Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport prezentuje analizę, dane statystyczne i wskaźniki odnoszące się do obecnej wartości oraz dalszego rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz jego głównych segmentów: telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu
 
W opracowaniu uwzględniono szczegółowe profile najważniejszych podmiotów działających na polskim rynku telekomunikacyjnym, zawierające m.in. plany inwestycyjne, wyniki finansowe i analizę działalności operacyjnej. Raport zawiera analizę trendów, najważniejszych wydarzeń oraz zmian prawnych wpływających na branżę telekomunikacyjną.
 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku telekomunikacyjnym w Polsce?

 
 • Wartość całego polskiego rynku telekomunikacyjnego 
 • Wartość każdego z kluczowych segmentów branży telekom – telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i DLISP
 • Wartość głównych podsegmentów – technologii dostępu do internetu, usług transmisji danych i dzierżawy łączy
 • Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku, wartości i dynamiki wzrostu w latach 2016-2021
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku polskim w każdym z trzech głównych segmentów rynku – udziały rynkowe, strategie rozwoju, plany inwestycyjne, przychody, zyski i inne wskaźniki finansowe 
 • Analiza trendów konsumpcyjnych, regulacyjnych i technologicznych kształtujących ten rynek i oddziałujących na jego wzrost
 • Szeroki wachlarz wskaźników branżowych, m.in. łączna liczba subskrybentów głównych operatorów, w tym całkowita liczba kart SIM, linii telefonii stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu.
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
Z raportu skorzystają menedżerowie i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju z poniższych typów firm:
 • Operatorzy telefonii mobilnej i stacjonarnej
 • Dostawcy technologii dla rynku telekomunikacyjnego
 • Dostawcy sprzętu sieciowego oraz oprogramowania dla operatorów telekomunikacyjnych
 • Operatorzy telewizyjni
 • Portale internetowe i dostawcy treści (w tym media: prasa, radio, telewizja)
 • Przedstawiciele administracji centralnej, regulatora i organizacji pozarządowych
 • Podmioty świadczące usługi finansowe i inwestycyjne
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
Raport o rynku telekomunikacyjnym w Polsce jest użyteczny w czasie:
 • Określania siły bezpośrednich konkurentów
 • Dostosowania strategii do sytuacji rynkowej i trendów konsumenckich
 • Poszukiwania nowych możliwości biznesowych
 • Budżetowania z uwzględnieniem prognoz rozwoju rynku
 • Rozpoczynania nowej działalności na rynku telekomunikacyjnym w  Polsce
 • Rozwijania bieżącej działalności telekomunikacyjnej
 • Bardziej efektywnego rozdziału zasobów pomiędzy usługi DLISP oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej.

 

Aktualizacja raportu 

 
Za dodatkową opłatą PMR oferuje możliwość zakupienia aktualizacji tego raportu. Jest ona przeznaczona dla klientów chcących uzyskać aktualne dane rynkowe częściej niż raz do roku. Dane, statystyki i analizy przygotowane przez PMR będą doskonałym źródłem aktualnej wiedzy oraz doskonałym wsparciem w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
 
Skontaktuj się ze sprzedawcą, by zamówić raport z aktualizacją: sales@pmrcorporate.com / tel. +48 12 3405130.
Aktualizacja dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej raportu.
 

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku telekomunikacyjnego w Polsce
  • Wartość i dynamika rynku telekomunikacyjnego
  • Bieżąca sytuacja, wydarzenia i trendy na rynku
   • Bieżąca sytuacja
   • Najważniejsze wydarzenia na rynku
   • Najważniejsze trendy na rynku
   • Nakłady inwestycyjne operatorów
  • Prognozy dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce
   • Prognozy rozwoju rynku w latach 2016-2021
   • Najważniejsze trendy na polskim rynku w nadchodzących latach
  • Najważniejsze wydarzenia na rynku do końca 2016 r.
  • Regulacje prawne i otoczenie instytucjonalne rynku telekomunikacyjnego
   • Prawo telekomunikacyjne
   • Urzędy regulacyjne i instytucje branżowe
   • Inne istotne zmiany prawne i regulacyjne
 • Rynek telefonii komórkowej
  • Wartość rynku
  • Liczba użytkowników i penetracja telefonii komórkowej
  • Trendy i wydarzenia na rynku
  • Przenoszenie numerów
  • Struktura rynku telefonii komórkowej
  • Gracze na rynku telefonii komórkowej
   • Grupa CPS (Polkomtel, Cyfrowy Polsat, Midas)
   • T-Mobile Polska
   • Orange Polska
   • P4
  • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej
  • Dodatek 1: Rynek MVNO w Polsce
  • Dodatek 2: Dystrybucja i rynek telefonów komórkowych w Polsce
 • Rynek telefonii stacjonarnej
  • Wartość rynku
  • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
  • Główne trendy i wydarzenia na rynku
   • Rynek VoIP
  • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
   • Rynek połączeń krajowych: strefowych i międzystrefowych (LC i DLD)
   • Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
   • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
  • Główni gracze na rynku telefonii stacjonarnej
   • Orange
   • Netia
   • UPC
   • Multimedia Polska
   • Inni operatorzy
  • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej
 • Rynek transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do internetu
  • Wartość rynku
  • Rynek dostępu do internetu
   • Liczba abonentów i technologie dostępowe
   • Wartość i dynamika rynku
   • Trendy na rynku i kluczowe wskaźniki
   • Rozwój rynku FTTx
  • Główni gracze na rynku DLISP
   • Orange
   • Netia
   • Operatorzy sieci kablowych
  • Prognozy dla rynku DLISP

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2005-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2005-2015
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce – udziały poszczególnych segmentów w całkowitej wartości rynku (mld zł, %), 2015
 • Udziały pięciu największych dostawców w rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce (mld zł, %), 2015
 • Zagregowane miesięczne przychody na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i stałego dostępu do internetu w Polsce (zł), 2006-2016
 • Wartość inwestycji Netii z podziałem na poszczególne segmenty (mln zł), 2014-2015
 • Liczba węzłów światłowodowych w Polsce, 2013-2015
 • Wartość inwestycji na budowę infrastruktury w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce (mln zł), 2015-2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2015-2021
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce (mld zł), 2011-2021
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce – udział poszczególnych segmentów w wartości rynku (%), 2011-2021
 • Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce – dynamiki wartości poszczególnych segmentów (%), 2011-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 2003-2015
 • Wartość przychodów Orange ze sprzedaży sprzętu (mln zł), I poł. 2012-I poł. 2016
 • Wartość przychodów P4 ze sprzedaży sprzętu (mln zł), 2013-I poł. 2016
 • Wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, z wyłączeniem przychodów operatorów ze sprzedaży dedykowanego sprzętu (mld zł), 2011-I poł. 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2004-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2004-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2004-2015
 • Wysokość stawek MTR (zł) w Polsce oraz dynamika zmian (%, r/r), II poł. 2010-II poł. 2016
 • Udziały największych operatorów w rynku telefonii komórkowej w Polsce, według wielkości przychodów (mld zł, %), 2015
 • Liczba kart SIM (mln) raportowanych przez operatorów do GUS w sieciach komórkowych w Polsce i roczna dynamika zmian (%), 2003- 2015
 • Całkowita, deklarowana przez operatorów liczba kart SIM (mln) w sieciach komórkowych w Polsce i roczna dynamika zmian (%), 2003- 2015
 • Udziały poszczególnych operatorów sieci w rynku telefonii komórkowej w Polsce, według liczby obsługiwanych kart SIM (mln, %), 2015
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w liczbie kart SIM w Polsce (%), 2003-2015
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w liczbie kart SIM raportowanych przez operatorów do GUS w Polsce (%), 2009-2015
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej, deklarowanej przez operatorów liczbie kart SIM w Polsce (%), 2009-2015
 • Udziały operatorów w rynku usług abonamentowych w telefonii komórkowej w Polsce, według liczby kart SIM (mln, %), 2015
 • Udziały operatorów w rynku przedpłaconej telefonii komórkowej w Polsce, według ilości kart SIM (mln, %), 2015
 • Wartość zagregowanego ARPU głównych operatorów telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2005-2015
 • Średnie przychody miesięcznie (ARPU) na użytkownika telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2005-2015
 • Średnia liczba wydzwonionych minut miesięcznie (AUPU) na użytkownika telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2015
 • Wartość średnich efektywnych przychodów za minutę połączenia w telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2005-2015
 • Udział przychodów z usług pozagłosowych w całkowitych przychodach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2003-2015
 • Liczba przeniesionych numerów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (mln) i dynamika zmian (%), 2009-I poł. 2016
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w liczbie przeniesionych numerów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2013-2015
 • Całkowity czas (mln minut) i dynamika (%) wykonywanych połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2015
 • Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych SMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2015
 • Odsetek użytkowników telefonów komórkowych korzystających z usługi SMS w Polsce (%), 2012-2015
 • Częstotliwość korzystania z usługi SMS przez użytkowników telefonów komórkowych w Polsce (%), 2015
 • Odsetek użytkowników smartfonów preferujących komunikację za pomocą usługi SMS niż za pośrednictwem aplikacji mobilnych w Polsce (%), 2013-2015
 • Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych MMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2015
 • Odsetek użytkowników telefonów komórkowych korzystających z usługi MMS w Polsce (%), 2015
 • Częstotliwość korzystania z usługi MMS przez użytkowników telefonów komórkowych w Polsce (%), 2015
 • Udział połączeń wewnątrz własnej sieci, do innych sieci ruchomych i stacjonarnych oraz połączeń międzynarodowych w ruchu w sieciach mobilnych w Polsce (%), 2008-2015
 • Udział segmentu post-paid i pre-paid w całkowitym czasie połączeń wykonywanych w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2007-2015
 • Udział smartfonów w sprzedaży telefonów komórkowych przez Grupę CPS (%), 2011-I poł. 2016
 • Liczba smartfonów w sieci Orange Polska (tys.), 2009-I poł. 2016
 • Liczba kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Penetracja telefonii komórkowej w Polsce (%), 2015-2021
 • Liczba kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce, z podziałem na segment pre-paid i post-paid (mln), 2015-2021
 • Roczna dynamika zmian liczby kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce, z podziałem na segment pre-paid i post-paid (%), 2015-2021
 • Udział segmentów pre-paid i post-paid w całkowitej, deklarowanej przez operatorów liczbie kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce (%), 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2015-2021
 • Udział przychodów detalicznych i hurtowych w wartości rynku telefonii komórkowej w Polsce (%), 2015-2021
 • Struktura rynku MVNO według deklarowanej bazy kart SIM największych operatorów wirtualnych w Polsce (tys., %), 2015
 • Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) telefonów komórkowych w Polsce, 2003-2015
 • Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) smartfonów w Polsce, 2009-2015
 • Odsetek użytkowników telefonii komórkowej w Polsce deklarujących używanie smartfona (%), 2013-2015
 • Odsetek internautów posiadających tablet lub smartfon w Polsce (%), według poszczególnych kategorii wiekowych, 2015
 • Korzystanie z telefonów poszczególnych marek wśród użytkowników smartfonów w Polsce (%), 2015
 • Korzystanie z telefonów poszczególnych marek wśród użytkowników smartfonów w Polsce (%), 2014
 • Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze konkretnego modelu smartfonu wśród internautów w Polsce (%), 2014-2015
 • Najwięksi dystrybutorzy na rynku telefonii komórkowej w Polsce, pod względem liczby posiadanych punktów sprzedaży, 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2003-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2003-2015
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej (mln) i penetracja (%) w Polsce, 2006-2015
 • Liczba linii oraz usług (mln) telefonii stacjonarnej w Polsce, 2006-2015
 • Penetracja usługami telefonii stacjonarnej oraz liniami tradycyjnymi w Polsce (%), 2006-2015
 • Dynamika wzrostu liczby linii telefonii tradycyjnej (PSTN) oraz usług alternatywnych w Polsce (%), 2006-2015
 • Udział tradycyjnych linii (PSTN) oraz usług alternatywnych w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2006-2015
 • Liczba linii obsługiwanych w sieci Orange w ramach usług WLR dla operatorów alternatywnych (tys.), I kw. 2007-II kw. 2016
 • Liczba abonentów usług Netii świadczonych na bazie LLU z podziałem na telefonię stacjonarną i dostęp do internetu, III kw. 2008-II kw. 2016
 • Liczba linii telefonii stacjonarnej w technologii WLL w Polsce, z podziałem na samych operatorów komórkowych oraz z uwzględnieniem podmiotów migrujących abonentów z WLR na WLL (tys.), 2009-2015
 • Roczna dynamika zmian liczby linii telefonii stacjonarnej w technologii WLL w Polsce, z podziałem na samych operatorów komórkowych oraz z uwzględnieniem podmiotów migrujących abonentów z WLR na WLL (%), 2010-2015
 • Udział połączeń VoIP w całkowitym czasie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce (%), 2003-2015
 • Odsetek użytkowników internetu skłonnych do rezygnacji z telefonu stacjonarnego w sieci PSTN na rzecz telefonii VoIP w Polsce (%), 2013-2015
 • Odsetek dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię VoIP (%), 2014-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP w Polsce, 2006-2015
 • Liczba użytkowników telefonii VoIP w sieciach operatorów kablowych, telefonii stacjonarnej, operatorów VoIP oraz operatorów ISP w Polsce (tys.), 2006-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce, 2003-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów uzyskiwanych z abonamentu w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce, 2003-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2003-2015
 • Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2003-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce, 2003-2015
 • Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce, 2003-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, 2003-2015
 • Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, 2003-2015
 • Wartość wydatków inwestycyjnych Orange w Polsce (mln zł), I kw. 2011-II kw. 2016
 • Struktura wydatków inwestycyjnych Orange w Polsce w podziale na sektory (mln zł, %), 2015
 • Struktura wydatków inwestycyjnych Orange w Polsce w podziale na sektory (mln zł, %), I poł. 2016
 • Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych Orange według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2008-I poł. 2016
 • Udziały abonamentu i rozmów w przychodach Orange z telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2003-2015
 • Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych Netii według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2008-2015
 • Udziały abonamentu i rozmów w przychodach Netii z telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2008-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów TK Telekom w segmencie telefonii stacjonarnej w Polsce, 2008-2015
 • Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych Multimedia Polska według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2008-I poł. 2016
 • Udziały abonamentu i rozmów w przychodach Multimediów Polska z telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2008-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów spółki Exatel w Polsce, 2008-2015
 • Zysk/strata netto spółki Exatel w Polsce (mln zł), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów z telefonii stacjonarnej grupy Exatel, 2008-2015
 • Udział przychodów grupy Exatel w segmencie telefonii stacjonarnej w wartości rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2008-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Telestrady w Polsce, 2008-2015
 • Zysk netto (mln zł) Telestrady w Polsce, 2008-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Niezależnego Operatora Strefowego (NOM) w segmencie telefonii stacjonarnej Polsce, 2012-2015
 • Udział przychodów Niezależnego Operatora Strefowego (NOM) w segmencie telefonii stacjonarnej w wartości rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2012-2015
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej obsługiwanych przez Novum w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2011-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Novum w segmencie telefonii stacjonarnej w Polsce, 2011-2015
 • Udział przychodów Novum z telefonii stacjonarnej w wartości rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2011-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Polish Services Group w segmencie telefonii stacjonarnej Polsce, 2014-2015
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej obsługiwanych przez operatora INEA w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów operatora INEA w Polsce, 2009-2015
 • Zysk/strata netto operatora INEA w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Całkowita liczba usług (mln) i penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w Polsce, 2015-2021
 • Liczba linii w sieciach stacjonarnych PSTN (mln) i penetracja telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2015-2021
 • Dynamika wzrostu liczby linii telefonii tradycyjnej (PSTN) oraz usług alternatywnych w Polsce (%), 2015-2021
 • Udział tradycyjnych linii (PSTN) oraz usług alternatywnych w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku DLISP w Polsce, 2005-2015
 • Rynek DLISP w Polsce – udziały poszczególnych segmentów w wartości rynku (mld zł, %), 2015
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce (tys.) oraz dynamika zmian (%), 2005-2015
 • Abonenci internetu szerokopasmowego w technologii xDSL, TVK, Ethernet, FTTx i w stacjonarnych sieciach bezprzewodowych w Polsce (tys.), 2005-2015
 • Liczba linii z dostępem do internetu realizowanym w modelu BSA i LLU w Polsce (tys.), 2011-2015
 • Łączne przychody z realizacji usług dostępu do internetu w modelu BSA i LLU w Polsce (mln zł), 2011-2015
 • Rynek stałego dostępu do internetu w Polsce – udziały głównych graczy/typów dostępu pod względem liczby abonentów (tys., %), I poł. 2016
 • Penetracja szerokopasmowego internetu w Polsce (%), 2005-I poł. 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w Polsce, 2004-2015
 • Liczba użytkowników (mln) i penetracja internetu (%) w Polsce, 2005-2015
 • Odsetek użytkowników internetu w Polsce korzystających z internetu w domu oraz korzystających z niego codziennie lub prawie codziennie (%), I poł. 2005-I poł. 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce z dostępem do internetu i dostępem szerokopasmowym (%), 2009-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce z dostępem do internetu, według województw (%), 2015
 • Odsetek respondentów posiadających usługi dostępu do internetu w Polsce (%), w zależności od miejsca zamieszkania, 2015
 • Odsetek stałych łączy w Polsce według transferu do użytkownika końcowego (%), 2012-2015
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających stacjonarny i mobilny dostęp do internetu (%), 2009-2015
 • Czynniki wpływające na substytucję stacjonarnych usług dostępu do internetu przez usługi mobilne w opinii użytkowników indywidualnych w Polsce (%), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce deklarujących posiadanie określonego typu dostępu do internetu (%), 2015
 • Średnie miesięczne koszty dostępu do internetu w Polsce (zł), 2009-2015
 • Odsetek respondentów deklarujący określone miesięczne wydatki na usługi internetu stacjonarnego w Polsce (%), 2015
 • Średnie miesięczne koszty dostępu do usług stacjonarnego internetu w Polsce (zł), według określonych w umowie z operatorem maksymalnych prędkości, 2014-2016
 • Średnie miesięczne deklarowane koszty dostępu do internetu w Polsce (zł), w zależności od operatora, 2016
 • Abonenci usług FTTx Orange oraz liczba gospodarstw w jego zasięgu (tys.), I kw. 2015- III kw. 2016
 • Liczba abonentów wybranych usług z segmentu DLISP Orange w Polsce (tys.), 2012-III kw. 2016
 • Liczba abonentów stacjonarnego, szerokopasmowego internetu, obsługiwanych przez Orange na rynku detalicznym i hurtowym (tys.), IV kw. 2008-III kw. 2016
 • Liczba usług świadczonych przez Netię we własnej sieci (tys.), z podziałem na NGA i inne, I kw. 2014-III kw. 2016
 • Udziały największych operatorów telewizji kablowej w Polsce pod względem przychodów uzyskiwanych z usług dostępu do internetu (%), 2015
 • Najwięksi operatorzy telewizji kablowej w Polsce pod względem liczby abonentów usług dostępu do internetu (tys., %), III kw. 2016
 • Przychody ze sprzedaży UPC Polska (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Struktura przychodów grupy Multimedia Polska w Polsce (%), 2011-III kw. 2016
 • Liczba użytkowników (mln) i penetracja (%) internetu w Polsce, 2015-2021
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce z podziałem na segment klientów biznesowych i gospodarstwa domowe (tys.), 2011-2021
 • Udział poszczególnych technologii w ogólnej liczbie stacjonarnych łączy szerokopasmowych wykorzystywanych w Polsce (%), 2011-2021
 • Całkowita liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny (tys.), 2011-2021
 • Liczba aktywacji netto na rynku dostępu do internetu w Polsce (tys.), z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny, 2011-2021
 • Wartość rynku DLISP w Polsce z podziałem na poszczególne segmenty (mln zł), 2015-2021
 • Dynamika rozwoju poszczególnych segmentów rynku DLISP w Polsce (%), 2015-2021
 • Liczba łączy szerokopasmowego dostępu do internetu w sieci Orange (tys.), z podziałem na łącza detaliczne oraz dostęp hurtowy, 2011-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku DLISP w Polsce, 2015-2021

Tables

 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce – kluczowe dane, 2011-2021
 • Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność w Polsce, według obszarów działania, 2010-2015
 • Przydział częstotliwości w paśmie 800 MHz w Polsce na podstawie aukcji zakończonej 26 października 2015 i decyzji UKE z dnia 23 czerwca 2016 r.
 • Szacunkowe nakłady inwestycyjne (CAPEX) pięciu największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i całkowita wartość inwestycji w kraju (mln zł), 2009-2015
 • Długość sieci przesyłowych wybudowanych w ramach RSS (tys. km) wraz z wartością projektu oraz dotacją (mln zł) w poszczególnych województwach, listopad 2016
 • Popyt na usługi regionalnych sieci szerokopasmowych w poszczególnych województwach, listopad 2016
 • Gęstość RSS (km/100 km²) w poszczególnych województwach, 2015
 • Długość sieci (km) planowanych do wybudowania w poszczególnych województwach, 2016
 • Liczba miejscowości z własnymi węzłami światłowodowymi w poszczególnych województwach, 2015
 • Występowanie węzłów światłowodowych w Polsce w podziale na typy miejscowości ze względu na liczbę mieszkańców, 2015
 • Stopień wykorzystania sieci światłowodowej w Polsce (%) w rozbiciu na typ zabudowy, 2015
 • Liczba wybranych elementów infrastruktury w sieciach regionalnych w Polsce, 2014-2015
 • Udział technologii dostępowych w regionalnych inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce według wartości inwestycji (%), 2015-2017
 • Udział technologii dostępowych w regionalnych inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce według liczby adresów, 2015-2017
 • 20 firm z największą kwotą dofinansowania (zł) oraz liczba realizowanych przez nie projektów w pierwszym konkursie POPC
 • Maksymalne opłaty za usługi detaliczne i hurtowe w roamingu w krajach UE, od 1 lipca 2013 r., od 1 lipca 2014 r., od 1 lipca 2015 r. i od 1 lipca 2016 r.
 • Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii komórkowej w Polsce
 • Penetracja telefonii komórkowej w Polsce (%), 2003-2015
 • Liczba nowych użytkowników netto telefonii komórkowej w Polsce (tys.), 2003-2015
 • Liczba przeniesionych numerów z podziałem na poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (tys.), 2015
 • Liczba przeniesionych numerów z podziałem na poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (tys.), I poł. 2016
 • Struktura ruchu w sieciach mobilnych w Polsce z podziałem na połączenia wewnątrz własnej sieci, do innych sieci ruchomych i stacjonarnych oraz połączenia międzynarodowe (mld minut), 2008-2015
 • Struktura przychodów na rynku detalicznym w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (mld zł), 2009-2015
 • Struktura przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie (mld zł), 2009-2015
 • Grupa CPS: wybrane skonsolidowane dane operacyjne i finansowe, 2012-I poł. 2016
 • Grupa CPS: wybrane dane operacyjne i finansowe w segmencie telefonii komórkowej oraz udziały w rynku, 2006-I poł. 2016
 • Midas: wybrane dane operacyjne i finansowe oraz udziały w rynku, 2009-2015
 • T-Mobile Polska: wybrane dane operacyjne i finansowe oraz udziały w rynku, 2005-I poł. 2016
 • T-Mobile Polska: wskaźniki i dane operacyjne dla rynku telefonii komórkowej, 2011-I poł. 2016
 • Orange Polska: wybrane dane operacyjne i finansowe oraz udziały w rynku, 2005-I poł. 2016
 • Orange Polska: wskaźniki i dane operacyjne dla rynku telefonii komórkowej, 2011-I poł. 2016
 • P4: wybrane dane operacyjne i finansowe oraz udziały w rynku, 2007-I poł. 2016
 • P4: wskaźniki i dane operacyjne dla rynku telefonii komórkowej, 2013-I poł. 2016
 • Struktura przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie (mld zł), 2015-2021
 • Roczna dynamika zmian przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie (%), 2015-2021
 • Operatorzy wirtualni działający na rynku telefonii komórkowej oraz submarki operatorów infrastrukturalnych w Polsce, III kw. 2016
 • Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii stacjonarnej w Polsce
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej według przychodów największych graczy w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Struktura ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (mln), 2006-2015
 • Ilościowa, roczna dynamika zmian rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (%), 2006-2015
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%) według liczby usług największych graczy (mln), 2015
 • Roczna dynamika zmian liczby użytkowników telefonii VoIP w sieciach operatorów kablowych, telefonii stacjonarnej, operatorów VoIP oraz operatorów ISP w Polsce (%), 2006-2015
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, według źródła przychodów operatorów (%), 2003-2015
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń według technologii dostępu (%), 2003-2015
 • Wartość rynku połączeń głosowych w telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na główne segmenty (mld zł), 2003-2015
 • Wartość rynku połączeń krajowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld zł), 2003-2015
 • Wielkość rynku połączeń krajowych z podziałem na VoIP i sieci PSTN (mld minut), 2003-2015
 • Wartość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld zł), 2003-2015
 • Wielkość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld minut), 2003-2015
 • Wartość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld zł), 2003-2015
 • Wielkość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2003-2015
 • Orange: podstawowe dane, 2003-I poł. 2016
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej Orange z podziałem na typy łączy, rynek detaliczny i hurtowy (tys.), I kw. 2012-II kw. 2016
 • Netia: podstawowe dane, 2003-I poł. 2016
 • UPC: podstawowe dane, 2008-I poł. 2016
 • Multimedia Polska: podstawowe dane, 2003-I poł. 2016
 • Vectra: podstawowe dane, 2009-2015
 • T-Mobile: podstawowe dane, 2008-2015
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej obsługiwanych przez Telestradę w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2013-2015
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej obsługiwanych przez Polish Services Group w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2014-2015
 • Struktura ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (mln), 2015-2021
 • Ilościowa, roczna dynamika zmian rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (%), 2015-2021
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według źródła przychodów operatorów (mld zł), 2015-2021
 • Roczna, wartościowa dynamika wzrostu rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według źródła przychodów operatorów (%), 2015-2021
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń według technologii dostępu (%), 2015-2021
 • Podstawowe dane na temat rynku transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do internetu (DLISP) w Polsce
 • Odsetek osób nieposiadających dostępu do internetu w Polsce (%) – profil, 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych deklarujących posiadanie usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce (%), według określonych w umowie z operatorem maksymalnych prędkości, 2012-2015
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w technologii FTTH/B w Polsce na tle wybranych krajów UE (tys.), styczeń 2014, 2015, 2016
 • Liczba łączy światłowodowych oraz ich udział w ogólnej liczbie łączy dostępowych do szerokopasmowego stacjonarnego internetu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (tys., %), 2014-2015
 • Wskaźnik wzrostu bazy abonenckiej sieci światłowodowych w wybranych krajach europejskich (%), 2014-2015
 • Udziały operatorów w liczbie abonentów usługi dostępu do internetu w technologii FTTH w Polsce (%), 2015
 • Przychody jednostkowe Orange z segmentu DLISP z podziałem na kategorie (mln zł), 2003-2015
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu obsługiwanych przez Netię (tys.), IV kw. 2007-III kw. 2016
 • Liczba operatorów telewizji kablowej w Polsce zarejestrowanych w UKE, 2009-2015
 • Liczba RGU UPC Polska z podziałem na rodzaje usług (tys.), 2011-III kw. 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Vectra (jednostkowe, tys. zł), 2010-2015
 • Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez Vectrę (tys.), I kw. 2011-III kw. 2016
 • Liczba RGU Multimedia Polska (tys.), z podziałem na typy usług, III kw. 2015-III kw. 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Multimedia Polska (skonsolidowane, tys. zł), 2010-2015
 • Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez INEA (tys.), 2011-III kw. 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki INEA (jednostkowe, tys. zł), 2010-2015
 • Liczba abonentów internetu i telewizji cyfrowej korzystających z usług Toya (tys.), 2011-2015
 • Pakiety oraz prędkości pobierania i wysyłania danych wraz z ich cenami (zł) oferowane przez Toya, 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Toya (jednostkowe, tys. zł), 2009-2014
 • Liczba abonentów poszczególnych technologii dostępu szerokopasmowego w lokalizacji stacjonarnej Polsce (tys.), 2015-2021
 • Standardowa oferta szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu dla użytkowników indywidualnych w Polsce, według ceny (zł) i przepustowości (Mbit/s), 2011-2021