Rynek systemów rurowych w Polsce 2014

Prognozy rozwoju na lata 2014-2019

Raport przedstawia rynek zarówno w ujęciu całościowym jak i prezentuje analizę porównawczą 52 czołowych podmiotów oferujących na polskim rynku systemy rurowe. Dla analizowanych firm badane są m.in.: przychody z tytułu systemów rurowych, poziom zatrudnienia, struktura dystrybucji, a także zaangażowanie firmy w handel zagraniczny systemami rurowymi. Raport skupia się na trzech głównych typach produktów rurowych: ze stali, z tworzyw sztucznych, oraz z betonu. Dodatkowo, raport zawiera profile 52 najważniejszych firm w segmencie rur.

 

Jest to pierwszy z serii naszych nowych raportów, które dogłębnie analizują rynek poprzez dane zbierane bezpośrednio od graczy rynkowych. Zdecydowana większość raportu to analiza porównawcza 52 najważniejszych firm działających na rynku oraz profile analizowanych firm.

 

Główne tematy zawarte w raporcie

 • Analiza porównawcza 52 wiodących graczy na rynku systemów rurowych
 • Analiza przychodów ogółem oraz przychodów z tytułu systemów rurowych dla 52 graczy rynkowych
 • Struktura rynku w podziale na różne typy rur (stalowe, z tworzyw, betonowe, pozostałe)
 • Analiza 52 spółek pod kątem handlu zagranicznego systemami rurowymi
 • Struktura rynku w podziale na kanały dystrybucji
 • Struktura popytu na rury w podziale na segmenty budownictwa
 • Prognozy rynkowe do 2019 roku
 • Profile 52 firm z sektora systemów rurowych, wraz z danymi finansowymi za ostatnie lata.

 

Na jakie pytanie możesz znaleźć odpowiedź w tym raporcie

 • Jaka jest obecna wartość rynku?
 • Jak wygląda szczegółowa struktura rynku w podziale na poszczególne typy rur? (stalowe, z tworzyw, betonowe, pozostałe)?
 • Jakie są perspektywy rynku na najbliższe 5 lat?
 • Które firma mają największe udziały w rynku?
 • Które firmy są największymi importerami systemów rurowych do Polski?
 • Które firmy są największymi eksporterami systemów rurowych z Polski?
 • Jak wygląda struktura kanałów dystrybucji systemów rurowych w Polsce?
 • W którym kanale dystrybucji sprzedaje się najwięcej rur i z jakich materiałów są one wykonane?
 • Który segment budownictwa odpowiada za największe zużycie systemów rurowych?

 

Co wyróżnia tą publikację…

 • Dane o wartości i dynamice rynku oraz prognozy na 5 lat
 • Dane o poszczególnych graczach na rynku systemów rurowych pozyskiwane bezpośrednio od firm, bądź szacowane przez analityków PMR we współpracy z firmami
 • Profile 52 wiodących firm na rynku, wraz z wielkością przychodów czy strukturą dystrybucji
 • Analiza porównawcza 52 firm działających na rynku
 • Skalkulowane udziały rynkowe głównych graczy, zarówno dla całego rynku jak i poszczególnych segmentów (rury stalowe, z tworzyw, betonowe)
 • Zestawienie zakładów produkcyjnych analizowanych firm.

Firmy analizowane w tym raporcie...

 

Alchemia SA, Bazalt SA, Brugg Sp. z o.o., Consolis Polska Sp. z o.o., Drozapol Profil SA, Dyka Sp. z o.o., Elplast+ Sp. z o.o., Fabet Sp. z o.o., Ferrum SA, Funke, Polska Sp. z o.o., Fusion polska Sp. z o.o., Gamrat SA, Georg Fischer Sp. z o.o., Haba Beton Sp. z o.o., Heatpex Sp. z o.o., Hobas System Polska Sp. z o.o., Instalplast Łask Sp. z o.o., Izostal SA, Kaczmarek Malewo S.J., Kan Sp. z o.o., Kisan Sp. z o.o., Koneckie Zakłady Odlewnicze SA, Logstor Polska Sp. z o.o., Magnaplast Sp. z o.o., Nicoll Polska Sp. z o.o., Pipelife Polska SA, Plastimex Sp. z o.o., Prefabet Białe Błota SA, Prefabet Kluczbork SA, Profil Sp. z o.o., Radpol SA, Rettig Heating Sp. z o.o., Roth Polska Sp. z o.o., Ruukki Polska Sp. z o.o., Sanha Polska Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Severstallat Silesia Sp. z o.o., Sigma - Li SJ, Solbet Kolbuszowa SA, Spyra Promo Poland Sp. z o.o., Tasta Armatura Sp. z o.o., Tece Sp. z o.o., Thermaflex Sp. z o.o., TT Plast S.J., Uponor Infra Sp. z o.o., Uponor Sp. z o.o., Viacon Sp. z o.o, Viega Sp. z o.o., Walcownia Metali Dziedzice SA, Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., Zinplast Sp. z o.o., Zp-U Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.

 

Czy wiesz, że...

 • W latach 2014-2018 w Polsce planowana jest budowa 800 km gazociągów oraz kolejnych 1 200 km do roku 2023.
 • W 2014 r. wartość sprzedaży systemów rurowych na rynku krajowym przekroczy 4,5 mld zł, notując wzrost o ok. 3%.
 • W branży systemów rurowych najpopularniejsze jest stosowanie jednego, ewentualnie dwóch kanałów dystrybucji.
 • Większość głównych akcjonariuszy firm zajmujących się produkcją rur dla szeroko rozumianego budownictwa pochodzi z Polski (42%).
 • W grupie firm eksportujących z polski systemy rurowe najpopularniejszymi kierunkami są kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Podstawowym kanałem dystrybucji sektora rurowego jest sprzedaż bezpośrednia.

 

Kiedy raport okaże się przydatny…

 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Ustalenie wiodących producentów poszczególnych typów rur (stalowe, z tworzywa, betonowe)
 • Ustalenie wiodących podmiotów w handlu zagranicznym systemami rurowymi
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Wejście na polski rynek rur
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek

 

Dla kogo przeznaczony jest ten raport…

 • Producenci i dystrybutorzy systemów rurowych
 • Producenci materiałów budowlanych powiązanych z systemami rurowymi
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

Extract from this report

 • Wartość rynku między 2012 a 2013 rokiem spadła o 1,5% do 4,41 mld zł. Jedynie producenci systemów rurowych z tworzyw sztucznych zanotowali w tym okresie nieznaczny wzrost, zwiększając swój udział w rynku do ponad 51%.
 • Popyt na systemy rurowe generowany jest przez różne typy budownictwa. Systemy rurowe w największym stopniu wykorzystywane są w ogrzewaniu i chłodzeniu (26,8%) oraz przesyle gazu i ropy (20%). Kilkunastoprocentowy udział w rynku posiadają także takie segmenty jak kanalizacja wewnętrzna oraz woda pitna.
 • Największe obroty w handlu zagranicznym generują systemy rurowe z tworzyw sztucznych − zarówno jeżeli chodzi o import, jak i eksport. Głównym obszarem współpracy zagranicznej jest Unia Europejska (88,8% w przypadku importu i 74,8% w przypadku eksportu).

Market commentary by expert

 

Rynek systemów rurowych jest rynkiem dość różnorodnym, m.in. z uwagi na różnorodne przeznaczenie produktów, a co za tym idzie − różne właściwości materiałowe produktów. Trzy podstawowe typy systemów rurowych analizowanych w raporcie to stal, tworzywa oraz beton. Analizowane w raporcie 52 firmy odpowiadają za blisko 70% wartości rynku, która jest szacowana na niecałe 5 mld zł. 

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
  • Definicja sektora systemów rurowych
  • Skróty zastosowane w raporcie
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka i potencjał sektora
  • Wartość i segmentacja rynku
  • Główni gracze
  • Handel zagraniczny
  • Popyt na systemy rurowe
  • Kanały dystrybucji
  • Uwarunkowania prawne działalności
  • Otoczenie konkurencyjne i główne czynniki sukcesu (analiza 5 sił Portera)
  • Zagregowane przychody ze sprzedaży, koszty, zyskowność sektora
 • Analiza konkurencji
  • Struktura właścicielska i zasoby
  • Działalność w analizowanym sektorze
  • Oferta
  • Struktura klientów
  • Zagregowana sprzedaż
 • Prognozy rozwoju sektora w latach 2014-2019
  • Prognozy makroekonomiczne
   • Rok 2014
   • Perspektywa średniookresowa: 2015-2019
  • Prognozy dla rynku budowlanego
   • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
  • Sieci przesyłowe
  • Prognozy rozwoju rynku systemów rurowych
 • Profile firm
  • Alchemia SA
  • Bazalt SA
  • Brugg Systemy Rurowe Sp. z o.o.
  • Consolis Polska Sp. z o.o.
  • Drozapol Profil SA
  • Dyka Sp. z o.o.
  • Elplast+ Sp. z o.o.
  • Ferrum SA
  • Funke Polska Sp. z o.o.
  • Fusion Polska Sp. z o.o.
  • Gamrat SA
  • Haba-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
  • Heatpex Sp. z o.o.
  • Hobas System Polska Sp. z o.o.
  • Instalplast Łask Sp. z o.o.
  • Izostal SA
  • Georg Fischer Sp. z o.o.
  • Fabet Sp. z o.o.
  • Kaczmarek Malewo S.J.
  • Kan-therm Sp. z o.o.
  • Kisan Sp. z o.o.
  • Koneckie Zakłady Odlewnicze SA
  • Logstor Polska Sp. z o.o.
  • Magnaplast Sp. z o.o.
  • Nicoll Polska Sp. z o.o.
  • Pipelife Polska SA
  • Plastimex Sp. z o.o.
  • Prefabet Białe Błota SA
  • PV Prefabet Kluczbork SA
  • Profil Sp. z o.o. Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV
  • Radpol SA
  • Rettig Heating Sp. z o.o.
  • Roth Polska Sp. z o.o.
  • Ruukki Polska Sp. z o.o.
  • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
  • Sanha Polska Sp. z o.o.
  • Sigma-Li S.J.
  • Severstallat Silesia Sp. z o.o.
  • Solbet Kolbuszowa SA
  • Tasta Armatura Sp. z o.o.
  • Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.
  • TT Plast T.Fortuna, T.Bugaj S.J.
  • Tece Sp. z o.o.
  • Spyra Primo Poland Sp. z o.o.
  • Uponor Sp. z o.o.
  • Uponor Infra Sp. z o.o.
  • Walcownia Metali Dziedzice SA
  • Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
  • Viacon Sp. z o.o.
  • Viega Sp. z o.o.
  • Zinplast Sp. z o.o.
  • Zakład Produkcyjno-Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o

Graphs

 • Udział poszczególnych segmentów w sektorze systemów rurowych w Polsce (%), 2012
 • Udział poszczególnych segmentów w sektorze systemów rurowych w Polsce (%), 2013
 • Udział poszczególnych regionów w polskim imporcie i eksporcie rur z tworzyw sztucznych i rur stalowych, 2013
 • Bilans handlu zagranicznego dla sektora rur z tworzyw sztucznych i rur stalowych, 2013
 • Szacowane przychody 52 wiodących producentów systemów rurowych z danych sektorów (tys. zł), 2013
 • Liczba kanałów dystrybucji stosowanych przez 52 wiodących producentów systemów rurowych w Polsce (%), 2013
 • Struktura sprzedaży systemów rurowych w Polsce (%), 2013
 • Struktura wielkości importu analizowanych firm (mln zł), 2013
 • Struktura wielkości eksportu analizowanych firm (mln zł), 2013
 • Zmiany wielkości importu analizowanych firm, 2012-2013
 • Zmiany wielkości eksportu analizowanych firm, 2012-2013
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2005-2019
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2019
 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2019
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (mld zł) oraz dynamika zmian (%, r/r), 2010-2019
 • Struktura średnic i długość (km) planowanych gazociągów w podziale na perspektywę do 2018 i 2023 roku
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie realizacji rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (% r/r), 2010-2019

Tables

 • Wartość poszczególnych segmentów w sektorze systemów rurowych w Polsce (tys. zł), 2012-2013
 • Struktura rynku systemów rurowych w Polsce (%), według wielkości zatrudnienia, 2013
 • Koncentracja podaży na wewnętrznym rynku systemów rurowych w Polsce (%), ogółem oraz według segmentów, 2013
 • Import rur z tworzyw sztucznych i stalowych do Polski, według regionów (tys. zł), 2013
 • Eksport rur z tworzyw sztucznych i stalowych z Polski, według regionów (tys. zł), 2013
 • Import rur z tworzyw sztucznych do Polski (tys. zł, %), według krajów, 2013
 • Eksport rur z tworzyw sztucznych z Polski (tys. zł, %), według krajów, 2013
 • Import rur z stalowych do Polski (tys. zł, %), według krajów, 2013
 • Eksport rur stalowych z Polski (tys. zł, %), według krajów, 2013
 • Podstawowe czynniki prawne wpływające na rynek systemów rurowych w Polsce, 2014
 • Przychody ze sprzedaży w sektorze systemów rurowych w Polsce (tys. zł), 2011-2013
 • Udziały analizowanych firm w poszczególnych segmentach systemów rurowych w Polsce (%), 2013
 • Przychody i zysk netto w sektorze systemów rurowych w Polsce (tys. zł), 2011-2012
 • Główni udziałowcy producentów systemów rurowych w Polsce, 2014
 • Kraj pochodzenia głównych udziałowców w segmencie systemów rurowych w Polsce, 2014
 • Struktura przychodów z tytułu sprzedaży w sektorze systemów rurowych w Polsce według krajów pochodzenia głównych właścicieli, 2013
 • Całkowite przychody netto ze sprzedaży i przychody netto ze sprzedaży w sektorze systemów rurowych w Polsce (tys. zł), 2012-2013
 • Przychody netto ze sprzedaży i działalność poza analizowanym sektorem działalności wiodących firm sektora systemów rurowych w Polsce, 2013
 • Główne obszary aktywności oraz poziom zatrudnienia producentów systemów rurowych w Polsce, 2014
 • Liczba i lokalizacja zakładów produkcyjnych producentów systemów rurowych w Polsce, 2014
 • Główne kierunki eksportu producentów systemów rurowych w Polsce, 2013
 • Firmy nieeksportujące systemów rurowych z Polski, 2013
 • Zmiany wielkości importu analizowanych firm (mln zł), 2012-2013
 • Zmiany wielkości importu analizowanych firm (mln zł), 2012-2013
 • Główne kierunki eksportu wybranych producentów systemów rurowych w Polsce (%), 2014
 • Główne linie produktowe producentów systemów rurowych w Polsce, 2014
 • Nowe produkty z obszaru systemów rurowych wprowadzone na polski rynek, 2013-2014
 • Struktura dystrybucji systemów rurowych w poszczególnych firmach w Polsce (%), 2014
 • Struktura dystrybucji systemów rurowych w kanałach bezpośrednim i pośrednim (%), 2014
 • Struktura oferty producentów systemów rurowych w Polsce, według przeznaczenia produktów (%), 2014
 • Główne siedziby i oddziały producentów systemów rurowych w Polsce, 2014
 • Udział produkcji wiodących firm z sektora systemów rurowych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Udział eksportu wiodących firm sektora systemów rurowych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Udział importu wiodących firm sektora systemów rurowych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Udział wiodących firm sektora systemów rurowych w rynku wewnętrznym w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Zestawienie udziałów rynkowych/zmian udziałów w rynku wiodących firm sektora systemów rurowych w Polsce (%), 2013/2012
 • Udziały wiodących firm w segmencie rur stalowych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Udziały wiodących firm w segmencie rur z tworzyw sztucznych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Udziały wiodących firm w segmencie rur betonowych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Udziały wiodących firm w segmencie rur pozostałych w Polsce (tys. zł, %), 2012-2013
 • Wskaźnik rentowności netto wybranych firm sektora systemów rurowych w Polsce, 2011-2012
 • Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce, 2010-2019
 • Wartość rynku systemów rurowych w Polsce (mld zł) i zmiana (%, r/r), 2011-2019