Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2012

Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Raport jest w 100% oparty o badanie przeprowadzone przez PMR Research w sektorze małych i średnich firm w Polsce w I kw. 2012 r.


Celem raportu jest ocena stanu faktycznego i przeprowadzenie swojego rodzaju inwentaryzacji sektora MŚP pod względem wykorzystywanych przez firmy rozwiązań ICT.

Raport omawia też plany firm, ich wydatki i pokazuje najważniejsze trendy związane z inwestycjami w ICT w sektorze MŚP.

Publikacja skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach w zakresie oprogramowania i usług IT, jak również na infrastrukturze teleinformatycznej będącej na wyposażeniu małych i średnich firm w Polsce. 

 

Atuty raportu

 • Unikalna zawartość – jedyny taki raport na rynku
 • Raport zawiera przegląd najaktualniejszych danych dotyczących posiadanych zasobów ICT w sektorze MŚP w Polsce. Stanowi on użyteczne narzędzie w planowaniu strategii sprzedaży zwłaszcza dla: producentów i dystrybutorów oprogramowania dla przedsiębiorstw, firm świadczących usługi IT, producentów dystrybutorów komputerów oraz akcesoriów i podzespołów komputerowych, a także firm doradczych zajmujących się polskim rynkiem IT.
 • Dane w 100% oparte na wywiadach z firmami
 • Kompleksowa analiza popytowej strony rynku
 • Dane o intensywności korzystania z oprogramowania i usług informatycznych
 • Prognozy na kolejne lata dotyczące inwestycji w poszczególne rozwiązania IT przez sektor MŚP, pokazują potencjał informatyczny sektora.

 

Dlaczego zdecydowaliśmy się na opublikowanie tego raportu?

 • Sektor MŚP ma relatywnie najlepsze perspektywy wzrostu skumulowanych wydatków na IT i poprawy penetracji wykorzystywanych rozwiązań w kolejnych latach.
 • Praktycznie każdy dostawca na rynku ICT w większym lub mniejszym stopniu targetuje sektor MŚP lub taki ruch rozważa.
 • Liczba małych i średnich firm w Polsce nadal rośnie, podczas gdy liczba firm dużych spada (w oparciu o dane ZUS o liczbie przedsiębiorstw płacących składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • Operatorzy – ostatnio nawet sieci telewizji kablowej – starają się rozwijać ofertę usług dla MŚP. 

 

Sytuacje biznesowe, w których raport będzie rzetelnym źródłem informacji rynkowych

 • Budowanie strategii sprzedażowej w sektorze MŚP.
 • Szukanie nowych możliwości sprzedaży i rynków zbytu dla własnych produktów i usług ICT.
 • Wprowadzanie produktów i usług adresowanych do małych i średnich firm.
 • Ocena potencjału sektora MŚP w Polsce pod względem posiadanych zasobów i wydatków na ICT.
 • Ocena popularności poszczególnych rozwiązań i dostawców ICT w sektorze MŚP.

 

Raport szczególnie rekomendujemy

 • Kadrze kierowniczej oraz działom marketingu firm obecnych na polskim rynku IT, a w szczególności dostawcom oprogramowania i usług IT
 • Firmom telekomunikacyjnym i operatorom telewizji kablowej próbującym rozszerzyć swoją działalność o usługi dla sektora SOHO/SME
 • Dystrybutorom produktów i usług ICT
 • Firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
 • Izbom handlowym, organizacjom branżowym
 • Uczelnion, instytututom naukowym
 • Instytucjom finansowym (bankom, domom maklerskim, funduszom inwestycyjnym).

 

Extract from this report

 • W latach 2010-2012 przeciętna liczba komputerów przypadających na jedno przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 osób nie zmieniła się i wynosi średnio 42 komputery, natomiast zmieniły się proporcje na korzyść rozwiązań mobilnych (wzrosły o 3 p.p.).
 • W sektorze MŚP ponad połowa (59%) firm korzysta z zewnętrznych usług świadczących usługi z zakresu IT. Częściej są to firmy średnie (69%), o wysokim poziomie przychodów.
 • Większa część środków przeznaczonych na ICT przez małe i średnie firmy kierowana jest na telekomunikację (stosunek do informatyki 6:4), chociaż w przedsiębiorstwach z branży finansowej i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej tendencja jest odwrotna. 

 

Market commentary by expert

Segment małych i średnich firm ma obecnie fundamentalne znaczenie z punktu widzenia potencjału rozwoju dla produktów i usług oferowanych przez dostawców z branży ICT. Wprawdzie duże firmy wydają relatywnie więcej na zakup nowych technologii, jednak nasycenie tego segmentu i poziom konkurencji są również na najwyższym poziomie. Nie dziwi zatem zainteresowanie dostawców firmami mniejszymi i schodzenie niżej w poszukiwaniu klientów. Tym bardziej, że segment MŚP to nadal słabiej spenetrowany obszar, gdzie poziom nasycenia poszczególnymi typami rozwiązań ICT sugeruje potencjał i wysokie możliwości sprzedażowe. Obiecująco wygląda również baza podmiotów – według różnych szacunków mogąca w przedziale zatrudnienia 10-249 sięgać nawet 140 tys. podmiotów, podczas gdy aktywnych firm dużych jest w Polsce nieco ponad 5 tys. W efekcie stosunkowo niewielki procentowo wzrost penetracji poszczególnych rozwiązań ICT w segmencie MŚP oznacza de facto tysiące sprzedanych urządzeń czy dostarczonych aplikacji.

Paweł Olszynka, Kierownik działu analiz rynku telekomunikacyjnego i IT 

 

Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products

 1. Metodologia przygotowywania raportu p. 15

 2. Streszczenie menedżerskie p. 19

 3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce p. 27

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 27
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 27
   • Komunikacja głosowa p. 33
   • Dostęp do internetu p. 36
  • Usługi IT p. 38
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 38
   • Plany korzystania z usług IT p. 39
   • Usługi hostingowe p. 40
   • Dostawcy usług IT p. 42
  • Oprogramowanie p. 42
   • Plany zakupowe w zakresie oprogramowania p. 45
   • Pakiety biurowe p. 47
   • Oprogramowanie ERP p. 47
   • Oprogramowanie CRM p. 51
   • Oprogramowanie BI p. 53
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 54
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 55
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 56
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 56
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 56
  • Pracownicy działu IT p. 57
  • Strategiczny inwestor p. 58
  • Finansowanie ICT p. 58
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 58
   • Fundusze unijne p. 60
 4. Analiza porównawcza przedsiębiorstw według branż p. 61

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 62
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 62
   • Komunikacja głosowa p. 63
   • Dostęp do internetu p. 65
   • Usługi hostingowe p. 66
  • Usługi IT p. 67
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 67
   • Plany korzystania z usług IT p. 68
   • Dostawcy usług IT p. 69
  • Oprogramowanie p. 69
   • Pakiety biurowe p. 71
   • Oprogramowanie ERP, CRM, BI p. 71
  • Pracownicy działu IT p. 72
  • Strategiczny inwestor p. 73
  • Finansowanie ICT p. 74
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 74
   • Fundusze unijne p. 75
 5. Analiza zasobów przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach gospodarki

  Handel p. 79

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 79
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 79
   • Komunikacja głosowa p. 80
   • Dostęp do internetu p. 83
  • Usługi IT p. 85
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 85
   • Plany korzystania z usług IT p. 86
   • Usługi hostingowe p. 87
   • Dostawcy usług IT p. 88
  • Oprogramowanie p. 88
   • Pakiety biurowe p. 89
   • Oprogramowanie ERP p. 90
   • Oprogramowanie CRM p. 92
   • Oprogramowanie BI p. 92
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 92
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 92
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 93
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 93
  • Pracownicy działu IT p. 94
  • Strategiczny inwestor p. 94
  • Finansowanie ICT p. 95
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 95
   • Fundusze unijne p. 97
 6. Produkcja procesowa p. 99

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 99
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 99
   • Komunikacja głosowa p. 100
   • Dostęp do internetu p. 103
  • Usługi IT p. 104
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 104
   • Plany korzystania z usług IT p. 106
   • Usługi hostingowe p. 106
   • Dostawcy usług IT p. 107
  • Oprogramowanie p. 108
   • Pakiety biurowe p. 108
   • Oprogramowanie ERP p. 109
   • Oprogramowanie CRM p. 110
   • Oprogramowanie BI p. 110
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 111
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 111
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 112
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 112
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 112
  • Pracownicy działu IT p. 112
  • Strategiczny inwestor p. 113
  • Finansowanie ICT p. 114
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 114
   • Fundusze unijne p. 116
 7. Produkcja dyskretna p. 117

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 117
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 117
   • Komunikacja głosowa p. 118
   • Dostęp do internetu p. 121
  • Usługi IT p. 122
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 122
   • Plany korzystania z usług IT p. 124
   • Usługi hostingowe p. 124
   • Dostawcy usług IT p. 125
  • Oprogramowanie p. 126
   • Pakiety biurowe p. 126
   • Oprogramowanie ERP p. 127
   • Oprogramowanie CRM p. 127
   • Oprogramowanie BI p. 127
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 127
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 128
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 128
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 128
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 129
   • Pracownicy działu IT p. 129
  • Strategiczny inwestor p. 130
  • Finansowanie ICT p. 131
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 131
   • Fundusze unijne p. 133
 8. Transport p. 135

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 135
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 135
   • Komunikacja głosowa p. 136
   • Dostęp do internetu p. 139
  • Usługi IT p. 140
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 140
   • Plany korzystania z usług IT p. 142
   • Usługi hostingowe p. 142
   • Dostawcy usług IT p. 143
  • Oprogramowanie p. 144
   • Pakiety biurowe p. 144
   • Oprogramowanie ERP p. 145
   • Oprogramowanie CRM p. 146
   • Oprogramowanie BI p. 147
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 147
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 147
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 148
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 148
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 148
  • Pracownicy działu IT p. 148
  • Strategiczny inwestor p. 149
  • Finansowanie ICT p. 150
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 150
   • Fundusze unijne p. 152
 9. HoReCa p. 153

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 153
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 153
   • Komunikacja głosowa p. 154
   • Dostęp do internetu p. 156
  • Usługi IT p. 158
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 158
   • Plany korzystania z usług IT p. 159
   • Usługi hostingowe p. 160
   • Dostawcy usług IT p. 160
  • Oprogramowanie p. 161
   • Pakiety biurowe p. 162
   • Oprogramowanie ERP p. 162
   • Oprogramowanie CRM p. 162
   • Oprogramowanie BI p. 162
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 162
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 163
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 163
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 163
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 164
  • Pracownicy działu IT p. 164
  • Strategiczny inwestor p. 165
  • Finansowanie ICT p. 166
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 166
   • Fundusze unijne p. 168
 10. Utilities p. 169

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 169
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 169
   • Komunikacja głosowa p. 170
   • Dostęp do internetu p. 173
  • Usługi IT p. 174
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 174
   • Plany korzystania z usług IT p. 176
   • Usługi hostingowe p. 176
   • Dostawcy usług IT p. 177
  • Oprogramowanie p. 178
   • Pakiety biurowe p. 178
   • Oprogramowanie ERP p. 179
   • Oprogramowanie CRM p. 181
   • Oprogramowanie BI p. 181
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 181
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 182
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 182
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 183
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 183
  • Pracownicy działu IT p. 183
  • Strategiczny inwestor p. 184
  • Finansowanie ICT p. 185
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 185
   • Fundusze unijne p. 187
 11. Finanse p. 189

  • Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 189
   • Infrastruktura teleinformatyczna p. 189
   • Komunikacja głosowa p. 190
   • Dostęp do internetu p. 193
  • Usługi IT p. 194
   • Korzystanie z usług IT w 2011 r. p. 194
   • Plany korzystania z usług IT p. 196
   • Usługi hostingowe p. 196
   • Dostawcy usług IT p. 197
  • Oprogramowanie p. 198
   • Pakiety biurowe p. 198
   • Oprogramowanie ERP p. 199
   • Oprogramowanie CRM p. 200
   • Oprogramowanie BI p. 200
   • Oprogramowanie finansowo-księgowe p. 201
   • Oprogramowanie kadrowo-płacowe p. 202
   • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM p. 202
   • Oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów p. 202
   • Oprogramowanie antywirusowe p. 202
  • Pracownicy działu IT p. 203
  • Strategiczny inwestor p. 203
  • Finansowanie ICT p. 204
   • Wydatki na informatykę i telekomunikację p. 204
   • Fundusze unijne p. 207
 12. Spis wykresów p. 209

 13. Spis tabel p. 219

 14. Informacja o PMR p. 225

 15. Dane kontaktowe p. 226

Spis wykresów

 1. Typ i liczba komputerów używanych w sektorze MŚP w Polsce, marzec 2010      28
 2. Przeciętna liczba komputerów przypadająca na jedno przedsiębiorstwo w sektorze MŚP w Polsce, 2005, 2010 i I kw. 2012      29
 3. Średnia liczba lat, po których wymienia się komputer biurkowy w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012       32
 4. Popularność wykorzystania własnego serwera, lokalnej sieci LAN i WLAN w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      32
 5. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      33
 6. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      34
 7. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      35
 8. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      35
 9. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 20121      36
 10. Popularność poszczególnych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      37
 11. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      41
 12. Popularność korzystania z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      42
 13. Popularność wykorzystywania poszczególnego oprogramowania w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      43
 14. Popularność posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      48
 15. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012       48
 16. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      50
 17. Planowane wdrożenie nowych modułów do posiadanych systemów ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      50
 18. Udział firm korzystających z niezależnego oprogramowania CRM oraz modułu CRM w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      51
 19. Rok wdrożenia oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      52
 20. Udział firm korzystających z niezależnego oprogramowania BI oraz modułu BI w ramach systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      53
 21. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      55
 22. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      56
 23. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      57
 24. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu ERP w MŚP w Polsce, I kw. 2012      72
 25. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, 2012      80
 26. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      81
 27. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      82
 28. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      82
 29. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      83
 30. Udział poszczególnych dostawców internetu i w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce 2012      83
 31. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      84
 32. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      85
 33. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      86
 34. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      86
 35. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      87
 36. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      87
 37. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      88
 38. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      89
 39. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      89
 40. Popularność poszczególnych typów oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      90
 41. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      90
 42. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      91
 43. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      92
 44. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      93
 45. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      93
 46. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      94
 47. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      95
 48. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      95
 49. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      96
 50. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2012      97
 51. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (%), 2011      97
 52. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      100
 53. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      101
 54. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      102
 55. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      102
 56. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      103
 57. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      103
 58. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      104
 59. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      105
 60. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      105
 61. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      106
 62. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      106
 63. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      107
 64. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      107
 65. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      108
 66. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      109
 67. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      109
 68. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, 2012      110
 69. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      111
 70. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      111
 71. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      112
 72. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      113
 73. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      114
 74. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      114
 75. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      115
 76. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2012      116
 77. Poziom przychodów w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży produkcji procesowej w Polsce (%), 2011      116
 78. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      118
 79. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      119
 80. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      120
 81. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      120
 82. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      121
 83. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      121
 84. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      122
 85. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      123
 86. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      123
 87. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      124
 88. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      124
 89. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      125
 90. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      125
 91. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      126
 92. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      127
 93. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      128
 94. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      128
 95. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      129
 96. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      130
 97. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      130
 98. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      131
 99. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      131
 100. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2012      132
 101. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (%), 2011      133
 102. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      136
 103. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      137
 104. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      138
 105. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      138
 106. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      139
 107. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      139
 108. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      140
 109. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      141
 110. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      141
 111. Odsetek firm planujących korzystanie z usług IT świadczonych przez zewnętrzne firmy w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      142
 112. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      142
 113. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      143
 114. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      143
 115. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      144
 116. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      145
 117. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      145
 118. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      146
 119. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      147
 120. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      147
 121. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      148
 122. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      149
 123. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      150
 124. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      150
 125. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      151
 126. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2012      152
 127. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (%), 2011      152
 128. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      154
 129. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      155
 130. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      155
 131. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      156
 132. Popularność usług typu prepaid i postpaid w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      156
 133. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      157
 134. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      157
 135. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      158
 136. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      159
 137. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      159
 138. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      160
 139. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      160
 140. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      161
 141. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      161
 142. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      162
 143. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      163
 144. Popularność posiadanego oprogramowania kadrowo-płacowe w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży Horeca w Polsce, 2012       163
 145. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP branży HoReCa w Polsce (%), 2012      164
 146. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      165
 147. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      165
 148. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      166
 149. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      166
 150. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2012      167
 151. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (%), 2011      168
 152. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      170
 153. Popularność poszczególnych komunikacji głosowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      171
 154. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      172
 155. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      172
 156. Popularność usług typu prepaid, postpaid i mix w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      173
 157. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      173
 158. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      174
 159. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      175
 160. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      175
 161. Odsetek przedsiębiorstw użyteczności publicznej planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      176
 162. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      176
 163. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      177
 164. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      177
 165. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      178
 166. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      179
 167. Popularność posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      179
 168. Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      180
 169. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      181
 170. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      182
 171. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      182
 172. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      183
 173. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      184
 174. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      185
 175. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      185
 176. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      186
 177. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2012      187
 178. Poziom przychodów w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (%), 2011      187
 179. Popularność wykorzystania własnego serwera i lokalnej sieci WLAN i LAN w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      190
 180. Popularność poszczególnych metod komunikacji głosowej wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      191
 181. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      192
 182. Popularność poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      192
 183. Popularność usług typu prepaid i postpaid w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      193
 184. Popularność poszczególnych dostawców internetu w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      193
 185. Popularność wykorzystywanych typów łącz internetowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      194
 186. Korzystanie z systemów wideokonferencji (także Skype) w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      195
 187. Popularność korzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      195
 188. Odsetek firm planujących skorzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      196
 189. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      196
 190. Popularność wykorzystywanych usług hostingowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      197
 191. Popularność korzystania z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      197
 192. Popularność wykorzystywania poszczególnych typów oprogramowania w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      198
 193. Popularność poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      199
 194. Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w branży finansowej w MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      199
 195. Moduły posiadanego systemu CRM w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      200
 196. Moduły posiadanego systemu BI w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      201
 197. Popularność poszczególnych typów oprogramowania finansowo-księgowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      201
 198. Popularność poszczególnych typów oprogramowania kadrowo-płacowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      202
 199. Popularność poszczególnych typów oprogramowania antywirusowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      203
 200. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      204
 201. Posiadanie oddziałów firmy w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      204
 202. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2011      205
 203. Przewidywana dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      205
 204. Proporcje wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2012      206
 205. Poziom przychodów w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (%), 2011      207
   

Spis tabel

 1. Szacowana przez PMR Research liczba przedsiębiorstw sektora MŚP z podziałem na branże, 2012      16
 2. Udział przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce pod względem typu urządzeń na wyposażeniu, I kw. 2012      28
 3. Średnia liczba urządzeń w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w Polsce, I kw. 2012      29
 4. Liczba zakupów urządzeń planowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP w Polsce, I kw. 2012      30
 5. Odsetek firm planujących zakup poszczególnych typów urządzeń w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      31
 6. Średnia liczba lat, po których wymienia się komputer w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      31
 7. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych (w tym także smartfonów) w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      34
 8. Prędkość łączy w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      37
 9. Średnia prędkość łącza internetowego w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      38
 10. Korzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2011      38
 11. Korzystanie z poszczególnych typów usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), 2011      39
 12. Plany skorzystania z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      40
 13. Udział firm planujących skorzystać z usług firm zewnętrznych świadczących usługi IT (%) w sektorze MŚP w Polsce, 2012      40
 14. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      41
 15. Oprogramowanie wykorzystywane w sektorze MŚP przez przedsiębiorstwa z branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      43
 16. Oprogramowanie w MŚP w Polsce z podziałem na formę instalacji, I kw. 2012      44
 17. Odsetek MŚP w Polsce planujących w najbliższym czasie wymienić oprogramowanie na inne, posiadające takie same funkcje (%), 2012      45
 18. Odsetek (%) i liczba firm (tys.), które nie posiadają danego typu oprogramowania, ale planują jego zakup w najbliższym roku w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      46
 19. Posiadane wersje pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      47
 20. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, 2012      49
 21. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu ERP w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      49
 22. Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, 2012      52
 23. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu CRM w MŚP w Polsce, I kw. 2012      53
 24. Średnia liczba wykorzystywanych modułów w ramach posiadanego systemu BI w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      54
 25. Zatrudnienie pracowników w dziale IT w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      57
 26. Odsetek firm posiadających zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      58
 27. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), 2010-2011      58
 28. Przewidywana na 2012 r. dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      59
 29. Poziom wydatków na ICT w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      59
 30. Liczba wywiadów zrealizowanych przez PMR Research w poszczególnych branżach z podziałem na małe i średnie firmy, 2012      61
 31. Nasycenie technologiami IT w sektorze MŚP w Polsce, 2012      63
 32. Udział wykorzystania własnego serwera, lokalnej sieci LAN i WLAN w sektorze MŚP (%), 2012      63
 33. Udział metod komunikacji głosowej wykorzystywanej w sektorze MŚP (%), 2012      64
 34. Liczba telefonów stacjonarnych i komórkowych wykorzystywanych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      64
 35. Udział dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze MŚP, 2012      64
 36. Udział operatorów telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      65
 37. Wykorzystywane modele płatności za korzystanie z usług telefonii komórkowej w sektorze MŚP w Polsce (%), 2012      65
 38. Dostawca internetu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      65
 39. Wykorzystywane typy łącza internetowego w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      66
 40. Prędkość łączy w sektorze MŚP w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      66
 41. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      66
 42. Korzystanie z usług hostingu w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach z branży finansowej w Polsce (%), I kw. 2012      67
 43. Korzystanie z systemów wideokonferencji* w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      67
 44. Korzystanie z usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      68
 45. Plany skorzystania z poszczególnych usług IT świadczonych przez firmy zewnętrzne w sektorze MŚP w Polsce w 2012 r. (%), 2012      68
 46. Korzystanie z zewnętrznych dostawców usług IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      69
 47. Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze MŚP w poszczególnych branżach w Polsce, I kw. 2012      69
 48. Najczęściej wykorzystywane programy ze względu na funkcje w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      70
 49. Posiadane wersje pakietu Microsoft Office w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      71
 50. Średnia liczba użytkowników oprogramowania ERP i CRM w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      71
 51. Udział oprogramowania CRM i BI w podziale na niezależne systemy i moduły ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      72
 52. Informacje o zatrudnieniu pracowników IT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      72
 53. Liczba pracowników w firmach z sektora finansowego MŚP w Polsce, I kw. 2012      73
 54. Posiadanie zagranicznego inwestora w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      73
 55. Udział firm posiadających oddziały w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      73
 56. Dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      74
 57. Przewidywana w 2012 r. dynamika wydatków na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      74
 58. Poziom wydatków w sektorze MŚP w Polsce, I kw. 2012      75
 59. Poziom przychodów firm w sektorze MŚP w Polsce w 2011 r. (%), 2012      75
 60. Korzystanie z funduszy UE w celu finansowania inwestycji w ICT w sektorze MŚP w Polsce (%), I kw. 2012      75
 61. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, 2012      79
 62. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      80
 63. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      81
 64. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      84
 65. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      91
 66. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, I kw. 2012      94
 67. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży handlu hurtowego i detalicznego w Polsce (zł), I kw. 2012      96
 68. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, 2012      99
 69. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      100
 70. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      101
 71. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      104
 72. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      110
 73. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży produkcji procesowej w Polsce, I kw. 2012      113
 74. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży produkcji procesowej w Polsce (zł), I kw. 2012      115
 75. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, I kw. 2012      117
 76. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, 2012      118
 77. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce, 2012      119
 78. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej (Mbit/s), I kw. 2012      122
 79. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży produkcji dyskretnej w Polsce, I kw. 2012      129
 80. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży produkcji dyskretnej w Polsce (zł), I kw. 2012      132
 81. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki, 2012      135
 82. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      136
 83. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      137
 84. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      140
 85. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      146
 86. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce, I kw. 2012      149
 87. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży HoReCa, 2012      151
 88. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce (zł), I kw. 2012      153
 89. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP przez przedsiębiorstwa z branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      154
 90. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      155
 91. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      158
 92. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży HoReCa w Polsce, I kw. 2012      164
 93. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w branży HoReCa w Polsce (zł), I kw. 2012      167
 94. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      169
 95. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      170
 96. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      171
 97. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      174
 98. Liczba użytkowników oprogramowania ERP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      180
 99. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach użyteczności publiczności w Polsce, I kw. 2012      184
 100. Wydatki na informatykę i telekomunikację w 2011 r. w sektorze MŚP w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce, I kw. 2012      186
 101. Liczba komputerów stacjonarnych i przenośnych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      189
 102. Wyposażenie w wybrane urządzenia elektroniczne w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, I kw. 2012      190
 103. Liczba wykorzystywanych telefonów stacjonarnych i komórkowych w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce, 2012      191
 104. Prędkość głównego łącza internetowego w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (Mbit/s), I kw. 2012      194
 105. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach z branży  finansowej w Polsce, I kw. 2012      203
 106. Roczne całkowite wydatki na informatykę i telekomunikację w sektorze MŚP w branży finansowej w Polsce (zł), 2011      206

PMR prezentuje wyniki unikalnego badania przeprowadzonego na próbie 800 małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w I kw. 2012 r. Wyniki badania, przedstawione za pomocą innowacyjnej, interaktywnej wizualizacji graficznej z wbudowanymi funkcjami filtrowania danych według spersonalizowanych kryteriów, dostarczają, między innymi,  szczegółowych danych o bieżącej sytuacji na rynku, a także najbardziej aktualnych  planów małych i średnich firm dotyczących inwestycji w rozwiązania ICT. 

Badanie 800 polskich przedsiębiorstw objęło następującą tematykę:

 • poziom informatyzacji badanych firm (liczba komputerów biurkowych, laptopów, liczba komputerów/liczba pracowników, posiadanie różnego typu sprzętu IT, rodzaje dostępu do Internetu, korzystanie z usług telekomunikacyjnych i ICT, itp.)
 • typy wykorzystywanych usług IT, korzystanie z outsourcingu i pomocy dostawców zewnętrznych
 • szacunkowe bieżące i prognozowane wydatki na IT
 • finansowanie projektów informatycznych z funduszy Unii Europejskiej.

Przykładowe szczegółowe kategorie analizy:

W ramach głównych kategorii oprogramowania przedstawione są następujące zestawienia:

 • nasycenie rynku, liczba firm posiadających poszczególne systemy/typy rozwiązań
 • udziały poszczególnych producentów w ogóle działających i trwających wdrożeń
 • liczba firm planujących wdrożenia/zakup określonego typu rozwiązań do końca 2010 i 2011 r. – prognoza rozwoju
 • zaawansowanie istniejących wdrożeń – średnia liczba wdrożonych modułów/liczba stanowisk w badanych firmach
 • rozróżnienie na rozwiązania pudełkowe vs. wdrożenie i aplikacje wykorzystywane w modelu usługowym (SaaS)
 • analiza według rodzaju prowadzonej działalności.

Rzeczowe odpowiedzi na nurtujące pytania:

 • Jakiego typu oprogramowanie jest wykorzystywane w MŚP w Polsce i w jakim zakresie? (rodzaje licencji, liczba pracowników korzystających z konkretnych aplikacji)
 • Jaki jest najpopularniejszy model wykorzystania oprogramowania w małych i średnich firmach w Polsce? (zakup licencji vs. SaaS)
 • Jakich producentów jest oprogramowanie w MŚP w Polsce?
 • Kiedy zostało przeprowadzone wdrożenie określonego typu oprogramowania?
 • Jakie typy usług IT są najczęściej kupowane przez polskie MŚP?
 • Jak powszechne są wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce  usługi wirtualizacji, hostingu i rozwiązania oferowane w modelu on-line?
 • Jakie plany inwestycyjne mają polskie MŚP w zakresie zakupu oprogramowania/usług/wymian sprzętu?
 • Jaka jest wielkość budżetu na IT w małych i średnich firmach w Polsce? – sytuacja bieżąca i plany
 • Ilu informatyków zatrudniają polskie małe i średnie przedsiębiorstwa na etatach?
 • Jakie trendy dominują w polskich MŚP w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych?
 • Jacy operatorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego cieszą się największym zaufaniem polskich przedsiębiorców?
 • Czy polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP korzystają z dofinansowania?

Dzięki analizie tych danych można między innymi:

 • Zbudować skuteczną strategię sprzedaży w sektorze MŚP
 • Znaleźć i zdobyć nowe rynki zbytu na własne produkty i usługi ICT
 • Zaprojektować przekonujące portfolio produktów skierowane do sektora MŚP
 • Ocenić potencjał sektora pod względem zasobów i wydatków na ICT
 • Sprawdzić którzy dostawcy usług ICT cieszą się największym zaufaniem w sektorze MŚP w Polsce.

Szczegóły badania:

Wyniki badania małych i średnich firm zostały zaprezentowane zarówno w sposób zbiorczy dla całego sektora MŚP z podziałem na dwie grupy zatrudnienia (10-49 i 50-249), jak również osobno dla następujących sektorów gospodarki:

 • produkcja procesowa
 • produkcja dyskretna
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (tzw. utlilities): elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, wodociągi i inne komunalne
 • handel detaliczny i hurtowy, dystrybucja towarów
 • finanse (banki, ubezpieczenia, leasing, fundusze, pośrednictwo finansowe)
 • transport, spedycja, logistyka
 • hotele, restauracje, catering (HoReCa).

W badaniu uwzględniono następujące rodzaje oprogramowania:

 • biurowe
 • antywirusowe
 • do zrządzania obiegiem dokumentów
 • ERP
 • CRM
 • BI
 • finansowo-księgowe
 • kadrowo-płacowe i inne.

PMR Data Centre

Badanie zostało zrealizowane przez wyspecjalizowany dział badań PMR oraz dział analizy danych PMR.