Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Available in November 2017
 • Delivery: PDF / online access

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport daje kompleksowy ogląd rynku odzieży i obuwia sportowego, a także akcesoriów i sprzętu sportowego w Polsce. Zawiera wartości rynku i jego segmentów, które podane są wraz z prognozą dla pięcioletniego horyzontu czasowego, które przygotowane zostały w oparciu o dane makroekonomiczne (m.in. PKB, stopa inflacji, dochód rozporządzalny, dynamika konsumpcji prywatnej, wielkość populacji, kurs waluty lokalnej), dane historyczne dotyczące sprzedaży omawianego asortymentu w Polsce (pochodzące z oficjalnych danych statystycznych, raportów finansowych i badawczych oraz uzyskanych bezpośrednio od uczestników rynku) oraz o dane pochodzące z badania PMR. Prognozy opracowywane są w oparciu o sprawdzone, wieloczynnikowe modele ekonometryczne i przygotowywane przez wewnętrzny zespół ekonometryków PMR. Na potrzeby raportu realizowane jest unikalne badanie konsumenckie na próbie celowej dorosłych mieszkańców Polski. Na jego podstawie opisywany jest profil polskiego konsumenta, jego koszyk zakupów odzieży i obuwia sportowego- oraz sprzętu i akcesoriów, miejsce zakupów oraz poziom wydatków. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR Market Experts w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość sprzedaży odzieży sportowej i obuwia sportowego w poszczególnych kanałach dystrybucji z prognozą do 2022 r.
 • Wartość sprzedaży akcesoriów i sprzętu sportowego w poszczególnych kanałach dystrybucji z prognozą do 2022 r.
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Analiza udziału i perspektyw poszczególnych segmentów
 • Analiza aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów omawianych produktów przeprowadzonego dla PMR Market Experts w 2017 r. na próbie celowej dorosłych mieszkańców Polski
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel detaliczny suplementami diety, artykułami sportowymi, odzieżą i obuwiem sportowym w Polsce
 • Ranking największych detalistów na omawianym rynku

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Przegląd sytuacji na rynku opatrzony interdyscyplinarnymi komentarzami eksperckimi daje kompleksowy ogląd
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i jego segmentów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Unikalny profil konsumenta na podstawie badania na celowej próbie wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe.
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących na rynku a także analizę alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2022 r.
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • Raport powstał na podstawie spójnej metodologii PMR zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Producenci artykułów sportowych
 • Dystrybutorzy odzieży, obuwia i sprzętu sportowego
 • Nowe firmy detaliczne na polskim rynku artykułów sportowych
 • Sieci odzieżowe i obuwnicze
 • Sieci sklepów wielkopowierzchniowych
 • Agencje rządowe, ambasady i grupy handlowe
 • Firmy consultingowe i agencje badawcze
 • Koordynatorzy inwestycji oraz specjaliści z zakresu finansów i pośrednictwa.

 

 

 

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley