Rynek centrów danych w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek centrów danych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośredni audyt przeprowadzony w ponad 20 czołowych centrach danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami 30 największych, komercyjnych dostawców usług – stanowiącymi centralną część raportu – można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów. Raport pokazuje skalę inwestycji dokonane przez dostawców usług w latach 2006-2016, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów w latach 2017-2022. Zanalizowany został szczegółowo poziom cen i zmiany w tym zakresie w latach 2012-2016, popyt na usługi i profil klientów korzystających z usług świadczonych w centrach przetwarzania danych w Polsce. W raporcie zaprezentowano prognozy rozwoju rynku w krótkim (1-2 lata) i średnim (3-4 lata) i długim terminie (5-6 lat). Osobna część została poświęcona możliwym scenariuszom zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce (główny komponent kosztowy funkcjonowania centrów danych) w zależności od przyjętych założeń makroekonomicznych i regulacyjnych. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, jak i plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, jak i plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Poznaj rynek centrów danych działających w Polsce oraz perspektywy rozwoju sektora:

 

 • Kompleksowe omówienie działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.

 • Szczegółowe profile ok. 30 dostawców świadczących usługi data centrowe w Polsce, zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji poszczególnych elementów infrastruktury i klimatyzacji 
 • Informacje o  usługach kolokacji, hostingu, chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw na polskim rynku centrów danych

 • Analiza poszczególnych dostawców usług data centrowych, ich mocnych i słabych stron oraz planów rozwoju

 • Ocena skali inwestycji w parkach technologicznych

 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych

 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja (zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack, jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych

 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce

 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2017-2022, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw

 • Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje istniejących centrów danych w kolejnych latach

 • Prognozy zmian cen energii  w Polsce w latach 2017-2022

 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.

 

Zbierając informacje i potwierdzając dane na potrzeby raportu oraz w celu lepszego zrozumienia sytuacji na rynku centrów przetwarzania danych w Polsce, odbyliśmy wizytacje on-site w sumie w ponad 20 czołowych centrach przetwarzania danych (CPD) w kraju zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie (i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Wśród obiektów objętych wizytacją były następujące centra przetwarzania danych: 3S, ATMAN, Beyond.pl, Comarch, Data Techno Park, Euro-Centrum, Exea, GTS, HP Polska, IBM Polska, Inea, Linxdatacenter, Netia, Onet, Orange Polska, Polcom, T-Mobile Polska, Talex, Equinix Telecity, Thinx Poland, Wasko (COIG). Na miejscu mieliśmy możliwość przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów pogłębionych z dyrektorami technicznymi, dyrektorami marketingu i zarządem firm oferujących usługi w ramach CPD.

Ponadto odbyliśmy rozmowy z innymi dostawcami obecnymi na polskim rynku CPD, m.in. BCC, CK ZETO, Hector, MNI Telecom, Sprint, Technopark Pomerania. Odwiedziliśmy również kilkanaście mniejszych serwerowni i kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma innymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce.

Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskaliśmy bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznaliśmy plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

 

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport jest opracowany przede wszystkim dla:

 

 • Kadry zarządzającej i dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących w firmach prowadzących centra danych

 • Dyrektorów IT i działów technicznych, a także wyższego kierownictwa przedsiębiorstw rozważających korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce

 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku

 • Przedstawicieli parków technologicznych

 • Operatorów centrów danych rozważających wejście na rynek polski

 • Dostawców oprogramowania i narzędzi używanych do konfiguracji środowisk przetwarzania danych w chmurze i wirtualnych

 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów

 • Firm telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych

 • Dystrybutorów produktów i usług ICT

 • Dużych biur nieruchomości

 • Konsultantów biznesowych, analityków i badaczy

 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

 • Raport opracowany w głównej mierze dzięki bezpośrednim spotkaniom i wizytacji ponad 20 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu

 • jeszcze nikt nie zbierał danych o rynku data center w Polsce w taki sposób – jest to absolutnie unikalne i zapewnia odpowiedni poziom porównania i rzeczywistej oceny

 • ogromnym atutem jest to, że mieliśmy możliwość przekonać się, jak naprawdę funkcjonują te obiekty, co się w nich faktycznie znajduje, jakie usługi są świadczone i kto korzysta z zewnętrznych centrów danych

 • najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku data center w Polsce – znów konsekwencja bezpośrednich wywiadów on-site i kontaktu face-to-face, m.in. z dyrektorami technicznymi wyżej wspomnianych największych centrów danych

 • w raporcie obok prognoz rozwoju rynku, przeprowadzono symulacje zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce w kolejnych latach z wykorzystaniem modelu matematycznego, uwzględniającego wpływ czynników makroekonomicznych i regulacyjnych.

Market commentary by expert

Sprawdzają się nasze prognozy dotyczące polskiego rynku data center. Przyrost powierzchni netto do sprzedaży, jak również wartość rynku rosną w spodziewanym tempie. Zainteresowanie polskim rynkiem ze strony inwestorów i pośredników jest pochodną systematycznego wzrostu odpowiedniej jakości powierzchni kolokacyjnej, uzyskiwanych referencji i wzrostu liczby umów polskich operatorów centrów przetwarzania danych (CPD) z dużymi klientami, w tym podmiotami zagranicznymi.

Naszym zdaniem wzrost zapotrzebowania na usługi CPD będzie przede wszystkim pochodną zwiększenia ilości przetwarzanych danych oraz rozszerzenia oferty dostawców w zakresie usług oferowanych w chmurze i modelu usługowym z wykorzystaniem właśnie CPD. Poszukiwanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa ICT i kompleksowych usług w tym zakresie, jak również bardziej zaawansowanych usług zarządzanych czy outsourcingu ICT, wpłynie pozytywnie na rynek CPD. Ważny segment to również usługi disaster recovery. Już teraz większość dostawców oferuje usługi w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o zapasowe CPD, jak i zapasowe powierzchnie biurowe. Naszym zdaniem trend ten jeszcze się umocni, tym bardziej że widać rosnący popyt na tego rodzaju usługi zgłaszany przez duże instytucje.

Dodatkowo, perspektywa długoterminowa tak dla całego rynku data center jest korzystna. Benchamarki międzynarodowe każą bowiem zakładać rosnącą migrację w kierunku komercyjnych obiektów w zakresie kolokacji, hostingu i usług chmurowych. W Polsce trend ten również jest widoczny, choć skala zmian jest nadal na wyraźnie niższym poziomie.

 

Paweł Olszynka, Kierownik Działu Analiz Rynku ICT, PMR

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry