• Available in December 2017
  • Delivery: PDF / online access

Rynek suplementów diety, artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Ten pomocny, wszechstronny raport rynkowy przedstawia detaliczny rynek odzieży, obuwia i sprzętu sportowego w Polsce. Zawiera on dane historyczne obrazujące rozwój rynku w ostatnich latach, profile największych detalicznych sprzedawców odzieży i sprzętu sportowego w Polsce, a także analizy trendów, które będą wpływać na rozwój sektora artykułów sportowych w Polsce w najbliższej przyszłości.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

·       Wartości i analizy całego sektora detalicznego artykułów sportowych oraz jego poszczególnych segmentów: obuwia, odzieży i sprzętu sportowego

·       Dane i dogłębne analizy rynku detalicznego artykułów sportowych w Polsce w okresie 2010-2014

·       Opisy środowiska konkurencyjnego na polskim rynku artykułów sportowych

·       Oceny i analizy wiodących kanałów dystrybucji artykułów sportowych w Polsce

·       Analizy eksperckie dotyczące poprzednich, bieżących oraz przyszłych trendów na polskim rynku detalicznym artykułów sportowych

·       Szczegółowe profile wiodących detalistów na rynku artykułów sportowych w Polsce

·       Prognozy rozwoju na rynku detalicznym artykułów sportowych do roku 2022.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

·       Producenci artykułów sportowych

·       Dystrybutorzy odzieży, obuwia i sprzętu sportowego

·       Nowe firmy detaliczne na polskim rynku artykułów sportowych

·       Agencje rządowe, ambasady i grupy handlowe

·       Firmy konsultingowe i badawcze

·       Koordynatorzy inwestycji oraz specjaliści z zakresu finansów i pośrednictwa.

Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw