Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2014

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019

W raporcie przedstawiamy szczegółowe informacje o takich segmentach rynku jak: zabawki, obuwie i odzież, środki pielęgnacji, żywność i wiele innych. W publikacji analitycy PMR wyczerpująco charakteryzują rynek oraz przedstawiają prognozy jego rozwoju na kolejne lata do 2019 roku włącznie.

 

W raporcie publikujemy informacje o najpopularniejszych trendach na rynku oraz tendencjach, które mogą zyskać na znaczeniu w przyszłości. Oprócz tego, analizujemy profile biznesowe najważniejszych graczy aktywnych na tym rynku w Polsce. W każdym profilu publikujemy takie informacje jak: status finansowy firmy, wykorzystywane strategie rynkowe i plany na rozwój biznesu w kolejnych latach.

 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania…

 • Jaka jest wartość rynku produktów dla dzieci w Polsce? Jaka jest wartość poszczególnych segmentów tego rynku takich jak: zabawki, odzież i obuwie, środki pielęgnacji, żywność i innych?
 • Jaką wartość będzie miał ten rynek w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów rynku?
 • Które firmy zdominowały rynek produktów dla dzieci w Polsce?
 • Jaka jest charakterystyka otoczenia konkurencyjnego na rynku produktów dla dzieci w Polsce?
 • Jakie trendy rynkowe wpływają na coraz większą atrakcyjność tego rynku w Polsce?
 • Jakie są najpoważniejsze bariery dla prowadzenia działalności na tym rynku? Co sprzyja przedsiębiorcom w  prowadzeniu przedsięwzięć na tym rynku?
   

Unikalne informacje z raportu...

 • Najważniejsze statystyki i ekspertyzy rynkowe w tym wartość i struktura rynku produktów dla dzieci w Polsce
 • Analiza poszczególnych segmentów rynku w tym: zabawek, odzież i obuwie, środki pielęgnacji, żywność i inne
 • Prognozy rozwoju rynku na kolejne pięć lat do 2019 roku
 • Studium najpopularniejszych trendów rynkowych
 • Analiza kanałów dystrybucji przeprowadzona dla każdego z segmentów rynku
 • Profile korporacyjne graczy rynkowych operujących na tym rynku w Polsce
 • Analiza sytuacji gospodarczej w Polsce.

 

Czy wiesz, że...

 • Największym segmentem rynku produktów dla dzieci jest obecnie odzież dziecięca, która w 2013 r. generowała ponad jedną trzecią sprzedaży całego rynku.
 • Największym kanałem dystrybucji produktów dla dzieci są sklepy wielkopowierzchniowe, które wciąż poszerzają ofertę dedykowaną najmłodszym.
 • Obecnie liczba urodzeń jest prawie o połowę niższa w stosunku do wielkości rejestrowanych podczas ostatniego wyżu demograficznego, tj. w pierwszej połowie lat 80. XX wieku.
 • Najczęściej spontanicznie wskazywaną marką obuwia dla dzieci jest Adidas (43%).

 

Atuty tej publikacji...

 • Szczegółowa analiza najpopularniejszych trendów rynkowych oraz wschodzących tendencji, które mogą zdominować rynek w przyszłości
 • Rzetelne prognozy rozwoju rynku przygotowane na kolejne lata do 2019 roku włącznie
 • Dokładna analiza każdego z segmentów rynku w tym: zabawek, odzieży i obuwia, środków pielęgnacji, żywności i innych.

 

Korzystaj z raportu w takich sytuacjach biznesowych jak...

 • Opracowując efektywną strategię rynkową
 • Planując skuteczne wejście na rynek
 • Poszerzając portfolio dostępnych produktów
 • Szacując popyt na produkty na rynku
 • Estymując nasycenie na rynku
 • Monitorując konkurencję na rynku.

 

Profesjonaliści, którzy najczęściej korzystają z raportu...

 • Producenci i dystrybutorzy produktów dla dzieci w Polsce
 • Instytucje finansowe
 • Organizacje branżowe
 • Firmy doradztwa biznesowego
 • Agencje badania rynku
 • Inwestorzy rynkowi.
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 1. Metodologia  p.7
 2. Streszczenie menedżerskie  p.11
 3. Prognozy makroekonomiczne  p.14
  1. Ocena sytuacji w 2013 r.  p.14
  2. Prognoza sytuacji w 2014 r.  p.15
  3. Perspektywa średniookresowa: 2015-2019  p.16
 4. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób kupujących produkty dla dzieci  p.19
  1. Charakterystyka próby  p.20
  2. Streszczenie  p.23
  3. Wprowadzenie  p.24
  4. Miejsce zakupu produktów dla dzieci  p.25
   1. Zabawki  p.25
   2. Odzież  p.26
   3. Obuwie  p.27
   4. Kosmetyki  p.29
   5. Żywność  p.30
  5. Znajomość marek produktów dla dzieci  p.31
   1. Zabawki  p.31
   2. Odzież  p.31
   3. Obuwie  p.32
   4. Kosmetyki  p.33
   5. Żywność  p.33
  6. Znajomość i ocena marek własnych kosmetyków dla dzieci  p.34
  7. Czynniki decydujące o wyborze produktów dla dzieci  p.35
   1. Zabawki  p.35
   2. Odzież  p.36
   3. Obuwie  p.36
   4. Kosmetyki  p.37
   5. Żywność  p.37
   6. Czynniki decydujące o wyborze produktów dla dzieci według grup klientów  p.38
  8. Znajomość dermokosmetyków dla dzieci  p.38
  9. Poziom wydatków na produkty dla dzieci  p.39
 5. Wartość rynku  p.42
 6. Charakterystyka sytuacji na rynku  p.45
  1. Zmiany demograficzne  p.45
  2. Procesy konsolidacyjne na rynku  p.47
  3. Rozwój sprzedaży internetowej  p.47
  4. Sklepy niezależne tracą na znaczeniu  p.48
  5. Nowe marki na rynku  p.48
  6. Detaliści spoza branży dziecięcej dostrzegają potencjał produktów dla dzieci  p.49
  7. Producenci zabawek rezygnują ze współpracy z dystrybutorami  p.50
 7. Segmenty rynku  p.51
  1. Odzież i obuwie dla dzieci  p.52
  2. Zabawki  p.57
  3. Kosmetyki dla dzieci  p.61
  4. Żywność dla dzieci  p.66
 8. Kanały dystrybucji  p.71
  1. Sklepy wielkopowierzchniowe  p.72
   1. Hipermarkety  p.74
   2. Supermarkety  p.74
   3. Dyskonty  p.75
  2. Sklepy niezależne  p.76
  3. Sklepy sieciowe  p.77
  4. Internet  p.80
 9. Wiodący gracze  p.84
 10. Profile wybranych graczy  p.87
  1. Smyk  p.87
  2. 5.10.15.  p.89
  3. Coccodrillo  p.90
  4. Bartek  p.92
  5. Wójcik  p.93
  6. Quadri Foglio  p.95
  7. Toys R Us  p.96
  8. Tup Tup  p.97
  9. Toy Planet  p.98
  10. sam 0-13  p.99
 11. Spis grafik  p.101
 12. Spis tabel  p.103
 13. Informacja o PMR  p.105
   

Spis grafik

 1. Podział próby badawczej ze względu na płeć respondentów (%), marzec 2014  p.21
 2. Podział próby badawczej ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania respondentów (%), marzec 2014  p.21
 3. Podział próby badawczej ze względu na wiek respondentów (%), marzec 2014 p.22
 4. Podział próby badawczej ze względu na wykształcenie respondentów (%), marzec 2014 p.22
 5. Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwach respondentów (%), marzec 2014 p.23
 6. Miejsce zakupu zabawek dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.25
 7. Nazwy sklepów, w których respondenci kupują zabawki dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.26
 8. Miejsca zakupu odzieży dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.26
 9. Nazwy sklepów, w których respondenci kupują odzież dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.27
 10. Miejsca zakupu obuwia dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.28
 11. Nazwy sklepów, w których respondenci kupują obuwie dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.28
 12. Miejsca zakupu kosmetyków dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.29
 13. Nazwy sklepów, w których respondenci kupują kosmetyki dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.29
 14. Miejsca zakupu żywności dla dzieci (%), marzec 2014 p.30
 15. Nazwy sklepów, w których respondenci kupują żywność dla dzieci (%), marzec 2014 p.30
 16. Spontaniczna znajomość marek zabawek dla dzieci w wieku do lat 12 (%), marzec 2014 p.31
 17. Spontaniczna znajomość marek odzieży dla dzieci w wieku do lat 12 (%), marzec 2014 p.32
 18. Spontaniczna znajomość marek obuwia dla dzieci w wieku do lat 12 (%), marzec 2014 p.32
 19. Spontaniczna znajomość marek kosmetyków dla dzieci w wieku do lat 12 (%), marzec 2014 p.33
 20. Spontaniczna znajomość marek z kategorii żywność dla dzieci (%), marzec 2014 p.33
 21. Odsetek respondentów kupujących kosmetyki wybranych marek własnych kosmetyków dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.34
 22. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze zabawek dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.35
 23. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze odzieży dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.36
 24. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze obuwia dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.36
 25. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze kosmetyków dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014 p.37
 26. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze żywności dla dzieci (%), marzec 2014 p.37
 27. Marki dermokosmetyków dla dzieci w wieku do 12 lat kupowanych w 2013 r oraz 2014 r (%), marzec 2014 p.39
 28. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku produktów dla dzieci w Polsce, 2010-2019 p.43
 29. Liczba urodzeń żywych w Polsce (tys), 2005-2013 p.46
 30. Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu odzieży dla dzieci w Polsce, 2010-2019 p.53
 31. Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu obuwia dla dzieci w Polsce, 2010-2019 p.53
 32. Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu zabawek dla dzieci w Polsce, 2010-2019 p.58
 33. Preferencje polskich respondentów dotyczące internetowego sklepu z zabawkami, w którym zdecydowaliby się zrobić zakupy (%), listopad 2013 p.59
 34. Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu kosmetyków dla dzieci w Polsce, 2010-2019 p.61
 35. Wartościowe udziały kategorii produktowych w segmencie kosmetyków dla dzieci w Polsce (%), 2013 p.63
 36. Wartościowe udziały produktów w kategorii kosmetyków dla dzieci w Polsce (%), 2013 p.63
 37. Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu żywności dla dzieci w Polsce, 2010-2019 p.66
 38. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów dla dzieci w sklepach wielkopowierzchniowych w Polsce, 2010-2019 p.73
 39. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów dla dzieci w sklepach niezależnych w Polsce, 2010-2019 p.76
 40. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów dla dzieci w sklepach sieciowych w Polsce, 2010-2019 p.78
 41. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów dla dzieci przez internet w Polsce, 2010-2019 p.81
 42. Liczba sklepów internetowych z asortymentem dziecięcym w Polsce, w podziale na rodzaj asortymentu, kwiecień 2014 p.81
 43. Marża handlowa (%) sklepów internetowych w zależności od asortymentu w Polsce, 2012 p.82

Spis tabel

 1. Wybrane statystyki dotyczące rynku produktów dla dzieci w Polsce, 2011-2015  p.13
 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2010-2019  p.18
 3. Odsetek respondentów, którzy w okresie styczeń 2013-marzec 2014 r. kupili produkty dla dzieci w wieku do 12 lat, w podziale na rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby nieposiadające dzieci (%), marzec 2014  p.25
 4. Ocena marek własnych kosmetyków dla dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014  p.35
 5. Największe różnice we wskaźnikach decydujących o wyborze produktów dla dzieci obserwowane pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi a osobami nieposiadającymi dzieci w wieku do 12 lat (%), marzec 2014  p.38
 6. Rodzaje dermokosmetyków dla dzieci w wieku do 12 lat kupowanych przez respondentów (%), marzec 2014  p.38
 7. Przeciętna kwota wydana na zakup produktów dla dzieci w wieku do 12 lat w 2013 r. (zł), marzec 2014  p.39
 8. Przeciętna kwota wydana na zakup produktów dla dzieci w wieku do 12 lat w 2013 r. w podziale na rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby nieposiadające dzieci (zł), marzec 2014  p.40
 9. Przeciętna kwota wydana w miesiącu na zakup produktów przeznaczonych dla dzieci w wieku do 12 lat (zł), marzec 2014  p.40
 10. Przeciętna kwota wydana w miesiącu na zakup produktów dla dzieci w wieku do 12 lat, w podziale na rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby nieposiadające dzieci, marzec 2014  p.41
 11. Czynniki wpływające na wzrost rynku produktów dla dzieci w Polsce, 2013-2019  p.43
 12. Przegląd sytuacji na rynku produktów dla dzieci w Polsce, 2010-2019  p.44
 13. Wartościowe udziały segmentów rynku produktów dla dzieci w Polsce (%), 2010-2019  p.52
 14. Dynamika rynku produktów dla dzieci w Polsce, w podziale na segmenty (%), 2010-2019  p.52
 15. Wartość rynku produktów dla dzieci w Polsce, w podziale na segmenty (mln zł), 2010-2019  p.52
 16. Wybrane dziecięce kosmetyczne marki własne w Polsce, 2014  p.65
 17. Wartościowe udziały kategorii produktowych w segmencie żywności dla dzieci w Polsce (%), 2013  p.69
 18. Wartościowe udziały kanałów dystrybucji w rynku produktów dla dzieci w Polsce (%), 2010-2019  p.72
 19. Dynamika rynku produktów dla dzieci w Polsce, w podziale na kanały dystrybucji (%), 2010-2019  p.72
 20. Wartość rynku produktów dla dzieci w Polsce, w podziale na kanały dystrybucji (mln zł), 2010-2019  p.72
 21. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży asortymentu dziecięcego w wybranych sieciach działających na rynku produktów dla dzieci w Polsce, 2013  p.79
 22. Ranking najlepszych sklepów internetowych w kategorii sklepów dla dzieci w Polsce, 2013  p.82
 23. Ogólne informacje o wybranych graczach na rynku produktów dla dzieci w Polsce, 2013  p.85
 24. Udziały rynkowe wybranych graczy na rynku produktów dla dzieci w Polsce (%), 2010-2014  p.85
 25. Wartość sprzedaży wybranych graczy na rynku produktów dla dzieci w Polsce (mln zł), 2010-2014  p.85
 26. Dynamika sprzedaży wybranych graczy na rynku produktów dla dzieci w Polsce (%), 2010-2014  p.86
 27. Liczba sklepów wybranych graczy na rynku produktów dla dzieci w Polsce, 2010-2014  p.86
 28. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Smyk w Polsce, 2010-2014  p.87
 29. Liczba sklepów Smyk w Polsce, według województwa, 2013  p.88
 30. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów 5.10.15 w Polsce, 2010-2014  p.89
 31. Liczba sklepów 5.10.15. w Polsce, według województw, czerwiec 2014  p.90
 32. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Coccodrillo w Polsce, 2010-2014  p.90
 33. Liczba sklepów Coccodrillo w Polsce, według województw, czerwiec 2014  p.91
 34. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Bartek w Polsce, 2010-2014  p.92
 35. Liczba sklepów Bartek w Polsce, według województw, czerwiec 2014  p.93
 36. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Wójcik w Polsce, 2010-2014  p.93
 37. Liczba sklepów Wójcik w Polsce, według województw, czerwiec 2014  p.94
 38. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Quadri Foglio w Polsce, 2010-2014  p.95
 39. Liczba sklepów Quadri Foglio w Polsce, według województwa, czerwiec 2014  p.95
 40. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Toys R Us w Polsce, 2011-2014  p.96
 41. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Tup Tup w Polsce, 2010-2014  p.97
 42. Liczba sklepów Tup Tup w Polsce, według województw, czerwiec 2014  p.98
 43. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Toy Planet w Polsce, 2010-2014  p.98
 44. Liczba sklepów Toy Planet w Polsce, według województw, czerwiec 2014  p.99
 45. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sam 0-13 w Polsce, 2013-2014  p.99
 46. Liczba sklepów sam 0-13 w Polsce, według województw, czerwiec 2014  p.100