Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Najbardziej kompleksowa publikacja dotycząca polskiej branży telekomunikacyjnej. Oferuje rozbudowany zestaw strategicznych danych i prognoz oraz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące zarówno całego rynku usług telekomunikacyjnych jak i poszczególnych segmentów: telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu. Prezentowane wskaźniki pokazują zarówno trendy historyczne i bieżące (dane za lata 2006-2016), prognozy krótkookresowe (2017-2018), jak również te dla średniego i długiego okresu (2019-2022).

W opracowaniu uwzględniono szczegółowe profile najważniejszych podmiotów na rynku działających w poszczególnych segmentach, ich wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn).

Ponadto raport zawiera eksperckie analizy trendów, inwestycji, najważniejszych wydarzeń (w tym pełne kalendarium za ostatnie 15 lat) oraz działań regulacyjnych i zmian w prawie wpływających na branżę telekomunikacyjną w Polsce.

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego i rynku usług telekomunikacyjnych w latach 2005-2016
   
 • Wartość kluczowych segmentów rynku telekomunikacyjnego – usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, transmisji danych i łączy dzierżawionych (DLISP) w latach 2005-2016.
   
 • Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku, jego segmentów, wartości i dynamiki wzrostu w latach 2017-2022.
   
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów: wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, wydatki inwestycyjne - CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn), najważniejsze wydarzenia, przejęcia, inwestycje.
   
 • Analiza trendów konsumenckich, zmian regulacyjnych i technologicznych kształtujących rynek i oddziałujących na jego dynamikę.
   
 • Szczegółowe dane i analiza rynku dostępu do internetu z podziałem na technologie dostępowe, zarówno w lokalizacji stacjonarnej: xDSL, TVK, FTTx, Ethernet, FWA, Wi-Fi, WiMAX oraz w sieciach telefonii komórkowej.
   
 • KPI w poszczególnych segmentach rynku: liczba RGU, liczba głównych operatorów, w tym całkowita liczba kart SIM z podziałem na pre-paid i post-paid, linii telefonii stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu.
   
 • Blisko 20 zestawień obrazujących udziały w rynku poszczególnych operatorów, ilościowo i wartościowo, w poszczególnych segmentach rynku usług telekomunikacyjnych.

 

Rozbudowane struktury:

- rynek telefonii komórkowej: wpływy z abonamentu, połączeń, SMS/MMS, transmisja danych, usługi dodane, roaming międzynarodowy, rozliczenia międzyoperatorskie i rynek hurtowy.

- rynek telefonii stacjonarnej: podział na abonament, połączenia krajowe i międzynarodowe, rynek VoIP i PSTN, rozliczenia międzyoperatorskie i rynek hurtowy.

- rynek DLISP: wpływy z usług dostępu do internetu, transmisji danych i dzierżawy łączy, udziały ilościowe i wartościowe poszczególnych technologii dostępowych, udział rynku B2C i B2B

 

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Z raportu skorzystają menedżerowie i specjaliści z obszaru sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju z poniższych typów firm:

 • Operatorzy telefonii komórkowej
   
 • Operatorzy telefonii stacjonarnej (PSTN i VoIP)
   
 • Dostawcy usług dostępu do internetu (ISP)
   
 • Operatorzy telewizji kablowej i platformy cyfrowe
   
 • Dostawcy rozwiązań IT (usług, oprogramowania) dla operatorów telekomunikacyjnych
   
 • Dostawcy sprzętu sieciowego
   
 • Producenci telefonów komórkowych
   
 • Portale internetowe i dostawcy treści (w tym media: prasa, radio, telewizja)
   
 • Przedstawiciele administracji centralnej, regulatora i organizacji pozarządowych
   
 • Podmioty świadczące usługi finansowe i inwestycyjne
   
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym.

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Prowadzenie działalności na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w szczególności na rynku telefonii komórkowej, rynku telefonii stacjonarnej i rynku dostępu do internetu.
   
 • Analiza konkurencji i potencjału poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście ew. inwestycji, fuzji i przejęć, wprowadzania nowych produktów na rynek, kierunku własnych działań marketingowych.
   
 • Wyznaczanie targetów sprzedażowych w oparciu o benchmark/konsensus w postaci prognoz i założeń zaprezentowanych w raporcie, jak również wyników innych uczestników rynku.
   
 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody i/lub zmniejszenie rotacji bazy.
   
 • Budowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej i ocena ryzyka, przede wszystkim w zakresie inwestycji w sieci przesyłowe i dostępowe.

 

Główne atuty raportu to:
 

 • Najbardziej kompleksowa i rozbudowana analiza rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce dostępna na rynku.
   
 • Raport wydawany cyklicznie co roku od ponad 15 lat
   
 • Bogate doświadczenie zespołu analitycznego PMR przede wszystkim w zakresie właściwej interpretacji danych i wskaźników
   
 • Wieloletnie kontakty z uczestnikami rynku skutkujące pozyskiwaniem danych bezpośrednio od operatorów, dające możliwość dyskusji i uzyskania wyjaśnień
   
 • Wnikliwa weryfikacja i unifikacja danych pochodzących z różnych źródeł (operatorzy, raporty przygotowane na potrzeby udziałowców i potencjalnych inwestorów, badania własne i firm trzecich, dane regulatora rynku, formularze sprawozdawcze operatorów). Sprowadzanie danych do „wspólnego mianownika”, by ich porównanie było w ogóle faktycznie możliwe.
   
 • Wysoka sprawdzalność prognoz wynikająca z wykorzystania modelowania matematycznego jako narzędzia wspomagającego ekspercką ocenę analityków.

 

 

Market commentary by expert

"Zgodnie z naszymi przewidywaniami na rynku telekomunikacyjnym – i Polska nie jest tu wyjątkiem – nadal najważniejszy trend to konwergencja i wzajemne przenikanie się różnych segmentów rynku. Nie ma powodów by zakładać, że trend ten nie będzie jednym z głównych czynników kształtujących rynek w kolejnych latach. Operatorzy będą z jednej strony wyspecjalizowani w określonym rodzaju działalności, lecz z drugiej strony nadal, czasem mimo relatywnie niewielkich sukcesów w krótkim terminie, będą poszukiwać możliwości rozwoju poza podstawowym obszarem. W tym kontekście warto przypomnieć, że realne określenie wartości poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego staje się niezwykle trudne. Wzrost liczby usług sprzedawanych w pakietach w kolejnych latach jedynie pogłębi tę trudność. Arbitralne staje się bowiem wycenianie realnej wartości każdej z usług w koszyku i zależy tak naprawdę w największym stopniu od chęci wyeksponowania konkretnej usługi przez konkretnego operatora. Co więcej, operatorzy, chcąc w krótkim terminie przykryć odpływ wpływów z usług, zastosowali mechanizm sprzedaży ratalnej sprzętu i urządzeń abonenckich, co pozwala im wykazać od razu całą kwotę w przychodach. Przynajmniej w krótkim okresie ten efekt będzie nadal obserwowany, a przychody ze sprzedaży sprzętu w systemie ratalnym przez operatorów nadal będą rosnąć, choć dynamika będzie naszym zdaniem ulegać spłaszczeniu.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę ostatnie trendy konsolidacyjne wśród największych graczy, analiza branży telekomunikacyjnej w Polsce w najbliższych latach w jeszcze większym stopniu przybierze formę oceny sytuacji i perspektyw dla pięciu-sześciu największych graczy. Obok dwóch najsilniejszych grup na rynku, czyli Orange i spółek skupionych wokół Zygmunta Solorza-Żaka, na czele z Cyfrowym Polsatem, który wchłonął Polkomtel, swoją pozycję sukcesywnie umacnia T-Mobile. Pewną masę krytyczną przekroczyły też już P4 i Netia. Nadal konsoliduje się rynek telewizji kablowych, gdzie liderem jest UPC, które w IV kw. 2016 oficjalnie ogłosiło, że ma wstępną umowę zakupu Multimediów Polska."

Paweł Olszynka, Kierownik Działu Analiz Rynku ICT, PMR

Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley