Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2016 Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2016

Analiza pakietów i usług wiązanych

Raport jest eksperckim opracowaniem na temat segmentu usług zintegrowanych w Polsce, oferowanych dla segmentu B2C (gospodarstw domowych, użytkowników indywidualnych). Oferta pakietowa łączy co najmniej dwie usługi, np. usługi głosowe w telefonii stacjonarnej lub komórkowej, usługi stacjonarnego lub mobilnego dostępu do internetu oraz dostępu do programów TV. Usługi wchodzące w skład pakietu są prezentowane klientom jako jedna oferta mająca jedną cenę rozliczaną w ramach jednego rachunku.
 
Z perspektywy przedsiębiorstw, usługi wiązane zapewniają wyższe przychody w przeliczeniu na klienta, silniej wiążą klienta z dostawcą usług i zmniejszają rotację klientów oraz mogą być stosowane przez operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, sieci telewizji kablowej i dostawców usług ISP, a co więcej, łączenie usług w pakiety wykracza poza branżę telekomunikacyjną.
 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych?

 
Raport prezentuje wiele szczegółowych informacji na temat rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, m.in.:
 • Aktualna sytuacja rynkowa 
 • Prognozy rozwoju rynku na kolejne lata
 • Kluczowe trendy i tendencje mające wpływ na rynek
 • Struktura polskiego rynku 
 • Analiza ofert operatorów telekomunikacyjnych w zakresie usług zintegrowanych 
 • Udziały rynkowe poszczególnych graczy
 • Popularność korzystania z usług pakietowych w branży telco
 • Nasycenie usługami telekomunikacyjnymi w Polsce i perspektywy dalszego rozwoju usług.
 
Przykładowe wskaźniki i dane liczbowe pochodzące z tego raportu obejmują:
 • Wartość rynku telekomunikacyjnych usług zintegrowanych w Polsce
 • Prognozy wartości rynku usług zintegrowanych w najbliższych latach
 • Prognozy ilościowe dalszego rozwoju rynku
 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów
 • Szacunkowa liczba abonentów usług pakietowych i liczby RGU sprzedanych w pakietach przez poszczególnych operatorów 
 • Ceny pakietów oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych 
 • Średnie przychody operatorów w przeliczeniu na klienta
 • Udziały wartościowe poszczególnych graczy rynkowych
 • Udziały ilościowe poszczególnych operatorów.
 
Dane opublikowane w raporcie pochodzą bezpośrednio od firm i konsumentów:
 • Uzyskanie na potrzeby tego raportu wysokiej jakości danych, analiz i prognoz rynkowych było możliwe dzięki pozyskiwaniu informacji źródłowych bezpośrednio z rynku 
 • Spotkania z firmami – eksperci PMR przeprowadzili wiele osobistych rozmów z pracownikami operatorów działających na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce
 • Badanie B2C – konsumenci zostali zapytani m.in. o usługi telekomunikacyjne kupowane w pakietach, powody zakupu pakietowego i satysfakcję z oferty.
 
Analizowane w raporcie oferty pakietowe (inaczej: oferty wiązane, zintegrowane lub konwergentne) łączą co najmniej dwie spośród usług:
 • Usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP)
 • Usługi głosowe w telefonii komórkowej
 • Usługi stacjonarnego dostępu do internetu 
 • Usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC) 
 • Usługi dostępu do programów TV.
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
Raport polecamy kadrze kierowniczej – w tym kierownikom działów rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży – z poniższych firm działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowanych wejściem na ten rynek:
 • Operatorzy telekomunikacyjni, niezależnie od specjalizacji i segmentu działalności
 • Sieci telewizji kablowej 
 • Dostawcy ISP
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego.
Stosowanie ofert pakietowych i zintegrowanych wykracza poza branżę telekomunikacyjną, obejmując usługi bankowe, turystyczne, sprzedaż energii i gazu itd. Mając to na uwadze, raport kierujemy także do firm spoza branży telco, takich jak:
 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • Instytucje finansowe krajowe i międzynarodowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
Firmy prowadzące działalność na rynku telekomunikacyjnym w Polsce mogą wykorzystać niniejszy raport i w ten sposób zwiększyć swoje udziały rynkowe oraz przychody.
 • Opracowując strategię na kolejne lata, warto poznać trendy, prognozy rozwoju oraz potencjał rynku 
 • Przygotowując budżet lub podejmując decyzje finansowe, trzeba uwzględnić twarde dane o usługach pakietowych 
 • Planując wykorzystanie własnej bazy abonenckiej, warto dowiedzieć się, co robi konkurencja
 • Szukając możliwości dosprzedaży usług obecnym abonentom, warto zaopatrzyć się w wiedzę o preferencjach klientów usług pakietowych
 • Tworząc nowe oferty, można rozważyć szanse rynkowe zaprezentowane w raporcie, m.in. alianse i powiązania usług telekomunikacyjnych z innymi usługami dla rynku masowego.
 

 

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza rynku usług pakietowych i zintegrowanych
  • Wartość i dynamika rynku
  • Bieżąca sytuacja i trendy
   • Analiza SWOT
   • Struktura rynku
  • Wyniki dedykowanego badania B2C PMR, dotyczącego usług pakietowych, zintegrowanych i sprzedawanych pojedynczo
   • Metodologia badania
   • Przedmiot badania
   • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów
   • Usługi telekomunikacyjne – nasycenie, dostawcy, trendy
   • Usługi pakietowe i zintegrowane – nasycenie, dostawcy, trendy
  • Telekomunikacyjne usługi pakietowe w Polsce na tle krajów UE
  • Prognozy rozwoju rynku usług zintegrowanych i pakietowych
 • Usługi dodatkowe, ceny i polityka rabatowa operatorów
  • Ceny usług pakietowych
   • Ceny pakietów typu multi SIM
  • Usługi dodatkowe i rabaty
  • Usługi finansowe świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych
  • Sprzedaż energii elektrycznej i gazu
 • Profile największych graczy na rynku zintegrowanych i pakietowych usług telekomunikacyjnych
  • Grupa Cyfrowego Polsatu (Grupa CPS)
  • UPC Polska
  • Orange Polska
  • Vectra
  • Netia
  • Multimedia Polska
  • INEA
  • Toya
  • nc+
  • T-Mobile Polska
  • P4

Graphs

 • Populacja Polski (mln), 2006-2015
 • Populacja Polski (mln), 2016-2021
 • Liczba gospodarstw domowych w Polsce (mln), 2006-2015
 • Liczba gospodarstw domowych w Polsce (mln), 2016-2021
 • Liczba mieszkańców w przeliczeniu na gospodarstwo domowe w Polsce, 2006-2021
 • Liczba RGU ogółem w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mln), 2010-2016
 • Średnia liczba RGU przypadających na abonenta usług pakietowych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba RGU sprzedawanych w pakiecie w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mln), 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) usług pakietowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mld zł), 2010-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług pakietowych w Polsce, 2010-2016
 • ARPU ze sprzedaży usług pakietowych w Polsce (zł), 2010-2016
 • Popularność usług telekomunikacyjnych w badanych gospodarstwach (%), IV kw. 2016
 • Liczba usług telekomunikacyjnych w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Udział ofert abonamentowych, na kartę oraz mix wśród badanych (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani operatorzy sieci komórkowych (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu mobilnego (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy płatnej telewizji w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu stacjonarnego (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy telefonii stacjonarnej (%), IV kw. 2016
 • Czas korzystania z usługi od obecnego operatora telekomunikacyjnego w Polsce z podziałem na typy usług (%), IV kw. 2016
 • Przeciętny miesięczny koszt poszczególnych rodzajów usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Udział Polaków korzystających z rozwiązań pakietowych od jednego dostawcy (%), 2015-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce z tym samym dostawcą co najmniej dwóch usług telekomunikacyjnych oraz odsetek powiększony o gospodarstwa deklarujące korzystanie z pakietów, IV kw. 2016
 • Liczba usług pakietu usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Popularność usług telekomunikacyjnych wchodzących w skład pakietu (%), 2015-2016
 • Kluczowe usługi determinujące zakup innych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Najpopularniejsi dostawcy usług pakietowych (%), 2016
 • Współdzielenie abonamentu telefonii komórkowej z inną osobą z gospodarstwa domowego (%), IV kw. 2016
 • Liczba osób w gospodarstwie, z którą badany współdzieli abonament telefonii komórkowej (%), IV kw. 2016
 • Liczba numerów telefonów wchodzących w skład pakietu (%), IV kw. 2016
 • Okres korzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych od bieżącego dostawcy (%), IV kw. 2016
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych (%), IV kw. 2016
 • Czynniki determinujące wybór zintegrowanych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Zadowolenie z operatorów zintegrowanych usług telekomunikacyjnych, IV kw. 2016
 • Skłonność do rekomendacji dostawców zintegrowanych usług telekomunikacyjnych, IV kw. 2016
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w przypadku braku satysfakcji z co najmniej jednej usługi wchodzącej w skład pakietu (%), IV kw. 2016
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w przypadku braku satysfakcji z co najmniej jednej usługi wchodzącej w skład pakietu, w podziale na kategorie wiekowe respondentów (%), IV kw. 2016
 • Korzystanie z usług innych (niż telekomunikacyjne) w ramach pakietu (%), IV kw. 2016
 • Przyczyny niekorzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Przyczyny niekorzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w podziale na rodzaj miejscowości zamieszkania (%), IV kw. 2016
 • Przyczyny niekorzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w podziale na łączny dochód netto w gospodarstwie per capita (%), IV kw. 2016
 • Rozważanie zakupu łączonych usług telekomunikacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), IV kw. 2015 i 2016
 • Czynniki motywujące chęć zakupu zintegrowanych usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych w UE deklarujących posiadanie dwóch, trzech i czterech usług telekomunikacyjnych od jednego dostawcy (%), 2007-2015
 • Przejrzystość cen pakietów usług telekomunikacyjnych w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech (%), 2014-2015
 • Odsetek użytkowników w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech regularnie porównujących oferty pakietów usług telekomunikacyjnych (%), 2013-2014
 • Odsetek użytkowników pakietów usług telekomunikacyjnych w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech wyrażających zadowolenie z informacji o ofercie (%), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych w UE i w Polsce deklarujących zmianę dostawcy poszczególnych usług telekomunikacyjnych i pakietów (%), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych rozważających zmianę operatora usług pakietowych w UE (%), 2014-2015
 • Odsetek gospodarstw domowych rozważających zmianę operatora usług pakietowych w Polsce (%), 2014-2015
 • Czynniki wpływające na wybór oferty usług internetowych przez gospodarstwa domowe w Polsce i UE (%), 2015
 • Liczba abonentów usług wiązanych, internetu szerokopasmowego i płatnej telewizji Telefonica w Hiszpanii (tys.), 2013-III kw. 2016
 • Liczba abonentów usług wiązanych, internetu szerokopasmowego i płatnej telewizji Orange we Francji (tys.), 2011-III kw. 2016
 • Liczba RGU ogółem w Polsce (mln), z podziałem na rodzaj usług, 2016-2021
 • Liczba RGU sprzedawanych w pakiecie w Polsce (mln), z podziałem na rodzaj usług, 2016-2021
 • Wskaźnik liczby usług wiązanych w przeliczeniu na abonenta w Polsce, 2016-2021
 • Liczba abonentów (mln) usług pakietowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2016-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług pakietowych w Polsce, 2016-2021
 • Udział usług pakietowych i pojedynczych w przychodach ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2016-2021
 • Średnia cena pakietów złożonych z dwóch, trzech, czterech i pięciu podstawowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (zł), listopad 2016
 • Średnia cena jednej podstawowej usługi telekomunikacyjnej w sytuacji zakupu dwóch, trzech, czterech i pięciu usług w pakiecie w Polsce (zł), listopad 2016
 • Popularność ofert typu multi SIM wśród użytkowników indywidualnych w Polsce, z podziałem na operatorów (%), IV kw. 2016
 • Liczba nowych klientów T-Mobile Usługi Bankowe w Polsce (tys.), II kw. 2014-III kw. 2016
 • Liczba klientów T-Mobile Usługi Bankowe i Orange Finanse w Polsce (tys.), IV kw. 2014-III kw. 2016
 • Udziały poszczególnych graczy w rynku usług bankowych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce pod względem liczby klientów (tys., %), III kw. 2016
 • Liczba użytkowników energii elektrycznej i gazu oferowanych przez Magyar Telekom (tys.), 2011-III kw. 2016
 • Przychody Magyar Telekom ze sprzedaży energii (mln €), 2011-2016
 • Liczba abonentów energii elektrycznej i gazu dostarczanych przez Utility Warehouse, 2005-2016
 • Liczba abonentów wybranych usług wiązanych Orange w Polsce (tys.), 2012-III kw. 2016
 • Rabaty przyznawane przez Orange w ramach Orange Open (zł), w zależności od liczby wybranych usług, kwiecień 2016
 • Liczba RGU w Orange Open (tys.), IV kw. 2013-II kw. 2016
 • Liczba usług przypadających na jednego klienta Orange Open, IV kw. 2013-II kw. 2016
 • ARPU Multimedia Polska (zł), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Liczba abonentów nc+ w Polsce (mln), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Liczba pakietów telewizyjnych nc+ sprzedanych przez Orange Polska w Polsce (tys.), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Operatorzy raportujący do UKE największą liczbę abonentów pakietu dwóch usług telekomunikacyjnych w Polsce (tys. i %), 2015

Tables

 • Rynek usług zintegrowanych w Polsce – analiza SWOT, 2016
 • Udział 10 największych operatorów w rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie (%), według liczby abonentów w Polsce, 2015
 • Popularność usług telekomunikacyjnych w badanych gospodarstwach w podziale na zmienne demograficzne (%), IV kw. 2016
 • Liczba usług telekomunikacyjnych w gospodarstwie respondenta w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Udział ofert abonamentowych, na kartę oraz mix wśród badanych w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani operatorzy sieci komórkowych w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu mobilnego w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy płatnej telewizji w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy internetu stacjonarnego w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Najczęściej wybierani dostawcy telefonii stacjonarnej w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Czas korzystania z usług telefonu komórkowego u obecnego operatora (%), IV kw. 2016
 • Czas korzystania z internetu mobilnego u obecnego operatora (%), IV kw. 2016
 • Czas korzystania z płatnej telewizji od obecnego operatora (%), IV kw. 2016
 • Czas korzystania z internetu stacjonarnego od obecnego operatora (%), IV kw. 2016
 • Czas korzystania z usług telefonii stacjonarnej u obecnego operatora (%), IV kw. 2016
 • Przeciętny miesięczny koszt telefonii komórkowej w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Przeciętny miesięczny koszt internetu mobilnego w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Przeciętny miesięczny koszt internetu stacjonarnego w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Przeciętny miesięczny koszt płatnej telewizji w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Udział Polaków korzystających z rozwiązań pakietowych od jednego dostawcy w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Liczba usług pakietu usług telekomunikacyjnych w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Popularność usług telekomunikacyjnych wchodzących w skład pakietu w podziale na zmienne demograficzne (%), IV kw. 2016
 • Popularność pakietów usług telekomunikacyjnych (%), IV kw. 2016
 • Popularność usług telekomunikacyjnych wchodzących w skład pakietu w podziale na zmienne demograficzne (%), IV kw. 2016
 • Najpopularniejsi dostawcy usług pakietowych w podziale na zmienne demograficzne (%), IV kw. 2016
 • Współdzielenie abonamentu telefonii komórkowej z inną osobą z gospodarstwa domowego w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Okres korzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych od bieżącego dostawcy w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych w podziale na wielkość miejscowości zamieszkania (%), IV kw. 2016
 • Całkowity miesięczny koszt usług pakietowych w podziale na łączny dochód netto w gospodarstwie per capita (%), IV kw. 2016
 • Czynniki determinujące wybór zintegrowanych usług telekomunikacyjnych według kategorii wiekowych respondentów (%), IV kw. 2016
 • Czynniki determinujące wybór zintegrowanych usług telekomunikacyjnych według rodzaju miejscowości zamieszkania (%), IV kw. 2016
 • Czynniki determinujące wybór zintegrowanych usług telekomunikacyjnych według łącznego dochodu netto w gospodarstwie per capita (%), IV kw. 2016
 • Skłonność do przedłużenia umowy z obecnym operatorem zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w przypadku braku satysfakcji z co najmniej jednej usługi wchodzącej w skład pakietu, w podziale na łączny dochód netto w gospodarstwie per capita (%), IV kw. 2016
 • Przyczyny niekorzystania ze zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w podziale na kategorie wiekowe respondentów (%), IV kw. 2016
 • Rozważanie zakupu łączonych usług telekomunikacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy w podziale na zmienne metryczkowe (%), IV kw. 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych subskrybujących usługi telekomunikacyjne w pakietach w wybranych krajach europejskich (%), 2006-2015
 • Gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej i w Polsce posiadające co najmniej jeden pakiet usług telekomunikacyjnych (%), 2014-2015
 • Usługi telekomunikacyjne kupowane w pakietach w UE, Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech (%), 2013-2015
 • Powody pozostania przy obecnym operatorze usług pakietowych, pomimo rozważania jego zmiany, w Polsce i UE (%), 2015
 • Wskaźnik churn dla abonentów jednej, dwóch, trzech i czterech usług telekomunikacyjnych w Belgacom (%), 2013- III kw. 2016
 • Wybrane KPI operacyjne Liberty Global, I poł. 2015
 • Wybrane KPI operacyjne Liberty Global, I poł. 2016
 • Średnia miesięczna wysokość abonamentu za poszczególne typy pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce (zł), listopad 2016
 • Porównanie cen usług multi SIM w największych sieciach mobilnych w Polsce, listopad 2016
 • Wybrane funkcjonalności dostępne w ofertach T-Mobile Usługi Bankowe, Plus Banku oraz Orange Finanse w bankowości mobilnej i internetowej w Polsce, III kw. 2016
 • Stawki za energię elektryczną w programach „Energia na abonament” oraz „ Energia bez prognoz” w Polsce, listopad 2016
 • Standardowe stawki za energię elektryczną w ofercie wybranych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce z podziałem na taryfy, III kw. 2016
 • Standardowe stawki za energię elektryczną w Multimedia Polska, w zależności od wybranej taryfy w Polsce, III kw. 2016
 • Współpraca operatorów telekomunikacyjnych i firm energetycznych w Polsce, III kw. 2016
 • Liczba RGU i abonentów usług kontraktowych Grupy CPS oraz średnia liczba RGU i ARPU przypadające na abonenta w Polsce, I kw. 2014-III kw. 2016
 • Liczba RGU i abonentów usług wiązanych w ramach usługi smartDOM oraz średnia liczba usług przypadająca na abonenta, III kw. 2014-III kw. 2016
 • Standardowe stawki za energię elektryczną w Plusie, w zależności od wybranej taryfy w Polsce, listopad 2016
 • Liczba abonentów i RGU UPC Polska z podziałem na rodzaje usług oraz średnia liczba usług przypadająca na abonenta (tys.), 2011-III kw. 2016
 • UPC – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • Rabaty przyznawane przez Orange w ramach Orange Open II (zł), w zależności od liczby wybranych usług, sierpień 2016
 • Orange – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • Stawki promocyjne za energię elektryczną w Orange w Polsce, III kw. 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Vectra (jednostkowe, tys. zł), 2010-2015
 • Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez Vectrę (tys.), IV kw. 2011-III kw. 2016
 • Vectra – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • Liczba abonentów, RGU i ARPU Netii w Polsce, według typów usług, I kw. 2014-III kw. 2016
 • Netia – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • Netia – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych dla segmentu SOHO, III kw. 2016
 • Liczba abonentów i RGU Multimedia Polska według liczby usług w Polsce (tys.), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Multimedia – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • Standardowe stawki za energię elektryczną w Multimedia Polska, w zależności od wybranej taryfy w Polsce, III kw. 2016
 • Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez INEA (tys.), 2011-III kw. 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki INEA (jednostkowe, tys. zł), 2010-2015
 • INEA – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • Liczba abonentów internetu i telewizji cyfrowej korzystających z usług Toya (tys.), 2011-2015
 • Pakiety oraz prędkości pobierania i wysyłania danych wraz z ich cenami (zł) oferowane przez Toya, 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Toya (jednostkowe, tys. zł), 2009-2014
 • Toya – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • nc+ – porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych w Polsce, III kw. 2016
 • Założenia poszczególnych planów taryfowych w ramach JUMP! Family z telefonem na 24 miesiące raty w T-Mobile Polska, II kw. 2016