Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013

Prognozy rozwoju na lata 2013-2017

Ta publikacja zawiera obszerne analizy obecnych warunków panujących na polskim rynku przetwarzania danych w chmurze,  jak również perspektywy rozwoju w następnych czterech latach dla całego rynku, jak i każdego z poszczególnych modeli: SaaSIaaS oraz PaaS.

 

Najważniejsze elementy raportu to m.in. porównanie polskiego rynku do innych krajów w regionie przy użyciu Wskaźnika rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze PMR, analiza kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na kształt rynku, a także analiza rynku przetwarzania danych w chmurze zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach. Analiza oparta jest na badaniu 100 największych firm informatycznych w Polsce.

 

Ten dokument bada modele użytkowania aby zebrać szczegółowe dane na temat sprzedaży i najlepszych praktyk na całym rynku. 

 

Kluczowe zagadnienia przedstawione w raporcie

 • Zmiany prawne i regulacyjne
 • Obecna i prognozowana wartość rynku
 • Szczegółowe prognozy rozwoju rynku na okres 2013-2017 w podziale na główne modele – SaaS, IaaS oraz PaaS
 • Analiza oferty cloud computing od strony operatorów telekomunikacyjnych
 • Otoczenie konkurencyjne  –  obszerne profile firm oraz analiza SWOT największych dostawców
 • Konsumenckie modele użytkowania cloud computing oraz opinie, na podstawie wyników ankiety PMR przeprowadzonej w 100 największych firmach informatycznych w Polsce
 • Obecne i nadchodzące trendy  i ich wpływ na rynek
 • Sytuacja i sposób korzystania z różnych modeli – SaaS, IaaS i PaaS
 • Otoczenie rynkowe w segmencie MŚP, korporacyjnym i publicznym.

 

Unikalne analizy

 • Dane i analizy na temat obecnej wartości rynku oraz przyszłych zmian wartości w kolejnych czterech latach dla całego rynku, a także dla poszczególnych jego modelów: SaaS, IaaS i PaaS
 • Obszary natężenia działalności dostawców i możliwości rozpoczęcia nowych działań
 • Aktualizacja danych na temat sytuacji usług przetwarzania danych w chmurze w dużych, małych i średnich firmach w Polsce
 • Wskaźnik rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze PMR, stosowany do badania potencjału rozwoju usług typu cloud computing w Bułgarii, Czechach, Polsce, Rosji, Rumunii, na Ukrainie i Węgrzech na podstawie dziewięciu kluczowych zmiennych rynkowych.
 • Obszerny opis modelu użytkowania, który przedstawia poziom rozwoju dostawców w Polsce.

 

Znajdź odpowiedzi na kluczowe pytania

 • Jaka jest wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce?
 • Jakie są prognozy dla rynku przetwarzania danych w chmurze na najbliższe lata?
 • Jak w ciagu najbliższych czterech lat będą rozwijały się modele użytkowania: SaaS, IaaS oraz PaaS?
 • Jaka jest pozycja rynkowa najważniejszych graczy? Jakie są atuty i słabości każdego z nich?
 • Jakie są wyniki badania 100 największych firm informatycznych w Polsce w zakresie przetwarzania danych w chmurze?
 • Jak sektory MŚP, korporacyjny i publiczny adaptują technologię przetwarzania danych w chmurze?

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie

Atende, Beyond.pl, Comarch, Exatel, Focus Telecom, Fujitsu Technology Solutions, GTS Poland, Hewlett-Packard, IBM, Integrated Solutions, Interactive Intelligence, Linxdatacenter, Microsoft, Netia, Onet, Oktawave, OXYCOM, Parallels, SAP, ServeCloud, Sygnity, T-Mobile, TK Telekom, VMware.

 

Ta publikacja będzie nieocenionym źródłem informacji biznesowej dla następujących użytkowników

 • Dostawcy i dystrybutorzy usług informatycznych aktywni na polskim rynku
 • Operatorzy centrów danych
 • Firmy działające na rynku IT
 • Dostawcy usług telekomunikacyjnych
 • Dostawcy usług badawczych i doradczych
 • Organizacje dyplomatyczne i rządowe
 • Organizacje handlowe
 • Dostawcy usług finansowych.

 

Ten raport okaże się niezbędnym narzędziem dla firm prowadzących działania takie jak

 • Długoterminowa analiza rynku przetwarzania danych w chmurze i polskiego rynku IT
 • Badanie rynku przetwarzania danych w chmurze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wejście na rynek lub rozpoczęcie nowych działań
 • Integracja usług w chmurze w istniejące portfele usług, np. rozwój oprogramowania
 • Rozwój oferty cloud computing z strony operatorów telekomunikacyjnych.

 

 

Extract from this report

 • Na polskim rynku cloud computing przeważają przychody z chmury publicznej. W 2012 r. segment ten stanowił 55% wartości całego rynku.
 • Rynek cloud computing w Polsce jest nadal rynkiem młodym.
 • Spośród trzech modeli korzystania z usług cloud computing w modelu chmury publicznej segment PaaS posiada wartościowo najmniejsze udziały.

 

Market commentary by expert

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce znajduje się w okresie dynamicznego wzrostu. Dotyczy to zarówno trzech głównych modelów korzystania z usługi (Saas, IaaS i PaaS) jak i modelów wdrożenia (chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej). Wzrost ten napędzany jest zarówno ze strony klientów końcowych, którzy przejawiają coraz większe zainteresowanie usługami jak i dostawców, którzy wkładają środki w edukację rynku i promocję samej usługi. W efekcie, dalsze perspektywy rynku okazują się pozytywne. Klienci końcowi coraz bardziej zaznajamiają się z usługami, przekonują o korzyściach finansowych i o bezpieczeństwie migrowania do modelu usługowego procesów. Rozwojowi rynku będzie sprzyjać również coraz szersza i oferta nie tylko firm IT, ale również i centrów danych, operatorów telekomunikacyjnych czy wyspecjalizowanych podmiotów w segmencie cloud computing. 

 

Zoran Vuckovic, Analityk rynku ICT

 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group

 1. Metodologia p.   9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 15

 3. Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce p.   23

  1. Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce p. 23
  2. Poszczególne modele korzystania z usługi p. 26
   1. SaaS p. 27
   2. Iaas p. 30
   3. PaaS p. 32
   4. Usługi w modelu chmury prywatnej p. 33
  3. Przetwarzanie danych w chmurze a tradycyjny sposób korzystania z zasobów IT p. 34
  4. Warunki dla rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce p.   38
   1. Regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych w chmurze w Polsce p. 40
  5. Główne trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce p. 43
  6. Struktura pionowa rynku cloud computingu w Polsce p. 47
   1. MŚP p. 47
   2. Segment korporacyjny p. 50
   3. Instytucje publiczne p. 54
  7. Wyniki badania PMR przeprowadzonego wśród największych firm IT w Polsce p. 56
  8. Prognozy rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce na lata 2013-2017 p. 59
  9. Dodatek: Polski rynek przetwarzania danych w chmurze w porównaniu do danych światowych i regionalnych p. 64
   1. Rynek przetwarzania danych w chmurze na świecie p.   64
   2. Wskaźnik PMR rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze p. 68
 4. Wybrani gracze na polskim rynku przetwarzania danych w chmurze p. 71

  1. Atende p. 71
  2. Beyond.pl p. 73
  3. Comarch p. 74
  4. Fujitsu Technology Solutions p. 76
  5. GTS Poland p.   77
  6. Hewlett-Packard p.   78
  7. IBM p. 80
  8. Integrated Solutions p. 81
  9. Linxdatacenter p. 82
  10. Microsoft p. 83
  11. Onet p. 85
  12. Oktawave p.   86
  13. Oracle p. 87
  14. OXYCOM p. 88
  15. SAP p. 89
  16. ServeCloud p. 90
  17. Sygnity p. 91
  18. VMware p. 92
  19. Dodatek: Operatorzy telekomunikacyjni oferujący usługi przetwarzania danych w chmurze p. 93
 5. Spis wykresów p. 97

 6. Spis tabel p. 101

 7. Informacja o PMR p. 103

Spis wykresów

 1. Struktura przychodów dostawców na rynku IT z poszczególnych grup produktowych w Polsce, 2012      12
 2. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2008-2013      24
 3. Struktura wartościowa rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), w podziale na model chmury prywatnej i publicznej, 2008-2013      24
 4. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej, 2008-2013      25
 5. Struktura rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej (mln zł, %), w  podziale na poszczególne modele dostarczania usług, 2012      25
 6. Struktura rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (mln zł, %), w podziale na poszczególne grupy odbiorców końcowych, 2012      26
 7. Rozwój poszczególnych modeli korzystania z rozwiązań przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury publicznej w Polsce, na podstawie modelu cyklu życia produktu, 2013      27
 8. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu SaaS w Polsce, 2008-2013      28
 9. Udział modelu SaaS w wartości rynku oprogramowania w Polsce (%), 2008-2013      28
 10. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu IaaS w Polsce, 2008-2013      30
 11. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu PaaS w Polsce, 2008-2013      32
 12. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury prywatnej, 2008-2013      33
 13. Porównanie oczekiwanych rocznych wydatków na zakup oprogramowania w modelu usługowym oraz licencjonowanym Comarch Optima (zł), 2013      36
 14. Porównanie oczekiwanych rocznych wydatków na zakup oprogramowania w modelu usługowym oraz licencjonowanym Comarch ERP XL (zł), 2013      37
 15. Udział rozwiązań IT w modelu usługowym w ofercie 100 największych pod względem przychodów firm IT w Polsce (%), II kw. 2013      44
 16. Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu MŚP w Polsce, 2008-2013      47
 17. Odsetek firm z sektora MŚP zainteresowanych zakupem oprogramowania w modelu SaaS w Polsce (%), w podziale na wybrane branże, maj 2012      49
 18. Penetracja poszczególnych form korzystania z serwerów wśród firm z segmentu MŚP w Polsce (%), 2012      49
 19. Wartość (mln zł) oraz dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu dużych firm w Polsce, 2008-2013      50
 20. Udział dużych firm korzystających z przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), I kw. 2013      51
 21. Odsetek dużych firm korzystających z przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), w podziale na branże, I kw. 2013      53
 22. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze dla segmentu administracji publicznej i samorządowej w Polsce, 2008-2013      54
 23. Świadczenie usługi typu cloud computing przez firmę respondenta w 2012 r. (%), maj 2013      56
 24. Plany wprowadzenia usług w modelu cloud computing do oferty firmy respondenta (%), maj 2013      56
 25. Odsetek firm IT w Polsce posiadających w ofercie rozwiązania cloud computing (%), według typów usług, maj 2013      57
 26. Odsetek firm IT w Polsce świadczących usługi cloud computing (%), według typu odbiorców końcowych, maj 2013      57
 27. Lista czynników mających wpływ na rozwój technologii cloud computing w Polce wraz z ich oceną (%), maj 2013      58
 28. Perspektywy rozwoju rynku cloud computingu i jego poszczególnych segmentów w Polsce w latach 2013-2014 (%), maj 2013      59
 29. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2012-2017      60
 30. Struktura wartościowa rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), w podziale na model chmury prywatnej i publicznej, 2012-2017      61
 31. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury prywatnej, 2012-2017      61
 32. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej, 2012-2017      62
 33. Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej z podziałem na SaaS, IaaS i PaaS (mln zł), 2012-2017      63
 34. Dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej z podziałem na SaaS, IaaS i PaaS (%), 2012-2017      63
 35. Wartość (mld $) oraz dynamika (%) rynku przetwarzania danych w chmurze na świecie, 2010-2016      64
 36. Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze na świecie (mld $), według poszczególnych modeli dostarczania usług, 2010-2016      65
 37. Najważniejsze deklarowane zalety przetwarzania danych w chmurze dla przedsiębiorstw w regionie EMEA (%), 2012      66
 38. Najważniejsze deklarowane przeszkody przetwarzania danych w chmurze dla przedsiębiorstw w regionie EMEA (%), 2012      66
 39. Ilość danych przetwarzanych w centrach danych na świecie (ZB), 2010-2016      67
 40. Ruch przetwarzany w centrach danych na świecie przeznaczony dla segmentu cloud computing (PB), z podziałem na klientów indywidualnych i biznesowych, 2011-2016      68
 41. Potencjał wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem rozwiązań przetwarzania danych w chmurze, według elementów Wskaźnika PMR rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze, 2012      69
 42. Wskaźnik PMR rozwoju rynku przetwarzania danych w chmurze w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 2012      70
 43. Wartość przychodów Comarchu ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce (mln zł), 2010-2013      74
 44. Sposób korzystania z usług telefonii stacjonarnej przez firmy MŚP w Polsce (%), według poszczególnych technologii, 2012      94
 45. Sposób korzystania z poczty firmowej przez firmy MŚP w Polsce (%), według sposobu dostarczenia usługi, 2012      94

Spis tabel

 1. Największe firmy IT w Polsce świadczące usługi przetwarzania danych w chmurze, według modelu dostarczenia usługi, II kw. 2013      21
 2. Pozytywne aspekty zastosowania rozwiązań cloud computingu w Polsce, 2013      34
 3. Następstwa migracji użytkowników końcowych w kierunku rozwiązań cloud computing dla dostawców IT w Polsce, 2013      35
 4. Ceny mocy obliczeniowych serwerów wirtualnych w Polsce (zł/miesiąc), maj 2013      37
 5. Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      38
 6. Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury publicznej w Polsce, II kw. 2013      39
 7. Analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu chmury prywatnej w Polsce, II kw. 2013      40
 8. Odsetek użytkowników komputerów wykorzystujących oraz zaznajomionych z technologią cloud computing w wybranych krajach europejskich i na świecie (%), 2012      46
 9. Odsetek dużych firm w Polsce korzystających z chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej (%), I kw. 2013      51
 10. Odsetek firm dużych w Polsce korzystających z IaaS, PaaS, SaaS i CaaS (%), I kw. 2013      51
 11. Szacowany udział segmentu cloud computing w łącznych przychodach firm IT w Polsce (%), 2013      58
 12. Struktura przepływu danych przetwarzanych w centrach danych na świecie (PB), 2011-2016      67
 13. Analiza SWOT pozycji Atende na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      72
 14. Analiza SWOT pozycji Beyond.pl na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      73
 15. Analiza SWOT pozycji Comarchu na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      75
 16. Analiza SWOT pozycji Fujitsu na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      76
 17. Analiza SWOT pozycji GTS Poland na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      78
 18. Analiza SWOT pozycji HP na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      79
 19. Analiza SWOT pozycji IBM na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      81
 20. Analiza SWOT pozycji Integrated Solutions na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      82
 21. Analiza SWOT pozycji Linxdatacenter na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      83
 22. Analiza SWOT pozycji Microsoft na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      84
 23. Analiza SWOT pozycji Onet na rynku  przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      85
 24. Analiza SWOT pozycji Oktawave na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      86
 25. Analiza SWOT pozycji Oracle na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      88
 26. Analiza SWOT pozycji OXYCOM na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      89
 27. Analiza SWOT pozycji SAP na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      90
 28. Analiza SWOT pozycji ServeCloud na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      91
 29. Analiza SWOT pozycji Sygnity na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, II kw. 2013      92