Rynek IT w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Dowiedz się, jaka jest obecna sytuacja w polskiej branży IT, dzięki dostępowi do kluczowych wskaźników branżowych i eksperckich analiz. Oceń perspektywy rozwoju rynku w latach 2016-2021 dzięki rzetelnym prognozom opracowanym przez analityków z firmy PMR. Poznaj wartość rynku i jego głównych segmentów, największych graczy oraz wyniki badania kadry menedżerskiej ponad 100 największych firm IT działających na polskim rynku. Uzyskaj wgląd w szczegółowe profile najważniejszych uczestników rynku, obrazujące ich strategię, działalność i wyniki finansowe.
 

Wszystkie ważne informacje o rynku IT w jednym raporcie

 

 • Wartość i struktura polskiego sektora IT
 • Prognozy rozwoju rynku IT w okresie od 2016 do 2021
 • Analiza segmentów: sprzętu, oprogramowania i usług IT
 • Analiza podsegmentów rynku:
  • Sprzęt IT (sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym, udziały graczy, trendy): laptopy, desktopy, tablety, sprzęt drukujący i urządzenia wielofunkcyjne, monitory
  • Usługi IT (wartość rynku, udziały graczy według przychodów, trendy): outsourcing IT, usługi serwisowe, integracja, wdrożenia, szkolenia
  • Oprogramowanie (wartość rynku, udziały graczy według przychodów, trendy): rynek ERP, CRM, BI, oprogramowanie biurowe, antywirusowe, rynek gier
 • Statystyki dotyczące zatrudnienia oraz wysokości płac w sektorze IT z podziałem na grupy zatrudnienia, stanowiska i specjalizację
 • Wiodące firmy IT – lista największych dostawców IT w kraju według przychodów, liderzy  poszczególnych segmentów rynku sprzętu, oprogramowania i usług IT w Polsce
 • Wyniki badania menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce, zapewniające rozeznanie w najważniejszych trendach, możliwościach sprzedaży i sytuacji w branży.
 

Unikalne dane pochodzące z badania firm IT

 
Raport zawiera wyniki dedykowanego badania przeprowadzonego wśród menedżerów ponad 100 firm IT działających na terenie Polski. Zebrane opinie odnoszą się do obecnej i przyszłej sytuacji w branży IT w Polsce i dotykają m.in. następujących tematów:
 • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju rynku IT w Polsce
 • Nowości i najpopularniejsze rozwiązania w dziedzinie sprzętu i oprogramowania zarówno w biznesowej, jak i konsumenckiej części polskiego rynku IT
 • Obszary outsourcingu IT
 • Popyt na utrzymanie zasobów IT i konsulting w zakresie IT
 • Rozwój przetwarzania danych w chmurze (IaaS, PaaS, SaaS) oraz wpływ na perspektywy dla rynku IT w Polsce
 • Wykorzystanie systemów klasy ERP, CRM i BI.
 

Dane, prognozy i wyniki badań 

 
 • Oprogramowanie najczęściej używane w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
 • Sprzedaż sprzętu komputerowego w Polsce, w tym komputery stacjonarne, notebooki, tablety, monitory i drukarki
 • Produkcja i sprzedaż urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń peryferyjnych na rynku polskim
 • Analiza sieci dystrybucji sprzętu i oprogramowania w Polsce oraz lista czołowych dystrybutorów IT. 
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:
 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i tworzące oprogramowanie na zamówienie
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych 
 • Dostawcy i dystrybutorzy sprzętu IT dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu IT
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku IT
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
Chcesz osiągać lepsze rezultaty w branży IT? Przeczytaj raport o rynku IT w Polsce:
 • Planując strategię rozwoju na polskim rynku IT
 • Opracowując plany wydatków i budżety na kolejne okresy rozliczeniowe
 • Przygotowując plany operacyjne dla działów sprzedaży i marketingu
 • Tworząc portfolio produktów lub usług IT 
 • Zakładając nowy podmiot działający w branży IT 
 • Poszukując nowych możliwości biznesowych 
 • Sporządzając raporty dla zarządu lub akcjonariuszy
 • Podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące rynku IT w Polsce.
 
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
  • Rynek sprzętu IT
   • Prognozy rozwoju rynku sprzętu IT
  • Rynek oprogramowania
   • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania
  • Rynek usług IT
   • Prognozy rozwoju rynku usług IT
 • Analiza sytuacji w polskim sektorze IT
  • Wartość i dynamika rynku IT
  • Bieżąca sytuacja i najważniejsze trendy na rynku
   • Bieżąca sytuacja na rynku
   • Najważniejsze trendy na rynku IT
   • Wydatki na IT w poszczególnych sektorach gospodarki
  • Struktura i główni gracze na rynku IT w Polsce
   • Fuzje i przejęcia
   • Debiuty giełdowe
   • Główni gracze
  • Rynek pracy i poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT
  • Prognozy rozwoju rynku IT w Polsce na lata 2016-2021
   • Prognozy i założenia makroekonomiczne
   • Prognozy i założenia dla branży IT
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych polskich firm informatycznych
  • Bariery rozwoju rynku IT w Polsce
  • Szanse rozwoju rynku IT w Polsce
  • Najważniejsze wydarzenia na rynku IT w 2015 r.
  • Opinie na temat cyfryzacji polskiej służby zdrowia
  • Dynamika rynku w latach 2016-2017
  • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku IT
  • Branże w największym stopniu inwestujące w IT w Polsce
  • Fuzje i przejęcia na rynku IT w Polsce i za granicą
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm informatycznych
   • Przychody w 2015 r. oraz prognoza na 2016 r.
  • Rynek IT w Polsce i sytuacja w firmie respondenta
   • Indeks koniunktury w branży IT w Polsce
   • Działalność największych polskich firm IT na rynkach zagranicznych
 • Rynek sprzętu komputerowego
  • Wartość i dynamika rynku sprzętu
  • Rynek komputerów
   • Komputery biurkowe
   • Komputery przenośne
   • Serwery
   • Prognozy rozwoju rynku komputerów w latach 2016-2021
  • Rynek monitorów
  • Rynek projektorów
  • Rynek urządzeń drukujących
   • Rynek drukarek atramentowych
   • Rynek drukarek laserowych
   • Rynek wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
   • Prognozy rozwoju rynku urządzeń drukujących w latach 2016-2021
   • Rynek materiałów eksploatacyjnych
  • Prognoza dla rynku sprzętu komputerowego na lata 2016-2021
 • Rynek usług IT
  • Wartość i dynamika rynku usług IT
  • Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku usług IT
   • Usługi integracyjne
   • Usługi outsourcingowe
   • Usługi serwisowe i utrzymania
   • Usługi doradcze
   • Usługi szkoleniowe
  • Prognozy rozwoju rynku usług IT na lata 2016-2021
 • Rynek oprogramowania
  • Wartość i dynamika rynku oprogramowania
  • Rynek oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
   • Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w segmencie MŚP
  • Rynek oprogramowania analitycznego (BI)
  • Rynek oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM)
  • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania na lata 2016-2021

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2005-2015
 • Wartość indeksu WIG-Informatyka i WIG-20, 30 czerwca 2014-30 czerwca 2016
 • Dynamika rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce (%), 2005-2015
 • Udział sprzętu, usług i oprogramowania w wartości rynku IT w Polsce (%), 2005-2015
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków na IT przedsiębiorstw, administracji publicznej i gospodarstw domowych (mld zł, %), 2014
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków na IT przedsiębiorstw, administracji publicznej i gospodarstw domowych (mld zł, %), 2015
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków poszczególnych sektorów gospodarki na informatykę (mld zł, %), 2014
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków poszczególnych sektorów gospodarki na informatykę (mld zł, %), 2015
 • Udział osób posiadających konto osobiste i korzystających z poszczególnych form bankowości w Polsce (%), 2015
 • Odsetek osób korzystających z poszczególnych funkcji za pośrednictwem bankowości mobilnej w Polsce (%), 2015
 • Odsetek osób korzystających z poszczególnych funkcji za pośrednictwem bankowości mobilnej w Polsce (%), 2016
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2014
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2015
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej według wieku w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2015-2016
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej według wielkości miasta w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2015-2016
 • Odsetek osób deklarujących chęć korzystających z bankowości mobilnej w najbliższym roku w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2016
 • Odsetek osób wchodzących w interakcję z instytucjami publicznymi za pośrednictwem internetu (%), według celu takiego działania, średnia dla krajów UE i Polski, 2015
 • Porównanie powodów, dla których obywatele nie składają wniosków za pośrednictwem internetu (%), średnia dla krajów UE i Polski, 2015
 • Odsetek firm z sektora MŚP w Polsce korzystających z danego typu urządzenia i oprogramowania (%), 2015
 • Odsetek firm z sektora MŚP w Polsce współpracujących ze specjalistą IT (%), według typu umowy, 2015
 • Cele inwestycyjne w polskich firmach z sektora MŚP (%), 2016
 • Udziały poszczególnych sektorów w transakcjach przejęć i fuzji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (%), pod względem liczby transakcji, 2015
 • Udziały poszczególnych sektorów w transakcjach przejęć i fuzji w Polsce (%), pod względem liczby transakcji, 2015
 • Najpopularniejsi pracodawcy na rynku IT w Polsce, według opinii specjalistów i menedżerów (%), 2015
 • Wynagrodzenia brutto na wybranych stanowiskach dla doświadczonego specjalisty IT w Polsce (zł), 2016
 • Mediana wynagrodzeń brutto na wybranych stanowiskach w branży IT w Polsce (zł), 2015
 • Mediana wynagrodzenia w wybranych sekcjach branży IT w Polsce (zł), 2015
 • Mediana wynagrodzeń brutto pracowników IT w Polsce na różnych szczeblach zatrudnienia (zł), 2013-2015
 • Porównanie wynagrodzenia brutto w branży IT w firmach w Polsce (zł), w zależności od pochodzenia kapitału firmy, 2015
 • Wynagrodzenie brutto w branży IT w wybranych województwach w Polsce (zł), 2015
 • Wynagrodzenia brutto w branży IT w wybranych miastach w Polsce (zł), 2015
 • 10 największych dostawców usług wynajmu pracowników IT w Polsce, według przychodów (mln zł), 2014-2015
 • Wzrost PKB w Polsce (%), według prognoz PMR z lipca 2012 r., lipca 2013 r., lipca 2014, lipca 2015 i lipca 2016, 2011-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2015-2021
 • Maksymalne pułapy dofinansowania nowych inwestycji w dużych przedsiębiorstwach w poszczególnych regionach Polski, w ramach perspektywy UE w Polsce (%), 2014-2020
 • Firmy w Polsce, które rozstrzygnęły przetargi IT o łącznej największej wartości (mln zł), II kw. 2016
 • Wartość rynku IT w Polsce według segmentów rynku (mld zł), 2015-2021
 • Dynamika rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce (%), 2015-2021
 • Udział sprzętu, usług i oprogramowania w rynku IT w Polsce (%), 2015-2021
 • Stanowisko pracy zajmowane przez respondenta z branży IT w Polsce (%), 2016
 • Największe bariery dla rozwoju rynku IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Ocena rynku pracy w Polsce w latach 2015-2016 w zakresie pozyskania i zatrudnienia wykwalifikowanej kadry IT (%), 2015-2016
 • Najważniejsze czynniki rozwoju rynku IT w Polsce w ciągu najbliższych lat (%), 2015-2016
 • Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), II kw. 2016
 • Postrzeganie procesu cyfryzacji polskiej służby zdrowia (%), II kw. 2016
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku IT w 2016 r. w stosunku do 2015 r. (%), II kw. 2016
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku IT w 2017 r. (%), II kw. 2016
 • Dynamika polskiego rynku IT w opinii badanych firm (%), 2004-2017
 • Dynamika średniego poziomu wynagrodzeń pracowników działu IT w firmie respondenta w Polsce w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. (%), 2016
 • Prognoza średniej rocznej dynamiki w ciągu najbliższych dwóch lat w poszczególnych segmentach rynku IT w Polsce (%), 2010-2016
 • Plany połączenia z innymi firmami informatycznymi lub przejęcia innych firm w Polsce i za granicą (%), 2016-2017
 • Obszary działalności firm z segmentu IT w Polsce (%), 2016
 • Szacowana dynamika wydatków na IT w wybranych grupach klientów w Polsce (%), według branż, 2016
 • Szacowana dynamika wydatków na IT w wybranych grupach klientów w Polsce (%), według wielkości przedsiębiorstw, 2016
 • Ocena roku 2016 i jego wpływu na sytuację firm IT w Polsce (%), 2016
 • Przewidywana zmiana poziomu przychodów w firmach IT w Polsce w 2016 r. w odniesieniu do 2015 r. (%), 2016
 • Dynamika wzrostu przychodów w badanych firmach IT w Polsce (%), 2005-2016
 • Ocena obecnej sytuacji w branży IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Prognoza sytuacji w branży IT w Polsce na najbliższe 12 miesięcy (%), 2015-2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy respondenta z branży IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Ocena sytuacji finansowej firmy respondenta z branży IT w Polsce w porównaniu do poprzedniego roku (%), 2015-2016
 • Szacowana ocena sytuacji finansowej firmy respondenta z branży IT w Polsce na koniec bieżącego roku w porównaniu do końca ubiegłego roku (%), 2015-2016
 • Plany inwestycyjne w firmie respondenta z branży IT w Polsce na najbliższe 12 miesięcy (%), 2015-2016
 • Zdolność badanych firm IT w Polsce do regulowania bieżących zobowiązań finansowych (%), 2015-2016
 • Indeks koniunktury na rynku IT w Polsce, 2012-2016
 • Udział firm IT w Polsce eksportujących sprzęt, oprogramowanie lub usługi IT (%), 2015-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku sprzętu komputerowego w Polsce, 2005-2015
 • Struktura rynku sprzętu komputerowego w Polsce, według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2015
 • Struktura rynku sprzętu komputerowego w Polsce, według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2014
 • Udział komputerów w całkowitej wartości rynku sprzętu komputerowego w Polsce (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów w Polsce, 2009-2015
 • Wartościowa struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, komputery przenośne i serwery (%), 2009-2015
 • Sprzedaż komputerów (mln sztuk) w Polsce i dynamika (%), 2009-2015
 • Struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, komputery przenośne i serwery (%), 2009-2015
 • Struktura sprzedaży komputerów przenośnych w Polsce, z podziałem na notebooki/netbooki i tablety (%), 2009-2015
 • Odsetek użytkowników korzystających z poszczególnych typów komputerów w celach prywatnych w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników komputerów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników laptopów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników tabletów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników desktopów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Sprzedaż komputerów biurkowych w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających komputer (%), 2012-2015
 • Częstotliwość (w latach) wymiany sprzętu IT w małych i średnich firmach w Polsce, 2015
 • Struktura rynku komputerów biurkowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku komputerów biurkowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Sprzedaż urządzeń typu All-in-One w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2010-2015
 • Postrzeganie komputerów All-in-One przez przedsiębiorców w Polsce (%), 2015
 • Średni koszt taniego komputera stacjonarnego wyrażony przez jego udział w statystycznej pensji netto w Polsce (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów biurkowych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż komputerów przenośnych w Polsce (mln sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów przenośnych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż laptopów w Polsce (mln sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Struktura rynku notebooków w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku notebooków w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Średnia cena laptopa w Polsce (zł) i dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku laptopów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż tabletów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Odsetek internautów posiadających tablet w Polsce (%), z podziałem na poszczególnych producentów, 2015
 • Odsetek internautów posiadających tablet w Polsce (%), z podziałem na poszczególnych producentów, 2014
 • Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze konkretnego modelu tabletu wśród internautów w Polsce (%), 2014-2015
 • Średnia cena tabletu w Polsce (zł) i dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku tabletów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż serwerów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku serwerów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż (mln sztuk) i ilościowa dynamika sprzedaży (%) komputerów w Polsce, 2015-2021
 • Sprzedaż komputerów w Polsce z podziałem na desktopy, laptopy, tablety oraz serwery (tys. sztuk), 2015-2021
 • Wyposażenie przedsiębiorstw w poszczególne rodzaje komputerów i urządzeń mobilnych w Polsce (%), 2015
 • Najpopularniejsze, w perspektywie trzech najbliższych lat, typy urządzeń biznesowych w Polsce (%), w opinii polskich przedsiębiorców, 2015
 • Najbardziej produktywne urządzenia do pracy mobilnej w Polsce (%), w opinii polskich przedsiębiorców, 2015
 • Powody, w opinii polskich przedsiębiorców, dla których warto wybrać komputer hybrydowy jako główne narzędzie pracy w ciągu najbliższych trzech lat (%), 2015
 • Ilościowa struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, przenośne i serwery (%), 2015-2021
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających komputer oraz laptop (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów w Polsce, 2015-2021
 • Wartość rynku komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, urządzenia przenośne i serwery (mld zł), 2015-2021
 • Sprzedaż monitorów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów BenQ w Polsce (%), według przekątnej wyświetlacza, 2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów Philips i AOC w Polsce (%), według przekątnej wyświetlacza, 2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów Asus w Polsce (%), według przekątnej wyświetlacza, 2015
 • Struktura rynku monitorów w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku monitorów w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (%), 2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (%), 2014
 • Rozdzielczość ekranów monitorów używanych przez internautów w Polsce (%), I kw. 2014-II kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku monitorów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż monitorów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży monitorów w Polsce, 2015-2021
 • Sprzedaż projektorów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Sprzedaż (tys. sztuk) i ilościowa dynamika sprzedaży (%) projektorów w Polsce, 2015-2021
 • Sprzedaż urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (tys. sztuk), 2009-2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Struktura rynku laserowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku laserowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku urządzeń drukujących w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2015
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2014
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku drukarek atramentowych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż drukarek laserowych w Polsce z podziałem na monochromatyczne i kolorowe (tys. sztuk), 2009-2015
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2015
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2014
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku drukarek laserowych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w Polsce, z podziałem na urządzenia atramentowe i laserowe (tys. sztuk), 2009-2015
 • Dynamika sprzedaży wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w Polsce, według formatu druku oraz z podziałem na urządzenia atramentowe i laserowe (%), 2015
 • Wartość rynku wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w Polsce (mln zł), z podziałem na urządzenia atramentowe i laserowe, 2009-2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Struktura rynku monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Sprzedaż urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (tys. sztuk), 2015-2021
 • Struktura sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce, z podziałem na urządzenia atramentowe, laserowe i igłowe (%), 2015-2021
 • Wartość polskiego rynku urządzeń drukujących (mln zł), według typów urządzeń, 2015-2021
 • Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych w Polsce (mln sztuk) i dynamika (%), 2013-2015
 • Struktura rynku materiałów eksploatacyjnych w Polsce (%), według sprzedaży ilościowej w poszczególnych segmentach, 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku sprzętu komputerowego w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług IT w Polsce, 2005-2015
 • Udział firm z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce korzystających z usług oferowanych przez zewnętrzne firmy (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Odsetek MŚP w Polsce korzystających z usług IT oferowanych przez zewnętrznych dostawców (%), 2011, 2013 oraz 2015-2016
 • Obszary wykorzystywania komercyjnych usług IT w firmach z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Korzystanie z poszczególnych typów usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2013-2016
 • Udział preferencji w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Udział firm korzystających z jednego lub kilku dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Struktura przychodów z usług sześciu czołowych graczy na rynku usług IT w Polsce, według poszczególnych segmentów (%), 2015
 • Struktura przychodów Qumak w podziale na poszczególne segmenty rynku usług IT w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Struktura przychodów Grupy Sygnity według ich wartości z poszczególnych segmentów rynku usług IT (mln zł, %), 2015
 • Struktura rynku usług IT w Polsce, według wartości poszczególnych segmentów (mln zł, %), 2015
 • Struktura rynku usług IT w Polsce, według wartości głównych segmentów (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług integracyjnych w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku usług integracyjnych w Polsce, według głównych typów usług (mln zł, %), 2015
 • Struktura rynku usług integracyjnych, według przychodów najważniejszych graczy w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług outsourcingu IT w Polsce, 2009-2015
 • Korzystanie z usług outsourcingu IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2013-2016
 • Typy usług outsourcingowych realizowanych przez zewnętrzne firmy dla firm z sektora dużych przedsiębiorstw (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Usługi IT świadczone w ramach umowy outsourcingowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2013-2016
 • Popularność modeli dostępu do usług IT świadczonych przez firmy IT w Polsce (%), 2015
 • Struktura rynku usług outsourcingowych w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Popyt na usługi outsourcingowe w obszarze IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Sektory gospodarki w największym stopniu zainteresowane outsourcingiem IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Obecność usług z zakresu outsourcingu IT w ofercie największych firm IT w Polsce (%), 2016
 • Plany wprowadzenia do końca 2017 r. do oferty usług z zakresu outsourcingu IT w największych firmach IT w Polsce (%), II kw. 2016
 • Zmiana wysokości przychodów z usług outsourcingu IT w największych firmach IT w Polsce w 2015 r. w porównaniu do przychodów w 2014 r. (%), II kw. 2016
 • Oczekiwana zmiana wysokości przychodów z usług outsourcingu IT w największych firmach IT w Polsce w 2016 r. w porównaniu do przychodów w 2015 r. (%), II kw. 2016
 • Główny przedmiot outsourcingu IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług serwisowych w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku usług serwisowych i utrzymania w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług doradczych w obszarze IT w Polsce, 2009-2015
 • Najpopularniejsze segmenty usług doradczych wśród firm z sektora MŚP w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze typy usług doradczych IT wśród firm z sektora MŚP w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku usług doradczych w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług szkoleniowych w obszarze IT w Polsce, 2009-2015
 • Odsetek pracowników działów IT uczestniczących w zewnętrznych szkoleniach IT finansowanych przez pracodawcę w Polsce (%), w podziale na liczbę szkoleń, 2015
 • Odsetek pracowników działów IT uczestniczących w zewnętrznych szkoleniach IT finansowanych we własnym zakresie w Polsce (%), w podziale na liczbę szkoleń, 2015
 • Struktura rynku usług szkoleniowych w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług IT w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania w Polsce, 2005-2015
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w modelu SaaS oraz ogółem (%), 2009-2015
 • Wybór dostawców aplikacji biznesowych w firmach z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Struktura rynku oprogramowania w Polsce, według wartości poszczególnych segmentów (mln zł, %), 2015
 • Popularność poszczególnych programów antywirusowych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Korzystanie z oprogramowania darmowego i typu open source przez MŚP w Polsce z podziałem na rodzaj oprogramowania (%), I kw. 2016
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Udział najpopularniejszych wersji pakietu Microsoft Office w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) w Polsce, 2009-2015
 • Realna zmiana wartości produktu krajowego brutto w Polsce (%), 2009-2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system ERP do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (%), 2013-2015
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce
 • Sposób wdrażania oprogramowania klasy ERP w firmach z segmentu dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system ERP do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, według poszczególnych branż (%), 2014-2015
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania ERP w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2015
 • Udział sprzedaży licencji w przychodach z segmentu ERP ogółem u wybranych dostawców w Polsce (%), 2014-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce, 2015-2021
 • Planowane wdrożenie nowych modułów do posiadanego systemu ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Popularność poszczególnych programów antywirusowych w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Typy oprogramowania w postaci niezależnej aplikacji lub modułu systemu ERP wykorzystywane w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012, I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w Polsce
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania analitycznego w Polsce, 2009-2015
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie BI lub moduł BI w ramach systemu ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie BI lub moduł BI w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Dane (ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane) najczęściej poddawane analizie w firmach w Polsce i za granicą (%), 2015
 • Korzyści płynące z korzystania z rozwiązań Big Data w ocenie dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Rodzaje analiz w obszarze Big Data, jakie firmy w Polsce i za granicą zamierzają wdrożyć w najbliższym czasie (%), 2015
 • Odsetek firm deklarujących wykorzystanie rozwiązań działających w systemie machine-to-machine (M2M) w Polsce (%), 2015
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania BI w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania BI (pierwszego modułu) w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania BI (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w Polsce
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy BI w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania BI w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania analitycznego (BI) w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM) w Polsce, 2009-2015
 • Udział firm posiadających oprogramowanie CRM lub moduł CRM w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Udział firm posiadających oprogramowanie CRM lub moduł CRM w ramach systemu ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system CRM do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (%), 2014-2015
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system CRM do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, według poszczególnych branż (%), 2014-2015
 • Kanały kontaktu z klientem o największym nakładzie inwestycyjnym wśród przedsiębiorstw w Polsce (%), 2016
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Czołowe firmy na rynku oprogramowania CRM w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM) w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania w Polsce, 2015-2021
 • Odsetek dużych firm w Polsce będących w trakcie lub planujących wymianę oprogramowania na inne, posiadające takie same funkcje (%), I kw. 2016
 • Odsetek dużych firm w Polsce planujących zakup nowego oprogramowania w 2016 i 2017 r. (%), I kw. 2016
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w modelu SaaS oraz ogółem (%), 2015-2021

Tables

 • Dynamika poszczególnych segmentów rynku usług IT w Polsce (%), 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce z podziałem na sprzęt, oprogramowanie i usługi, 2015-2021
 • Wartość rynku IT w Polsce i jego poszczególnych segmentów w 2015 r. (mld zł), według prognoz PMR z lipca 2015 r. i szacunków z lipca 2016 r.
 • Wybrane wdrożenia IT w sektorze bankowo-finansowym w Polsce, 2013 i I poł. 2016
 • Przychody wybranych firm IT w Polsce z obsługi sektora bankowo-finansowego (mln zł), 2013-2015
 • Przychody wybranych firm IT w Polsce z obsługi sektora telekomunikacyjnego (mln zł), 2010-2015
 • Wybrane wdrożenia IT w branży handlowej w Polsce, 2013-I poł. 2016
 • Czołowi dostawcy rozwiązań IT dla sektora handlu w Polsce, według przychodów (mln zł), 2012-2015
 • Czołowi dostawcy rozwiązań IT dla sektora przemysłowego i budowlanego w Polsce, według przychodów (mln zł), 2013-2015
 • Wybrane wdrożenia IT w branży energetycznej w Polsce, 2013 i I poł. 2016
 • Czołowi dostawcy rozwiązań IT dla sektora energetycznego w Polsce, według przychodów (mln zł), 2013-2015
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora administracji w Polsce (mln zł), 2011-2015
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora służby zdrowia w Polsce (mln zł), 2013-2015
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora MŚP w Polsce (mln zł), 2014-2015
 • Wybrane fuzje i przejęcia na polskim rynku IT oraz dokonywane przez polskie firmy z branży IT za granicą, 2010-I poł. 2016
 • Największe fuzje i przejęcia w światowej branży IT, 2010-lipiec 2016
 • Debiuty spółek z branży ICT i e-commerce na GPW i NewConnect oraz wartość emisji (mln zł), 2010-lipiec 2016
 • Podmioty o największych skonsolidowanych przychodach działające na rynku IT w Polsce (mln zł), 2008-2015
 • 250 największych przedsiębiorstw na rynku IT w Polsce pod względem przychodów (mln zł), 2008-2015
 • 20 firm IT o największej liczbie pracowników i współpracowników w Polsce, 2009-2015
 • Wynagrodzenia brutto specjalistów w branży IT na różnych poziomach zatrudnienia w Polsce (zł), 2016
 • Wynagrodzenia brutto pracowników na wybranych stanowiskach w branży IT w Polsce (zł), 2016
 • Średnie zarobki brutto i rozpiętość wynagrodzeń na stanowiskach IT w Polsce (zł), lipiec 2015
 • 20 wybranych stanowisk w branży IT w Polsce pod względem wysokości wynagrodzenia (zł), 2015
 • Wynagrodzenia brutto osób o różnym wykształceniu w branży IT w Polsce (zł), 2015
 • Poziom wynagrodzenia w wybranych segmentach branży IT w Polsce, dla osób pracujących w zawodzie mniej niż rok (zł), 2015
 • Wynagrodzenie brutto specjalistów IT w firmach o różnej wielkości w Polsce (zł), 2016
 • Liczba ofert pracy w serwisie Pracuj.pl z podziałem na działy (tys.), 2012-2015
 • Wynagrodzenia pracowników IT w Polsce zatrudnionych w oparciu o kontrakt na wybranych stanowiskach (zł), dla osób mających 3-5 lat doświadczenia, 2015
 • Dynamika realna kluczowych zmiennych objaśniających, wykorzystanych w modelu prognostycznym PMR (%), 2015 i 2021
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2012-2021
 • Alokacja funduszy na poszczególne programy w perspektywie UE w Polsce (mld €, %), 2007-2013
 • Alokacja funduszy na poszczególne programy w perspektywie UE w Polsce (mld €, %), 2014-2020
 • Wartość (mld $) i dynamika (%) światowego rynku IT, 2012-2016
 • Bariery ograniczające rozwój branży IT w Polsce – przykładowe wypowiedzi respondentów, II kw. 2016
 • Czynniki stymulujące rozwój branży IT w Polsce – przykładowe wypowiedzi respondentów, II kw. 2016
 • Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy – przykładowe wypowiedzi respondentów, II kw. 2016
 • Szacowana wielkość zmian wartości polskiego rynku IT w 2016 r. w stosunku do 2015 r. (%), II kw. 2016
 • Szacowana wielkość zmian wartości polskiego rynku IT w 2017 r. (%), II kw. 2016
 • Perspektywy rozwoju w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Perspektywy rozwoju wybranych segmentów polskiego rynku IT (%), 2016-2017
 • Odsetek respondentów przewidujących dynamiczny wzrost poszczególnych obszarów rynku IT w ciągu najbliższych dwóch lat od przeprowadzenia badania (%), 2010-2016
 • Perspektywy inwestycji w informatykę w wybranych branżach w Polsce (%), 2016-2017
 • Opinie respondentów na temat wpływu roku poprzedniego na sytuację ich firm w branży informatycznej w Polsce (%), 2010-2016
 • Ocena zmiany poziomu przychodów w firmach IT w Polsce w roku poprzednim (%), 2009-2015
 • Dynamika przychodów firm IT w Polsce w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. (%), 2016
 • Dynamika przychodów firm IT w Polsce w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. (%), 2016
 • Średnie wartości odpowiedzi respondentów tworzące indeks koniunktury na rynku IT w Polsce i dynamika zmian (%), 2015-2016
 • Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w badanych firmach IT w Polsce (%), 2016
 • Ceny komputerów stacjonarnych na rynku w Polsce, z podziałem na desktopy i konstrukcje All-in-One oraz na poszczególne kanały sprzedaży, 2014-2015
 • Odsetek internautów posiadających tablet lub smartfon w Polsce (%), według poszczególnych kategorii wiekowych, 2014-2015
 • Czołowi dostawcy działający na rynku serwerów w Polsce, według przychodów (mln zł), 2013-2015
 • Średnia cena poszczególnych kategorii komputerów w Polsce (zł) i dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Struktura sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wartości sprzedaży największych producentów (%), z uwzględnieniem średniej ceny monitora (zł), 2015
 • Struktura sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wartości sprzedaży największych producentów (%), z uwzględnieniem średniej ceny monitora (zł), 2014
 • Dynamika sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (%), 2009-2015
 • Dynamika sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (%), 2015-2021
 • Największe firmy oferujące usługi IT w Polsce, według przychodów z usług (mln zł), 2008-2015
 • Wybrane największe umowy, których częścią są usługi IT, zawarte przez czołowych dostawców IT w Polsce, II poł. 2013-II poł. 2016
 • Typy usług integracyjnych oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Korzystanie z outsourcingu IT w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Typy usług outsourcingowych oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Szacowana dynamika zapotrzebowania na różne modele dostępu do zasobów w latach 2016-2017 (%), II kw. 2016
 • Rodzaje usług doradczych, które firmy z sektora MŚP w Polsce chciałyby zrealizować w przyszłości (%), 2016
 • Typy usług doradczych oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Typy usług w obszarze bezpieczeństwa oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Średni koszt (zł) szkolenia zewnętrznego na jednego pracownika działu IT w Polsce oraz średni, roczny czas (godziny) spędzony na szkoleniach, w podziale na poszczególne stanowiska, 2015
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku usług IT w Polsce (mln zł), 2015-2021
 • Oprogramowanie wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), I kw. 2016
 • Oprogramowanie wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), I kw. 2015
 • Największe firmy działające na rynku oprogramowania w Polsce, według szacunkowych przychodów ze sprzedaży oprogramowania (mln zł), 2013-2015
 • Udział systemów operacyjnych w Polsce na podstawie odsłon stron internetowych (%), I kw. 2015-II kw. 2016
 • Popularność przeglądarek internetowych w Polsce (%), I kw. 2015-II kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, I kw. 2016
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania ERP w Polsce, według przychodów (mln zł), 2014-2015
 • Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania BI w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania BI w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania BI w Polsce, według przychodów (mln zł), 2014-2015
 • Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze dużych firm w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Czołowe firmy na rynku oprogramowania CRM w Polsce, według przychodów ze sprzedaży (mln zł), 2014-2015
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku oprogramowania w Polsce (mln zł), 2015-2021
 • Dynamika wartościowa poszczególnych segmentów rynku oprogramowania w Polsce (%), 2015-2021
 • Udział poszczególnych segmentów w wartości rynku oprogramowania w Polsce (%), 2015-2021