Rynek produktów OTC w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek produktów OTC w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Analiza rynku produktów OTC (leków bez recepty suplementów diety i innych produktów sprzedawanych) opracowana przez ekspertów firmy PMR prezentuje aktualną sytuację rynkową, prognozy rozwoju, wartość i strukturę rynku, zachowania i preferencje pacjentów, a także ważne regulacje prawne, trendy i wydarzenia, które będą miały wpływ na segment OTC w latach 2017-2022. Raport zawiera plik Excel  z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla Analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.

Istotną częścią raportu jest są profile największych producentów leków OTC i suplementów diety, a także dane dotyczące najlepiej sprzedających się preparatów z tych dwóch segmentów.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Szeroki zakres analiz i prognoz: leki OTC, suplementy diety, cały rynek OTC, sprzedaż apteczna, sprzedaż pozaapteczna
 • Wartość i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 dla polskiego rynku produktów OTC wraz z eksperckim wyjaśnieniem i omówieniem prognoz
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju dla głównych kategorii terapeutycznych: produkty na przeziębienie i grypę, witaminy, minerały i środki odżywcze, produkty przeciwbólowe, produkty gastryczne, produkty stosowane w chorobach układu krążenia, produkty do stosowania na skórę
 • Obszerna baza danych rynkowych, m.in.: udział segmentu aptecznego i pozaaptecznego w rynku OTC, udział leków OTC suplementów diety i kosmetyków w rynku farmaceutycznym i aptecznym, ceny produktów OTC, udziały rynkowe największych producentów OTC i suplementów diety
 • Charakterystyka kanałów dystrybucji produktów OTC
 • Trendy konsumenckie oraz trendy w segmencie producentów (m.in. przejęcia, konsolidacje, poszerzanie oferty produktowej) mające wpływ na sytuację i rozwój rynku
 • Przykłady zmian switch Rx-OTC i OTC-Rx na przestrzeni ostatnich kilku lat
 • Najlepiej sprzedające się leki OTC i suplementy diety
 • Szczegółowe profile największych graczy na rynku OTC, wraz z analizą ich oferty, wynikami finansowymi, strukturą własnościową, wydatkami na reklamę oraz planowanymi inwestycjami
 • Analiza reklamy produktów OTC we wszystkich głównych kanałach, w tym najczęściej reklamowane produkty, główni reklamodawcy, strategie marketingowe, wydatki na reklamę oraz sposoby reklamowania produktów OTC
 • Zachowania i preferencje konsumentów w zakresie wyboru, zakupu oraz stosowania leków OTC i suplementów diety
 • Najnowsze i planowane regulacje prawne dotyczące produkcji oraz sprzedaży produktów OTC w Polsce.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Firmy produkujące leki OTC i suplementy diety
 • Firmy specjalizujące się w sprzedaży aptecznej produktów OTC i suplementów diety
 • Podmioty zajmujące się dystrybucją internetową oraz pozaapteczną w zakresie produktów OTC i suplementów diety w Polsce
 • Agencje reklamowe działające w branży farmaceutycznej
 • Fundusze private equity, instytucje finansowe
 • Instytucje badawcze i akademickie
 • Konsultanci biznesowi
 • Ambasady, agencje rządowe i branżowe, banki.

 

 Dlaczego warto kupić ten raport?

 

Po raport o rynku produktów OTC warto sięgnąć przy:

 

 • regularnym monitoringu rozwoju zmian zachodzących na rynku OTC w celu elastycznego dopasowania polityki i portfolio firmy do wydarzeń i trendów zachodzących na rynku
 • planowaniu nowych inwestycji lub podejmowaniu decyzji o wsparciu finansowym dla podmiotów działających na tym rynku
 • rozwoju portfolio produktowego – identyfikacja kategorii o największym potencjalne wzrostu, jak również obszarów już nasyconych
 • analizie ryzyka inwestycyjnego i kredytowego na tym rynku
 • przeprowadzaniu transakcji fuzji lub przejęć – identyfikacja najbardziej perspektywicznych obszarów rynku i podmiotów/marek do przejęć
 • analizie obecnych działań, wyników i planów konkurencji – szybka reakcja powalająca na utrzymanie się lub zwiększenie udziału w rynku
 • przygotowaniu strategii rozwojowych oraz budżetów na podstawie autorskich prognoz rozwoju rynku przygotowanych przez zespół ekonometryków i analityków rynku
 • porównywaniu kanałów dystrybucji OTC i budowanie strategii dystrybucji dzięki analizie porównawczej opartej na danych i prognozach dotyczących każdego segmentu OTC
 • szacowaniu popytu na poszczególne kategorie produktów OTC obecnie i w przyszłości
 • rozpoczęciu działalności w nowych segmentach rynku
 • jest to niezbedne narzędzie w opracowywaniu polityki cenowej dzięki analizie cen.
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku OTC oraz prognozy rozwoju do roku 2022
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku OTC
   • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
   • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2017-2022
  • Rynek apteczny i pozaapteczny leków OTC oraz suplementów diety
   • Wartość sprzedaży w latach 2015-2016 i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Struktura rynku według kanałów sprzedaży i statusu produktu
  • Rynek apteczny produktów OTC
   • Wartość sprzedaży w latach 2014-2016 i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Struktura rynku według statusu produktu
   • Udział segmentu OTC w rynku farmaceutycznym
  • Rynek pozaapteczny leków OTC i suplementów diety
   • Wartość sprzedaży w latach 2015-2016 i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Struktura rynku według statusu produktu
   • Główne kategorie terapeutyczne
  • Rynek apteczny i pozaapteczny leków OTC
   • Wartość sprzedaży w latach 2015-2016 i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Struktura rynku według kanałów dystrybucji
   • Główne kategorie terapeutyczne
  • Rynek apteczny i pozaapteczny suplementów diety
   • Wartość sprzedaży w latach 2014-2016 i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Struktura rynku według kanałów dystrybucji
   • Główne kategorie terapeutyczne
  • Rynek apteczny dermokosmetyków
   • Wartość sprzedaży w latach 2012-2016 i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Główne kategorie terapeutyczne
  • Ceny produktów OTC
   • Produkty OTC
   • Leki OTC
   • Suplementy diety
   • Dermokosmetyki
 • Struktura rynku – główne kategorie terapeutyczne
  • Produkty na przeziębienie i grypę
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Witaminy, minerały i środki odżywcze
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Produkty przeciwbólowe
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Produkty gastryczne
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Produkty stosowane w chorobach krążenia
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Produkty na skórę
   • Czynniki i bariery rozwoju
   • Wartość kategorii i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Strategie switch Rx-OTC i OTC-Rx
  • Ogólna charakterystyka sytuacji w Polsce
  • Korzyści i niedogodności związane ze zjawiskiem switchu
   • Korzyści
   • Niedogodności
  • Przykłady zmiany kategorii dostępności preparatu leczniczego na rynku polskim w latach 2016-2017
   • Switch Rx-OTC
   • Switch OTC-Rx
  • Przykłady wpływu zmian kategorii dostępności wybranych substancji czynnych na wartość rynku
   • Pantoprazol
   • Furagina
   • Sildenafil
 • Najlepiej sprzedające się produkty na rynku OTC
  • Produkty OTC
   • Przeziębienie i grypa
   • Witaminy i minerały
   • Przewód pokarmowy i metabolizm
   • Przeciwbólowe
   • Układ krążenia
   • Dermatologia i leczenie ran
  • Leki OTC
  • Suplementy diety
  • Dermokosmetyki
 • Najwięksi gracze i ich profile
  • Wartość sprzedaży i udziały rynkowe największych graczy
   • Produkty OTC
   • Leki OTC
   • Suplementy diety
   • Dermokosmetyki
  • Profile wybranych największych graczy
   • Aflofarm
   • Bayer
   • GlaxoSmithKline
   • Hasco-Lek
   • Polpharma
   • Reckitt Benckiser
   • Sanofi
   • Teva
   • USP Zdrowie
   • Valeant Pharmaceuticals
  • Przejęcia i połączenia
  • Debiuty giełdowe
  • Ekspansja zagraniczna
  • Inwestycje w sferę produkcyjną
  • Planowany rozwój oferty produktów OTC
 • Reklama produktów OTC
  • Ogólna charakterystyka
   • Wydatki ogółem
   • Wydatki według mediów
   • Wydatki według kategorii
   • Wydatki według producentów
  • Reklama telewizyjna
   • Wydatki według producentów
  • Reklama radiowa
   • Wydatki według producentów
  • Reklama w prasie
  • Reklama internetowa
  • Reklama w gazetkach farmaceutycznych
   • Wydatki ogółem
   • Liczba reklam według kategorii
   • Liczba reklam według producentów
   • Liczba reklam według produktów
 • Zachowania konsumenckie
  • Profil konsumenta kupującego leki OTC
   • Częstość zakupu według miejsca zakupu
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
  • Profil konsumenta kupującego suplementy diety
   • Częstość zakupu według miejsca zakupu
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
  • Profil konsumenta kupującego dermokosmetyki
   • Częstość zakupu według miejsca zakupu
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
  • Skłonność do samoleczenia wśród Polaków
  • Najpopularniejsze kategorie
  • Średnie wydatki
  • Poszukiwanie informacji przez internet
   • Zaufanie do kupowania leków przez internet
 • Dystrybucja produktów OTC w Polsce
  • Dystrybucja hurtowa
   • Liczba i charakterystyka hurtowni
   • Sprzedaż hurtowa produktów OTC
  • Dystrybucja apteczna
   • Liczba aptek i sieci aptecznych
   • Sprzedaż produktów OTC przez apteki sieciowe i indywidualne
  • Dystrybucja internetowa
   • Liczba aptek internetowych
   • Sprzedaż produktów OTC przez apteki i sklepy internetowe
  • Dystrybucja pozaapteczna
   • Dystrybucja hurtowa
   • Dystrybucja detaliczna

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku leków OTC i suplementów diety w Polsce, 2015-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego leków OTC i suplementów diety w Polsce, 2014-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego produktów OTC w Polsce, 2009-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku pozaaptecznego produktów OTC w Polsce, 2015-2022
 • Liczba dopuszczonych do obrotu leków OTC oraz notyfikowanych suplementów diety w Polsce, 2007 – styczeń-kwiecień 2017
 • Liczba zachorowań na grypę w Polsce (mln), 2008 – styczeń-maj 2017
 • Odsetek Polaków poddających się szczepieniu na grypę w Polsce (%), 2009/2010-2015/2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku leków OTC i suplementów diety w Polsce, 2015-2022
 • Rynek produktów OTC w Polsce, według statusu produktu, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Rynek produktów OTC w Polsce, według kanałów sprzedaży, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego leków OTC i suplementów diety w Polsce, 2014-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego produktów OTC w Polsce, 2009-2022
 • Rynek apteczny produktów OTC w Polsce, według statusu produktu, pod względem wartości (%), 2014-2016
 • Rynek apteczny produktów OTC w Polsce, według statusu produktu, pod względem liczby sprzedanych opakowań (%), 2014-2016
 • Udział produktów OTC w rynku farmaceutycznym w Polsce (%), 2009-I kw. 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku pozaaptecznego produktów OTC w Polsce, 2015-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku pozaaptecznego leków OTC w Polsce, 2015-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku pozaaptecznego suplementów diety w Polsce, 2015-2022
 • Rynek pozaapteczny produktów OTC w Polsce, według statusu produktu, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Udział wartościowy poszczególnych kategorii terapeutycznych na pozaaptecznym rynku leków OTC w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział ilościowy poszczególnych kategorii terapeutycznych na pozaaptecznym rynku leków OTC w Polsce (%), 2015-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku leków OTC w Polsce, 2015-2022
 • Rynek leków OTC w Polsce, według kanałów sprzedaży, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Rynek leków OTC w Polsce, według kanałów sprzedaży, pod względem ilości (%), 2015-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku suplementów diety w Polsce, 2014-2022
 • Rynek suplementów diety w Polsce, według kanałów sprzedaży (%), pod względem wartościowym, 2015
 • Rynek suplementów diety w Polsce, według kanałów sprzedaży (%), pod względem wartościowym, 2016
 • Dynamika wartości sprzedaży wybranych kategorii suplementów diety w Polsce (%), 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku kosmetyków aptecznych w Polsce, 2012-2022
 • Średnia marża apteczna na produkty OTC w Polsce, w porównaniu do innych produktów (%), 2013-I kw. 2017
 • Średnie ceny produktów OTC za opakowanie w Polsce (zł) i dynamika (%), 2012-I kw. 2017
 • Średnia cena leków OTC za opakowanie w Polsce (zł) i dynamika (%), 2009-2016
 • Średnia cena suplementów diety za opakowanie w Polsce (zł) i dynamika (%), 2009-2016
 • Średnia cena dermokosmetyków za opakowanie w Polsce (zł) i dynamika (%), 2012-2016
 • Udział poszczególnych kategorii produktów OTC w rynku aptecznym w Polsce (%), 2012-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika sprzedaży (%) produktów OTC na przeziębienie i grypę w Polsce, 2012-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika sprzedaży (%) witamin, minerałów i środków odżywczych OTC w Polsce, 2012-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika sprzedaży (%) produktów przeciwbólowych OTC w Polsce, 2012-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika sprzedaży (%) produktów gastrycznych OTC w Polsce, 2012-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika sprzedaży (%) produktów OTC stosowanych w chorobach układu krążenia w Polsce, 2012-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika sprzedaży (%) produktów OTC do stosowania na skórę w Polsce, 2012-2022
 • Liczba zmian statusu lek na receptę-lek OTC w Polsce, 2009 – styczeń-maj 2017
 • Liczba zmian statusu lek OTC-lek na receptę w Polsce, 2010 – styczeń-maj 2017
 • Klienci aptek kupujący tabletki ellaOne w Polsce (%), według wieku, 2016
 • Udział 10 najlepiej sprzedających się produktów w całkowitej sprzedaży na rynku leków OTC i suplementów diety w Polsce (%), 2016
 • Udział wartościowy 10 najlepiej sprzedających się produktów w całkowitej sprzedaży produktów OTC w Polsce, według kategorii (%), 2016
 • Udziały rynkowe 15 największych producentów na aptecznym rynku suplementów diety w Polsce, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Struktura produktowa firmy Aflofarm w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Przychody i zysk netto Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2007-2014
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Bayer Sp. z o.o. (mln zł), 2007-2015
 • Struktura produktowa firmy GlaxoSmithKline w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Przychody i zysk netto firmy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA (mln zł), 2008-2014
 • Przychody i zysk netto firmy GSK Services Sp. z o.o. (mln zł), 2007-2015
 • Przychody i zysk netto firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. (mln zł), 2007-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy GSK Commercial Sp. z o.o. (mln zł), 2007-2015
 • Struktura produktowa firmy PPF Hasco-Lek w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Przychody i zysk/strata netto firmy PPF Hasco-Lek SA (mln zł), 2007-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy PCF Procefar Sp. z o.o. (mln zł), 2007-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy CF Hasco-Lek Sp. z o.o. (mln zł), 2013-2015
 • Struktura produktowa firmy Polpharma w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Struktura produktowa firmy Polfa Warszawa w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Przychody i zysk netto firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (mln zł), 2007-2015
 • Przychody i zysk netto firmy Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. (mln zł), 2008-2015
 • Przychody i zysk netto firmy Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA (mln zł), 2008 – I-III kw. 2015
 • Przychody i zysk netto firmy Medana Pharma SA (mln zł), 2008-2015
 • Przychody i zysk netto Reckitt Benckiser Production Poland Sp. z o.o. (mln zł), 2008-2015
 • Przychody i zysk netto Reckitt Benckiser Poland SA (mln zł), 2008-2015
 • Struktura produktowa Grupy Sanofi w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Przychody i zysk netto Sanofi-Aventis Sp. z o.o. (mln zł), 2008-2015
 • Przychody i zysk netto Sanofi Pasteur Sp. z o.o. (mln zł), 2008-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Nepentes Pharma Sp. z o.o. (mln zł), 2011-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Teva Operations Poland Sp. z o.o. (mln zł), 2007-2015
 • Przychody i zysk/strata netto firmy Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2006-2015
 • Struktura produktowa firmy USP Zdrowie w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Struktura produktowa firmy Naturell w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), czerwiec 2017
 • Przychody i zysk netto USP Zdrowie Sp. z o.o. (mln zł), 2011-2015
 • Przychody i zysk netto US Pharmacia Sp. z o.o. (mln zł), 2009-2015
 • Struktura produktowa firmy Valeant Pharmaceuticals w Polsce, według liczby produktów w poszczególnych kategoriach (%), maj 2017
 • Przychody i zysk netto ICN Polfa Rzeszów SA (mln zł), 2009-2015
 • Przychody i zysk netto firmy VP Valeant Sp. z o.o. Sp.j. (mln zł), 2012-2014
 • Przychody i strata netto firmy Valeant Sp. z o.o. Sp.j. (mln zł), 2013-2014
 • Przychody i zysk netto PF Jelfa SA (mln zł), 2009-2015
 • Przychody i zysk netto Emo-Farm Sp. z o.o. (mln zł), 2008-2015
 • Wydatki na reklamę produktów farmaceutycznych i leków w mediach tradycyjnych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2015-I kw. 2017
 • Wydatki promocyjne na produkty OTC w Polsce, według typu promocji (%), marzec 2015-luty 2017
 • Udział poszczególnych mediów w realnych wydatkach reklamowych branży farmaceutycznej w Polsce (%), I kw. 2017
 • Najczęściej reklamowane kategorie produktów farmaceutycznych w Polsce (%), I kw. 2017
 • Udział liczby reklam leków OTC i parafarmaceutyków w Polsce (%), według kategorii, 2015
 • Udział reklamy telewizyjnej w budżetach reklamowych wybranych największych reklamodawców farmaceutycznych w Polsce (%), I kw. 2017
 • Wartość rynku promocyjnego gazetek produktowych w branży farmaceutycznej (mln zł) w Polsce, 2015-2016
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup leków bez recepty w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu leków bez recepty w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Struktura populacji kupującej leki OTC w Polsce (%), według płci, 2017
 • Struktura populacji kupującej leki OTC w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Struktura populacji kupującej leki OTC w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Struktura populacji kupującej leki OTC w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup suplementów diety w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu suplementów w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Struktura populacji kupującej suplementy diety w Polsce (%), według płci, 2017
 • Struktura populacji kupującej suplementy diety w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Struktura populacji kupującej suplementy diety w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Struktura populacji kupującej suplementy diety w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup dermokosmetyków w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu dermokosmetyków w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Struktura populacji kupującej dermokosmetyki w Polsce (%), według płci, 2017
 • Struktura populacji kupującej dermokosmetyki w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Struktura populacji kupującej dermokosmetyki w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Sposoby reagowania w sytuacji pojawienia się pierwszych symptomów choroby w Polsce (%), 2016
 • Najczęściej samodzielnie leczone dolegliwości Polaków (%), 2016
 • Najczęściej wykorzystywane sposoby samoleczenia przez Polaków (%), 2016
 • Produkty OTC stosowane przynajmniej raz przez Polaków w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających badanie (%), według przeznaczenia, wrzesień 2010-2016
 • Najczęstsze powody przyjmowania suplementów diety w Polsce (%), luty 2017
 • Średnie miesięczne wydatki na leki OTC i suplementy diety w Polsce (zł), według płci, wrzesień 2016
 • Średnie miesięczne wydatki na leki OTC i suplementy diety w Polsce (zł), według wieku, wrzesień 2016
 • Średnie miesięczne wydatki na leki OTC i suplementy diety w Polsce (zł), według miejsca zamieszkania, wrzesień 2016
 • Częstotliwość sprawdzania przez internet w Polsce informacji i opinii o działaniu leku OTC stosowanego po raz pierwszy (%), 2016
 • Odsetek Polaków uważających, że kupowanie przez internet leków jest ryzykowne, bo tak naprawdę nie wiadomo, co kupujemy (%), wrzesień 2016
 • Odsetek Polaków uważających, że kupowanie przez internet leków jest ryzykowne, bo tak naprawdę nie wiadomo, co kupujemy, w podziale na użytkowników i niekorzystających z internetu (%), wrzesień 2016
 • Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych w Polsce, sierpień 2007-maj 2017
 • Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w Polsce (%), według województw, maj 2017
 • Liczba sieci aptecznych i liczba aptek w sieciach w Polsce, III kw. 2006-luty 2017
 • Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce (%), 2005-2006 oraz III kw. 2008-II 2017
 • Wybrane największe sieci apteczne w Polsce, pod względem liczby placówek, maj 2017
 • Liczba SKU produktów OTC dostępnych na rynku aptecznym w Polsce (%), kwiecień 2017
 • Porównanie dynamik sprzedaży 10 głównych kategorii terapeutycznych produktów OTC w aptekach sieciowych i indywidualnych w Polsce (%), 2016
 • Udział sprzedaży produktów OTC w całkowitej sprzedaży sieci aptecznych w Polsce (%), 2010 i 2016
 • Udział sprzedaży produktów OTC w kwocie marży w aptekach sieciowych 50+ i na całym rynku aptecznym w Polsce (%), 2010-2016
 • Dynamika liczby produktów OTC w statystycznej aptece w porównaniu do aptek sieciowych w Polsce (%), 2011-2016
 • Liczba aptek internetowych działających w Polsce, maj 2011-wrzesień 2016
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce (%), według kanału sprzedaży, 2016

Tables

 • Czynniki makroekonomiczne, podażowe i popytowe wpływające na dynamikę rynku produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • Zmiany prawne wpływające na dynamikę rynku produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • CAGR dla poszczególnych kategorii produktów OTC na rynku aptecznym w Polsce (%), 2017-2022
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek produktów OTC w Polsce, 2016-2017
 • Liczba zgłoszeń do GIS o wprowadzenie na rynek po raz pierwszy suplementów diety w Polsce, 2013-2016
 • Liczba produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy do Polski, 2016
 • Liczba produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy do Polski, styczeń-kwiecień 2017
 • Liczba i udział (%) leków bez recepty, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w Polsce, według kategorii ATC, 2016
 • Liczba i udział (%) leków bez recepty, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w Polsce, według kategorii ATC, styczeń-kwiecień 2017
 • Przyszłe reformy i zmiany na rynku oraz ich wpływ na rynek produktów OTC w Polsce, 2017-2022
 • Ograniczenia w reklamie leków OTC i suplementów diety, które mogą zostać wprowadzone w Polsce, 2018-2022
 • Sprzedaż apteczna wybranych kategorii leków OTC w Polsce, pod względem wartości (mln zł), 2015-2016
 • Sprzedaż apteczna wybranych kategorii leków OTC w Polsce, pod względem ilości (mln), 2015-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i udział w rynku (%) głównych kategorii suplementów diety w Polsce, 2016
 • Wybrane główne kategorie dermokosmetyków w Polsce, pod względem wartości sprzedaży (mln zł), 2015 – I-III kw. 2016
 • Wybrane główne kategorie dermokosmetyków w Polsce, pod względem liczby sprzedanych opakowań (tys. opakowań), 2015 – I-III kw. 2016
 • Wartość sprzedaży aptecznej wybranych kategorii produktów OTC w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2016
 • CAGR dla poszczególnych kategorii produktów OTC na rynku aptecznym w Polsce (%), 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków OTC i innych produktów stosowanych na przeziębienie i grypę w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków OTC i innych witamin, minerałów i środków odżywczych w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków OTC i innych produktów przeciwbólowych w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków OTC i innych produktów gastrycznych w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków OTC i innych produktów stosowanych w chorobach układu krążenia w Polsce, 2017-2022
 • Czynniki i bariery rozwoju sprzedaży aptecznej leków OTC i innych produktów stosowanych na skórę w Polsce, 2017-2022
 • Zmiany kategorii dostępności z Rx na OTC w Polsce, 2016
 • Zmiany kategorii dostępności z Rx na OTC w Polsce, styczeń-maj 2017
 • Leki OTC o międzynarodowej nazwie pantoprazolum dostępne w Polsce, 2017
 • Leki OTC o międzynarodowej nazwie furaginum/furazidinum dostępne w Polsce, 2017
 • Leki OTC o międzynarodowej nazwie sildenafilum dostępne w Polsce, 2017
 • 30 najlepiej sprzedających się preparatów OTC na przeziębienie w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • 30 najlepiej sprzedających się witamin OTC w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • Dziewięć najlepiej sprzedających się witamin OTC o statusie leku w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • 30 najlepiej sprzedających się minerałów OTC w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • Pięć najlepiej sprzedających się minerałów OTC o statusie leku w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • 30 najlepiej sprzedających się preparatów OTC wspomagających pracę układu pokarmowego i usprawniających metabolizm w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • 30 najlepiej sprzedających się przeciwbólowych produktów OTC w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • 30 najlepiej sprzedających się preparatów OTC wspomagających układ krążenia w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • 29 najlepiej sprzedających się produktów dermatologicznych OTC w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • 29 najlepiej sprzedających się leków OTC w Polsce, pod względem wartości sprzedaży, 2016
 • Wartość sprzedaży, udział w rynku i dynamika najlepiej sprzedających się suplementów diety w aptekach w Polsce, 2016
 • 20 najlepiej sprzedających się dermokosmetyków w aptekach w Polsce, pod względem szacowanej wartości sprzedaży (mln zł), I-III kw. 2016
 • Wartość sprzedaży i dynamika 10 największych producentów na aptecznym rynku produktów OTC w Polsce, 2016
 • Udziały rynkowe 10 największych producentów na aptecznym rynku produktów OTC w Polsce, pod względem wartości (%), 2012 i kwiecień 2016-marzec 2017
 • Udziały rynkowe największych producentów na aptecznym rynku leków OTC w Polsce, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Wartość sprzedaży i dynamika największych producentów na aptecznym rynku leków OTC w Polsce, 2016
 • Wartość sprzedaży aptecznej 15 największych producentów na rynku suplementów diety w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2015-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i udział w rynku (%) największych producentów na aptecznym rynku dermokosmetyków w Polsce, 2015 – I-III kw. 2016
 • Struktura własnościowa firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Aflofarm w Polsce, 2017
 • Struktura firmy Aflofarm w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy Aflofarm w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa firmy Bayer w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Bayer w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa firmy OTC Bayer Consumer Health w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Struktura GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy GlaxoSmithKline w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Hasco w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Hasco w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Hasco w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy Hasco-Lek w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Polpharma w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Polpharma w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Polpharma w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy Polpharma w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy Polfa Warszawa w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Reckitt Benckiser w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Reckitt Benckiser w Polsce, 2017
 • Struktura Reckitt Benckiser w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy Reckitt Benckiser w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Grupy Sanofi w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Sanofi w Polsce, 2017
 • Struktura Grupy Sanofi w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC Grupy Sanofi w Polsce, 2016
 • Struktura własnościowa firmy Teva w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Teva w Polsce, 2017
 • Struktura firmy Teva w Polsce, 2017
 • Szczegółowa oferta produktowa OTC firmy Teva w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa firmy USP w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące USP Zdrowie w Polsce, 2017
 • Struktura USP Zdrowie w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy USP Zdrowie w Polsce, 2017
 • Oferta produktowa OTC firmy Naturell, czerwiec 2017
 • Struktura własnościowa Valeant w Polsce, 2016
 • Ogólne informacje dotyczące grupy Valeant w Polsce, 2017
 • Struktura grupy Valeant w Polsce, 2016
 • Szczegółowa oferta produktowa OTC firmy Valeant Pharmaceuticals w Polsce, 2017
 • Wybrane przejęcia i połączenia firm w segmencie OTC w Polsce, 2015-czerwiec 2017
 • Możliwe przejęcia w segmencie OTC w Polsce, 2017+
 • Debiuty giełdowe firm z sektora OTC w Polsce, 2015-2017
 • Wybrane przeszłe i planowane inwestycje zagraniczne polskich firm OTC, 2016-2017
 • Wybrane inwestycje w sferę produkcyjną firm OTC w Polsce, 2015-2017
 • Planowane wybrane inwestycje firm OTC w strefę produkcyjna w Polsce, 2016-2024
 • Planowany rozwój oferty produktów OTC producentów w Polsce, 2016+
 • Wydatki promocyjne na produkty OTC w Polsce (mln zł) i dynamika (%), według segmentów, marzec 2015-luty 2017
 • Zmiana wartości wydatków na reklamę produktów farmaceutycznych i leków w Polsce (mln zł) i dynamika (%), według kanałów mediów tradycyjnych, 2016
 • Udział wydatków na reklamę produktów farmaceutycznych w wydatkach na reklamę ogółem w Polsce (%), 2015-I poł. 2016
 • Struktura wydatków promocyjnych produktów OTC w Polsce (%), według segmentów, 2016
 • Najwięksi reklamodawcy branży farmaceutycznej w mediach pozainternetowych w Polsce, styczeń-kwiecień 2016-2017
 • 10 najczęściej reklamowanych brandów produktów farmaceutycznych w Polsce, I-III kw. 2016
 • Wydatki największych reklamodawców branży farmaceutycznej na reklamę telewizyjną w Polsce (mln zł), 2016
 • Wydatki największych reklamodawców branży farmaceutycznej na reklamę telewizyjną w Polsce (mln zł) i dynamika (%), I kw. 2016-2017
 • GRP wybranych producentów farmaceutycznych w telewizji w Polsce, I kw. 2016-2017
 • Wydatki wybranych producentów farmaceutycznych na reklamę radiową w Polsce (mln zł), 2013-2014 i styczeń-lipiec 2015-2016
 • Szacunkowe wydatki branży farmaceutycznej na reklamę online (mln zł) i udział w całkowitym rynku reklamowym online (%), 2016
 • Liczba reklam w gazetkach farmaceutycznych w Polsce i dynamika (%), według kategorii, 2015-2016
 • Liczba reklam w gazetkach farmaceutycznych w Polsce i dynamika (%), według kategorii, I kw. 2016-2017
 • Najwięksi reklamodawcy w gazetkach farmaceutycznych w Polsce, pod względem liczby reklam, 2015-2016
 • Najczęściej reklamowane marki w gazetkach farmaceutycznych w Polsce, pod względem liczby reklam, 2015-2016
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według miejsca zakupu i wieku, 2017
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według miejsca zakupu i dochodów, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według miejsca zakupu i wieku, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według miejsca zakupu i dochodów, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według miejsca zakupu i wieku, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według miejsca zakupu i dochodów, 2017
 • Udział poszczególnych kategorii dermokosmetyków kupowanych w Polsce (%), 2014-2016
 • Częstotliwość kupowania leków i akcesoriów medycznych przez internet w Polsce (%), w porównaniu do innych usług medycznych dostępnych za pośrednictwem internetu, wrzesień 2016
 • Porównanie CAGR wartości rynku i kwoty marży w aptekach sieciowych 50+ i na całym rynku aptecznym w Polsce (%), 2010-2016
 • Porównanie średniej wartości koszyka 50 najpopularniejszych produktów OTC w aptekach w Polsce (zł), listopad 2015-2016
 • Deklaracja zakupu produktu OTC w 2016 r. w Polsce, ogółem i według kanału sprzedaży (%), 2017
 • Projekt wykazu substancji dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego w Polsce, 2017