Rynek HoReCa w Polsce 2013

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Raport zawiera kompleksową analizę rynku gastronomicznego oraz jego segmentów Ho (gastronomii hotelowej), Re (rynku restauracyjnego) oraz Ca (cateringu) w Polsce, wraz z szczegółowymi prognozami rozwoju w okresie do 2015 roku.

 

Prezentuje również profile głównych największych graczy rynkowych w poszczególnych segmentach oraz wiodących dostawców do gastronomi, a także przedstawia wyniki dwóch ankiet rynkowych: jednej przeprowadzonej w 600 polskich placówkach gastronomicznych, a drugiej zrealizowanej wśród konsumentów i badającej upodobania i zwyczaje Polaków w zakresie wydatków na jedzenie poza domem.

 

Publikacja ta analizuje różnice pomiędzy segmentami i podsegmentami rynku gastronomicznego pod względem dynamiki zmian, jak również trendy i najważniejsze wydarzenia mające wpływ na tę branżę oraz na konsumentów, dostawców i operatorów gastronomii w hotelach, restauracjach, kawiarniach, pubach i innych popularnych placówkach gastronomicznych.

 

Tematyka raportu

 • Informacje prezentujące wartość i strukturę polskiego rynku HoReCa w całości oraz w każdym z jego trzech głównych segmentów – gastronomii hotelowej, rynku restauracyjnego i usług cateringowych
 • Omówienie segmentu restauracyjnego: wartość i analiza różnych podsegmentów takich jak restauracje, pizzerie, bary szybkiej obsługi, kawiarnie czy puby
 • Omówienie segmentu gastronomii hotelowej oraz usług cateringowych
 • Rynek gastronomiczny opisany poprzez wyniki badania przeprowadzonego wśród 600 różnego rodzaju punktów gastronomicznych z całej Polski; analiza dostaw do gastronomii wraz z profilami  wiodących dostawców i dystrybutorów
 • Trendy rynkowe i ich wpływ na firmy z branży HoReCa
 • Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego jadania poza domem na co dzień i przy specjalnych okazjach z uwzględnieniem zamawiania jedzenia z dostawą: zwyczaje wydatkowe, ulubione dania, średnie wydatki
 • Polska gospodarka: jej obecna kondycja i prognozy na przyszłość.

 

Sprawdź w raporcie

 • Jaka jest wartość polskiego rynku HoReCa? Na ile szacowana jest wartość jego poszczególnych segmentów i podsegmentów?
 • Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek gastronomiczny w najbliższych latach? Jakie są przewidywania dla poszczególnych segmentów i podsegmentów?
 • Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy wzrostu?
 • Jak wygląda konkurencja w każdym z segmentów i podsegmentów sektora HoReCa w Polsce? Jacy są najwięksi gracze na rynku i jego poszczególnych segmentach?
 • Jakie trendy i wydarzenia wpływają na rozwój tego rynku?
 • Jakie są cechy wspólne wiodących firm gastronomicznych na rynku?
 • Którzy dostawcy do lokali gastronomicznych na rynku HoReCa cieszą się w Polsce największą popularnością?
 • Gdzie lubią jeść Polacy gdy jedzą poza domem? Ile zazwyczaj wydają na posiłki poza domem?

 

Prezentujemy unikalne dane i analizy

 • Analiza trendów na rynku HoReCa w Polsce
 • Szczegółowe prognozy dla poszczególnych segmentów rynku do roku 2015
 • Analiza dwóch dedykowanych ankiet – z punktu widzenia konsumentów i firm, które jasno ukazują sytuację rynku i kierunki jego rozwoju
 • Wartość sprzedaży na całym rynku HoReCa oraz w jego poszczególnych segmentach
 • Analiza podsegmentów rynku restauracyjnego z uwzględnieniem ich wartości oraz największych graczy
 • Profile wiodących firm gastronomicznych w Polsce – przychody, placówki i plany rozwoju.

 

Fakty z branży

 • Mimo chwilowej recesji polski rynek gastronomiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju, ponieważ pod względem wysokości wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw domowych Polska nadal ma dużo do nadrobienia w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych
 • Sieci barów szybkiej obsługi, kawiarni czy pizzerii niezwykle dynamicznie się rozwijają. Liderem rynku restauracyjnego wciąż pozostaje Mc Donald’s.
 • Kryzys finansowy znacząco wpłynął na rynek gastronomiczny osiągający rekordowe wzrosty i spowodował w kolejnych dwóch latach spadek jego wartości. Wciąż rynek ten nie jest na ścieżce stabilnego wzrostu we wszystkich jego segmentach i podsegmentach. Ten raport analizuje obecną kondycję rynku i możliwość jego zmian w kolejnych latach.
 • Mimo, że rynek w ostatnim roku wzrósł, między innymi przy wpływie takich wydarzeń jak Euro 2012, to tylko część graczy odnotowała lepsze wyniki rok do roku.

 

Wybrane sieci analizowane w raporcie

 

AmRest, Biesiadowo, Bonduelle Food Service, Bongrain Polska, Broaster Chicken, Browar de Brasil, Brown-Forman Polska, Burger King, Cafe Club, Carlsberg Polska, Carte d’Or, Catermed, Central European Distribution Corporation (CEDC), Centrum Wina, Chłopskie Jadło, Chocoffee, Chocolate Company, Cleopatra, Coca-Cola HBC, Coffeeheaven, Da Grasso, Del Monte Foods, Develey, Diageo Polska, Dom Sushi, Dominium Pizza.

 

Wykorzystaj raport

 • Budując strategię wejścia na polski rynek HoReCa
 • Analizując konkurencję na rynku oraz jego potencjał
 • Szacując popyt na konkretne rodzaje produktów lub usług oferowanych przez placówki gastronomiczne w Polsce
 • Analizując nasycenie rynku oraz jego głównych segmentów.

 

Raport polecamy

 • Kadrze kierowniczej, menadżerom, działom marketingu firm obecnych na rynku HoReCa lub planujących wejście na ten rynek
 • Producentom i dystrybutorom produktów przeznaczonych na ten rynek
 • Instytucjom finansowym
 • Firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
 • Instytucjom rządowym, izbom handlowym i organizacjom branżowym zainteresowanym polskim rynkiem HoReCa.

 

Extract from this report

 • W długiej perspektywie polski rynek gastronomiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju w związku z postępem gospodarczym oraz różnicą pomiędzy wydatkami gospodarstw domowych na restauracje i hotele w Polsce (2,4%) i w krajach rozwiniętych, jak np. Niemcy (5,2%).
 • Walka firm gastronomicznych z rosnącymi kosztami wpłynęła na pracowników, którzy w mniejszym stopniu dostawali podwyżki, część została zwolniona, a w związku z rezygnacją lub obniżeniem planów rozwojowych znalezienie nowej pracy okazywało się bardzo trudne.
 • Zdecydowanie największy udział w sprzedaży rynku HoReCa w Polsce ma segment restauracyjny (Re), na który składa się suma sprzedaży restauracji, pizzerii, barów szybkiej obsługi, kawiarni i barów alkoholowych. Obecnie odpowiada on za 80% wartości całego rynku.
 • Największym segmentem rynku Re są bary szybkiej obsługi.

Market commentary by expert

 

Kryzys wywołany na światowych rynkach finansowych odcisnął piętno na rynku HoReCa , ponieważ są to usługi, z których klienci mogą zrezygnować, lub w prosty sposób zastąpić je tańszymi. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury na rynku branży gastronomicznej. Wciąż jednak sytuacja na rynku jest trudna, a wzrost jest spowodowany jednorazowymi wydarzeniami takimi jak Euro 2012, rozwojem dwóch największych graczy na rynku (McDonald’s i AmRest), a także ogólnym trendem częstszej konsumpcji poza domem.

 

Jarosław Frontczak, Head Retail market Analyst

 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products

 1. Metodologia p. 13

 2. Streszczenie menedżerskie p. 19

 3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 27

  • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski p. 27
  • PKB p.   27
   • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i spożycie indywidualne p. 30
  • Rynek pracy p. 30
  • Poziom płac p. 32
  • Inflacja p. 33
  • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 34
   • Dochody p. 35
   • Wydatki p. 35
  • Demografia p. 37
 4. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób jadających poza domem oraz zamawiających jedzenie z dowozem p. 41

  • Wprowadzenie p. 41
  • Charakterystyka próby p. 42
  • Streszczenie p. 45
  • Wyniki badania p. 46
   • Spożywanie posiłków w lokalach gastronomicznych p. 48
   • Różnice w częstości jedzenia poza domem wśród kobiet i mężczyzn p. 48
   • Częstotliwość jedzenia poza domem ze względu na wiek p. 50
   • Częstotliwość jedzenia poza domem w zależności od dochodów p.   51
   • Okazje do spożywania posiłków poza domem w lokalach gastronomicznych p. 52
   • Ulubiona kuchnia p. 53
   • Typy spożywanych posiłków p. 54
   • Dodatki do dań p. 56
   • Rodzaje napojów towarzyszące spożywaniu posiłków p. 57
   • Powiększanie zamówienia za namową sprzedawcy p. 59
   • Średnia kwota wydana na posiłek poza domem p. 59
   • Zamawianie jedzenia z dowozem p. 61
 5. Rynek HoReCa w Polsce, 2013 p. 65

  • Wielkość rynku p. 65
  • Segmenty p. 67
  • Kryzys na rynku HoReCa p. 69
   • Minusy kryzysu p. 69
   • Plusy kryzysu p. 70
  • Długofalowe czynniki i bariery rozwoju rynku p.   71
   • Czynniki rozwoju p. 71
   • Bariery rozwoju p.   72
 6. Ho – rynek gastronomii hotelowej p. 73

  • Baza hotelowa p. 73
  • Największe grupy hotelowe p. 76
  • Ogólna charakterystyka gastronomii hotelowej p. 78
  • Wielkość rynku gastronomii hotelowej p. 80
  • Kierunki rozwoju gastronomii hotelowej p. 83
   • Rozwój klasy ekonomicznej p. 83
   • Rozwój obiektów luksusowych p.   83
   • Obniżenie kosztów p. 83
   • Urozmaicenie oferty p. 83
  • Profile wybranych grup hotelowych p. 84
 7. Re – rynek restauracyjny p.   93

  • Wielkość rynku p. 93
  • Segmenty p. 95
  • Trendy rynkowe p. 100
   • Optymalizacja kosztów działalności sieci p. 100
   • Konsolidacja rynku p. 101
   • Specjalizacja oferty p. 102
   • Gastronomia przydrożna p. 103
  • Wiodący gracze      103
  • Profile wiodących graczy p. 106
 8. Rynek restauracyjny – analiza segmentów p. 117

  • Restauracje p.   117
   • Wartość i rozwój rynku p. 117
   • Segmenty p. 118
   • Trendy – dywersyfikacja rynku p. 120
    • Od fast casual do fine dining p. 120
    • Dywersyfikacja rodzajów kuchni p. 121
   • Perspektywy rozwoju rynku p. 122
   • Wiodący gracze p. 123
  • Pizzerie p. 126
   • Wartość i rozwój rynku p. 126
   • Segmenty p. 127
   • Trendy – dywersyfikacja rynku p. 128
    • Typowe pizzerie vs casual dining p. 128
    • Nowe sposoby zamawiania – internet p. 129
   • Perspektywa rozwoju rynku p. 129
   • Wiodący gracze p. 130
  • Bary szybkiej obsługi p. 134
   • Wartość i rozwój rynku p. 134
   • Segmenty p. 134
   • Trendy – dywersyfikacja rynku p. 137
    • Typowy fast food p. 138
    • Zdrowa żywność p. 139
    • Kuchnia orientalna p. 140
    • Jedzenie na wagę p. 141
   • Perspektywa rozwoju rynku p. 142
   • Wiodący gracze p. 142
  • Kawiarnie p. 146
   • Wartość i rozwój rynku p. 146
   • Segmenty p. 147
   • Trendy p. 149
    • Rozwój sieci lodziarni i pijalni czekolady      149
    • Kawiarnia jako uzupełnienie oferty p. 152
    • Rozwój wysp i małych punktów kawiarnianych p. 152
   • Perspektywy rozwoju rynku p. 153
   • Wiodący gracze p. 154
  • Bary alkoholowe p. 157
   • Wartość i rozwój rynku p. 157
   • Segmenty p. 158
   • Trendy p. 158
    • Pijalnie piwa p. 159
    • Domy i piwnice wina p. 159
    • Rozwój formatu typu „wódka i zakąska”p.   159
   • Wiodący gracze p. 159
 9. Ca – rynek cateringu p. 163

  • Ogólna charakterystyka cateringu p. 163
  • Wielkość rynku p. 166
  • Otoczenie konkurencyjne p. 167
   • Największe firmy cateringowe p. 169
  • Charakterystyka wybranych segmentów rynkowych p. 170
   • Przedsiębiorstwa i przemysł (B&I) p. 170
   • Instytucje lecznicze i społeczne p. 171
   • Ośrodki oświatowe p. 173
   • Wymiar sprawiedliwości i wojsko p. 174
   • Sport i rekreacja p. 174
   • Środki transportu (samoloty, pociągi) p. 174
   • Party service p. 175
   • Door-to-door service p. 176
  • Profile wiodących graczy p.   177
 10. Wyniki badania rynku gastronomicznego w Polsce p. 181

  • Informacje na temat badania p. 181
   • Przedmiot badania p. 181
   • Metodologia badania p. 183
   • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów p. 183
   • Uwagi odnośnie kwalifikacji lokali według definicji przyjętej przez PMR p. 184
   • Respondent p. 184
  • Charakterystyka placówek gastronomicznych w Polsce p. 185
   • Struktura placówek gastronomicznych p. 185
   • Okres działania p. 188
   • Lokalizacja p. 188
   • Wartość i liczba paragonów, liczba miejsc i zatrudnienie w lokalu p. 190
   • Sezonowość p. 191
  • Oferta p. 192
   • Rodzaj serwowanej kuchni p. 192
   • Pozwolenie na alkohol p. 192
   • Akceptowalne formy płatności p. 193
   • Model obsługi klienta p. 194
   • Dowóz potraw do klienta p. 194
   • Programy lojalnościowe p. 195
  • Wielkość i zmiana sprzedaży w placówkach gastronomicznych p. 195
  • Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym i przewidywania na przyszłość p. 199
   • Ocena roku 2012 p. 199
   • Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na polską gastronomię p. 201
   • Ocena roku 2013 p. 201
   • Przewidywania na rok 2014 p. 204
   • Bariery prowadzenia działalności gastronomicznej p. 205
   • Najbardziej perspektywiczne placówki p. 205
  • Koszty prowadzonej działalności p. 206
   • Wydatki na zakup produktów spożywczych, w tym napojów i alkoholi p. 208
  • Konsumpcja alkoholu p. 210
 11. Analiza dostaw do gastronomii p. 211

  • Źródła zaopatrzenia – wyniki badania p. 211
   • Źródła zaopatrzenia – piwo p. 213
   • Źródła zaopatrzenia – wino p. 214
   • Źródła zaopatrzenia – pozostałe alkohole, w tym wysokoprocentowe p. 215
   • Źródła zaopatrzenia – wody mineralne p. 216
   • Źródła zaopatrzenia – soki p. 217
   • Źródła zaopatrzenia – napoje gazowane, energetyczne i izotoniczne p. 218
   • Źródła zaopatrzenia – kawa p. 219
   • Źródła zaopatrzenia – herbata p. 220
   • Źródła zaopatrzenia – świeże produkty spożywcze p. 222
   • Źródła zaopatrzenia – mrożone frytki p. 223
   • Źródła zaopatrzenia – pozostałe mrożone produkty spożywcze p. 224
   • Źródła zaopatrzenia – pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy, przyprawy itp. p. 225
   • Źródła zaopatrzenia – sposób dostarczenia towaru p. 226
  • Profil idealnego dostawcy p. 226
  • Trendy na rynku dostaw p. 228
   • Konsolidacja vs dywersyfikacja dostaw p. 228
   • Zindywidualizowana oferta p. 229
   • Działania lojalnościowe p. 230
  • Profile wiodących dostawców p. 231
   • Alkohole mocne p. 232
   • Piwa p. 235
   • Wina p. 238
   • Napoje bezalkoholowe p.   239
   • Żywność sucha i schłodzona p. 242
   • Żywność mrożona p. 248
   • Profile dystrybutorów p. 251
 12. Spis grafik p. 255

 13. Spis tabel p. 263

 14. Informacja o PMR p. 265

Spis grafik

 1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku HoReCa w Polsce, 2009-2015     20
 2. Wartość rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2009-2015     23
 3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2009-2015     28
 4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE-27), 2010-2011     29
 5. Stopa bezrobocia w Polsce (%, średniorocznie), 2009-2015     31
 6. Przeciętne zatrudnienie w sektorze zakwaterowania i gastronomii w Polsce (tys.), I kw. 2008-III kw. 2011     31
 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2009-2015     32
 8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2009-2015     33
 9. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2007-2011     34
 10. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz dynamika nominalna i realna (%, r/r), 2011     35
 11. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011     36
 12. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2011     37
 13. Struktura ludności w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 31 grudnia 2011     38
 14. Udział ludności miejskiej w Polsce, według województw (%), 31 grudnia 2011     39
 15. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych (%), 2009-2020     40
 16. Udział osób, które w okresie trzech miesięcy poprzedzających badanie spożywały posiłki w lokalach gastronomicznych lub zamawiały jedzenie z dowozem (%), styczeń 2013     42
 17. Podział osób spożywających posiłki poza domem ze względu na płeć (%), styczeń 2013     43
 18. Podział osób spożywających posiłki poza domem ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania (%), styczeń 2013     43
 19. Podział osób spożywających posiłki poza domem ze względu na wiek (%), styczeń 2013     44
 20. Podział osób spożywających posiłki poza domem ze względu na wykształcenie (%), styczeń 2013     44
 21. Podział osób spożywających posiłki poza domem ze względu na dochód netto przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), styczeń 2013     45
 22. Sytuacje, w których respondenci korzystają z oferty lokali gastronomicznych, styczeń 2013     46
 23. Częstotliwość korzystania z oferty lokali gastronomicznych ze względu na okazję (%), styczeń 2013     48
 24. Częstotliwość spożywania zwykłych posiłków w lokalach gastronomicznych w podziale na płeć (%), styczeń 2013     49
 25. Częstotliwość spożywania posiłków związanych ze specjalną okazją w lokalach gastronomicznych w podziale na płeć (%), styczeń 2013     49
 26. Częstość spożywania zwykłych posiłków w podziale na kategorie dochodu netto przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), styczeń 2013     51
 27. Częstość spożywania posiłków związanych z wyjątkową okazją w podziale na kategorie dochodu netto przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), styczeń 2013     52
 28. Okazje, przy których respondenci jadają poza domem, styczeń 2013     53
 29. Częstotliwość zamawiania dań z wybranych typów kuchni (%), styczeń 2013     54
 30. Najczęściej spożywany posiłek jadany poza domem, ze względu na rodzaj (%), styczeń 2013     55
 31. Najczęściej spożywany posiłek jadany poza domem, ze względu na charakter (%), styczeń 2013     55
 32. Najczęściej wybierane dodatki do posiłku jadanego poza domem (%), styczeń 2013     56
 33. Częstość wyboru napoju do zamawianego posiłku (%), styczeń 2013     57
 34. Częstość zamawiania różnego rodzaju napojów przy okazji spożywania zwykłego posiłku w lokalu gastronomicznym (%), styczeń 2013     58
 35. Częstość zamawiania różnego rodzaju napojów przy okazji spożywania posiłku w lokalu gastronomicznym z uwagi na wyjątkową okazję (%), styczeń 2013     58
 36. Spontaniczne decyzje przy zakupie jedzenia (%), styczeń 2013     59
 37. Średnia kwota wydawana przez respondenta na posiłek (zł), styczeń 2013     60
 38. Statystyki średniej kwoty wydawanej przez respondenta na posiłek (zł), styczeń 2013     60
 39. Częstotliwość zamawiania posiłku wraz z dowozem (%), styczeń 2013     61
 40. Typ dania zamawianego najczęściej wraz z dowozem (%), styczeń 2013     62
 41. Częstość zamawiania napoju wraz z kupowanym posiłkiem z dowozem (%), styczeń 2013     62
 42. Średnia kwota wydawana na siebie przez respondenta na zamawiany posiłek wraz z dowozem (%), styczeń 2013     63
 43. Statystyki średniej kwoty wydawanej na siebie na zamawiany posiłek wraz z dowozem, styczeń 2013     63
 44. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku HoReCa w Polsce, 2009-2015     66
 45. Liczba placówek gastronomicznych w Polsce w podziale na segmenty Ho i Re, 2009-2015     67
 46. Wartościowe udziały segmentów Ho, Re i Ca w rynku HoReCa w Polsce (%), 2012      67
 47. Dynamika rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty (%), 2009-2015     68
 48. Wartość rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2009-2015     69
 49. Liczba hoteli w Polsce, 2007-2012     73
 50. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku gastronomii hotelowej (Ho) w Polsce, 2009-2015     81
 51. Liczba punktów gastronomicznych w hotelach w Polsce, 2007-2012     82
 52. Struktura punktów gastronomicznych w hotelach w Polsce (liczba i %), 2011     82
 53. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku restauracyjnego (Re) w Polsce, 2009-2015     95
 54. Zmiana wartości rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty (%), 2009-2015     96
 55. Wartość rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2009-2015     96
 56. Udział segmentów w rynku restauracyjnym pod względem wartości sprzedaży w Polsce (%), 2012     97
 57. Udział segmentów w rynku restauracyjnym pod względem liczby placówek w Polsce (%), 2012     97
 58. Roczna sprzedaż na placówkę w poszczególnych segmentach rynku restauracyjnego w Polsce (mln zł), 2012     97
 59. Liczba placówek na rynku restauracyjnym w Polsce, 2009-2015     98
 60. Liczba placówek na rynku restauracyjnym w Polsce, w podziale na segmenty, 2009-2015     98
 61. Placówki na rynku restauracyjnym w Polsce, w podziale na sieciowe i niesieciowe, 2009-2015     99
 62. Wartość rynku restauracyjnego w Polsce, w podziale na placówki sieciowe i niesieciowe (mln zł), 2009-2015     99
 63. Udział sprzedaży placówek sieciowych w wartości poszczególnych segmentów rynku restauracyjnego w Polsce (%), 2009-2013     100
 64. 10 największych sieci gastronomicznych w Polsce pod względem szacowanej wartości sprzedaży (mln zł), 2011-2012     104
 65. Największe sieci gastronomiczne w Polsce pod względem liczby placówek, 2012-2013     105
 66. Liczba placówek McDonald’s w Polsce, w podziale na własne i franczyzowe, 2006-2012     107
 67. Liczba placówek AmRest w Polsce w podziale na marki, 2006-2012     108
 68. Liczba placówek Sfinks w Polsce w podziale na marki, 2006-2012     112
 69. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku restauracji w Polsce, 2009-2015     118
 70. Wartość rynku restauracji w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2009-2015     119
 71. Liczba restauracji w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2009-2015     119
 72. Dynamika sprzedaży restauracji sieciowych i niezależnych w Polsce (%), 2009-2015     120
 73. Wartość rynku restauracji sieciowych w Polsce w podziale na segmenty fast casual, casual dining i fine dining (%), 2012      121
 74. Największe sieci restauracji w Polsce pod względem liczby lokali, 2011-2013     124
 75. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku pizzerii w Polsce, 2009-2015     126
 76. Wartość rynku pizzerii w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2009-2015     127
 77. Liczba pizzerii w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2009-2015     128
 78. Dynamika sprzedaży pizzerii sieciowych i niezależnych w Polsce (%), 2009-2015     128
 79. Największe sieci pizzerii w Polsce pod względem liczby lokali, 2011-2013     131
 80. Największe sieci pizzerii pod względem szacunkowej sprzedaży w Polsce (mln zł), 2009-2012     132
 81. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku barów szybkiej obsługi w Polsce, 2009-2015     134
 82. Wartość rynku barów szybkiej obsługi w Polsce w podziale na placówki sieciowe, niezależne i na stacje paliw (mln zł), 2009-2015     135
 83. Liczba barów szybkiej obsługi w Polsce w podziale na placówki sieciowe, niezależne i na stacje paliw, 2009-2015     135
 84. Dynamika sprzedaży barów szybkiej obsługi sieciowych, niezależnych i na stacjach paliw w Polsce (%), 2009-2015     136
 85. Największe sieci gastronomiczne stacji paliw w Polsce pod względem liczby placówek, 2009-2012      137
 86. Podział sieci barów szybkiej obsługi w Polsce pod względem oferty – liczba placówek, 2011-2013     138
 87. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące typowe dania fast food w Polsce pod względem liczby placówek, 2011-2013     139
 88. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące zdrową żywność w Polsce, pod względem liczby placówek, 2011-2013     140
 89. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące dania orientalne w Polsce, pod względem liczby placówek, 2011-2013     141
 90. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące jedzenie na wagę w Polsce, pod względem liczby placówek, 2011-2013     141
 91. Największe sieci barów szybkiej obsługi w Polsce, pod względem liczby placówek, 2011-2013     143
 92. Szacunkowe udziały największych sieci barów szybkiej obsługi w Polsce pod względem sprzedaży (%), 2012     144
 93. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku kawiarni w Polsce, 2009-2015     146
 94. Wartość rynku kawiarni w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2009-2015     148
 95. Liczba kawiarni w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2009-2015     148
 96. Dynamika sprzedaży kawiarni sieciowych i niezależnych w Polsce (%), 2009-2015     149
 97. Sieci kawiarni w Polsce według oferty, liczba placówek, 2011-2013     150
 98. Sieci lodziarnio-kawiarni w Polsce, liczba placówek, 2011-2013     151
 99. Sieci pijalni czekolady w Polsce, liczba placówek, 2011-2013     151
 100. Największe sieci kawiarni w Polsce pod względem liczby placówek, 2011-2013     154
 101. Szacunkowe udziały największych sieci kawiarni w Polsce pod względem sprzedaży (%), 2012     155
 102. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku barów alkoholowych w Polsce, 2009-2015     157
 103. Liczba barów alkoholowych w Polsce, 2009-2015     158
 104. Największe sieci pubów/klubów pod względem liczby lokali w Polsce, 2011-2013     160
 105. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku cateringu (Ca) w Polsce, 2009-2015     166
 106. Liczba firm cateringowych w Polsce, 2005-2012     167
 107. Struktura firm cateringowych w zależności od wielkości zatrudnienia w Polsce, IV kw. 2012     168
 108. Stanowisko pracy respondenta, styczeń 2013     184
 109. Struktura lokali gastronomicznych, styczeń 2013     185
 110. Klasyfikacja hotelu, styczeń 2013     186
 111. Oferta gastronomiczna hotelu, styczeń 2013     186
 112. Forma oferowanych posiłków, styczeń 2013     187
 113. Przynależność do sieci, styczeń 2013     187
 114. Okres, w którym lokal jest obecny na rynku, styczeń 2013     188
 115. Typ miejscowości, w której znajduje się lokal, 2010-2013     189
 116. Lokalizacja punktu gastronomicznego w miejscowości, 2010-2013     189
 117. Obserwowana różnica w sprzedaży w zależności od pory roku, styczeń 2013     191
 118. Rodzaj serwowanej w lokalu kuchni, styczeń 2013     192
 119. Odsetek lokali posiadających licencję na sprzedaż alkoholu, styczeń 2012 i styczeń 2013     193
 120. Akceptowalne formy płatności w badanych lokalach gastronomicznych, styczeń 2012 i styczeń 2013     193
 121. Model obsługi klienta w lokalu gastronomicznym, styczeń 2013     194
 122. Ocena poziomu sprzedaży w badanej placówce gastronomicznej w 2012 r. w porównaniu do 2011 r., styczeń 2013     197
 123. Ocena poziomu sprzedaży w badanej placówce gastronomicznej w 2012 r. w porównaniu do 2011 r., według typu placówki, styczeń 2013     197
 124. Prognozy dotyczące sprzedaży w placówce gastronomicznej w 2013 r. w porównaniu do 2012 r., styczeń 2013     198
 125. Prognozy dotyczące sprzedaży w placówce gastronomicznej w 2013 r. w porównaniu do 2012 r., w podziale na typ placówki, styczeń 2013     198
 126. Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym w ubiegłym roku w Polsce, styczeń 2012     199
 127. Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym w ubiegłym roku w Polsce, styczeń 2013     200
 128. Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na sprzedaż w badanej placówce gastronomicznej, styczeń 2013     201
 129. Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w roku bieżącym, styczeń 2012     202
 130. Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w roku bieżącym, styczeń 2013     202
 131. Najważniejsze powody przewidywanego polepszenia sytuacji w branży w 2013 r., styczeń 2013     203
 132. Najważniejsze powody przewidywanego pogorszenia sytuacji w branży w 2013 r., styczeń 2013     203
 133. Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w kolejnym roku następującym po badaniu, styczeń 2012     204
 134. Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w kolejnym roku następującym po badaniu, styczeń 2013     204
 135. Największe bariery w prowadzeniu i rozwoju działalności gastronomicznej w Polsce, 2012-2013     205
 136. Rodzaje placówek gastronomicznych mające w opinii badanych najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2-3 lat, styczeń 2013     206
 137. Obserwowana zmiana w ilości sprzedawanego alkoholu w badanym lokalu w 2012 r., styczeń 2013     210
 138. Zmiany w ilości sprzedawanego alkoholu w 2012 r., styczeń 2013     210
 139. Miejsce zaopatrzenia w piwo, styczeń 2013     213
 140. Źródło zaopatrzenia w piwo, styczeń 2013     213
 141. Miejsce zaopatrzenia w wino, styczeń 2013     214
 142. Źródło zaopatrzenia w wino, styczeń 2013     214
 143. Miejsce zaopatrzenia w pozostałe alkohole, w tym wysokoprocentowe, styczeń 2013     215
 144. Źródło zaopatrzenia w pozostałe alkohole, w tym wysokoprocentowe, styczeń 2013     215
 145. Miejsce zaopatrzenia w wody mineralne, styczeń 2013     216
 146. Źródło zaopatrzenia w wody mineralne, styczeń 2013     216
 147. Miejsce zaopatrzenia w soki, styczeń 2013     217
 148. Źródło zaopatrzenia w soki, styczeń 2013     217
 149. Miejsce zaopatrzenia w napoje gazowane, energetyczne i izotoniczne, styczeń 2013     218
 150. Źródło zaopatrzenia w napoje gazowane, energetyczne i izotoniczne, styczeń 2013     219
 151. Miejsce zaopatrzenia w kawę, styczeń 2013     219
 152. Źródło zaopatrzenia w kawę, styczeń 2013     220
 153. Miejsce zaopatrzenia w herbatę, styczeń 2013     221
 154. Źródło zaopatrzenia w herbatę, styczeń 2013     221
 155. Miejsce zaopatrzenia w świeże produkty spożywcze, styczeń 2013     222
 156. Źródło zaopatrzenia w świeże produkty spożywcze, styczeń 2013     222
 157. Miejsce zaopatrzenia w mrożone frytki, styczeń 2013     223
 158. Źródło zaopatrzenia w mrożone frytki, styczeń 2013     223
 159. Miejsce zaopatrzenia w pozostałe mrożone produkty spożywcze, styczeń 2013     224
 160. Źródło zaopatrzenia w pozostałe mrożone produkty spożywcze, styczeń 2013     224
 161. Miejsce zaopatrzenia w pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy przyprawy itp., styczeń 2013     225
 162. Źródło zaopatrzenia w pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy przyprawy itp., styczeń 2013     225
 163. Sposób dostarczania towaru do lokalu, styczeń 2013     226
 164. Najważniejsze kryterium wyboru dostawcy, styczeń 2013     227
 165. Ocena ważności kryteriów wyboru dostawcy, styczeń 2013     227
 166. Udział form płatności za produkty spożywcze, według placówki gastronomicznej, styczeń 2013     228

Spis tabel

 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2011-2013     19
 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2009-2015     27
 3. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2009-2011     36
 4. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce (%), 31 grudnia 2011     38
 5. Średni wiek oraz mediana wieku respondentów spożywających posiłki poza domem, styczeń 2013     50
 6. Pięciogwiazdkowe hotele w Polsce, według województw, 2007 i 2013     74
 7. Liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (‘000), 2011-2012     75
 8. Liczba turystów w hotelach w Polsce (‘000), 2011-2012     76
 9. Największe sieci hotelowe w Polsce, styczeń 2013     77
 10. Top 10 marek hotelowych pod względem liczby hoteli, 2013     77
 11. Liczba hoteli operujących w obrębie poszczególnych marek Orbis, 2012     84
 12. Rozwój portfolio grupy hotelowej Orbis w Polsce, 2008-2013     85
 13. Nowe umowy Orbis w ramach strategii asset light, marzec 2013     85
 14. Zmiana liczby lokali w wybranych sieciach w Polsce, 2009-2012     101
 15. Czołowi operatorzy sieci gastronomicznych pod względem wartości sprzedaży w Polsce (mln zł), 2011-2012     106
 16. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek McDonald’s w Polsce, 2009-2012     106
 17. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek AmRest w Polsce, 2009-2012      108
 18. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Da Grasso w Polsce, 2009-2012     109
 19. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Telepizza w Polsce, 2009-2012     110
 20. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Sfinks w Polsce, 2009-2012      111
 21. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Coffeeheaven w Polsce, 2009-2012     113
 22. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Grycan Lody od Pokoleń w Polsce, 2009-2012     115
 23. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Dominium w Polsce, 2009-2012     116
 24. Podział sieci restauracji w zależności od rodzaju serwowanej kuchni i liczba placówek, 2012     122
 25. Klasyfikacja cateringu w Polsce ze względu na formę współpracy, 2013     165
 26. Wiodące firmy cateringowe w Polsce, 2011-2012     169
 27. Sposób kategoryzowania badanych lokali gastronomicznych, styczeń 2013     182
 28. Liczba zrealizowanych wywiadów w danej warstwie, styczeń 2013     183
 29. Różnice między klasyfikacją lokali przez respondentów a klasyfikacją PMR, styczeń 2013     184
 30. Wartość i liczba paragonów, liczba miejsc i zatrudnienie w lokalu gastronomicznym, 2013     191
 31. Odsetek lokali oferujących dowóz potraw do klienta, styczeń 2013     194
 32. Udział lokali oferujących programy lojalnościowe klientom, styczeń 2013     195
 33. Udział lokali oferujących programy lojalnościowe klientom w latach 2010-2013     195
 34. Przychody z działalności gastronomicznej w 2012 r., styczeń 2013     196
 35. Średnie roczne przychody placówek gastronomicznych w Polsce, styczeń 2013     196
 36. Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym w ubiegłym roku w Polsce w porównaniu z rokiem wcześniejszym, w podziale na typ placówki, styczeń 2013     200
 37. Średnia miesięczna wartość kosztów prowadzenia działalności gastronomicznej, styczeń 2013     207
 38. Średni miesięczny koszt zakupu piwa w lokalach gastronomicznych, styczeń 2013     208
 39. Udział kategorii produktowych w kosztach zakupu produktów spożywczych oraz szacowana średnia miesięczna kwota wydawana na zakup produktów z danej kategorii, styczeń 2013     209
 40. Źródła zaopatrzenia lokali gastronomicznych o najwyższych udziałach procentowych, 2013     229