Rynek chemii budowlanej w Polsce 2012

Prognozy rozwoju na lata 2012-2014

Raport prezentuje kompleksową analizę rynku chemii dla budownictwa: przedstawia bieżącą sytuację tego segmentu oraz jego wartość, opisuje perspektywy rozwoju rynku chemii budowlanej w ciągu najbliższych 3 lat, zawiera ocenę postrzegania 10 największych producentów.

Publikacja zawiera szczegółową analizę rynku z podziałem na poszczególne grupy produktowe:

 • systemy ociepleń,
 • tynki grubowarstwowe,
 • kleje do ceramiki,
 • wylewki podłogowe,
 • zaprawy murarskie.

 

Główne zagadnienia

 • struktura rynku chemii budowlanej oraz poszczególnych podsegmentów, w takich grupach jak: kleje do ceramiki, zaprawy murarskie, systemy ociepleń, wylewki podłogowe, oraz tynki grubowarstwowe
 • prognozy dla branży chemii budowlanej
 • kanały dystrybucji chemii budowlanej
 • preferencje zakupowe klientów
 • znajomość marek producentów chemii budowlanej
 • obliczenie indeksu koniunktury na rynku chemii budowlanej
 • trendy cenowe
 • trendy w sferze stosowania produktów chemii budowlanej
 • skłonność do innowacyjności wykonawców robót budowlanych
 • kryteria wyboru produktów chemii budowlanej
 • struktura segmentów rynku w podziale na rodzaje budynków, tereny miejskie i wiejskie oraz w podziale na nowe inwestyce i remonty
 • rozmiar poszczególnych segmentów rynku w m2, tys. ton i mln zł
 • udział chemii budowlanej wytwarzanej systemem gospodarczym.

 

Dowiedz się z raportu

 • Ile wynosi wielkość i wartość rynku?
 • Ile chemii budowlanej zużywanej jest przy nowych inwestycjach a ile przy remontach?
 • Ile chemii budowlanej zużywanej jest w miastach a ile na wsi?
 • Ile chemii budowlanej zużywa się w poszczególnych grupach budynków?
 • Jakie są wiodące marki producentów chemii budowlanej?
 • Jakie są najważniejsze trendy w sferze stosowania produktów chemii budowlanej?
 • Jaka jest struktura rynku wg stosowanych produktów?
 • Jaka jest struktura rynku wg stosowanych systemów?
 • Gdzie badane firmy zaopatrują się najczęściej w produkty chemii budowlanej
 • Co decyduje o wyborze miejsca zakupu chemii budowlanej?
 • W przypadku których grup produktowych chemii budowlanej stosuje się najczęściej gotowe rozwiązania producentów chemii budowlanej?
 • Kto najczęściej decyduje o wyborze danego produktu – wykonawca czy inwestor?
 • Jakie są główne czynniki brane pod uwagę przy wyborze danego produktu?

 

Mocne strony publikacji

 • Nowe, bardziej reprezentatywne badanie rynku. Planujemy przeprowadzić 400 wywiadów wśród przedsiębiorców z małych i średnich firm.
 • Badanie znajomości marek produktów na rynku chemii budowlanej oceniana będzie w 5 różnych grupach produktowych; kleje do ceramiki, zaprawy murarskie, systemy ociepleń, wylewki podłogowe oraz tynki grubowarstwowe. Dodatkowo wszystkie 400 firm zapytane będzie o ocenę znanych im producentów. Przebadane zostało postrzeganie 9 głównych firm i ich marek: Atlas, Baumit, Henkel, Izolbet, Knauf, Kreisel, Mapei, Saint Gobain, Selena.
 • Inna struktura raportu (wczesniejsza struktura: wprowadzenie, rynek chemii budowlanej, prognozy, profile). W nowej edycji głównymi rozdziałami będą grupy produktowe chemii budowlanej: kleje do ceramiki, zaprawy murarskie, systemy ociepleń, wylewki podłogowe oraz tynki grubowarstwowe. Dla każdej grupy produktowej jest więc osobna analiza, wraz z wstępem, wynikami badania, głównymi graczami i prognozami.

 

W raporcie znajdują się uniaklne informacje

1. Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorców małych i średnich firm budowlanych dotyczące chemii budowlanej – łącznie ok. 400 wywiadów.
2. Kalkulacja przez PMR indeksu koniunktury w branży chemii budowlanej bazujący na ocenach 400 firm realizujących prace budowlane z użyciem chemii budowlanej.
3. Ocena przez 400 badanych firm dziewięciu wiodących producentów chemii budowlanej: Atlas, Baumit, Henkel, Izolbet, Knauf, Kreisel, Mapei, Saint Gobain, Selena pod kątem następujących kryteriów: cena adekwatna do jakości, produkty godne polecenia, dbałość o relacje z klientem.
4. Osobne pytania do firm budowlanych specjalizujących się w 5 rodzajach prac budowlanych:

 • przyklejanie płytek ceramicznych i innych okładzin
 • roboty murarskie
 • wykonywanie systemów ociepleń
 • wykonywanie wylewek i podkładów podłogowych
 • wykonywanie tynków tradycyjnych grubowarstwowych.

5. Dla każdej z grup produktowych analiza segmentu wg takich kryteriów jak:

 • obiekty nowe vs remonty
 • inwestycje w miastach vs na wsi
 • produkty producenckie vs wytwarzane na budowie
 • struktura wg rodzajów produktów chemii budowlanej
 • struktura wg stosowanych materiałów
 • struktura wg rodzajów budynków
 • struktura dystrybucji (miejsce zakupu produktów)
 • stosowanie nowości produktowych
 • ocena najnowszych trendów na rynku
 • czynniki decydujące o danym kanale dystrybucji
 • czynniki decydujące o wyborze danego produktu
 • znajomość marek w danej grupie produktowej.

6. Obliczenie przez analityków PMR łącznej wartości i dynamiki rynku chemii budowlanej.
7. Obliczenie przez analityków PMR struktury całego rynku chemii budowlanej wg grup produktowych.
8. Obliczenie przez analityków PMR struktury całego rynku chemii budowlanej wg głównych producentów.
9. Analiza trendów cenowych w sferze chemii budowlanej na podstawie cen z serwisu Sekocenbud.

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport będzie niezawodnym źródłem informacji rynkowych?

 • rozpoczęcie działalności na rynku chemii budowlanej w Polsce
 • wejście w nowy segment rynku chemii budowlanej
 • przeprowadzenie przejęcia lub fuzji na rynku budowlanym
 • planowanie strategii firmy
 • analiza możliwości inwestycyjnych na rynku budowlanym w Polsce
 • monitoring konkurencji na rynku chemii budowlanej
 • oszacowanie udziału własnego firmy w rynku chemii budowlanej w Polsce
 • przygotowanie prognoz popytu na produkty chemii budowlanej
 • opracowanie własnych analiz na potrzeby zarządu lub akcjonariuszy
 • planowanie dystrybucji sprzedaży chemii budowlanej.

 

Raport szczególnie rekomendowany jest

 • producenci i dystrybutorzy chemii budowlanej
 • producenci i dystrybutorzy branż powiązanych z produktami chemii budowlanej (materiały termoizolacyjne, materiały ścienne, płytki ceramiczne)
 • zagraniczni producenci chemii budowlanej inwestujący bądź zamierzające zainwestować w Polsce
 • firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • instytucje rządowe, ambasady, uczelnie, instytuty naukowe
 • izby handlowe, organizacje branżowe, domy medowie, agencje PR
 • instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Najważniejsze firmy analizowane w raporcie

Atlas, Dolina Nidy, PPMB Izolmat, Izohan, Grupa Selena, Saint Gobain Weber Terranova, BASF Polska, KreiselTechnika Budowlana, Henkel Polska, Sika Poland, Mapei Polska, Baumit, Izolbet, IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspólnicy Spółka Jawna, Sto Ispo, Farby Kabe Polska, Bolix SA, Cedat, CetcoPoland, Knauf Bauprodukte Polska, Sopro Polska, Greinplast, Soudal, Alpol Gips, MCBauchemie, Zakłady Chemiczne Anser, Franspol, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST, ICOPAL SA, QuickMix, Novol, Caparol Polska, Kerakoll Polska, Dryvit Systems USA (Europe), Remmers Polska, Solbet, SOLBET Stalowa Wola, SOLBET Lubartow S.A., Schomburg Polska, Uzin Polska, Izolacja Jarocin SA, Lakma Sat, Trade JKK SA, Torggler Polska, IZOLEX, Megaron SA, SKAŁA , Majster Pol Kosińscy, PPH ADW, Promat TOP, Lubanta SA, Tremco illbruck, Kiesel Polska, Bauder Polska, Semin International, Toraed, Chemical, Koester Polska, ITBUD.

 

Extract from this report

 • W 2010 r. wielkość rynku cementowych zapraw klejących do płytek wyniosła 384 tys. ton − spadek o ponad 10% r/r.
 • Najbardziej popularnym tynkiem cienkowarstwowym w Polsce okazuje się być tynk akrylowy z udziałem 37%.
 • 55% powierzchni tynków grubowarstwowych jest wykonywanych ręcznie, a pozostałe 45% maszynowo.
 • Najwyższy udział chemii budowlanej wytwarzanej z półproduktów na placu budowy notuje się w przypadku zapraw murarskich.

 										

Market commentary by expert

Po trudnych dla branży chemii budowlanej latach 2009-2010, rok 2011 przyniósł początek ożywienia w sferze budownictwa kubaturowego, będącego głównym odbiorcą produktów chemii budowlanej. Daje to tym samym nadzieję na dalszy rozwój w nadchodzących latach tego ważnego, choć często niedocenianego, segmentu branży materiałów budowlanych.

Bartłomiej Sosna, Głowny analityk rynku budowlanego

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group

 1. Metodologia p. 9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 13

 3. Kleje do płytek ceramicznych i innych okładzin p. 23

  • Struktura rynku p. 23
  • Trendy zakupowe p. 26
  • Główne marki produktowe p. 30
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy p. 31
 4. Zaprawy murarskie p. 33

  • Struktura rynku p. 33
  • Trendy zakupowe p. 36
  • Główne marki produktowe p. 41
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy p. 42
 5. Systemy ociepleń p. 45

  • Struktura rynku p. 45
  • Trendy zakupowe p. 47
  • Główne marki produktowe p. 51
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy p. 51
 6. Wylewki podłogowe p. 53

  • Struktura rynku p. 53
  • Trendy zakupowe p. 56
  • Główne marki produktowe p. 60
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy p. 61
 7. Tynki tradycyjne grubowarstwowe p. 63

  • Struktura rynku p. 63
  • Trendy zakupowe p. 67
  • Główne marki produktowe p. 71
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy p. 72
 8. Gładzie gipsowe p. 75

  • Struktura rynku p. 75
 9. Przekrojowa analiza badania według grup produktowych p. 77

  • Struktura rynku p. 77
  • Trendy zakupowe p. 80
  • Wielkość i wartość rynku p. 84
 10. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 p. 87

  • Prognozy makroekonomiczne p. 87
  • Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego p. 88
  • Prognozy dla budownictwa niemieszkaniowego p. 89
  • Prognozy dla rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej p. 90
  • Indeks koniunktury w branży chemii budowlanej p. 91
  • Trendy cenowe na rynku chemii budowlanej p. 95
  • Zmiany prawne mające wpływ na rynek chemii budowlanej w Polsce p. 101
 11. Otoczenie konkurencyjne rynku chemii budowlanej p. 107

  • Ocena wizerunku głównych dziewięciu marek produktowych p. 107
  • Spontaniczna znajomość głównych marek produktowych p. 110
  • Harmonogram wejścia na rynek nowych producentów p. 110
 12. Spis grafik p. 113

 13. Spis tabel p. 119

 14. Informacja o PMR p. 121

 15. Dane kontaktowe p. 122

Spis grafik

 1. Stanowiska badanych respondentów      10
 2. Liczba zatrudnionych osób w badanych firmach      12
 3. Główni zleceniodawcy badanych firm      11
 4. Rodzaje wykonywanych prac przez badane firmy      11
 5. Udział rodzajów budynków w zużyciu materiałów chemii budowlanej w Polsce, 2011      16
 6. Zużycie chemii budowlanej w podziale na nowe i istniejące budynki      17
 7. Najczęstsze miejsca zakupu chemii budowlanej      18
 8. Struktura rynku fabrycznie wytwarzanej chemii budowlanej w Polsce (tys. t), 2011      19
 9. Struktura rynku fabrycznie wytwarzanej chemii budowlanej w Polsce (mln zł), 2011      20
 10. Wielkość rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej w Polsce (mln m2), 2005-2014      21
 11. Udziały metrażu przyklejanych płytek w podziale na nowe i istniejące budynki      23
 12. Udziały metrażu przyklejanych płytek przypadające na miasto i wieś      24
 13. Udziały używanych zapraw klejących w metrażu przyklejanych płytek       24
 14. Udziały rodzajów materiałów w metrażu przyklejanych płytek       25
 15. Udział typów budynków w metrażu przyklejanych płytek      25
 16. Częstotliwość korzystania przy przyklejaniu płytek z systemu oferowanego przez jednego producenta      26
 17. Zmiana popularności poszczególnych trendów w przyklejaniu płytek      27
 18. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zastosował Pan(i) jakieś nowości produktowe pojawiające się na rynku klejów do płytek?       27
 19. Główne miejsca zaopatrywania się w zaprawy klejące      28
 20. Powody kupowania zapraw klejących w hurtowniach      29
 21. Powody kupowania zapraw klejących w marketach budowlanych      29
 22. Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy klejącej do płytek      30
 23. Spontaniczna znajomość marek klejów do płytek      30
 24. Wielkość rynku cementowych zapraw klejących do płytek w Polsce (tys. t), 2005-2014      31
 25. Wartość rynku cementowych zapraw klejących do płytek w Polsce (mln zł), 2005-2014      32
 26. Udziały metrażu wznoszonych ścian w podziale na nowe i istniejące budynki      33
 27. Udziały metrażu wznoszonych ścian przypadające na miasto i wieś      34
 28. Udziały zapraw murarskich w metrażu wznoszonych ścian      34
 29. Udziały materiałów ściennych w metrażu wznoszonych ścian      35
 30. Udział typów budynków w metrażu wznoszonych ścian      35
 31. Czy zdarza się, że korzysta Pan(i) z zapraw murarskich własnej roboty, wytwarzanych z półproduktów (cement, piasek, woda, itp.) w betoniarkach?      36
 32. W ilu przypadkach korzysta Pan(i) z gotowych zapraw, a w ilu z zapraw wytwarzanych na budowie?      36
 33. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zastosował Pan(i) jakieś nowości produktowe z obszaru zapraw murarskich, które pojawiły się na rynku?      37
 34. Zmiana popularności poszczególnych trendów w zakresie wznoszenia ścian      38
 35. Miejsca zakupu zapraw murarskich      38
 36. Powody kupowania zapraw w hurtowniach      39
 37. Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy murarskiej      39
 38. Wpływ firm wykonawczych na dobór zaprawy murarskiej      40
 39. Spontaniczna znajomość marek zapraw murarskich      41
 40. Zużycie zapraw murarskich w Polsce (tys. t), 2005-2014      42
 41. Wielkość rynku fabrycznie przygotowanych zapraw murarskich w Polsce (tys. t), 2005-2014      42
 42. Struktura rynku fabrycznie przygotowanych zapraw murarskich w Polsce (tys. t), 2011      43
 43. Struktura rynku fabrycznie przygotowanych zapraw murarskich w Polsce (mln zł), 2011      43
 44. Udziały metrażu wykonywanych ociepleń w podziale na nowe i istniejące budynki      45
 45. Udziały metrażu wykonywanych ociepleń przypadające na miasto i wieś      46
 46. Udziały rodzajów ociepleń w metrażu wykonywanych ociepleń      46
 47. Udziały rodzajów tynków cienkowarstwowych w metrażu wykonywanych ociepleń      46
 48. Udziały typów budynków w metrażu wykonywanych ociepleń      47
 49. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zastosował Pan(i) jakieś nowości produktowe z obszaru systemów ociepleń, które pojawiły się na rynku?      47
 50. Zmiana popularności poszczególnych trendów w systemach ociepleń      48
 51. Miejsca zaopatrywania się w systemy ociepleń      49
 52. Powody kupowania systemów ociepleń w hurtowniach      49
 53. Istotność poszczególnych czynników przy wyborze systemu ocieplenia      50
 54. Wpływ firm wykonawczych na dobór systemów ociepleń      50
 55. Spontaniczna znajomość marek systemów ociepleń      51
 56. Wielkość rynku systemów ociepleń w Polsce (mln m2), 2005-2014      51
 57. Struktura rynku tynków cienkowarstwowych w Polsce (tys. t), 2011      52
 58. Struktura rynku tynków cienkowarstwowych w Polsce (mln zł), 2011      52
 59. Udziały metrażu wykonywanych wylewek w podziale na nowe i istniejące budynki      53
 60. Udziały metrażu wykonywanych wylewek przypadające na miasto i wieś      54
 61. Udział poszczególnych budynków w metrażu wykonywanych wylewek      54
 62. Udziały rodzaju wykonywanych wylewek      55
 63. Udziały wylewek wykonywanych ręcznie i maszynowo      55
 64. Czy zdarza się, że korzysta Pan(i) z wylewek i podkładów podłogowych samodzielnie przygotowywanych na budowie z półproduktów (woda, piasek, cement, gips itd.)?      56
 65. W ilu przypadkach korzysta Pan(i) z wylewek producenckich, a w ilu z wylewek wytwarzanych na budowie?      56
 66. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zastosował Pan(i) jakieś nowości produktowe z obszaru wylewek, które pojawiły się na rynku?      57
 67. Zmiana popularności poszczególnych trendów w wykonywaniu wylewek podłogowych      58
 68. Miejsca zaopatrywania się w wylewki podłogowe      58
 69. Powody kupowania wylewek w hurtowniach      59
 70. Istotność poszczególnych czynników przy wyborze wylewki      59
 71. Wpływ firm wykonawczych na dobór wylewki podłogowej      60
 72. Spontaniczna znajomość marek wylewek podłogowych      60
 73. Wielkość rynku wylewek podłogowych w Polsce (mln m2), 2005-2014      61
 74. Struktura rynku fabrycznie przygotowanych wylewek podłogowych w Polsce (tys. t), 2011      61
 75. Struktura rynku fabrycznie przygotowanych wylewek podłogowych w Polsce (mln zł), 2011      62
 76. Udziały metrażu wykonywanych tynków w podziale na nowe i istniejące budynki      63
 77. Udziały metrażu wykonywanych wylewek przypadające na miasto i wieś      64
 78. Udział metrażu poszczególnych tynków       64
 79. Udziały tynków wykonywanych ręcznie i maszynowo      65
 80. Udziały tynków wewnętrznych i zewnętrznych      65
 81. Średnia grubość poszczególnych tynków w centymetrach      66
 82. Udział poszczególnych budynków w metrażu wykonywanych tynków      66
 83. Czy zdarza się, że korzysta Pan(i) z tynków przygotowywanych z półproduktów (woda, piasek, cement, gips itd.) na budowie?      67
 84. W ilu przypadkach korzysta Pan(i) z gotowych zapraw tynkarskich, a w ilu z zapraw wytwarzanych na budowie?      67
 85. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zastosował Pan(i) jakieś nowości produktowe z obszaru zapraw tynkarskich, które pojawiły się na rynku?      68
 86. Zmiana popularności poszczególnych trendów w wykonywaniu tynków grubowarstwowych      68
 87. Miejsca zaopatrywania się w tynki grubowarstwowe      69
 88. Powody kupowania tynków w hurtowniach      69
 89. Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy tynkarskiej      70
 90. Wpływ firm wykonawczych na dobór zaprawy tynkarskiej      70
 91. Spontaniczna znajomość marek zapraw tynkarskich      71
 92. Wielkość rynku tynków grubowarstwowych w Polsce (mln m2), 2005-2014      72
 93. Struktura rynku fabrycznie przygotowanych tynków grubowarstwowych w Polsce (tys. t), 2011      72
 94. Struktura rynku fabrycznie przygotowanych tynków grubowarstwowych w Polsce (mln zł), 2011      73
 95. Czy Pana(i) firma zajmuje się także wykonywaniem gładzi gipsowych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych?      75
 96. Udziały metrażu gładzi w podziale na nowe i istniejące budynki      76
 97. Udział typów budynków w metrażu wykonywanej gładzi      76
 98. Zużycie chemii budowlanej w podziale na nowe i istniejące budynki      78
 99. Zużycie chemii budowlanej w podziale na tereny miejskie i wiejskie      79
 100. Udział rodzajów budynków w zużyciu materiałów chemii budowlanej w Polsce, 2011      79
 101. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat wykonawcy stosowali nowości produktowe z segmentu chemii budowlanej      80
 102. Stosowanie chemii budowlanej w Polsce w podziale na wyroby producenckie i własnej roboty       81
 103. Najczęstsze miejsca zakupu chemii budowlanej      81
 104. Istotność poszczególnych czynników przy wyborze produktów chemii budowlanej      82
 105. Wpływ wykonawcy i inwestora na dobór materiałów chemii budowlanej w Polsce, 2011       83
 106. Struktura rynku fabrycznie wytwarzanej chemii budowlanej w Polsce (tys. t), 2011      84
 107. Struktura rynku fabrycznie wytwarzanej chemii budowlanej w Polsce (mln zł), 2011      85
 108. Powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce (mln m2), 2005-2014      88
 109. Powierzchnia budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w Polsce (mln m2), 2005-2014      89
 110. Powierzchnia budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce (mln m2), 2005-2014      90
 111. Wielkość rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej w Polsce (mln m2), 2005-2014      90
 112. Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy      91
 113. Prognoza sytuacji finansowej firmy w przyszłości      92
 114. Ocena obecnej wartości zamówień      92
 115. Przewidywania dotyczące wartości zamówień w przyszłości      93
 116. Zmiana ilości pracowników w 2011 roku w porównaniu do ubiegłego      93
 117. Przewidywania dotyczące zmiany ilości pracowników w 2012 roku      94
 118. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2011      95
 119. Dynamika cen produkcji budowlanej oraz chemii budowlanej w Polsce (%, r/r), I 2006-IX 2011      96
 120. Dynamika cen wybranych robót z zastosowaniem produktów chemii budowlanej w Polsce (%, r/r), I 2006-IX 2011      96
 121. Zmiany cen wybranych materiałów z segmentu chemii budowlanej w Polsce (zł), I kw. 2005 – IV kw. 2011      97
 122. Zmiany cen wybranych robót z udziałem materiałów z segmentu chemii budowlanej w Polsce (zł), IV kw. 2005 – IV kw. 2011      98
 123. Porównanie zmian cen robót wykorzystujących materiały z segmentu chemii budowlanej i zmian cen tych materiałów w Polsce (%, r/r), IV kw. 2010/IV kw. 2011      99
 124. Cena materiałów potrzebnych do budowy standardowego domu jednorodzinnego w Polsce, V 2004-X 2011      100
 125. Jakie działania podejmowane są obecnie w sferze generalnego wykonawstwa w celu realizacji kontraktów wygranych poniżej kosztorysu inwestorskiego      100
 126. Jak długo w Państwa ocenie będzie trwała na rynku praktyka konkurowania cenami niższymi od kosztów inwestora?      101
 127. Wspomagana znajomość producentów chemii budowlanej      108
 128. Aktywność producentów chemii budowlanej w Polsce, 1989-2011      111

Spis tabel

 1. Ogólna klasyfikacja głównych dziewięciu marek chemii budowlanej      21
 2. Spontaniczna znajomość marek głównych produktów chemii budowlanej w Polsce, 2011       22
 3. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2011-2014      87
 4. Kluczowe zmiany w prawie europejskim mające wpływ na rynek chemii budowlanej w Polsce, 2010-2011      102-103
 5. Kluczowe zmiany w prawie krajowym mające wpływ na rynek chemii budowlanej w Polsce, 2010-2011      104
 6. Kluczowe projekty aktów normatywnych mogące mieć wpływ na rynek chemii budowlanej w Polsce, 2010-2011       105
 7. Cena produktów jest adekwatna do jakości      108
 8. Produkty godne polecenia       109
 9. Producent dba o dobre relacje z klientem      109
 10. Ogólna klasyfikacja głównych marek      109
 11. Spontaniczna znajomość marek głównych produktów chemii budowlanej w Polsce, 2011      110