Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2012

Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Raport jest w 100% oparty o badanie przeprowadzone przez PMR Research w sektorze małych i średnich firm w Polsce w I kw. 2012 r.


Celem raportu jest ocena stanu faktycznego i przeprowadzenie swojego rodzaju inwentaryzacji sektora MŚP pod względem wykorzystywanych przez firmy rozwiązań ICT.

Raport omawia też plany firm, ich wydatki i pokazuje najważniejsze trendy związane z inwestycjami w ICT w sektorze MŚP.

Publikacja skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach w zakresie oprogramowania i usług IT, jak również na infrastrukturze teleinformatycznej będącej na wyposażeniu małych i średnich firm w Polsce. 

 

Atuty raportu

 • Unikalna zawartość – jedyny taki raport na rynku
 • Raport zawiera przegląd najaktualniejszych danych dotyczących posiadanych zasobów ICT w sektorze MŚP w Polsce. Stanowi on użyteczne narzędzie w planowaniu strategii sprzedaży zwłaszcza dla: producentów i dystrybutorów oprogramowania dla przedsiębiorstw, firm świadczących usługi IT, producentów dystrybutorów komputerów oraz akcesoriów i podzespołów komputerowych, a także firm doradczych zajmujących się polskim rynkiem IT.
 • Dane w 100% oparte na wywiadach z firmami
 • Kompleksowa analiza popytowej strony rynku
 • Dane o intensywności korzystania z oprogramowania i usług informatycznych
 • Prognozy na kolejne lata dotyczące inwestycji w poszczególne rozwiązania IT przez sektor MŚP, pokazują potencjał informatyczny sektora.

 

Dlaczego zdecydowaliśmy się na opublikowanie tego raportu?

 • Sektor MŚP ma relatywnie najlepsze perspektywy wzrostu skumulowanych wydatków na IT i poprawy penetracji wykorzystywanych rozwiązań w kolejnych latach.
 • Praktycznie każdy dostawca na rynku ICT w większym lub mniejszym stopniu targetuje sektor MŚP lub taki ruch rozważa.
 • Liczba małych i średnich firm w Polsce nadal rośnie, podczas gdy liczba firm dużych spada (w oparciu o dane ZUS o liczbie przedsiębiorstw płacących składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • Operatorzy – ostatnio nawet sieci telewizji kablowej – starają się rozwijać ofertę usług dla MŚP. 

 

Sytuacje biznesowe, w których raport będzie rzetelnym źródłem informacji rynkowych

 • Budowanie strategii sprzedażowej w sektorze MŚP.
 • Szukanie nowych możliwości sprzedaży i rynków zbytu dla własnych produktów i usług ICT.
 • Wprowadzanie produktów i usług adresowanych do małych i średnich firm.
 • Ocena potencjału sektora MŚP w Polsce pod względem posiadanych zasobów i wydatków na ICT.
 • Ocena popularności poszczególnych rozwiązań i dostawców ICT w sektorze MŚP.

 

Raport szczególnie rekomendujemy

 • Kadrze kierowniczej oraz działom marketingu firm obecnych na polskim rynku IT, a w szczególności dostawcom oprogramowania i usług IT
 • Firmom telekomunikacyjnym i operatorom telewizji kablowej próbującym rozszerzyć swoją działalność o usługi dla sektora SOHO/SME
 • Dystrybutorom produktów i usług ICT
 • Firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
 • Izbom handlowym, organizacjom branżowym
 • Uczelnion, instytututom naukowym
 • Instytucjom finansowym (bankom, domom maklerskim, funduszom inwestycyjnym).

 

Extract from this report

 • W latach 2010-2012 przeciętna liczba komputerów przypadających na jedno przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 osób nie zmieniła się i wynosi średnio 42 komputery, natomiast zmieniły się proporcje na korzyść rozwiązań mobilnych (wzrosły o 3 p.p.).
 • W sektorze MŚP ponad połowa (59%) firm korzysta z zewnętrznych usług świadczących usługi z zakresu IT. Częściej są to firmy średnie (69%), o wysokim poziomie przychodów.
 • Większa część środków przeznaczonych na ICT przez małe i średnie firmy kierowana jest na telekomunikację (stosunek do informatyki 6:4), chociaż w przedsiębiorstwach z branży finansowej i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej tendencja jest odwrotna. 

 

Market commentary by expert

Segment małych i średnich firm ma obecnie fundamentalne znaczenie z punktu widzenia potencjału rozwoju dla produktów i usług oferowanych przez dostawców z branży ICT. Wprawdzie duże firmy wydają relatywnie więcej na zakup nowych technologii, jednak nasycenie tego segmentu i poziom konkurencji są również na najwyższym poziomie. Nie dziwi zatem zainteresowanie dostawców firmami mniejszymi i schodzenie niżej w poszukiwaniu klientów. Tym bardziej, że segment MŚP to nadal słabiej spenetrowany obszar, gdzie poziom nasycenia poszczególnymi typami rozwiązań ICT sugeruje potencjał i wysokie możliwości sprzedażowe. Obiecująco wygląda również baza podmiotów – według różnych szacunków mogąca w przedziale zatrudnienia 10-249 sięgać nawet 140 tys. podmiotów, podczas gdy aktywnych firm dużych jest w Polsce nieco ponad 5 tys. W efekcie stosunkowo niewielki procentowo wzrost penetracji poszczególnych rozwiązań ICT w segmencie MŚP oznacza de facto tysiące sprzedanych urządzeń czy dostarczonych aplikacji.

Paweł Olszynka, Kierownik działu analiz rynku telekomunikacyjnego i IT 

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 1. Metodologia przygotowywania raportu p. 15

 2. Streszczenie menedżerskie p. 19

 3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce p. 27

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 27
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 27
   • Komunikacja głosowa p. 33
   • Dostęp do internetu p. 36
  • Usługi IT p. 38
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 38
   • Plany korzystania z usług IT p. 39
   • Usługi hostingowe p. 40
   • Dostawcy usług IT p. 42
  • Oprogramowanie p. 42
   • Plany zakupowe w zakresie oprogramowania p. 45
   • Pakiety biurowe p. 47
   • Oprogramowanie ERP p. 47
   • Oprogramowanie CRM p. 51
   • Oprogramowanie BI p. 53
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 54
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 55
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 56
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 56
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 56
  • Pracownicy działu IT p. 57
  • Strategiczny inwestor p. 58
  • Finansowanie ICT p. 58
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 58
   • Fundusze unijne p. 60
 4. Analiza porównawcza przedsiębiorstw według branż p. 61

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 62
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 62
   • Komunikacja głosowa p. 63
   • Dostęp do internetu p. 65
   • Usługi hostingowe p. 66
  • Usługi IT p. 67
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 67
   • Plany korzystania z usług IT p. 68
   • Dostawcy usług IT p. 69
  • Oprogramowanie p. 69
   • Pakiety biurowe p. 71
   • Oprogramowanie ERP, CRM, BI p. 71
  • Pracownicy działu IT p. 72
  • Strategiczny inwestor p. 73
  • Finansowanie ICT p. 74
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 74
   • Fundusze unijne p. 75
 5. Analiza zasobów przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach gospodarki

  Handel p. 79

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 79
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 79
   • Komunikacja głosowa p. 80
   • Dostęp do internetu p. 83
  • Usługi IT p. 85
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 85
   • Plany korzystania z usług IT p. 86
   • Usługi hostingowe p. 87
   • Dostawcy usług IT p. 88
  • Oprogramowanie p. 88
   • Pakiety biurowe p. 89
   • Oprogramowanie ERP p. 90
   • Oprogramowanie CRM p. 92
   • Oprogramowanie BI p. 92
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 92
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 92
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 93
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 93
  • Pracownicy działu IT p. 94
  • Strategiczny inwestor p. 94
  • Finansowanie ICT p. 95
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 95
   • Fundusze unijne p. 97
 6. Produkcja procesowa p. 99

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 99
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 99
   • Komunikacja głosowa p. 100
   • Dostęp do internetu p. 103
  • Usługi IT p. 104
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 104
   • Plany korzystania z usług IT p. 106
   • Usługi hostingowe p. 106
   • Dostawcy usług IT p. 107
  • Oprogramowanie p. 108
   • Pakiety biurowe p. 108
   • Oprogramowanie ERP p. 109
   • Oprogramowanie CRM p. 110
   • Oprogramowanie BI p. 110
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 111
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 111
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 112
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 112
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 112
  • Pracownicy działu IT p. 112
  • Strategiczny inwestor p. 113
  • Finansowanie ICT p. 114
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 114
   • Fundusze unijne p. 116
 7. Produkcja dyskretna p. 117

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 117
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 117
   • Komunikacja głosowa p. 118
   • Dostęp do internetu p. 121
  • Usługi IT p. 122
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 122
   • Plany korzystania z usług IT p. 124
   • Usługi hostingowe p. 124
   • Dostawcy usług IT p. 125
  • Oprogramowanie p. 126
   • Pakiety biurowe p. 126
   • Oprogramowanie ERP p. 127
   • Oprogramowanie CRM p. 127
   • Oprogramowanie BI p. 127
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 127
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 128
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 128
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 128
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 129
   • Pracownicy działu IT p. 129
  • Strategiczny inwestor p. 130
  • Finansowanie ICT p. 131
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 131
   • Fundusze unijne p. 133
 8. Transport p. 135

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 135
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 135
   • Komunikacja głosowa p. 136
   • Dostęp do internetu p. 139
  • Usługi IT p. 140
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 140
   • Plany korzystania z usług IT p. 142
   • Usługi hostingowe p. 142
   • Dostawcy usług IT p. 143
  • Oprogramowanie p. 144
   • Pakiety biurowe p. 144
   • Oprogramowanie ERP p. 145
   • Oprogramowanie CRM p. 146
   • Oprogramowanie BI p. 147
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 147
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 147
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 148
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 148
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 148
  • Pracownicy działu IT p. 148
  • Strategiczny inwestor p. 149
  • Finansowanie ICT p. 150
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 150
   • Fundusze unijne p. 152
 9. HoReCa p. 153

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 153
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 153
   • Komunikacja głosowa p. 154
   • Dostęp do internetu p. 156
  • Usługi IT p. 158
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 158
   • Plany korzystania z usług IT p. 159
   • Usługi hostingowe p. 160
   • Dostawcy usług IT p. 160
  • Oprogramowanie p. 161
   • Pakiety biurowe p. 162
   • Oprogramowanie ERP p. 162
   • Oprogramowanie CRM p. 162
   • Oprogramowanie BI p. 162
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 162
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 163
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 163
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 163
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 164
  • Pracownicy działu IT p. 164
  • Strategiczny inwestor p. 165
  • Finansowanie ICT p. 166
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 166
   • Fundusze unijne p. 168
 10. Utilities p. 169

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 169
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 169
   • Komunikacja głosowa p. 170
   • Dostęp do internetu p. 173
  • Usługi IT p. 174
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 174
   • Plany korzystania z usług IT p. 176
   • Usługi hostingowe p. 176
   • Dostawcy usług IT p. 177
  • Oprogramowanie p. 178
   • Pakiety biurowe p. 178
   • Oprogramowanie ERP p. 179
   • Oprogramowanie CRM p. 181
   • Oprogramowanie BI p. 181
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 181
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 182
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 182
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 183
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 183
  • Pracownicy działu IT p. 183
  • Strategiczny inwestor p. 184
  • Finansowanie ICT p. 185
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 185
   • Fundusze unijne p. 187
 11. Finanse p. 189

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 189
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 189
   • Komunikacja głosowa p. 190
   • Dostęp do internetu p. 193
  • Usługi IT p. 194
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 194
   • Plany korzystania z usług IT p. 196
   • Usługi hostingowe p. 196
   • Dostawcy usług IT p. 197
  • Oprogramowanie p. 198
   • Pakiety biurowe p. 198
   • Oprogramowanie ERP p. 199
   • Oprogramowanie CRM p. 200
   • Oprogramowanie BI p. 200
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 201
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 202
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 202
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 202
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 202
  • Pracownicy działu IT p. 203
  • Strategiczny inwestor p. 203
  • Finansowanie ICT p. 204
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 204
   • Fundusze unijne p. 207
 12. Spis wykresów p. 209

 13. Spis tabel p. 219

 14. Informacja o PMR p. 225

 15. Dane kontaktowe p. 226

Spis wykresów

 1. Typ i liczba komputerów używanych w sektorze MŚP w Polsce, marzec 2010      28
 2. Przeciętna liczba komputerów przypadająca na jedno przedsiębiorstwo w sektorze MŚP w Polsce, 2005, 2010 i I kw. 2012      29
 3. Średnia liczba lat, po których wymienia się komputer biurkowy w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012       32
 4. Popularność wykorzystania własnego serwera, lokalnej sieci LAN i WLAN w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      32
 5. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      33
 6. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      34
 7. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      35
 8. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      35
 9. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 20121      36
 10. Popularność poszczególnych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      37
 11. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      41
 12. Popularność korzystania z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      42
 13. Popularność wykorzystywania poszczególnego oprogramowania w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      43
 14. Popularność posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      48
 15. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012       48
 16. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      50
 17. Planowane wdrożenie nowych modułów do posiadanych systemów ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      50
 18. Udział firm korzystających z niezależnego oprogramowania CRM oraz modułu CRM w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      51
 19. Rok wdrożenia oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      52
 20. Udział firm korzystających z niezależnego oprogramowania BI oraz modułu BI w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      53
 21. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      55
 22. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      56
 23. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      57
 24. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu ERP w MŚP w Polsce, I kw. 2012      72
 25. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, 2012      80
 26. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      81
 27. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      82
 28. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      82
 29. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      83
 30. Udział poszczególnych dostawców internetu i w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce 2012      83
 31. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      84
 32. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      85
 33. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      86
 34. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      86
 35. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      87
 36. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      87
 37. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      88
 38. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      89
 39. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      89
 40. Popularność poszczególnych typów oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      90
 41. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      90
 42. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      91
 43. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      92
 44. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      93
 45. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      93
 46. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      94
 47. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      95
 48. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      95
 49. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      96
 50. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      97
 51. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2011      97
 52. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      100
 53. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      101
 54. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      102
 55. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      102
 56. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      103
 57. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      103
 58. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      104
 59. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      105
 60. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      105
 61. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      106
 62. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      106
 63. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      107
 64. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      107
 65. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      108
 66. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      109
 67. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      109
 68. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, 2012      110
 69. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      111
 70. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      111
 71. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      112
 72. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      113
 73. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      114
 74. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      114
 75. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      115
 76. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      116
 77. Poziom przychodów w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2011      116
 78. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      118
 79. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      119
 80. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      120
 81. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      120
 82. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      121
 83. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      121
 84. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      122
 85. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      123
 86. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      123
 87. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      124
 88. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      124
 89. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      125
 90. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      125
 91. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      126
 92. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      127
 93. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      128
 94. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      128
 95. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      129
 96. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      130
 97. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      130
 98. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      131
 99. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      131
 100. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      132
 101. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      133
 102. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      136
 103. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      137
 104. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      138
 105. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      138
 106. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      139
 107. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      139
 108. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      140
 109. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      141
 110. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      141
 111. Odsetek firm planujących korzystanie z usług IT świadczonych przez zewnętrzne firmy w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      142
 112. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      142
 113. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      143
 114. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      143
 115. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      144
 116. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      145
 117. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      145
 118. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      146
 119. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      147
 120. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      147
 121. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      148
 122. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      149
 123. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      150
 124. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      150
 125. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      151
 126. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      152
 127. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2011      152
 128. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      154
 129. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      155
 130. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      155
 131. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      156
 132. Popularność usług typu prepaid i postpaid w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      156
 133. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      157
 134. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      157
 135. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      158
 136. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      159
 137. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      159
 138. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      160
 139. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      160
 140. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      161
 141. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      161
 142. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      162
 143. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      163
 144. Popularność posiadanego oprogramowania kadrowo-płacowe w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży Horeca w Polsce, 2012       163
 145. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP branży HoReCa w Polsce (%), 2012      164
 146. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      165
 147. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      165
 148. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      166
 149. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      166
 150. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      167
 151. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2011      168
 152. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      170
 153. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      171
 154. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      172
 155. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      172
 156. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      173
 157. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      173
 158. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      174
 159. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      175
 160. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      175
 161. Odsetek przedsiębiorstw użyteczności publicznej planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      176
 162. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      176
 163. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      177
 164. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      177
 165. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      178
 166. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      179
 167. Popularność posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      179
 168. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      180
 169. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      181
 170. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      182
 171. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      182
 172. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      183
 173. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      184
 174. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      185
 175. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      185
 176. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      186
 177. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      187
 178. Poziom przychodów w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2011      187
 179. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      190
 180. Popularność poszczególnych metod komunikacji głosowej wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      191
 181. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      192
 182. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      192
 183. Popularność usług typu prepaid i postpaid w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      193
 184. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      193
 185. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      194
 186. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      195
 187. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      195
 188. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      196
 189. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      196
 190. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      197
 191. Popularność korzystania z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      197
 192. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      198
 193. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      199
 194. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w branży finansowej w MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      199
 195. Moduły posiadanego systemu CRM w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      200
 196. Moduły posiadanego systemu BI w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      201
 197. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      201
 198. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      202
 199. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      203
 200. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      204
 201. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      204
 202. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2011      205
 203. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      205
 204. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      206
 205. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2011      207
   

Spis tabel

 1. Szacowana przez PMR Research liczba przedsiębiorstw sektora MŚP z podziałem na branże, 2012      16
 2. Udział przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce pod względem typu urządzeń na wyposażeniu, I kw. 2012      28
 3. Średnia liczba urządzeń w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w Polsce, I kw. 2012      29
 4. Liczba zakupów urządzeń planowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP w Polsce, I kw. 2012      30
 5. Odsetek firm planujących zakup poszczególnych typów urządzeń w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      31
 6. Średnia liczba lat, po których wymienia się komputer w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      31
 7. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych (w tym także smartfonów) w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      34
 8. Prędkość łączy w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      37
 9. Średnia prędkość łącza internetowego w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      38
 10. Korzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2011      38
 11. Korzystanie z poszczególnych typów usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2011      39
 12. Plany skorzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      40
 13. Udział firm planujących skorzystać z usług firm zewnętrznych świadczących usługi IT (%) w sektorze MŚP w Polsce, 2012      40
 14. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      41
 15. Oprogramowanie wykorzystywane w sektorze MŚP przez przedsiębiorstwa z branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      43
 16. Oprogramowanie w MŚP w Polsce z podziałem na formę instalacji, I kw. 2012      44
 17. Odsetek MŚP w Polsce planujących w najbliższym czasie wymienić oprogramowanie na inne, posiadające takie same funkcje (%), 2012      45
 18. Odsetek (%) i liczba firm (tys.), które nie posiadają danego typu oprogramowania, ale planują jego zakup w najbliższym roku w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      46
 19. Posiadane wersje pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      47
 20. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, 2012      49
 21. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      49
 22. Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, 2012      52
 23. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu CRM w MŚP w Polsce, I kw. 2012      53
 24. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu BI w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      54
 25. Zatrudnienie pracowników w dziale IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      57
 26. Odsetek firm posiadających zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      58
 27. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), 2010-2011      58
 28. Przewidywana na 2012 r. dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      59
 29. Poziom wydatków na ICT w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      59
 30. Liczba wywiadów zrealizowanych przez PMR Research w poszczególnych branżach z podziałem na małe i średnie firmy, 2012      61
 31. Nasycenie technologiami IT w sektorze MŚP w Polsce, 2012      63
 32. Udział wykorzystania własnego serwera, lokalnej sieci LAN i WLAN w sektorze MŚP (%), 2012      63
 33. Udział metod komunikacji głosowej wykorzystywanej w sektorze MŚP (%), 2012      64
 34. Liczba telefonów stacjonarnych i komórkowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      64
 35. Udział dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP, 2012      64
 36. Udział operatorów telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      65
 37. Wykorzystywane modele płatności za korzystanie z usług telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      65
 38. Dostawca internetu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      65
 39. Wykorzystywane typy łącza internetowego w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      66
 40. Prędkość łączy w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      66
 41. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      66
 42. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      67
 43. Korzystanie z systemów wideokonferencji* w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      67
 44. Korzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      68
 45. Plany skorzystania z poszczególnych usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce w 2012 r. (%), 2012      68
 46. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      69
 47. Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze MŚP w poszczególnych branżach w Polsce, I kw. 2012      69
 48. Najczęściej wykorzystywane programy ze względu na funkcje w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      70
 49. Posiadane wersje pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      71
 50. Średnia liczba użytkowników oprogramowania ERP i CRM w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      71
 51. Udział oprogramowania CRM i BI w podziale na niezależne systemy i moduły ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      72
 52. Informacje o zatrudnieniu pracowników IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      72
 53. Liczba pracowników w firmach z sektora finansowego MŚP w Polsce, I kw. 2012      73
 54. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      73
 55. Udział firm posiadających oddziały w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      73
 56. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      74
 57. Przewidywana w 2012 r. dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      74
 58. Poziom wydatków w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      75
 59. Poziom przychodów firm w sektorze MŚP w Polsce w 2011 r. (%), 2012      75
 60. Korzystanie z funduszy UE w celu finansowania inwestycji w ICT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      75
 61. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, 2012      79
 62. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      80
 63. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      81
 64. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      84
 65. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      91
 66. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      94
 67. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (zł), I kw. 2012      96
 68. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, 2012      99
 69. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      100
 70. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      101
 71. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      104
 72. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      110
 73. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      113
 74. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (zł), I kw. 2012      115
 75. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, I kw. 2012      117
 76. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, 2012      118
 77. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, 2012      119
 78. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej (Mbit/s), I kw. 2012      122
 79. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży produkcji dyskretnej w Polsce, I kw. 2012      129
 80. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (zł), I kw. 2012      132
 81. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki, 2012      135
 82. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      136
 83. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      137
 84. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      140
 85. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      146
 86. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      149
 87. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży HoReCa, 2012      151
 88. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (zł), I kw. 2012      153
 89. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP przez przedsiębiorstwa z branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      154
 90. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      155
 91. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      158
 92. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      164
 93. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (zł), I kw. 2012      167
 94. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      169
 95. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      170
 96. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      171
 97. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      174
 98. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      180
 99. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach użyteczności publiczności w Polsce, I kw. 2012      184
 100. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      186
 101. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      189
 102. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      190
 103. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, 2012      191
 104. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      194
 105. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży  finansowej w Polsce, I kw. 2012      203
 106. Roczne całkowite wydatki na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (zł), 2011      206

PMR prezentuje wyniki unikalnego badania przeprowadzonego na próbie 800 małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w I kw. 2012 r. Wyniki badania, przedstawione za pomocą innowacyjnej, interaktywnej wizualizacji graficznej z wbudowanymi funkcjami filtrowania danych według spersonalizowanych kryteriów, dostarczają, między innymi,  szczegółowych danych o bieżącej sytuacji na rynku, a także najbardziej aktualnych  planów małych i średnich firm dotyczących inwestycji w rozwiązania ICT. 

Badanie 800 polskich przedsiębiorstw objęło następującą tematykę:

 • poziom informatyzacji badanych firm (liczba komputerów biurkowych, laptopów, liczba komputerów/liczba pracowników, posiadanie różnego typu sprzętu IT, rodzaje dostępu do Internetu, korzystanie z usług telekomunikacyjnych i ICT, itp.)
 • typy wykorzystywanych usług IT, korzystanie z outsourcingu i pomocy dostawców zewnętrznych
 • szacunkowe bieżące i prognozowane wydatki na IT
 • finansowanie projektów informatycznych z funduszy Unii Europejskiej.

Przykładowe szczegółowe kategorie analizy:

W ramach głównych kategorii oprogramowania przedstawione są następujące zestawienia:

 • nasycenie rynku, liczba firm posiadających poszczególne systemy/typy rozwiązań
 • udziały poszczególnych producentów w ogóle działających i trwających wdrożeń
 • liczba firm planujących wdrożenia/zakup określonego typu rozwiązań do końca 2010 i 2011 r. – prognoza rozwoju
 • zaawansowanie istniejących wdrożeń – średnia liczba wdrożonych modułów/liczba stanowisk w badanych firmach
 • rozróżnienie na rozwiązania pudełkowe vs. wdrożenie i aplikacje wykorzystywane w modelu usługowym (SaaS)
 • analiza według rodzaju prowadzonej działalności.

Rzeczowe odpowiedzi na nurtujące pytania:

 • Jakiego typu oprogramowanie jest wykorzystywane w MŚP w Polsce i w jakim zakresie? (rodzaje licencji, liczba pracowników korzystających z konkretnych aplikacji)
 • Jaki jest najpopularniejszy model wykorzystania oprogramowania w małych i średnich firmach w Polsce? (zakup licencji vs. SaaS)
 • Jakich producentów jest oprogramowanie w MŚP w Polsce?
 • Kiedy zostało przeprowadzone wdrożenie określonego typu oprogramowania?
 • Jakie typy usług IT są najczęściej kupowane przez polskie MŚP?
 • Jak powszechne są wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce  usługi wirtualizacji, hostingu i rozwiązania oferowane w modelu on-line?
 • Jakie plany inwestycyjne mają polskie MŚP w zakresie zakupu oprogramowania/usług/wymian sprzętu?
 • Jaka jest wielkość budżetu na IT w małych i średnich firmach w Polsce? – sytuacja bieżąca i plany
 • Ilu informatyków zatrudniają polskie małe i średnie przedsiębiorstwa na etatach?
 • Jakie trendy dominują w polskich MŚP w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych?
 • Jacy operatorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego cieszą się największym zaufaniem polskich przedsiębiorców?
 • Czy polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP korzystają z dofinansowania?

Dzięki analizie tych danych można między innymi:

 • Zbudować skuteczną strategię sprzedaży w sektorze MŚP
 • Znaleźć i zdobyć nowe rynki zbytu na własne produkty i usługi ICT
 • Zaprojektować przekonujące portfolio produktów skierowane do sektora MŚP
 • Ocenić potencjał sektora pod względem zasobów i wydatków na ICT
 • Sprawdzić którzy dostawcy usług ICT cieszą się największym zaufaniem w sektorze MŚP w Polsce.

Szczegóły badania:

Wyniki badania małych i średnich firm zostały zaprezentowane zarówno w sposób zbiorczy dla całego sektora MŚP z podziałem na dwie grupy zatrudnienia (10-49 i 50-249), jak również osobno dla następujących sektorów gospodarki:

 • produkcja procesowa
 • produkcja dyskretna
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (tzw. utlilities): elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, wodociągi i inne komunalne
 • handel detaliczny i hurtowy, dystrybucja towarów
 • finanse (banki, ubezpieczenia, leasing, fundusze, pośrednictwo finansowe)
 • transport, spedycja, logistyka
 • hotele, restauracje, catering (HoReCa).

W badaniu uwzględniono następujące rodzaje oprogramowania:

 • biurowe
 • antywirusowe
 • do zrządzania obiegiem dokumentów
 • ERP
 • CRM
 • BI
 • finansowo-księgowe
 • kadrowo-płacowe i inne.

PMR Data Centre

Badanie zostało zrealizowane przez wyspecjalizowany dział badań PMR oraz dział analizy danych PMR.