Rynek bezpieczeństwa IT w Polsce 2014

Prognozy rozwoju na lata 2014-2018

Kwestie bezpieczeństwa IT zaczynają w coraz większym stopniu przyciągać uwagę polskich przedsiębiorstw. Czynniki wpływające na taki stan rzeczy pochodzą z różnych obszarów. Istotna jest zarówno sytuacja makroekonomiczna, zmiany prawno-regulacyjne, stopień penetracji i wykorzystania nowych technologii jak również poziom wiedzy i nastawienie samych firm. Pomimo  stopniowego dostrzegania problemu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze IT, bieżąca sytuacja jest daleka od ideału. Uogólniając, obszar bezpieczeństwa, rozumiany jako uzyskanie odpowiednego poziomu zabezpieczeń w sferze IT w stosunku do istniejących zagrożeń, nadal nie jest traktowany priorytetowo, zarówno przez sektor korporacyjny jak i publiczny. Pozytywnie na rynek wpływają regulacje prawne i zobowiązania biznesowe (Rekomendacja D wydana przez KNF, Ustawa o ochronie danych osobowych, standard PCI DSS), fundusze europejskie, stopniowo poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna czy wzrost zainteresowania rozwiązaniami zabezpieczającymi ze strony segmentu MŚP. W efekcie rynek rośnie w tempie dwucyfrowym. Wartość wydatków pozostaje jednak na relatywnie niskim poziomie w stosunku do rzeczywistych potrzeb w zakresie skutecznej ochrony swoich zasobów przez polskie firmy i sektor publiczny. W najbliższych kilku latach sytuacja będzie się sukcesywnie poprawiać.

 

Zoran Vuckovic, Analityk rynku IT i Telekomunikacyjnego

 

Krótki opis raportu

 

Raport skład się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest ogólnemu przeglądowi rynku. Następne trzy dotyczą odpowiednio rynku oprogramowania, sprzętu oraz usług w obszarze bezpieczeństwa IT. Ostatni, piąty rozdział zawiera opis oferty i działania dostawców i dystrybutorów oraz analizę ich pozycji rynkowej (SWOT).

 

Dlaczego raport o bezpieczeństwie IT?

 • Kwestie związane z bezpieczeństwem zajmują coraz większą uwagę dostawców rozwiązań IT w wyniku zwiększonego zainteresowania klientów końcowych.
 • Informacje unikalne – obecnie jest brak informacji na temat wartości i dynamiki zmian polskiego rynku bezpieczeństwa IT
 • Zidentyfikowanie głównych trendów rynkowych w kategorii oprogramowania, sprzętu oraz usług na rynku bezpieczeństwa IT
 • Opis oferty oraz analiza pozycji wybranych dostawców oraz dystrybutorów.
 • Segment usług IT związanych z bezpieczeństwem – rynek dynamicznie rosnący. Niektóre z jego podsegmentów dopiero się formują.

 

Tematyka raportu...

 • Wartość i dynamika rynku bezpieczeństwa IT z podziałem na segment oprogramowania, sprzętu oraz usług
 • Analiza działania poszczególnych dostawców opracowana w oparciu o przeprowadzane pogłębione wywiady
 • Główne trendy panujące na rynku w każdym z analizowanych segmentów
 • Prognozy rozwoju rynku bezpieczeństwa IT w Polsce do 2018 roku.

 

Znajdź odpowiedzi na pytania...

 • Jaka jest wartość i dynamika polskiego rynku bezpieczeństwa IT?
 • Jakie są udziały oprogramowania, sprzętu oraz usług?
 • Jakie są dalsze perspektywy rozwoju rynku?
 • Jaki są główne trendy panujące na rynku?
 • Co determinuje kondycje rynku bezpieczeństwa IT w Polsce?

 

Unikalne dane opublikowane w raporcie...

 

Raport został opracowany na podstawie pogłębionych rozmów z dostawcami oraz dystrybutorami.  Gdzie tylko było to możliwe uzyskano dane liczbowe. W taki sposób również zidentyfikowano główne trendy panujące na rynku w poszczególnych segmentach. Opis działania poszczególnych dostawców również został przeanalizowany przez PMR. 

 

Czy wiedziałeś, że...

 • Udział usług w rynku bezpieczeństwa IT w 2013 r. był jedynie o 2 p.p. niższy od segmentu sprzętu
 • Polskie duże firmy w segmencie bezpieczeństwa IT zmierzają ku konsolidacji posiadanych zasobów
 • W okresie średnioterminowym usługi outsourcingowe w zakresie bezpieczeństwa IT czeka dynamiczny wzrost
 • Duże firm w 2013 r. zgłaszały rosnące zainteresowanie rozwiązaniami do odparcia ataków DDoS oraz APT
 • W segmencie bezpieczeństwa IT nowe trendy widoczne na rynku światowym wchodzą na rynek polski z pewnym opóźnieniem
 • Doniesienia medialne o atakach na systemy bezpieczeństwa IT są istotnym, ale nie jedynym czynnikiem

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie

 

Asseco Poland, Barracuda Networks, Check Point, Cisco, Clico, Comarch, Comp, Dagma, Dell, ESET, Fortinet, Fujitsu TS, G Data Software, HP, IBM, Imperva, Juniper Networks, McAfee, Oracle, Palo Alto Networks, Sophos, Sygnity, Symantec, Trend Micro, Unizeto Technologies, Veracomp, Qumak.

 

Specjaliści z branży korzystają z publikacji PMR...

 • Zarządy i działy marketingu firm IT działających w Polsce
 • Bieżący i potencjalni inwestorzy na rynku
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu informatycznego
 • Deweloperzy i dystrybutorzy oprogramowania
 • Specjaliści z dziedziny usług IT
 • Organizacje rządowe, biznesowe i branżowe – analizy i wspieranie rozwoju polskiej informatyki
 • Uczelnie i instytuty badawcze.

 

Publikacja to rzetelne źródło informacji w takich sytuacjach jak...

 • Wejście na polski rynek sprzętu, aplikacji i usług IT
 • Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju obecnych działań na polskim rynku informatycznym
 • Prowadzenie codziennych działań biznesowych
 • Ocena wpływu poszczególnych trendów rynkowych na polską informatykę i segment bezpieczeństwa IT
 • Projektowanie strategii operacyjnej na kolejne lata
 • Tworzenie precyzyjnych i wiarygodnych raportów na potrzeby firmy.

 

Extract from this report

 • W 2013 r. największe udziały w rynku bezpieczeństwa IT należały do segmentu sprzętu. Na drugim miejscu uplasowały się przychody z sprzedaży usług z wynikiem o 2 p.p. niższym, a na trzecim ze sprzedaży oprogramowania (25%). 
 • Firmy MŚP najczęściej korzystają z rozwiązania firmy Eset – programu NOD32, rozwiązań Kaspersky Lab oraz Norton.

 

Market commentary by expert

 

Kwestie bezpieczeństwa IT zaczynają w coraz większym stopniu przyciągać uwagę polskich przedsiębiorstw. Czynniki wpływające na taki stan rzeczy pochodzą z różnych obszarów. Istotna jest zarówno sytuacja makroekonomiczna, zmiany prawno-regulacyjne, stopień penetracji i wykorzystania nowych technologii jak również poziom wiedzy i nastawienie samych firm. Pomimo  stopniowego dostrzegania problemu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze IT, bieżąca sytuacja jest daleka od ideału. Uogólniając, obszar bezpieczeństwa, rozumiany jako uzyskanie odpowiednego poziomu zabezpieczeń w sferze IT w stosunku do istniejących zagrożeń, nadal nie jest traktowany priorytetowo, zarówno przez sektor korporacyjny jak i publiczny. Pozytywnie na rynek wpływają regulacje prawne i zobowiązania biznesowe (Rekomendacja D wydana przez KNF, Ustawa o ochronie danych osobowych, standard PCI DSS), fundusze europejskie, stopniowo poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna czy wzrost zainteresowania rozwiązaniami zabezpieczającymi ze strony segmentu MŚP. W efekcie rynek rośnie w tempie dwucyfrowym. Wartość wydatków pozostaje jednak na relatywnie niskim poziomie w stosunku do rzeczywistych potrzeb w zakresie skutecznej ochrony swoich zasobów przez polskie firmy i sektor publiczny. W najbliższych kilku latach sytuacja będzie się sukcesywnie poprawiać.

 

Zoran Vuckovic, Analityk rynku IT i Telekomunikacyjnego

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

Spis treści

 

 1. Metodologia       9
 2. Streszczenie menedżerskie      13
 3. Przegląd rynku bezpieczeństwa IT w Polsce      21
  1. Struktura rynku      21
  2. Wartość i dynamika rynku      22
  3. Główne trendy rynkowe       25
   1. Porównie trendów światowych do sytuacji w Polsce      29
  4. Główne czynniki oddziałujące na polski rynek bezpieczeństwa IT      30
   1. Wpływ regulacji prawnych oraz standardów biznesowych na rozwój rynku bezpieczeństwa IT      33
  5. Sytuacja w segmencie MŚP, dużych firm i administracji państwowej      37
   1. Segment MŚP      37
   2. Firmy duże      39
  6. Prognozy rozwoju rynku bezpieczeństwa IT w Polsce      41
 4. Rynek oprogramowania zabezpieczającego      43
  1. Wartość i dynamika rynku      43
  2. Dystrybucja oprogramowania antywirusowego       47
  3. Oprogramowanie zabezpieczające w modelu cloud computing      48
  4. Oprogramowanie do zabezpieczeń telefonów      51
  5. Prognozy rozwoju rynku oprogramowania zabezpieczającego w Polsce      52
 5. Urządzenia do zabezpieczeń IT      55
  1. Wartość i dynamika rynku      55
  2. Czynniki rozwoju rynku UTM w Polsce      57
  3. Prognozy rozwoju rynku urządzeń zabezpieczających w Polsce      59
 6. Rynek usług w segmencie bezpieczeństwa IT      61
  1. Wartość i dynamika rynku      61
  2. Usługi outsourcingowe w zakresie bezpieczeństwa IT      63
  3. Usługi opracowywania polityki bezpieczeństwa IT      64
  4. Usługi audytu systemów bezpieczeństwa IT      66
  5. Pozostałe usługi w segmencie bezpieczeństwa IT      67
  6. Prognozy rozwoju rynku usług IT w segmencie bezpieczeństwa w Polsce      68
  7. Dodatek: Backup danych w modelu usługowym      69
 7. Profile wybranych graczy      73
  1. Barracuda Networks      73
  2. Comarch      74
  3. Comp      76
  4. Fortinet      77
  5. HP      79
  6. IBM      80
  7. McAfee      83
  8. Netasq      84
  9. Sophos      85
  10. Symantec      86
  11. Trend Micro      88
  12. Qumak      89
  13. Dodatek: Wybrani dystrybutorzy specjalizujący się w dziedzinie bezpieczeństwa IT      90
   1. Bakotech      90
   2. Clico      91
   3. Dagma      93
   4. Veracomp      95
 8. Spis grafik      97
 9. Spis tabel      99
 10. Informacja o PMR      101

 

 

Spis grafik

 1. Struktura rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2013      22
 2. Wartość (mln zł) rynku bezpieczeństwa IT w Polsce z podziałem na poszczególne segmenty, 2009-2013      23
 3. Dynamika wartościowa (%) rynku bezpieczeństwa IT w Polsce z uwzględnieniem głównych segmentów, 2009-2013      23
 4. Struktura (%) wartościowa rynku bezpieczeństwa IT w Polsce według udziałów głównych segmentów, 2009-2013      24
 5. Główne trendy na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2013      25
 6. Udział dużych firm w Polsce posiadających specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT (%), kwiecień 2013      29
 7. Siła i kierunek oddziaływania wybranych czynników wpływających na rynek bezpieczeństwa IT w Polsce, 2013      31
 8. Ocena siły wpływu poszczególnych regulacji prawnych i standardów na rozwój rynku bezpieczeństwa IT w Polsce z podziałem na wybrane branże, 2014      34
 9. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      38
 10. Elementy bezpieczeństwa IT wprowadzone w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      39
 11. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2013-2018      41
 12. Dynamika wartościowa (%) rynku bezpieczeństwa IT w Polsce z uwzględnieniem głównych segmentów, 2013-2018      42
 13. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania w segmencie bezpieczeństwa IT w Polsce, 2009-2013      44
 14. Ocena sprzedaży ilościowej oprogramowania antywirusowego w Polsce według typu odbiorcy końcowego, 2014      45
 15. Cena (zł) za licencje podstawowego rozwiązania dla klientów indywidualnych wybranych dostawców w Polsce, grudzień 2013      46
 16. Cena (zł) za licencje podstawowych rozwiązań skierowanych do sektora biznesowego wybranych dostawców w Polsce, grudzień 2013      47
 17. Sprzedaż (mln sztuk) tabletów i smartfonów w Polsce, 2010-2013      51
 18. Odsetek (%) użytkowników smartfonów i tabletów posiadających zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające w Polsce oraz na świecie, 2013      52
 19. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania zabezpieczającego w Polsce, 2013-2018      53
 20. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku sprzętu w segmencie bezpieczeństwa IT w Polsce, 2009-2013      55
 21. Sposób wykorzystywania rozwiązań UTM przez poszczególne branże w Polsce, 2013      57
 22. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku sprzętu w segmencie bezpieczeństwa IT w Polsce, 2013-2018      59
 23. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług IT w segmencie bezpieczeństwa w Polsce, 2009-2013      62
 24. Potencjał rynku usług MSS w odniesieniu do poziomu wydatków przedsiębiorstw na bezpieczeństwo IT oraz poziomu zagrożeń w Polsce, 2013      63
 25. Odsetek (%) największych firm IT w Polsce świadczących usługi opracowywania polityki bezpieczeństwa IT, 2013      65
 26. Udział dużych firm w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT (%), kwiecień 2013      66
 27. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług IT w segmencie bezpieczeństwa w Polsce, 2013-2018      69
 28. Wartość (mld $) i dynamika (%) rynku Storage as a Service na świecie, 2010-2014       70
 29. Wartość (mln zł) rynku przetwarzania danych w chmurze w modelu IaaS w Polsce, 2008-2013      70
 30. Ceny (zł) za pojemność 1 GB backupu dla klienta indywidualnego wybranych dostawców w Polsce, grudzień 2013      71
 31. Cenny (zł) za pojemność 1 GB backupu dla klienta biznesowego wybranych dostawców w Polsce, grudzień 2013      72
 32. Clico: podstawowe dane, 2009-2013      91
 33. Wartość (mln zł) przychodów Veracomp ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w Polsce, 2009-2012      95

 

 

Spis tabel

 1. Standard PCI DSS – przegląd głównych wymogów      35
 2. Główne obszary zaleceń w Rekomendacji D dla sektora bankowego w Polsce, 2012      36
 3. Analiza SWOT rynku bezpieczeństwa IT w modelu cloud computing w Polsce, 2014      50
 4. Analiza SWOT pozycji Barracuda Networks na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      74
 5. Analiza SWOT pozycji Comarch na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      75
 6. Comp: podstawowe dane, 2008-2013      76
 7. Analiza SWOT pozycji Comp na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      77
 8. Analiza SWOT pozycji Fortinet na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      78
 9. Analiza SWOT pozycji HP na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      80
 10. Analiza SWOT pozycji IBM na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      82
 11. Analiza SWOT pozycji McAfee na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      84
 12. Analiza SWOT pozycji Netasq na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      85
 13. Analiza SWOT pozycji Sophos na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      86
 14. Analiza SWOT pozycji Symantec na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      87
 15. Analiza SWOT pozycji Trend Micro na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      88
 16. Analiza SWOT pozycji Qumak na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      89
 17. Analiza SWOT pozycji Bakotech na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      91
 18. Analiza SWOT pozycji Clico na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      93
 19. Analiza SWOT pozycji Dagma na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      94
 20. Analiza SWOT pozycji Veracomp na rynku bezpieczeństwa IT w Polsce, 2014      96