Rynek oprogramowania w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport dostarcza szacunków, danych historycznych i prognoz na temat wielkości sprzedaży na rynku oprogramowania w Polsce z podziałem na poszczególne typy rozwiązań, systemów i aplikacji, jak również w podziale na model dostarczania (chmura vs. klasyczne instalacje) oraz z uwzględnieniem udziałów czołowych dostawców działających w poszczególnych segmentach rynku. 
 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku oprogramowania IT w Polsce?

 
 • Wartość i struktura polskiego rynku oprogramowania IT w latach 2005-2015
 • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania IT w okresie od 2016 do 2021
 • Analiza segmentów rynku: ERP, CRM, BI, oprogramowanie biurowe, antywirusowe, rynek gier
 • Oprogramowanie najczęściej używane w małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstwach w Polsce
 • Liderzy polskiego rynku oprogramowania IT – lista największych firm w kraju według przychodów
 • Udziały poszczególnych graczy w rynku
 • Trendy wpływające na dalszy rozwój rynku oprogramowania w tym rozwój rozwiązań chmurowych (SaaS).
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
 • Kierownicy i specjaliści z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu 
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i aplikacje
 • Firmy tworzące oprogramowanie na zamówienie
 • Dostawcy rozwiązań chmurowych (IaaS, PaaS, SaaS)
 • Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek oprogramowania IT
 • Instytucje finansowe i rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe zaangażowane w sektor IT
 • Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
 • Stwórz strategię rozwoju firmy oraz plany operacyjne dla działów marketingu i sprzedaży na podstawie twardych danych rynkowych
 • Opracuj plany wydatków i budżety dla firmy lub wybranych projektów na bazie prognoz branżowych na lata 2016-2021
 • Zbuduj portfolio produktów i usług oraz dostosuj je do sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem wiedzy o potencjale rynku i działalności konkurencji 
 • Przygotuj raporty dla zarządu lub akcjonariuszy, wykorzystując gotowe analizy, komentarze eksperckie i wskaźniki rynkowe
 • Podejmij dobre decyzje inwestycyjne dotyczące rynku oprogramowania IT w Polsce dotyczące np. rozpoczęcia działalności, wejścia w nowy segment rynku lub przejęcia już działającej firmy.
 

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek oprogramowania
  • Wartość i dynamika rynku oprogramowania
  • Struktura rynku i główni gracze
  • Rynek oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
   • Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w segmencie MŚP
  • Rynek oprogramowania analitycznego (BI)
  • Rynek oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM)
  • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania na lata 2016-2021
  • Dodatek: rynek gier komputerowych