Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012

Prognozy rozwoju na lata 2012-2014

Raport przedstawia obecne i oczekiwane w przyszłości trendy na polskim rynku budowlanym jako całości, jak i w poszczególnych segmentach rynkowych, czyli budownictwie mieszkaniowym, budownictwie niemieszkaniowym, budownictwie inżynieryjnym. Raport zawiera także perspektywy rozwoju branży na 3 lata, do 2014 r. i jest uzupełniony analizą otoczenia konkurencyjnego polskiego rynku budowlanego, zarówno jeśli chodzi o rynek wykonawców jak i producentów materiałów budowlanych.
 

Nowości w tej edycji raportu:

 • baza 100 największych planowanych inwestycji budowlanych będąca wygodnym w użyciu zestawieniem planowanych inwestycji omawianych w raporcie
 • baza 100 największych firm budowlanych w Polsce
 • rozdział "Otoczenie konkurencyjne" zawierający analizę trendów na rynku budowlanym
 • tabela z 20 największymi wykonawcami
 • tabela z czołowymi producentami materiałów budowlanych w 9 grupach produktowych.

 

Kluczowe zagadnienia

 • analiza rynku budowlanego jako całości i interpretacja trendów w sferze wynagrodzeń, poziomu zatrudnienia, cen, sytuacji finansowej firm oraz liczebności firm budowlanych
 • wnikliwa analiza czynników mających wpływ na kształt prognoz dla rynku budowlanego w Polsce (wskaźniki makroekonomiczne, inwestycje zagraniczne, inwestycje firm krajowych, produkcja cementu, dotacje unijne, itp.)
 • analiza sytuacji w budownictwie inżynieryjnym oraz w jego poszczególnych segmentach; prognozy do 2014 r.
 • analiza sytuacji w budownictwie niemieszkaniowym oraz w jego poszczególnych segmentach; prognozy do 2014 r.
 • analiza sytuacji w budownictwie mieszkaniowym oraz w jego poszczególnych segmentach; prognozy do 2014r.
 • analiza otoczenia konkurencyjnego polskiego rynku budowlanego.

 

Na jakie pytania odpowiada raport?

 • Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku budowlanego w Polsce oraz jego segmentów?
 • Jakie są prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w sferze pozwoleń budowlanych i rozpoczynanych inwestycji?
 • Ile mieszkań oddanych zostanie do użytkowania w latach 2012-2014?
 • Jak w najbliższych latach kształtować się będą ceny na polskim rynku budowlanym?
 • Ile km autostrad i dróg ekspresowych jest obecnie w budowie i ile km zostanie ukończonych do 2014 roku?
 • O ile zmieniła się liczebność firm budowlanych w Polsce w ostatnim półroczu?
 • Jakie kluczowe zmiany prawne wpływające na rynek budowlany miały miejsce w ostatnich miesiącach?
 • Jakie są obecne trendy w poszczególnych podsegmentach budownictwa niemieszkaniowego?
 • Jakie firmy są głównymi wykonawcami kontraktów budowlanych w Polsce?
 • Które firmy są liderami rynkowymi na rynku materiałów budowlanych w Polsce?

 

Firmy analizowane w raporcie

Budimex, Polimex-Mostostal, Strabag, PBG, Skanska, Mostostal Warszawa, Trakcja-Tiltra Polska, Alstom Power Construction Sp. z o.o., Hydrobudowa, Erbud, Warbud, Rafako, Mostostal Zabrze, Elektrobudowa, Unibud BEP, Hochtief Polska, Pol-Aqua, Bilfinger Berger Budownictwo, Eurovia Polska, J&P AVAX, Górażdże Cement S.A., Cemex Polska Sp. z o.o., Lafarge Cement S.A., Lotos Asfalt sp. z o.o., Orlen Asfalt Sp. z o.o., Polski Asfalt Sp. z o. o., Arcelor Mittal, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., CMC Zawiercie S.A., Rockwool Polska Sp. z o.o., Isover Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., URSA Polska Sp. z o.o., Ruukki Polska Sp. z o.o., Pruszyński sp. z o.o., Roeben, Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Icopal SA, Atlas, Selena, Mapei, GK Rovese, Opoczno I Sp. z o.o., Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Wienerberger Sp. Z o.o., Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K., Xella Polska Sp. z o.o., Termoorganika, Swisspor, Yetico S.A.

 

Raport stanowi znakomite źródło informacji biznesowych oferując

 • szczegółową analizę najnowszych trendów na rynku budowlanym
 • dostęp do niedostępnych publicznie danych zamawianych z GUS (pozwolenia, produkcja budowlana wg województw)
 • aktualizację prognoz dla branży do 2014 r.
 • analizę otoczenia konkurencyjnego
 • tabelę z największymi planowanymi inwestycjami w każdym głównym segmencie budownictwa.

 

Raport przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, managerów, działów marketingu następujących firm

 • producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych
 • producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • firmy wykonawcze działające w Polsce
 • zagraniczne firmy budowlane inwestujące bądź zamierzające zainwestować w Polsce
 • firmy zajmujące się projektowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi
 • firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • instytucje rządowe, ambasady, uczelnie, instytuty naukowe
 • izby handlowe, organizacje branżowe, domy mediowe, agencje PR
 • instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Extract from this report

 • Szacujemy, że w całym 2011 r. rynek budowlany wzrósł nominalnie o ok. 13%, a jego wartość wyniosła aż 188 mld zł.
 • W 2012 r. polskie budownictwo inżynieryjne będzie rosło jeszcze „z rozpędu” dzięki zakontraktowanym wcześniej dużym projektom infrastrukturalnym.
 • Wstrzymane w 2011 r. inwestycje drogowe w znacznym stopniu osłabią dynamikę segmentu inżynieryjnego w latach 2013-2014.

 

Market commentary by expert

Po kilkunastoprocentowym wzroście w 2011 r., początek roku 2012 przyniósł kontynuację wysokich wzrostów produkcji budowlanej w Polsce. Wprawdzie w kolejnych miesiącach roku spodziewane jest pewne spowolnienie dynamiki rynku, jednak w całym 2012 r. oczekujemy jednocyfrowego wzrostu rynku budowlanego.

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego

 

Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland

 1. Metodologia p. 9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 13

 3. Sytuacja makroekonomiczna p. 17

  • Produkt Krajowy Brutto p. 17
  • Wartość dodana brutto w budownictwie p. 18
  • Nakłady brutto na środki trwałe p. 19
  • Polityka fiskalna p. 20
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne p. 21
  • Inflacja p. 22
  • Rynek pracy i konsumpcja indywidualna p. 23
  • Prognozy makroekonomiczne p. 24
 4. Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym p. 27

  • Wielkość rynku budowlanego p. 27
  • Produkcja budowlano-montażowa p. 29
  • Firmy budowlane – liczebność i podział p. 32
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie p. 34
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych p. 35
  • Koniunktura w branży budowlanej p. 37
  • Produkcja cementu p. 38
  • Zmiany prawne mające wpływ na rynek budowlany p. 38
   • Ustawa o przejezdności dróg krajowych p. 38
   • Ustawa deweloperska p. 39
   • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym p. 42
   • Planowane zmiany w przetargach drogowych p. 42
   • Nowy kodeks budowlany p. 43
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2012-2014 p. 43
 5. Budownictwo inżynieryjne p. 47

  • Sytuacja na rynku budownictwa inżynieryjnego p. 47
  • Projekty związane z ochroną środowiska p. 50
  • Transport drogowy p. 53
  • Transport kolejowy p. 58
  • Transport lotniczy p. 61
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego p. 62
   • Inwestycje energetyczne p. 62
   • Inwestycje rafineryjne i chemiczne p. 64
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2012-2014 p. 67
 6. Budownictwo niemieszkaniowe p. 69

  • Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego p. 69
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe p. 72
  • Budownictwo handlowo-usługowe p. 75
  • Budownictwo biurowe p. 80
  • Budownictwo hotelowe p. 83
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2012-2014 p. 86
 7. Budownictwo mieszkaniowe p. 89

  • Zasoby mieszkaniowe p. 92
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku p. 92
   • Inwestorzy indywidualni p. 94
   • Deweloperzy p. 95
   • Spółdzielnie mieszkaniowe p. 98
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy p. 99
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego p. 101
  • Ceny mieszkań p. 102
  • Kredyty mieszkaniowe p. 102
  • Plany inwestorów indywidualnych p. 104
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2012-2014 p. 105
 8. Otoczenie konkurencyjne p. 107

  • Konkurencja rynkowa p. 107
  • Fuzje i przejęcia p. 109
  • Sytuacja finansowa firm p. 111
  • Główni wykonawcy p. 112
  • Główni producenci materiałów budowlanych p. 116
 9. Spis wykresów p. 119

 10. Spis tabel p. 123

 11. Informacja o PMR p. 125

 12. Dane kontaktowe p. 126

Spis wykresów

 1. Prognozy wzrostów produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według rodzajów budownictwa (%), 2011-2014      14
 2. PKB w cenach realnych (mld zł) i realna dynamika (%, r/r), 2006-2014      18
 3. Udział i dynamika realna wartości dodanej brutto w budownictwie w Polsce (%), 2006-2011      18
 4. Dynamika realna  PKB i zmiana nakładów brutto na środki trwałe w Polsce (%), 2006-2014      19
 5. Dług i deficyt sektora finansów publicznych w Polsce (jako % PKB), 2006-2010      20
 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce  (mln €), 2006-2011      21
 7. Średnioroczny wskaźnik inflacji w Polsce (%), 2006-2014      22
 8. Dynamika  przeciętnego miesięcznego realnego wynagrodzenia, spożycia indywidualnego oraz stopa bezrobocia w Polsce (%), 2006-2014      23
 9. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku budowlanego w Polsce, 2005-2011      28
 10. Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2010-luty 2012      29
 11. Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), według segmentów, 2006-2011      30
 12. Struktura produkcji budowlanej w Polsce, według regionów, 2010      31
 13. Poziom zatrudnienia (tys.) i dynamika zmian (%) w budownictwie w Polsce, 2007-2011      34
 14. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) i dynamika zmian (%) w budownictwie w Polsce, 2006-2011      35
 15. Dynamika cen produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), 2006-2011      36
 16. Wskaźnik rentowności obrotu netto w przemyśle i budownictwie w Polsce (%), 2005-2011      36
 17. Wskaźnik poziomu kosztów w przemyśle i budownictwie w Polsce (jako % przychodów), 2005-2011      37
 18. Indeks koniunktury gospodarczej w budownictwie w Polsce, styczeń 2010-luty 2012      37
 19. Zmiana w produkcji i zużyciu cementu w Polsce (%), 2006-2011      38
 20. Wartość (mld zł) i dynamika (%) produkcji budowlano-montażowej ogółem w Polsce, 2007-2014      44
 21. Udział prac inżynieryjnych w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2005-2011      47
 22. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów (%), 2010      48
 23. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, według rodzajów obiektów (%), 2011      49
 24. Produkcja budowlano-montażowa w sektorze obiektów inżynieryjnych w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      49
 25. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      50
 26. Realizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych w Polsce w latach 2008-2010       51
 27. Produkcja budowlano-montażowa, drogi i autostrady w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      53
 28. Produkcja budowlano-montażowa, mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      53
 29. Autostrady i drogi ekspresowe w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2005-2011      54
 30. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce w eksploatacji (km), 2005-2014      55
 31. Plan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, 2012-2014      56
 32. Produkcja budowlano-montażowa, drogi kolejowe w Polsce (mln zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      58
 33. Modernizacja linii kolejowych w Polsce do 2015 r.      59
 34. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo inżynieryjne w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%), 2007-2014      67
 35. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011       69
 36. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków, 2010      70
 37. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków, 2011      70
 38. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, liczba budynków (tys.), 2005-2011      71
 39. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budownictwo niemieszkaniowe, powierzchnia budynków (mln m2), 2005-2011      71
 40. Produkcja budowlano-montażowa, budynki przemysłowo-magazynowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      72
 41. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, liczba budynków, 2005-2011      72
 42. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki przemysłowe i magazynowe, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-2011      73
 43. Produkcja budowlano-montażowa, budynki handlowo-usługowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      75
 44. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, liczba budynków, 2005-2011      76
 45. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki handlowo-usługowe, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-2011      76
 46. Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce (m2), 2006-2011      77
 47. Rozwój liczby hipermarketów w Polsce, 2001-2011      78
 48. Produkcja budowlano-montażowa, budynki biurowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      80
 49. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, liczba budynków, 2005-2011      80
 50. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – budynki biurowe, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-2011      81
 51. Istniejące i planowane zasoby biurowe w miastach regionalnych w Polsce (m2), 2012      82
 52. Produkcja budowlano-montażowa hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      83
 53. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, liczba budynków, 2005-2011      84
 54. Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce – hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, powierzchnia budynków (tys. m2), 2005-2011      84
 55. Stan polskiej bazy hotelowej, 2011      85
 56. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo niemieszkaniowe w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2014      87
 57. Udział budownictwa mieszkaniowego w produkcji budowlano-montażowej w Polsce, 2005-2011      89
 58. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2005-2011      90
 59. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce według rodzaju budynków, 2010      91
 60. Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie mieszkaniowym w Polsce według rodzaju budynków, 2011      91
 61. Wzrosty na rynku mieszkań zanotowane w Polsce w okresie I-II 2012 w odniesieniu do analogicznego okresu 2011 r.       93
 62. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w budownictwie indywidualnym w Polsce (tys.), 2005-2011      94
 63. Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce (zł), V 2004-I 2012       95
 64. Mieszkania deweloperskie wprowadzone do sprzedaży, sprzedane oraz pozostające w ofercie w Polsce, 2007-2011      96
 65. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w budownictwie deweloperskim w Polsce (tys.), 2005-2011      97
 66. Wzrosty na rynku mieszkań deweloperskich zanotowane w Polsce w okresie I-II 2012 w odniesieniu do analogicznego okresu 2011 r.       97
 67. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia w Polsce (tys.), 2005-2011      100
 68. Liczba (tys.) i wartość (mld zł) nowych kredytów hipotecznych w Polsce, 2005-2012      103
 69. Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2007-IV kw. 2011      104
 70. Bilans inwestorów zamierzających kupić lub wybudować dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2007-IV kw. 2011      104
 71. Produkcja budowlano-montażowa, budownictwo mieszkaniowe w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%), 2007-2014      105
 72. Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2007-2014      106
 73. Dynamika przychodów i zysków firm budowlanych w Polsce (%), 2002-2011      111
   

Spis tabel

 1. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2011-2014      25
 2. Główne wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną w Polsce, 2007-2011      28
 3. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, według rodzajów obiektów budowlanych, 2008-2011      32
 4. Liczba firm budowlanych w Polsce, 2005-2011      33
 5. Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (mln zł), 2007-2011      33
 6. Analiza SWOT Ustawy o ochronie praw nabywców lokalu mieszkaniowego lub domu mieszkalnego      40-41
 7. Główne inwestycje w zakresie ochrony środowiska planowane w Polsce, 2012-2015      52
 8. Główne inwestycje drogowe planowane w Polsce, 2012-2020      57
 9. Główne inwestycje kolejowe planowane w Polsce, 2012-2015      60
 10. Główne inwestycje lotniskowe planowane w Polsce, 2012-2014      62
 11. Główne inwestycje energetyczne w Polsce, 2012-2017      63
 12. Główne inwestycje przemysłowo-magazynowe planowane w Polsce, 2012-2017      74
 13. Liczba hipermarketów w Polsce, 2009-2011      78
 14. Zagraniczne sieci supermarketów w Polsce, 2009-2011      78
 15. Sieci sklepów dyskontowych w Polsce, 2009-2011      79
 16. Główne inwestycje handlowo-usługowe planowane w Polsce, 2012-2015      79
 17. Główne inwestycje biurowe planowane w Polsce, 2012-2022      83
 18. Główne inwestycje hotelowe w Polsce, 2012-2013      86
 19. Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln mieszkań), 2011      92
 20. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w Polsce (m2), 2005-2011      92
 21. Mieszkania oddane do użytku w Polsce, według typu budownictwa, 2005-2011      93
 22. Główne inwestycje mieszkaniowe w Polsce, 2012-2014      98
 23. Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku w Polsce (%, r/r), 2005-2011      99
 24. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2009-2011      100
 25. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2009-2011      100
 26. Dane finansowe 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2008-2011      115
 27. Główni producenci materiałów budowlanych w Polsce, według rodzaju materiału, 2008-2010      117