Rynek oświetlenia w budownictwie w Polsce 2014

Prognozy rozwoju na lata 2014-2019

W najnowszej analizie branżowej o rynku oświetlenia w budownictwie w Polsce analitycy rynkowi PMR przedstawiają wyniki unikalnego badania rynku przeprowadzonego wśród graczy rynkowych operujących w tym segmencie w Polsce. Sprawdź jakie są wyniki tego badania i dowiedz się, między innymi, jak profesjonaliści z branży oceniają dostępne na rynku marki. W raporcie przedstawiliśmy prognozy rozwoju rynku oświetlenia w budownictwie na kolejne lata do 2019 roku włącznie. 

 

Czy wiesz, że...

 • Najczęstszym miejscem zaopatrywania się w urządzenia są specjalistyczne hurtownie elektryczne.
 • Obecnie w segmencie iluminacji budynków największy wartościowy udział mają punktowe reflektory wbudowane w obiekt lub umieszczone w podłodze i oświetlające fasadę budynku.
 • Według przedstawicieli firm instalacyjnych, największe szanse na rynkowe umasowienie ma obecnie technologia LED (85%).
 • Firmy instalacyjne największym uznaniem darzą firmę Philips Lighting.
 • W dziedzinie iluminacji budynków największy wartościowy udział (blisko 40%) mają punktowe reflektory wbudowane w obiekt lub umieszczone w podłodze i oświetlające fasadę budynku.
 • W Polsce w oświetleniu ulicznym kluczową rolę odgrywają lampy wyładowcze, które generują ok. 45% przychodów firm instalacyjnych.

 

Znajdź odpowiedzi na nastepujące pytania...

 • Jaka jest obecna wartość rynku?
 • Które rodzaje oświetleń sprzedają się najlepiej?
 • Jakie są perspektywy rynku na najbliższe 5 lat?
 • Kto decyduje o wyborze danego typu oświetlenia?
 • Jak wygląda schemat dystrybucji na rynku oświetlenia?
 • Które segmenty budownictwa odpowiadają za największą konsumpcję oświetleń?

 

Najważniejsze zagadnienia z raportu...

 • Struktura rynku, m.in. w podziale na typu oświetlenia oraz typy obiektów budowlanych
 • Analiza kanałów dystrybucji na rynku
 • Ocena najważniejszych marek na rynku oświetlenia w Polsce
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego na rynku budowlanym
 • Prognozy rynkowe do 2019 roku
 • Analiza czynników decydujących o wyborze danego typu oświetlenia
 • Analiza rynku w podziale na oprawy oświetleniowe i źródła światła.

 

Atuty tego raportu...

 • Badanie wśród firm instalacyjnych
 • Ocena głównych marek działających na rynku
 • Analiza głównych trendów zachodzących na tym rynku.

 

Sytuacje biznesowe, których raport bedzie doskonałym źródłem informacji rynkowej...

 • Monitoring sytuacji na rynku
 • Opracowywanie prognoz rynkowych
 • Wejście na nowy rynek
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia
 • Ustalenie trendów i ocena czynnikow wpływających na rynek.

 

Z tego raportu korzystają...

 • Producenci i dystrybutorzy opraw oświetleniowych i źródeł światła
 • Firmy budowlane zajmujace się instalacjami oświetleniowymi
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Extract from this report

 • Rynek profesjonalnych opraw oświetleniowych skorelowany jest mocno z koniunkturą, jaka panuje w niemieszkaniowym oraz infrastrukturalnym segmencie rynku budowlanego. Ze względu na kolejność wykonywanych prac, trendy te widoczne są z dwu-trzyletnim przesunięciem.
 • W 2014 roku zapoczątkowany został pierwszy w Polsce dedykowany dla oświetlenia zewnętrznego program dofinansowania projektów przygotowywanych przez samorządy. Budżet przewidziany na pożyczki i dotacje wynosi 354 mln zł. W ramach już rozstrzygniętego I konkursu zrealizowany będzie zestaw zadań polegający na modernizacji ciągów oświetlenia miejskiego o wartości 200 mln zł, co odpowiadać będzie ok. 70 tys. wymienionych opraw oświetleniowych.

Market commentary by expert

 

W dziedzinie iluminacji budynków największy wartościowy udział (blisko 40%) mają punktowe reflektory wbudowane w obiekt lub umieszczone w podłodze i oświetlające fasadę budynku. Najstarszy tradycyjnie stosowany system - instalacje o charakterze zalewowym, czyli reflektory - odpowiadają za jedną trzecią przychodów instalatorów.

 

Katarzyna Bednarz, Analityk rynku budowlanego

W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA

 1. Metodologia................................................................. 7
 2. Streszczenie menedżerskie........................................ 11
 3. Polski rynek oświetlenia w budownictwie................ 15
  1. Definicja i segmentacja rynku...................................... 15
  2. Prognozy dla rynku oświetlenia w Polsce....................... 16
  3. Prognozy dla rynku budownictwa niemieszkaniowego.......... 19
  4. Prognozy dla rynku budownictwa infrastruktury transportowej   21
  5. Koszty instalacji oświetleniowych w obiektach kubaturowych    23
  6. Koszty instalacji oświetleniowych w ciągach drogowych... 25
  7. Dynamika cen robót i instalacji oświetleniowych............ 27
  8. Program SOWA.............................................................. 29
  9. Formuła ESCO.............................................................. 35
 4. Struktura rynku oświetlenia profesjonalnego......... 38
  1. Struktura według głównych zleceniodawców...................... 38
  2. Struktura w podziale na oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne   39
  3. Struktura rynku oświetlenia wewnętrznego...................... 39
  4. Struktura rynku oświetlenia zewnętrznego...................... 42
 5. Technologie oświetleniowe i najnowsze trendy....... 44
  1. Technologie stosowane w oświetleniu wewnętrznym............ 44
   1. Instalacje wewnętrzne oraz iluminacje budynków....................... 44
   2. Najczęściej instalowane typy opraw iluminacji budynków.............. 45
   3. Najczęściej instalowane wewnętrzne źródła światła................................. 46
   4. Najczęściej instalowane typy opraw wewnętrznych...................... 49
   5. Najczęściej stosowane funkcjonalności w oświetleniu wewnętrznym.... 50
   6. Najczęściej instalowane systemy sterowania w oświetleniu wewnętrznym 52
   7. Struktura kosztowa w wewnętrznej instalacji oświetleniowej..................... 53
  2. Technologie stosowane w oświetleniu zewnętrznym............ 54
   1. Najczęściej instalowane formy oświetlenia zewnętrznego.............. 54
   2. Najczęściej instalowane zewnętrzne źródła światła.................... 54
   3. Najczęściej instalowane typy opraw zewnętrznych.................................... 55
   4. Najczęściej instalowane systemy sterowania w oświetleniu zewnętrznym 56
   5. Struktura kosztowa w zewnętrznej instalacji oświetleniowej......... 58
  3. Nowe technologie na rynku oświetleniowym...................... 58
   1. Najbardziej perspektywiczne technologie oświetleniowe............... 58
   2. Nowości produktowe stosowane przez firmy instalatorskie............. 60
   3. Główne źródła informacji firm instalatorskich o rynku oświetleniowym.............. 61
 6. Dystrybucja systemów oświetleniowych..................... 62
  1. Zakres usług badanych firm instalatorskich................... 62
  2. Wpływ firm instalatorskich na wybór stosowanych rozwiązań 63
  3. Stosowanie tańszych zamienników przez firmy instalatorskie    64
  4. Miejsce zaopatrywania się w systemy oświetleniowe......... 66
 7. Otoczenie konkurencyjne........................................... 70
  1. Sytuacja finansowa badanych firm instalatorskich.......... 70
  2. Najczęściej stosowane marki systemów oświetleniowych..... 72
  3. Znajomość marek systemów oświetleniowych...................... 73
  4. Wiodące marki kabli, skrzyń rozdzielczych i włączników w oświetleniu wewnętrznym............................................................... 74
  5. Wiodące marki kabli oraz słupów oświetleniowych w oświetleniu zewnętrznym............................................................... 76
  6. Ranking sześciu czołowych marek oświetleniowych............ 77
  7. Profile głównych producentów....................................... 78
   1. Philips Lighting Poland SA.............................................. 78
   2. Osram Sp. z o.o.......................................................... 79
   3. ES-System SA............................................................................ 80
   4. Kanlux SA................................................................. 81
   5. LUG SA..................................................................... 82
   6. Lena Lighting SA......................................................... 83
   7. Grupa Brilum SA w upadłości układowej.................................................... 84
   8. Luxiona SA............................................................................ 85
   9. Rosa Sp. z o.o........................................................... 86
   10. Thorn Lighting Polska Sp. z o.o........................................ 87
   11. Imperial Sp. z o.o. s.k.a............................................... 88
   12. Helios Sp. z o.o........................................................................ 89
   13. Golland Sp. z o.o........................................................................ 90
   14. Schreder Sp. z o.o........................................................................ 91
   15. Lira Lighting Polska Sp. z o.o......................................... 92
  8. Analiza porównawcza głównych producentów...................... 93
   1. Udziały rynkowe głównych producentów.................................. 93
   2. Kondycja finansowa producentów branży oświetleniowej................ 94
 8. Spis grafik................................................................ 97
 9. Spis tabel................................................................ 101
 10. Informacja o PMR......................................................................... 103

 

Spis grafik

Struktura badanych firm według liczby zatrudnionych pracowników w sezonie budowlanym w Polsce (%), II kw. 2014................................. 9

Wartość rynku osprzętu oświetleniowego oraz opraw profesjonalnych w Polsce (mln zł), 2002-2019............................................................ 12

Główne podziały rynku profesjonalnych opraw oswietleniowych w Polsce, 2014  12

Średnia ocena marek produktów i urządzeń oświetleniowych w Polsce, II kw. 2014.............................................................................. 13

Miejsce zaopatrywania się w systemy oświetleniowe w Polsce (%), II kw. 2014 14

Udziały segmentów w rynku oświetleniowym w Polsce (%), 2014...... 16

Prognoza dynamiki rynku budowlanego oraz wartości rynku osprzętu oświetleniowego w Polsce (%, r/r), 2006-2019.......................................... 16

Wartość rynku osprzętu oświetleniowego oraz opraw profesjonalnych w Polsce (mln zł), 2002-2019............................................................ 17

Udział instalacji oświetlenia wewnętrznego w całkowitym koszcie budynków publicznych w Polsce (%), 2014....................................... 23

Udział instalacji oświetlenia zewnętrznego w całkowitym koszcie budynków publicznych w Polsce (%), 2014....................................... 24

Udział kosztów instalacji wewnętrznej w stosunku do całości kosztów instalacji oświetlenia budynków publicznych w Polsce (%), 2014............ 24

Wartość oświetlenia wewnętrznego budynków publicznych w Polsce w przeliczeniu na m2 obiektu (zł), 2014................................................... 25

Udział kosztu budowy instalacji oświetleniowych w całkowitym koszcie budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce (%), 2014.................................. 25

Wartość instalacji oświetleniowej w przeliczeniu na km drogi szybkiego ruchu w Polsce (mln zł/km), 2014............................................... 26

Wydatkowanie środków finansowych w ramach programu SOWA w Polsce (mln zł), w podziale na formę pomocy, 2014-2015................................. 30

Rozkład wartości poszczególnych inwestycji oświetleniowych zakwalifikowanych do realizacji w ramach I konkursu Programu SOWA w Polsce (mln zł), 2014     32

Liczba i średni okres realizacji inwestycji w oświetlenie publiczne w Polsce (%), 2009-2013............................................................ 36

Średni poziom kosztów w przeliczeniu na jedną oprawę oświetleniową w inwestycjach w oświetlenie publiczne w Polsce (zł), 2009-2013 37

Główni zleceniodawcy badanych firm specjalizujących się w instalacjach oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014......................... 38

Udział wewnętrznych i zewnętrznych systemów oświetleń w przychodach firmy w Polsce (%), II kw. 2014................................................ 39

Wartościowy podział prac związanych z oświetleniem wewnętrznym ze względu na charakter robót w Polsce (%), II kw. 2014......................... 39

Wartościowy podział prac związanych z oświetleniem wewnętrznym ze względu na typ inwestora w Polsce (%), II kw. 2014................................. 40

Podział wartościowy realizowanych prac oświetleniowych ze względu na typ budynku w Polsce (%), II kw. 2014.............................................. 41

Powierzchnia oddawanych obiektów niemieszkaniowych w Polsce w rozbiciu na segmenty (m2 i udział %), 2013........................................ 41

Udział poszczególnych segmentów w produkcji budowlano-montażowej niemieszkaniowej w Polsce (%), 2013................................. 42

Podział wartościowy realizowanych prac oświetleniowych ze względu na typ obiektu w Polsce (%), II kw. 2014.............................................. 42

Wartościowy podział prac związanych z oświetleniem zewnętrznym ze względu na charakter robót w Polsce (%), II kw. 2014......................... 43

Wartościowy podział prac związanych z oświetleniem zewnętrznym ze względu na typ inwestora w Polsce (%), II kw. 2014................................. 43

Podział wartościowy prac oświetleniowych realizowanych wewnątrz budynków i na zewnątrz (drobna iluminacja i mała architektura) w Polsce (%), II kw. 2014.............................................................................. 45

Udział wartościowy poszczególnych opraw oświetleniowych w segmencie iluminacji budynków w Polsce (%), II kw. 2014.................................. 45

Udział instalowanych źródeł światła w przychodach firmy w Polsce (%), II kw. 2014......................................................................... 46

Zestawienie średnich poziomów cen żarówki tradycyjnej 60 W wraz z odpowiednikami w Polsce (zł), 2014..................................................... 47

Wartościowy udział instalowanych systemów oświetleniowych wewnątrz budynków w Polsce (%), II kw. 2014................................................ 49

Udział instalowanych typów opraw oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014  49

Rodzaje instalowanych punktów świetlnych w Polsce (%), II kw. 2014.... 50

Udział poszczególnych typów opraw oświetleniowych ze względu na funkcję oświetlenia w Polsce (%), II kw. 2014.............................. 50

Odsetek instalowanych punktów z wymiennym źródłem światła (%), II kw. 2014  51

Udział systemów sterowania posiadających poszczególne funkcjonalności w Polsce (%), II kw. 2014......................................................... 52

Szacunkowy udział kosztów poszczególnych elementów w instalacji oświetleniowej obiektu kubaturowego w Polsce (%), II kw. 2014................... 53

Najczęściej instalowane formy w zakresie oświetlenia zewnętrznego w Polsce (%), II kw. 2014................................................................ 54

Udział poszczególnych typów lamp w ramach oświetlenia zewnętrznego w Polsce (%), II kw. 2014................................................................ 55

Częstość stosowania oświetlenia ulicznego zasilanego bateriami słonecznymi w Polsce (%), II kw. 2014................................................ 55

Udział instalowanych zewnętrznych punktów świetlnych ze względu na rodzaj odbłyśnika w Polsce (%), II kw. 2014................................ 56

Udział oświetlenia miejskiego oraz drogowego wyposażonego w centralny system sterowania oświetleniem w Polsce (%), II kw. 2014............... 56

Uproszczona struktura kosztowa budowy nowego punktu świetlnego zewnętrznego w Polsce (%), 2014......................................................... 58

Stosowanie nowości produktowych pojawiających się na rynku oświetleniowym w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce (%), II kw. 2014............ 60

Nowe technologie obecne na rynku oświetleniowym w Polsce (%), II kw. 2014   60

Główne źródła informacji firm instalatorskich na temat nowości na rynku oświetleniowym w Polsce (%), II kw. 2014.......................... 61

Oferowany zakres prac dotyczący instalacji oświetlenia w Polsce (%), II kw. 2014.............................................................................. 62

Częstość stosowania kompleksowego systemu oferowanego przez jednego producenta (świetlówki, halogeny, LED-y) w Polsce (%), II kw. 2014....... 63

Wpływ firm instalacyjnych na wybór poszczególnych rozwiązań oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014................................................ 64

Proponowanie tańszych rozwiązań zamiennych przy realizacji zleceń oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014......................... 64

Główne przyczyny oferowania rozwiązań zamiennych w instalowanych systemach oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014......................... 65

Marki najczęściej stosowanych rozwiązań zamiennych w ramach systemów oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014......................... 66

Miejsce zaopatrywania się firm instalacyjnych w systemy oświetleniowe w Polsce (%), II kw. 2014......................................................... 67

Powody zaopatrywania się firm instalacyjnych w systemy oświetleniowe w hurtowniach w Polsce (%), II kw. 2014.............................. 69

Powody zaopatrywania się firm instalacyjnych w systemy oświetleniowe u producenta/dystrybutora w Polsce (%), II kw. 2014............... 69

Sytuacja finansowa firm instalujących oświetlenie w Polsce (%), II kw. 2014 70

Produkty i usługi, na których firmy instalujące oświetlenie uzyskują największą marżę w Polsce (%), II kw. 2014...................................... 71

Plany firm instalujących oświetlenie dotyczące cen usług w Polsce (%), II kw. 2014......................................................................... 72

Marki systemów oświetleniowych stosowanych w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce (%), II kw. 2014......................................................... 73

Marki najczęściej stosowanych kabli w oświetleniu wewnętrznym w Polsce (%), II kw. 2014.................................................................... 75

Marki najczęściej stosowanych skrzyń rozdzielczych w oświetleniu wewnętrznym w Polsce (%), II kw. 2014................................................ 75

Marki najczęściej stosowanych włączników w oświetleniu wewnętrznym w Polsce (%), II kw. 2014................................................................ 76

Marki najczęściej stosowanych kabli w oświetleniu zewnętrznym w Polsce (%), II kw. 2014.................................................................... 76

Marki najczęściej stosowanych słupów oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014.............................................................................. 77

Udziały głównych producentów w profesjonalnym rynku oświetleniowym w Polsce (%), 2014......................................................................... 93

Spis tabel

Wielkość rynku oświetleniowego w Polsce (mln zł) oraz roczne zmiany (%), 2002-2019......................................................................... 18

Prognoza dla produkcji budowlano-montażowej budownictwa niemieszkaniowego w Polsce (mld zł), w podziale na segmenty, oraz dynamika zmian (%), 2010-2019.............................................................................. 19

Prognoza dla produkcji budowlano-montażowej z tytułu obiektów infrastruktury transportowej w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%), 2010-2019     21

Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), instalacje elektryczne i oświetleniowe, 2006 – I-II kw. 2014............... 28

Dynamika cen poszczególnych elementów instalacji oświetleniowej zewnętrznej w Polsce (%), 2010-I kw. 2014........................................... 28

Dynamika cen poszczególnych elementów instalacji oświetleniowej wewnętrznej w Polsce (%), 2010-I kw. 2014........................................... 29

Zestawienie dotyczące form pomocy w ramach Programu SOWA w Polsce, 2014     29

Zestawienie liczby i wartości złożonych i zakwalifikowanych wniosków w ramach programu SOWA w Polsce, I konkurs, kwiecień 2014................ 31

Harmonogram realizacyjny zaakceptowanych przedsięwzięć w ramach programu SOWA w Polsce, I konkurs, kwiecień 2014..................................... 31

Zestawienie inwestycji modernizacji oświetlenia w ramach I konkursu SOWA w Polsce, 2014........................................................... 33-34

Główne cechy charakterystyczne najpopularniejszych źródeł światła w Polsce, 2014.............................................................................. 48

Udział instalowanego oświetlenia dekoracyjnego w kolorze innym niż biały w Polsce (%), II kw. 2014................................................ 51

Odsetek punktów oświetleniowych wyposażonych w zewnętrzne odbłyśniki w Polsce (%), II kw. 2014......................................................... 52

Odsetek instalowanych systemów wyposażonych w centralny system sterowania oświetleniem w Polsce (%), II kw. 2014............................. 53

Najczęściej instalowane funkcjonalności oświetlenia zewnętrznego w Polsce (%), II kw. 2014................................................................ 57

Ocena szans upowszechnienia się poszczególnych technologii oświetlenia w obiektach niemieszkaniowych w Polsce (%), II kw. 2014.......... 59

Przewidywany czas upowszechnienia się poszczególnych technologii oświetlenia w obiektach niemieszkaniowych w Polsce (%), II kw. 2014.......... 59

Wpływ kanału dystrybucji na poziom cen osprzętu oświetleniowego w Polsce (%), 2014......................................................................... 67

Średnia marża uzyskiwana na jednym zleceniu w ramach instalowania oświetlenia w Polsce (%), II kw. 2014................................................ 71

Znajomość marek urządzeń oświetleniowych w Polsce (%), II kw. 2014.... 74

Średnia ocena marek produktów i urządzeń oświetleniowych w Polsce, II kw. 2014.............................................................................. 77

Podstawowe dane finansowe spółki Philips Lighting Poland SA, 2007-2012       78

Podstawowe dane finansowe spółki Osram Sp. z o.o., 2007-2012..... 79

Podstawowe dane finansowe spółki ES-System SA, 2007-2013.......... 80

Podstawowe dane finansowe spółki Kanlux SA, 2008-2011.............. 81

Podstawowe dane finansowe spółki LUG SA, 2008-2012.................. 82

Podstawowe dane finansowe spółki Lena Lighting SA, 2008-2013..... 83

Podstawowe dane finansowe spółki Brilum SA w upadłości układowej, 2006-2011 84

Podstawowe dane finansowe spółki Luxiona SA, 2006-2011............. 85

Podstawowe dane finansowe spółki Rosa Sp. z o.o., 2005-2010...... 86

Podstawowe dane finansowe spółki Thorn Lighting Polska Sp. z o.o., 2008-2013.............................................................................. 87

Podstawowe dane finansowe spółki Imperial Sp. z o.o. s.k.a., 2006-2011       88

Podstawowe dane finansowe spółki Helios Sp. z o.o., 2007-2012.... 89

Podstawowe dane finansowe spółki Golland Sp. z o.o., 2007-2012.. 90

Podstawowe dane finansowe spółki Schreder Sp. z o.o., 2006-2011. 91

Podstawowe dane finansowe spółki Lira Lighting Polska Sp. z o.o., 2007-2012 92

Zestawienie rentowności sprzedaży największych spółek branży oświetleniowej w Polsce (%), 2008-2013................................................... 94

Wskaźnik rotacji należności głównych producentów sprzętu oświetleniowego w Polsce, 2008-2013........................................................ 95

Wskaźnik rotacji zobowiązań głównych producentów sprzętu oświetleniowego w Polsce, 2008-2013........................................................ 95

Wysokość wskaźników przychodu i zysku na jednego zatrudnionego w wybranych firmach produkujących oświetlenie w Polsce (tys. zł), 2010-2013   96