Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Remonty i modernizacje budynków to bardzo ważna część rynku nie tylko dla małych i średnich firm wykonawczych ale przede wszystkim dla producentów wszelkiego typu materiałów budowlanych, poczynając od materiałów konstrukcyjnych a kończąc na rozwiązaniach wykończeniowych. Jednym z czynników napędzających w najbliższych latach rynek remontowy będzie obserwowana w ostatnich latach presja na jak najniższą cenę realizacji, a także sygnalizowana przez branżę pogarszająca się jakość wielu grup materiałów budowlanych.

 

W raporcie tym analitycy PMR, bazując m.in. na wcześniejszych badaniach poszczególnych typów materiałów budowlanych, przyjrzą się w których segmentach udział remontów i modernizacji jest największy i co na to wpływa. Na podstawie analizy danych statystycznych przygotowane zostaną także prognozy dla tej części budownictwa na najbliższe lata.

 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku remontów i modernizacji?

 

 • Fakty o wartości rynku remontów i modernizacji w Polsce – zarówno ogółem jak i wg typów obiektów budowlanych
 • Analizy poszczególnych sektorów materiałów budowlanych i szacunek udziału prac remontowo-modernizacyjnych w każdej grupie produktowej
 • Ocena potencjału rozwoju rynku remontów i modernizacji
 • Prognozy dla branży remontowo-modernizacyjnej na lata 2016-2022
 • Analiza czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na branżę remontową
 • Porównanie - sektor remontowy i modernizacyjny: inwestorzy indywidualni vs sektor przedsiębiorstw
 • Wpływ inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na prognozy dla remontów i modernizacji

 

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 • Producenci różnego typu materiałów budowlanych
 • Hurtownie budowlane
 • Markety budowlane DIY
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętów i akcesoriów budowlanych
 • Instytucje finansowe

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Raport wesprze analizę danych statystycznych charakteryzujących rynek remontowy i modernizacyjny
 • Raport pomoże zbudować strategię rynkową opartą o część modernizacyjną budownictwa
 • Produkt wesprze ocenę potencjału branży remontowo-modernizacyjnej
 • Pomoże w identyfikacji kluczowych czynników wpływających na branżę remontowo-modernizacyjną

 

We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek remontów i modernizacji w Polsce
  • Polski rynek remontów i modernizacji na tle krajów UE
  • Liczebność firm remontowo-budowlanych w Polsce
  • Prognozy makroekonomiczne
  • Zmiany prawne i działania rządowe wpływające na rynek remontów i modernizacji
   • Program rewitalizacji polskich miast
   • Nowy kodeks budowlany
   • Dyrektywa EPBD
   • Program poprawy jakości powietrza
   • Program termoizolacji budynków
  • Udziały poszczególnych grup materiałów budowlanych w sektorze remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych
  • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Budynki mieszkaniowe
  • Remonty zasobów mieszkaniowych
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
   • Aktywność remontowa zarządców budynków wielomieszkaniowych
   • Modernizacja mieszkań w technologii z wielkiej płyty
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Udziały poszczególnych grup materiałów budowlanych w sektorze remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych
  • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Budynki niemieszkaniowe
  • Budynki użyteczności publicznej
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki handlowo-usługowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki biurowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki transportu i łączności
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki hotelowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki przemysłowo-magazynowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki gospodarstw rolnych
   • Podstawowe statystyki
  • Udziały poszczególnych grup materiałów budowlanych w sektorze remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych
  • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Podstawowe statystyki

Graphs

 • Udział robót o charakterze remontowym w sektorze budowlanym w wybranych krajach UE (%), 2015
 • Liczba firm budowlanych zarejestrowanych w Polsce (tys.), 2005-2016
 • Środki UE przeznaczone na rewitalizację w Polsce (mld zł), 2004-2020
 • Całkowite koszty termomodernizacji połowy powierzchni użytkowej budynków w Polsce, wariant optymalny (mld zł), 2016
 • Udział remontów i modernizacji budynków w zużyciu poszczególnych typów materiałów budowlanych w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku budownictwa kubaturowego według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln szt.), 2007-2017
 • Podział osób remontujących mieszkanie lub dom w Polsce ze względu na uzyskane wykształcenie (%), 2016
 • Podział osób remontujących mieszkanie lub dom w Polsce ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (%), 2016
 • Podział osób remontujących mieszkanie lub dom w Polsce ze względu na ich sytuację mieszkaniową (%), 2016
 • Najczęściej przeprowadzane typy prac remontowych w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na uzyskane wykształcenie (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na dochód netto na jedną osobę (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na to, kto wykonuje remont (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne ze względu na przedmiot remontu w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne ze względu na najczęściej przeprowadzane typy prac remontowych w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na miejsce zakupu materiałów (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na uzyskane wykształcenie (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na dochód netto na jedną osobę (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na to, kto wykonuje remont (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na przedmiot remontu (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania ze względu na najczęściej przeprowadzane typy prac remontowych w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na miejsce zakupu materiałów (%), 2016
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, w podziale na główne typu robót, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana instalacji, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce w podziale na formy własności, wymiana instalacji, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, remont dachu, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce w podziale na formy własności, remont dachu, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana stolarki budowlanej, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce w podziale na formy własności, wymiana stolarki budowlanej, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Odsetek mieszkań z wielkiej płyty w transakcjach na rynku mieszkaniowym w Polsce (%), średnia z lat 2012-2015
 • Udział remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych w zużyciu poszczególnych typów materiałów budowlanych w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, 2011-2016
 • Podział prac związanych z przeprowadzeniem ostatniego remontu w mieszkaniu/domu respondenta w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo użyteczności publicznej, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo użyteczności publicznej, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo użyteczności publicznej, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo biurowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo biurowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo biurowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budynki transportu i łączności, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budynki transportu i łączności, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budynki transportu i łączności, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo hotelowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo hotelowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo hotelowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków hotelowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków hotelowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo przemysłowo-magazynowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo przemysłowo-magazynowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo przemysłowo-magazynowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków przemysłowo-magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków przemysłowo-magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo niemieszkaniowe pozostałe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo niemieszkaniowe pozostałe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo niemieszkaniowe pozostałe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych pozostałych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych pozostałych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Udział remontów i modernizacji budynków niemieszkaniowych w zużyciu poszczególnych typów materiałów budowlanych w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku budownictwa niemieszkaniowego według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo niemieszkaniowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo niemieszkaniowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo niemieszkaniowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015

Tables

 • Struktura rynku budownictwa kubaturowego według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON, 2015-2016
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy na lata 2012-2021
 • Planowana alokacja środków unijnych na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województw na lata 2014-2020 (mln €), styczeń 2017
 • Minimalne wymagania sprawności energetycznej budynków w Polsce od 2014, 2017 oraz 2021 roku
 • Podział prac związanych z przeprowadzeniem ostatniego remontu w mieszkaniu/domu respondenta ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania w Polsce (%), wrzesień 2016
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków wielomieszkaniowych w Polsce, 2013-2022
 • Plany inwestycyjne szpitali publicznych w Polsce (%), 2014-2018
 • Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2014-2018
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków użyteczności publicznej w Polsce, 2012-2022
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków handlowych w Polsce, 2011-2020
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków biurowych w Polsce, 2013-2021
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków transportu i łączności w Polsce, 2012-2020
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków hotelowych w Polsce, 2013-2021
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków przemysłowo-magazynowych w Polsce, 2014-2019