Internet rzeczy w Polsce 2016

Analiza trendów i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Raport PMR to próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej Internetu rzeczy w Polsce. Zaprezentowane zostały w nim kluczowe trendy i prognozy światowe dotyczące IoT. Jeszcze ważniejsza jest konfrontacja tych danych z sytuacją na krajowym rynku i próba wskazania, na ile scenariusze i przewidywania dla rynku światowego mają przełożenie na Polskę.Jest to o tyle istotne, że sytuacja w Polsce, szczególnie w przypadku analizy konkretnych, bardziej wąskich obszarów czy segmentów, odbiega znacząco od trendów światowych.

 

IoT nie jest to pojęciem rewolucyjnym, a raczej zwróceniem uwagi, jak daleko można pójść z podłączeniem do sieci z jednej strony tradycyjnych urządzeń z naszego otoczenia, a z drugiej z wykorzystaniem sensorów i różnego typu czujników. Jest to przede wszystkim pochodna wzrostu penetracji Internetu, w tym łączy szerokopasmowych z jednej strony, a z drugiej dynamicznie rosnącego wykorzystania mobilnych usług dostępowych, smartfonów i aplikacji mobilnych.

 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku Internetu rzeczy w Polsce?

 

 • Analiza IoT dokonana przez PMR obejmująca zarówno stronę popytową, jak i podażową
 • Osobnej ocenie poddany został segment odbiorców biznesowych (B2B), jak i odbiorcy indywidualni (B2C).W ramach segmentu B2B określono skalę zjawiska i udział IoT w wydatkach na IT z podziałem na poszczególne sektory gospodarki (wertykały). W przypadku rynku masowego (B2C) wyodrębniono segment elektroniki i galanterii noszonej (wearables) oraz segment smart home
 • Dedykowane, autorskie badanie PMR, przeprowadzone na próbie 1000 użytkowników indywidualnych na jesieni 2016 roku. Tematem badania był szerokorozumiany Internet rzeczy.
 • Analiza trendów i prognozy uzupełniają opinie wyrażone przez przedstawicieli 100 największych firm IT w kraju. W tym cyklicznym badaniu kadry menedżerskiej największych firm IT w Polsce, jednym z poruszonych tematów był Internet rzeczy. Dodatkowo, na potrzeby dokonywania estymatów i koniecznych założeń, wykorzystano badania B2B dużych firm i MŚP

 

Kto skorzysta z raportu?

 

 • Kadra kierownicza, działy strategii i rozwiązań B2B operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
 • Dyrektorzy ds. rozwoju biznesu i sprzedaży reprezentujący dostawców IT (usługi i oprogramowanie)
 • Dystrybutorzy elektroniki użytkowej – największe sklepy i platformy internetowe
 • Menedżerowie wyższego szczebla reprezentujący liderów i czołowych graczy z następujących sektorów gospodarki: handel, transport i logistyka, przemysł, służba zdrowia, finanse, energetyka, rolnictwo
 • Przedstawiciele największych miast w Polsce
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym

 

 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rozwój IoT – rynek B2C
  • Wyniki dedykowanego badania PMR
   • Organizacja badania
   • Przedmiot badania
   • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów
   • Jaki jest poziom znajomości pojęcia internet rzeczy wśród dorosłych Polaków?
   • Kim są osoby deklarujące znajomość pojęcia internet rzeczy?
   • Jakie urządzenia ubieralne cieszą się największą popularnością?
   • Jakie urządzenia typu smart home cieszą się największą popularnością?
   • Jakie są główne powody zakupu urządzeń IoT?
   • Jaki jest poziom satysfakcji z posiadanych urządzeń IoT?
   • Skąd czerpie się informacje o urządzeniach IoT?
   • Które urządzenia z kategorii smart home są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne?
   • Które urządzenia ubieralne są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne?
   • Jaki jest potencjał zakupowy produktów IoT?
   • Które segmenty będą głównymi odbiorcami IoT w przyszłości?
   • Jakie są obawy związane z korzystaniem z urządzeń IoT?
   • Jakie czynniki ograniczają popularność urządzeń IoT?
   • Czy badani są skłonni zapłacić więcej za urządzenia IoT?
  • Wearables
  • Smart home
  • Analiza podaży i otoczenie konkurencyjne
 • Rozwój IoT – rynek B2B
  • Zastosowanie i przykłady wdrożeń w poszczególnych sektorach gospodarki
   • Transport, logistyka i motoryzacja
   • Energetyka
   • Inteligentne miasta
   • Handel
   • Przemysł
   • Służba zdrowia
   • Banki i instytucje finansowe
   • Rolnictwo
  • Analiza podaży i otoczenie konkurencyjne
   • Producenci sprzętu – zastosowania biznesowe i przemysłowe
   • Beacony
   • Dostawcy usług
   • Operatorzy telekomunikacyjni – rynek M2M
 • Prognozy rozwoju internetu rzeczy
  • Trendy w latach 2016-2020 i prognozy globalne
   • IoT/M2M – inwestycje kapitałowe
   • M2M/IoT – inwestycje operatorów
  • Prognozy rozwoju internetu rzeczy w Polsce
   • Otoczenie makroekonomiczne
   • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju internetu rzeczy – analiza SWOT
   • Kluczowe wskaźniki i prognozy ilościowe
   • Perspektywa dostawców
   • Struktura wertykalna

Graphs

 • Spontaniczna znajomość pojęć związanych z internetem rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Wspomagana znajomość pojęcia internet rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na płeć (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na poziom wykształcenia (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na kategorie wiekowe (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu na łączny dochód netto przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu częstotliwość korzystania z internetu (%), III kw. 2016
 • Podział respondentów ze względu częstotliwość korzystania z aplikacji mobilnych (%), III kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń noszonych (tzw. wearables) w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Popularność urządzeń z kategorii smart home w Polsce wśród badanych znających termin IoT, w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Dostęp do internetu mobilnego w samochodzie (%), IV kw. 2016
 • Główne powody zakupu urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Satysfakcja z posiadanych urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w podziale na kategorie IoT w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Źródła informacji o urządzeniach IoT w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na płeć respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na rodzaj miejsca zamieszkania respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia z kategorii smart home w Polsce w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na płeć respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na rodzaj miejsa zamieszkania respondenta, IV kw. 2016
 • Najbardziej użyteczne urządzenia ubieralne (tzw. wearables) w Polsce w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta, IV kw. 2016
 • Plany zakupowe urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Najczęstsze powody niekupowania urządzeń IoT w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Główni odbiorcy urządzeń IoT w ciągu najbliższych kilku lat w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w podziale na rodzaj miejsca zamieszkania w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Postrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy w Polsce w podziale na poziom wykształcenia respondenta (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce w podziale na płeć respondenta (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Bariery ograniczające rozwój IoT w Polsce w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Sprzedaż nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro w Polsce (tys. szt.), 2014-2016
 • Sprzedaż nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro w Polsce (mln zł), 2014-2016
 • Średnia cena nowego urządzenia typu smartwatch sprzedanego w Polsce na platformie Allegro (zł), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Struktura sprzedaży nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro (%, szt.), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Struktura sprzedaży nowych urządzeń typu smartwatch na platformie Allegro (%, zł), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Odsetek (%) polskich internautów, którzy mają urządzenie typu wearables, 2015
 • Odsetek (%) polskich internautów, którzy rozważają zakup wearables, 2015
 • Rozpoznawalność marek wearables wśród polskich internautów (%), 2015
 • Odsetek (%) internautów posiadających urządzenie typu wearables i planujących zakup w ciągu dwunastu miesięcy w Polsce i na świecie, 2014
 • Odsetek (%) polskich internautów korzystających z urządzeń typu wearables, 2014
 • Struktura sprzedaży nowych telewizorów typu smart na platformie Allegro (%, szt.), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Struktura sprzedaży nowych telewizorów typu smart na platformie Allegro (%, zł), według producentów, 1 października 2015-30 września 2016
 • Średnia cena nowego telewizora typu smart sprzedanego w Polsce na platformie Allegro (zł), I kw. 2014-III kw. 2016
 • Sprzedaż nowych telewizorów typu smart w Polsce na platformie Allegro (szt.), 2014-2016
 • Sprzedaż nowych telewizorów typu smart w Polsce na platformie Allegro (mln zł), 2014-2016
 • Inteligentny sprzęt AGD, z którego najchętniej korzystaliby internauci w Polsce (%), 2015
 • Udział poszczególnych rozwiązań w wartości sprzedaży w kategorii inteligentny dom na platformie Allegro (%), 1 października 2015-30 września 2016
 • Odsetek firm, które spotkały się z pojęciem IoT i/lub M2M w Polsce (%), 2015
 • Odsetek firm, które korzystają z rozwiązań IoT i/lub M2M w Polsce (%), 2015
 • Odsetek firm, które korzystają z rozwiązań IoT i/lub M2M w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2015
 • Odsetek przedsiębiorstw, które rozważają korzystanie z rozwiązań IoT/M2M w kolejnych latach w Polsce (%), według wielkości przedsiębiorstwa, 2015
 • Obszary, w których firmy chciałyby wykorzystać rozwiązania M2M/IoT w kolejnych latach w Polsce (%), 2015
 • Sektory polskiej gospodarki, które najbardziej odczują wpływ internetu rzeczy w kolejnych latach (%), 2015
 • Najważniejsze trendy dla strategii biznesowej przedsiębiorstw w obszarze IoT w Polsce (%), 2015
 • Największe przeszkody w korzystaniu z IoT w segmencie B2B w Polsce (%), 2015
 • Liczba monitorowanych pojazdów w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Wartość rynku monitorowanych pojazdów w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura ilościowa rynku monitoringu pojazdów w Polsce według największych dostawców (tys., %), 2015
 • Popularność sprzedaży poszczególnych typów modułów M2M w Polsce (%), 2016
 • Najszybciej rozwijające się technologie bezprzewodowe w przemyśle w Polsce (%), 2014 i 2016
 • Liczba kart SIM typu M2M w Polsce (mln), 2013-I poł. 2016
 • Przychody operatorów komórkowych z usług M2M w Polsce (mln zł), 2013-2015
 • ARPU operatorów komórkowych z usług M2M w Polsce (zł), I poł. 2014-I poł. 2016
 • Liczba kart SIM typu M2M poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (tys.), 2013-I poł. 2016
 • Udziały poszczególnych operatorów komórkowych w liczbie kart SIM typu M2M w Polsce (%), 2013-I poł. 2016
 • Przychody z segmentu M2M poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (mln), 2013-I poł. 2016
 • Udziały poszczególnych operatorów komórkowych w przychodach z M2M w Polsce (%), 2013-I poł. 2016
 • Liczba urządzeń IoT na świecie (mld), 2013-2014 i 2019-2020
 • Liczba urządzeń podłączonych do internetu na świecie (mld), 2015 i 2021
 • Liczba kart SIM typu M2M (mln) i ich udział (%) w całkowitej liczbie użytkowników telefonii komórkowej na świecie, 2010-2020
 • Przychody z rynku IoT na świecie (mld $) – wartości i prognozy z lat 2014-2015, 2013-2020
 • Potencjalny prognozowany wpływ rozwiązań IoT na globalny rynek według segmentów (mld $), 2025
 • Odsetek firm na świecie wdrażających i planujących wdrożenia rozwiązań M2M (%), 2013-2016
 • Odsetek firm na świecie wdrażających rozwiązania M2M według branż (%), 2013-2015
 • Sposób wykorzystania IoT przez korporacje na świecie (%), 2015
 • Globalne wydatki na rozwiązania bezpieczeństwa dla urządzeń IoT (mln $), 2014-2018
 • Liczba transakcji kapitałowych w obszarze IoT na świecie z podziałem na projekty z obszaru IIoT i IoT, I kw. 2012-III kw. 2016
 • Wartość transakcji kapitałowych w obszarze IoT na świecie z podziałem na projekty z obszaru IIoT i IoT (mln $), I kw. 2012-III kw. 2016
 • Odsetek ruchu internetowego, który może być obsługiwany przy pomocy IPv6 w wybranych krajach CEE (%), 17 października 2016
 • Zagrożenia i niedogodności płynące z wykorzystania IoT według polskich internautów (%), 2015
 • Penetracja internetu (%) w Polsce, 2015-2021
 • Liczba urządzeń podłączonych do sieci w przeliczeniu na mieszkańca (%) w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika sprzedaży (%) rozwiązań smart home w Polsce, 2014-2021
 • Wartość obrotów handlu detalicznego i rynku e-commerce w Polsce (mld zł), 2015-2021
 • Wartość ryku elektroniki użytkowej i elektroniki użytkowej typu smart w Polsce (mld zł), 2015-2021
 • Liczba monitorowanych pojazdów w Polsce (tys.) i dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Wartość rynku monitorowanych pojazdów w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Udział wydatków na rozwiązania IoT (%) w całkowitych wydatkach na IT w segmencie B2B w Polsce, 2015-2021
 • Wartość rynku usług telekomunikacyjnych w obszarze M2M/IoT w Polsce, z podziałem na sieci komórkowe i stacjonarne (mln zł), 2015-2021
 • Całkowite wydatki w obszarze IoT w Polsce, z podziałem na sprzęt, oprogramowanie, aplikacje i usługi IT oraz usługi telekomunikacyjne (mln zł), 2015-2021
 • Struktura wydatków obszarze IoT w Polsce, z podziałem na sprzęt, oprogramowanie, aplikacje i usługi IT oraz usługi telekomunikacyjne (%), 2015-2021
 • Świadczenie usług/produktów z segmentu internetu rzeczy przez firmę respondenta (%), 2016
 • Plany wprowadzenia do oferty usług/produktów z segmentu internetu rzeczy przez firmę respondenta (%), 2016
 • Popularne kategorie usług/produktów z segmentu internetu rzeczy oferowane przez firmę respondenta (%), 2016
 • Udział segmentu internetu rzeczy w przychodach ze sprzedaży wśród badanych firm (%), 2016
 • Branże najbardziej zainteresowane usługami/produktami z segmentu internetu rzeczy według respondentów (%), 2016

Tables

 • Przeciętna wartości pojedynczej transakcji kapitałowej w obszarze IoT na świecie z podziałem na projekty z obszaru IIoT i IoT (mln $), I kw. 2012-III kw. 2016
 • Opinie dotyczące ceny urządzeń IoT w Polsce w relacji do produktów tradycyjnych (%), IV kw. 2016
 • Opinie dotyczące ceny urządzeń IoT w Polsce w relacji do produktów tradycyjnych, w podziale na kategorie wiekowe respondenta (%), IV kw. 2016
 • Opinie dotyczące ceny urządzeń IoT w Polsce w relacji do produktów tradycyjnych, w podziale na dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta (%), IV kw. 2016
 • Przykładowy cennik (zł) systemu inteligentnego domu opartego o bezprzewodowe rozwiązania Fibaro w Polsce, 2016
 • Fibar Group – podstawowe dane finansowe (tys. zł), 2011-2014
 • Fibar Group – wielkość importu i eksportu towarów i usług (mln zł), 2012-2015
 • Sprzedaż rozwiązań w kategorii inteligentny dom na platformie Allegro, 1 października 2015-30 września 2016
 • Wybrani dostawcy i oferowane przez nich produkty IoT dla zastosowań konsumenckich na świecie, III kw. 2016
 • Wybrani polscy dostawcy rozwiązań IoT dla segmentu B2C w obszarze smart home i wearables, IV kw. 2016
 • Przychody wybranych dostawców działających na rynku monitoringu pojazdów w Polsce (tys. zł), 2011-2015
 • Zysk/strata na działalności operacyjnej wybranych dostawców działających na rynku monitoringu pojazdów w Polsce (tys. zł), 2011-2015
 • Wysokość kontraktów NFZ na badania z wykorzystaniem telemedycyny w Polsce, 2016
 • Podstawowe dane finansowe spółki Telemedycyna Polska (tys. zł), 2010-2015
 • 10 najlepszych aplikacji z kategorii Medycyna sklepu Google Play w Polsce
 • Wybrani dostawcy działający na rynku sprzętu, oprogramowania i usług w obszarze rozwiązań IoT dla segmentu B2B w Polsce, 2016
 • Polscy dystrybutorzy modułów i urządzeń służących do bezprzewodowej komunikacji, 2016
 • Rynek beaconów w Polsce – analiza SWOT, 2016
 • Liczba kart SIM typu M2M w Polsce z podziałem na zastosowania i branże (tys.), I poł. 2015-I poł. 2016
 • Struktura ilościowa rynku M2M w Polsce z podziałem na zastosowania i branże (%), I poł. 2015-I poł. 2016
 • Liczba kart M2M w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (tys.), 2012-2015
 • Udział kart M2M w całości kart SIM (%), region Europy Środkowej i Wschodniej, 2012-2015
 • Liczba urządzeń IoT na świecie z podziałem na sektor B2C i B2B (mln), 2014-2020
 • Liczba urządzeń IoT działająca w ramach ekosystemu inteligentnych miast (mln), 2015-2018
 • Udział modułów M2M w całości urządzeń podłączonych do sieci (%) i CAGR (%) na świecie, w regionie środkowoeuropejskim i w Polsce, 2015 i 2020
 • Udział M2M w ruchu internetowym na świecie, w regionie środkowoeuropejskim i w Polsce (%), 2015 i 2020
 • Liczba urządzeń typu wearable (mln), CAGR (%) oraz ich udział w całkowitym ruchu mobilnym na świecie, w regionie środkowoeuropejskim i w Polsce, 2015 i 2020
 • Wydatki związane z IoT na świecie z podziałem na sektor B2C i B2B (mld $), 2014-2020
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy na lata 2012-2021
 • Analiza SWOT IoT w Polsce, 2016-2021
 • Liczba urządzeń podłączonych do sieci wykorzystywanych w Polsce (mln) z podziałem na główne kategorie, 2015-2021
 • Sprzedaż wybranych urządzeń podłączonych do sieci wykorzystywanych w Polsce (tys.), 2015-2021
 • Sprzedaż wybranych urządzeń podłączonych do sieci wykorzystywanych w Polsce (mln zł), 2015-2021
 • Struktura całkowitych wydatków na IT w segmencie B2B w Polsce z podziałem na grupy odbiorców i sektory gospodarki (mld zł), 2015-2021
 • Struktura wydatków na rozwiązania IoT w segmencie B2B w Polsce z podziałem na grupy odbiorców i sektory gospodarki (mln zł), 2015-2021
 • Grupy klientów najbardziej atrakcyjne dla dostawców internetu rzeczy pod względem generowania przychodów w latach 2016-2017 (szacunki respondentów) (%), 2016
 • Prognozy rozwoju internetu rzeczy w Polsce – główne trendy (%), 2020
 • Prognozowane obszary zastosowania IoT w segmencie B2B w Polsce z podziałem na główne wertykały, 2016-2021
 • Prognozowane obszary zastosowania IoT w segmencie B2C w Polsce z podziałem na główne wertykały, 2016-2021