Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Ta szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze prezentuje dane w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaS, chmurę publiczną i prywatną. Zawiera także porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych organizacjach z sektora prywatnego oraz publicznego
 
Raport prezentuje profile najważniejszych dostawców usług świadczonych w chmurze – zarówno wyspecjalizowanych dostawców infrastruktury dostępnej w modelu zdalnym, jak i producentów oprogramowania i operatorów telekomunikacyjnych. Omówiono obecne otoczenie regulacyjne oraz możliwe zmiany w tym zakresie. 
 
W raporcie przedstawiono również wskaźnik PMR dotyczący rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze oraz najnowsze informacje o rozwoju wykorzystywanych w tym zakresie technologii, jak również porównanie potencjału rynku polskiego z innymi rynkami Europy Środkowej i Wschodniej.
 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku przetwarzania danych w chmurze?

 
 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2016-2021, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
 • Wyniki badania opinii firm działających na polskim rynku IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
 • Wskaźnik PMR umożliwiający porównanie perspektyw rozwoju rynku cloud computing w Polsce, Bułgarii, Czechach, Rumunii, Rosji i na Ukrainie
 • Analiza szans i zagrożeń stojących przed polskim rynkiem cloud computing
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
 • Trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie obserwowane w dziedzinie przetwarzania danych w chmurze oraz ich oddziaływanie na polski rynek
 • Środowisko konkurencyjne w polskim sektorze przetwarzania danych w chmurze – czołowi dostawcy oraz ich zyski i strategie rozwoju 
 • Przewidywane zmiany przepisów prawnych oraz ich wpływ na rynek cloud computing w Polsce.
 
Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce
 
Bezpłatnym dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:
 • Nazwę podmiotu 
 • Profil dostawcy
 • Stronę www firmy
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data centre.
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
Wśród klientów tego raportu znajdują się specjaliści oraz kierownicy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju pochodzący z firm takich jak:
 • Dostawcy usług cloud computing oferujących rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS)
 • Dostawcy usług IT przeznaczonych dla sektora przedsiębiorstw
 • Producenci oprogramowania
 • Centra danych działające na terenie Polski
 • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze
 • Inwestorzy i dostawcy usług finansowych
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe
 • Specjaliści ds. doradztwa biznesowego i badań rynkowych.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:
 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.
 
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce
  • Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze
  • Modele korzystania z usługi
   • SaaS
   • Iaas
   • PaaS
   • Usługi w modelu chmury prywatnej
  • Przetwarzanie danych w chmurze a tradycyjny sposób korzystania z zasobów IT
  • Warunki dla rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze
  • Główne trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze
  • Struktura pionowa rynku cloud computingu
   • MŚP
   • Segment korporacyjny
   • Instytucje publiczne
  • Wyniki badań PMR w obszarze cloud computingu – strona podażowa
  • Trendy, prognozy i porównania międzynarodowe
  • Prognozy rozwoju rynku cloud computingu w Polsce
 • Otoczenie konkurencyjne i profile dostawców usług cloud computingu
  • Otoczenie konkurencyjne
  • Profile czołowych graczy – IaaS i PaaS
   • 3S (3S Data Center)
   • Asseco Data Systems Poland
   • Atende
   • ATM
   • Beyond.pl
   • Fujitsu Technology Solutions
   • HPE
   • IBM
   • Linxdatacenter
   • Oktawave
   • Oracle
   • OVH
   • Sinersio Polska
  • Profile czołowych graczy – SaaS
   • Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa (COIG)
   • Cloud Technologies
   • Comarch
   • IAI
   • LiveChat
   • Microsoft
   • Sagra Technology
   • SAP
   • S.E.R. Solutions Polska
   • Transition Technologies
  • Profile czołowych graczy – integratorzy
   • Atos
   • Betacom
   • EIP
   • Infomex
   • itelligence
   • Outbox
  • Dodatek: Operatorzy telekomunikacyjni oferujący usługi przetwarzania danych w chmurze i komunikacji zintegrowanej

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), w podziale na model chmury prywatnej i publicznej, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej, 2009-2015
 • Struktura rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej (mln zł, %), w podziale na poszczególne modele dostarczania usług, 2015
 • Struktura rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (mln zł, %), w podziale na poszczególne grupy odbiorców końcowych, 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu SaaS w Polsce, 2009-2015
 • Udział modelu SaaS w wartości rynku oprogramowania w Polsce (%), 2009-2015
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu IaaS w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu PaaS w Polsce, 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury prywatnej w Polsce, 2009-2015
 • Główne powody korzystania z usług w chmurze w firmach zatrudniających powyżej 100 pracowników w Polsce (%), 2015
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu MŚP w Polsce, 2009-2015
 • Popularność wybranych usług wśród podmiotów korzystających z zewnętrznego centrum przetwarzania danych lub serwerowni w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2016
 • Popularność poszczególnych rodzajów chmury wśród firm korzystających z rozwiązań chmurowych w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2016
 • Korzystanie z usług małego hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu dużych firm w Polsce, 2009-2015
 • Odsetek dużych firm w Polsce korzystających z przetwarzania danych w chmurze (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Typ chmury wykorzystywanej przez firmy z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Modele chmury wykorzystywanej przez firmy z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • 5 głównych powodów niekorzystania z usług w chmurze w dużych firmach w Polsce (%), I kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu administracji publicznej i samorządowej w Polsce, 2009-2015
 • Świadczenie usług z zakresu cloud computingu przez firmę respondenta w Polsce (%), 2015 i 2016
 • Plany wprowadzenia do oferty usług w modelu cloud computingu do końca 2016 r. w badanych firmach w Polsce (%), 2016
 • Usługi w modelu cloud computingu świadczone przez firmę respondenta w Polsce (%), 2013-2015
 • Model, w jakim firma respondenta świadczyła usługi cloud computingu w Polsce (%), 2014 i 2015
 • Udział segmentu cloud computingu w przychodach firmy ogółem wśród największych dostawców rozwiązań IT w Polsce (%), 2012-2016
 • Zmiana poziomu przychodów w segmencie cloud computingu w 2015 r. w porównaniu do roku poprzedzającego (%), 2016
 • Prognozowana zmiana poziomu przychodów w segmencie cloud computingu w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedzającego (%), 2016
 • Podmioty zainteresowane usługami cloud computingu w Polsce w latach 2016-2017 (prognozy badanych) (%), 2016
 • Udział poszczególnych modeli chmury w rynku cloud computingu na świecie (%), 2015
 • Odsetek korporacji korzystających z co najmniej jednej aplikacji w chmurze na świecie (%), 2012 i 2015
 • Odsetek korporacji korzystających z poszczególnych typów chmury na świecie (%), 2015
 • Udział największych dostawców w globalnym rynku cloud computingu IaaS i PaaS (%), chmura prywatna i hybrydowa, 2015
 • Dynamika wzrostu największych dostawców w globalnym rynku cloud computingu IaaS i PaaS (%), chmura prywatna i hybrydowa, 2015
 • Wartość przychodów z poszczególnych segmentów rynku cloud computingu w regionie EMEA (mld €), 2015
 • Udział poszczególnych segmentów rynku cloud computingu w regionie EMEA (%), 2015
 • Udział największych dostawców w rynku cloud computingu w regionie EMEA pod względem przychodów (%), 2015
 • Podział inwestycji na usługi w chmurze planowany przez duże firmy na świecie (%), według modelu, 2016
 • Wartość rynku cloud computingu dla sektora MŚP w Europie, według usługi (mld €), 2015
 • Podział globalnego rynku UCaaS (%), 2015
 • Średnioroczna stopa wzrostu liczby instancji w chmurze publicznej i prywatnej globalnie i w regionie środkowoeuropejskim (%), 2015-2019
 • Udział chmury publicznej i prywatnej w liczbie instancji globalnie i w regionie środkowoeuropejskim (%), 2014 i 2019
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2015-2021
 • Struktura wartościowa rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), w podziale na model chmury prywatnej i publicznej, 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury prywatnej, 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej, 2015-2021
 • Udział segmentów SaaS, IaaS i PaaS w rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej (%), 2015-2021
 • Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce z podziałem na duże firmy (mln zł), MŚP, duże firmy i sektor publiczny, 2015-2021
 • Udział MŚP, dużych firm i sektora publicznego w rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej (%), 2015-2021
 • Udział MŚP, dużych firm i sektora publicznego w rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury prywatnej (%), 2015-2021
 • 3S Data Center – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2013-2015
 • Beyond.pl – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu w Polsce (mln zł), 2012-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów OVH w Polsce, 2010-2015
 • COIG – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2012-2015
 • Cloud Technologies – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2012-2015
 • Wartość przychodów (mln zł) firmy Comarch ze świadczenia usług w modelu cloud i ich udział w całości przychodów z IT (%), 2013-2015
 • Udział poszczególnych usług cloud computingu w przychodach firmy Comarch (%), 2015
 • IAI – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2012-2015
 • LiveChat – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2013-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Sagra Technology ze sprzedaży rozwiązań IT, 2010-2015
 • S.E.R. Solutions Polska – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2014-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Transition Technologies ze sprzedaży rozwiązań IT, 2013-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Transition Technologies z segmentu cloud computingu, 2013-2015
 • Atos – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu w Polsce (mln zł), 2014-2015
 • Betacom – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2013-2015
 • EIP – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2013-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Infomex ze sprzedaży rozwiązań IT (mln zł), 2012-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów itelligence ze sprzedaży rozwiązań IT (mln zł), 2010-2015
 • Outbox – przychody ze sprzedaży rozwiązań IT i cloud computingu (mln zł), 2012-2015

Tables

 • Typ klienta korzystającego z oferty w modelu cloud computingu w Polsce, według rodzaju przedsiębiorstwa (%), 2012-2016
 • Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej z podziałem na SaaS, IaaS i PaaS (mln zł), 2015-2021
 • Dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej z podziałem na SaaS, IaaS i PaaS (%), 2015-2021
 • Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce, najważniejsze dane i struktura rynku, 2015-2021
 • Oprogramowanie w MŚP w Polsce z podziałem na formę instalacji, I kw. 2016
 • Oprogramowanie wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), I kw. 2015
 • Oprogramowanie wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), I kw. 2016
 • Pozytywne aspekty zastosowania rozwiązań cloud computingu dla użytkowników końcowych w Polsce, 2016
 • Następstwa migracji użytkowników końcowych w kierunku rozwiązań cloud computingu dla dostawców IT w Polsce, 2016
 • Porównanie oczekiwanych wydatków na zakup oprogramowania w modelu usługowym oraz licencjonowanym Comarch ERP Optima (zł), czerwiec 2016
 • Porównanie oczekiwanych wydatków na zakup oprogramowania w modelu usługowym oraz licencjonowanym Comarch ERP XL (zł), czerwiec 2016
 • Szacunkowy koszt pakietu Office dla firm, w modelu tradycyjnym i w chmurze w Polsce w okresie od 1 do 5 lat (zł), czerwiec 2016
 • Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2016
 • Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury publicznej w Polsce, II kw. 2016
 • Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury prywatnej w Polsce, II kw. 2016
 • Perspektywy rozwoju wybranych segmentów polskiego rynku IT (%), 2016-2017
 • Szacunkowy udział chmury w całkowitych wydatkach na IT klientów w Polsce w 2016 r. (%), 2016
 • Czynniki mające wpływ na rozwój cloud computingu w Polsce (%), 2016
 • Pozostałe czynniki stymulujące rozwój usług cloud computingu w Polsce – przykładowe wypowiedzi respondentów, II kw. 2016
 • Wartość (mld $) i dynamika (%) globalnego rynku chmury publicznej z podziałem na segmenty IaaS, PaaS i SaaS, 2014-2016
 • CAGR (2015-2019) i udział (%) modelu IaaS w liczbie instancji ogółem z podziałem na chmurę publiczną i prywatną globalnie i w regionie środkowoeuropejskim, 2014 i 2019
 • CAGR (2015-2019) i udział (%) modelu SaaS w liczbie instancji ogółem z podziałem na chmurę publiczną i prywatną globalnie i w regionie środkowoeuropejskim, 2014 i 2019
 • CAGR (2015-2019) i udział (%) modelu PaaS w liczbie instancji ogółem z podziałem na chmurę publiczną i prywatną globalnie i w regionie środkowoeuropejskim, 2014 i 2019
 • 40 czołowych dostawców usług cloud computingu w Polsce, według uzyskiwanych przychodów (tys. zł), 2015
 • Udział usług w modelu IaaS, PaaS, SaaS w strukturze przychodów 30 czołowych dostawców cloud computingu w Polsce (%), 2015
 • 10 czołowych dostawców IT uzyskujących przychody ze sprzedaży rozwiązań wirtualizacyjnych w Polsce (mln zł), 2014-2015
 • Atende: podstawowe wskaźniki finansowe (tys. zł), I kw. 2013-I kw. 2016
 • Oferty z segmentu cloud computingu, back-upu i storage wybranych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, 2016