Rynek IT w Polsce 2016

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Dowiedz się, jaka jest obecna sytuacja w polskiej branży IT, dzięki dostępowi do kluczowych wskaźników branżowych i eksperckich analiz. Oceń perspektywy rozwoju rynku w latach 2016-2021 dzięki rzetelnym prognozom opracowanym przez analityków z firmy PMR. Poznaj wartość rynku i jego głównych segmentów, największych graczy oraz wyniki badania kadry menedżerskiej ponad 100 największych firm IT działających na polskim rynku. Uzyskaj wgląd w szczegółowe profile najważniejszych uczestników rynku, obrazujące ich strategię, działalność i wyniki finansowe.
 

Wszystkie ważne informacje o rynku IT w jednym raporcie

 

 • Wartość i struktura polskiego sektora IT
 • Prognozy rozwoju rynku IT w okresie od 2016 do 2021
 • Analiza segmentów: sprzętu, oprogramowania i usług IT
 • Analiza podsegmentów rynku:
  • Sprzęt IT (sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym, udziały graczy, trendy): laptopy, desktopy, tablety, sprzęt drukujący i urządzenia wielofunkcyjne, monitory
  • Usługi IT (wartość rynku, udziały graczy według przychodów, trendy): outsourcing IT, usługi serwisowe, integracja, wdrożenia, szkolenia
  • Oprogramowanie (wartość rynku, udziały graczy według przychodów, trendy): rynek ERP, CRM, BI, oprogramowanie biurowe, antywirusowe, rynek gier
 • Statystyki dotyczące zatrudnienia oraz wysokości płac w sektorze IT z podziałem na grupy zatrudnienia, stanowiska i specjalizację
 • Wiodące firmy IT – lista największych dostawców IT w kraju według przychodów, liderzy  poszczególnych segmentów rynku sprzętu, oprogramowania i usług IT w Polsce
 • Wyniki badania menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce, zapewniające rozeznanie w najważniejszych trendach, możliwościach sprzedaży i sytuacji w branży.
 

Unikalne dane pochodzące z badania firm IT

 
Raport zawiera wyniki dedykowanego badania przeprowadzonego wśród menedżerów ponad 100 firm IT działających na terenie Polski. Zebrane opinie odnoszą się do obecnej i przyszłej sytuacji w branży IT w Polsce i dotykają m.in. następujących tematów:
 • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju rynku IT w Polsce
 • Nowości i najpopularniejsze rozwiązania w dziedzinie sprzętu i oprogramowania zarówno w biznesowej, jak i konsumenckiej części polskiego rynku IT
 • Obszary outsourcingu IT
 • Popyt na utrzymanie zasobów IT i konsulting w zakresie IT
 • Rozwój przetwarzania danych w chmurze (IaaS, PaaS, SaaS) oraz wpływ na perspektywy dla rynku IT w Polsce
 • Wykorzystanie systemów klasy ERP, CRM i BI.
 

Dane, prognozy i wyniki badań 

 
 • Oprogramowanie najczęściej używane w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
 • Sprzedaż sprzętu komputerowego w Polsce, w tym komputery stacjonarne, notebooki, tablety, monitory i drukarki
 • Produkcja i sprzedaż urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń peryferyjnych na rynku polskim
 • Analiza sieci dystrybucji sprzętu i oprogramowania w Polsce oraz lista czołowych dystrybutorów IT. 
 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 
Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:
 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i tworzące oprogramowanie na zamówienie
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych 
 • Dostawcy i dystrybutorzy sprzętu IT dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu IT
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku IT
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT.
 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 
Chcesz osiągać lepsze rezultaty w branży IT? Przeczytaj raport o rynku IT w Polsce:
 • Planując strategię rozwoju na polskim rynku IT
 • Opracowując plany wydatków i budżety na kolejne okresy rozliczeniowe
 • Przygotowując plany operacyjne dla działów sprzedaży i marketingu
 • Tworząc portfolio produktów lub usług IT 
 • Zakładając nowy podmiot działający w branży IT 
 • Poszukując nowych możliwości biznesowych 
 • Sporządzając raporty dla zarządu lub akcjonariuszy
 • Podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące rynku IT w Polsce.
 
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
  • Rynek sprzętu IT
   • Prognozy rozwoju rynku sprzętu IT
  • Rynek oprogramowania
   • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania
  • Rynek usług IT
   • Prognozy rozwoju rynku usług IT
 • Analiza sytuacji w polskim sektorze IT
  • Wartość i dynamika rynku IT
  • Bieżąca sytuacja i najważniejsze trendy na rynku
   • Bieżąca sytuacja na rynku
   • Najważniejsze trendy na rynku IT
   • Wydatki na IT w poszczególnych sektorach gospodarki
  • Struktura i główni gracze na rynku IT w Polsce
   • Fuzje i przejęcia
   • Debiuty giełdowe
   • Główni gracze
  • Rynek pracy i poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT
  • Prognozy rozwoju rynku IT w Polsce na lata 2016-2021
   • Prognozy i założenia makroekonomiczne
   • Prognozy i założenia dla branży IT
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych polskich firm informatycznych
  • Bariery rozwoju rynku IT w Polsce
  • Szanse rozwoju rynku IT w Polsce
  • Najważniejsze wydarzenia na rynku IT w 2015 r.
  • Opinie na temat cyfryzacji polskiej służby zdrowia
  • Dynamika rynku w latach 2016-2017
  • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku IT
  • Branże w największym stopniu inwestujące w IT w Polsce
  • Fuzje i przejęcia na rynku IT w Polsce i za granicą
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm informatycznych
   • Przychody w 2015 r. oraz prognoza na 2016 r.
  • Rynek IT w Polsce i sytuacja w firmie respondenta
   • Indeks koniunktury w branży IT w Polsce
   • Działalność największych polskich firm IT na rynkach zagranicznych
 • Rynek sprzętu komputerowego
  • Wartość i dynamika rynku sprzętu
  • Rynek komputerów
   • Komputery biurkowe
   • Komputery przenośne
   • Serwery
   • Prognozy rozwoju rynku komputerów w latach 2016-2021
  • Rynek monitorów
  • Rynek projektorów
  • Rynek urządzeń drukujących
   • Rynek drukarek atramentowych
   • Rynek drukarek laserowych
   • Rynek wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
   • Prognozy rozwoju rynku urządzeń drukujących w latach 2016-2021
   • Rynek materiałów eksploatacyjnych
  • Prognoza dla rynku sprzętu komputerowego na lata 2016-2021
 • Rynek usług IT
  • Wartość i dynamika rynku usług IT
  • Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku usług IT
   • Usługi integracyjne
   • Usługi outsourcingowe
   • Usługi serwisowe i utrzymania
   • Usługi doradcze
   • Usługi szkoleniowe
  • Prognozy rozwoju rynku usług IT na lata 2016-2021
 • Rynek oprogramowania
  • Wartość i dynamika rynku oprogramowania
  • Rynek oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
   • Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w segmencie MŚP
  • Rynek oprogramowania analitycznego (BI)
  • Rynek oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM)
  • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania na lata 2016-2021

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2005-2015
 • Wartość indeksu WIG-Informatyka i WIG-20, 30 czerwca 2014-30 czerwca 2016
 • Dynamika rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce (%), 2005-2015
 • Udział sprzętu, usług i oprogramowania w wartości rynku IT w Polsce (%), 2005-2015
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków na IT przedsiębiorstw, administracji publicznej i gospodarstw domowych (mld zł, %), 2014
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków na IT przedsiębiorstw, administracji publicznej i gospodarstw domowych (mld zł, %), 2015
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków poszczególnych sektorów gospodarki na informatykę (mld zł, %), 2014
 • Struktura rynku IT w Polsce, według szacunkowych wydatków poszczególnych sektorów gospodarki na informatykę (mld zł, %), 2015
 • Udział osób posiadających konto osobiste i korzystających z poszczególnych form bankowości w Polsce (%), 2015
 • Odsetek osób korzystających z poszczególnych funkcji za pośrednictwem bankowości mobilnej w Polsce (%), 2015
 • Odsetek osób korzystających z poszczególnych funkcji za pośrednictwem bankowości mobilnej w Polsce (%), 2016
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2014
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2015
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej według wieku w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2015-2016
 • Odsetek osób korzystających z bankowości mobilnej według wielkości miasta w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2015-2016
 • Odsetek osób deklarujących chęć korzystających z bankowości mobilnej w najbliższym roku w Polsce (%), dla internautów korzystających ze smartfona, 2016
 • Odsetek osób wchodzących w interakcję z instytucjami publicznymi za pośrednictwem internetu (%), według celu takiego działania, średnia dla krajów UE i Polski, 2015
 • Porównanie powodów, dla których obywatele nie składają wniosków za pośrednictwem internetu (%), średnia dla krajów UE i Polski, 2015
 • Odsetek firm z sektora MŚP w Polsce korzystających z danego typu urządzenia i oprogramowania (%), 2015
 • Odsetek firm z sektora MŚP w Polsce współpracujących ze specjalistą IT (%), według typu umowy, 2015
 • Cele inwestycyjne w polskich firmach z sektora MŚP (%), 2016
 • Udziały poszczególnych sektorów w transakcjach przejęć i fuzji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (%), pod względem liczby transakcji, 2015
 • Udziały poszczególnych sektorów w transakcjach przejęć i fuzji w Polsce (%), pod względem liczby transakcji, 2015
 • Najpopularniejsi pracodawcy na rynku IT w Polsce, według opinii specjalistów i menedżerów (%), 2015
 • Wynagrodzenia brutto na wybranych stanowiskach dla doświadczonego specjalisty IT w Polsce (zł), 2016
 • Mediana wynagrodzeń brutto na wybranych stanowiskach w branży IT w Polsce (zł), 2015
 • Mediana wynagrodzenia w wybranych sekcjach branży IT w Polsce (zł), 2015
 • Mediana wynagrodzeń brutto pracowników IT w Polsce na różnych szczeblach zatrudnienia (zł), 2013-2015
 • Porównanie wynagrodzenia brutto w branży IT w firmach w Polsce (zł), w zależności od pochodzenia kapitału firmy, 2015
 • Wynagrodzenie brutto w branży IT w wybranych województwach w Polsce (zł), 2015
 • Wynagrodzenia brutto w branży IT w wybranych miastach w Polsce (zł), 2015
 • 10 największych dostawców usług wynajmu pracowników IT w Polsce, według przychodów (mln zł), 2014-2015
 • Wzrost PKB w Polsce (%), według prognoz PMR z lipca 2012 r., lipca 2013 r., lipca 2014, lipca 2015 i lipca 2016, 2011-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2015-2021
 • Maksymalne pułapy dofinansowania nowych inwestycji w dużych przedsiębiorstwach w poszczególnych regionach Polski, w ramach perspektywy UE w Polsce (%), 2014-2020
 • Firmy w Polsce, które rozstrzygnęły przetargi IT o łącznej największej wartości (mln zł), II kw. 2016
 • Wartość rynku IT w Polsce według segmentów rynku (mld zł), 2015-2021
 • Dynamika rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce (%), 2015-2021
 • Udział sprzętu, usług i oprogramowania w rynku IT w Polsce (%), 2015-2021
 • Stanowisko pracy zajmowane przez respondenta z branży IT w Polsce (%), 2016
 • Największe bariery dla rozwoju rynku IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Ocena rynku pracy w Polsce w latach 2015-2016 w zakresie pozyskania i zatrudnienia wykwalifikowanej kadry IT (%), 2015-2016
 • Najważniejsze czynniki rozwoju rynku IT w Polsce w ciągu najbliższych lat (%), 2015-2016
 • Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), II kw. 2016
 • Postrzeganie procesu cyfryzacji polskiej służby zdrowia (%), II kw. 2016
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku IT w 2016 r. w stosunku do 2015 r. (%), II kw. 2016
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku IT w 2017 r. (%), II kw. 2016
 • Dynamika polskiego rynku IT w opinii badanych firm (%), 2004-2017
 • Dynamika średniego poziomu wynagrodzeń pracowników działu IT w firmie respondenta w Polsce w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. (%), 2016
 • Prognoza średniej rocznej dynamiki w ciągu najbliższych dwóch lat w poszczególnych segmentach rynku IT w Polsce (%), 2010-2016
 • Plany połączenia z innymi firmami informatycznymi lub przejęcia innych firm w Polsce i za granicą (%), 2016-2017
 • Obszary działalności firm z segmentu IT w Polsce (%), 2016
 • Szacowana dynamika wydatków na IT w wybranych grupach klientów w Polsce (%), według branż, 2016
 • Szacowana dynamika wydatków na IT w wybranych grupach klientów w Polsce (%), według wielkości przedsiębiorstw, 2016
 • Ocena roku 2016 i jego wpływu na sytuację firm IT w Polsce (%), 2016
 • Przewidywana zmiana poziomu przychodów w firmach IT w Polsce w 2016 r. w odniesieniu do 2015 r. (%), 2016
 • Dynamika wzrostu przychodów w badanych firmach IT w Polsce (%), 2005-2016
 • Ocena obecnej sytuacji w branży IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Prognoza sytuacji w branży IT w Polsce na najbliższe 12 miesięcy (%), 2015-2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy respondenta z branży IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Ocena sytuacji finansowej firmy respondenta z branży IT w Polsce w porównaniu do poprzedniego roku (%), 2015-2016
 • Szacowana ocena sytuacji finansowej firmy respondenta z branży IT w Polsce na koniec bieżącego roku w porównaniu do końca ubiegłego roku (%), 2015-2016
 • Plany inwestycyjne w firmie respondenta z branży IT w Polsce na najbliższe 12 miesięcy (%), 2015-2016
 • Zdolność badanych firm IT w Polsce do regulowania bieżących zobowiązań finansowych (%), 2015-2016
 • Indeks koniunktury na rynku IT w Polsce, 2012-2016
 • Udział firm IT w Polsce eksportujących sprzęt, oprogramowanie lub usługi IT (%), 2015-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku sprzętu komputerowego w Polsce, 2005-2015
 • Struktura rynku sprzętu komputerowego w Polsce, według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2015
 • Struktura rynku sprzętu komputerowego w Polsce, według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2014
 • Udział komputerów w całkowitej wartości rynku sprzętu komputerowego w Polsce (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów w Polsce, 2009-2015
 • Wartościowa struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, komputery przenośne i serwery (%), 2009-2015
 • Sprzedaż komputerów (mln sztuk) w Polsce i dynamika (%), 2009-2015
 • Struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, komputery przenośne i serwery (%), 2009-2015
 • Struktura sprzedaży komputerów przenośnych w Polsce, z podziałem na notebooki/netbooki i tablety (%), 2009-2015
 • Odsetek użytkowników korzystających z poszczególnych typów komputerów w celach prywatnych w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników komputerów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników laptopów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników tabletów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Preferencje zakupowe użytkowników desktopów w zakresie poszczególnych typów komputerów w Polsce (%), 2015
 • Sprzedaż komputerów biurkowych w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających komputer (%), 2012-2015
 • Częstotliwość (w latach) wymiany sprzętu IT w małych i średnich firmach w Polsce, 2015
 • Struktura rynku komputerów biurkowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku komputerów biurkowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Sprzedaż urządzeń typu All-in-One w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2010-2015
 • Postrzeganie komputerów All-in-One przez przedsiębiorców w Polsce (%), 2015
 • Średni koszt taniego komputera stacjonarnego wyrażony przez jego udział w statystycznej pensji netto w Polsce (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów biurkowych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż komputerów przenośnych w Polsce (mln sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów przenośnych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż laptopów w Polsce (mln sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Struktura rynku notebooków w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku notebooków w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Średnia cena laptopa w Polsce (zł) i dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku laptopów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż tabletów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Odsetek internautów posiadających tablet w Polsce (%), z podziałem na poszczególnych producentów, 2015
 • Odsetek internautów posiadających tablet w Polsce (%), z podziałem na poszczególnych producentów, 2014
 • Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze konkretnego modelu tabletu wśród internautów w Polsce (%), 2014-2015
 • Średnia cena tabletu w Polsce (zł) i dynamika zmian (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku tabletów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż serwerów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku serwerów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż (mln sztuk) i ilościowa dynamika sprzedaży (%) komputerów w Polsce, 2015-2021
 • Sprzedaż komputerów w Polsce z podziałem na desktopy, laptopy, tablety oraz serwery (tys. sztuk), 2015-2021
 • Wyposażenie przedsiębiorstw w poszczególne rodzaje komputerów i urządzeń mobilnych w Polsce (%), 2015
 • Najpopularniejsze, w perspektywie trzech najbliższych lat, typy urządzeń biznesowych w Polsce (%), w opinii polskich przedsiębiorców, 2015
 • Najbardziej produktywne urządzenia do pracy mobilnej w Polsce (%), w opinii polskich przedsiębiorców, 2015
 • Powody, w opinii polskich przedsiębiorców, dla których warto wybrać komputer hybrydowy jako główne narzędzie pracy w ciągu najbliższych trzech lat (%), 2015
 • Ilościowa struktura sprzedaży komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, przenośne i serwery (%), 2015-2021
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających komputer oraz laptop (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku komputerów w Polsce, 2015-2021
 • Wartość rynku komputerów w Polsce, z podziałem na komputery biurkowe, urządzenia przenośne i serwery (mld zł), 2015-2021
 • Sprzedaż monitorów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów BenQ w Polsce (%), według przekątnej wyświetlacza, 2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów Philips i AOC w Polsce (%), według przekątnej wyświetlacza, 2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów Asus w Polsce (%), według przekątnej wyświetlacza, 2015
 • Struktura rynku monitorów w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku monitorów w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (%), 2015
 • Struktura ilościowa sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (%), 2014
 • Rozdzielczość ekranów monitorów używanych przez internautów w Polsce (%), I kw. 2014-II kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku monitorów w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż monitorów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży monitorów w Polsce, 2015-2021
 • Sprzedaż projektorów w Polsce (tys. sztuk) i dynamika (%), 2009-2015
 • Sprzedaż (tys. sztuk) i ilościowa dynamika sprzedaży (%) projektorów w Polsce, 2015-2021
 • Sprzedaż urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (tys. sztuk), 2009-2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Struktura rynku laserowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku laserowych urządzeń drukujących w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku urządzeń drukujących w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2015
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2014
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku drukarek atramentowych w Polsce, według wielkości sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku drukarek atramentowych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż drukarek laserowych w Polsce z podziałem na monochromatyczne i kolorowe (tys. sztuk), 2009-2015
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2015
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według wielkości sprzedaży w poszczególnych kanałach zbytu (%), 2014
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku drukarek laserowych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku drukarek laserowych w Polsce, 2009-2015
 • Sprzedaż wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w Polsce, z podziałem na urządzenia atramentowe i laserowe (tys. sztuk), 2009-2015
 • Dynamika sprzedaży wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w Polsce, według formatu druku oraz z podziałem na urządzenia atramentowe i laserowe (%), 2015
 • Wartość rynku wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w Polsce (mln zł), z podziałem na urządzenia atramentowe i laserowe, 2009-2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2014
 • Struktura rynku monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Struktura rynku kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w Polsce, według sprzedaży największych producentów (tys. sztuk, %), 2015
 • Sprzedaż urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (tys. sztuk), 2015-2021
 • Struktura sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce, z podziałem na urządzenia atramentowe, laserowe i igłowe (%), 2015-2021
 • Wartość polskiego rynku urządzeń drukujących (mln zł), według typów urządzeń, 2015-2021
 • Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych w Polsce (mln sztuk) i dynamika (%), 2013-2015
 • Struktura rynku materiałów eksploatacyjnych w Polsce (%), według sprzedaży ilościowej w poszczególnych segmentach, 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku sprzętu komputerowego w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług IT w Polsce, 2005-2015
 • Udział firm z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce korzystających z usług oferowanych przez zewnętrzne firmy (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Odsetek MŚP w Polsce korzystających z usług IT oferowanych przez zewnętrznych dostawców (%), 2011, 2013 oraz 2015-2016
 • Obszary wykorzystywania komercyjnych usług IT w firmach z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2014-2016
 • Korzystanie z poszczególnych typów usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2013-2016
 • Udział preferencji w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Udział firm korzystających z jednego lub kilku dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Struktura przychodów z usług sześciu czołowych graczy na rynku usług IT w Polsce, według poszczególnych segmentów (%), 2015
 • Struktura przychodów Qumak w podziale na poszczególne segmenty rynku usług IT w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Struktura przychodów Grupy Sygnity według ich wartości z poszczególnych segmentów rynku usług IT (mln zł, %), 2015
 • Struktura rynku usług IT w Polsce, według wartości poszczególnych segmentów (mln zł, %), 2015
 • Struktura rynku usług IT w Polsce, według wartości głównych segmentów (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług integracyjnych w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku usług integracyjnych w Polsce, według głównych typów usług (mln zł, %), 2015
 • Struktura rynku usług integracyjnych, według przychodów najważniejszych graczy w Polsce (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług outsourcingu IT w Polsce, 2009-2015
 • Korzystanie z usług outsourcingu IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2013-2016
 • Typy usług outsourcingowych realizowanych przez zewnętrzne firmy dla firm z sektora dużych przedsiębiorstw (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Usługi IT świadczone w ramach umowy outsourcingowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2013-2016
 • Popularność modeli dostępu do usług IT świadczonych przez firmy IT w Polsce (%), 2015
 • Struktura rynku usług outsourcingowych w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Popyt na usługi outsourcingowe w obszarze IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Sektory gospodarki w największym stopniu zainteresowane outsourcingiem IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Obecność usług z zakresu outsourcingu IT w ofercie największych firm IT w Polsce (%), 2016
 • Plany wprowadzenia do końca 2017 r. do oferty usług z zakresu outsourcingu IT w największych firmach IT w Polsce (%), II kw. 2016
 • Zmiana wysokości przychodów z usług outsourcingu IT w największych firmach IT w Polsce w 2015 r. w porównaniu do przychodów w 2014 r. (%), II kw. 2016
 • Oczekiwana zmiana wysokości przychodów z usług outsourcingu IT w największych firmach IT w Polsce w 2016 r. w porównaniu do przychodów w 2015 r. (%), II kw. 2016
 • Główny przedmiot outsourcingu IT w Polsce (%), 2015-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług serwisowych w Polsce, 2009-2015
 • Struktura rynku usług serwisowych i utrzymania w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług doradczych w obszarze IT w Polsce, 2009-2015
 • Najpopularniejsze segmenty usług doradczych wśród firm z sektora MŚP w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze typy usług doradczych IT wśród firm z sektora MŚP w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku usług doradczych w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług szkoleniowych w obszarze IT w Polsce, 2009-2015
 • Odsetek pracowników działów IT uczestniczących w zewnętrznych szkoleniach IT finansowanych przez pracodawcę w Polsce (%), w podziale na liczbę szkoleń, 2015
 • Odsetek pracowników działów IT uczestniczących w zewnętrznych szkoleniach IT finansowanych we własnym zakresie w Polsce (%), w podziale na liczbę szkoleń, 2015
 • Struktura rynku usług szkoleniowych w Polsce, według wielkości przychodów najważniejszych graczy (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług IT w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania w Polsce, 2005-2015
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w modelu SaaS oraz ogółem (%), 2009-2015
 • Wybór dostawców aplikacji biznesowych w firmach z sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Struktura rynku oprogramowania w Polsce, według wartości poszczególnych segmentów (mln zł, %), 2015
 • Popularność poszczególnych programów antywirusowych w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Korzystanie z oprogramowania darmowego i typu open source przez MŚP w Polsce z podziałem na rodzaj oprogramowania (%), I kw. 2016
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Udział najpopularniejszych wersji pakietu Microsoft Office w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) w Polsce, 2009-2015
 • Realna zmiana wartości produktu krajowego brutto w Polsce (%), 2009-2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system ERP do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (%), 2013-2015
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce
 • Sposób wdrażania oprogramowania klasy ERP w firmach z segmentu dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system ERP do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, według poszczególnych branż (%), 2014-2015
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania ERP w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2015
 • Udział sprzedaży licencji w przychodach z segmentu ERP ogółem u wybranych dostawców w Polsce (%), 2014-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce, 2015-2021
 • Planowane wdrożenie nowych modułów do posiadanego systemu ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Popularność poszczególnych programów antywirusowych w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Typy oprogramowania w postaci niezależnej aplikacji lub modułu systemu ERP wykorzystywane w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012, I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w Polsce
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania analitycznego w Polsce, 2009-2015
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie BI lub moduł BI w ramach systemu ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie BI lub moduł BI w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Dane (ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane) najczęściej poddawane analizie w firmach w Polsce i za granicą (%), 2015
 • Korzyści płynące z korzystania z rozwiązań Big Data w ocenie dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), 2015
 • Rodzaje analiz w obszarze Big Data, jakie firmy w Polsce i za granicą zamierzają wdrożyć w najbliższym czasie (%), 2015
 • Odsetek firm deklarujących wykorzystanie rozwiązań działających w systemie machine-to-machine (M2M) w Polsce (%), 2015
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania BI w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania BI (pierwszego modułu) w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania BI (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w Polsce
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy BI w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania BI w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania analitycznego (BI) w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM) w Polsce, 2009-2015
 • Udział firm posiadających oprogramowanie CRM lub moduł CRM w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2014 i I kw. 2016
 • Udział firm posiadających oprogramowanie CRM lub moduł CRM w ramach systemu ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015 i I kw. 2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system CRM do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (%), 2014-2015
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Odsetek firm w Polsce wykorzystujących system CRM do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, według poszczególnych branż (%), 2014-2015
 • Kanały kontaktu z klientem o największym nakładzie inwestycyjnym wśród przedsiębiorstw w Polsce (%), 2016
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce
 • Rok wdrożenia (%) oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2016
 • Czołowe firmy na rynku oprogramowania CRM w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM) w Polsce, 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania w Polsce, 2015-2021
 • Odsetek dużych firm w Polsce będących w trakcie lub planujących wymianę oprogramowania na inne, posiadające takie same funkcje (%), I kw. 2016
 • Odsetek dużych firm w Polsce planujących zakup nowego oprogramowania w 2016 i 2017 r. (%), I kw. 2016
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w modelu SaaS oraz ogółem (%), 2015-2021

Tables

 • Dynamika poszczególnych segmentów rynku usług IT w Polsce (%), 2015-2021
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce z podziałem na sprzęt, oprogramowanie i usługi, 2015-2021
 • Wartość rynku IT w Polsce i jego poszczególnych segmentów w 2015 r. (mld zł), według prognoz PMR z lipca 2015 r. i szacunków z lipca 2016 r.
 • Wybrane wdrożenia IT w sektorze bankowo-finansowym w Polsce, 2013 i I poł. 2016
 • Przychody wybranych firm IT w Polsce z obsługi sektora bankowo-finansowego (mln zł), 2013-2015
 • Przychody wybranych firm IT w Polsce z obsługi sektora telekomunikacyjnego (mln zł), 2010-2015
 • Wybrane wdrożenia IT w branży handlowej w Polsce, 2013-I poł. 2016
 • Czołowi dostawcy rozwiązań IT dla sektora handlu w Polsce, według przychodów (mln zł), 2012-2015
 • Czołowi dostawcy rozwiązań IT dla sektora przemysłowego i budowlanego w Polsce, według przychodów (mln zł), 2013-2015
 • Wybrane wdrożenia IT w branży energetycznej w Polsce, 2013 i I poł. 2016
 • Czołowi dostawcy rozwiązań IT dla sektora energetycznego w Polsce, według przychodów (mln zł), 2013-2015
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora administracji w Polsce (mln zł), 2011-2015
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora służby zdrowia w Polsce (mln zł), 2013-2015
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora MŚP w Polsce (mln zł), 2014-2015
 • Wybrane fuzje i przejęcia na polskim rynku IT oraz dokonywane przez polskie firmy z branży IT za granicą, 2010-I poł. 2016
 • Największe fuzje i przejęcia w światowej branży IT, 2010-lipiec 2016
 • Debiuty spółek z branży ICT i e-commerce na GPW i NewConnect oraz wartość emisji (mln zł), 2010-lipiec 2016
 • Podmioty o największych skonsolidowanych przychodach działające na rynku IT w Polsce (mln zł), 2008-2015
 • 250 największych przedsiębiorstw na rynku IT w Polsce pod względem przychodów (mln zł), 2008-2015
 • 20 firm IT o największej liczbie pracowników i współpracowników w Polsce, 2009-2015
 • Wynagrodzenia brutto specjalistów w branży IT na różnych poziomach zatrudnienia w Polsce (zł), 2016
 • Wynagrodzenia brutto pracowników na wybranych stanowiskach w branży IT w Polsce (zł), 2016
 • Średnie zarobki brutto i rozpiętość wynagrodzeń na stanowiskach IT w Polsce (zł), lipiec 2015
 • 20 wybranych stanowisk w branży IT w Polsce pod względem wysokości wynagrodzenia (zł), 2015
 • Wynagrodzenia brutto osób o różnym wykształceniu w branży IT w Polsce (zł), 2015
 • Poziom wynagrodzenia w wybranych segmentach branży IT w Polsce, dla osób pracujących w zawodzie mniej niż rok (zł), 2015
 • Wynagrodzenie brutto specjalistów IT w firmach o różnej wielkości w Polsce (zł), 2016
 • Liczba ofert pracy w serwisie Pracuj.pl z podziałem na działy (tys.), 2012-2015
 • Wynagrodzenia pracowników IT w Polsce zatrudnionych w oparciu o kontrakt na wybranych stanowiskach (zł), dla osób mających 3-5 lat doświadczenia, 2015
 • Dynamika realna kluczowych zmiennych objaśniających, wykorzystanych w modelu prognostycznym PMR (%), 2015 i 2021
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2012-2021
 • Alokacja funduszy na poszczególne programy w perspektywie UE w Polsce (mld €, %), 2007-2013
 • Alokacja funduszy na poszczególne programy w perspektywie UE w Polsce (mld €, %), 2014-2020
 • Wartość (mld $) i dynamika (%) światowego rynku IT, 2012-2016
 • Bariery ograniczające rozwój branży IT w Polsce – przykładowe wypowiedzi respondentów, II kw. 2016
 • Czynniki stymulujące rozwój branży IT w Polsce – przykładowe wypowiedzi respondentów, II kw. 2016
 • Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy – przykładowe wypowiedzi respondentów, II kw. 2016
 • Szacowana wielkość zmian wartości polskiego rynku IT w 2016 r. w stosunku do 2015 r. (%), II kw. 2016
 • Szacowana wielkość zmian wartości polskiego rynku IT w 2017 r. (%), II kw. 2016
 • Perspektywy rozwoju w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Perspektywy rozwoju wybranych segmentów polskiego rynku IT (%), 2016-2017
 • Odsetek respondentów przewidujących dynamiczny wzrost poszczególnych obszarów rynku IT w ciągu najbliższych dwóch lat od przeprowadzenia badania (%), 2010-2016
 • Perspektywy inwestycji w informatykę w wybranych branżach w Polsce (%), 2016-2017
 • Opinie respondentów na temat wpływu roku poprzedniego na sytuację ich firm w branży informatycznej w Polsce (%), 2010-2016
 • Ocena zmiany poziomu przychodów w firmach IT w Polsce w roku poprzednim (%), 2009-2015
 • Dynamika przychodów firm IT w Polsce w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. (%), 2016
 • Dynamika przychodów firm IT w Polsce w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. (%), 2016
 • Średnie wartości odpowiedzi respondentów tworzące indeks koniunktury na rynku IT w Polsce i dynamika zmian (%), 2015-2016
 • Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w badanych firmach IT w Polsce (%), 2016
 • Ceny komputerów stacjonarnych na rynku w Polsce, z podziałem na desktopy i konstrukcje All-in-One oraz na poszczególne kanały sprzedaży, 2014-2015
 • Odsetek internautów posiadających tablet lub smartfon w Polsce (%), według poszczególnych kategorii wiekowych, 2014-2015
 • Czołowi dostawcy działający na rynku serwerów w Polsce, według przychodów (mln zł), 2013-2015
 • Średnia cena poszczególnych kategorii komputerów w Polsce (zł) i dynamika zmian (%), 2015-2021
 • Struktura sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wartości sprzedaży największych producentów (%), z uwzględnieniem średniej ceny monitora (zł), 2015
 • Struktura sprzedaży monitorów LCD i LED w serwisie Allegro.pl w Polsce, według wartości sprzedaży największych producentów (%), z uwzględnieniem średniej ceny monitora (zł), 2014
 • Dynamika sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (%), 2009-2015
 • Dynamika sprzedaży urządzeń drukujących w Polsce, według typów urządzeń (%), 2015-2021
 • Największe firmy oferujące usługi IT w Polsce, według przychodów z usług (mln zł), 2008-2015
 • Wybrane największe umowy, których częścią są usługi IT, zawarte przez czołowych dostawców IT w Polsce, II poł. 2013-II poł. 2016
 • Typy usług integracyjnych oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Korzystanie z outsourcingu IT w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015-I kw. 2016
 • Typy usług outsourcingowych oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Szacowana dynamika zapotrzebowania na różne modele dostępu do zasobów w latach 2016-2017 (%), II kw. 2016
 • Rodzaje usług doradczych, które firmy z sektora MŚP w Polsce chciałyby zrealizować w przyszłości (%), 2016
 • Typy usług doradczych oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Typy usług w obszarze bezpieczeństwa oferowanych przez wybranych graczy obecnych na rynku usług IT w Polsce, 2015
 • Średni koszt (zł) szkolenia zewnętrznego na jednego pracownika działu IT w Polsce oraz średni, roczny czas (godziny) spędzony na szkoleniach, w podziale na poszczególne stanowiska, 2015
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku usług IT w Polsce (mln zł), 2015-2021
 • Oprogramowanie wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), I kw. 2016
 • Oprogramowanie wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), I kw. 2015
 • Największe firmy działające na rynku oprogramowania w Polsce, według szacunkowych przychodów ze sprzedaży oprogramowania (mln zł), 2013-2015
 • Udział systemów operacyjnych w Polsce na podstawie odsłon stron internetowych (%), I kw. 2015-II kw. 2016
 • Popularność przeglądarek internetowych w Polsce (%), I kw. 2015-II kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, I kw. 2016
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania ERP w Polsce, według przychodów (mln zł), 2014-2015
 • Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania BI w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania BI w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania BI w Polsce, według przychodów (mln zł), 2014-2015
 • Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze dużych firm w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2016
 • Czołowe firmy na rynku oprogramowania CRM w Polsce, według przychodów ze sprzedaży (mln zł), 2014-2015
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku oprogramowania w Polsce (mln zł), 2015-2021
 • Dynamika wartościowa poszczególnych segmentów rynku oprogramowania w Polsce (%), 2015-2021
 • Udział poszczególnych segmentów w wartości rynku oprogramowania w Polsce (%), 2015-2021