Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013

Na podstawie badania 500 firm

Ta publikacja bada trendy w dziedzinie wydatków na ICT w dużych firmach (250 i więcej pracowników), kierując szczególną uwagę na oprogramowanie i usługi ICT wykorzystywane przez firmy.

 

Raport oparty został na badaniu  PMR Research  przeprowadzonym na próbie ponad 500 dużych przedsiębiorstw działających na polskim rynku i zawiera opinie dyrektorów działów IT (CIO), menedżerów IT oraz kierowników zakupów, jak również dostawców produktów i usług, na temat najczęściej wybieranych rozwiązań w sektorze dużych przedsiębiorstw.

 

Dodatkowo analitycy PMR podają swoje szacunki, przygotowane na podstawie rozmów z przedstawicielami dużych firm w Polsce, na temat bieżącej działalności rynku i prognoz rozwoju dla wciąż zmieniającej się branży ICT i oprogramowania dla biznesu.

 

Streszczenie

Duże przedsiębiorstwa są szczególnie ważne dla polskiej branży ICT z następujących powodów:

 • Duże przedsiębiorstwa wydają więcej na produkty i usługi informatyczne niż inne biznesowe grupy klientów
 • Duże firmy są najbardziej skłonne do inwestycji w droższe, bardziej zaawansowane produkty i usługi
 • W dużych firmach istnieje większe prawdopodobieństwo wykorzystania IT jako ważnego elementu działań handlowych na szeroką skalę.

Dzięki stopniowej poprawie sytuacji gospodarczej duże przedsiębiorstwa w Polsce znów inwestują w aktualizacje i rozwój IT.

 

Raport przedstawia wyniki kompleksowego badania ankietowego na temat wydatków na IT i preferencji w tym zakresie zebrane od kluczowych pracowników w ponad 500 dużych przedsiębiorstwach z następujących branż:

 • Opieka zdrowotna i medycyna
 • Usługi użyteczności publicznej – dostawcy i dystrybutorzy energii, elektrociepłownie, wodociągi i inne
 • Handel – hurtownicy i detaliści, dystrybutorzy
 • Wytwórstwo i produkcja – urządzenia mechaniczne, wyrób metali, plastiku, meblarstwo i hutnictwo, produkty chemiczne
 • Dobra szybkozbywalne (FMCG)
 • Transport i logistyka
 • Budownictwo
 • Górnictwo
 • Edukacja.

 

Tematyka raportu

 • Poziom nasycenia rynku różnymi rozwiązaniami ICT i udziały rynkowe głównych dostawców ICT
 • Popularność wybranych rozwiązań telekomunikacyjnych pod względem łącznej liczby firm, które ich używają lub planują wdrożenie (od telefonów komórkowych po systemy wideokonferencyjne i sieci IP VPN)
 • Penetracja różnego typu sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego w dużych przedsiębiorstwach (w tym smartfonów i tabletów)
 • Postęp we wdrożeniach IT
 • Kategorie oprogramowania: planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie relacjami z klientami (CRM), analityka biznesowa (BI), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), systemy zarządzania treścią (CMS), sales force automation (SFA), projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), bazy danych, zarządzanie obiegiem dokumentów, finanse i księgowość, oprogramowanie antywirusowe, biurowe i kadrowo-płacowe
 • Dedykowane wdrożenia oprogramowania, hosting i aplikacje typu open source
 • Zastosowania przetwarzania danych w chmurze (IaaS, PaaS, SaaS, CaaS)
 • Użycie zewnętrznych zasobów i dostawców usług informatycznych (w tym zewnętrznych centrów danych)
 • Poziom zatrudnienia specjalistów IT
 • Obecny poziom i prognozy wydatków na IT w największych firmach. Wielkość budżetów i źródła finansowania. 

 

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania

 • Jaka jest obecny status budżetów i planowanych wydatków na IT w dużych przedsiębiorstwach w Polsce?
 • Jak zmieniać się będą planowane wydatki na informatykę w tych firmach w najbliższej przyszłości?
 • Ilu informatyków duże przedsiębiorstwa w Polsce zatrudniają na pełny etat?
 • Jakie są najpopularniejsze modele użytkowania oprogramowania w dużych firmach, włączając SaaS i zakupione licencje?
 • Jaki procent firm używa przetwarzania danych w chmurze, w tym modeli IaaS, PaaS, SaaS oraz CaaS?
 • Którzy producenci oprogramowania dostarczają rozwiązań używanych przez duże firmy w Polsce?
 • Od kiedy duże przedsiębiorstwa w Polsce używają aplikacji z głównych kategorii (planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie relacjami z klientami (CRM), analityka biznesowa (BI), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), system zarządzania treścią (CMS), sales force automation (SFA), projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), bazy danych, zarządzanie obiegiem dokumentów, finanse i księgowość, oprogramowanie antywirusowe, biurowe i kadrowo-płacowe)?
 • Do jakiego stopnia każdy z wymienionych typów oprogramowania używany jest w dużych firmach w Polsce? Ilu pracowników używa konkretnych aplikacji i w jaki sposób są one licencjonowane?
 • Ile firm korzysta z wirtualizacji serwerów i desktopów?
 • Które produkty i usługi ICT duże przedsiębiorstwa mają zamiar kupić i wdrożyć w swoją działalność w najbliższych dwóch latach?

 

Atuty raportu

 • Dane na temat oprogramowania IT i jego zastosowania w sześciu branżach: opieka zdrowotna, usługi użyteczności publicznej, handel, przemysł, dobra szybkozbywalne, transport i logistyka, budownictwo, górnictwo, edukacja.
 • Informacje zebrane w ponad 500 wywiadach przeprowadzonych w Centrum Badawczym PMR
 • Informacje na temat procedur i wydatków firm na informatykę i oprogramowanie zebrane przy użyciu wystandaryzowanego kwestionariusza
 • Porównanie bieżących danych z odpowiedziami z ubiegłych lat
 • Dane przedstawione w formacie, który pozwala na analizę porównawczą pomiędzy poszczególnymi branżami.

 

Kiedy korzystać z raportu?

 • Rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia na polskim rynku ICT
 • Próba zaadresowania swojej oferty w zakresie ICT do sektora dużych przedsiębiorstw w Polsce
 • Ocena obecnych linii produktowych i planowanie nowych rozwiązań
 • Ocena planowanych wydatków firmy na informatykę i telekomunikację oraz wykorzystanie danych przy tworzeniu świadomej strategii rozwoju
 • Oszacowanie popytu na konkretne produkty i usługi oraz wskazanie nasyconych obszarów rynku
 • Określenie wartości inwestycji w polskim sektorze ICT.

 

Raport rekomendujemy

 • Dostawcom oprogramowania i usług IT
 • Dystrybutorom sprzętu IT
 • Dostawcom usług telekomunikacyjnych, sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • Dostawcom usług finansowych
 • Badaczom i analitykom rynku
 • Organizacjom rządowym i branżowym.

 

Informacje dodatkowe…

PMR oferuje również raport Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2012. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP.

Razem te dwa dokumenty oferują kompleksowy przegląd rynku rozwiązań ICT w Polsce od strony popytowej. Używane łącznie lub osobno, raporty PMR dostarczają wyczerpujących i rzetelnych informacji poszukiwanych przez wszystkich specjalistów ICT.

 

Extract from this report

 • Najwięcej niezależnych systemów CRM w dużych firmach w Polsce wdrażanych było w latach 2006-2010 – ponad jedna trzecia przedsiębiorstw wyposażonych w oprogramowanie tej klasy wdrożyło je właśnie w tym okresie. Jednocześnie względnie dużo firm stosujących to oprogramowanie, wdrożyło je po 2010 r. (inaczej niż w przypadku ERP).
 • Zebrane dane pokazują, że ponad połowa dużych firm w Polsce posiada specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT (55%). W różnych firmach są to odmienne działy, osoby. Najczęściej za bezpieczeństwo IT odpowiada po prostu dział IT (67%). Niekiedy wydzielona jest specjalna komórka ds. bezpieczeństwa IT (20%) lub oddelegowany jest specjalny pracownik działu (12%).
 • Choć pracownicy działu IT wymieniają długą listę barier utrudniających inwestycje w obszary związane z informatyką w dużych przedsiębiorstwach, to jednak blisko połowa (46%) z nich wskazuje, że w 2012 r. inwestycje w IT wzrosły w porównaniu do 2011 r., a co trzeci (34%) spodziewa się dalszego wzrostu w 2013 r. w porównaniu do nakładów z 2012 r.

 

Market commentary by expert

Cały czas dominującą grupą w wydatkach na IT w Polsce jest ok. 5 tys. największych przedsiębiorstw. Jest to od lat segment o największym udziale w wartości rynku IT, sięgającym niemal 50%. Nie ma powodów, by zakładać, że rosnący poziom nasycenia technologiami informacyjnymi w tych podmiotach spowoduje stopniowy spadek wydatków. W przypadku tej grupy klientów wydatki na IT mają charakter stały, z okresowymi wahaniami w górę lub w dół w przypadku większych wdrożeń i migracji na nowe platformy oraz zamrożenia środków w okresie silnej dekoniunktury. Mimo wszystko, amplituda wahań jest w tym przypadku ograniczona i nie sposób tego porównać do podlegającego większym zmianom rynku masowego i małych firm. Czynnikiem determinującym inwestycje, szczególnie w przypadku niektórych branż (np. finanse i bankowość czy telekomunikacja) są kwestie bezpieczeństwa i optymalizacji działań zarówno sprzedażowych, jak i pozwalających na bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów.  

 

Paweł Olszynka, Szef działu analiz ICT

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 1. Metodologia p.   11

 2. Streszczenie menedżerskie p. 15

  1. Metodologia p.   15
  2. Wyniki badania p. 15
   1. Infrastruktura IT p. 15
   2. Komunikacja głosowa p. 16
   3. Dostęp do internetu p. 16
   4. Usługi IT p. 17
   5. Oprogramowanie p. 17
   6. Bezpieczeństwo IT      18
   7. Finansowanie inwestycji oraz zatrudnienie w działach IT p. 18
   8. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 18
  3. Analiza porównawcza p. 19
   1. Infrastruktura IT p. 19
   2. Komunikacja głosowa p. 19
   3. Dostęp do internetu p. 20
   4. Usługi IT p. 20
   5. Oprogramowanie p. 20
   6. Bezpieczeństwo IT p. 21
   7. Finansowanie inwestycji oraz zatrudnienie w działach IT p. 21
   8. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 22
 3. Raport ogólny – sektor dużych przedsiębiorstw w Polsce p. 23

  1. Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 23
   1. Posiadany sprzęt IT p. 23
   2. Zakupy sprzętu IT w 2012 r. p. 24
   3. Plany zakupowe na 2013 r. p. 25
   4. Komunikacja głosowa p. 28
   5. Dostęp do internetu p. 30
  2. Usługi informatyczne p. 33
  3. Wykorzystywane oprogramowanie p. 38
   1. Pakiety biurowe      39
   2. Oprogramowanie antywirusowe p. 40
   3. Oprogramowanie klasy ERP p. 40
   4. Oprogramowanie CRM p. 45
   5. Oprogramowanie BI p. 49
   6. Wymiana oprogramowania p. 52
  4. Bezpieczeństwo IT p. 53
  5. Finansowanie inwestycji IT p. 58
  6. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 63
 4. Analiza porównawcza p. 65

  1. Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 67
   1. Posiadany sprzęt IT p. 67
   2. Zakupy sprzętu IT w 2012 r. p. 68
   3. Plany zakupowe na 2013 r. p. 69
   4. Komunikacja głosowa p. 70
   5. Dostęp do internetu p.   72
  2. Usługi informatyczne p. 74
  3. Wykorzystywane oprogramowanie p. 76
   1. Oprogramowanie klasy ERP p. 77
   2. Oprogramowanie CRM p. 78
   3. Oprogramowanie BI p. 79
  4. Bezpieczeństwo IT p. 81
  5. Finansowanie inwestycji IT p. 82
  6. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 85
 5. Analiza zasobów przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach gospodarki p. 86

  1. Produkcja urządzeń i wyrobów gotowych p. 87
   1. Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 87
    1. Posiadany sprzęt p. 87
    2. Zakupy w 2012 r. p. 88
    3. Plany zakupowe na 2013 r.      89
    4. Komunikacja głosowa p. 91
    5. Dostęp do internetu p. 94
   2. Usługi informatyczne p. 96
   3. Wykorzystywane oprogramowanie p. 100
    1. Pakiety biurowe p. 101
    2. Oprogramowanie antywirusowe p. 102
    3. Oprogramowanie klasy ERP p. 102
    4. Oprogramowanie CRM p. 105
    5. Oprogramowanie BI p. 108
   4. Bezpieczeństwo IT p. 111
   5. Finansowanie inwestycji IT p. 114
   6. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 117
  2. Produkcja dóbr szybkozbywalnych p. 119
   1. Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 119
    1. Posiadany sprzęt p. 119
    2. Zakupy w 2012 r. p. 121
    3. Plany zakupowe na 2013 r. p. 122
    4. Komunikacja głosowa p. 123
    5. Dostęp do internetu p. 126
   2. Usługi informatyczne p. 128
   3. Wykorzystywane oprogramowanie p. 132
    1. Pakiety biurowe p. 132
    2. Oprogramowanie antywirusowe p. 134
    3. Oprogramowanie klasy ERP p. 134
    4. Oprogramowanie CRM p. 137
    5. Oprogramowanie BI p. 140
   4. Bezpieczeństwo IT p. 143
   5. Finansowanie inwestycji IT p. 146
   6. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 149
  3. Usługi transportowe i logistyka p. 151
   1. Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 151
    1. Posiadany sprzęt p. 151
    2. Zakupy w 2012 r. p. 153
    3. Plany zakupowe na 2013 r. p. 154
    4. Komunikacja głosowa p. 155
    5. Dostęp do internetu p. 158
   2. Usługi informatyczne p. 160
   3. Wykorzystywane oprogramowanie p. 163
    1. Pakiety biurowe p. 164
    2. Oprogramowanie antywirusowe p. 165
    3. Oprogramowanie klasy ERP p. 166
    4. Oprogramowanie CRM p. 168
    5. Oprogramowanie BI p. 169
   4. Bezpieczeństwo IT p. 172
   5. Finansowanie inwestycji IT p. 175
   6. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 179
  4. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna p. 181
   1. Infrastruktura i usługi telekomunikacyjne p. 181
    1. Posiadany sprzęt p. 181
    2. Zakupy w 2012 r. p. 183
    3. Plany zakupowe na 2013 r. p. 184
    4. Komunikacja głosowa p. 185
    5. Dostęp do internetu p. 188
   2. Usługi informatyczne p. 190
   3. Wykorzystywane oprogramowanie p. 193
    1. Pakiety biurowe p. 194
    2. Oprogramowanie antywirusowe p. 195
    3. Oprogramowanie klasy ERP p. 196
    4. Oprogramowanie CRM p. 198
    5. Oprogramowanie BI p. 199
   4. Bezpieczeństwo IT p. 199
   5. Finansowanie inwestycji IT p. 203
   6. Strategiczny inwestor i siedziba firmy p. 206
 6. Spis wykresów p. 209

 7. Spis tabel p. 225

 8. Informacja o PMR p. 230

Spis wykresów

 1. Stanowisko pracy respondenta w badanych dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2013      12
 2. Odsetek dużych przedsiębiorstw wyposażonych w wybrany sprzęt elektroniczny w Polsce (%), kwiecień 2013      23
 3. Odsetek dużych firm w Polsce posiadających własną serwerownię (%), kwiecień 2013      24
 4. Odsetek dużych przedsiębiorstw w Polsce, które kupiły wybrany sprzęt elektroniczny w 2012 r. (%), kwiecień 2013      25
 5. Udział firm planujących zakup nowych urządzeń w 2013 r. w Polsce (%), kwiecień 2013      26
 6. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery stacjonarne na nowe w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      27
 7. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery przenośne na nowe w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      27
 8. Systemy komunikacji głosowej wykorzystywane przez duże firmy w Polsce (%), kwiecień 2013      28
 9. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych firm w Polsce (%), kwiecień 2013      29
 10. Udział poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze dużych firm w Polsce (%), kwiecień 2013      29
 11. Udział dużych przedsiębiorstw, w których wykorzystuje się systemy wideokonferencji (także z użyciem programów typu Skype) (%), kwiecień 2013      30
 12. Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      31
 13. Główne łącze dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      31
 14. Udział poszczególnych dostawców internetu w sektorze dużych firm w Polsce (%), kwiecień 2013      32
 15. Udział dużych firm korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych w Polsce (%), kwiecień 2013      33
 16. Usługi realizowane w zewnętrznym centrum przetwarzania danych w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      33
 17. Udział dużych firm korzystających z przetwarzania danych w chmurze w Polsce (%), kwiecień 2013      34
 18. Typ chmury wykorzystywanej przez duże przedsiębiorstwa w Polsce (%), kwiecień 2013      34
 19. Model chmury wykorzystywanej przez duże przedsiębiorstwa w Polsce (%), kwiecień 2013      35
 20. Odsetek dużych firm w Polsce korzystających z usług IT oferowanych przez zewnętrzne firmy (%), kwiecień 2013      35
 21. Wykorzystywanie usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      36
 22. Odsetek dużych firm planujących skorzystanie w 2013 r. z usług IT oferowanych przez zewnętrzne firmy w Polsce (%), kwiecień 2013      36
 23. Planowane wykorzystywanie usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce w 2013 r. (%), kwiecień 2013      37
 24. Preferencje w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT, z których korzystają duże firmy w Polsce (%), kwiecień 2013      37
 25. Udział dużych firm wykorzystujących dany typ oprogramowania (%), kwiecień 2013      38
 26. Wersje pakietu MS Office wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      39
 27. Alternatywne wobec pakietu MS Office programy biurowe wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach (%), kwiecień 2013      39
 28. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      40
 29. Sposób wdrożenia oprogramowania klasy ERP dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      40
 30. Rok wdrożenia systemu ERP w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      41
 31. Średnia liczba użytkowników systemu ERP w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      41
 32. Moduły wykorzystywane w systemach ERP w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      42
 33. Planowane wdrożenia nowych modułów w 2013 r. w dużych firmach w Polsce wyposażonych systemy ERP (%), kwiecień 2013      43
 34. Udziały producentów oprogramowania ERP używanego w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      44
 35. Udział dużych firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej system ERP w Polsce (%), kwiecień 2013      44
 36. Udział dużych firm posiadających oprogramowanie CRM w Polsce (%), kwiecień 2013      45
 37. Sposób wdrożenia oprogramowania CRM w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      45
 38. Rok wdrożenia oprogramowania CRM w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      46
 39. Średnia liczba użytkowników oprogramowania CRM w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, kwiecień 2013      46
 40. Funkcjonalności programu CRM używane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      47
 41. Planowane wdrożenia nowych modułów w 2013 r. w dużych firmach wyposażonych w programy CRM w Polsce (%), kwiecień 2013      47
 42. Udziały producentów oprogramowania CRM używanego w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      48
 43. Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program CRM w Polsce (%), kwiecień 2013      48
 44. Udział dużych firm posiadających oprogramowanie BI w Polsce (%), kwiecień 2013      49
 45. Sposób wdrożenia oprogramowania BI w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      49
 46. Rok wdrożenia oprogramowania BI w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      50
 47. Średnia liczba użytkowników oprogramowania BI w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, kwiecień 2013      50
 48. Funkcjonalności programu BI używane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), kwiecień 2013      51
 49. Udziały producentów oprogramowania BI używanego w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      51
 50. Udział dużych firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program BI w Polsce (%), kwiecień 2013      52
 51. Udział dużych firm w Polsce wykorzystujących dany typ oprogramowania, rozważających jego wymianę w 2013 r. (%), kwiecień 2013      52
 52. Udział dużych firm w Polsce niekorzystających z danego typu oprogramowania, które rozważają jego zakup w 2013 r. (%), kwiecień 2013      53
 53. Udział dużych firm w Polsce posiadających specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT (%), kwiecień 2013      54
 54. Elementy bezpieczeństwa IT wprowadzone w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      55
 55. Udział dużych firm w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT (%), kwiecień 2013      55
 56. Udział dużych firm w Polsce, które w 2012 r. podejmowały działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      56
 57. Zakres działań służących poprawie bezpieczeństwa IT podejmowanych w 2012 r. przez duże firmy w Polsce (%), kwiecień 2013      57
 58. Udział dużych firm w Polsce, które w 2013 r. zamierzają podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      57
 59. Udział dużych firm w Polsce posiadających dedykowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem (klasy IAM) (%), kwiecień 2013      58
 60. Największe bariery napotykane przez działy IT w dużych firmach w Polsce, związane z inwestowaniem w IT (%), kwiecień 2013      59
 61. Źródła finansowania inwestycji w IT w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      59
 62. Zmiana wysokości wydatków na IT w dużych firmach w Polsce, bez uwzględnienia wynagrodzenia pracowników działu IT, w 2012 r. w stosunku do 2011 r. (%), kwiecień 2013      60
 63. Planowana zmiana wysokości wydatków na IT w dużych firmach w Polsce, bez uwzględnienia wynagrodzenia pracowników działu IT, w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (%), kwiecień 2013      60
 64. Liczba pracowników działów IT w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      61
 65. Zmiana liczby pracowników działów IT w 2012 r. w porównaniu do 2011 r., kwiecień 2013      62
 66. Wartość całkowitych rocznych wydatków na IT (bez wynagrodzeń na pracowników działu) w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      62
 67. Udział dużych firm w Polsce posiadających zagranicznego inwestora, mającego znaczny wpływ na działalność firmy (%), kwiecień 2013      63
 68. Udział dużych firm w Polsce posiadających jedną siedzibę i/lub oddziały (%), kwiecień 2013      63
 69. Przychody dużych firm w Polsce w 2012 r. (%), kwiecień 2013      64
 70. Udział dużych przedsiębiorstw z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych wyposażonych w wybrany sprzęt elektroniczny w Polsce (%), kwiecień 2013      87
 71. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych posiadających własną serwerownię w Polsce (%), kwiecień 2013      88
 72. Udział dużych przedsiębiorstw z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, które kupiły wybrany sprzęt elektroniczny w 2012 r. (%), kwiecień 2013      89
 73. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce planujących zakup nowych urządzeń w 2013 r. (%), kwiecień 2013      90
 74. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery stacjonarne na nowe w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      90
 75. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery przenośne na nowe w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      91
 76. Systemy komunikacji głosowej wykorzystywane przez duże firmy z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      92
 77. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      93
 78. Udział poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      93
 79. Udział dużych przedsiębiorstw z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, w których wykorzystuje się systemy wideokonferencji (także z użyciem programów typu Skype) (%), kwiecień 2013      94
 80. Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      94
 81. Główne łącze dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      95
 82. Udział poszczególnych dostawców internetu w sektorze dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      96
 83. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych (%), kwiecień 2013      96
 84. Usługi realizowane w zewnętrznym centrum przetwarzania danych w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      97
 85. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, korzystających z przetwarzania danych w chmurze (%), kwiecień 2013       97
 86. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych korzystających z usług zewnętrznych firm IT w Polsce (%), kwiecień 2013      98
 87. Wykorzystywanie usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      98
 88. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, planujących skorzystanie w 2013 r. z usług zewnętrznych firm IT (%), kwiecień 2013      99
 89. Planowane wykorzystywanie zewnętrznych usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce w 2013 r. (%), kwiecień 2013      99
 90. Udział preferencji w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT, z których korzystają duże firmy z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      100
 91. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych wykorzystujących dany typ oprogramowania w Polsce (%), kwiecień 2013      100
 92. Wybrane wersje pakietu MS Office wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      101
 93. Programy biurowe alternatywne wobec pakietu MS Office, wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      101
 94. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      102
 95. Sposób wdrożenia oprogramowania klasy ERP w przedsiębiorstwie z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      102
 96. Rok wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      103
 97. Średnia liczba użytkowników systemu ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, kwiecień 2013      103
 98. Moduły wykorzystywane w systemach ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      104
 99. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej system ERP (%), kwiecień 2013      104
 100. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce posiadających oprogramowanie CRM (%), kwiecień 2013      105
 101. Sposób wdrożenia oprogramowania CRM w przedsiębiorstwie z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      105
 102. Rok wdrożenia oprogramowania CRM w przedsiębiorstwie z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      106
 103. Średnia liczba użytkowników oprogramowania CRM w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, kwiecień 2013      106
 104. Funkcjonalności programu CRM używane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      107
 105. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program CRM (%), kwiecień 2013      107
 106. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce posiadających oprogramowanie BI (%), kwiecień 2013      108
 107. Sposób wdrożenia oprogramowania BI w przedsiębiorstwie z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      108
 108. Rok wdrożenia oprogramowania BI w przedsiębiorstwie z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      109
 109. Średnia liczba użytkowników oprogramowania BI w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      109
 110. Funkcjonalności programu BI używane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      110
 111. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program BI (%), kwiecień 2013      110
 112. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce posiadających specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT (%), kwiecień 2013      111
 113. Elementy bezpieczeństwa IT wprowadzone w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      111
 114. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT (%), kwiecień 2013      112
 115. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, które w 2012 r. podejmowały działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      112
 116. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, które w 2013 r. zamierzają podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      113
 117. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, posiadających dedykowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem (klasy IAM) (%), kwiecień 2013      113
 118. Źródła finansowania inwestycji w IT w firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      114
 119. Zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      114
 120. Planowana zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2013 r. w stosunku do 2012 r. w firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      115
 121. Liczba pracowników działu IT w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      116
 122. Zmiana liczby pracowników działu IT w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013      116
 123. Wartość całkowitych wydatków na IT (bez wynagrodzeń pracowników działu) w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013       117
 124. Udział dużych firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce posiadających zagranicznego inwestora, mającego znaczny wpływ na działalność firmy (%), kwiecień 2013      117
 125. Udział firm z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce posiadających jedną siedzibę i/lub oddziały (%), kwiecień 2013      118
 126. Udział dużych przedsiębiorstw z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych wyposażonych w wybrany sprzęt elektroniczny w Polsce (%), kwiecień 2013      119
 127. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych posiadających własną serwerownię w Polsce (%), kwiecień 2013      120
 128. Udział dużych przedsiębiorstw z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, które kupiły wybrany sprzęt elektroniczny w 2012 r. (%), kwiecień 2013      121
 129. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce planujących zakup nowych urządzeń w 2013 r. (%), kwiecień 2013      122
 130. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery stacjonarne na nowe w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      122
 131. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery przenośne na nowe w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      123
 132. Systemy komunikacji głosowej wykorzystywane przez duże firmy z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      123
 133. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      124
 134. Udział poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      125
 135. Udział dużych przedsiębiorstw z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, w których wykorzystuje się systemy wideokonferencji (także z użyciem programów typu Skype) (%), kwiecień 2013      125
 136. Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      126
 137. Główne łącze dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      126
 138. Udział poszczególnych dostawców internetu w sektorze dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      127
 139. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych (%), kwiecień 2013      128
 140. Usługi realizowane w zewnętrznym centrum przetwarzania danych w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      128
 141. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, korzystających z przetwarzania danych w chmurze (%), kwiecień 2013      129
 142. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych korzystających z usług usług zewnętrznych firm IT w Polsce (%), kwiecień 2013      129
 143. Wykorzystywanie usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      130
 144. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce planujących skorzystanie w 2013 r. z usług zewnętrznych firm IT (%), kwiecień 2013      130
 145. Planowane wykorzystywanie zewnętrznych usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce w 2013 r. (%), kwiecień 2013      131
 146. Udział preferencji w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT, z których korzystają duże firmy z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      131
 147. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych wykorzystujących dany typ oprogramowania w Polsce (%), kwiecień 2013      132
 148. Wybrane wersje pakietu MS Office, wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      133
 149. Programy biurowe alternatywne wobec pakietu MS Office, wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      133
 150. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      134
 151. Sposób wdrożenia oprogramowania klasy ERP w przedsiębiorstwie z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      134
 152. Rok wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      135
 153. Średnia liczba użytkowników systemu ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, kwiecień 2013      135
 154. Moduły wykorzystywane w systemach ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      136
 155. Planowane wdrożenia nowych modułów w 2013 r. w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce wyposażonych systemy ERP (%), kwiecień 2013      136
 156. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej system ERP (%), kwiecień 2013      137
 157. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce posiadających oprogramowanie CRM (%), kwiecień 2013      137
 158. Sposób wdrożenia oprogramowania CRM w przedsiębiorstwie z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      138
 159. Rok wdrożenia oprogramowania CRM w przedsiębiorstwie z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      138
 160. Średnia liczba użytkowników oprogramowania CRM w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, kwiecień 2013      139
 161. Funkcjonalności programu CRM używane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      139
 162. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program CRM (%), kwiecień 2013      140
 163. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce posiadających oprogramowanie BI (%), kwiecień 2013      140
 164. Rok wdrożenia oprogramowania BI w przedsiębiorstwie z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      141
 165. Średnia liczba użytkowników oprogramowania BI w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      141
 166. Funkcjonalności programu BI używane w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      142
 167. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program BI (%), kwiecień 2013      142
 168. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce posiadających specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT (%), kwiecień 2013      143
 169. Elementy bezpieczeństwa IT wprowadzone w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      143
 170. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT (%), kwiecień 2013      144
 171. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, które w 2012 r. podejmowały działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      144
 172. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, które w 2013 r. zamierzają podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      145
 173. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, posiadających dedykowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem (klasy IAM) (%), kwiecień 2013      145
 174. Źródła finansowania inwestycji w IT w firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      146
 175. Zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      146
 176. Planowana zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2013 r. w stosunku do 2012 r. w firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      147
 177. Liczba pracowników działu IT w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      148
 178. Zmiana liczby pracowników działu IT w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. w firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      148
 179. Wartość całkowitych wydatków na IT (bez wynagrodzeń pracowników działu) w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      149
 180. Udział dużych firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce posiadających zagranicznego inwestora, mającego znaczny wpływ na działalność firmy (%), kwiecień 2013      149
 181. Udział firm z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce posiadających jedną siedzibę i/lub oddziały (%), kwiecień 2013      150
 182. Udział dużych przedsiębiorstw z branży usług transportowych i logistyki wyposażonych w wybrany sprzęt elektroniczny w Polsce (%), kwiecień 2013      151
 183. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki posiadających własną serwerownię w Polsce (%), kwiecień 2013      152
 184. Udział dużych przedsiębiorstw z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, które kupiły wybrany sprzęt elektroniczny w 2012 r. (%), kwiecień 2013      153
 185. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce planujących zakup nowych urządzeń w 2013 r. (%), kwiecień 2013      154
 186. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery stacjonarne na nowe w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      154
 187. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery przenośne na nowe w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      155
 188. Systemy komunikacji głosowej wykorzystywane przez duże firmy z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      155
 189. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      156
 190. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      157
 191. Udział dużych przedsiębiorstw z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, w których wykorzystuje się systemy wideokonferencji (także z użyciem programów typu Skype) (%), kwiecień 2013      157
 192. Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      158
 193. Główne łącze dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      158
 194. Udział poszczególnych dostawców internetu w sektorze dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      159
 195. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych (%), kwiecień 2013      160
 196. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, korzystających z przetwarzania danych w chmurze (%), kwiecień 2013      160
 197. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki korzystających z usług zewnętrznych firm IT w Polsce (%), kwiecień 2013      161
 198. Wykorzystywanie usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      161
 199. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, planujących skorzystanie w 2013 r. z usług zewnętrznych firm IT w Polsce (%), kwiecień 2013      162
 200. Planowane wykorzystywanie zewnętrznych usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce w 2013 r. (%), kwiecień 2013      162
 201. Udział preferencji w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT, z których korzystają duże firmy z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      163
 202. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki wykorzystujących dany typ oprogramowania w Polsce (%), kwiecień 2013      164
 203. Wybrane wersje pakietu MS Office, wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      164
 204. Programy biurowe alternatywne wobec pakietu MS Office, wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      165
 205. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      165
 206. Rok wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      166
 207. Średnia liczba użytkowników systemu ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      166
 208. Moduły wykorzystywane w systemach ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      167
 209. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej system ERP (%), kwiecień 2013      167
 210. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce posiadających oprogramowanie CRM (%), kwiecień 2013      168
 211. Średnia liczba użytkowników oprogramowania CRM w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, kwiecień 2013      168
 212. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program CRM (%), kwiecień 2013      169
 213. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce posiadających oprogramowanie BI (%), kwiecień 2013      169
 214. Rok wdrożenia oprogramowania BI w przedsiębiorstwie z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      170
 215. Średnia liczba użytkowników oprogramowania BI w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      170
 216. Funkcjonalności programu BI używane w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      171
 217. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program BI (%), kwiecień 2013      171
 218. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce posiadających specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT (%), kwiecień 2013      172
 219. Elementy bezpieczeństwa IT wprowadzone w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      173
 220. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT (%), kwiecień 2013      173
 221. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, które w 2012 r. podejmowały działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      174
 222. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, które w 2013 r. zamierzają podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      174
 223. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, posiadających dedykowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem (klasy IAM) (%), kwiecień 2013      175
 224. Źródła finansowania inwestycji w IT w firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      175
 225. Zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      176
 226. Planowana zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2013 r. w stosunku do 2012 r. w firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      176
 227. Liczba pracowników działu IT w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      177
 228. Zmiana liczby pracowników działu IT w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. w firmach z branży usług transportowych i logistyki (%), kwiecień 2013      178
 229. Wartość całkowitych wydatków na IT (bez wynagrodzeń pracowników działu) w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      178
 230. Udział dużych firm z branży usług transportowych i logistyki posiadających zagranicznego inwestora, mającego znaczny wpływ na działalność firmy (%), kwiecień 2013      179
 231. Udział firm z branży usług transportowych i logistyki posiadających jedną siedzibę i/lub oddziały (%), kwiecień 2013      179
 232. Udział dużych przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna wyposażonych w wybrany sprzęt elektroniczny w Polsce (%), kwiecień 2013      181
 233. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna posiadających własną serwerownię w Polsce (%), kwiecień 2013      182
 234. Udział dużych przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, które kupiły wybrany sprzęt elektroniczny w 2012 r. (%), kwiecień 2013      183
 235. Udział firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce planujących zakup nowych urządzeń w 2013 r. (%), kwiecień 2013      184
 236. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery stacjonarne na nowe w dużych firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      184
 237. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery przenośne na nowe w dużych firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      185
 238. Systemy komunikacji głosowej wykorzystywane przez duże firmy z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      185
 239. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      186
 240. Udział poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      187
 241. Udział dużych przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, w których wykorzystuje się systemy wideokonferencji (także z użyciem programów typu Skype) (%), kwiecień 2013      187
 242. Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      188
 243. Główne łącze dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      188
 244. Udział poszczególnych dostawców internetu w sektorze dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      189
 245. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych (%), kwiecień 2013      190
 246. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, korzystających z przetwarzania danych w chmurze (%), kwiecień 2013      190
 247. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna korzystających z usług zewnętrznych firm IT w Polsce (%), kwiecień 2013      191
 248. Wykorzystywanie usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      191
 249. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, planujących skorzystanie w 2013 r. z usług zewnętrznych firm IT w Polsce (%), kwiecień 2013      192
 250. Planowane wykorzystywanie zewnętrznych usług informatycznych w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce w 2013 r. (%), kwiecień 2013      192
 251. Udział preferencji w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT, z których korzystają duże firmy z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      193
 252. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna wykorzystujących dany typ oprogramowania w Polsce (%), kwiecień 2013      194
 253. Wybrane wersje pakietu MS Office, wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      194
 254. Programy biurowe alternatywne wobec pakietu MS Office, wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      195
 255. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      195
 256. Sposób wdrożenia oprogramowania klasy ERP w przedsiębiorstwie z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      196
 257. Rok wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      196
 258. Średnia liczba użytkowników systemu ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, kwiecień 2013      197
 259. Moduły wykorzystywane w systemach ERP w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      197
 260. Udział firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej system ERP (%), kwiecień 2013      198
 261. Udział firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce posiadających oprogramowanie CRM (%), kwiecień 2013      198
 262. Udział firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce posiadających oprogramowanie BI (%), kwiecień 2013      199
 263. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce posiadających specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT (%), kwiecień 2013      199
 264. Elementy bezpieczeństwa IT wprowadzone w dużych firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      200
 265. Udział firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT (%), kwiecień 2013      201
 266. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, które w 2012 r. podejmowały działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      201
 267. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, które w 2013 r. zamierzają podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa IT (%), kwiecień 2013      202
 268. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, posiadających dedykowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem (klasy IAM) (%), kwiecień 2013      202
 269. Źródła finansowania inwestycji w IT w firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      203
 270. Zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna (%), kwiecień 2013      203
 271. Planowana zmiana wysokości wydatków na IT, bez uwzględnienia wynagrodzeń pracowników, w 2013 r. w stosunku do 2012 r. w firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna (%), kwiecień 2013      204
 272. Liczba pracowników działu IT w dużych firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      205
 273. Zmiana liczby pracowników działu IT w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. w firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna (%), kwiecień 2013      205
 274. Wartość całkowitych wydatków na IT (bez wynagrodzeń pracowników działu) w dużych firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      206
 275. Udział dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce posiadających zagranicznego inwestora, mającego znaczny wpływ na działalność firmy (%), kwiecień 2013      206
 276. Udział firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce posiadających jedną siedzibę i/lub oddziały (%), kwiecień 2013      207

Spis tabel

 1. Zbiorowość badanych dużych firm w Polsce, 2013      13
 2. Średnia oraz mediana liczby poszczególnych rodzajów urządzeń IT w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, kwiecień 2013      24
 3. Średnia oraz mediana kupionych w 2012 r. wybranych urządzeń IT w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, kwiecień 2013      25
 4. Średnia oraz mediana planowanych zakupów wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach w Polsce w 2013 r., kwiecień 2013      26
 5. Średnia liczba posiadanych aparatów telefonii stacjonarnej i komórkowej w dużych firmach w Polsce, kwiecień 2013      28
 6. Główne łącze dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (Mbit/s), kwiecień 2013      32
 7. Udział kategorii wydatków na IT w dużych firmach w Polsce (%), kwiecień 2013      61
 8. Udział dużych przedsiębiorstw w Polsce wyposażonych w wybrany sprzęt elektroniczny, według branż (%), kwiecień 2013      67
 9. Średnia liczba posiadanych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      67
 10. Udział dużych firm w Polsce posiadających własną serwerownię, według branż (%), kwiecień 2013      68
 11. Odsetek dużych przedsiębiorstw w Polsce dokonujących zakupów komputerów i urządzeń przenośnych w 2012 roku z podziałem na rodzaje sprzętu i branże (%), kwiecień 2013      68
 12. Średnia liczba kupionych w 2012 r. urządzeń w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż, kwiecień 2013      69
 13. Udział firm planujących zakup nowych urządzeń w 2013 r. w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      69
 14. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery stacjonarne na nowe w dużych firmach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      70
 15. Liczba lat, po upływie których wymienia się komputery przenośne na nowe w dużych firmach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      70
 16. Systemy komunikacji głosowej wykorzystywane przez duże firmy w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      71
 17. Średnia liczba posiadanych aparatów telefonii stacjonarnej i komórkowej w dużych firmach w Polsce, według branż, kwiecień 2013      71
 18. Udział poszczególnych dostawców telefonii stacjonarnej w sektorze dużych firm w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      71
 19. Udział poszczególnych dostawców telefonii komórkowej w sektorze dużych firm w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      72
 20. Udział dużych przedsiębiorstw w Polsce, w których wykorzystuje się systemy wideokonferencji (także z użyciem programów typu Skype), według branż (%), kwiecień 2013      72
 21. Udział różnego rodzaju łączy internetowych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      73
 22. Główne łącze dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      73
 23. Średnia prędkość łącza internetowego w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż (Mbit/s), kwiecień 2013      74
 24. Udział poszczególnych dostawców internetu w sektorze dużych firm w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      74
 25. Udział dużych firm w Polsce korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych, według branż (%), kwiecień 2013      74
 26. Udział dużych firm w Polsce korzystających z przetwarzania danych w chmurze, według branż (%), kwiecień 2013      75
 27. Udział dużych firm w Polsce korzystających z usług oferowanych przez zewnętrzne firmy, według branż (%), kwiecień 2013      75
 28. Udział dużych firm planujących skorzystanie w 2013 r. z usług oferowanych przez zewnętrzne firmy w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      75
 29. Udział preferencji w zakresie liczby dostawców zewnętrznych usług IT, z których korzystają duże firmy w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      76
 30. Udział dużych firm wykorzystujących dany typ oprogramowania w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      76
 31. Średnia liczba użytkowników systemu ERP w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż, kwiecień 2013      77
 32. Moduły wykorzystywane w systemach ERP w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      77
 33. Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej system ERP w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      77
 34. Udział firm posiadających oprogramowanie CRM w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      78
 35. Średnia liczba użytkowników oprogramowania CRM w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż, kwiecień 2013      78
 36. Funkcjonalności programu CRM używane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      79
 37. Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program CRM, według branż w Polsce (%), kwiecień 2013      79
 38. Udział firm posiadających oprogramowanie BI w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      79
 39. Średnia liczba użytkowników oprogramowania BI w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż, kwiecień 2013      80
 40. Funkcjonalności programu BI używane w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      80
 41. Udział dużych firm w Polsce korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej program BI, według branż (%), kwiecień 2013      80
 42. Udział dużych firm w Polsce posiadających specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo IT, według branż (%), kwiecień 2013      81
 43. Udział dużych firm w Polsce, które w okresie trzech lat poprzedzających badanie przeprowadziły audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT, według branż (%), kwiecień 2013      81
 44. Udział dużych firm w Polsce, które w 2012 r. podejmowały działania służące poprawie bezpieczeństwa IT, według branż (%), kwiecień 2013      81
 45. Udział dużych firm w Polsce, które w 2013 r. zamierzają podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa IT, według branż (%), kwiecień 2013      81
 46. Udział dużych firm w Polsce posiadających dedykowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem (klasy IAM), według branż (%), kwiecień 2013      82
 47. Źródła finansowania inwestycji w IT w dużych firmach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      82
 48. Zmiana wysokości wydatków na IT w dużych firmach w Polsce, bez uwzględnienia wynagrodzenia pracowników działu IT, w 2012 r. w stosunku do 2011 r., według branż (%), kwiecień 2013      82
 49. Planowana zmiana wysokości wydatków na IT w dużych firmach w Polsce, bez uwzględnienia wynagrodzenia pracowników działu IT, w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (%), kwiecień 2013      83
 50. Udział kategorii wydatków na IT w dużych firmach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      83
 51. Liczba pracowników działu IT w dużych firmach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      84
 52. Zmiana liczby pracowników działu IT w dużych firmach w Polsce w 2012 r. w porównaniu do 2011 r., według branż (%), kwiecień 2013      84
 53. Wartość całkowitych wydatków na IT (bez wynagrodzeń na pracowników działu) w dużych firmach w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      84
 54. Udział dużych firm w Polsce posiadających zagranicznego inwestora mającego znaczny wpływ na działalność firmy, według branż (%), kwiecień 2013      85
 55. Udział dużych firm posiadających jedną siedzibę i/lub oddziały w Polsce, według branż (%), kwiecień 2013      85
 56. Średnia oraz mediana posiadanych wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, kwiecień 2013      88
 57. Średnia oraz mediana kupionych w 2012 r. wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, kwiecień 2013      89
 58. Średnia liczba posiadanych aparatów telefonii stacjonarnej i komórkowej w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce, kwiecień 2013      92
 59. Przepustowość głównych łączy dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (Mbit/s), kwiecień 2013      95
 60. Udział kategorii wydatków na IT w dużych firmach z branży produkcji urządzeń i wyrobów gotowych w Polsce (%), kwiecień 2013            115
 61. Średnia oraz mediana posiadanych wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, kwiecień 2013            120
 62. Średnia oraz mediana kupionych w 2012 r. wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych, kwiecień 2013            121
 63. Średnia liczba posiadanych aparatów telefonii stacjonarnej i komórkowej w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, kwiecień 2013            124
 64. Przepustowość głównych łącz dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (Mbit/s), kwiecień 2013      127
 65. Dynamika wydatków na IT w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce, kwiecień 2013      147
 66. Udział kategorii wydatków na IT w dużych firmach z branży produkcji dóbr szybkozbywalnych w Polsce (%), kwiecień 2013      147
 67. Średnia oraz mediana posiadanych wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, kwiecień 2013      152
 68. Średnia oraz mediana kupionych w 2012 r. wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, kwiecień 2013      153
 69. Średnia liczba posiadanych aparatów telefonii stacjonarnej i komórkowej w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce, kwiecień 2013      156
 70. Przepustowość głównych łącz dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (Mbit/s), kwiecień 2013      159
 71. Dynamika wydatków na IT w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      176
 72. Udział kategorii wydatków na IT w dużych firmach z branży usług transportowych i logistyki w Polsce (%), kwiecień 2013      177
 73. Średnia oraz mediana posiadanych wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, kwiecień 2013      182
 74. Średnia oraz mediana kupionych w 2012 r. wybranych urządzeń w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, kwiecień 2013      183
 75. Średnia liczba posiadanych aparatów telefonii stacjonarnej i komórkowej w dużych firm z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce, kwiecień 2013      186
 76. Przepustowość głównych łącz dostępu do internetu w dużych przedsiębiorstwach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (Mbit/s), kwiecień 2013      189
 77. Dynamika wydatków na IT w dużych firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna (%), kwiecień 2013      204
 78. Udział kategorii wydatków na IT w dużych firmach z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Polsce (%), kwiecień 2013      204