Rynek HoReCa w Polsce 2011

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013

Raport zawiera kompleksową analizę rynku gastronomii w Polsce w latach 2006-2010 wraz z prognozami rozwoju na lata 2011-2013, uwzględniając wartość i charakterystykę rynku oraz jego poszczególnych segmentów i podsegmentów. Dodatkowo, opisuje najważniejsze trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój. Raport prezentuje również profile największych graczy rynkowych oraz analizuje dostawy do gastronomii.
Opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 600 punktów gastronomicznych w kraju. Uzupełnieniem raportu jest badanie zachowań i preferencji polskich konsumentów w odniesieniu do jadania poza domem.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu?

 • rynek gastronomii w Polsce ma wciąż dobre perspektywy wzrostu
 • Polacy nadal wydają mniej na jedzenie poza domem niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej
 • rynek podlega dynamicznym zmianom – wchodzą nowi gracze, powstają nowe koncepty i marki, zaostrza się konkurencja
 • uaktualnienie informacji z poprzedniej edycji raportu

Główne zagadnienia opisane w raporcie

 • wartość i analiza rynku HoReCa oraz jego segmentów: Ho (gastronomii hotelowej), Re (rynku restauracyjnego) oraz Ca (cateringu)
 • wartość i analiza rynku Re: restauracji, pizzerii, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz pubów
 • opis najważniejszych trendów rynkowych
 • profile największych firm gastronomicznych
 • wyniki badania przeprowadzonego wśród 600 różnego rodzaju punktów gastronomicznych
 • analiza dostaw do gastronomii
 • wyniki badania konsumenckiego dotyczącego jadania poza domem
 • charakterystyka sytuacji ekonomicznej Polski – obecnej i prognozowanej

Na jakie pytania odpowiada raport?

 1. Jaka jest wartość rynku gastronomicznego oraz jego poszczególnych segmentów w Polsce?
 2. Z jaką dynamiką rozwijał się będzie rynek HoReCa w najbliższych latach?
 3. Jak rozwijają się poszczególne segmenty tego rynku?
 4. Które rodzaje placówek mają największe perspektywy wzrostu?
 5. Jacy są najwięksi gracze na rynku i w jego poszczególnych segmentach?
 6. Jak wygląda konkurencja w poszczególnych segmentach rynku ?
 7. Jakie trendy można zaobserwować na tym rynku?
 8. Co wpływa na rozwój rynku?
 9. Jakie są preferencje i zachowania polskich konsumentów w zakresie jadania poza domem?
 10. Jacy są preferowani dostawcy do lokali gastronomicznych w Polsce?
 11. Ile restauratorzy wydają miesięcznie na zakupy produktów żywnościowych?

Mocne strony publikacji

 • wartość rynku HoReCa wraz z prognozą wzrostu
 • wartość i analiza poszczególnych segmentów i podsegmentów rynku
 • profile największych graczy z uwzględnieniem ich przychodów, liczby placówek oraz planów rozwoju
 • wyniki badania konsumenckiego
 • wyniki badania wśród 600 placówek gastronomicznych
 • analiza dostaw do gastronomii
 • prognozy makroekonomiczne Polski

W jakich sytuacjach raport będzie przydatny?

 • wejście na rynek gastronomiczny
 • analiza konkurencji na rynku
 • analiza potencjału rynkowego
 • oszacowanie popytu na oferowane produkty
 • analiza nasycenia rynku
 • opracowanie strategii rozwoju firmy

Dla kogo przeznaczony jest raport?

 • kadra kierownicza, managerowie, działy marketingu firm obecnych na rynku HoReCa lub planujących wejść na ten rynek
 • producenci i dystrybutorzy produktów i sprzętu dla rynku HoReCa
 • firmy konsultingowe, badawcze i analityczne 
 • instytucje rządowe, ambasady 
 • izby handlowe, organizacje branżowe 
 • instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne) 

Extract from this report

 • Według naszych szacunków, w 2010 r. podobnie jak w roku poprzednim, największe spadki sprzedaży zanotowały bary alkoholowe oraz restauracje.
 • Największym segmentem rynku restauracyjnego są bary szybkiej obsługi, które odpowiadają za 40% sprzedaży oraz 48% liczby placówek.
 • W 2011 r. nastąpi przyspieszenie w rozwoju sieci – według planów powiększą się one o 750 punktów, w porównaniu do 300 w roku 2010.

Market commentary by expert

2010 rok był drugim z rzędu, kiedy rynek HoReCa zanotował spadek wartości. Oprócz spowolnienia gospodarczego i niższych wydatków konsumenckich na usługi gastronomiczne, było to efektem niesprzyjających warunków pogodowych na przestrzeni roku oraz żałoby narodowej po katastrofie samolotu prezydenckiego. Rok 2011 powinien się już odznaczać przełamaniem spadkowej tendencji, ale nie spodziewamy się jeszcze znaczącego ożywienia. W dalszym ciągu na rynku utrzymuje się niepewność co do poprawy sytuacji gospodarczej. Ponadto, wzrost cen paliw, energii elektrycznej oraz żywności przekłada się również na stan portfela przeciętnego polskiego konsumenta. 2012 powinien być natomiast rokiem powrotu korzystnej koniunktury i dynamiki na poziomie 6,5%.
Mimo chwilowej recesji polski rynek gastronomiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Do głównych czynników wzrostu należeć będą: rozwój gospodarczy i bogacenie się konsumentów, rosnące tempo życia oraz wysoki udział ludzi młodych w strukturze społeczeństwa (40%), dla których jadanie poza domem staje się w coraz większym stopniu normalnością.


Patrycja Nalepa, Starszy analityk rynku handlu detalicznego

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego

 1. Metodologia s. 13

 2. Streszczenie menedżerskie s. 17

 3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski s. 27

  • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski s. 27
  • PKB s. 27
  • Bezrobocie s. 30
  • Poziom płac s. 30
  • Inflacja s. 31
  • Dochody i wydatki gospodarstw domowych s. 32
   • Dochody s. 33
   • Wydatki s. 34
  • Demografia s. 36
 4. Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób jadających poza domem s. 41

  • Streszczenie s. 42
  • Częstość spożywania posiłków poza domem s. 43
  • Powody, dla których respondenci jadają w restauracji s. 44
  • Dania spożywane poza domem s. 45
  • Preferencje konsumentów w zakresie zup s. 45
  • Preferencje konsumentów w zakresie dań głównych s. 46
  • Preferencje konsumentów w zakresie sałatek i deserów s. 47
  • Ocena smaku posiłków spożywanych poza domem s. 48
  • Czynniki wyboru dań zamawianych w restauracji s. 49
  • Idealny posiłek w restauracji s. 50
  • Wartościowy posiłek w restauracji s. 51
 5. Rynek HoReCa w Polsce 2011 s. 53

  • Wielkość rynku s. 53
  • Segmenty s. 55
  • Kryzys na rynku HoReCa s. 57
   • Minusy kryzysu s. 57
   • Plusy kryzysu s. 57
  • Długofalowe czynniki i bariery rozwoju rynku s. 58
   • Czynniki rozwoju s. 58
   • Bariery rozwoju s. 59
 6. Ho – rynek gastronomii hotelowej s. 61

  • Baza hotelowa s. 61
  • Największe grupy hotelowe s. 63
  • Ogólna charakterystyka gastronomii hotelowej s. 64
  • Wielkość rynku gastronomii hotelowej s. 65
  • Kierunki rozwoju gastronomii hotelowej s. 68
   • Imprezy rodzinne s. 68
   • Outsourcing s. 69
   • Franchising s. 69
   • Nasilenie działań konkurencyjnych s. 69
   • Programy lojalnościowe s. 69
  • Profile wybranych grup hotelowych s. 70
 7. Re – rynek restauracyjny s. 75

  • Wielkość rynku s. 75
  • Segmenty s. 76
  • Trendy rynkowe s. 81
   • Rozwój gastronomii przydrożnej s. 81
    • Stacje Benzynowe s. 82
    • Restauracje s. 83
   • Rozwój franczyzy s. 84
   • Rozwój formatu express s. 84
   • Zdrowa żywność coraz ważniejsza s. 85
   • Pozyskanie finansowania s. 85
  • Wiodący gracze s. 86
  • Profile wiodących graczy s. 88
 8. Rynek restauracyjny – analiza segmentów s. 101

  • Restauracje s. 101
   • Wartość i rozwój rynku s. 101
   • Segmenty s. 102
   • Trendy – dywersyfikacja rynku s. 104
    • Od fast casual do fine dining s. 104
    • Kuchnie świata s. 106
   • Perspektywa rozwoju rynku s. 107
   • Wiodący gracze s. 107
  • Pizzerie s. 110
   • Wartość i rozwój rynku s. 110
   • Segmenty s. 111
   • Trendy – dywersyfikacja rynku s. 112
    • Typowe pizzerie vs casual dining s. 112
    • Format express s. 113
   • Perspektywa rozwoju rynku s. 113
   • Wiodący gracze s. 114
  • Bary szybkiej obsługi s. 118
   • Wartość i rozwój rynku s. 118
   • Segmenty s. 119
   • Trendy – dywersyfikacja rynku s. 122
    • Typowy fast food s. 123
    • Zdrowa żywność s. 124
    • Kuchnia orientalna s. 125
    • Jedzenie na wagę s. 125
   • Perspektywa rozwoju rynku s. 126
   • Wiodący gracze s. 127
  • Kawiarnie s. 129
   • Wartość i rozwój rynku s. 129
   • Segmenty s. 131
   • Trendy s. 133
    • Poszerzanie oferty produktów i usług s. 133
    • Rozwój segmentu „na wynos” s. 134
    • Rozwój sieci lodziarni i pijalni czekolady s. 134
   • Perspektywy rozwoju rynku s. 136
   • Wiodący gracze s. 138
  • Bary alkoholowe s. 141
   • Wartość i rozwój rynku s. 141
   • Segmenty s. 142
   • Wiodący gracze s. 143
 9. Ca – rynek cateringu s. 145

  • Definicja cateringu s. 145
  • Wielkość rynku s. 146
  • Otoczenie konkurencyjne s. 147
   • Największe firmy cateringowe s. 149
  • Segmenty rynkowe s. 150
   • Przedsiębiorstwa (segment B&I) s. 150
   • Szpitale s. 150
   • Domy pomocy społecznej s. 152
   • Szkoły s. 152
   • Wojsko s. 153
   • Więziennictwo s. 153
   • Catering biurowy s. 153
   • Party service s. 154
   • Catering w środkach transportu s. 154
  • Profile wiodących graczy s. 155
 10. Wyniki badania rynku gastronomicznego w Polsce – 641 wywiadów CATI z placówkami gastronomicznymi s. 159

  • Metodologia badania s. 159
   • Organizacja badania s. 159
   • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów s. 161
  • Charakterystyka placówek gastronomicznych w Polsce s. 161
   • Struktura placówek gastronomicznych s. 161
   • Okres działania s. 163
   • Lokalizacja s. 164
   • Model obsługi klienta s. 165
   • Powierzchnia handlowa s. 166
   • Zatrudnienie s. 166
   • Wartość i liczba paragonów s. 167
  • Oferta s. 169
   • Rodzaj serwowanej kuchni s. 169
   • Pozwolenie na alkohol s. 169
   • Dowóz potraw s. 170
   • Programy lojalnościowe s. 171
  • Wielkość i zmiana sprzedaży w placówkach gastronomicznych s. 171
  • Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym i przewidywania na przyszłość s. 174
   • Ocena roku 2010 s. 175
   • Przewidywania na rok 2011 s. 175
   • Przewidywania na rok 2012 s. 177
   • Bariery prowadzenia działalności gastronomicznej s. 177
   • Najbardziej perspektywiczne placówki s. 178
  • Koszty prowadzenia działalności s. 179
   • Wydatki na zakup produktów spożywczych, w tym napojów i alkoholi s. 181
 11. Analiza dostaw do gastronomii s. 185

  • Źródła zaopatrzenia – wyniki badania s. 185
  • Profil idealnego dostawcy s. 192
  • Trendy na rynku dostaw s. 193
   • Konsolidacja vs dywersyfikacja dostaw s. 193
   • Dopasowanie oferty s. 194
   • Dodatkowe usługi s. 195
  • Profile wiodących dostawców s. 196
   • Alkohole mocne s. 196
   • Piwa s. 199
   • Napoje bezalkoholowe s. 201
   • Żywność sucha s. 203
   • Żywność mrożona s. 207
   • Żywność schłodzona s. 209
   • Profile dystrybutorów s. 209
 12. Spis wykresów s. 213

 13. Spis tabel s. 219

 14. Informacja o PMR s. 221

 15. Dane kontaktowe s. 222

Spis wykresów

 1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku HoReCa w Polsce, 2006-2013
 2. Wartość rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2006-2013
 3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w Polsce (%, r/r), 2000-2013
 4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej, 100=średnia dla UE-27, 2008-2009
 5. Stopa bezrobocia w Polsce (%, stan na koniec okresu), 2006-2013
 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2000-2010
 7. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2000-2013
 8. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2000-2009
 9. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz dynamika realna (%, r/r), 2009
 10. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2009
 11. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2008-2009
 12. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2009
 13. Liczba ludności w Polsce w latach 2008-2010 wraz z prognozami do 2035 roku
 14. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania, 2009
 15. Miasta w Polsce według liczby mieszkańców, 2009
 16. Odsetek ludności miejskiej według województw w Polsce (%), stan na 31 grudnia 2010
 17. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, 2009-2035
 18. Częstość spożywania posiłków poza domem w Polsce wg płci, luty 2011
 19. Częstość spożywania posiłków poza domem w Polsce ze względu na miejsce zamieszkania, luty 2011
 20. Rodzaje najczęściej spożywanych dań poza domem w Polsce wg płci, luty 2011
 21. Zupy najczęściej spożywane poza domem w Polsce, luty 2011
 22. Rodzaje preferowanych dań głównych w restauracjach w Polsce, luty 2011
 23. Rodzaje preferowanych sałatek zamawianych w restauracjach w Polsce, luty 2011
 24. Rodzaje deserów zamawianych w restauracjach w Polsce, luty 2011
 25. Poziom doprawienia potraw w polskich restauracjach, luty 2011
 26. Poziom dosolenia potraw w polskich restauracjach wg płci, luty 2011
 27. Czynniki wyboru dań zamawianych w restauracji w Polsce, luty 2011
 28. Czynniki mające wpływ na to, czy posiłek zostanie uznany za idealny w Polsce, luty 2011
 29. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku HoReCa w Polsce, 2006-2013
 30. Liczba placówek gastronomicznych w Polsce w podziale na segmenty Ho i Re, 2006-2012
 31. Wartościowe udziały segmentów Ho, Re i Ca w rynku HoReCa w Polsce, 2010
 32. Dynamika rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty, 2008-2013
 33. Wartość rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2006-2013
 34. Bariery działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w Polsce (%), luty 2011
 35. Liczba hoteli w Polsce, 2005-2010
 36. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku gastronomii hotelowej w Polsce, 2006-2013
 37. Liczba punktów gastronomicznych w hotelach w Polsce, 2006-2010
 38. Struktura punktów gastronomicznych w hotelach w Polsce, 2009
 39. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku restauracyjnego w Polsce, 2006-2013
 40. Zmiana wartości segmentów rynku restauracyjnego w Polsce (%), 2008-2013
 41. Wartość rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2006-2013
 42. Udziały segmentów w rynku restauracyjnym pod względem wartości sprzedaży w Polsce, 2010
 43. Udziały segmentów w rynku restauracyjnym pod względem liczby placówek w Polsce, 2010
 44. Roczna sprzedaż na placówkę w poszczególnych segmentach rynku Re w Polsce (mln zł), 2010
 45. Liczba placówek rynku restauracyjnego w Polsce, 2006-2013
 46. Liczba placówek rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty, 2006-2013
 47. Placówki rynku Re w Polsce w podziale na sieciowe i niesieciowe, 2006-2013
 48. Wartość rynku Re w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niesieciowe (mln zł), 2006-2013
 49. Udział sprzedaży placówek sieciowych w wartości poszczególnych segmentów rynku Re w Polsce (%), 2008-2011
 50. Rozwój sieci Stop Cafe i Wild Bean Cafe w Polsce, 2008-2010
 51. 10 największych sieci gastronomicznych w Polsce pod względem szacowanej sprzedaży (mln zł), 2009 -2010
 52. Największe sieci gastronomiczne pod względem liczby placówek w Polsce, 2010-2011
 53. Liczba placówek McDonald’s w podziale na własne i franczyzowe w Polsce, 2006-2010
 54. Liczba placówek AmRest w Polsce w podziale na marki, 2006-2010
 55. Liczba placówek Sfinks w podziale na marki, 2006-2010
 56. Strategia Sfinks Polska na lata 2011-2014
 57. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku restauracji w Polsce, 2006-2013
 58. Wartość rynku restauracji w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2006-2013
 59. Liczba restauracji w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2006-2013
 60. Dynamika sprzedaży restauracji sieciowych i niezależnych w Polsce, 2006-2013
 61. Wartość rynku restauracji sieciowych w Polsce w podziale na segmenty fast casual, casual dining i fine dining (%), 2010
 62. Największe sieci restauracji pod względem liczby lokali w Polsce, 2009-2011
 63. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku pizzerii w Polsce, 2006-2013
 64. Wartość rynku pizzerii w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2006-2013
 65. Liczba pizzerii w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2006-2013
 66. Dynamika sprzedaży pizzerii sieciowych i niezależnych w Polsce, 2006-2013
 67. Największe sieci pizzerii pod względem liczby placówek w Polsce, 2009-2011
 68. Największe sieci pizzerii pod względem szacunkowej sprzedaży w Polsce, 2008-2010
 69. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku barów szybkiej obsługi w Polsce, 2006-2013
 70. Wartość rynku barów szybkiej obsługi w Polsce w podziale na placówki sieciowe, niezależne i na stacjach paliw (mln zł), 2006-2013
 71. Liczba barów szybkiej obsługi w Polsce w podziale na placówki sieciowe, niezależne i na stacjach paliw, 2006-2013
 72. Dynamika sprzedaży barów szybkiej obsługi: sieciowych, niezależnych i na stacjach paliw w Polsce, 2006-2013
 73. Największe sieci gastronomiczne stacji paliw pod względem placówek w Polsce, 2009-2010
 74. Podział sieci barów szybkiej obsługi w Polsce pod względem oferty (liczba placówek), 2009-2011
 75. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące typowe dania fast food w Polsce, 2010-2011
 76. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące „zdrową żywność” w Polsce, 2010-2011
 77. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące dania orientalne w Polsce, 2010-2011
 78. Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące jedzenie na wagę w Polsce, 2010-2011
 79. 15 największych sieci barów szybkiej obsługi w Polsce pod względem liczby placówek, 2009-2011
 80. Udziały największych sieci barów szybkiej obsługi w Polsce pod względem sprzedaży (%), 2010
 81. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku kawiarni w Polsce, 2006-2013
 82. Powody, dla których Polacy odwiedzają kawiarnie, 2010
 83. Wartość rynku kawiarni w Polsce w podziale na kawiarnie sieciowe i niezależne (mln zł), 2006-2013
 84. Liczba kawiarni w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2006-2013
 85. Dynamika sprzedaży kawiarni w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne (%), 2006-2013
 86. Sieci kawiarni w Polsce według oferty (liczba placówek), 2009-2011
 87. Sieci lodziarnio-kawiarni w Polsce (liczba placówek), 2009-2011
 88. Sieci pijalni czekolady w Polsce (liczba placówek), 2009-2011
 89. Największe sieci kawiarni pod względem liczby placówek w Polsce, 2009-2011
 90. Szacunkowe udziały największych sieci kawiarni w Polsce pod względem wartości sprzedaży (%), 2010
 91. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku barów alkoholowych w Polsce, 2006-2013
 92. Liczba barów alkoholowych w Polsce, 2006-2013
 93. Największe sieci pubów/klubów pod względem liczby lokali w Polsce, 2009-2011
 94. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku cateringu w Polsce, 2006-2013
 95. Liczba firm cateringowych w Polsce, 2004-2009
 96. Struktura przychodów przeciętnej firmy cateringowej, 2010
 97. Struktura placówek gastronomicznych w Polsce, wg typu lokalu, III 2011
 98. W ilu gwiazdkowym hotelu mieści się Państwa lokal gastronomiczny?
 99. Czy Państwa placówka gastronomiczna stanowi samodzielny lokal czy należy do sieci lokali gastronomicznych?
 100. Jak długo działa Państwa placówka gastronomiczna?
 101. Gdzie znajduje się Państwa lokal gastronomiczny?
 102. W jakiej lokalizacji znajduje się Państwa lokal gastronomiczny?
 103. Jaki jest model obsługi klienta w Państwa lokalu gastronomicznym?
 104. Jaka jest powierzchnia handlowa udostępniona klientom w m2?
 105. Przeciętna liczba pracowników w placówkach gastronomicznych
 106. Jaka jest przeciętna wartość rachunku w Państwa lokalu gastronomicznym?
 107. Ile przeciętnie paragonów wystawiacie Państwo w swojej placówce dziennie?
 108. Jaki jest przeciętny dzienny obrót w Państwa placówce gastronomicznej?
 109. Jakiego rodzaju kuchnia jest serwowana w Państwa lokalu?
 110. Jakie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Państwo posiadacie?
 111. Czy oferują Państwo dowóz potraw do klienta?
 112. Czy oferują Państwo programy lojalnościowe i karty rabatowy?
 113. Struktura placówek wg przychodów z działalności gastronomicznej w 2010 roku
 114. Czy sprzedaż w Państwa placówce zmieniła się w 2010 r. w porównaniu do roku 2009?
 115. Czy sprzedaż w Państwa placówce zmieniła się w 2010 r. w porównaniu do roku 2009?
 116. Czy uważa Pan(i), że sprzedaż w Państwa placówce zmieni się w 2011 r. w porównaniu do roku 2010?
 117. Czy uważa Pan(i), że sprzedaż w Państwa placówce zmieni się w 2011 r. w porównaniu do roku 2010?
 118. Jak Pan(i) ocenia sytuację na rynku gastronomicznym w ubiegłym roku w Polsce w porównaniu z rokiem wcześniejszym?
 119. Jaka według Pana(i) będzie sytuacja na rynku gastronomicznym w Polsce w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego?
 120. Jaka według Pana(i) będzie sytuacja na rynku gastronomicznym w Polsce w przyszłym roku w porównaniu do roku bieżącego?
 121. Jakie w Pana/Pani opinii są największe bariery prowadzenia i rozwoju działalności gastronomicznej w Polsce?
 122. Jakie rodzaje placówek gastronomicznych mają najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych3 lat?
 123. Procentowy, średni udział poszczególnych typów kosztów w badanych kategoriach lokali, 2010?
 124. Średnie miesięczne wydatki placówek gastronomicznych na zakup produktów żywnościowych, 2010-2011
 125. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w produkty spożywcze (z wyłączeniem alkoholi)?
 126. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w alkohol (piwo, wino, alkohol wysokoprocentowy)?
 127. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w napoje bezalkoholowe (soki, napoje, woda mineralna)?
 128. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w kawę?
 129. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w herbatę?
 130. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w mięso, wędliny i ryby (owoce morza)?
 131. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w świeże warzywa i owoce?
 132. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w mrożone warzywa i owoce, w tym frytki mrożone?
 133. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w produkty suche (np. mąka, cukier, ryż, makaron, przyprawy)?
 134. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w tłuszcze (np. olej, oliwa)?
 135. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w produkty konserwowe?
 136. Gdzie najczęściej zaopatrujecie się Państwo w nabiał (sery, mleko, itp. w tym także masło)?
 137. W jakim hipermarkecie Cash&Carry lub w jakiej hurtowni zaopatruje się Państwa placówka?
 138. Jakie są dla Pana/Pani najważniejsze kryteria wyboru dostawcy produktów żywnościowych?
 139. Sposób płatności za towar przez placówki gastronomiczne, 2011

Spis tabel

 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2009-2011 17,
 2. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czerwiec 2010
 3. 10 największych grup hotelowych w Polsce, styczeń/luty 2011
 4. Czołowi operatorzy sieci gastronomicznych pod względem wartości sprzedaży w Polsce (mln zł), 2010
 5. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek McDonald’s w Polsce, 2006-2010
 6. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek AmRest w Polsce, 2006-2010
 7. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Sfinks w Polsce, 2006-2010
 8. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Da Grasso w Polsce, 2006-2010
 9. Segmenty sieci Da Grasso – menu, liczba placówek, ich lokalizacje i plany rozwoju, 2010
 10. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Telepizza w Polsce, 2006-2010
 11. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Dominium w Polsce, 2006-2010
 12. Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Coffeeheaven w Polsce, 2006-2010
 13. Podział sieci restauracji w zależności od rodzaju serwowanej kuchni, 2010
 14. Wiodące firmy cateringowe w Polsce, 2010
 15. Liczba zrealizowanych wywiadów wg typu lokalu w Polsce, III 2011
 16. Średnie roczne przychody placówek gastronomicznych w Polsce w 2010 r.
 17. Miesięczne wydatki ponoszone przez operatorów/właścicieli punktów gastronomicznych wg typu lokalu
 18. Miesięczne wydatki ponoszone przez operatorów/właścicieli punktów gastronomicznych na zakup produktów żywnościowych i napojów, w tym alkoholi
 19. Miesięczne wydatki ponoszone przez operatorów/właścicieli punktów gastronomicznych na zakup produktów żywnościowych i napojów, w tym alkoholi – porównanie dwóch metod określania wysokości wydatków
Biesiadowo
Burger King
Cafe Club
Café Nescafé
China Box
Coffeeheaven
Costa Coffee
Da Grasso
Dominium Pizza
Empik Cafe
Flunch
Green Way
Gruby Benek
Grycan
Icoffee
KFC
Kurcze Pieczone
Leśne Runo
McDonald's
Mr Hamburger
North Fish
Pijalnia Czekolady E. Wedel
Piwiarnia Warki
Pizza Hut
Pizzeria K-2
Sioux
Sphinx
Subway
Starbucks
Telepizza
W Biegu Cafe

and more...