Rynek usług IT w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport zawiera szacunki odnośnie wartości i dynamiki rynku usług IT, a także szczegółową strukturę rynku, zarówno z rozbiciem na segmenty rynku, jak i udziały kluczowych graczy. Analizę uzupełniają prognozy rozwoju rynku na lata 2016-2021 oraz wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli ponad 100 największych firm IT w Polsce.
 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku usług IT w Polsce?

 
 • Wartość i struktura polskiego rynku usług IT w latach 2005-2015
 • Prognozy rozwoju rynku usług IT w okresie od 2016 do 2021
 • Analiza segmentów rynku: usługi serwisowe, integracja, wdrożenia, outsourcing IT, szkolenia IT
 • Liderzy polskiego rynku usług IT – lista największych firm w kraju według przychodów
 • Udziały poszczególnych graczy w rynku i jego poszczególnych segmentach
 • Trendy wpływające na dalszy rozwój rynku usług IT 
 • Wyniki badania menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce, w tym m.in. perspektywy rozwoju rynku, outsourcing IT i usługi zarządzane. 
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
 • Kierownicy i specjaliści z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu 
 • Kadra zarządzająca dostawców usług IT, firm szkoleniowych, konsultingowych i outsourcingowych z sektora IT
 • Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek usług IT
 • Instytucje finansowe i rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe zaangażowane w sektor IT
 • Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
 • Stwórz strategię rozwoju firmy oraz plany operacyjne dla działów marketingu i sprzedaży na podstawie twardych danych rynkowych
 • Opracuj plany wydatków i budżety dla firmy lub wybranych projektów na bazie prognoz branżowych na lata 2016-2021
 • Zbuduj portfolio usług IT i dostosuj je do sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem wiedzy o potencjale rynku i działalności konkurencji 
 • Przygotuj raporty dla zarządu lub akcjonariuszy, wykorzystując gotowe analizy, komentarze eksperckie i wskaźniki rynkowe
 • Podejmij dobre decyzje inwestycyjne dotyczące rynku usług IT w Polsce dotyczące np. rozpoczęcia działalności, wejścia w nowy segment rynku lub przejęcia już działającej firmy.
 

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek usług IT
  • Wartość i dynamika rynku usług IT
  • Struktura rynku i główni gracze
  • Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku usług
   • Usługi integracyjne
   • Usługi outsourcingowe
   • Usługi serwisowe i utrzymania
   • Usługi doradcze
   • Usługi szkoleniowe
  • Prognozy rozwoju rynku usług IT na lata 2016-2021