Rynek paneli elewacyjnych w Polsce 2015

Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Krajowy rynek paneli elewacyjnych skalkulowany jako produkcja krajowa oraz import-eksport w 2014 r. wyniósł ok. 2,8 mld zł. Największy udział w wartości rynku mają materiały na fasady niewentylowane (53%) oraz wentylowane (37,4%), odpowiadające łącznie ponad 90% rynku wewnętrznego. Rzadziej stosowane są materiały (głównie szkło) na fasady kurtynowe (udział na poziomie 9,6% rynku).

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Short description...

Raport przedstawia rynek paneli elewacyjnych w Polsce zarówno w ujęciu całościowym jak i prezentuje analizę porównawczą ok. 40 czołowych podmiotów oferujących na polskim rynku panele elewacyjne. Dla analizowanych firm badane są m.in.: przychody z tytułu materiałów elewacyjnych, poziom zatrudnienia, struktura dystrybucji, a także zaangażowanie firmy w handel zagraniczny panelami elewacyjnymi. Raport skupia się na czterech głównych typach materiałów do fasad – są to: fasady kurtynowe, wentylowane, niewentylowane oraz pozostałe. Zastosowany będzie także podział paneli elewacyjnych wg właściwości materiałowych (np. szkło, aluminium, kompozyty, blacha, ceramika, itp.). Dodatkowo, raport zawiera profile ok. 40 najważniejszych firm w segmencie paneli elewacyjnych.

 

Główne tematy opisane w raporcie...

 • Analiza porównawcza 40 wiodących graczy na rynku paneli elewacyjnych
 • Analiza przychodów ogółem oraz przychodów z tytułu paneli elewacyjnych dla 40 graczy rynkowych
 • Struktura rynku w podziale na różne typy fasad (fasady kurtynowe, wentylowane, niewentylowane oraz pozostałe)
 • Analiza 40 spółek pod kątem handlu zagranicznego panelami elewacyjnymi
 • Struktura rynku w podziale na kanały dystrybucji
 • Struktura rynku w podziale na właściwości materiałowe paneli elewacyjnych
 • Prognozy rynkowe do 2020 roku
 • Profile 40 firm z sektora, wraz z danymi finansowymi za ostatnie lata.

 

Z tym raportem znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania...

 • Jaka jest obecna wartość rynku?
 • Jak wygląda szczegółowa struktura rynku w podziale na poszczególne typy fasad (fasady kurtynowe, wentylowane, niewentylowane oraz pozostałe)?
 • Jakie są perspektywy rynku na najbliższe 5 lat?
 • Które firmy mają największe udziały w rynku?
 • Które firmy są największymi importerami paneli elewacyjnych do Polski?
 • Które firmy są największymi eksporterami paneli elewacyjnych z Polski?
 • Jak wygląda struktura kanałów dystrybucji paneli elewacyjnych w Polsce?
 • W którym kanale dystrybucji sprzedaje się najwięcej paneli elewacyjnych i z jakich materiałów są one wykonane?
 • Który segment budownictwa odpowiada za największe zużycie paneli elewacyjnych?

 

Tylko w tym raporcie znajdziesz takie informacje jak...

 • Dane o wartości i dynamice rynku oraz prognozy na 5 lat
 • Dane o poszczególnych graczach na rynku paneli elewacyjnych pozyskiwane bezpośrednio od firm, bądź szacowane przez analityków PMR we współpracy z firmami
 • Profile 40 wiodących firm na rynku, wraz z wielkością przychodów czy strukturą dystrybucji
 • Analiza porównawcza 40 firm działających na rynku
 • Skalkulowane udziały rynkowe głównych graczy, zarówno dla całego rynku jak i poszczególnych segmentów (fasady kurtynowe, wentylowane, niewentylowane oraz pozostałe)
 • Zestawienie zakładów produkcyjnych analizowanych firm.

 

Wybrane firmy analizowane w tej publikacji...

 

Abet, Adamietz, ArcelorMittal Construction, Balex Metal, Blachotrapez, Blachstal, Pruszyński, Budmat Bogdan Więcek, Cembrit Production, Cerrad, CRH Klinkier, Etex Building Materials Polska, Florian Południe, Formica, Saint-Gobain Polska, Gór-Stal, Hofmann Polska, Hunter Douglas Polska, Inoutic Deceuninck, Inter-Max Szczerba, Izopanel, Kingspan, Przysucha Zaklady Plytek Ceramicznych, Kronospan HPL, Lindab, Panel Metal, Paneltech, Pilkington Polska, Pilkington IGP, Press Glass, Roben Polska, Rockwool Polska, Ruukki Polska, Sto, Trimo, Wienerberger, Włozamot.

 

Czy wiesz, że...

 • Średni udział sprzedaży paneli elewacyjnych analizowanych firm w ich przychodach całkowitych wyniósł ok. 19%, co oznacza, że zazwyczaj jest to tylko jeden z obszarów działalności firmy.
 • Przeciętne roczne zatrudnienie wśród firm objętych raportem wyniosło 403 osoby, a w sektorze paneli elewacyjnych − 167 osób.
 • Skupienie się firm wyłącznie na jednym materiale, z którego wykonywane są panele elewacyjne, dotyczy 64% badanych podmiotów.
 • Biorąc pod uwagę szacowane przychody ze sprzedaży, 60% dystrybucji paneli elewacyjnych stanowi kanał sprzedaży bezpośredniej.
 • Na polskim rynku obserwuje się dość silną walkę konkurencyjną w sektorze producentów paneli elewacyjnych, także z uwagi na import paneli z tańszych materiałów spoza rynku europejskiego.

 

Raport okaże się szczególnie niezbędny podczas...

 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Ustalenie wiodących producentów poszczególnych typów paneli elewacyjnych
 • Ustalenie wiodących podmiotów w handlu zagranicznym panelami elewacyjnymi
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Wejście na polski rynek paneli elewacyjnych
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek.

 

Ta publikacja jest przeznaczona dla...

 • Producenci i dystrybutorzy paneli elewacyjnych
 • Producenci materiałów budowlanych powiązanych z rynkiem paneli elewacyjnych
 • Firmy budowlane specjalizujące się w wykonywaniu fasad budynków
 • Firmy architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu fasad budynków
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Extract from this report

 • Przychody ze sprzedaży paneli elewacyjnych wszystkich podmiotów działających na polskim rynku wynoszą ok. 2,9 mld zł. Są to przychody obejmujące zarówno produkcję, jak i import oraz eksport.
 • W analizowanej grupie 44 wiodących podmiotów, najwięcej firm koncentruje się na ofercie paneli z przeznaczeniem na fasady niewentylowane (86%) oraz z przeznaczeniem na jeden system montażu fasady (59%).

Market commentary by expert

 

Krajowy rynek paneli elewacyjnych skalkulowany jako produkcja krajowa oraz import-eksport w 2014 r. wyniósł ok. 2,8 mld zł. Największy udział w wartości rynku mają materiały na fasady niewentylowane (53%) oraz wentylowane (37,4%), odpowiadające łącznie ponad 90% rynku wewnętrznego. Rzadziej stosowane są materiały (głównie szkło) na fasady kurtynowe (udział na poziomie 9,6% rynku).

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka i potencjał sektora
  • Wartość i segmentacja rynku
  • Główni gracze
  • Handel zagraniczny
   • Import
   • Eksport
  • Popyt
  • Kanały dystrybucji
  • Otoczenie konkurencyjne i główne czynniki sukcesu (analiza pięciu sił Portera)
  • Zagregowane przychody ze sprzedaży, koszty, zyskowność sektora
 • Analiza konkurencji
  • Struktura właścicielska i zasoby
  • Działalność w analizowanym sektorze
  • Oferta rynkowa badanych firm
  • Kanały dystrybucji
  • Struktura klientów
  • Zagregowana sprzedaż
 • Prognozy rozwoju sektora w latach 2015-2020
  • Prognozy makroekonomiczne
  • Prognozy dla rynku budowlanego
   • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Prognozy rozwoju rynku paneli elewacyjnych
  • Przewidywane szanse i zagrożenia dla rynku paneli elewacyjnych
 • Profile firm
  • A & B Consulting Sp. z o.o.
  • Arcelormittal Construction Polska Sp. z o.o.
  • Balex-Metal Sp. z o.o.
  • Blach Stal Sp. z o.o.
  • Blachotrapez Sp. z o.o.
  • Budmat Bogdan Więcek
  • Cembrit Production SA
  • Cerrad Sp. z o.o.
  • CRH Klinkier Sp. z o.o.
  • Etex Building Polska Sp. z o.o.
  • Florian Południe Sp. z o.o.
  • Gór-stal Sp. z o.o.
  • Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
  • Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o.
  • Hunter Douglas Polska Sp. z o.o.
  • Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o.
  • Inter-max Szczerba S.J.
  • Izopanel Sp. z o.o.
  • Kingspan Sp. z o.o.
  • Kronospan HPL Sp. z o.o.
  • Lindab Sp. z o.o.
  • Panel - Metal Sp. z o.o.
  • Paneltech Sp. z o.o.
  • Pilkington IGP Sp. z o.o.
  • Pilkington Polska Sp. z o.o.
  • Press Glass SA
  • Probet - Dasag Sp. z o.o.
  • Pruszyński Sp. z o.o.
  • Przysucha Zakłady Płytek Ceramicznych SA
  • Punto Pruszyński Sp. z o.o.
  • Ravago Re Sp. z o.o.
  • Rheinzink Polska Sp. z o.o.
  • Roeben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy – Sp. K.
  • Rockwool Polska Sp. z o.o.
  • Ruukki Polska Sp. z o.o.
  • S i A Pietrucha Sp. z o.o.
  • Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
  • Sto-Ispo Sp. z o.o.
  • Stone Master SA
  • Thyssenkrupp Energostal SA
  • Trimo Polska Sp. z o.o.
  • Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
  • Włozamot Panel Sp. z o.o.
  • Zakład Ceramiki Budowlanej Ekoklinkier (Lubelski Węgiel Bogdanka SA)

Graphs

 • Produkcja budowlano-montażowa (mld zł) i dynamika zmian (%, r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2010-2019
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%, r/r), 2010-2019
 • Produkcja budowlano-montażowa (mln zł) i dynamika zmian (%) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2010-2019
 • Wartość rynku paneli elewacyjnych w Polsce (mld zł) i zmiana (%, r/r), 2011-2020

Tables

 • Struktura rynku paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł, %), według typu fasad, 2013
 • Sprzedaż w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł), 2011-2013
 • Udziały w rynku paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2011-2013
 • Zagregowane dane finansowe analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce według poziomu przychodów (liczba, tys. zł), 2013
 • Zagregowane dane finansowe analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce według poziomu zatrudnienia (liczba, tys. zł), 2013
 • Przeciętne zagregowane dane finansowe analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2013
 • Struktura badanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według całkowitego poziomu zatrudnienia (%), 2013
 • Struktura badanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według poziomu zatrudnienia w sektorze (%), 2013
 • Struktura przychodów ogółem badanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według całkowitego poziomu zatrudnienia, 2013
 • Struktura przychodów badanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według wielkości zatrudnienia w sektorze, 2013
 • Koncentracja podaży na rynku paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł), 2013
 • Koncentracja podaży na rynku paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2013
 • Import krajowy materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne w Polsce, według typu (tys. zł, %), I-II kw. 2014
 • Import krajowy materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne w Polsce, według regionów (tys. zł, %), I-II kw. 2014
 • Import krajowy materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne w Polsce, według regionów (tys. zł), I-II kw. 2014
 • Import krajowy materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne w Polsce, według regionów (%), I-II kw. 2014
 • Podział wielkości importu wśród analizowanych producentów paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2013
 • Podział zmian wielkości importu wśród analizowanych producentów paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2012-2013
 • Eksport materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne, według typów materiału (tys. zł, %), I-II kw. 2014
 • Eksport materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne, według regionów (tys. zł, %), I-II kw. 2014
 • Eksport materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne, według regionów i typów (tys. zł), I-II kw. 2014
 • Eksport materiałów przeznaczonych m.in. na panele elewacyjne, według regionów i typów (%), I-II kw. 2014
 • Podział wielkości eksportu wśród analizowanych producentów paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2013
 • Podział zmian eksportu wśród analizowanych producentów paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2012-2013
 • Bilans handlu zagranicznego materiałami przeznaczonymi m.in. na panele elewacyjne w Polsce, według typu (tys. zł, %), 2012-II kw. 2014
 • Udziały importu i eksportu w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2012-2013
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2010-I poł. 2014
 • Struktura oferty paneli elewacyjnych analizowanych firm w Polsce, według systemu montażu (liczba, %), 2014
 • Struktura oferty paneli elewacyjnych analizowanych firm w Polsce, według ilości systemów montażu (liczba, %), 2014
 • Struktura oferty paneli elewacyjnych analizowanych firm w Polsce, według rodzaju materiału (liczba, %), 2014
 • Struktura oferty paneli elewacyjnych analizowanych firm w Polsce, według liczby rodzajów (liczba, %), 2014
 • Podział kanałów dystrybucji według wartości wśród analizowanych firm sektora paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł, %), 2013
 • Kanały sprzedaży paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce, rynek wewnętrzny (tys. zł, %), 2013
 • Kanały sprzedaży paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce, według przeznaczenia (tys. zł, %), 2013
 • Przychody ze sprzedaży oraz dynamika w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł, %), 2011-2013
 • Udziały przychodów ze sprzedaży w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce (%), 2011-2013
 • Podział przychodów ze sprzedaży paneli elewacyjnych w sektorze w Polsce (%), 2013
 • Udziały analizowanych 44 firm w rynku paneli elewacyjnych w Polsce (%), według typu fasady, rynek wewnętrzny, 2013
 • Zysk netto w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł), 2011-2013
 • Pochodzenie głównych udziałowców wśród badanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce (liczba firm, %), 2014
 • Kraj pochodzenia głównych udziałowców wśród badanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2014
 • Struktura przychodów całkowitych oraz przychodów z tytułu sprzedaży paneli elewacyjnych w Polsce, według krajów pochodzenia głównych udziałowców (tys. zł, %), 2013
 • Struktura zatrudnienia w badanych firmach z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według krajów pochodzenia głównych udziałowców (liczba, %), 2013
 • Rozkład działalności firm z sektora paneli elewacyjnych, według obszaru działalności w Polsce (liczba firm, %), 2013
 • Podział działalności analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce według produkcji własnej, importu oraz eksportu (%), 2013
 • Wielkość importu poszczególnych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce (mln zł), 2008-2013
 • Wielkość eksportu poszczególnych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce (mln zł), 2008-2013
 • Główne obszary aktywności oraz poziom zatrudnienia analizowanych firm sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2008-2013
 • Inna działalność analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2013/2014
 • Liczba zakładów produkcyjnych analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2014
 • Liczba oddziałów analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2014
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych, siedzib oraz oddziałów analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2014
 • Całkowite przychody netto ze sprzedaży analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł), 2011-2013
 • Przychody netto ze sprzedaży paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce (tys. zł), 2011-2013
 • Całkowite przychody netto ze sprzedaży i przychody netto ze sprzedaży w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce (tys. zł), 2012-2013
 • Zestawienie czołowych 10 firm w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce, 2013
 • Oferta produktowa w zakresie paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce, 2013-2014
 • Projekty współfinansowane przez Unię Europejską analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce (w tys. zł), 2007-2013
 • Struktura sprzedaży paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce, 2013
 • Struktura dystrybucji paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce, 2014
 • Struktura dystrybucji paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce w kanałach bezpośrednim i pośrednim (%), 2013
 • Struktura dystrybucji paneli elewacyjnych analizowanych firm z sektora w Polsce w kanałach bezpośrednim i pośrednim (tys. zł), 2013
 • Struktura oferty analizowanych firm w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce, według materiału, 2014
 • Struktura oferty analizowanych firm w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce, według typu fasady, 2014
 • Struktura sprzedaży paneli elewacyjnych w Polsce wśród analizowanych firm z sektora, według materiału (tys. zł, %), 2013
 • Struktura sprzedaży paneli elewacyjnych w Polsce, według przeznaczenia (tys. zł, %), 2013
 • Kierunki eksportu analizowanych firm sektora paneli elewacyjnych w Polsce (liczba, %), 2013
 • Główne kierunki eksportu analizowanych firm sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2013
 • Udział produkcji analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2011-2013
 • Udział produkcji analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według materiału, 2012-2013
 • Udział eksportu analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2012-2013
 • Udział eksportu analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według materiału, 2012-2013
 • Udział importu analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2012-2013
 • Udział importu analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według materiału, 2012-2013
 • Udział analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w rynku wewnętrznym w Polsce, 2011-2013
 • Zestawienie udziałów rynkowych i zmian udziałów w rynku analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2012-2013
 • Udziały analizowanych firm w segmencie fasad kurtynowych w Polsce, 2012-2013
 • Udziały analizowanych firm w segmencie fasad wentylowanych w Polsce, 2012-2013
 • Udziały analizowanych firm w segmencie fasad niewentylowanych w Polsce, 2012-2013
 • Wskaźnik rentowności netto wybranych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2011-2013
 • Zyskowność analizowanych firm z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, według typu materiału, 2012-2013
 • Zyskowność segmentu fasad, według przeznaczenia analizowanych firm sektora w Polsce, 2012-2013
 • Banki obsługujące wiodące firmy z sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2013
 • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2010-2019
 • Prognozy dla sektora paneli elewacyjnych w Polsce (%), według ankietowanych firm, 2015-2016
 • Prognozy dla poszczególnych spółek sektora paneli elewacyjnych w Polsce (%), według ankietowanych firm, 2015-2016
 • Prognozowany przeciętny wzrost dla rynku paneli elewacyjnych w Polsce (%), według ankietowanych firm, 2015-2016
 • Czynniki sukcesu w sektorze paneli elewacyjnych w Polsce, 2014
 • Szanse i zagrożenia dla sektora paneli elewacyjnych w Polsce, 2015-2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki A & B Consulting Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Arcelormittal Construction Polska Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Balex-Metal Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Blach Stal Sp. z o.o., 2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Blachotrapez Sp. z o.o., 2011-2012
 • Podstawowe dane finansowe firmy Budmat Bogdan Więcek, 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Cembrit Production SA, 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Cerrad Sp. z o.o., 2008-2011
 • Podstawowe dane finansowe spółki CRH Klinkier Sp. z o.o., 2008-2011
 • Podstawowe dane finansowe spółki Etex Building Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Florian Południe Sp. z o.o., 2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Gór-stal Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Guardian Częstochowa Sp. z o.o., 2008-2011
 • Podstawowe dane finansowe spółki Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Hunter Douglas Polska Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Inter-max Szczerba S.J., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Izopanel Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Kingspan Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Kronospan HPL Sp. z o.o., 2008-2011
 • Podstawowe dane finansowe spółki Lindab Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Panel – Metal Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Paneltech Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Pilkington IGP Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Pilkington Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Press Glass SA, 2008-2011
 • Podstawowe dane finansowe spółki Probet – Dasag Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Pruszyński Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Przysucha Zakłady Płytek Ceramicznych SA, 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Punto Pruszyński Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Ravago Re Sp. z o.o., 2008-2011
 • Podstawowe dane finansowe spółki Rheinzink Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Roeben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy – Sp. K., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Rockwool Polska Sp. z o.o., 2009-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Ruukki Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki S i A Pietrucha Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Sto-Ispo Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Stone Master SA, 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Thyssenkrupp Energostal SA, 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Trimo Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Podstawowe dane finansowe spółki Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Włozamot Panel Sp. z o.o., 2008-2012
 • Podstawowe dane finansowe spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA, 2008-2013