceny (%), wrzesień 2012        67
 43. Kraje pochodzenia firm budowlanych, których konkurencji respondenci obawiają się najbardziej (%), wrzesień 2012        68
 44. Ocena respondentów dotycząca okresu, przez jaki na rynku będzie obecna praktyka konkurowania cenami niższymi niż koszty inwestora (%), wrzesień 2012       68
 45. Plany badanych firm dotyczące podwyższenia/obniżenia cen usług w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), wrzesień 2012       69
 46. Szacowany udział ogółu prac wykonawczych, które badana firma zleca podwykonawcom, według typu prac (%), wrzesień 2012       69
 47. Przedział, w jakim mieściły się w 2011 r. przychody netto badanej firmy (mln zł, %), wrzesień 2012        70
 48. Plany badanych firm dotyczące zwiększenia/zmniejszenia całkowitego zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy (% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę), wrzesień 2011/wrzesień 2012       71
 49. Plany badanych firm dotyczące zwiększenia mocy wykonawczych w inny sposób niż poprzez wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wrzesień 2012       71
 50. Plany badanych firm dotyczące sposobów zwiększenia mocy wykonawczych (innych niż przez wzrost zatrudnienia) w ciągu 12 najbliższych miesięcy (%), wrzesień 2012       72
 51. Procent ogółu prac wykonawczych, jakie badana firma zleca podwykonawcom (%), wrzesień 2012       73
 52. Kryteria decydujące przy wyborze podwykonawcy przez badaną firmę (%), wrzesień 2012       73
 53. Działania podejmowane przez badane firmy w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów wygranych poniżej kosztorysu inwestorskiego (%), wrzesień 2012       74
 54. Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy (%), wrzesień 2012       75
 55. Ocena obecnej sytuacji finansowej badanej firmy w porównaniu z rokiem ubiegłym (%), wrzesień 2012       75
 56. Przewidywania badanych firm dotyczące ich sytuacji finansowej na koniec 2012 r. w porównaniu do końca 2011 r. (%), wrzesień 2012       76
 57. Ocena obecnego poziomu zamówień w badanych firmach (%), wrzesień 2012       77
 58. Ocena liczby zamówień w badanych firmach w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim (%), wrzesień 2012       77
 59. Przewidywanie respondentów dotyczące liczby zamówień w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), wrzesień 2012       78
 60. Struktura wartościowa portfela zadań firm budowlanych w Polsce, udział inwestycji publicznych i prywatnych (%), 2011-2013       79
 61. Odsetek polskich firm budowlanych prowadzących działalność, sprzedających produkty lub usługi za granicą (% odpowiedzi ankietowych), lipiec 2004-wrzesień 2012       79
 62. Plany badanych firm dotyczące rozpoczęcia działalności poza granicami Polski (%), wrzesień 2012       80
 63. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2005-I poł. 2012       81
 64. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów (%), 2011       82
 65. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów (%), I poł. 2012       83
 66. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       83
 67. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       84
 68. Struktura nakładów na poszczególne typy inwestycji według Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Polsce (%), 2009-2015       85
 69. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       88
 70. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       89
 71. Autostrady i drogi ekspresowe w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2000-2012        90
 72. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce w eksploatacji (km), 2005-2014       90
 73. Plan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, 2012-2014       91
 74. Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       93
 75. Podział podpisanych kontraktów kolejowych pod względem wartości w Polsce (%), 2009-I poł. 2012        94
 76. Modernizacja linii kolejowych w Polsce do 2015 r.       95
 77. Inwestycje energetyczne w Polsce (%), według stanu zaawansowania, 2012       101
 78. Realizowane kontrakty dla Gaz Systemu w 2012 roku       106
 79. Produkcja budowlano-montażowa segmentu inżynieryjnego w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2004-2015       108
 80. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012        109
 81. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%), według rodzaju budynków, 2011       110
 82. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%), według rodzaju budynków, I poł. 2012       110
 83. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, liczba budynków (tys.), 2005-I poł. 2012       111
 84. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, powierzchnia budynków (mln m2), 2005-I poł. 2012       111
 85. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, budynki przemysłowo-magazynowe (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012        112
 86. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki przemysłowe i magazynowe, liczba budynków, 2005-I poł. 2012       112
 87. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki przemysłowe i magazynowe, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-I poł. 2012       113
 88. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       117
 89. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki handlowo-usługowe, liczba budynków, 2005-I poł. 2012       117
 90. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki handlowo-usługowe, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-I poł. 2012       118
 91. Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce (m2), 2006-2012       119
 92. Liczba hipermarketów w Polsce, 2001-I poł. 2012       119
 93. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       122
 94. Liczba pozwoleń budowlanych i ukończonych inwestycji w Polsce, budynki biurowe, 2005-I poł. 2012       122
 95. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budynki biurowe, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-I poł. 2012       123
 96. Istniejące i planowane zasoby biurowe w miastach regionalnych w Polsce (m2), 2012       124
 97. Produkcja budowlano-montażowa hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       126
 98. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, liczba budynków, 2005-I poł. 2012       126
 99. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-I poł. 2012       127
 100. Stan polskiej bazy hotelowej, I poł. 2012       128
 101. Produkcja budowlano-montażowa segmentu niemieszkaniowego w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%), 2007-2015        130
 102. Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2005-I poł. 2012       131
 103. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       132
 104. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce według rodzaju budynków, 2011-I poł. 2012       133
 105. Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln szt.) i dynamika (%, r/r), 2000-2011       134
 106. Dynamika rynku mieszkaniowego w Polsce według typu inwestora (%, r/r), styczeń-czerwiec 2012       136
 107. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto i na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2005-2012       137
 108. Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce, maj 2004-lipiec 2012        138
 109. Mieszkania deweloperskie wprowadzone do sprzedaży, sprzedane oraz pozostające w ofercie w Polsce, 2007-I poł. 2012       138
 110. Poziom kosztów budowy mieszkania deweloperskiego i narzut deweloperski do ceny oferowanej na rynku oraz średnie różnice cen żądanych i uzyskiwanych w sprzedaży w Polsce (%), II poł. 2008-I poł. 2012       140
 111. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto i na budowę których wydano pozwolenia w budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2005-2012       142
 112. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2005-2012       144
 113. Średnie ceny mieszkań oferowanych w nowych projektach deweloperskich i uzyskiwane ceny sprzedaży w sześciu głównych miastach Polski (zł/m2), II poł. 2008-I poł. 2012       146
 114. Struktura najczęściej budowanych mieszkań w Polsce (%), 2007-2011       147
 115. Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2013       149
 116. Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2007-II kw. 2012       150
 117. Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2007-II kw. 2012        151
 118. Produkcja budowlano-montażowa segmentu mieszkaniowego w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%), 2007-2015       152
 119. Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2007-2015       153
 120. Wartość zamówień publicznych na roboty budowlane ogłaszanych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2005-I poł. 2012       155
 121. Wynik finansowy netto w przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-I poł. 2012        160
 122. Udział firm budowlanych w Polsce generujących zysk lub stratę (%), 2008-I poł. 2012       161
 123. Dynamika przychodów i zysków firm budowlanych w Polsce (%, r/r), 2002-I poł. 2012       162
 124. Wskaźnik poziomu kosztów zagregowany dla branży budowlanej w Polsce (%) oraz w podziale na segmenty, I poł. 2012       162

Spis tabel

 1. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2011-I poł. 2012        16
 2. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2011-2014        29
 3. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2007-2012        32
 4. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2009-I poł. 2012        36
 5. Liczba firm budowlanych w Polsce, 2005-I poł. 2012        37
 6. Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (mln zł), 2007-I poł. 2012        37
 7. Założenia przyjęte w projekcie ustawy o OZE         47
 8. Średnie surowe wartości dla pytań tworzących Indeks Koniunktury Budowlanej PMR i zmiana (%), wrzesień 2011/wrzesień 2012        55
 9. Główne inwestycje w sferze ochrony środowiska planowane w Polsce, 2012-2015       86-87
 10. Główne inwestycje drogowe planowane w Polsce, 2012-2020        92
 11. Główne inwestycje kolejowe planowane w Polsce, 2012-2015        96
 12. Inwestycje z zakresu rewitalizacji linii kolejowych w Polsce, 2012-2014        97
 13. Główne inwestycje lotniskowe planowane w Polsce, 2012-2014         100
 14. Inwestycje energetyczne w Polsce, 2012        101
 15. Główne inwestycje energetyczne w Polsce, 2012-2017        103
 16. Planowane inwestycje Gaz System do 2015 r.        107
 17. Główne inwestycje przemysłowo-magazynowe planowane w Polsce, 2012-2017        115
 18. Liczba hipermarketów w Polsce, 2009-2012        119
 19. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2009-2012        120
 20. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2009-2012        120
 21. Główne inwestycje handlowo-usługowe planowane w Polsce, 2012-2015        121
 22. Główne inwestycje biurowe planowane w Polsce, 2012-2022        125
 23. Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2012-2015        129
 24. Zasoby mieszkaniowe w Polsce, I poł. 2012        134
 25. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2005-I poł. 2012        135
 26. Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu budownictwa, 2005-I poł. 2012        135
 27. Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2012-2015        141
 28. Dynamika zmian liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, r/r), 2005-I poł. 2012        143
 29. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2010-I poł. 2012        144
 30. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2010-I poł. 2012        144
 31. Dane finansowe 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2007-I poł. 2012        165
 32. Główni producenci materiałów budowlanych w Polsce, według rodzaju materiału, 2008-2011        168