Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, która prezentuje dane i prognozy w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaSchmurę publiczną i prywatną. Raport kładzie główny nacisk na rynek B2B. Zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na branże. Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i autorskimi badaniami własnymi PMR.

 

W raporcie można znaleźć profile 30 najważniejszych dostawców usług świadczonych w chmurze obecnych na krajowym rynku – zarówno wyspecjalizowanych dostawców infrastruktury dostępnej w modelu zdalnym, jak i producentów oprogramowania i operatorów telekomunikacyjnych. 

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2017-2022, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
   
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych. Dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
   
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR. Podział na branże i sektory gospodarki.
   
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.
   
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
   
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
   
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek. Analiza SWOT.

 

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 

 • Nazwę podmiotu 
   
 • Profil dostawcy
   
 • Stronę www firmy
   
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
   
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Wśród klientów tego raportu znajdują się specjaliści oraz kierownicy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju pochodzący z firm takich jak:

 

 • Dostawcy usług cloud computing oferujących rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS)
   
 • Operatorzy centrów danych
   
 • Firmy hostingowe
   
 • Dostawcy usług IT
   
 • Producenci oprogramowania
   
 • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze
   
 • Inwestorzy i dostawcy usług finansowych
   
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe
   
 • Specjaliści ds. doradztwa biznesowego i badań rynkowych.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Prognozy dla rynku cloud computing w Polsce zakładają średnioroczną dynamikę wzrostu (CAGR) w latach 2017-2022 na poziomie przekraczającym 25%, co jest wynikiem nieporównywalnym z żadnym innym segmentem branży ICT.


Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
   
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
   
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
   
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
   
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
   
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.

 

Market commentary by expert

"Jednym z najważniejszych trendów w outsourcingu IT w Polsce w nadchodzących latach będzie stały wzrost popularności i wykorzystania usług w chmurze. Na znaczeniu powinna nadal zyskiwać chmura publiczna. W przypadku dużych firm utrzyma się model mieszany, z przynajmniej częściową adopcją chmury na potrzeby wybranych procesów.

Pomimo różnic w formie realizacji i pod względem rodzaju odbiorców końcowych, oba modele – publiczny i prywatny – nadal stanowią dwie odmiany jednej technologii, która sukcesywnie zdobywa nowych klientów. Na korzyść rozwiązań chmury publicznej działa przede wszystkim potencjalna liczba odbiorców, w tym popularyzacja rozwiązań wśród małych i średnich firm. W przypadku chmury prywatnej natomiast czynnikiem o podobnym kierunku oddziaływania jest wielkość kontraktów, które zwykle mają zupełnie inny charakter i skalę niż w przypadku rozwiązań kupowanych w segmencie chmury publicznej. Jesteśmy zdania, że skala zjawiska w MŚP i wyższe wolumeny sprzedaży usług wezwą górę, natomiast duże firmy, jeśli już, zaadoptują rozwiązania chmurowe częściowo, wpasowując je w obecną infrastrukturę i wykorzystując de facto model hybrydowy. W tej sytuacji, naszym zdaniem kluczowe dla dostawców chmury jest ukierunkowanie na segment MŚP, a nawet mikro firm. Perspektywy sprzedaży choćby najprostszych rozwiązań, adresowanych do tego segmentu są obecnie wyraźnie powyżej ukierunkowania na bardziej skupiony na rozwijaniu własnych, prywatnych zasobów segment największych przedsiębiorstw."

 

Paweł Olszynka, Główny analityk rynku ICT, PMR

Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw