Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Kompleksowy raport dotyczący polskiego rynku płatnej telewizji. Analiza obejmuje swoim zakresem sprzedaż usług płatnej telewizji dla segmentu B2C (gospodarstwa domowe i użytkownicy indywidualni). W raporcie uwzględniono usługi dostarczane przez:

- platformy cyfrowe

- sieci telewizji kablowej

- operatorów IPTV

- operatorów VOD

Omówiono ponadto najnowsze trendy w zakresie usług OTT.

Raport zajmuje się analizą popytu i podaży na rynku, prezentuje dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów, przychodów na klienta i sprzedawanych usług. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty w zakresie kanałów i treści multimedialnych. Elementem analizy są szczegółowe prognozy rozwoju rynku w latach 2017-2012, w ujęciu ilościowym, wartościowym i z podziałem na poszczególnie technologie i segmenty rynku.

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentów w latach 2009-2016. Analiza i eksperckie wyjaśnienie kluczowych trendów i tendencji na rynku

 • Prognozy ilościowe i wartościowe dotyczące rozwoju rynku usług płatnej telewizji w latach 2017-2022, również w podziale na stosowane technologie

 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług płatnej telewizji, w tym cenniki, średnie przychody w przeliczeniu na klienta

 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych graczy rynkowych w rynku

 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce ogółem i w podziale na poszczególne technologie

 • Szacunek liczby usług (RGU) płatnej telewizji, całościowo i z rozbiciem na poszczególnych operatorów

 • Popularność korzystania z usług płatnej telewizji i nasycenie usługami w Polsce

 • Przegląd oferty VOD i OTT dostępnej na polskim rynku

 • Status i perspektywy rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

 • Benchmarki i porównania międzynarodowe pozwalające na odniesienie sytuacji w Polsce do tendencji światowych i regionalnych.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu z następujących podmiotów:

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi płatnej telewizji

 • Operatorzy telekomunikacyjni o różnych specjalizacjach i segmentach działalności

 • Sieci telewizji kablowej 

 • Lokalni dostawcy oferujący dostęp do internetu (ISP)

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Firmy z sektora energetycznego

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Budowanie strategii i planowanie rozwoju na rynku płatnej telewizji

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, przede wszystkim na rynku usług dla domu

 • Analiza treści dostępnej w krajowej ofercie dostawców usług telewizyjnych

 • Ocena zagrożeń i czynników mogących wpłynąć negatywnie na rynek płatnej telewizji w Polsce

 • Analiza konkurencji i potencjału wzrostu rynku usług płatnej telewizji w Polsce

 • Planowanie skutecznego zagospodarowania własnej bazy abonenckiej

 • Rozważanie aliansów i powiązań pomiędzy usługami telekomunikacyjnymi i innymi usługami oferowanymi na rynku masowym.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Jedyna kompleksowa publikacja na rynku dedykowana usługom płatnej telewizji w Polsce – niezbędne kompendium i użyteczne narzędzie dla każdego uczestnika rynku, operatora OTT, sieci nadawczej i dostawcy treści.

 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentach – konsekwencja wieloletnich relacji PMR z uczestnikami rynku, regulatorem rynku telekomunikacyjnego i organizacjami branżowymi.

 • Struktury rynku, rozbicia, dane historyczne pokazujące trendy, jak również szczegółowe prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022.

 • Analiza poziomu cen usług w poszczególnych segmentach rynku.

 • Najważniejsze wskaźniki (KPI) głównych graczy za lata 2009-2016, platformy cyfrowe (Cyfrowy Polsat, nc+), sieci TVK (UPC – Multimedia Polska, Vectra, Inea, Toya) operatorzy telekomunikacyjni (Orange, Netia) wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 

Market commentary by expert

"Płatna telewizja, pomimo wysokiej konkurencji na rynku, nadal pozwala operatorom zarabiać na tym biznesie. Marże są relatywnie wysokie, w porównaniu do innych obszarów rynku telekomunikacyjnego. Jednym z kluczowych w ostatnim czasie trendów na rynku telekomunikacyjnym jest sprzedaż usług wiązanych. Płatna telewizja, obok dostępu do internetu, to najczęstszy obecnie komponent usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakietach. Z badań PMR wynika, że płatna telewizja to najważniejszy obok stacjonarnego dostępu do internetu element usług wiązanych w Polsce.

Usługi płatnej telewizji są kluczowe dla operatorów telekomunikacyjnych, jeśli chcą przynajmniej utrzymać pozycję na rynku usług adresowanych do sektora gospodarstw domowych. Pomimo konkurencji ze strony operatorów OTT, serwisów internetowych, a także darmowej telewizji naziemnej, usługi płatnej telewizji oferowane przez platformy cyfrowe, sieci telewizji kablowej oraz operatorów IPTV trzymają się mocno. Warto też podkreślić, że Polacy nie rezygnują z oglądania telewizji, mimo zmian demograficznych i ekspansji internetu. Nie sprawdziły się prognozy w tym zakresie niektórych dostawców, którzy przewidywali jeszcze 3-4 lata temu, że internet w praktyce będzie bardzo mocno rywalizował o czas na rozrywkę z telewizją. Potem komercyjne usługi miała mocno ograniczyć telewizja naziemna. W przypadku rynku polskiego nie ma to miejsca. Płatna telewizja rozwija się dynamicznie, również jeśli chodzi o technologię – telewizja cyfrowa to już rzeczywistość. Jednym z kluczowych elementów rywalizacji między dostawcami staje się kontent."

 

Paweł Olszynka, Kierownik Działu Analiz Rynku ICT, PMR

Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek płatnej telewizji
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba abonentów i struktura rynku
  • Najważniejsze trendy i wydarzenia
  • Poziom cen na rynku płatnej telewizji
   • Cyfrowa telewizja satelitarna
   • Kablowa telewizja cyfrowa
   • IPTV
  • Usługi VOD
  • Rozwój telewizji naziemnej DVB-T
  • Kontent i oferta programowa
  • Prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji w latach 2017-2022
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
   • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Struktura rynku płatnej telewizji
  • Rynek platform cyfrowych
   • Liczba abonentów
   • Wartość i dynamika rynku
   • Profile głównych graczy
  • Sieci telewizji kablowej
   • Liczba abonentów
   • Wartość i dynamika rynku
   • Analogowa telewizja kablowa
   • Cyfrowa telewizja kablowa
   • Profile głównych graczy
  • Rynek IPTV
   • Liczba abonentów
   • Profile głównych graczy

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według przychodów z poszczególnych rodzajów usług (mln zł, %), 2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według przychodów z poszczególnych rodzajów usług (mln zł, %), 2015
 • Dynamika rynku płatnej telewizji w Polsce według poszczególnych segmentów (%), 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów poszczególnych rodzajów usług (tys., %), 2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów poszczególnych rodzajów usług (tys., %), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z usług płatnej telewizji w Polsce (%), 2017
 • Penetracja płatnej telewizji wśród gospodarstw domowych w Polsce (%), 2010-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z płatnej telewizji lub wyłącznie z telewizji naziemnej w standardzie DVB-T w Polsce (%), 2011-2016
 • Odsetek osób mających dostęp do oraz korzystających wyłącznie ze standardu DVB-T w Polsce (%), II kwartał 2012-IV kwartał 2016
 • Odsetek odbiorców naziemnej telewizji rozważających zakup abonamentu kablowego lub satelitarnego w Polsce (%), 2014, 2015, 2017
 • Odsetek klientów płatnej telewizji rozważających rezygnację z usługi TV w Polsce (%), 2014, 2015, 2017
 • Deklarowane powody rozważanej rezygnacji z oferty płatnej telewizji w Polsce (%), 2017
 • Deklarowane powody rozważanego zakupu usługi płatnej telewizji w Polsce (%), 2017
 • Średni dzienny czas poświęcany na oglądanie telewizji w Polsce (min.), 2011-2016
 • Średni dzienny czas poświęcony na oglądanie TV wśród polskich internautów (%), 2016
 • Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) telewizorów w Polsce, 2010-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w odbiorniki telewizyjne oraz komputery w Polsce (%), 2010-2015
 • Oglądanie treści wideo i telewizyjnych w przeciągu ostatniego miesiąca wśród internautów w Polsce, w podziale na wykorzystywane urządzenia (%), 2016
 • Urządzenia najczęściej wykorzystywane do oglądania treści wideo w gospodarstwie domowym w Polsce (%), 2016
 • Rodzaj treści wideo oglądanej przez internautów w Polsce, w podziale na wykorzystywane w tym celu urządzenia (%), 2016
 • Preferowane treści wideo oglądane przez internautów w Polsce na różnych urządzeniach (%), 2016
 • Korzystanie z innych ekranów podczas oglądania telewizji w Polsce (%), 2016
 • Deklarowane czynności wykonywane na drugim urządzeniu przez multiscreenersów w Polsce (%), 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z usług VOD w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość korzystania z serwisów VOD w Polsce (%), 2017
 • Rodzaje serwisów, z jakich korzystają użytkownicy VOD w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze modele płatności za dostęp do materiałów VOD w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba abonentów SVOD w Polsce (mln), 2015-2021
 • Najpopularniejsze serwisy internetowe zawierające treści wideo od użytkowników (UGC) w Polsce, według liczby realnych użytkowników (mln), kwiecień 2015 i październik 2016
 • Najpopularniejsze serwisy wideo w Polsce, według wypowiedzi respondentów (%), 2016
 • Modele biznesowe legalnie działających w Polsce serwisów VOD (%), 2015-2016
 • Liczba użytkowników Netfliksa (platforma PC) w Polsce (tys.), 2016
 • Odsetek telewidzów w Polsce, którzy słyszeli o uruchomieniu nowych kanałów w ramach MUX-8 (%), 2017
 • Odsetek odbiorców NTC w Polsce, którzy słyszeli o uruchomieniu nowych kanałów w ramach MUX-8 (%), 2017
 • Znajomość nowych stacji naziemnej telewizji cyfrowej w ofercie MUX-8 wśród wszystkich telewidzów oraz odbiorców NTC w Polsce (%), 2017
 • Preferencje polskich telewidzów w zakresie zawartości programowej stacji TVP na multipleksie MUX-8 (%), 2017
 • Ranking najpopularniejszych kategorii kanałów dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni (AMR, %), 2016
 • Ranking najpopularniejszych kategorii kanałów tematycznych wśród odbiorców telewizji kablowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2017
 • Kanały telewizyjne, za które klienci telewizji kablowej i satelitarnej w Polsce są skłonni płacić operatorowi (%), 2017
 • Gotowość do płacenia miesięcznie za jeden wybrany kanał wśród użytkowników internetu w Polsce (%), 2016
 • Gotowość do płacenia miesięcznie za jeden wybrany program wśród użytkowników internetu w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze kanały płatnej telewizji, do których telewidzowie chcieliby mieć dostęp w ramach modelu pojedynczego zakupu w Polsce (%), 2015-2016
 • Ranking stacji z ciekawą ofertą programową, które trudno znaleźć w sieci, według opinii internautów w Polsce (%), 2016
 • Ranking stacji z najciekawszą ofertą w sieci, według opinii internautów w Polsce (%), 2016
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w Polsce i dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów w poszczególnych sektorach (mln), 2016-2022
 • Dynamika wzrostu liczby abonentów w poszczególnych sektorach rynku płatnej telewizji w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku płatnej telewizji według liczby abonentów w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (mln), 2016-2022
 • Zmiana netto liczby abonentów płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według technologii (tys.), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2016-2022
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według wartości poszczególnych sektorów (mln zł), 2016-2022
 • Dynamika poszczególnych segmentów rynku płatnej telewizji w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (mln zł), 2016-2022
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z usług telewizyjnych w krajach Unii Europejskiej według technologii dostępowej (%), 2011, 2013, 2014, 2015
 • Liczba gospodarstw domowych subskrybujących usługi płatnej TV w Europie Wschodniej według technologii dostępu (mln), 2010, 2016, 2017, 2022
 • Dzienny czas oglądania linearnej TV wśród millenialsów w wybranych krajach Europy (min.), 2015-2016
 • Liczba klientów płatnej telewizji i SVOD na świecie (mln), 2010, 2016, 2021
 • Przychody serwisów SVOD i operatorów płatnej telewizji na świecie (mld $), 2010, 2016, 2021
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z SVOD w wybranych krajach na świecie, (%) III kw. 2016
 • Udziały największych graczy w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (mln, %), 2016
 • Udziały największych graczy w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (mln, %), 2015
 • Liczba abonentów (mln) satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce i dynamika (%), 2010-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Zmiana netto liczby abonentów płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, według technologii (tys.), 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według liczby abonentów odbierających sygnał w poszczególnych technologiach (%), 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów telewizji kablowej w Polsce, według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów telewizji kablowej w Polsce, według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2010-2016
 • Struktura wartościowa rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (%), 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura rynku telewizji analogowej w sieciach telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2016
 • Struktura rynku telewizji analogowej w sieciach telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) telewizji cyfrowej w sieciach kablowych i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura rynku telewizji cyfrowej w sieciach kablowych w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2016
 • Struktura rynku telewizji cyfrowej w sieciach kablowych w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji cyfrowej w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba użytkowników IPTV w Polsce z podziałem na szczególnych dostawców (tys.), 2010-2016

Tables

 • Przegląd sytuacji na rynku płatnej telewizji w Polsce, 2013-2022
 • Osoby korzystające ze smart TV w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Polsce (%), 2016
 • Analiza konkurencyjności rynku płatnej telewizji w Polsce
 • Porównanie abonamentowych ofert cyfrowej telewizji satelitarnej wśród największych graczy na rynku w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie abonamentowych ofert cyfrowej telewizji kablowej wśród największych graczy na rynku w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie wybranych pakietów z telewizją IPTV wśród największych graczy na rynku w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie wybranych ofert VOD i OTT dostępnych w Polsce, marzec 2017
 • Ranking serwisów VOD w Polsce, wrzesień 2015 i wrzesień 2016
 • Średni czas korzystania z serwisów VOD przypadający na jednego użytkownika w Polsce (min.), wrzesień 2015 i wrzesień 2016
 • Zasięg i oferta programowa multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, kwiecień 2017
 • Oferta programowa ósmego multipleksu (MUX-8) naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, kwiecień 2017
 • Harmonogram uruchomień MUX-8, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji satelitarnej Grupy CPS w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji satelitarnej nc+ w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji kablowej UPC w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie telewizji IPTV Orange w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Ranking najpopularniejszych kanałów dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni minutowej (AMR), 2016
 • Ranking najpopularniejszych kanałów tematycznych dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2017
 • Ranking najpopularniejszych kanałów tematycznych wśród odbiorców telewizji kablowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2017
 • Ranking najpopularniejszych kanałów dostępnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), 2016
 • Czynniki wpływające na wartość rynku płatnej telewizji w Polsce, 2016-2022
 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji na świecie według regionu (mln), 2010, 2016, 2022
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z usług telewizyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, według technologii dostępowej (%), 2015
 • Liczba abonentów (mln) usług telewizyjnych w Europie Zachodniej według technologii dostępowej, 2015, 2016, 2017 i 2022
 • Minimalne oraz średnie ceny podstawowych pakietów płatnej telewizji w krajach OECD ($), listopad 2016
 • Dzienny czas oglądania wideo na różnych urządzeniach w wybranych krajach na świecie (min.), 2017
 • Przychody z serwisów OTT w Europie Wschodniej według modelu (mln $), 2010, 2015, 2016, 2021
 • Przychody z serwisów OTT w Europie Zachodniej (mln $), 2010, 2015, 2016, 2021
 • Najwięksi operatorzy płatnej TV w Europie Wschodniej według liczby abonentów, 2015 i 2021
 • Liczba abonentów satelitarnych platform cyfrowych w Polsce (tys.), według największych dostawców, 2010-2016
 • Struktura rynku satelitarnych platform cyfrowych w Polsce według przychodów największych graczy (mln zł), 2010-2016
 • Grupa CPS: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • nc+: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • UPC Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Vectra: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Multimedia Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • INEA: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • TOYA: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Porównanie ofert wybranych dostawców usługi IPTV dla mniejszych graczy w Polsce, kwiecień 2017
 • SGT: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Orange Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Netia: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016