Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport przedstawia rynek termoizolacji zarówno w ujęciu całościowym, jak i prezentuje analizę porównawczą ok. 40 czołowych podmiotów oferujących na polskim rynku materiały termoizolacyjne. Dla analizowanych firm badane są m.in.: przychody z tytułu materiałów termoizolacyjnych, poziom zatrudnienia, struktura dystrybucji, a także zaangażowanie firmy w handel zagraniczny materiałami termoizolacyjnymi.

 

Raport skupia się na czterech głównych typach materiałów – są to: styropian EPS, wełna mineralna, styropian XPS oraz produkty piankowe. Dodatkowo, raport zawiera profile ok. 40 najważniejszych firm w segmencie materiałów termoizolacyjnych. Ważną częścią raportu są także prognozy dla branży, uwzględniające specyfikę każdej aplikacji materiałów z osobna. 

 

Co unikatowego znajdziesz w tym raporcie...

 

Raport zawiera również unikalne aspekty rynku takie, jak prognozy rozwoju rynku uwzględniające:

 • zmiany regulacji unijnych i wymogów technicznych
 • informacje na temat instalowanych przez firmy wykonawcze systemów ociepleń (w tym udziały poszczególnych materiałów - wełna mineralna, styropian EPS, styropian XPS)
 • popularność najczęściej stosowanych marek wełny mineralnej i styropianu
 • struktura zużycia systemów ociepleniowych według typu budynku w Polsce
 • kilkanaście wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród najważniejszych klientów, które wniosą do raportu świeże spojrzenie na najnowsze zdarzenia rynkowe 
 • dane źródłowe uzyskane z : GUS, KRS, InfoCredit, NFOŚiGW, BGK, czasopism i portali branżowych (dotyczących budownictwa i termoizolacji), organizacji branżowych (PSPS, MIWO, Sipur), stron internetowych producentów i dystrybutorów termoizolacji, hurtowni budowlanych, sklepów specjalistycznych i marketów DIY oraz własnych baz danych.
   

O co pytano w trakcie wywiadów...

 • wyniki i funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa w 2015 roku
 • inwestycje firmy w nowe produkty i moce produkcyjne oraz najważniejsze spostrzeżenia dotyczące konkurentów
 • dynamika rynku w ubiegłym roku (dla całego rynku i poszczególnych jego segmentów)
 • czynniki napędzające rynek
 • najważniejsze bariery hamujące wzrost rynku
 • wpływ uwarunkowań administracyjno-prawnych na rynek
 • dynamikę cen i czynniki kształtujące ceny
 • dominujące kanały dystrybucji.

 

W raporcie znajdziesz dodatkowe informacje, kluczowe dla rozwoju firmy…

 

Analiza porównawcza 40 wiodących graczy na rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce

 

Główne tematy poruszane w raporcie…

 

 • Analiza porównawcza 40 wiodących graczy na rynku materiałów termoizolacyjnych
 • Analiza przychodów ogółem oraz przychodów z tytułu materiałów termoizolacyjnych dla poszczególnych graczy rynkowych
 • Struktura rynku w podziale na różne typy materiałów (styropian EPS, wełna mineralna, styropian XPS oraz produkty piankowe)
 • Analiza spółek pod kątem handlu zagranicznego materiałami termoizolacyjnymi
 • Struktura rynku w podziale na kanały dystrybucji
 • Struktura rynku w podziale na izolacje budowlane i techniczne
 • Prognozy rynkowe do 2021 roku
 • Profile 40 firm z sektora, wraz z danymi finansowymi za ostatnie lata

 

Z tego raportu dowiesz się także, że...

 

 • Ważną częścią raportu będą pozytywne prognozy rynkowe na najbliższe lata. Jest to spowodowane nie tylko dynamicznym wzrostem rynku mieszkaniowego czy przemysłowego, ale także zmieniającymi się technicznymi wymogami unijnymi w zakresie parametrów energetycznych budynków. 
 • Ważnym czynnikiem wzrostowym dla rynku są Regionalne Programy Operacyjne dla 16 polskich województw na lata 2014-2020. Znacząca część tych środków zostanie zainwestowana w termoizolację budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Termoizolacja budynków, obok wymiany starych pieców, jest jednym ze sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza.

 

Kto korzysta z analizy?

 

 • Producenci i dystrybutorzy styropianu, wełny mineralnej i produktów piankowych
 • Producenci i dostawcy surowców do produkcji materiałów termoizolacyjnych (polistyren, poliuretan, szkło, itp.)
 • Producenci materiałów budowlanych powiązanych z rynkiem materiałów termoizolacyjnych (tynki elewacyjne, kleje do styropianu, ruszt do wełny mineralnej, panele elewacyjne)
 • Producenci wyrobów izolacyjnych z włókna szklanego
 • Producenci pianek z tworzyw sztucznych
 • Firmy działające w sektorze budowlanym
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe i branżowe

 

Raport wesprze procesy takie jak:

 • Ustalenie wiodących producentów poszczególnych typów materiałów termoizolacyjnych (styropian EPS, wełna mineralna, styropian XPS oraz produkty piankowe)
 • Ustalenie wiodących podmiotów w handlu zagranicznym materiałami termoizolacyjnymi
 • Opracowywanie prognoz rynkowych i strategii rozwoju firmy na najbliższe 5 lat
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji i urealnienie danych w biznesplanach oraz wsparcie budżetowania
 • Wejście na polski rynek materiałów termoizolacyjnych
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy i minimalizację ryzyka w takim przypadku
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek

Market commentary by expert

"Odnotowane w 2015 r. silne ożywienie w budownictwie mieszkaniowym oraz wysoki poziom aktywności w segmencie budownictwa przemysłowego sprawiły, że po kilku słabszych latach, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z poprawą koniunktury na rynku termoizolacji. Według szacunków PMR, w 2015 r. sprzedaż materiałów termoizolacyjnych na rynku krajowym zwiększyła się o około 4%, przekraczając wartość 3,9 mld zł. Wzrost odnotowano we wszystkich głównych segmentach rynku, przy czym najwyższy był on w przypadku styropianu XPS (7%), a nieco wolniej rosła sprzedaż produktów piankowych (6%), wełny mineralnej (4%) oraz styropianu EPS (3%)."

 

Paweł Sionko,

 

Construction Analyst, PMR

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka i potencjał sektora
  • Wartość i segmentacja rynku
  • Główni gracze
  • Handel zagraniczny
  • Popyt
  • Kanały dystrybucji
  • Uwarunkowania prawne działalności
  • Zagregowane przychody ze sprzedaży, koszty, zyskowność sektora
 • Analiza konkurencji
  • Struktura właścicielska i zasoby
  • Działalność w analizowanym sektorze
  • Oferta rynkowa badanych firm
  • Kanały dystrybucji
  • Struktura klientów
  • Zagregowana sprzedaż
 • Prognozy rozwoju sektora w latach 2016-2021
  • Prognozy makroekonomiczne
  • Prognozy dla rynku budowlanego
   • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo niemieszkaniowe
   • Budownictwo przemysłowe
  • Prognozy rozwoju rynku materiałów termoizolacyjnych
  • Przewidywane szanse i zagrożenia dla rynku
 • Profile firm
  • Arbet
  • Armacell Poland Sp. z o.o.
  • Arsanit Sp. z o.o.
  • Austrotherm Sp. z o.o.
  • Balex Metal Sp. z o.o.
  • Basf Polska Sp. z o.o.
  • Bauder Polska Sp. z o.o.
  • Climowool Sp. z o.o.
  • Dow Polska Sp. z o.o.
  • Genderka Sp. z o.o.
  • Gór-Stal Sp. z o.o.
  • Isoroc Polska SA
  • Izopanel Sp. z o.o.
  • K-Flex Polska Sp. z o.o.
  • Kingspan Sp. z o.o.
  • Knauf Insulation Sp. z o.o.
  • Korff Isolmatic Sp. z o.o.
  • Kotar B.&S. Jaworscy S.J.
  • Marbet Sp. z o.o.
  • Neotherm Sp. z o.o. Spółka komandytowa
  • NMC Polska Sp. z o.o.
  • Paneltech Sp. z o.o.
  • Paroc Polska Sp. z o.o.
  • PCC Prodex Sp. z o.o.
  • Promat Top Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Barda Sp. z o.o.
  • Rockwool Polska Sp. z o.o.
  • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
  • Styropian Plus Sp. z o.o.
  • Styropmin Sp. z o.o. PPUH
  • Swisspor Polska Sp. z o.o.
  • Synthos SA
  • Termo Organika Sp. z o.o.
  • Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.
  • Ursa Polska Sp. z o.o.
  • Yetico SA

Graphs

 • Produkcja polietylenu w Polsce (tys. ton) i dynamika (%, r/r), 2010-2015
 • Produkcja polimerów styrenu w Polsce (tys. ton) i dynamika (%, r/r), 2010-2015
 • Produkcja polistyrenu do spieniania w Polsce (tys. ton) i dynamika (%, r/r), 2010-2015
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w Polsce (tys. ton) i dynamika (%, r/r), 2010-2015
 • Produkcja wyrobów izolacji termicznej z wełny mineralnej w Polsce (tys. ton) i dynamika (%, r/r), 2010-2015
 • Import wełny mineralnej do Polski, według krajów (%), 2014
 • Import poliuretanu do Polski, według krajów (%), 2014
 • Import polietylenu do Polski, według krajów (%), 2014
 • Import polistyrenu do spieniania do Polski, według krajów (%), 2014
 • Import kauczuku syntetycznego do Polski, według krajów (%), 2014
 • Eksport wełny mineralnej z Polski, według krajów (%), 2014
 • Eksport poliuretanu z Polski, według krajów (%), 2014
 • Eksport polietylenu z Polski, według krajów (%), 2014
 • Eksport polistyrenu do spieniania z Polski, według krajów (%), 2014
 • Eksport kauczuku syntetycznego z Polski, według krajów (%), 2014
 • Bilans handlu zagranicznego produktami wykorzystywanymi do termoizolacji w Polsce, według typu (mln zł), 2014
 • Koncentracja handlu zagranicznego w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (%), 2014
 • Popyt na materiały termoizolacyjne w Polsce według ich przeznaczenia (mln zł, %), 2015
 • Kanały dystrybucji w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Struktura kanałów dystrybucji w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Udziały 40 analizowanych firm w rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce (%), według typu materiału, 2014
 • Kraje pochodzenia głównych udziałowców 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Struktura przychodów netto ze sprzedaży 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce według kraju pochodzenia głównego właściciela (%), 2014
 • Struktura 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych według obszaru działalności w Polsce (liczba firm), 2016
 • Udziały zleceń dotyczących montowania systemów ociepleń w podziale na metraż powierzchni w Polsce (%), 2014-2015
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego montażu systemów ociepleń w Polsce (%), 2014-2015
 • Udziały metrażu wykonywanych ociepleń w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2012-2015
 • Udziały typów budynków w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce (%), 2012-2015
 • Udziały rodzajów ociepleń w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce (%), 2012-2015
 • Miejsca zaopatrywania się w systemy ociepleń w Polsce (%), 2012-2015
 • Udział marek styropianu montowanego w ramach systemów ociepleń w Polsce (%), 2014-2015
 • Udział marek wełny mineralnej montowanej w ramach systemów ociepleń w Polsce (%), 2014-2015
 • Materiały termoizolacyjne najczęściej stosowane przez firmy specjalizujące się w dachach spadzistych w Polsce (%), III kw. 2014
 • Marki materiałów termoizolacyjnych najczęściej stosowane przez firmy specjalizujące się w dachach spadzistych w Polsce (%), III kw. 2014
 • Typy materiałów termoizolacyjnych najczęściej stosowane przez firmy specjalizujące się w dachach płaskich w Polsce (%), III kw. 2014
 • Marki materiałów termoizolacyjnych najczęściej stosowane przez firmy specjalizujące się w dachach płaskich w Polsce (%), III kw. 2014
 • Powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce (mln m²) i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Powierzchnia budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w Polsce (mln m²) i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Plany wyłączenia i uruchomiania źródeł energetycznych w Polsce (MW), 2014-2028
 • Produkcja budowlano-montażowa w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych w Polsce (mld zł) i dynamika (% r/r), 2010-2021
 • Wartość rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2014-2021
 • Wartość rynku styropianu EPS w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2014-2021
 • Wartość rynku wełny mineralnej w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2014-2021
 • Wartość rynku produktów piankowych w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2014-2021
 • Wartość rynku styropianu XPS w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2014-2021
 • Czynniki sukcesu w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce, działalność operacyjna, 2016
 • Czynniki sukcesu w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce, marketing MIX, 2016

Tables

 • Struktura rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce według głównych grup produktowych (mln zł, %), 2014
 • Struktura rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce według głównych grup produktowych (mln zł, %), 2015
 • Sprzedaż w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2014
 • Koncentracja podaży na rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2014
 • Koncentracja podaży na rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce (%), 2014
 • Produkcja krajowa wybranych materiałów służących m.in. do termoizolacji w Polsce (tys. ton), 2014-2015
 • Import do Polski produktów wykorzystywanych do termoizolacji, według typu (mln zł), 2013-2014 i I-III kw. 2015
 • Import do Polski produktów wykorzystywanych do termoizolacji, według grup krajów (mln zł), 2014
 • Import do Polski produktów wykorzystywanych do termoizolacji, według grup krajów (%), 2014
 • Eksport z Polski produktów wykorzystywanych do termoizolacji, według typu (mln zł), 2013-2014 i I-III kw. 2015
 • Eksport z Polski produktów wykorzystywanych do termoizolacji, według grup krajów (mln zł), 2014
 • Eksport z Polski produktów wykorzystywanych do termoizolacji, według grup krajów (%), 2014
 • Struktura sprzedaży materiałów termoizolacyjnych 40 wiodących firm w Polsce (liczba firm i udział %), 2015
 • Struktura oferty 40 wiodących firm oferujących materiały termoizolacyjne w Polsce według rodzaju izolacji (liczba firm i udział %), 2015
 • Kanały dystrybucji dla 40 wiodących firm sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce (liczba firm, %), 2015
 • Wartość sprzedaży głównych segmentów rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce w bezpośrednim i pośrednim kanale dystrybucji (mln zł, %), 2015
 • Podstawowe akty prawne mające wpływ na rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Przychody ze sprzedaży w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2014
 • Udziały przychodów ze sprzedaży w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (%), 2014
 • Rozkład przychodów ze sprzedaży w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł, 2014
 • Zysk netto 40 wiodących firm w sektorze materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2012-2014
 • Główni właściciele 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Inna działalność 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Główne obszary aktywności oraz poziom zatrudnienia producentów materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Wartość importu 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2014
 • Wartość eksportu 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2014
 • Liczba i lokalizacja krajowych zakładów produkcyjnych 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Całkowite przychody netto ze sprzedaży 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2012-2014
 • Całkowite przychody netto ze sprzedaży i przychody netto ze sprzedaży w sektorze 40 wiodących firm na rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł), 2014
 • Zestawienie czołowych 15 firm w sektorze termoizolacji w Polsce, 2014
 • Struktura dystrybucji 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce (%), 2016
 • Struktura oferty 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce (%), według przeznaczenia produktów, 2016
 • Główne siedziby i oddziały 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Udziały 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w rynku wewnętrznym w Polsce (mln zł, %), 2014
 • Udziały 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w segmencie wełny mineralnej w Polsce (mln zł, %), 2014
 • Udziały 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w segmencie styropianu EPS w Polsce (mln zł, %), 2014
 • Udziały 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w segmencie styropianu XPS w Polsce (mln zł, %), 2014
 • Udziały 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w segmencie produktów piankowych w Polsce (mln zł, %), 2014
 • Wskaźnik rentowności netto 40 wiodących firm z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2012-2014
 • Banki obsługujące wiodące firmy z sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2011-2021
 • Struktura rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce (mln zł i udział %), według głównych grup produktowych, 2015-2021
 • Szanse i zagrożenia dla sektora materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Albaterm Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Armacell Poland Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Arsanit Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Austrotherm Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Balex Metal Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Basf Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Bauder Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Climowool Sp. z o.o., 2010-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Dom-Styr S.J., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Fabryka Styropianu Arbet Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk S.J., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Genderka Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Gór-Stal Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Isoroc Polska SA, 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Izopanel Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki K-Flex Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Kingspan Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Knauf Insulation Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Korff Isolmatic Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Kotar S.J., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Marbet Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Neotherm Sp. z o.o. Spółka komandytowa, 2011-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki NMC Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Paneltech Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Paroc Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki PCC Prodex Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki PPUH Styropmin Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Promat Top Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Rockwool Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Styropian Plus Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Styropianex Produkcja Sprzedaż Styropianu Eugeniusz Bucior, 2011-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Styropoz Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Swisspor Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Synthos SA, 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Termo Organika Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Thermaflex Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Ursa Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Włozamot Panel Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe spółki Yetico SA, 2009-2014