Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2013

Prognozy rozwoju na lata 2013-2017

Wraz z tą publikacją najnowsze dane, analizy najważniejszych zagadnień oraz prognozy dla rozwijającego się rynku i jego poszczególnych segmentów trafiają na biurka czytelników, oszczędzając ich czas oraz ułatwiając dostęp do danych i zastosowanie ich w decyzjach podejmowanych na co dzień.

 

Raport zawiera obszerne omówienie segmentów telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej oraz DLISP, a także dogłębne prognozy rozwoju i opinie rynkowe zebrane w ankiecie 100 największych firm telekomunikacyjnych.

 

Zbadaj i porównaj następujące statystyki dla segmentów rynku telekomunikacyjnego

 • Wartości dla rynku telefonii stacjonarnej, komórkowej i segmentu DLISP oraz dla rosnącej liczby podsegmentów powstających dzięki nowym technologiom
 • Informacje na temat rynku telekomunikacyjnego zebrane z szerokiej gamy potwierdzonych źródeł
 • Dane na temat finansów i działalności największych firm telekomunikacyjnych w Polsce
 • Prognozy na temat głównych wskaźników i oceny wartości rynku do roku 2017
 • Dane dla podsegmentów dzierżawy łączy, świadczenia usług internetowych i transmisji danych
 • Liczba abonentów i kart SIM oraz inne dane operacyjne.

 

Aby zrozumieć polski rynek telekomunikacyjny, warto poznać

 • Trendy konsumenckie, prawne i branżowe, oraz ich wpływ na rynek
 • Sytuację na rynku z punktu widzenia największych firm
 • Segmenty, które będą dynamicznie się rozwijać lub tracić na wartości w najbliższych latach
 • Działalność głównych graczy na rynku i ich strategie na dalszy rozwój
 • Udziały najbardziej wpływowych firm w polskim rynku telekomunikacyjnym.

 

Raport zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania na temat rynku, w tym

 • Jaka jest obecna i prognozowana wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego?
 • Które segmenty będą najsilniej się rozwijać w latach 2013-2017?
 • Jakie są udziały największych graczy w rynku telekomunikacyjnym?
 • Które podsegmenty przyciągają najwięcej uwagi liderów tej branży?

 

Czy wiedziałeś, że...

 • 93% firm działających na polskim rynku telekomunikacyjnym odczuwa presję na rozwój nowych technologii w związku ze zwiększonym popytem na transmisję danych.
 • Liczba linii telefonii stacjonarnej w Polsce spadła w 2013 r. do ok. 6 mln.
 • 96% polskich internautów deklaruje, że ma dostęp do internetu w domu.
 • Średnie miesięczne koszty dostępu do internetu w Polsce w 2013 r. wyniosły 55 zł.
 • Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 r. to przeszło 46 mld zł.

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie

Aero2,Cyfrowy Polsat, Exatel, GTS Poland, Inea, MNI Centrum Usług, Multimedia Polska, NASK, Netia, P4 (Play), Polkomtel (Plus), T-Mobile, Orange, TK Telekom, Toya, UPC, Vectra, Virgin Mobile.

 

Raport będzie wspierał specjalistów w następujących sytuacjach

 • Wejście lub rozwój na polskim rynku telekomunikacyjnym lub w powiązanej branży
 • Przesunięcie działań do segmentów telefonii stacjonarnej, komórkowej lub DLISP
 • Badanie i analiza trendów na rynku
 • Poszukiwanie nowych szans na rynku
 • Badanie działań konkurencji.

 

Kto skorzysta najwięcej z cennych danych zawartych w tym dokumencie?

 • Kadra menedżerska i zarządzająca firm telekomunikacyjnych
 • Dostawcy sprzętu sieciowego dla klientów telekomunikacyjnych
 • Firmy teleinformatyczne
 • Dostawcy usług finansowych i bankowych
 • Dostawcy usług doradczych, naukowych i badawczych
 • Organizacje handlowe i branżowe.

 

Extract from this report

Istotnymi wydarzeniami na polskim rynku telekomunikacyjnym w 2013 r. były:

 • rozstrzygnięcie przetargu na pasmo 1 800 MHz
 • zakończenie asymetrii stawek MTR dla P4
 • rozwój ryczałtów na rynku mobilnym (m.in. pojawienie się nju mobile)
 • dalsze obniżki MTR-ów
 • ogłoszenie planu połączenia PTK Centertel i TP jako Orange Polska i zmiana na stanowisku prezesa.

 

Polski rynek telekomunikacyjny w obecnej chwili jest nasycony, w ostatnim czasie jednak mocno zauważalnym trendem jest rosnąca popularność usług mobilnych. Innymi istotnymi trendami obserwowanymi już od kilku lat na polskim rynku są: sprzedaż usług pakietowych, spadek wartości rynku telefonii stacjonarnej oraz rozwój sieci szerokopasmowych.

 

Market commentary by expert

 

Struktura rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest stabilna i stosunkowo łatwo przewidywalna. Jak co roku, rozstrzygające znaczenie dla sytuacji na rynku mają wyniki operatorów telefonii komórkowej i od tego w największym stopniu zależy skala wzrostu bądź spadku rynku. Dość powiedzieć, że przychody czterech największych graczy na rynku telefonii komórkowej to ponad połowa wartości całego rynku.

Telefonia komórkowa jest równocześnie jednym z najatrakcyjniejszych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce, który pomimo silnej konkurencji i ograniczonych możliwości wzrostu przychodów, nadal gwarantuje polskim operatorom wysoki poziom rentowności. Utrzymywanie kluczowego znaczenia operatorów komórkowych dla całego rynku telekomunikacyjnego, oprócz wzrostu intensywności korzystania z usług telefonii komórkowej w Polsce, wynika również z faktu konsekwentnego rozszerzania przez nich działalności poza obszar usług telefonii komórkowej.

Co ciekawe, nadal nie brakuje podmiotów zainteresowanych debiutem na rynku usług telefonii komórkowej w modelu wirtualnym. Właściwie co roku, pomimo wysokiego nasycenia rynku, pojawia się kilku(nastu) nowych MVNO, a kilku nie wytrzymuje konkurencji ze strony największych graczy na rynku i zostaje albo przejętych, albo kończy działalność, zmuszając swoich klientów do migracji do innych operatorów lub do zaprzestania korzystania z usług.

 

Paweł Olszynka, Szef działu analiz ICT

 

Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

 1. Metodologia przygotowania raportu p. 11
 2. Streszczenie menedżerskie p. 17
 3. Przegląd rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 25
  1. Wartość i dynamika rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 34
  2. Bieżąca sytuacja, wydarzenia i trendy na rynku p.   38
   1. Bieżąca sytuacja p. 38
   2. Najważniejsze wydarzenia na rynku p. 40
   3. Najważniejsze trendy na rynku p. 41
   4. Nakłady inwestycyjne operatorów p. 47
  3. Prognozy dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 52
   1. Prognozy rozwoju rynku w latach 2013-2017 p. 52
   2. Najważniejsze trendy na polskim rynku w nadchodzących latach p. 58
  4. Regulacje prawne i otoczenie instytucjonalne rynku telekomunikacyjnego p. 60
   1. Prawo telekomunikacyjne p. 60
   2. Urzędy regulacyjne i instytucje branżowe p. 61
    1. UKE p. 61
    2. UOKiK p.   62
    3. KRRiT p.   62
    4. Organizacje branżowe p. 63
   3. Inne istotne zmiany prawne i regulacyjne p.   63
 4. Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych firm telekomunikacyjnych w Polsce p. 71
  1. Wprowadzenie p. 71
  2. Ocena sytuacji na polskim rynku telekomunikacyjnym oraz prognozy dotyczące najbliższej przyszłości p. 72
  3. Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego p. 75
  4. Szanse i bariery rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce p. 78
  5. Ustawa z dnia 17 lipca 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz jej wpływ na rynek telekomunikacyjny p. 82
  6. Przetargi na pasma częstotliwości w telefonii komórkowej p. 86
  7. Wydatki gospodarstw na usługi telekomunikacyjne p. 87
  8. Wydatki przedsiębiorstw na usługi telekomunikacyjne p. 88
  9. Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego p. 91
   1. Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku telekomunikacyjnego p. 91
  10. Perspektywy rozwoju operatorów wirtualnych p. 95
  11. Sieci LTE i trendy na rynku w kolejnych latach p. 96
  12. Najważniejsze wydarzenia na rynku telekomunikacyjnym w ciągu minionych 12 miesięcy p. 98
  13. Projekty budowy sieci szerokopasmowego internetu w Polsce p. 99
  14. Oczekiwana polityka regulacyjna p.   100
  15. Ruchy konsolidacyjne na rynku p. 102
  16. Atrakcyjność usług łączonych sprzedawanych w formie pakietów p. 102
  17. Sytuacja na rynku telekomunikacyjnym – perspektywa badanych przedsiębiorstw p. 104
  18. Trendy na rynku telekomunikacyjnym p. 108
 5. Rynek telefonii komórkowej p. 111
  1. Wartość rynku p. 111
  2. Liczba użytkowników i penetracja telefonii komórkowej p. 115
  3. Struktura rynku telefonii komórkowej p. 119
  4. Trendy i wydarzenia na rynku p. 124
  5. Przenośność numerów p. 133
  6. Gracze na rynku telefonii komórkowej p. 135
   1. Orange p. 135
   2. P4 p. 136
   3. Polkomtel p. 137
   4. T-Mobile p. 138
  7. Prognozy dla sektora telefonii komórkowej w Polsce p. 140
  8. Dodatek: Rynek MVNO w Polsce p. 143
  9. Dodatek: Dystrybucja i rynek telefonów komórkowych w Polsce p. 149
  10. Dodatek: Rozwój infrastruktury i mobilny dostęp do internetu p. 153
 6. Rynek telefonii stacjonarnej p. 157
  1. Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej p. 160
  2. Główne trendy i wydarzenia na rynku p. 164
   1. WLR/LLU p. 165
   2. Rynek VoIP p. 166
  3. Struktura rynku telefonii stacjonarnej p. 169
   1. Rynek połączeń krajowych (LC i DLD) p. 173
   2. Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M) p. 176
   3. Rynek połączeń międzynarodowych (ILD) p. 179
  4. Główni gracze na rynku telefonii stacjonarnej p. 182
   1. Telekomunikacja Polska (Orange) p. 182
   2. Netia  p.  186
   3. UPC p. 187
   4. Multimedia Polska p. 188
   5. Inni operatorzy p. 189
    1. GTS Poland p. 189
    2. Mediatel p. 190
    3. MNI Telecom p. 191
    4. TK Telekom p. 192
  5. Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej w Polsce p. 193
 7. Rynek transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do internetu p. 199
  1. Wartość i dynamika rynku p. 199
  2. Rynek dostępu do internetu p. 201
   1. Obecna sytuacja i trendy na rynku p. 202
   2. Rynek szerokopasmowego dostępu do internetu p. 211
  3. Główni gracze na rynku DLISP p. 217
   1. Telekomunikacja Polska (Orange) p. 217
   2. Netia p. 220
   3. Exatel p. 221
   4. GTS Poland p. 222
   5. TK Telekom p. 223
   6. NASK p. 224
   7. Operatorzy sieci kablowych p. 225
    1. UPC p. 227
    2. Multimedia Polska p. 229
    3. Vectra p. 231
    4. INEA p. 232
  4. Prognozy dla rynku DLISP w Polsce p. 233
 8. Spis grafik p. 245
 9. Spis tabel p. 253
 10. Informacja o PMR p. 255

Spis grafik

 1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2002-2012      34
 2. Wartość indeksów WIG20 i WIG-Telekom, 1 X 2007-1 X 2013      35
 3. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2002-2012      36
 4. Rynek telekomunikacyjny w Polsce – udziały poszczególnych segmentów w całkowitej wartości rynku (mld zł, %), 2012      36
 5. Zagregowane miesięczne przychody na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i stałego dostępu do internetu w Polsce (zł), 2002-2013      45
 6. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w usługach telekomunikacyjnych w Polsce (%), styczeń 2003-wrzesień 2013      46
 7. Wskaźnik koniunktury w zakresie cen usług telekomunikacyjnych (%) w Polsce, styczeń 2003-sierpień 2013      47
 8. Wartość inwestycji w infrastrukturę w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce (mln zł), 2010-2013      48
 9. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2012-2017      52
 10. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2012-2017      53
 11. Wartość poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce (mld zł), 2002-2017      53
 12. Rynek telekomunikacyjny w Polsce – udział poszczególnych segmentów w wartości rynku (%), 2002-2017      54
 13. Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce – dynamiki wartości poszczególnych segmentów (%), 2001-2017      56
 14. Stanowisko pracy respondenta (%), 2013      72
 15. Ogólna ocena roku 2012 dla firmy respondenta (%), 2013      73
 16. Prognoza respondenta, jaki okaże się dla firmy 2013 r. w porównaniu z 2012 r. (%), 2013      73
 17. Wskaźnik koniunktury telekomunikacyjnej PMR, 2002-2013      74
 18. Ocena respondenta, czy wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 r. zmniejszyła się, czy zwiększyła w stosunku do 2011 r. (%), 2013      75
 19. Przewidywania respondenta na temat tego, czy wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wzrośnie, czy zmniejszy się w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (%), 2013      76
 20. Przewidywania respondenta na temat tego, czy w 2014 r. wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wzrośnie, czy zmniejszy się w porównaniu do 2013 r. (%), 2013      77
 21. Inwestycje firm telekomunikacyjnych w 2013 r. w porównaniu do 2012 r., w ocenie respondenta (%), 2013      78
 22. Największe bariery rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego w ocenie respondenta (%), 2013      79
 23. Czynniki, które mogą najbardziej pozytywnie wpływać na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego w ciągu najbliższych 24 miesięcy, w ocenie respondenta (%), 2013      81
 24. Skutki megaustawy dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce w ocenie respondenta (%), 2012-2013      83
 25. Ocena respondenta, czy samorządy sprawdzą się w roli operatora telekomunikacyjnego (%), 2013      83
 26. Ogólne funkcjonowanie megaustawy w ocenie respondenta: czy spełnia oczekiwania, czy przyspiesza rozwój infrastruktury teleinformatycznej? (%), 2013      84
 27. Ocena wpływu rozstrzygniętego w I kw. 2013 r. przetargu na częstotliwości 1 800 MHz na rozwój rynku mobilnego internetu w Polsce (%), 2013      86
 28. Ocena respondenta, jak planowany na przyszły rok przetarg na częstotliwości w paśmie 800 MHz wpłynie na rozwój rynku mobilnego internetu w Polsce (%), 2013      87
 29. Ocena respondenta, jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy kształtować się będą wydatki gospodarstw domowych na poniższe rodzaje usług telekomunikacyjnych (%), 2013      88
 30. Ocena respondenta, jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy kształtować się będą wydatki przedsiębiorstw na poniższe rodzaje usług telekomunikacyjnych (%), 2013      89
 31. Liczba usług telefonii stacjonarnej na 100 mieszkańców Polski w ocenie respondenta, 2009-2014      90
 32. Liczba kart SIM w Polsce na 100 mieszkańców w ocenie respondenta, 2009-2014      90
 33. Wartość poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce w ciągu najbliższych 24 miesięcy w ocenie respondenta (%), 2013      91
 34. Perspektywy rozwoju wymienionych sektorów w ciągu najbliższych 24 miesięcy w ocenie respondenta (%), 2013      92
 35. Ocena respondenta, które z poniższych zdań prezentuje jego stanowisko: „W najbliższych 3 latach...” (%), 2013      93
 36. Ocena respondenta, jak będzie kształtowała się popularność następujących usług dodanych w telefonii komórkowej w ciągu najbliższych 24 miesięcy (%), 2013      94
 37. Powody, dla których w Polsce, w odróżnieniu od pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, działa obecnie relatywnie duża liczba operatorów wirtualnych (MVNO), w ocenie respondenta (%), 2013      95
 38. Opinia respondenta, jak kształtuje się popyt na transmisję danych w sieciach operatorów komórkowych w 2013 r. w kontekście rozwoju technologii LTE (%), 2013      96
 39. Opinia respondenta, czy technologia LTE w Polsce ma szansę, by w latach 2013-2016 stanowić realną konkurencję dla obecnie wykorzystywanych technologii na rynku (%), 2013      97
 40. Opinia respondenta (zgadza się/nie zgadza się/nie ma zdania) na temat poniższych stwierdzeń dotyczących technologii LTE oraz jej wpływu na rynek i stan infrastruktury IT w Polsce (%), 2013      98
 41. Najważniejsze w opinii respondentów wydarzenia na polskim rynku telekomunikacyjnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), sierpień 2013      99
 42. Ocena respondenta, jak rozwój regionalnych sieci szerokopasmowego internetu wpłynie na działalność firmy do końca 2014 roku (%), 2013      100
 43. Ocena respondenta, czy w ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi dalsza konsolidacja rynku telekomunikacyjnego w Polsce (%), 2013      102
 44. Ocena respondenta, czy usługi łączone (sprzedaż usług w pakietach) stanowią skuteczną strategię w walce o klienta końcowego na polskim rynku telekomunikacyjnym (%), 2013      103
 45. Powody, dla których sprzedaż usług w pakietach stanowi w ocenie respondenta skuteczną strategię w walce o klienta końcowego na polskim rynku telekomunikacyjnym (%), 2013      103
 46. Obecna sytuacja branży telekomunikacyjnej w Polsce w ocenie respondenta (%), 2013      105
 47. Sytuacja branży telekomunikacyjnej w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy w ocenie respondenta (%), 2013      105
 48. Obecna sytuacja finansowa firmy respondenta na tle ogólnej sytuacji w branży telekomunikacyjnej (%), 2013      106
 49. Obecna sytuacja finansowa firmy w porównaniu do 2012 r. w ocenie respondenta (%), 2013        106
 50. Przewidywania respondenta dotyczące sytuacji finansowej firmy na koniec 2013 r. w porównaniu do końca 2012 r. (%), 2013      107
 51. Plany zwiększenia lub zmniejszenia poziomu inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy w firmie respondenta (%), 2013      107
 52. Ocena respondenta, jakie obecne trendy w branży telekomunikacyjnej w Polsce będą najmocniej oddziaływać na rynek w perspektywie trzech lat (%), 2013      108
 53. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2002-2012      112
 54. Udziały największych operatorów w rynku telefonii komórkowej w Polsce, według wielkości przychodów (mld zł, %), 2012      113
 55. Udziały największych operatorów w rynku telefonii komórkowej w Polsce, według wielkości przychodów (mld zł, %), I poł. 2013      113
 56. Kwartalne wartości rynku telefonii komórkowej w Polsce (mld zł), I kw. 2004-IV kw. 2013      114
 57. Penetracja telefonii komórkowej w Polsce (%), 1998-I poł. 2013      115
 58. Liczba kart SIM (mln) w sieciach komórkowych w Polsce i roczna dynamika zmian (%), 1998-I poł. 2013      116
 59. Udziały poszczególnych operatorów sieci w rynku telefonii komórkowej w Polsce, według liczby obsługiwanych kart SIM (mln, %), I poł. 2013      117
 60. Liczba nowych użytkowników netto telefonii komórkowej w Polsce (tys.), 1998-I poł. 2013      118
 61. Całkowity czas (mln minut) i dynamika (%) wykonywanych połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2012      119
 62. Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych SMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2012      119
 63. Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych MMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2012      120
 64. Struktura poziomu ruchu w sieciach telefonii mobilnej w Polsce, według rodzaju połączeń (mld minut), 2008-2012      121
 65. Udział segmentu post-paid i pre-paid w całkowitym czasie połączeń wykonywanych w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2007-2012      122
 66. Struktura przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie (mld zł), 2005-2012      123
 67. Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej liczbie kart SIM w Polsce (%), 2002-I poł. 2013      128
 68. Udziały operatorów w rynku usług abonamentowych w telefonii komórkowej w Polsce, według liczby kart SIM (mln, %), I poł. 2013      129
 69. Udziały operatorów w rynku przedpłaconej telefonii komórkowej w Polsce, według ilości kart SIM (mln, %), I poł. 2013      130
 70. Wartość średnich przychodów za minutę połączenia w telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2001-I poł. 2013      132
 71. Udział przychodów z usług pozagłosowych w całkowitych przychodach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2001-I poł. 2013      132
 72. Liczba przeniesionych numerów w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%), 2009-2013      133
 73. Liczba przeniesionych numerów z podziałem na poszczególnych operatorów w Polsce (tys.), I poł. 2013      134
 74. Liczba kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2012-2017      140
 75. Penetracja telefonii komórkowej w Polsce (%), 2012-2017      141
 76. Udział klientów usług abonamentowych i pre-paid w całkowitej liczbie użytkowników sieci komórkowych w Polsce (%), 2012-2017      142
 77. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2012-2017      142
 78. Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) telefonów komórkowych w Polsce, 2003-2013      149
 79. Udziały największych producentów w rynku telefonów komórkowych w Polsce, według wielkości sprzedaży (mln sztuk, %), 2012      150
 80. Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) smartfonów w Polsce, 2009-2013      151
 81. Najwięksi dystrybutorzy na rynku telefonii komórkowej w Polsce, pod względem liczby posiadanych punktów sprzedaży, I poł. 2013      152
 82. Liczba abonentów (tys.) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce i dynamika zmian (%), 2007-2012      156
 83. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2002-2012      158
 84. Struktura rynku telefonii stacjonarnej według przychodów największych graczy w Polsce (mln zł, %), 2012      159
 85. Liczba usług telefonii stacjonarnej (mln) i penetracja (%) w Polsce, 2002-I poł. 2013      160
 86. Liczba linii oraz usług telefonii stacjonarnej w Polsce (mln), 2006-I poł. 2013      161
 87. Penetracja usługami telefonii stacjonarnej oraz liniami tradycyjnymi w Polsce (%), 2006-I poł. 2013      161
 88. Struktura ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%) według form realizacji usługi (mln), I poł. 2013      162
 89. Struktura rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%) według liczby usług największych graczy (tys.), I poł. 2013      163
 90. Liczba linii obsługiwanych w sieci Telekomunikacji Polskiej (Orange) w ramach hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR) operatorom alternatywnym (tys.), I kw. 2007-IV kw. 2013      165
 91. Liczba abonentów usług Netii świadczonych na bazie LLU z podziałem na telefonię stacjonarną i dostęp do internetu, III kw. 2008-II kw. 2013      166
 92. Udział połączeń VoIP w całkowitym czasie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce (%), 2002-2012      167
 93. Odsetek użytkowników internetu skłonnych do rezygnacji z telefonu stacjonarnego w sieci PSTN na rzecz telefonii VoIP w Polsce (%), 2012      168
 94. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP w Polsce, 2006-2012      168
 95. Liczba użytkowników telefonii VoIP w sieciach operatorów kablowych i telefonii stacjonarnej w Polsce (tys.), 2006-2012      169
 96. Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, według źródła przychodów operatorów (%), 2003-2012      170
 97. Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń (%), według technologii dostępu, 2003-2012      171
 98. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce, 2003-2012      172
 99. Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów uzyskiwanych z abonamentu w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce, 2003-2012      172
 100. Wartość rynku połączeń głosowych w telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na główne segmenty (mld zł), 2003-2012      173
 101. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2003-2012      173
 102. Wartość rynku połączeń krajowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld zł), 2003-2012      174
 103. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2003-2012      174
 104. Wielkość rynku połączeń krajowych z podziałem na VoIP i sieci PSTN (mld minut), 2003-2012      175
 105. Udział TP SA (Orange) i pozostałych operatorów w rynku połączeń krajowych w Polsce według przychodów (%), 2012      175
 106. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce, 2003-2012      176
 107. Wartość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld zł), 2003-2012      177
 108. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce, 2003-2012      177
 109. Wielkość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld minut), 2003-2012      178
 110. Udział TP SA (Orange) i pozostałych operatorów w rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce według przychodów (%), 2012      178
 111. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, 2003-2012      179
 112. Wartość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld zł), 2003-2012      179
 113. Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, 2003-2012      180
 114. Wielkość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2003-2012      181
 115. Udział TP SA (Orange) i pozostałych operatorów w rynku połączeń ILD w Polsce (%), według przychodów, 2012      181
 116. Wartość wydatków inwestycyjnych TP SA (Orange) w Polsce (mln zł), I kw. 2010-II kw. 2013      183
 117. Struktura wydatków inwestycyjnych TP SA (Orange) w Polsce w podziale na sektory (mln zł, %), I poł. 2013      183
 118. Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych TP SA (Orange) według udziałów poszczególnych segmentów (%), I poł. 2005-I poł. 2013      184
 119. Udziały abonamentu i rozmów w przychodach TP SA z telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2002-2012      185
 120. Liczba usług telefonii stacjonarnej UPC w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2010-I poł. 2013      187
 121. Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Grupy Mediatel, 2008-I poł. 2013      190
 122. Wartość przychodów TK Telekom (mln zł), 2008-2012      192
 123. Całkowita liczba (mln) i penetracja (%) usług telefonii stacjonarnej w Polsce, 2012-2017      193
 124. Liczba linii w sieciach stacjonarnych (mln) i penetracja telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2012-2017      194
 125. Dynamika wzrostu liczby linii telefonii tradycyjnej (PSTN) oraz VoIP w Polsce (%), 2012-2017      195
 126. Liczba linii telefonii tradycyjnej (PSTN) oraz VoIP w Polsce (mln), 2012-2017      195
 127. Udział WLR/LLU w liczbie linii stacjonarnych ogółem w Polsce (%), 2012-2017      196
 128. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2012-2017      197
 129. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku DLISP w Polsce, 2001-2012      200
 130. Rynek DLISP w Polsce – udziały poszczególnych segmentów w wartości rynku (mld zł, %), 2012      200
 131. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w Polsce, 2001-2012      201
 132. Liczba użytkowników (mln) i penetracja internetu (%) w Polsce, 1999-I poł. 2013      202
 133. Odsetek użytkowników internetu w Polsce korzystających z internetu codziennie lub prawie codziennie (%), II kw. 2003-II kw. 2013      203
 134. Odsetek użytkowników internetu w Polsce korzystających z internetu w domu (%), II kw. 2003-II kw. 2013      203
 135. Odsetek osób w Polsce (nie)posiadających i (nie)korzystających z internetu w domu (%), 2007-2013      204
 136. Penetracja internetu w poszczególnych grupach wiekowych w Polsce (%), 2003-2013      205
 137. Podział użytkowników internetu w Polsce ze względu na miejsce zamieszkania (%), 2003-2013      206
 138. Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających dostęp do internetu (%), 2008-2012      206
 139. Średnie miesięczne koszty dostępu do internetu w Polsce (zł), 2009-2012      208
 140. Deklarowane oraz akceptowalne średnie miesięczne koszty dostępu do internetu w Polsce (%), 2012      209
 141. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku stałego stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce, 2001-2012      211
 142. Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce (tys.) oraz dynamika zmian (%), 2002-I poł. 2013      212
 143. Odsetek stałych łączy w Polsce według transferu do użytkownika końcowego (%), 2012      213
 144. Abonenci internetu szerokopasmowego operatorów telekomunikacyjnych w technologii xDSL i w sieciach operatorów telewizji kablowych w Polsce (tys.), 2001-I poł. 2013      214
 145. Penetracja szerokopasmowego internetu w Polsce (%), 2002-I poł. 2013      216
 146. Liczba abonentów wybranych usług w Orange Polska (tys.), 2011-2012      218
 147. Przychody TP SA z segmentu DLISP z podziałem na kategorie (mln zł), 2002-2012      219
 148. Liczba abonentów stacjonarnego szerokopasmowego internetu obsługiwanych przez Orange na rynku detalicznym i hurtowym (tys.), I kw. 2008-II kw. 2013      219
 149. Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu obsługiwanych przez Netię (tys.), I kw. 2008-II kw. 2013      221
 150. Przychody, EBITDA i zysk netto TK Telekom (mln zł), 2010-2012      224
 151. Udział operatorów pod względem liczby abonentów pakietu telewizji i dostępu do internetu w Polsce (%), 2012      226
 152. Udziały największych operatorów telewizji kablowej w Polsce pod względem przychodów uzyskiwanych z usług dostępu do internetu (%), 2012      226
 153. Najwięksi operatorzy telewizji kablowej w Polsce pod względem liczby abonentów usług dostępu do internetu (tys., %), I poł. 2013      227
 154. Liczba RGU UPC Polska z podziałem na rodzaje usług, 2011-I poł. 2013      228
 155. Przychody ze sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) UPC Polska, 2008-2012      229
 156. Struktura przychodów Grupy Multimedia Polska (%), 2011-2012      230
 157. Vectra: przychody (mln zł) i dynamika przychodów (%), 2008-2012      231
 158. Liczba użytkowników (mln) i penetracja (%) internetu w Polsce, 2011-2017      234
 159. Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce z podziałem na segment klientów biznesowych i gospodarstwa domowe (tys.), 2008-2017      234
 160. Liczba abonentów poszczególnych technologii dostępu szerokopasmowego w lokalizacji stacjonarnej Polsce (mln), 2008-2017      235
 161. Udział poszczególnych technologii w ogólnej liczbie stacjonarnych łączy szerokopasmowych wykorzystywanych w Polsce (%), 2008-2017      236
 162. Całkowita liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny (tys.), 2008-2017      237
 163. Liczba aktywacji netto na rynku dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny (tys.), 2008-2017      238
 164. Wielkość (tys. szt.) i dynamika (%) sprzedaży komputerów przenośnych w Polsce, 2008-2017      239
 165. Wartość rynku DLISP w Polsce z podziałem na poszczególne segmenty (mld zł), 2005-2017      239
 166. Dynamika rozwoju poszczególnych segmentów rynku DLISP w Polsce (%), 2012-2017      240
 167. Liczba łączy szerokopasmowego dostępu do internetu w sieci TP (Orange) z podziałem na łącza detaliczne oraz dostęp hurtowy (tys.), 2008-2017      241
 168. Wartosc(mldzł)idynamika(%)rynkuDLISPwPolsce,2012-2017      242

Spis tabel

 1. Populacja Polski (mln), 2000-2017      13
 2. Rynek telekomunikacyjny w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2012-2017      23
 3. Najważniejsze wydarzenia na rynku telekomunikacyjnym w Polsce do września 2013 r.      25-33
 4. Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność w Polsce według obszarów działania, 2008-2012      38
 5. Udziały pakietów usług pod względem liczby abonamentów w Polsce (%), 2011-2012      42
 6. Liczba ofert wiązanych na rynku telekomunikacyjnym w Polsce z podziałem na rodzaje pakietów, 2011-2012      43
 7. Szacunkowe nakłady inwestycyjne (CAPEX) pięciu największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (mln zł), 2009-2012      47
 8. Udział technologii dostępowych w inwestycjach w sektorze telekomunikacyjnym zrealizowanych w Polsce (%), 2012      48
 9. Udział poszczególnych segmentów w ogólnej wartości inwestycji grupy TP w Polsce (%), IV kw. 2010-II kw. 2013      49
 10. Wartość inwestycji Netii z podziałem na poszczególne segmenty (mln zł), I poł. 2011-I poł. 2013      49
 11. Plany inwestycyjne i przeprowadzone inwestycje w sieć dostępową i sieci światłowodowe w Polsce, 2011-2013      50
 12. Zobowiązania największych operatorów komórkowych w Polsce dotyczące obowiązkowych inwestycji w obszarach tzw. „białych plam” 2G, 2012      51
 13. Maksymalne opłaty za usługi detaliczne i hurtowe w roamingu w krajach UE po 1 lipca 2013 r.      67
 14. Liczba kart SIM w przeliczeniu na 100 mieszkańców Polski na koniec 2014 r., w ocenie respondenta (%), 2013       90
 15. Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii komórkowej w Polsce      111
 16. Struktura przychodów na rynku detalicznym w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (mld zł), 2009-2012      122
 17. Wartość (zł) i dynamika (%) zagregowanego ARPU głównych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 2005-I poł. 2013      131
 18. Orange: podstawowe dane, 2001-I poł. 2013      135
 19. P4: podstawowe dane, 2007-I poł. 2013      136
 20. Polkomtel: podstawowe dane, 2001-I poł. 2013      137
 21. T-Mobile: podstawowe dane, 2001-I poł. 2013      138
 22. Operatorzy wirtualni działający i planujący wejście na rynek telefonii komórkowej oraz marki operatorów infrastrukturalnych w Polsce, I poł. 2013      146
 23. Struktura rynku MVNO według deklarowanej bazy kart SIM największych operatorów wirtualnych w Polsce (tys., %), I poł. 2013      148
 24. Planowana i szacunkowa liczba użytkowników wybranych operatorów wirtualnych w Polsce, I poł. 2013      148
 25. Liczba pozwoleń na budowę stacji bazowych dla wybranych częstotliwości poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, I poł. 2013      153
 26. Pokrycie siecią UMTS, CDMA, LTE, WiMAX przez poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), koniec I poł. 2012 i I poł. 2013      155
 27. Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii stacjonarnej w Polsce      157
 28. TP SA (Orange): podstawowe dane, 2000-I poł. 2013      182
 29. Liczba usług telefonii stacjonarnej TP SA (Orange) z podziałem na typy łączy, rynek detaliczny i hurtowy (tys.), I kw. 2011-II kw. 2013       185
 30. Netia: podstawowe dane, 2000-I poł. 2013      186
 31. Multimedia Polska: podstawowe dane, 2002-I poł. 2013      188
 32. Podstawowe dane na temat rynku transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do internetu (DLISP) w Polsce      199
 33. Rodzaje łączy internetowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2009-2012      207
 34. Odsetek gospodarstw domowych deklarujących posiadanie określonego typu dostępu do internetu (%), 2007-2013      210
 35. Udziały poszczególnych województw w liczbie abonentów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2008-2012      214
 36. Liczba linii z dostępem typu BSA i łączne przychody z usługi (mln zł) w Polsce, 2011-2012      215
 37. Rynek stałego dostępu do internetu w Polsce – udziały głównych graczy/typów dostępu pod względem liczby abonentów (tys. i %), I poł. 2012-I poł. 2013      215
 38. Liczba operatorów telewizji kablowej w Polsce zarejestrowanych w UKE, 2005-2012      225
 39. Liczba abonentów dostępu do internetu Multimedia Polska z podziałem na technologie, II kw. 2011-II kw. 2013      229
 40. Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez INEA, I kw. 2011-I kw. 2013      232
 41. Standardowa oferta szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu dla użytkowników indywidualnych w Polsce, według ceny (zł) i przepustowości (Mbit/s), 2010-2017      241