Rynek pokryć dachowych w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport jest wyczerpującym źródłem informacji biznesowych o rynku pokryć dachowych w Polsce. Na podstawie dokładnej analizy polskiego rynku analitycy PMR opublikowali informacje o perspektywach rozwoju tego rynku na najbliższe 5 lat do 2021 roku.

W raporcie zaprezentowane zostały profile najważniejszych graczy rynkowych. Wszystkie profile zostały uporządkowane według kategorii pokryć dachowych: ceramicznych, cementowych, metalowych i bitumicznych. W profilach publikujemy, między innymi, informacje o przychodach ze sprzedaży oraz zysku/stracie netto każdego z nich, liczbie zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce czy głównych kierunkach eksportu i importu produktów.

 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku pokryć dachowych w Polsce?

 

 • Wielkość i wartość rynku ogółem oraz jego głównych segmentów
 • Analiza rynku pokryć dachowych ze względu na rodzaj dachu: dachy płaskie i dachy strome
 • Segmentacja rynku ze względu na rodzaj pokryć dachowych: ceramiczne, cementowe, bitumiczne, z blachy oraz inne
 • Analiza zastosowania pokryć dachowych według typu budynku: budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe
 • Prognozy rozwoju rynku na lata 2016-2021
 • Udziały rynkowe wiodących producentów akcesoriów dachowych (okna dachowe, rynny, itp.)
 • Analiza najważniejszych trendów produktowych
 • Dane o cenach pokryć dachowych w Polsce oraz ceny robót dachowych i pokryciowych
 • Analiza SWOT rynku pokryć dachowych w Polsce
 • Struktura rynku według głównych producentów w kategoriach: pokrycia dachowe ceramiczne i cementowe, metalowe i bitumiczne
 • Nowe informacje o zmianach w prawie, które regulują ten rynek w Polsce

 

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 • Producenci i dystrybutorzy pokryć i akcesoriów dachowych
 • Producenci materiałów powiązanych z rynkiem pokryć dachowych (okna dachowe, rynny, mocowania, termoizolacje, farby zewnętrzne, blachy, kominy, membrany)
 • Zagraniczni producenci pokryć dachowych inwestujący bądź zamierzający zainwestować w Polsce
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Instytucje rządowe
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia

 

 

W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
  • Metodologia badania
  • Przedmiot badania
  • Zmiany w raporcie od poprzedniej edycji
  • Metodologia kalkulacji wielkości i wartości rynku
  • Skróty zastosowane w raporcie
 • Streszczenie menedżerskie
  • Rynek pokryć dachowych ogółem
  • Dachy spadziste
  • Dachy płaskie
 • Ogólna sytuacja na rynku pokryć dachowych
  • Wielkość i wartość rynku
  • Struktura rynku według rodzajów dachów
  • Rozmieszczenie zakładów produkcyjnych
  • Oferta pokryć dachowych w marketach DIY
  • Zmiany prawne mające wpływ na rynek pokryć dachowych
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
   • Prognozy makroekonomiczne
   • Prognozy dla rynku mieszkaniowego
   • Prognozy dla rynku niemieszkaniowego
   • Prognozy dla rynku pokryć dachowych
  • Analiza SWOT rynku pokryć dachowych w Polsce
 • Dachy spadziste
  • Wielkość i wartość rynku
  • Wielkość rynku w ujęciu regionalnym
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
  • Charakterystyka badanych firm dekarskich
   • Główne specjalizacje
   • Główni zleceniodawcy
   • Poziom zatrudnienia
   • Średnia wielkość zlecenia
  • Struktura rynku
   • Struktura rynku według typu robót
   • Struktura rynku według typu budynku
   • Struktura rynku według typu materiału
  • Najnowsze trendy materiałowe
  • Wiodące kanały dystrybucji
  • Rankingi najczęściej instalowanych marek
   • Pokrycia ceramiczne
   • Pokrycia cementowe
   • Pokrycia blaszane
   • Pokrycia bitumiczne
   • Blachodachówki z posypką mineralną
   • Okna i świetliki dachowe
   • Płynne hydroizolacje
   • Kolektory słoneczne
   • Materiały termoizolacyjne
   • Rynny i rury spustowe
  • Ranking siedmiu najlepiej ocenianych marek pokryć dachowych
   • Znajomosć marek pokryć do dachów spadzistych
   • Ocena marek pokryć dachowych
 • Dachy płaskie
  • Wielkość i wartość rynku
  • Wielkość rynku w ujęciu regionalnym
  • Prognozy rozwoju na lata 2016-2021
  • Charakterystyka badanych firm dekarskich
   • Główne specjalizacje
   • Główni zleceniodawcy
   • Poziom zatrudnienia
   • Średnia wielkość zlecenia
  • Struktura rynku
   • Struktura rynku według typu robót
   • Struktura rynku według typu budynku
   • Struktura rynku według typu materiału
  • Najnowsze trendy materiałowe
  • Wiodące kanały dystrybucji
  • Rankingi najczęściej instalowanych marek
   • Pokrycia blaszane
   • Pokrycia bitumiczne
   • Okna i świetliki dachowe
   • Płynne hydroizolacje
   • Kolektory słoneczne
   • Materiały termoizolacyjne
   • Rynny i rury spustowe
  • Ranking siedmiu najlepiej ocenianych marek pokryć dachowych
   • Znajomosć marek pokryć do dachów płaskich
   • Ocena marek pokryć dachowych
 • Analiza porównawcza firm specjalizujących się w realizacji dachów spadzistych i płaskich
  • Charakterystyka badanych firm dekarskich
   • Główne specjalizacje
   • Główni zleceniodawcy
   • Średnia wielkość zlecenia
   • Poziom zatrudnienia
  • Struktura rynku
   • Struktura rynku według typu robót
   • Struktura rynku według gałęzi budownictwa i typu budynku
  • Wiodące kanały dystrybucji
  • Otoczenie konkurencyjne
   • Pokrycia blaszane
   • Pokrycia bitumiczne
   • Okna i świetliki dachowe
   • Kolektory słoneczne
   • Materiały termoizolacyjne
   • Rynny i rury spustowe
 • Profile wiodących producentów pokryć dachowych