Rynek HoReCa w Polsce 2012

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014

Raport zawiera kompleksową analizę rynku gastronomii w Polsce w latach 2008–2011 wraz z prognozami rozwoju na lata 2012-2014, uwzględniającą wartość i charakterystykę rynku oraz jego poszczególnych segmentów i podsegmentów.

Publikacja analizuje najważniejsze trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój.

Raport prezentuje również profile największych graczy rynkowych oraz analizuje dostawy do gastronomii.

Dodatkowo opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 600 punktów gastronomicznych w kraju.

Uzupełnieniem raportu jest badanie zachowań i preferencji polskich konsumentów w odniesieniu do jadania poza domem. 

 

Kluczowe zagadnienia

 • wartość i analiza rynku HoReCa oraz jego segmentów: Ho (gastronomii hotelowej), Re (rynku restauracyjnego) oraz Ca (cateringu)
 • wartość i analiza rynku Re: restauracji, pizzerii, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz pubów
 • opis najważniejszych trendów rynkowych
 • profile największych firm gastronomicznych
 • wyniki badania przeprowadzonego wśród 600 różnego rodzaju punktów gastronomicznych
 • analiza dostaw do gastronomii
 • wyniki badania konsumenckiego dotyczącego jadania poza domem
 • charakterystyka sytuacji ekonomicznej Polski – obecnej i prognozowanej.

 

Sprawdź w raporcie

 • Jaka jest wartość rynku gastronomicznego oraz jego poszczególnych segmentów w Polsce?
 • Z jaką dynamiką rozwijał się będzie rynek HoReCa w najbliższych latach?
 • Jak rozwijają się poszczególne segmenty tego rynku?
 • Które rodzaje placówek mają największe perspektywy wzrostu?
 • Jacy są najwięksi gracze na rynku i w jego poszczególnych segmentach?
 • Jak wygląda konkurencja w poszczególnych segmentach rynku ?
 • Jakie trendy można zaobserwować na tym rynku?
 • Co wpływa na rozwój rynku?
 • Jakie są preferencje i zachowania polskich konsumentów w zakresie jadania poza domem?
 • Jacy są preferowani dostawcy do lokali gastronomicznych w Polsce?

 

Atuty raportu

 • nowe trendy na rynku HoReCa
 • aktualne prognozy rozwoju rynku
 • badanie konsumenckie oraz badanie wśród 600 placówek gastronomicznych.

 

Dlaczego zdecydowalismy się na publikację tego raportu?

 • Po rekordowych latach 2007-2008 przyszły dwa lata spadku rynku.
 • Zarówno klienci indywidualni jak i biznesowi stali się bardziej zachowawczy w swoich decyzjach i zmniejszyli swoje wydatki na usługi hotelarskie, cateringowe i  gastronomiczne.
 • Sieci gastronomiczne niezwykle dynamicznie się rozwijają, zwłaszcza największe sieci barów fast food, kawiarni, czy pizzerii. Liderem rynku restauracyjnego wciąż pozostaje Mc Donald’s.
 • Mimo chwilowej recesji polski rynek gastronomiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju, ponieważ pod względem wysokości wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw domowych Polska nadal ma dużo do nadrobienia w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych.

 

Firmy analizowane w raporcie

Sodexo, ISS Facility Servicies, LOT Catering, Eurest Poland, Impel, Catermed, Orbis, OST Gromada, Hotele Gołębiewski, Starwood Hotels & Resorts Group, Vienna International Hotel Group, Qubus Hotel Management, The Rezidor Hotel Group, Grupa Hotelowa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, PUHIT, Mc Donald's, AmRest Holdings, Sfinks, Da Grasso, Telepizza, Dominium, Coffeeheaven, Sfinks, Sushi Bar Nigiri, Leśne Runo, Sioux, Greco, 77Sushi, Pizza Hut, Gruby Benek, Biesiadowo, Kurcze Pieczone, Green Way, Flunch, China Box, North Fish, Grycan, Empik Cafe, Cafe Club,iCoffee, A.Blikle, W Biegu Cafe, Pijalnia Czekolady E.Wedel, Pożegnanie z Afryką, Piwiarnie Warka, Birehalle, Carpe Diem, Lizard King.

 

W jakich sytuacjach raport okaże się rzetelnym źródłem informacji rynkowych?

 • planując wejście na rynek gastronomiczny
 • analizując konkurencję na rynku
 • analizując potencjał rynkowy
 • szacując popyt na oferowane produkty
 • analizując nasycenie rynku
 • opracowując strategię rozwoju firmy.

 

Ten raport szczególnie rekomendujemy

 • kadrze kierowniczej, managerom, działom marketingu firm obecnych na rynku HoReCa lub planującym wejść na ten rynek
 • producentom i dystrybutorom produktów i sprzętu dla rynku HoReCa
 • firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
 • instytucjom rządowym
 • izbom handlowym, organizacjom branżowym
 • instytucjom finansowym.

 

Extract from this report

 • Polski konsument lubi przynajmniej od czasu do czasu skorzystać z usług gastronomicznych, co wraz z rosnącą liczbą placówek, sieci i zwiększającą się ofertą będzie także pozytywnie wpływać na rozwój rynku.
 • Według badania GUS, głównymi barierami rozwoju rynku gastronomi są koszty związane z zatrudnieniem, niewystarczający popyt na oferowane usługi, konkurencja firm krajowych, czy niepewna ogólna sytuacja gospodarcza.
 • Wzrosła w ubiegłym roku liczba turystów korzystających z hoteli, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Porównując kolejne miesiące roku 2010 i 2011 największe wzrosty rok do roku, bo rzędu 8-11%, odnotowano w miesiącach wakacyjnych.

 

Market commentary by expert

Jednym ze skutków kryzysu finansowy jest zmiana zachowań konsumentów, którzy ograniczają swoje wydatki. Ta zmiana widoczna jest także na rynku HoReCa, który w ostatnich latach odnotował znaczną korektę i do chwili obecnej nie zdołał osiągnąć wartości sprzed kryzysu. Jednakże, znaczne inwestycje sieci gastronomicznych, hotelarskich oraz cateringowych wraz z powoli polepszającą się sytuacją gospodarczą przyniosły pierwsze oznaki poprawy koniunktury, która w roku bieżącym powinna być dodatkowo wzmocniona mistrzostwami EURO 2012.

Jarosław Frontczak, Analityk rynku handlu detalicznego

 

Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 1. Spis treści p. 5

 2. Metodologia p. 13

 3. Streszczenie menedżerskie p. 19

 4. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 27

  • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2012 p. 27
  • PKB p. 27
  • Rynek pracy p. 30
  • Poziom płac p. 31
  • Inflacja p. 32
  • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 33
  • Demografia p. 36
 5. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób jadających poza domem p. 41

  • Wprowadzenie p. 41
  • Charakterystyka próby p. 42
  • Streszczenie p. 44
  • Wyniki badania p. 45
   • Częstość jadania poza domem p. 45
   • Okazje, przy których jadane są posiłki w lokalach gastronomicznych p. 49
   • Popularność typów posiłków p. 50
   • Preferowane posiłki p. 51
   • Częstość zamawianych dań w zależności od typu kuchni p. 53
   • Popularność napojów alkoholowych podczas zamawiania posiłków p. 54
   • Średnia kwota wydana na posiłek poza domem p. 56
 6. Rynek HoReCa w Polsce, 2012 p. 57

  • Wielkość rynku p. 57
  • Segmenty p. 59
  • Kryzys na rynku HoReCa p. 61
   • Minusy kryzysu p. 61
   • Plusy kryzysu p. 62
  • Długofalowe czynniki i bariery rozwoju rynku p. 63
   • Czynniki rozwoju p. 63
   • Bariery rozwoju p. 64
 7. Ho – rynek gastronomii hotelowej p. 65

  • Baza hotelowa p. 65
  • Największe grupy hotelowe p. 67
  • Ogólna charakterystyka gastronomii hotelowej p. 68
  • Wielkość rynku gastronomii hotelowej p. 70
  • Kierunki rozwoju gastronomii hotelowej p. 73
   • Imprezy integracyjne p. 73
   • Outsourcing p. 73
   • Spa i wellness p. 73
   • Nowoczesność p. 74
   • Wyjście do klienta p. 74
  • Profile wybranych grup hotelowych p. 74
   • Orbis SA p. 74
   • Rezidor Hotel Group p. 76
   • OST Gromada p. 76
   • Hotele Gołębiewski p. 77
   • Starwood Hotels & Resorts Worldwide p. 78
   • Qubus Hotel Management p. 79
   • Grupa Hotelowa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej p. 79
   • PUHIT SA p. 80
   • Vienna International Hotel management p. 80
 8. Re – rynek restauracyjny p. 81

  • Wielkość rynku p. 81
  • Segmenty p. 83
  • Trendy rynkowe p. 88
   • Gastronomia przydrożna p. 88
   • Franczyza p. 90
   • Format express i wyspy p. 91
   • Zdrowa żywność p. 91
   • Finansowanie rozwoju p. 92
  • Wiodący gracze p. 92
  • Profile wiodących graczy p. 95
   • McDonald’s p. 95
   • AmRest Holdings p. 97
   • Da Grasso p. 98
   • Telepizza p. 99
   • Sfinks SA p. 101
   • Coffeeheaven p. 102
   • Grycan p. 104
   • Dominium p. 105
 9. Rynek restauracyjny – analiza segmentów p. 107

  • Restauracje p. 107
   • Wartość i rozwój rynku p. 107
   • Segmenty p. 108
   • Trendy – dywersyfikacja rynku p. 110
   • Perspektywa rozwoju rynku p. 113
   • Wiodący gracze p. 113
  • Pizzerie p. 116
   • Wartość i rozwój rynku p. 116
   • Segmenty p. 117
   • Trendy – dywersyfikacja rynku p. 118
   • Perspektywa rozwoju rynku p. 119
   • Wiodący gracze p. 120
  • Bary szybkiej obsługi p. 123
   • Wartość i rozwój rynku p. 123
   • Segmenty p. 124
   • Trendy – dywersyfikacja rynku p. 127
   • Perspektywa rozwoju rynku p. 132
   • Wiodący gracze p. 132
  • Kawiarnie p. 135
   • Wartość i rozwój rynku p. 135
   • Segmenty p. 137
   • Trendy p. 139
   • Perspektywy rozwoju rynku p. 142
   • Wiodący gracze p. 143
  • Bary alkoholowe p. 147
   • Wartość i rozwój rynku p. 147
   • Segmenty p. 148
   • Trendy p. 149
   • Wiodący gracze p. 150
 10. Ca – rynek cateringu p. 153

  • Ogólna charakterystyka cateringu p. 153
  • Wielkość rynku p. 155
  • Otoczenie konkurencyjne p. 157
   • Największe firmy cateringowe p. 159
  • Charakterystyka wybranych segmentów rynkowych p. 160
   • Przedsiębiorstwa i przemysł (bufety, stołówki, kantyny) p. 160
   • Środki transportu (samoloty, pociągi) p. 161
   • Instytucje lecznicze (szpitale, sanatoria) p. 162
   • Ośrodki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) p. 163
   • Uczelnie wyższe p. 164
   • Więziennictwo p. 164
   • Wojsko p. 164
   • Instytucje pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy samotnej matki, domy starości) p. 165
   • Party service p. 166
   • Obiekty sportowe p. 167
   • Door to door service p. 167
  • Profile wiodących graczy p. 167
   • Sodexo p. 167
   • ISS Facility Services p. 168
   • LOT Catering p. 169
   • Eurest Poland p. 169
   • Impel p. 170
   • Catermed p. 171
 11. Wyniki badania rynku gastronomicznego w Polsce p. 173

  • Informacje na temat badania p. 173
   • Przedmiot badania p. 173
   • Metodologia badania p. 175
   • Uwagi odnośnie interpretacji tabeli i wykresów p. 175
   • Respondenci p. 176
  • Charakterystyka placówek gastronomicznych w Polsce p. 176
   • Struktura placówek gastronomicznych p. 176
   • Okres działania p. 178
   • Lokalizacja p. 179
   • Wartość i liczba paragonów, liczba miejsc i zatrudnienie w lokalu p. 181
   • Sezonowość p. 182
  • Oferta p. 183
   • Rodzaj oferowanej kuchni p. 183
   • Pozwolenie na alkohol p. 184
   • Akceptowane formy płatności p. 185
   • Model obsługi klienta p. 185
   • Dowóz potraw p. 186
   • Programy lojalnościowe p. 186
  • Wielkość i dynamika sprzedaży w placówkach gastronomicznych p. 187
  • Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym i przewidywania na przyszłość p. 190
   • Ocena roku 2011 p. 190
   • Przewidywania na rok 2012 p. 191
   • Przewidywania na rok 2013 p. 193
   • Bariery prowadzenia działalności gastronomicznej p. 194
   • Najbardziej perspektywiczne placówki p. 194
  • Koszty prowadzonej działalności p. 195
   • Wdatki na zakup produktów spożywczych, w tym napojów i alkoholi p. 196
  • Konsumpcja alkoholu p. 198
 12. Analiza dostaw do gastronomii p. 201

  • Źródła zaopatrzenia – wyniki badania p. 201
  • Profil idealnego dostawcy p. 211
  • Trendy na rynku dostaw p. 213
   • Konsolidacja vs dywersyfikacja dostaw p. 213
   • Dopasowanie oferty p. 213
   • Dodatkowe usługi i działania lojalnościowe p. 214
  • Profile wiodących dostawców p. 215
   • Alkohole mocne p. 216
   • Piwa p. 219
   • Napoje bezalkoholowe p. 221
   • Żywność sucha i schłodzona p. 223
   • Żywność mrożona p. 227
   • Profile dystrybutorów p. 230
 13. Spis wykresów p. 235

 14. Spis tabel p. 241

 15. Informacja o PMR p. 243

 16. Dane kontaktowe p. 244

 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2010-2012      19
 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2012      27
 3. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce,  czerwiec 2010      37
 4. Zróżnicowanie preferencji dotyczących posiłków ze względu na kategorie wiekowe (%), 2012      52
 5. Liczba udzielonych noclegów (tys.) w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, 2010-2011      66
 6. Liczba turystów (tys.) w hotelach w Polsce i dynamika zmian (%),  2010-2011      67
 7. Największe grupy hotelowe w Polsce, 2012      68
 8. Rozwój portfolio grupy hotelowej Orbis w Polsce, 2008-2011      75
 9. Restrukturyzacja portfolio grupy hotelowej Orbis w Polsce, 2008-2011      75
 10. Nowe projekty grupy hotelowej Orbis w Polsce, 2012-2013      75
 11. Czołowi operatorzy sieci gastronomicznych pod względem wartości sprzedaży  w Polsce (mln zł), 2010-2011      94
 12. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek McDonald’s w Polsce, 2008-2011      95
 13. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek AmRest w Polsce, 2008-2011       97
 14. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Da Grasso w Polsce, 2008-2011      98
 15. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Telepizza w Polsce, 2008-2011      99
 16. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Sfinks w Polsce, 2008-2011       101
 17. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Coffeeheaven w Polsce, 2008-2011      202
 18. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Grycan Lody od Pokoleń w Polsce,  2008-2011      204
 19. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Dominium w Polsce, 2008-2011      105
 20. Podział sieci restauracji w zależności od rodzaju serwowanej kuchni, 2011      112
 21. Klasyfikacja cateringu w Polsce wraz z podziałem na segmenty, 2012      154
 22. Wiodące firmy cateringowe w Polsce, 2010-2011      159
 23. Sposób kategoryzowania badanych lokali gastronomicznych      174
 24. Wartość i liczba paragonów, liczba miejsc i zatrudnienie w badanym lokalu gastronomicznym, 2012      182
 25. Odsetek lokali oferujących dowóz potraw do klienta, 2012      186
 26. Odsetek lokali posiadających oferty lojalnościowe lub karty rabatowe, 2012      186
 27. Średnie roczne przychody placówek gastronomicznych w Polsce w 2011 r.      187
 28. Miesięczne koszty prowadzenia punktów gastronomicznych (zł), według typu lokalu i rodzaju kosztu, 2012      196
 29. Średnie miesięczne wydatki (zł) oraz udział (%) w wydatkach placówek gastronomicznych na zakup produktów żywnościowych, w tym alkoholi  i napojów, 2012      197