Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Ten kompleksowy raport prezentuje sprzedaż dla segmentu B2C (gospodarstwa domowe i użytkownicy indywidualni) usług płatnej telewizji.
Obejmuje usługi dostarczane przez:
 • Platformy cyfrowe
 • Sieci telewizji kablowej
 • Operatorów IPTV
 • Operatorów VOD.
Raport zawiera m.in. analizę:
 • Popytu i podaży na rynku
 • Cen i polityki rabatowej operatorów
 • Dostępnej oferty w zakresie kanałów i treści multimedialnych
 • Dostawców i ich udziałów w rynku (pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów). 
 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku płatnej telewizji w Polsce?

 
 • Wartość rynku usług płatnej telewizji w Polsce
 • Prognozy ilościowe i wartościowe dotyczące rozwoju rynku usług płatnej telewizji w latach 2016-2021, również w podziale na stosowane technologie
 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług płatnej telewizji, w tym cenniki, średnie przychody w przeliczeniu na klienta
 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych graczy rynkowych w rynku
 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce ogółem i w podziale na poszczególne technologie
 • Szacunek liczby usług (RGU) płatnej telewizji, całościowo i z rozbiciem na poszczególnych operatorów
 • Popularność korzystania z usług płatnej telewizji i nasycenie usługami w Polsce
 • Przegląd oferty VOD dostępnej na polskim rynku
 • Status i perspektywy rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T
 • Analiza i eksperckie wyjaśnienie kluczowych trendów i tendencji na rynku
 

Co wyróżnia ten raport?

 
 • To jedyna kompleksowa publikacja na rynku dedykowana usługom płatnej telewizji w Polsce – niezbędne kompendium wiedzy i praktyczne narzędzie analizujące rynek przeznaczone dla każdego uczestnika rynku
 • Najbardziej aktualne, zweryfikowane i spójne metodologicznie dane o rynku usług płatnej telewizji w Polsce – konsekwencja wieloletnich bezpośrednich relacji ekspertów PMR z uczestnikami rynku
 • Dane i analizy dostępne wyłącznie w PMR – struktura rynku, rozbicia wskaźników wg szczegółowych kryteriów, dane historyczne pokazujące trendy, a także szczegółowe prognozy rozwoju rynku na kolejne lata 

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 
 • Płatna telewizja, pomimo wysokiej konkurencji na rynku, nadal pozwala operatorom osiągać wysokie zyski. Dzieje się tak, dlatego, że marże są relatywnie wysokie w porównaniu do innych obszarów rynku telekomunikacyjnego.
 • Jednym z kluczowych w ostatnim czasie trendów na rynku telekomunikacyjnym jest sprzedaż usług wiązanych. Płatna telewizja, obok dostępu do internetu, to najczęstszy obecnie komponent usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakietach. 
 • Usługi płatnej telewizji są obecnie kluczowe dla operatorów telekomunikacyjnych, jeśli chcą utrzymać i poprawić pozycję na rynku usług adresowanych do sektora gospodarstw domowych.
 • Pomimo konkurencji ze strony operatorów OTT, serwisów internetowych i darmowej telewizji naziemnej, usługi płatnej telewizji oferowane przez platformy cyfrowe, sieci telewizji kablowej oraz operatorów IPTV trzymają się mocno.
 • Polacy nie rezygnują z oglądania telewizji mimo zmian demograficznych i szybkiego rozwoju internetu. 
 • Telewizja rozwija się dynamicznie w ujęciu technologicznym – telewizja cyfrowa to już codzienność ogromnej liczby widzów.
 • Jednym z kluczowych elementów rywalizacji między dostawcami staje się treść emitowanych programów telewizyjnych.
 
Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:
 • Budowanie strategii i planowanie rozwoju na rynku płatnej telewizji
 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, przede wszystkim na rynku usług dla domu
 • Analiza treści dostępnej w krajowej ofercie dostawców usług telewizyjnych 
 • Ocena zagrożeń i czynników mogących wpłynąć negatywnie na rynek płatnej telewizji w Polsce
 • Analiza konkurencji i potencjału wzrostu rynku usług płatnej telewizji w Polsce
 • Planowanie skutecznego zagospodarowania własnej bazy abonenckiej
 • Rozważanie aliansów i powiązań pomiędzy usługami telekomunikacyjnymi i innymi usługami oferowanymi na rynku masowym.
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu z następujących podmiotów:
 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi płatnej telewizji
 • Operatorzy telekomunikacyjni o różnych specjalizacjach i segmentach działalności
 • Sieci telewizji kablowej 
 • Lokalni dostawcy oferujący dostęp do internetu (ISP)
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • Firmy z sektora energetycznego
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).
 

Aktualizacja raportu 

 
Za dodatkową opłatą PMR oferuje możliwość zakupienia aktualizacji tego raportu. Jest ona przeznaczona dla klientów chcących uzyskać aktualne dane rynkowe częściej niż raz do roku. Dane, statystyki i analizy przygotowane przez PMR będą doskonałym źródłem aktualnej wiedzy oraz doskonałym wsparciem w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
 
Skontaktuj się ze sprzedawcą, by zamówić raport z aktualizacją: sales@pmrcorporate.com / tel. +48 12 3405130.
Aktualizacja dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej raportu.
 

 

Market commentary by expert

„Polski rynek płatnej telewizji jest rynkiem dojrzałym. Według szacunków PMR, w 2015 r. – podobnie jak rok wcześniej – ponad 3/4 gospodarstw domowych w Polsce korzystało z tego typu usług. Należy jednak zaznaczyć, że prezentowany poziom penetracji nie obejmuje abonentów korzystających z usług poza granicami kraju oraz uwzględnia efekt dublowania się usług operatorów w części bazy, co i tak ma obecnie mniejsze znaczenie niż przed fuzją platformy „n” z Cyfrą+.
 
Dynamiczne zmiany w technologiach mobilnych i internecie, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich kilku lat, jeszcze nie zdołały w znaczącym stopniu wpłynąć negatywnie na korzystanie z usług telewizyjnych w Polsce. W rezultacie należą one nadal do najchętniej wykorzystywanych mediów w segmencie rozrywki. Należy jednak zaznaczyć, że model korzystania z usług telewizyjnych ciągle ulega zmianom. 
 
W związku z wysokim nasyceniem polskiego rynku płatnej telewizji, coraz bardziej istotne są oferty łączone i zintegrowane, których częścią składową są m.in. właśnie usługi płatnej telewizji. Inną konsekwencją wysokiego nasycenia jest rosnąca konkurencyjność operatorów w ramach oferowanej treści. Odnosi się to również do urządzeń, w których treść jest oferowana. Coraz częściej klienci oczekują dostępu do filmów czy programów na wszystkich urządzeniach, jakie posiadają: telewizorach, smartfonach, tabletach i komputerach. Wpływa to z kolei na przenikanie się rynku telekomunikacyjnego i rynku płatnej telewizji oraz na rosnącą popularność ofert łączonych.”
 
Paweł Olszynka, Główny analityk rynku ICT, PMR
 
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek płatnej telewizji
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba abonentów i struktura rynku
  • Najważniejsze trendy i wydarzenia
  • Poziom cen na rynku płatnej telewizji
   • Cyfrowa telewizja satelitarna
   • Kablowa telewizja cyfrowa
   • IPTV
  • Kontent i oferta programowa
  • Usługi VOD
  • Rozwój telewizji naziemnej DVB-T
  • Prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji
  • Dodatek: Trendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Struktura rynku płatnej telewizji
  • Rynek platform cyfrowych
   • Liczba abonentów
   • Wartość i dynamika rynku
   • Profile głównych graczy
  • Sieci telewizji kablowej
   • Liczba abonentów
   • Wartość rynku
   • Analogowa telewizja kablowa
   • Cyfrowa telewizja kablowa
   • Profile głównych graczy
  • Rynek IPTV
   • Liczba abonentów
   • Profile głównych graczy
 • Baza 350 dostawców usług płatnej telewizji w Polsce

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według przychodów z poszczególnych rodzajów usług (mln zł, %), 2015
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według przychodów z poszczególnych rodzajów usług (mln zł, %), 2014
 • Dynamika rynku płatnej telewizji w Polsce według poszczególnych segmentów (%), 2009-2015
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów poszczególnych rodzajów usług (tys., %), 2015
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów poszczególnych rodzajów usług (tys., %), 2014
 • Penetracja płatnej telewizji wśród gospodarstw domowych w Polsce (%), 2009-2015
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z płatnej telewizji lub wyłącznie z telewizji naziemnej w standardzie DVB-T w Polsce (%), 2011-2015
 • Odsetek osób mających dostęp oraz korzystających wyłącznie ze standardu DVB-T w Polsce (%), II kwartał 2012-IV kwartał 2015
 • Kluczowe, z punktu widzenia potencjalnego klienta, usługi dodatkowe dostępne w ofercie operatora płatnej telewizji w Polsce (%), 2015
 • Średni dzienny czas poświęcany na oglądanie telewizji w Polsce (min.), 2011-2015
 • Średni dzienny czas poświęcony na konsumpcję i korzystanie z internetu, telewizji i prasy w Polsce (min.), według grup wiekowych, 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu domowego oraz telewizji satelitarnej lub kablowej w Polsce (%), 2009, 2011, 2013 i 2015
 • Udziały największych graczy w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (mln, %), 2015
 • Udziały największych graczy w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (mln, %), 2014
 • Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) telewizorów w Polsce, 2009-2015
 • Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w odbiorniki telewizyjne oraz komputery w Polsce (%), 2010-2014
 • Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w telewizory LCD/plazmowe, komputery przenośne oraz komputery stacjonarne w Polsce (%), 2009, 2011, 2013 i 2015
 • Motywacje korzystania z telewizorów z dostępem do internetu (Smart TV/Connected TV) w Polsce (%), styczeń 2013 i styczeń 2015
 • Ranking najpopularniejszych kategorii kanałów dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni (AMR, %), 2015
 • Ranking najpopularniejszych kategorii kanałów tematycznych wśród odbiorców telewizji kablowej w Polsce, według średniej widowni (AMR, %), I kwartał 2016
 • Kanały telewizyjne, które dla abonentów telewizji kablowej i satelitarnej w Polsce są na tyle ważne, że są oni gotowi nadal płacić za swoją ofertę (%), 2015
 • Zainteresowanie wśród telewidzów możliwością zakupu pojedynczych kanałów w ofercie operatorów płatnej telewizji w Polsce (%), 2015
 • Zainteresowanie wśród telewidzów możliwością zakupu pojedynczych kanałów w ofercie poszczególnych operatorów płatnej telewizji w Polsce (%), 2015
 • Kanały płatnej telewizji, do których telewidzowie chcieliby mieć dostęp w ramach modelu pojedynczego zakupu w Polsce (%), 2015
 • Ranking najciekawszych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, według opinii korzystających z niej widzów w Polsce (%), 2015
 • Najpopularniejsze modele płatności za dostęp do materiałów VOD w Polsce (%), 2015
 • Korzystanie z płatnych materiałów VOD w Polsce (%), styczeń 2013, sierpień 2013, marzec 2014 i styczeń 2016
 • Wybrane najpopularniejsze płatne usługi oferowane za pośrednictwem internetu w Polsce (%), wrzesień 2013 i luty 2016
 • Opinie internautów odnośnie znaczenia praktyki oglądania wideo z legalnego źródła w Polsce (%), 2015
 • Najpopularniejsze serwisy internetowe zawierające treści wideo od użytkowników (UGC) w Polsce, według liczby realnych użytkowników (mln), kwiecień 2014 i kwiecień 2015
 • Kategorie programów najchętniej oglądane przez użytkowników serwisów VOD w Polsce (%), 2015
 • Rodzaje audycji oferowanych w serwisach VOD w Polsce (%), lipiec 2015
 • Udział poszczególnych rodzajów polskich audycji dostępnych w wybranych katalogach serwisów VOD w Polsce (%), lipiec 2015
 • Udział audycji produkcji europejskiej w ofercie wybranych największych dostawców VOD w Polsce (%), lipiec 2015
 • Preferencje polskich widzów naziemnej telewizji cyfrowej (%) w zakresie zawartości programowej na nowym multipleksie MUX-8, 2014-2015
 • Programy, o jakie polscy widzowie najchętniej wzbogaciliby aktualną ofertę naziemnej telewizji cyfrowej (%), 2015
 • Programy, o jakie polscy widzowie najchętniej wzbogaciliby aktualną ofertę naziemnej telewizji cyfrowej, według kategorii tematycznych (%), 2015
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w Polsce i dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów w poszczególnych sektorach (mln), 2015-2021
 • Dynamika zmian liczby abonentów w poszczególnych sektorach rynku płatnej telewizji w Polsce (%), 2015-2021
 • Zmiana netto liczby abonentów płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według technologii (tys.), 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2015-2021
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według wartości poszczególnych sektorów (mln zł), 2015-2021
 • Dynamika poszczególnych segmentów rynku płatnej telewizji w Polsce (%), 2015-2021
 • Odsetek respondentów deklarujących plany rezygnacji z klasycznych usług płatnej telewizji i migracji do usług w modelu online, według regionów świata (%), 2015
 • Liczba abonentów (mln) i penetracja (%) płatnej telewizji w Europie Zachodniej, 2010, 2015 i 2021
 • Liczba abonentów (mln) satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce i dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce, 2009-2015
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Zmiana netto liczby abonentów płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według technologii (tys.), 2009-2015
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według liczby abonentów odbierających sygnał w poszczególnych technologiach (%), 2009-2015
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów telewizji kablowej w Polsce, według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów telewizji kablowej w Polsce, według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2014
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2009-2015
 • Struktura wartościowa rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (%), 2009-2015
 • Liczba abonentów (mln) telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Struktura rynku telewizji analogowej w sieciach telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Struktura rynku telewizji analogowej w sieciach telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce, 2009-2015
 • Liczba abonentów (mln) telewizji cyfrowej w sieciach kablowych i dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Struktura rynku telewizji cyfrowej w sieciach kablowych w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Struktura rynku telewizji cyfrowej w sieciach kablowych w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji cyfrowej w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2009-2015
 • Liczba użytkowników IPTV w Polsce z podziałem na szczególnych dostawców (tys.), 2009-2015

Tables

 • Liczba gospodarstw domowych (mln) z dostępem do oferty płatnej telewizji oraz penetracja tymi usługami w Polsce (%), według wielkości miejscowości, 2015
 • Deklarowane powody rozważanej rezygnacji z oferty płatnej telewizji w Polsce (%), 2014-2015
 • Średni dzienny czas poświęcony na oglądanie telewizji wśród użytkowników i osób niekorzystających z internetu w Polsce (%), 2009, 2011, 2013 i 2015
 • Porównanie abonamentowych ofert cyfrowej telewizji satelitarnej wśród największych graczy na rynku w Polsce, maj 2016
 • Porównanie abonamentowych ofert cyfrowej telewizji kablowej wśród największych graczy na rynku w Polsce, maj 2016
 • Porównanie ofert telewizji IPTV wśród największych graczy na rynku w Polsce, maj 2016
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji satelitarnej Grupy CPS w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, maj 2016
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji satelitarnej nc+ w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, maj 2016
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji kablowej UPC w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, maj 2016
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie telewizji IPTV Orange w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, maj 2016
 • Ranking najpopularniejszych kanałów dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni minutowej (AMR), 2015
 • Ranking najpopularniejszych kanałów tematycznych dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2016
 • Ranking najpopularniejszych kanałów tematycznych wśród odbiorców telewizji kablowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2016
 • Ranking najpopularniejszych kanałów wśród odbiorców wyłącznie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), IV kwartał 2015
 • Ranking najpopularniejszych kanałów dostępnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), 2015
 • Porównanie wybranych ofert VOD dostępnych w Polsce, maj 2016
 • Ranking serwisów VOD w Polsce, wrzesień 2014 i wrzesień 2015
 • Średni czas korzystania z serwisów VOD przypadający na jednego użytkownika w Polsce (min.), wrzesień 2014 i wrzesień 2015
 • Zasięg i oferta programowa multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, kwiecień 2016
 • Planowana oferta programowa ósmego multipleksu (MUX-8) naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, kwiecień 2016
 • Liczba abonentów usług telewizyjnych na świecie według technologii dostępowej (mln), 2010-2015
 • Liczba gospodarstw domowych z dostępem do poszczególnych platform telewizyjnych w Europie (mln), 2008-2015
 • Szacunkowy udział poszczególnych technologii dostępu do telewizji w wybranych krajach europejskich (%), 2015
 • Liczba abonentów usług telewizyjnych w Europie Zachodniej według technologii dostępowej (mln), 2010, 2015-2016 i 2021
 • Szacunkowa liczba operatorów telewizji kablowej i stopień koncentracji rynku w 25 krajach europejskich, 2014
 • Liczba abonentów satelitarnych platform cyfrowych w Polsce (tys.), według największych dostawców, 2009-2015
 • Struktura rynku satelitarnych platform cyfrowych w Polsce według przychodów największych graczy (mln zł), 2009-2015
 • Grupa CPS: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • nc+: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • UPC Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • Vectra: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • Multimedia Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • INEA: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • Porównanie ofert wybranych dostawców usługi IPTV dla mniejszych graczy w Polsce, maj 2016
 • SGT: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • Orange Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015
 • Netia: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2009-2015