Internet rzeczy w Polsce 2016

Analiza trendów i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport PMR to próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej Internetu rzeczy w Polsce. Zaprezentowane zostały w nim kluczowe trendy i prognozy światowe dotyczące IoT. Jeszcze ważniejsza jest konfrontacja tych danych z sytuacją na krajowym rynku i próba wskazania, na ile scenariusze i przewidywania dla rynku światowego mają przełożenie na Polskę.Jest to o tyle istotne, że sytuacja w Polsce, szczególnie w przypadku analizy konkretnych, bardziej wąskich obszarów czy segmentów, odbiega znacząco od trendów światowych.

 

IoT nie jest to pojęciem rewolucyjnym, a raczej zwróceniem uwagi, jak daleko można pójść z podłączeniem do sieci z jednej strony tradycyjnych urządzeń z naszego otoczenia, a z drugiej z wykorzystaniem sensorów i różnego typu czujników. Jest to przede wszystkim pochodna wzrostu penetracji Internetu, w tym łączy szerokopasmowych z jednej strony, a z drugiej dynamicznie rosnącego wykorzystania mobilnych usług dostępowych, smartfonów i aplikacji mobilnych.

 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku Internetu rzeczy w Polsce?

 

 • Analiza IoT dokonana przez PMR obejmująca zarówno stronę popytową, jak i podażową
 • Osobnej ocenie poddany został segment odbiorców biznesowych (B2B), jak i odbiorcy indywidualni (B2C).W ramach segmentu B2B określono skalę zjawiska i udział IoT w wydatkach na IT z podziałem na poszczególne sektory gospodarki (wertykały). W przypadku rynku masowego (B2C) wyodrębniono segment elektroniki i galanterii noszonej (wearables) oraz segment smart home
 • Dedykowane, autorskie badanie PMR, przeprowadzone na próbie 1000 użytkowników indywidualnych na jesieni 2016 roku. Tematem badania był szerokorozumiany Internet rzeczy.
 • Analiza trendów i prognozy uzupełniają opinie wyrażone przez przedstawicieli 100 największych firm IT w kraju. W tym cyklicznym badaniu kadry menedżerskiej największych firm IT w Polsce, jednym z poruszonych tematów był Internet rzeczy. Dodatkowo, na potrzeby dokonywania estymatów i koniecznych założeń, wykorzystano badania B2B dużych firm i MŚP

 

Kto skorzysta z raportu?

 

 • Kadra kierownicza, działy strategii i rozwiązań B2B operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
 • Dyrektorzy ds. rozwoju biznesu i sprzedaży reprezentujący dostawców IT (usługi i oprogramowanie)
 • Dystrybutorzy elektroniki użytkowej – największe sklepy i platformy internetowe
 • Menedżerowie wyższego szczebla reprezentujący liderów i czołowych graczy z następujących sektorów gospodarki: handel, transport i logistyka, przemysł, służba zdrowia, finanse, energetyka, rolnictwo
 • Przedstawiciele największych miast w Polsce
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym

 

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rozwój IoT – rynek B2C
  • Wyniki dedykowanego badania PMR
   • Organizacja badania
   • Przedmiot badania
   • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów
   • Jaki jest poziom znajomości pojęcia internet rzeczy wśród dorosłych Polaków?
   • Kim są osoby deklarujące znajomość pojęcia internet rzeczy?
   • Jakie urządzenia ubieralne cieszą się największą popularnością?
   • Jakie urządzenia typu smart home cieszą się największą popularnością?
   • Jakie są główne powody zakupu urządzeń IoT?
   • Jaki jest poziom satysfakcji z posiadanych urządzeń IoT?
   • Skąd czerpie się informacje o urządzeniach IoT?
   • Które urządzenia z kategorii smart home są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne?
   • Które urządzenia ubieralne są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne?
   • Jaki jest potencjał zakupowy produktów IoT?
   • Które segmenty będą głównymi odbiorcami IoT w przyszłości?
   • Jakie są obawy związane z korzystaniem z urządzeń IoT?
   • Jakie czynniki ograniczają popularność urządzeń IoT?
   • Czy badani są skłonni zapłacić więcej za urządzenia IoT?
  • Wearables
  • Smart home
  • Analiza podaży i otoczenie konkurencyjne
 • Rozwój IoT – rynek B2B
  • Zastosowanie i przykłady wdrożeń w poszczególnych sektorach gospodarki
   • Transport, logistyka i motoryzacja
   • Energetyka
   • Inteligentne miasta
   • Handel
   • Przemysł
   • Służba zdrowia
   • Banki i instytucje finansowe
   • Rolnictwo
  • Analiza podaży i otoczenie konkurencyjne
   • Producenci sprzętu – zastosowania biznesowe i przemysłowe
   • Beacony
   • Dostawcy usług
   • Operatorzy telekomunikacyjni – rynek M2M
 • Prognozy rozwoju internetu rzeczy
  • Trendy w latach 2016-2020 i prognozy globalne
   • IoT/M2M – inwestycje kapitałowe
   • M2M/IoT – inwestycje operatorów
  • Prognozy rozwoju internetu rzeczy w Polsce
   • Otoczenie makroekonomiczne
   • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju internetu rzeczy – analiza SWOT
   • Kluczowe wskaźniki i prognozy ilościowe
   • Perspektywa dostawców
   • Struktura wertykalna

Graphs

 • Spontaniczna znajomość pojęć związanych z internetem rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Wspomagana znajomość pojęcia internet rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na płeć (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na poziom wykształcenia (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na kategorie wiekowe (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na łączny dochód netto przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu częstotliwość korzystania z internetu (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu częstotliwość korzystania z aplikacji mobilnych (%), III kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Dostęp do internetu mobilnego w samochodzie (%), IV kw. 2016
 • Główne powody zakupu urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Satysfakcja z posiadanych urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w podziale na kategorie IoT w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Źródła informacji o urządzeniach IoT w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na płeć respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na rodzaj miejsca zamieszkania respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na płeć respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na rodzaj miejsa zamieszkania respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta, IV kw. 2016
 • Plany zakupowe urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Główni odbiorcy urządzeń IoT w ciągu najbliższych kilku lat w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w podziale na rodzaj miejsca zamieszkania w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w podziale na poziom wykształcenia respondenta (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Sprzedaż nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro w Polsce (tys. szt.), 2014-2016
 • Sprzedaż nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Średnia cena nowego urządzenia typu smartwatch sprzedanego w Polsce na platformie Allegro (zł), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Struktura sprzedaży nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro (%, szt.), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Struktura sprzedaży nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro (%, zł), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Odsetek (%) polskich internautów, którzy mają urządzenie typu wearables, 2015
 • Odsetek (%) polskich internautów, którzy rozważają zakup wearables, 2015
 • Rozpoznawalność marek wearables wśród polskich internautów (%), 2015
 • Odsetek (%) internautów posiadających urządzenie typu wearables i planujących zakup w ciągu dwunastu miesięcy w Polsce i na świecie, 2014
 • Odsetek (%) polskich internautów korzystających z urządzeń typu wearables, 2014
 • Struktura sprzedaży nowych telewizorów typu smart na platformie Allegro (%, szt.), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Struktura sprzedaży nowych telewizorów typu smart na platformie Allegro (%, zł), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Średnia cena nowego telewizora typu smart sprzedanego w Polsce na platformie Allegro (zł), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Sprzedaż nowych telewizorów typu smart w Polsce na platformie Allegro (szt.), 2014-2016
 • Sprzedaż nowych telewizorów typu smart w Polsce na platformie Allegro (mln zł), 2014-2016
 • Inteligentny sprzęt AGD, z którego najchętniej korzystaliby internauci w Polsce (%), 2015
 • Udział poszczególnych rozwiązań w wartości sprzedaży w kategorii inteligentny dom na platformie Allegro (%), 1 października 2015-30 września 2016
 • Odsetek firm, które spotkały się z pojęciem IoT i/lub M2M w Polsce (%), 2015
 • Odsetek firm, które korzystają z rozwiązań IoT i/lub M2M w Polsce (%), 2015
 • Odsetek firm, które korzystają z rozwiązań IoT i/lub M2M w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2015
 • Odsetek przedsiębiorstw, które rozważają korzystanie z rozwiązań IoT/M2M w kolejnych latach w Polsce (%), według wielkości przedsiębiorstwa, 2015
 • Obszary, w których firmy chciałyby wykorzystać rozwiązania M2M/IoT w kolejnych latach w Polsce (%), 2015
 • Sektory polskiej gospodarki, które najbardziej odczują wpływ internetu rzeczy w kolejnych latach (%), 2015
 • Najważniejsze trendy dla strategii biznesowej przedsiębiorstw w obszarze IoT w Polsce (%), 2015
 • Największe przeszkody w korzystaniu z IoT w segmencie B2B w Polsce (%), 2015
 • Liczba monitorowanych pojazdów w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Wartość rynku monitorowanych pojazdów w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura ilościowa rynku monitoringu pojazdów w Polsce według największych dostawców (tys., %), 2015
 • Popularność sprzedaży poszczególnych typów modułów M2M w Polsce (%), 2016
 • Najszybciej rozwijające się technologie bezprzewodowe w przemyśle w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Liczba kart SIM typu M2M w Polsce (mln), 2013-I poł. 2016
 • Przychody operatorów komórkowych z usług M2M w Polsce (mln zł), 2013-2015
 • ARPU operatorów komórkowych z usług M2M w Polsce (zł), I poł. 2014-I poł. 2016
 • Liczba kart SIM typu M2M poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (tys.), 2013-I poł. 2016
 • Udziały poszczególnych operatorów komórkowych w liczbie kart SIM typu M2M w Polsce (%), 2013-I poł. 2016
 • Przychody z segmentu M2M poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (mln), 2013-I poł. 2016
 • Udziały poszczególnych operatorów komórkowych w przychodach z M2M w Polsce (%), 2013-I poł. 2016
 • Liczba urządzeń IoT na świecie (mld), 2013-2014 i 2019-2020
 • Liczba urządzeń podłączonych do internetu na świecie (mld), 2015 i 2021
 • Liczba kart SIM typu M2M (mln) i ich udział (%) w całkowitej liczbie użytkowników telefonii komórkowej na świecie, 2010-2020
 • Przychody z rynku IoT na świecie (mld $) – wartości i prognozy z lat 2014-2015, 2013-2020
 • Potencjalny prognozowany wpływ rozwiązań IoT na globalny rynek według segmentów (mld $), 2025
 • Odsetek firm na świecie wdrażających i planujących wdrożenia rozwiązań M2M (%), 2013-2016
 • Odsetek firm na świecie wdrażających rozwiązania M2M według branż (%), 2013-2015
 • Sposób wykorzystania IoT przez korporacje na świecie (%), 2015
 • Globalne wydatki na rozwiązania bezpieczeństwa dla urządzeń IoT (mln $), 2014-2018
 • Liczba transakcji kapitałowych w obszarze IoT na świecie z podziałem na projekty z obszaru IIoT i IoT, I kw. 2012-III kw. 2016
 • Wartość transakcji kapitałowych w obszarze IoT na świecie z podziałem na projekty z obszaru IIoT i IoT (mln $), I kw. 2012-III kw. 2016
 • Odsetek ruchu internetowego, który może być obsługiwany przy pomocy IPv6 w wybranych krajach CEE (%), 17 października 2016
 • Zagrożenia i niedogodności płynące z wykorzystania IoT według polskich internautów (%), 2015
 • Penetracja internetu (%) w Polsce, 2015-2021
 • Liczba urządzeń podłączonych do sieci w przeliczeniu na mieszkańca (%) w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika sprzedaży (%) rozwiązań smart home w Polsce, 2014-2021
 • Wartość obrotów handlu detalicznego i rynku e-commerce w Polsce (mld zł), 2015-2021
 • Wartość ryku elektroniki użytkowej i elektroniki użytkowej typu smart w Polsce (mld zł), 2015-2021
 • Liczba monitorowanych pojazdów w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Wartość rynku monitorowanych pojazdów w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Udział wydatków na rozwiązania IoT (%) w całkowitych wydatkach na IT w segmencie B2B w Polsce, 2015-2021
 • Wartość rynku usług telekomunikacyjnych w obszarze M2M/IoT w Polsce, z podziałem na sieci komórkowe i stacjonarne (mln zł), 2015-2021
 • Całkowite wydatki w obszarze IoT w Polsce, z podziałem na sprzęt, oprogramowanie, aplikacje i usługi IT oraz usługi telekomunikacyjne (mln zł), 2015-2021
 • Struktura wydatków obszarze IoT w Polsce, z podziałem na sprzęt, oprogramowanie, aplikacje i usługi IT oraz usługi telekomunikacyjne (%), 2015-2021
 • Świadczenie usług/produktów z segmentu internetu rzeczy przez firmę respondenta (%), 2016
 • Plany wprowadzenia do oferty usług/produktów z segmentu internetu rzeczy przez firmę respondenta (%), 2016
 • Popularne kategorie usług/produktów z segmentu internetu rzeczy oferowane przez firmę respondenta (%), 2016
 • Udział segmentu internetu rzeczy w przychodach ze sprzedaży wśród badanych firm (%), 2016
 • Branże najbardziej zainteresowane usługami/produktami z segmentu internetu rzeczy według respondentów (%), 2016

Tables

 • Przeciętna wartości pojedynczej transakcji kapitałowej w obszarze IoT na świecie z podziałem na projekty z obszaru IIoT i IoT (mln $), I kw. 2012-III kw. 2016
 • Opinie dotyczące ceny urządzeń IoT w Polsce w relacji do produktów tradycyjnych (%), IV kw. 2016
 • Opinie dotyczące ceny urządzeń IoT w Polsce w relacji do produktów tradycyjnych, w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Opinie dotyczące ceny urządzeń IoT w Polsce w relacji do produktów tradycyjnych, w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Przykładowy cennik (zł) systemu inteligentnego domu opartego o bezprzewodowe rozwiązania Fibaro w Polsce, 2016
 • Fibar Group – podstawowe dane finansowe (tys. zł), 2011-2014
 • Fibar Group – wielkość importu i eksportu towarów i usług (mln zł), 2012-2015
 • Sprzedaż rozwiązań w kategorii inteligentny dom na platformie Allegro, 1 października 2015-30 września 2016
 • Wybrani dostawcy i oferowane przez nich produkty IoT dla zastosowań konsumenckich na świecie, III kw. 2016
 • Wybrani polscy dostawcy rozwiązań IoT dla segmentu B2C w obszarze smart home i wearables, IV kw. 2016
 • Przychody wybranych dostawców działających na rynku monitoringu pojazdów w Polsce (tys. zł), 2011-2015
 • Zysk/strata na działalności operacyjnej wybranych dostawców działających na rynku monitoringu pojazdów w Polsce (tys. zł), 2011-2015
 • Wysokość kontraktów NFZ na badania z wykorzystaniem telemedycyny w Polsce, 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Telemedycyna Polska (tys. zł), 2010-2015
 • 10 najlepszych aplikacji z kategorii Medycyna sklepu Google Play w Polsce
 • Wybrani dostawcy działający na rynku sprzętu, oprogramowania i usług w obszarze rozwiązań IoT dla segmentu B2B w Polsce, 2016
 • Polscy dystrybutorzy modułów i urządzeń służących do bezprzewodowej komunikacji, 2016
 • Rynek beaconów w Polsce – analiza SWOT, 2016
 • Liczba kart SIM typu M2M w Polsce z podziałem na zastosowania i branże (tys.), I poł. 2015-I poł. 2016
 • Struktura ilościowa rynku M2M w Polsce z podziałem na zastosowania i branże (%), I poł. 2015-I poł. 2016
 • Liczba kart M2M w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (tys.), 2012-2015
 • Udział kart M2M w całości kart SIM (%), region Europy Środkowej i Wschodniej, 2012-2015
 • Liczba urządzeń IoT na świecie z podziałem na sektor B2C i B2B (mln), 2014-2020
 • Liczba urządzeń IoT działająca w ramach ekosystemu inteligentnych miast (mln), 2015-2018
 • Udział modułów M2M w całości urządzeń podłączonych do sieci (%) i CAGR (%) na świecie, w regionie środkowoeuropejskim i w Polsce, 2015 i 2020
 • Udział M2M w ruchu internetowym na świecie, w regionie środkowoeuropejskim i w Polsce (%), 2015 i 2020
 • Liczba urządzeń typu wearable (mln), CAGR (%) oraz ich udział w całkowitym ruchu mobilnym na świecie, w regionie środkowoeuropejskim i w Polsce, 2015 i 2020
 • Wydatki związane z IoT na świecie z podziałem na sektor B2C i B2B (mld $), 2014-2020
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy na lata 2012-2021
 • Analiza SWOT IoT w Polsce, 2016-2021
 • Liczba urządzeń podłączonych do sieci wykorzystywanych w Polsce (mln) z podziałem na główne kategorie, 2015-2021
 • Sprzedaż wybranych urządzeń podłączonych do sieci wykorzystywanych w Polsce (tys.), 2015-2021
 • Sprzedaż wybranych urządzeń podłączonych do sieci wykorzystywanych w Polsce (mln zł), 2015-2021
 • Struktura całkowitych wydatków na IT w segmencie B2B w Polsce z podziałem na grupy odbiorców i sektory gospodarki (mld zł), 2015-2021
 • Struktura wydatków na rozwiązania IoT w segmencie B2B w Polsce z podziałem na grupy odbiorców i sektory gospodarki (mln zł), 2015-2021
 • Grupy klientów najbardziej atrakcyjne dla dostawców internetu rzeczy pod względem generowania przychodów w latach 2016-2017 (szacunki respondentów) (%), 2016
 • Prognozy rozwoju internetu rzeczy w Polsce – główne trendy (%), 2020
 • Prognozowane obszary zastosowania IoT w segmencie B2B w Polsce z podziałem na główne wertykały, 2016-2021
 • Prognozowane obszary zastosowania IoT w segmencie B2C w Polsce z podziałem na główne wertykały, 2016-2021