Rynek HVAC w Polsce 2012

Prognozy rozwoju na lata 2012-2014


Raport stanowi zestawienie informacji dotyczącej sytuacji rynku HVAC w Polsce.

Zawiera informacje dotyczące obecnej sytuacji jak i perspektywy rozwoju na kolejne dwa lata.

Raport został podzielony na trzy podgrupy obejmujące systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji budynków. 

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • struktura rynku HVAC oraz poszczególnych podsegmentów, w takich grupach jak: klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie
 • prognozy dla branży HVAC
 • kanały dystrybucji urządzeń HVAC
 • preferencje zakupowe
 • znajomość marek producentów urządzeń HVAC
 • prognozy dla rynku
 • obliczenie Indeksu koniunktury na rynku HVAC
 • trendy cenowe
 • charakterystyka rozwiązań HVAC, trendy kierunków rozwoju,
 • skłonność do innowacyjności wykonawców robót budowlanych
 • kryteria wyboru wybranych rozwiązań HVAC
 • udziały rynkowe głównych producentów
 • dofinansowanie dla poszczególnych rozwiązań HVAC.

 

Dowiedz się z raportu

 • Ile wynosi wielkość i wartość rynku?
 • W jakim wymiarze roboty branży HVAC realizowane są przy nowych inwestycjach a ile przy remontach?
 • Jaki jest podział prac z zakresu HVAC w rozbiciu na obszary miejskie i wiejskie?
 • Jaka jest struktura realizacji zakresu HVAC w poszczególnych grupach budynków?
 • Jakie są wiodące marki producentów HVAC?
 • Jakie są najważniejsze trendy w sferze stosowania instalacji HVAC?
 • Jaka jest struktura rynku wg stosowanych systemów w poszczególnych działach HVAC?
 • Jakie są tendencje w wyborach inwestorów odnoście stosowanych rozwiązań zakresu HVAC?
 • Jakie są najczęstsze źródła wiedzy dotyczące rozwiązań produktowych branży?

Odpowiedzi dla całego rynku jak i jego głównych grup produktowych z osobna.

 

Raport zawiera unikalne informacje

1. Badanie wśród 300 małych i średnich firm instalacyjnych dotyczące rozwiązań HVAC – ok. 100 wywiadów dla każdego z segmentów.

2. Kalkulacja przez PMR Indeksu koniunktury w branży produktów HVAC bazujący na ocenach 300 firm realizujących prace budowlane z zakresu HVAC.

3.Ocena przez badane firmy wiodących producentów urządzeń z zakresu HVAC w poszczególnych segmentach:
 

Ogrzewanie: Ariston, Buderus, Immergas, Junkers, Purmo, Saunier Duval, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Zehnder
Wentylacja: AVOX, Clima Produkt, Dospel, Pro Vent, Swegon, Tecnoclima, VTS, VBW, Wolf
Klimatyzacja: Carrier, Climaveneta, Daikin, Fujitsu, Lennox, LG, Mitsubishi, Toshiba, Trane.

Ocena firm  pod kątem następujących kryteriów:

 • cena adekwatna do jakości
 • produkty godne polecenia
 • wysoka jakość obsługi klienta w sieci sprzedaży.

4. Osobne pytania do firm budowlanych specjalizujących się w rodzajach prac budowlanych z zakresu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
   
 Dla każdej z grup robót analiza segmentu wg takich kryteriów jak:

 • obiekty nowe vs remonty
 • inwestycje w miastach vs na wsi
 • struktura wg rodzajów stosowanych rozwiązań HVAC
 • struktura wg rodzajów budynków
 • struktura dystrybucji (miejsce zakupu produktów)
 • stosowanie nowości produktowych
 • ocena najnowszych trendów na rynku
 • czynniki decydujące o wyborze danego rozwiązania
 • znajomość marek w danej grupie produktowej.

5. Obliczenie przez analityków PMR łącznej wartości i dynamiki rynku HVAC.
6. Obliczenie przez analityków PMR struktury całego rynku HVAC wg grup robót.
7. Analiza trendów cenowych w sferze HVAC na podstawie cen z serwisu Sekocenbud.

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport będzie cennym źródłem informacji rynkowych?

 • rozpoczęcie działalności na rynku rozwiązań HVAC w Polsce
 • wejście w nowy segment rynku HVAC
 • przeprowadzenie przejęcia lub fuzji na rynku HVAC
 • planowanie strategii firmy
 • analiza możliwości inwestycyjnych na rynku budowlanym w Polsce
 • monitoring konkurencji na rynku produktów HVAC
 • oszacowanie udziału własnego firmy w rynku HVAC w Polsce
 • przygotowanie prognoz popytu na produkty HVAC
 • opracowanie własnych analiza na potrzeby zarządu lub akcjonariuszy
 • planowanie produkcji, dystrybucji sprzedaży produktów branży HVAC.

 

Lekturę raportu rekomendujemy

 • producenci i dystrybutorzy produktów branży HVAC
 • producenci i dystrybutorzy branż powiązanych z produktami HVAC (akcesoria wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze,)
 • zagraniczni producenci rozwiązań HVAC inwestujący bądź zamierzające zainwestować w Polsce
 • firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • uczelnie, instytuty naukowe
 • izby handlowe, organizacje branżowe, domy medowie, agencje PR
 • instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Firmy zaprezentowane w raporcie

2VV, Aereco, AVOX, Berlinerluft, Carrier, Centrum Klima (centrale Vental), Daikin, Danfos, Dantherm, DOSPEL, Frapol, GEA, Komfovent, Lennox, LG, Ostberg, PRO Vent, IV Produkt, Rosenberg, SMAY, Swegon, Systemair, Tecnoclima, Termex, VBW Engineering, VENTS, VTS, Wolf ACV, Ariston, Atmos, Beretta, Cichewicz, De Dietrich, Defro, Dozamet, Ferroli, Hef, Heiztechnik, Immergas, Irleh, Junkers, Klimosz, Kostrzewa, Kotłospaw, Ogniwo, Pereko, SAS, SaunierDuval, Stalmark, Taurus, Termotech, Urlich, Vaillant, Viadrus, Viessmann, Zębiec.

 

Market commentary by expert

Rynek systemów HVAC w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej dojrzały, w związku z czym na rynku miejsce dla siebie znalazło już mnóstwo firm zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Branża w naturalny sposób skorelowana z segmentem budownictwa kubaturowego także odczuła skutki kryzysu z lat 2008-2009, jakkolwiek odzyskuje powoli stabilność. Sporym wyzwaniem i zarazem szansą na wzrost rynku będzie z pewnością ukierunkowana na energooszczędność polityka prowadzona przez Unię Europejską oraz ewentualne działania w tym względzie prowadzone przez polski Rząd.

Katarzyna Bednarz, Analityk rynku budowlanego


 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group

 1. Metodologia p. 9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 19

 3. Ogrzewanie p. 23

  • Struktura rynku instalacji grzewczych p. 23
  • Wyposażenie mieszkań i domów jednorodzinnych p. 26
  • Rozwiązania stosowane w systemach grzewczych p. 28
   • Dodatkowe źródła ciepła p. 31
   • Wymiana istniejących systemów ogrzewania na inne p. 32
  • Moc instalowanych kotłów grzewczych p. 35
  • Rodzaje stosowanego ogrzewania p. 36
  • Rodzaje wykorzystywanych pomp ciepła p. 38
  • Popularność różnych rozwiązań grzewczych p. 41
  • Źródła zaopatrywania się w systemy grzewcze p. 42
  • Czynniki wpływające na decyzję o wyborze urządzeń grzewczych p. 42
  • Trendy cenowe na rynku urządzeń grzewczych p. 43
  • Otoczenie konkurencyjne w segmencie firm grzewczych p. 44
   • Ranking najczęściej instalowanych grzejników p. 44
   • Ranking najczęściej instalowanych kotłów grzewczych p. 45
   • Ocena dziesięciu głównych marek na rynku urządzeń grzewczych p. 46
 4. Wentylacja p. 51

  • Struktura rynku instalacji wentylacyjnych p. 51
  • Rodzaje instalowanych wentylacji mechanicznych p. 55
  • Zastosowanie rekuperatorów w różnych typach budynków p. 57
  • Elementy wentylacji grawitacyjnej p. 59
  • Źródła zaopatrywania się w systemy wentylacyjne p. 60
  • Czynniki wpływające na decyzję o wyborze urządzeń wentylacyjnych p. 61
  • Trendy cenowe na rynku urządzeń wentylacyjnych p. 63
  • Otoczenie konkurencyjne w segmencie firm wentylacyjnych p. 64
   • Ranking najczęściej instalowanych systemów wentylacyjnych p. 64
   • Ocena dziewięciu głównych marek na rynku urządzeń wentylacyjnych p. 65
 5. Klimatyzacja p. 69

  • Struktura rynku instalacji klimatyzacyjnych p. 69
  • Rodzaje rozwiązań w zakresie produktów klimatyzacyjnych p. 74
   • Klimatyzatory według struktury połączeń jednostek p. 74
   • Klimatyzatory klasyczne i inwerterowe p. 76
   • Moc systemów klimatyzacyjnych p. 77
   • Dodatkowe wyposażenie klimatyzatora p. 78
  • Źródła zaopatrywania się w systemy klimatyzacyjne p. 79
  • Czynniki wpływające na decyzję o wyborze urządzeń klimatyzacyjnych p. 80
  • Trendy cenowe na rynku urządzeń klimatyzacyjnych p. 81
  • Otoczenie konkurencyjne w segmencie firm klimatyzacyjnych p. 83
   • Ranking najczęściej instalowanych klimatyzatorów typu split p. 83
   • Ranking najczęściej instalowanych systemów wody lodowej p. 84
   • Ocena dziewięciu głównych marek na rynku urządzeń klimatyzacyjnych p. 84
 6. Prognozy dla rynku HVAC w Polsce p. 89

  • Prognozy makroekonomiczne p. 89
  • Rynek mieszkaniowy p. 91
   • Trendy na rynku mieszkaniowym p. 92
  • Rynek niemieszkaniowy p. 93
  • Prognozy na 2012 rok według ankietowanych firm p. 97
   • Ocena sytuacji finansowej firm p. 97
   • Ocena wartości zleceń realizowanych przez badane firmy p. 99
   • Zmiany w zatrudnieniu p. 100
  • Prognozy dla rynku ogrzewania na lata 2012-2014 p. 101
  • Prognozy dla rynku wentylacji na lata 2012-2014 p. 103
  • Prognozy dla rynku klimatyzacji na lata 2012-2014 p. 104
  • Prognozy dla rynku HVAC w Polsce p. 105
  • Projekt budżetu UE na lata 2014-2020 p. 106
 7. Spis wykresów p. 109

 8. Spis tabel p. 113

 9. Informacja o PMR p. 115

 10. Dane kontaktowe p. 116

Spis wykresów

 • Główne obszary działalności badanych firm w zakresie instalacji w Polsce (%), 2012      11
 • Wielkość badanych firm z branży HVAC w Polsce, według liczby pracowników (%), 2012      12
 • Struktura firm na rynku HVAC w Polsce, według liczby pracowników (%), 2012      12
 • Obszary działalności firm instalacyjnych z segmentu HVAC w Polsce (%), 2012      13
 • Źródła zaopatrywania się firm w systemy HVAC w Polsce (%), 2012      14
 • Czynniki wyboru źródła zaopatrzenia w systemy HVAC w Polsce (%), 2012      15
 • Źródła informacji na temat nowych produktów HVAC w Polsce (%), 2012      16
 • Wartość rynku HVAC w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2014      21
 • Obszary działalności badanych firm grzewczych w Polsce (%), 2012      23
 • Firmy grzewcze według udziału budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w Polsce (%), 2012      24
 • Firmy grzewcze według udziału budownictwa miejskiego i wiejskiego w Polsce (%), 2012      24
 • Firmy grzewcze według udziału prac w nowym i starym budownictwie w Polsce (%), 2012      25
 • Firmy grzewcze według rodzajów budownictwa niemieszkaniowego w Polsce (%), 2012      25
 • Firmy grzewcze według rodzajów budownictwa mieszkaniowego w Polsce (%), 2012      26
 • Udział obiektów mieszkaniowych oddanych do użytku w latach 2005-2010 w Polsce, według wyposażenia w instalację c.o., gazu sieciowego i c.w.u. z sieci (%), 2012      26
 • Poziom zmian cen ogrzewania w Polsce, według nośnika energii, średnia z lat 2002-2010 (%), 2012      28
 • Rodzaje ogrzewania w nowych zasobach mieszkaniowych w Polsce (tys. mieszkań), 2005-2010       29
 • Rodzaje ogrzewania stosowanego w Polsce (%), 2012      30
 • Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej w Polsce (zł), według źródła paliwa, 2011      30
 • Częstotliwość instalowania dodatkowych źródeł ciepła w Polsce, 2012      31
 • Rodzaje ogrzewania najczęściej wymieniane na inne w Polsce, 2012      32
 • Najczęściej wybierane nowe opcje ogrzewania w Polsce, 2012      33
 • Plan budżetu Programu instalacji kolektorów w Polsce (tys. zł), 2010-2014      33
 • Rynek kolektorów słonecznych w Polsce (tys. m2), 2000-2011      34
 • Kotły grzewcze instalowane w Polsce, według mocy (%), 2012      35
 • Rodzaje ogrzewania instalowane w Polsce (%), 2012      36
 • Liczba zainstalowanych grzejników (mln szt.) oraz wartość rynku grzejników (mld zł) w Polsce, 2007-2011      36
 • Sposoby instalacji ogrzewania podłogowego w Polsce (%), 2012      37
 • Rynek instalacji ogrzewania podłogowego w Polsce (tys. m2), 2005-2011      38
 • Szacunkowa liczba instalowanych pomp ciepła w Polsce, 2005-2011      39
 • Rodzaje instalowanych pomp ciepła w Polsce (%), 2012      40
 • Popularność różnych rozwiązań i systemów grzewczych w Polsce (%), 2012      41
 • Źródła zaopatrywania się firm w systemy grzewcze w Polsce (%), 2012      42
 • Czynniki wpływające na wybór konkretnych urządzeń grzewczych w Polsce, 2012      43
 • Zmiany cen wybranych urządzeń grzewczych w Polsce (%, r/r), 2007-2012      44
 • Najczęściej instalowane marki grzejników w Polsce (%), 2012      45
 • Najczęściej instalowane marki kotłów grzewczych w Polsce (%), 2012      46
 • Znajomość marek urządzeń grzewczych w Polsce (%), 2012      47
 • Ranking marek urządzeń grzewczych według stosunku ceny do jakości w Polsce, 2012      48
 • Ranking marek urządzeń grzewczych według stopnia rekomendacji w Polsce, 2012      49
 • Ranking marek urządzeń grzewczych według jakości obsługi klienta w sieci sprzedaży w Polsce, 2012      50
 • Ranking marek urządzeń grzewczych w Polsce, 2012      50
 • Obszary działalności firm wentylacyjnych w Polsce (%), 2012      52
 • Firmy wentylacyjne według udziału budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w Polsce (%), 2012       52
 • Firmy wentylacyjne według rodzaju budownictwa mieszkaniowego w Polsce (%), 2012      53
 • Firmy wentylacyjne według rodzajów budownictwa niemieszkaniowego w Polsce (%), 2012      54
 • Firmy wentylacyjne według udziału prac w nowym i starym budownictwie w Polsce (%), 2012      54
 • Firmy wentylacyjne według udziału budownictwa miejskiego i wiejskiego w Polsce (%), 2012      55
 • Rodzaje stosowanej wentylacji mechanicznej w Polsce (%), 2012      55
 • Udział budynków o liczbie kondygnacji powyżej 9 w budownictwie wielorodzinnym w Polsce, średnia z lat 2007-2010 (%), 2012      56
 • Instalacja rekuperatorów w różnych typach budownictwa w Polsce (%), 2012      57
 • Instalacja rekuperatorów w różnych rodzajach budownictwa mieszkaniowego w Polsce (%), 2012      58
 • Instalacja rekuperatorów w różnych rodzajach budownictwa niemieszkaniowego w Polsce (%), 2012      59
 • Usprawnienia wentylacji grawitacyjnej w Polsce, 2012      59
 • Rodzaje instalowanych nawiewników w Polsce (%), 2012      60
 • Źródła zaopatrywania się firm w systemy wentylacyjne w Polsce (%), 2012      61
 • Czynniki wpływające na wybór konkretnych urządzeń wentylacyjnych w Polsce, 2012      62
 • Częstość stosowania kompleksowych systemów wentylacyjnych w Polsce (%), 2012      62
 • Zmiany cen wybranych urządzeń wentylacyjnych w Polsce (%, r/r), 2007-2012      63
 • Najczęściej instalowane marki systemów wentylacyjnych w Polsce (%), 2012      64
 • Znajomość marek urządzeń wentylacyjnych w Polsce (%), 2012      65
 • Ranking marek urządzeń wentylacyjnych według stosunku ceny do jakości w Polsce, 2012      66
 • Ranking marek urządzeń wentylacyjnych według stopnia rekomendacji w Polsce, 2012      67
 • Ranking marek urządzeń wentylacyjnych według jakości obsługi klientów w sieci sprzedaży w Polsce, 2012      68
 • Ranking marek urządzeń wentylacyjnych w Polsce, 2012      68
 • Obszary działalności firm klimatyzacyjnych w Polsce (%), 2012      70
 • Firmy klimatyzacyjne według udziału budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w Polsce (%), 2012      70
 • Firmy klimatyzacyjne według rodzajów budownictwa mieszkaniowego w Polsce (%), 2012      71
 • Firmy klimatyzacyjne według rodzajów budownictwa niemieszkaniowego w Polsce (%), 2012      72
 • Firmy klimatyzacyjne według udziału prac w nowym i starym budownictwie w Polsce (%), 2012      73
 • Firmy klimatyzacyjne według udziału budownictwa miejskiego i wiejskiego w Polsce (%), 2012      73
 • Rodzaje instalowanych klimatyzatorów w Polsce (%), 2012      74
 • Import klimatyzatorów typu okiennego lub ściennego, samodzielnych lub w systemach złożonych typu split do Polski (mln zł), 2007-2011       75
 • Rodzaje systemów klimatyzacyjnych w nowych zasobach niemieszkaniowych w Polsce (%), 2012      76
 • Rodzaje klimatyzatorów według mocy chłodzącej w Polsce (%), 2012      77
 • Moc systemów klimatyzacyjnych w obiektach niemieszkaniowych w Polsce (%), 2012      78
 • Częstość występowania dodatkowych funkcji w klimatyzatorach w Polsce, 2012      78
 • Źródła zaopatrywania się firm w systemy klimatyzacyjne w Polsce (%), 2012      79
 • Czynniki wpływające na wybór konkretnych urządzeń klimatyzacyjnych w Polsce, 2012      80
 • Poziomy cen klimatyzatorów typu split (konwencjonalnych oraz inwerterowych) w Polsce (zł), 2007-2011      81
 • Poziomy cen klimatyzatorów typu multi-split w Polsce (zł), 2007-2012      82
 • Najpopularniejsze instalowane marki systemów klimatyzacyjnych typu split w Polsce (%), 2012      83
 • Najpopularniejsze instalowane marki systemów opartych o instalacje wody lodowej w Polsce (%), 2012      84
 • Znajomość marek urządzeń klimatyzacyjnych w Polsce (%), 2012      85
 • Ranking marek urządzeń klimatyzacyjnych według stosunku ceny do jakości w Polsce, 2012      86
 • Ranking marek urządzeń klimatyzacyjnych według stopnia rekomendacji produktów w Polsce (%), 2012      87
 • Ranking marek urządzeń klimatyzacyjnych według jakości obsługi klienta w sieci sprzedaży w Polsce, 2012      88
 • Ranking marek urządzeń klimatyzacyjnych w Polsce, 2012      88
 • Udział wartościowy instalacji HVAC w budynkach wielomieszkaniowych w Polsce (%), 2012      91
 • Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia, których budowę rozpoczęto oraz oddane do użytku w Polsce (tys.), 2005-2011      92
 • Struktura kosztów w przedsięwzięciu inwestycyjnym niemieszkaniowym w Polsce, 2012      94
 • Produkcja budowlano-montażowa w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (mld zł), 2005-2011      95
 • Pozwolenia budowlane i ukończone inwestycje w Polsce, budownictwo niemieszkaniowe, liczba budynków (tys.) i powierzchnia budynków (mln m2), 2005-2011      96
 • Pozwolenia na budowę wydane w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, według liczby (tys.) i powierzchni obiektów (mln m2), 2011       97
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej badanych firm (%), 2012      98
 • Prognozowana sytuacja finansowa badanych firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), 2012      98
 • Ocena wartości zleceń realizowanych przez badane firmy w 2011 roku (%), 2012       99
 • Prognozowana wartość zleceń badanych firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), 2012      99
 • Zmiany w poziomie zatrudnienia badanych firm w 2011 roku (%), 2012      100
 • Prognozowane zmiany w poziomie zatrudnienia badanych firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy (%), 2012      100
 • Wartość rynku grzewczego w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2014      101
 • Wymogi określające roczne przedziały zużycia energii cieplnej w domach w Polsce od 1966 roku (kWh/m2)      102
 • Wartość rynku wentylacji w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2014      103
 • Wartość rynku klimatyzacji w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2014      104
 • Wartość rynku HVAC w Polsce (mld zł) w podziale na poszczególne rynki, 2007-2014      105
 • Wartość rynku HVAC w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2007-2014      105
 • Wstępny podział środków unijnych planowanych dla Polski na lata 2014-2020      106
   

Spis tabel

 • Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce na lata 2011-2014      90