Rynek centrów danych w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek centrów danych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośredni audyt przeprowadzony w ponad 20 czołowych centrach danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami 30 największych, komercyjnych dostawców usług – stanowiącymi centralną część raportu – można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów. Raport pokazuje skalę inwestycji dokonane przez dostawców usług w latach 2006-2016, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów w latach 2017-2022. Zanalizowany został szczegółowo poziom cen i zmiany w tym zakresie w latach 2012-2016, popyt na usługi i profil klientów korzystających z usług świadczonych w centrach przetwarzania danych w Polsce. W raporcie zaprezentowano prognozy rozwoju rynku w krótkim (1-2 lata) i średnim (3-4 lata) i długim terminie (5-6 lat). Osobna część została poświęcona możliwym scenariuszom zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce (główny komponent kosztowy funkcjonowania centrów danych) w zależności od przyjętych założeń makroekonomicznych i regulacyjnych. 

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Poznaj rynek centrów danych działających w Polsce oraz perspektywy rozwoju sektora:

 

 • Kompleksowe omówienie działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.

 • Szczegółowe profile ok. 30 dostawców świadczących usługi data centrowe w Polsce, zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji poszczególnych elementów infrastruktury i klimatyzacji 
 • Informacje o  usługach kolokacji, hostingu, chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw na polskim rynku centrów danych

 • Analiza poszczególnych dostawców usług data centrowych, ich mocnych i słabych stron oraz planów rozwoju

 • Ocena skali inwestycji w parkach technologicznych

 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych

 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja (zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack, jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych

 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce

 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2017-2022, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw

 • Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje istniejących centrów danych w kolejnych latach

 • Prognozy zmian cen energii  w Polsce w latach 2017-2022

 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.

 

Zbierając informacje i potwierdzając dane na potrzeby raportu oraz w celu lepszego zrozumienia sytuacji na rynku centrów przetwarzania danych w Polsce, odbyliśmy wizytacje on-site w sumie w ponad 20 czołowych centrach przetwarzania danych (CPD) w kraju zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie (i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Wśród obiektów objętych wizytacją były następujące centra przetwarzania danych: 3S, ATMAN, Beyond.pl, Comarch, Data Techno Park, Euro-Centrum, Exea, GTS, HP Polska, IBM Polska, Inea, Linxdatacenter, Netia, Onet, Orange Polska, Polcom, T-Mobile Polska, Talex, Equinix Telecity, Thinx Poland, Wasko (COIG). Na miejscu mieliśmy możliwość przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów pogłębionych z dyrektorami technicznymi, dyrektorami marketingu i zarządem firm oferujących usługi w ramach CPD.

Ponadto odbyliśmy rozmowy z innymi dostawcami obecnymi na polskim rynku CPD, m.in. BCC, CK ZETO, Hector, MNI Telecom, Sprint, Technopark Pomerania. Odwiedziliśmy również kilkanaście mniejszych serwerowni i kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma innymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce.

Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskaliśmy bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznaliśmy plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

 

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport jest opracowany przede wszystkim dla:

 

 • Kadry zarządzającej i dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących w firmach prowadzących centra danych

 • Dyrektorów IT i działów technicznych, a także wyższego kierownictwa przedsiębiorstw rozważających korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce

 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku

 • Przedstawicieli parków technologicznych

 • Operatorów centrów danych rozważających wejście na rynek polski

 • Dostawców oprogramowania i narzędzi używanych do konfiguracji środowisk przetwarzania danych w chmurze i wirtualnych

 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów

 • Firm telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych

 • Dystrybutorów produktów i usług ICT

 • Dużych biur nieruchomości

 • Konsultantów biznesowych, analityków i badaczy

 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

 • Raport opracowany w głównej mierze dzięki bezpośrednim spotkaniom i wizytacji ponad 20 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu

 • jeszcze nikt nie zbierał danych o rynku data center w Polsce w taki sposób – jest to absolutnie unikalne i zapewnia odpowiedni poziom porównania i rzeczywistej oceny

 • ogromnym atutem jest to, że mieliśmy możliwość przekonać się, jak naprawdę funkcjonują te obiekty, co się w nich faktycznie znajduje, jakie usługi są świadczone i kto korzysta z zewnętrznych centrów danych

 • najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku data center w Polsce – znów konsekwencja bezpośrednich wywiadów on-site i kontaktu face-to-face, m.in. z dyrektorami technicznymi wyżej wspomnianych największych centrów danych

 • w raporcie obok prognoz rozwoju rynku, przeprowadzono symulacje zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce w kolejnych latach z wykorzystaniem modelu matematycznego, uwzględniającego wpływ czynników makroekonomicznych i regulacyjnych.

Market commentary by expert

Sprawdzają się nasze prognozy dotyczące polskiego rynku data center. Przyrost powierzchni netto do sprzedaży, jak również wartość rynku rosną w spodziewanym tempie. Zainteresowanie polskim rynkiem ze strony inwestorów i pośredników jest pochodną systematycznego wzrostu odpowiedniej jakości powierzchni kolokacyjnej, uzyskiwanych referencji i wzrostu liczby umów polskich operatorów centrów przetwarzania danych (CPD) z dużymi klientami, w tym podmiotami zagranicznymi.

Naszym zdaniem wzrost zapotrzebowania na usługi CPD będzie przede wszystkim pochodną zwiększenia ilości przetwarzanych danych oraz rozszerzenia oferty dostawców w zakresie usług oferowanych w chmurze i modelu usługowym z wykorzystaniem właśnie CPD. Poszukiwanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa ICT i kompleksowych usług w tym zakresie, jak również bardziej zaawansowanych usług zarządzanych czy outsourcingu ICT, wpłynie pozytywnie na rynek CPD. Ważny segment to również usługi disaster recovery. Już teraz większość dostawców oferuje usługi w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o zapasowe CPD, jak i zapasowe powierzchnie biurowe. Naszym zdaniem trend ten jeszcze się umocni, tym bardziej że widać rosnący popyt na tego rodzaju usługi zgłaszany przez duże instytucje.

Dodatkowo, perspektywa długoterminowa tak dla całego rynku data center jest korzystna. Benchamarki międzynarodowe każą bowiem zakładać rosnącą migrację w kierunku komercyjnych obiektów w zakresie kolokacji, hostingu i usług chmurowych. W Polsce trend ten również jest widoczny, choć skala zmian jest nadal na wyraźnie niższym poziomie.

 

Paweł Olszynka, Kierownik Działu Analiz Rynku ICT, PMR

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza rynku centrów przetwarzania danych
  • Wartość i dynamika rynku CPD
  • Wydarzenia, inwestycje i trendy na rynku CPD
   • Wydarzenia i inwestycje
   • Trendy
   • Podaż powierzchni serwerowej na rynku CPD
   • Przydział mocy i stopień zajęcia obiektów
   • Struktura geograficzna i wielkość CPD
  • Model biznesowy i typy usług oferowanych na rynku CPD
  • Ceny na rynku CPD i polityka rabatowa dostawców
   • Kolokacja
   • Serwery dedykowane i wirtualne
  • Wykorzystanie zasobów centrów danych – strona popytowa
  • Prognozy rozwoju rynku CPD w latach 2017-2022
   • Najważniejsze inwestycje na rynku CPD w latach 2017-2018
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wzrostu i potencjał poszczególnych branż
   • Główne trendy i sytuacja na rynku CPD w skali globalnej
  • Dodatek: Rynek energii – wpływ na rynek CPD i scenariusze zmian cen
   • Prognoza cen energii dla odbiorców przemysłowych – model ekonometryczny 2016-2022
 • Struktura dostawców na rynku CPD
  • Podział rynku pod względem powierzchni w CPD
  • Grupy obiektów
  • Standardy Tier i parametry techniczne CPD
   • Trendy w zakresie optymalizacji kosztów
  • Dodatek 1: Projektowanie, budowa i utrzymanie CPD
  • Dodatek 2: Usługi rejestracji domen i małego hostingu
 • Profile największych graczy na rynku centrów przetwarzania danych
  • ATM
  • T-Mobile Polska
  • Polcom
  • Beyond.pl
  • Orange Polska/Integrated Solutions
  • IBM Polska
  • Equinix (Poland)
  • Talex
  • Netia
  • 3S
  • Cube.ITG (Data Techno Park)
  • Asseco Data Systems
  • DataSpace
  • Grupa Onet.pl
  • Kei.pl
  • Hector
  • Comarch
  • TARR Centrum Innowacyjności (Exea)
  • Wasko (HostingCenter i COIG)
  • HPE Polska
  • Exatel
  • Technopark Pomerania
  • Polkomtel (Grupa CPS)
  • Linx (Linxdatacenter Polska)
  • INEA
  • Main (EIP)
  • Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych
  • NASK SA
  • Sinersio Polska
  • Business Consulting Center (BCC)
  • Sprint

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2008-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2008-2016
 • Wielkość (tys. m²) i dynamika (%) powierzchni netto pod usługi kolokacji i hostingu w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2008-2016
 • Skumulowana powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (tys. m²), 2008-2016
 • Powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce oddawana do użytkowania w danym roku (tys. m²), 2008-2016
 • Relacja powierzchni wynajętej do całkowitej powierzchni netto na rynku CPD w Polsce (%), 2012-2016
 • Liczba obiektów oferujących kolokację i hosting w Polsce, według powierzchni brutto i netto (m²), styczeń 2017
 • Udział różnej wielkości obiektów w całkowitej powierzchni netto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (%), styczeń 2017
 • Udział różnej wielkości obiektów w całkowitej powierzchni brutto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (%), styczeń 2017
 • Liczba obiektów oferujących usługi kolokacji i hostingu w Polsce z podziałem na poszczególne miasta (%), styczeń 2017
 • Udział Warszawy w podaży komercyjnej przestrzeni pod kolokację i hosting w Polsce (%), 2012-2016
 • Udział poszczególnych miast w podaży komercyjnej przestrzeni pod kolokację i hosting w Polsce (%), styczeń 2017
 • Struktura geograficzna 35 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Udział poszczególnych miast w podaży powierzchni pod komercyjne usługi w 35 największych centrach przetwarzania danych w Polsce (m², %), styczeń 2017
 • Dostępność kluczowych rodzajów usług w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), luty 2017
 • Średnie ceny transferu danych w Polsce (zł), całkowite i w przeliczeniu na 1 Mbit/s, luty 2017
 • Minimalna średnia cena serwera dedykowanego w Polsce (zł/miesiąc), 2013-2017
 • Ocena głównych korzyści wykorzystania komercyjnych centrów danych przez duże firmy w Polsce, 2016
 • Sposoby przechowywania systemów IT przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2014-2016
 • Rozważanie współpracy z zewnętrznym ośrodkiem data center przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Czynniki decydujące o wyborze rozwiązania przechowywania systemów IT przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2014-2016
 • Czynniki motywujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa do migracji danych do data center (%), 2014-2015
 • Czynniki powstrzymujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa przed migracją danych do data center (%), 2014-2016
 • Wielkość (tys. m²) i dynamika (%) powierzchni netto pod usługi kolokacji i hostingu w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2016-2022
 • Powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (tys. m²), 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2016-2022
 • Udziały dostawców w światowym rynku kolokacji pod względem przychodów (%), 2015
 • Udziały dostawców w światowym rynku kolokacji pod względem powierzchni kolokacyjnej (%), 2015
 • Podaż mocy serwerowej w CPD na kluczowych rynkach europejskich, 2013 – I-III kw. 2016 (MW)
 • Roczna sprzedaż netto mocy serwerowej w CPD na kluczowych rynkach europejskich (MW), 2013 – I-III kw. 2016
 • Struktura geograficzna światowego rynku kolokacji ze względu na powierzchnię kolokacyjną (%), IV kw. 2015
 • Ruch IP w centrach danych na świecie (ZB), 2015-2020
 • Udział tradycyjnych i wirtualnych centrów danych w realizacji procesów obsługiwanych przez centra danych ogółem, 2015-2020
 • Ruch IP w centrach danych ze względu na miejsce docelowe transmisji danych (%), 2015 i 2020
 • Średnioważone ceny za energię elektryczną w Polsce według notowań miesięcznych TGE z podziałem na stawkę bazową, w szczycie i poza szczytem (zł/MWh), 2015-2016
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia (eurocent/1 kWh), 2009-2016
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz bazowy (eurocent/1 kWh), 2016-2022
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz pesymistyczny (eurocent/1 kWh), 2016-2022
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz optymistyczny (eurocent/1 kWh), 2016-2022
 • Struktura rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, według powierzchni netto posiadanych obiektów (%), 2016
 • Struktura rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, według powierzchni brutto posiadanych obiektów (%), 2016
 • Odsetek 35 największych komercyjnych centrów przetwarzaniach danych w Polsce posiadających wybrane rozwiązania (%), luty 2017
 • Udział obiektów zbudowanych od podstaw i adaptacji istniejącej przestrzeni w 35 największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), luty 2017
 • Średnia i maksymalna możliwa gęstość zasilania na szafę (kW) w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), 2015-2017
 • Minimalna wartość współczynnika PUE deklarowana w umowach w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), 2013-2017
 • Porównanie kosztów inwestycji we własną serwerownię w Polsce z kolokacją w komercyjnym centrum danych (mln zł) dla MŚP i dużych firm w perspektywie 20 lat
 • Różnica w kosztach na korzyść kolokacji w komercyjnym centrum danych w Polsce w porównaniu do inwestycji we własną serwerownię (%) dla MŚP i dużych firm w perspektywie 20 lat
 • Liczba domen .pl (tys.) i dynamika zmian (%) w Polsce, 2008-2016
 • Udział partnerów NASK w obsłudze domen internetowych .pl w Polsce (%), IV kw. 2015
 • Udział partnerów NASK w obsłudze domen internetowych .pl w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Największe firmy hostingowe w Polsce pod względem liczby klientów i ich udziały w rynku (%), 2015
 • Największe firmy hostingowe w Polsce, pod względem liczby domen zgromadzonych na serwerach DNS (tys.), marzec 2017
 • Łączna powierzchnia brutto i netto centrów danych w posiadaniu ATM w Polsce (m²), 2009-2016
 • Liczba klientów ATM w Polsce (tys.), I kw. 2011-III kw. 2016
 • Struktura przychodów ATM z usług świadczonych w centrach danych z podziałem na kluczowe sektory (%), 2016
 • Przychody (tys. zł) i dynamika przychodów (%) ATM z eksportu, I kw. 2014-III kw. 2016
 • Struktura przychodów Beyond.pl w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2016
 • Struktura przychodów Beyond.pl w segmencie usług CPD z podziałem na branże (%), 2016
 • Equinix (Poland): przychody całkowite (mln zł), 2013-2016
 • Equinix (Poland): EBITDA i zysk netto (mln zł), 2013-2015
 • Talex: struktura przychodów według rodzaju działalności (tys. zł, %), I poł. 2016
 • Talex: struktura przychodów według sektorów gospodarki (%), I poł. 2016
 • Struktura przychodów 3S w segmencie usług CPD według sektorów gospodarki (%), 2016
 • Struktura przychodów 3S w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2016
 • Struktura przychodów DataSpace w segmencie usług CPD według sektorów gospodarki (%), 2016
 • Struktura przychodów DataSpace w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2016
 • Struktura przychodów Linx w segmencie usług CPD w Polsce z podziałem na branże (%), luty 2017
 • Struktura przychodów Sprint Data Center z podziałem na typy klientów (%), luty 2017

Tables

 • Struktura akcjonariatu ATM S.A. według udziału (%) w kapitale spółki i wartości rynkowej udziałów (mln zł), marzec 2017
 • Miesięczne ceny minimalne usług kolokacji 1U u wybranych dostawców w Polsce (zł), 2014-2017
 • Miesięczne ceny minimalne usług kolokacji pojedynczej szafy rack u wybranych dostawców w Polsce (zł), 2014-2017
 • Minimalne ceny serwerów dedykowanych 20 wybranych dostawców w Polsce (zł/miesiąc), 2016-2017
 • Ceny mocy obliczeniowych serwerów wirtualnych u wybranych dostawców w Polsce (zł), luty 2017
 • Minimalne ceny serwerów wirtualnych VPS u wybranych dostawców w Polsce (zł/miesiąc), 2014-2017
 • Sposoby przechowywania systemów IT przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa w wybranych miastach (%), 2016
 • Czynniki decydujące o wyborze konkretnego ośrodka data center przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Czynniki motywujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa do migracji danych do data center (%), 2016
 • Czynniki powstrzymujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa przed migracją danych do data center (%), 2016
 • Usługi dodatkowe wykorzystywane przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2016
 • 10 najważniejszych projektów inwestycyjnych na rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, 2017-2019
 • Wybrane fuzje i przejęcia w branży data center na świecie, 2010-2016
 • Udziały 35 czołowych dostawców w rynku centrów przetwarzania danych w Polsce (%), według posiadanej powierzchni netto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu (m²), 2016
 • Udziały 35 czołowych dostawców w rynku centrów przetwarzania danych w Polsce (%), według powierzchni brutto posiadanych obiektów (m²), 2016
 • Zakres wytycznych Uptime Institute i ANSI/TIA-942 w procesie certyfikacji centrów przetwarzania danych, 2016
 • Zagrożenia fizyczne mogące wystąpić w centrum przetwarzania danych wraz z ich wpływem na CPD oraz typy czujników używanych do monitorowania zagrożeń
 • Zestawienie wybranych umów powiązanych z budową i modernizacją centrów przetwarzania danych w Polsce zawartych przez Qumak SA, 2009-2016
 • Analiza symulacji kosztowej budowy centrum przetwarzania danych w Polsce, 2015
 • Analiza przepływu pieniężnego dla budowy data center w okresie 10 lat w Polsce, 2015
 • Ranking ccTLD z obszaru UE, 2016
 • Najpopularniejsze domeny internetowe zarejestrowane w NASK, 2017
 • Komercyjne powierzchnie kolokacyjne netto w centrach danych ATM w Polsce (m²), 2016
 • Centrum Danych ATMAN Warszawa-1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Centrum Danych ATMAN Warszawa-2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Centrum Danych ATMAN Katowice – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów w poszczególnych centrach danych ATM, luty 2017
 • ATM: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2012-III kw. 2016
 • Podstawowe parametry finansowe ATM w segmencie usług centrów danych (tys. zł), I-III kw. 2015 – I-III kw. 2016
 • Podstawowe parametry finansowe ATM w segmencie usług telekomunikacyjnych (tys. zł), I-III kw. 2015 – I-III kw. 2016
 • Wybrani klienci ATM w segmencie usług CDP z podziałem na kluczowe branże, III kw. 2016
 • Komercyjne powierzchnie kolokacyjne netto w centrach danych T-Mobile w Polsce (m²), 2016
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Piaseczno, luty 2017
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Szlachecka, luty 2017
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Piękna, luty 2017
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Annopol, luty 2017
 • Polcom Data Center Skawina – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Polcom Data Center Alwernia – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Polcom Data Center w Skawinie i Alwerni, luty 2017
 • Zasoby biur zapasowych w usłudze disaster recovery office Polcom w Alwerni, Skawinie i Warszawie, styczeń 2017
 • Polcom: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2010-2015
 • Beyond.pl Data Center 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Beyond.pl Data Center 2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Beyond.pl, luty 2017
 • Centrum Danych Orange Łódź Faza 0 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Centrum Danych Orange Łódź Faza 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Łódź Faza 0 i Faza 1 Orange Polska, luty 2017
 • IBM – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Błoniu, luty 2017
 • Centrum Danych Warsaw1 Equinix – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Warsaw1 i Warsaw2 Equinix, luty 2017
 • Centrum Danych Warsaw2 Equinix Telecity – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Talex: struktura przychodów według głównych odbiorców (tys. zł, %), I poł. 2016
 • Netia – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • 3S Data Center 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • 3S Data Center 2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów 3S Datacenter 1 i 2 w Katowicach, luty 2017
 • Euro-Centrum Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Powierzchnia CPD Asseco Data Systems w Polsce (m²), luty 2017
 • Asseco Data Systems – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Łódź, luty 2017
 • DataSpace – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów centrum danych DataSpace, luty 2017
 • Grupa Onet.pl – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Comarch – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Krakowie DC-1, luty 2017
 • Comarch – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Krakowie DC-2, luty 2017
 • Exea Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Exea Data Center, luty 2017
 • HP Polska – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Technopark Pomerania – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych F4, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Technopark-Pomerania, luty 2017
 • Plus Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Plus Data Center, luty 2017
 • Linx – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Warszawie, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Linxdatacenter w Warszawie, luty 2017
 • Standardowy cennik usług Linxdatacenter w Polsce, luty 2017
 • INEA – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Sinersio – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Sinersio, luty 2017
 • BCC – podstawowe parametry centrów przetwarzania danych, marzec 2017
 • Sprint – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017