Rynek oprogramowania w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport dostarcza szacunków, danych historycznych i prognoz na temat wielkości sprzedaży na rynku oprogramowania w Polsce z podziałem na poszczególne typy rozwiązań, systemów i aplikacji, jak również w podziale na model dostarczania (chmura vs. klasyczne instalacje) oraz z uwzględnieniem udziałów czołowych dostawców działających w poszczególnych segmentach rynku. 
 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku oprogramowania IT w Polsce?

 
 • Wartość i struktura polskiego rynku oprogramowania IT w latach 2005-2015
 • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania IT w okresie od 2016 do 2021
 • Analiza segmentów rynku: ERP, CRM, BI, oprogramowanie biurowe, antywirusowe, rynek gier
 • Oprogramowanie najczęściej używane w małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstwach w Polsce
 • Liderzy polskiego rynku oprogramowania IT – lista największych firm w kraju według przychodów
 • Udziały poszczególnych graczy w rynku
 • Trendy wpływające na dalszy rozwój rynku oprogramowania w tym rozwój rozwiązań chmurowych (SaaS).
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
 • Kierownicy i specjaliści z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu 
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i aplikacje
 • Firmy tworzące oprogramowanie na zamówienie
 • Dostawcy rozwiązań chmurowych (IaaS, PaaS, SaaS)
 • Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek oprogramowania IT
 • Instytucje finansowe i rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe zaangażowane w sektor IT
 • Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
 • Stwórz strategię rozwoju firmy oraz plany operacyjne dla działów marketingu i sprzedaży na podstawie twardych danych rynkowych
 • Opracuj plany wydatków i budżety dla firmy lub wybranych projektów na bazie prognoz branżowych na lata 2016-2021
 • Zbuduj portfolio produktów i usług oraz dostosuj je do sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem wiedzy o potencjale rynku i działalności konkurencji 
 • Przygotuj raporty dla zarządu lub akcjonariuszy, wykorzystując gotowe analizy, komentarze eksperckie i wskaźniki rynkowe
 • Podejmij dobre decyzje inwestycyjne dotyczące rynku oprogramowania IT w Polsce dotyczące np. rozpoczęcia działalności, wejścia w nowy segment rynku lub przejęcia już działającej firmy.
 

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek oprogramowania
  • Wartość i dynamika rynku oprogramowania
  • Struktura rynku i główni gracze
  • Rynek oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
   • Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w segmencie MŚP
  • Rynek oprogramowania analitycznego (BI)
  • Rynek oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM)
  • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania na lata 2016-2021
  • Dodatek: rynek gier komputerowych